Samlingsbild. Medarbetarindex Attraktiv arbetsgivare Drivande medarbetare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68"

Transkript

1 kommun Samlingsbild Medarbetarindex Attraktiv arbetsgivare Drivande medarbetare Personlig arbetssituation Arbetsförutsättningar : _.pdf 1 08 Medarbetarundersökning kommun 09

2 kommun Likabehandling Likabehandling - Delindex (Ingår ej i Medarbetarindex) : _.pdf 2 08 Medarbetarundersökning kommun 09

3 kommun Attraktiv arbetsgivare Hur väl stämmer påståendena? Delindex Attraktiv arbetsgivare a) Jag är stolt över det arbete vi utför på min arbetsplats b) Jag känner mig som en viktig del i en bra verksamhet c) På min arbetsplats har vi den kompetens som behövs för att nå våra mål d) Min kompetens tas tillvara e) Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att utvecklas i mina nuvarande arbetsuppgifter f) Min arbetsplats har de förutsättningar som krävs för att leva upp till det kunderna/medborgarna kan förvänta sig g) Jag har goda möjligheter att utvecklas och lära mig nytt i mitt arbete h) Jag är i det stora hela mycket nöjd med mitt arbete i) Jag har en bra balans mellan arbete och privatliv j) Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta inom kommun k) Min uppfattning är att kommun är en föregångare jämfört med andra kommuner i länet : _.pdf 3 08 Medarbetarundersökning kommun 09

4 kommun Drivande medarbetare Kundorientering och Handlingskraft Hur väl stämmer påståendena? Delindex Drivande medarbetare a) Vi förstår vad som är viktigt för att vi skall nå ett bra resultat gentemot kunderna/medborgarna b) På min arbetsplats har vi ett mycket gott bemötande av våra kunder/medborgare c) Vi anstränger oss extra för att vara säkra på att kund/medborgare är nöjd med tjänsterna/servicen d) På min arbetsplats hanterar vi synpunkter, förslag och klagomål från kunderna/medborgarna på ett bra sätt e) Klagomål eller synpunkter från kunderna diskuterar vi inom arbetsplatsen för att lära oss och bli bättre f) Jag är starkt engagerad i mitt arbete g) Jag känner mig starkt delaktig i vad som görs och beslutas på min arbetsplats h) På min arbetsplats arbetar vi för att uppnå s vision - Öppenhet och Mångfald i) På min arbetsplats tar alla ansvar för helheten, dvs arbetsplatsens resultat och inte bara sitt eget : _.pdf 4 08 Medarbetarundersökning kommun 09

5 kommun Drivande medarbetare Organisationsklimat Hur väl stämmer påståendena? Delindex Drivande medarbetare j) På min arbetsplats ger vi varandra beröm för goda arbetsinsatser k) På min arbetsplats är vi bra på att ge varandra konstruktiv kritik l) På min arbetsplats är vi måna om att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter m) På min arbetsplats har vi ofta diskussioner som leder fram till nya lösningar och idéer n) På min arbetsplats lär vi av andra grupper/ enheter som har lyckats bra med sin verksamhet o) På min arbetsplats tar vi tillsammans tag i och utvecklar det som behöver förändras p) Om jag skulle göra ett misstag ber jag min chef om hjälp och stöd : _.pdf 5 08 Medarbetarundersökning kommun 09

6 kommun Likabehandling Hur väl stämmer påståendena? f) På min arbetsplats anser vi att olikheter berikar g) På min arbetsplats arbetar vi aktivt med attityd- och värderingsfrågor ) Chefen/cheferna på min arbetsplats anstränger sig för att skapa en arbetsplats fri från mobbning och trakasserier : _.pdf 6 08 Medarbetarundersökning kommun 09

7 kommun Personlig arbetssituation Hur väl stämmer påståendena? Delindex Personlig arbetssituation a) Jag känner mig nöjd med vad jag uträttar på arbetet b) Jag känner mig respekterad för det arbete jag gör c) Kraven som ställs på mig i arbetet är möjliga att leva upp till d) Den stress som förekommer i arbetet kan jag hantera på ett tillfredsställande sätt : _.pdf 7 08 Medarbetarundersökning kommun 09

8 kommun Återhämtningsperioder ) Vilket av alternativen nedan stämmer bäst in på hur det är för dig på arbetet? Jag har sällan för mycket att göra Periodvis har jag för mycket att göra, men däremellan är det lugnare perioder Jag har alltid för mycket att göra, det är aldrig några lugnare perioder : _.pdf 8 08 Medarbetarundersökning kommun 09

9 kommun Falck Health Care personalstöd 12) Känner du till att du kan kontakta Falck Health Care, personalstöd (fd Visavi)? Ja Nej : _.pdf 9 08 Medarbetarundersökning kommun 09

10 kommun Medarbetar-/Utvecklingssamtal 17) Har du haft utvecklingssamtal med din chef under det senaste året? Ja Nej Nej inte än, men samtal är inbokat Nej, har inte arbetat på arbetsplatsen i 12 månader Nej Har du haft utvecklingssamtal med din chef (nuvarande eller tidigare chef för din arbetsplats) under det senaste året? : _.pdf 08 Medarbetarundersökning kommun 09

11 kommun Bas: Haft utvecklingssamtal (13 resp.) 18) Jag är som helhet nöjd med det Medarbetar-/Utvecklingssamtal forts. Hur väl stämmer följande påstående? senaste medarbetar-/utvecklingsamtalet : _.pdf Medarbetarundersökning kommun 09

12 kommun 19a) Jag känner till kriterierna för Lönesamtal och Lönemotiveringssamtal Hur väl stämmer påståendena? den individuella lönesättningen b) Jag tycker att lönekriterierna fungerar bra för bedömning av min arbetsprestation : _.pdf Medarbetarundersökning kommun 09

13 kommun Lönesamtal och Lönemotiveringssamtal forts. ) Har du haft Lönesamtal eller Lönemotiveringssamtal under det senaste året? Ja Lönesamtal Lönemotiveringssamtal Nej, jag har inte haft under det senaste året Lönesamtal: Chefen motiverar löneförslaget och har en dialog med medarbetaren om uppnådda mål, lönekriterier, resultat och koppling till lön. Lönemotiveringssamtal: Chefen lämnar besked om och motiverar den lön som fastställts i förhandlingen med den fackliga organisationen : _.pdf Medarbetarundersökning kommun 09

14 kommun Bas: Haft löne-/lönemotiv.samtal (14 resp.) 21a) Jag och min chef hade en bra dialog Lönesamtal och Lönemotiveringssamtal forts. Hur väl stämmer påståendet? vid det senaste lönesamtalet b) Jag och min chef hade en bra dialog vid det senaste lönemotiveringssamtalet Lönesamtal: Chefen motiverar löneförslaget och har en dialog med medarbetaren om uppnådda mål, lönekriterier, resultat och koppling till lön. Lönemotiveringssamtal: Chefen lämnar besked om och motiverar den lön som fastställts i förhandlingen med den fackliga organisationen : _.pdf Medarbetarundersökning kommun 09

15 kommun 22) kommuns grundläggande värdering Grundläggande värdering Hur väl stämmer följande påstående? genomsyrar min arbetsplats Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar : _.pdf Medarbetarundersökning kommun 09

16 kommun Arbetsförutsättningar Arbetsorganisation Hur väl stämmer påståendena? Delindex: Arbetsförutsättningar a) På min arbetsplats har vi en bra arbetsfördelning b) På min arbetsplats har vi effektiva arbetsrutiner c) Det är klart och tydligt för mig vilket ansvar och vilka befogenheter jag har d) Jag har de befogenheter som krävs för att göra ett bra arbete e) Jag har tillgång till den information jag behöver om det som rör min arbetsplats f) Jag har tillgång till den information jag behöver om vad som händer och sker inom kommunen g) Jag är som helhet nöjd med våra möten, de regelbundna träffar som min chef initierar : _.pdf Medarbetarundersökning kommun 09

17 kommun Arbetsförutsättningar Mål och Organisationsklimat Hur väl stämmer påståendena? Delindex: Arbetsförutsättningar h) Jag känner till kommuns övergripande mål i) På min arbetsplats arbetar vi mot tydliga mål j) På min arbetsplats följer vi regelbundet upp att vi når våra mål k) På min arbetsplats har vi en öppen och tidig kommunikation l) På min arbetsplats har vi ett öppet klimat där det finns möjlighet att diskutera m) På min arbetsplats har vi ett bra samarbete n) När vi behöver samarbeta med andra grp/enh inom kommunen, fung. det på ett sätt som ger önskat resultat o) *) På min arbetsplats försvåras arbetet pga. revirgränser mellan medarbetare (t.ex. mellan olika yrkesroller) p) t sett är vi på vår arbetsplats bra på att skapa de arbetsförutsättn som krävs för att vi ska nå våra mål *) Skalan är vänd. = Instämmer inte : _.pdf Medarbetarundersökning kommun 09

18 kommun 24) Jag tycker att IT är ett viktigt verktyg IT-verktyg Hur väl stämmer påståendet? för att arbeta effektivt : _.pdf Medarbetarundersökning kommun 09

19 kommun Bas: Arbetat i kommunen >1 år (15 resp.) 25a) Jag har tagit del av resultaten Föregående enkät Nu kommer några påståenden gällande 08 års medarbetarenkät. Nej [2] Ja [1] från förra årets medarbetarenkät b) På min arbetsplats har vi diskuterat medarbetarenkätens resultat Ej relevant/ej svar : _.pdf Medarbetarundersökning kommun 09

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-18 Handläggare: Sofie Norén, Folkhälsoförvaltningen 2013.0054 Folkhälsonämnden Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Sammanfattning Förvaltningen hade totalt sett ett gott

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer