Medarbetarundersökning NMU 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning NMU 2005"

Transkript

1 Medarbetarundersökning NMU 25

2 SAMMANFATTNING 3 1 har svarat på enkäten (71% kvinnor, 2% män). 7 2 löner fanns registrerade vid tidpunkten vilken ger en svarsfrekvens på 42% (23 19,4%, 21 29,7%). De flesta som svarat är mellan år och har jobbat mer än 1 år i kommunen (samma 23 och 21) Över 82 % har en fast anställning (82% 23 och 84% 21) Ca 7% av de som svarat har en chefsbefattning (12% 23 och 12% 21) 52% av de som svarat hade arbetat i kommunen 1 år eller mer, (56% 23, 58% 21) Flest svar procentuellt av totalt antal anställda inom respektive förvaltning kom från Miljö och stadsbyggnad (54 av 58) 93%, (74 av 9) 82% tätt följt av Barn och Utbildning, (1218 av 1512) 81%, Kultur och Fritid (83 av 128) 65%, Tekniska kontoret (189 av 37) 62%, Socialtjänsten (178 av 263) 52% Räddningstjänsten (36 av 86) 42% minst antal svarande hade Näringsliv och arbetsmarknad ( av 118) 34%. De 5 påståenden man tyckte var viktigast i enkäten var Jag kan påverka/styra mitt arbete, Jag blir bra bemött av min chef, Jag tycker oftast att det är kul att gå till jobbet, Jag känner att min chef har förtroende för mig och Min chef skapar delaktighet och engagemang i arbetet Minst viktig tyckte man att frågan Jag känner till innehållet i kommunens vision var.

3 Påståendet Jag kan påverka/styra mitt arbete, där har 66% (23, 63% och 21, 62 %) tyckt att detta stämmer bra eller stämmer helt Påståendet Jag blir bra bemött av min chef, där har 84% (23, 75% och 21, 76%) tyckt att detta stämmer bra eller stämmer helt Påståendet Jag tycker oftast att det är kul att gå till jobbet, där har 82% (23, 76% och 21 74%) svarat att detta stämmer bra eller stämmer helt Påståendet Jag känner att min chef har förtroende för mig, där har 81% (23, 77% och 21, 75% ) svarat att detta stämmer bra eller stämmer helt Påståendet Min chef skapar delaktighet och engagemang i arbetet, där har 64% (23, 51% och 21, 51%) svarat att detta stämmer bra eller stämmer helt

4 MEDARBETARENKÄT 21 & 23 & Nöjd med komp utv Talar om behov Bemötande Engagemang & Delaktighet Visa uppskattning Kul att gå till jobbet Ta hand om ideer 1 Förtroende Nåbarhet Framföra synpunkter Målkännedom arb.plats Egen påverkan Känner till visionen Vet vad politikerna vill

5 Kultur och Fritid Miljö och Stadsbyggnad Näringsliv och arbetsmarknad Räddningstjänsten Tekniska kontoret Socialtjänsten Barn och utbildning Kommunen totalt Nöjd med komp utv Bemötande 4 Engagemang & Delaktighet Talar om behov 3 Visa uppskattning 2 Kul att gå till jobbet 1 Förtroende Ta hand om ideer Nåbarhet Framföra synpunkter Målkännedom arb.plats Egen påverkan Vet vad politikerna vill Känner till visionen

6 De 5 viktigaste frågorna <3 år år Jag vet vilka mål som gäller för min arbetsplats Jag känner att min chef har förtroende för mig Jag tycker oftast att det är kul att gå till jobbet Jag blir bra bemött av min chef Jag kan påverka/styra mitt arbete

7 5 viktigaste frågorna för mig som chef Jag tycker oftast att det är kul att gå till jobbet Jag vet vilka mål som gäller för min arbetsplats Jag blir bra bemött av min chef Jag känner att min chef har förtroende för mig Jag kan påverka/styra mitt arbete

8 6 viktigaste frågorna för män Jag vet vilka mål som gäller för min arbetsplats Min chef skapar engagemang och delaktighet i arbetet Jag tycker oftast att det är kul att gå till jobbet Jag känner att min chef har förtroende för mig Jag blir bra bemött av min chef Jag kan påverka/styra mitt arbete

9 5 viktigaste frågorna för kvinnor Jag vet vilka mål som gäller för min arbetsplats Jag känner att min chef har förtroende för mig Jag tycker oftast att det är kul att gå till jobbet Jag kan påverka/styra mitt arbete Jag blir bra bemött av min chef

10 De 5 viktigaste frågorna Jag vet vilka mål som gäller för min arbetsplats Min chef är bra på att visa mig uppskattning i mitt arbete Jag blir bra bemött av min chef Jag känner att min chef har förtroende för mig Jag kan påverka/styra mitt arbete

11 De 5 viktigaste frågorna Kultur och fritid Jag tycker oftast det är kul att gå till jobbet Min chef är bra på att visa mig uppskattning i mitt arbete Min chef skapar engagemang och delaktighet i arbetet Jag blir bra bemött av min chef Jag kan påverka/styra mitt arbete

12 De 5 viktigaste frågorna Miljö och stadsbyggnad Jag blir bra bemött av min chef Min chef skapar engagemang och delaktighet i arbetet Jag tycker oftast det är kul att gå till jobbet Jag känner att min chef har förtroende för mig Jag kan påverka/styra mitt arbete

13 De viktigaste frågorna Näringsliv och arbetsmarknad Jag ges möjlighet att framföra mina synpunkter på hur arbetet kall bedrivas Jag vet vilka mål som gäller för min arbetsplats Min chef skapar engagemang och delaktighet i arbetet Jag tycker oftast det är kul att gå till jobbet Jag känner att min chef har förtroende för mig Jag kan påverka/styra mitt arbete Jag blir bra bemött av min chef

14 De 5 viktigaste frågorna Räddningstjänsten Jag är nöjd med den kompetensutveckling jag får Jag blir bra bemött av min chef Jag känner att min chef har förtroende för mig Jag tycker oftast det är kul att gå till jobbet Jag kan påverka/styra mitt arbete

15 De 5 viktigaste frågorna Tekniska kontoret Jag tycker oftast det är kul att gå till jobbet Jag känner att min chef har förtroende för mig Min chef är bra på att visa uppskattning i mitt arbete Jag kan påverka/styra mitt arbete Jag blir bra bemött av min chef

16 De 5 viktigaste frågorna Socialtjänsten Jag känner att min chef har förtroende för mig Jag vet vilka mål som gäller för min arbetsplats Jag tycker oftast det är kul att gå till jobbet Jag kan påverka/styra mitt arbete Jag blir bra bemött av min chef

17 De 5 viktigaste frågorna Barn och Utbildning Jag vet vilka mål som gäller för min arbetsplats Jag känner att min chef har förtroende för mig Jag tycker oftast det är kul att gå till jobbet Jag blir bra bemött av min chef Jag kan påverka/styra mitt arbete

18 Jag blir bra bemött av min chef (kommunen totalt) Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

19 Jag blir bra bemött av min chef Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

20 Min chef skapar engagemang och delaktighet i arbetet Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

21 Min chef är bra på att visa uppskattning i mitt arbete Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

22 Jag känner att min chef har förtroende för mig Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

23 Jag kan nå min chef när jag behöver honom/henne Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

24 Jag vet vilka mål som gäller för min arbetsplats Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

25 Jag vet vad politikerna vill med vår verksamhet Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

26 Jag känner till innehållet i kommunens vision Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

27 Jag kan påverka/styra mitt arbete Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

28 Jag ges möjlighet att framföra mina synpunkter på hur arbetet skall bedrivas Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

29 Jag anser att det finns en bra organisation för att ta hand om och utveckla mina ideér Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

30 Jag tycker oftast att det är kul att gå till jobbet Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

31 Jag talar om för min chef när jag behöver nya kunskaper för att klara mitt arbete Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

32 Jag är nöjd med den kompetensutveckling jag får Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Gruppboende funktionshinder OFF totalt

Gruppboende funktionshinder OFF totalt Gruppboende funktionshinder OFF totalt Enkät: Anhörig/närstående till person som bor i gruppboende, jämfört med Antal enkäter som skickats ut och besvarats (N= resp N=) 9 9 7 8 Besvarad Ej besvarad Enkät:

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Viktiga Personer I mitt Liv (VIPIL)

Viktiga Personer I mitt Liv (VIPIL) Viktiga Personer I mitt Liv (VIPIL) Detta frågeformulär handlar om dina relationer till viktiga personer i ditt liv: din mamma, din pappa och dina nära vänner. Var vänlig och läs instruktionerna till varje

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Ludvika kommun i Dalarna 98:a 26.000 invånare Industri, mkt export Världsledande elkraftscentrum Annat näringsliv Varför följa upp

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Du ska kunna leva ditt liv som du vill!

Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Örebro kommuns lokala värdegrund Vad innebär den för dig? Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska

Läs mer