Kongressprotokoll 5 maj september 2011 Medlemsundersökning tabellbilaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga"

Transkript

1 Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga (

2 Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning Tillsvidare anställning () () () () () Provanställning (<.) (<.) () () (<.) Tidsbegränsad anställning () () () () () Egen företagare (<.) () () () (<.) () () () () () Vårdenhet Öppenvård () () () () () Slutenvård () () () () () Annat () () () () () () () () () () Arbetsschema Enbart dagtid () () () () () Enbart natt () () () () () Dagtid med kväll och helg () () () () () Omväxlande dag och natt () () () () () () () () () () Sysselsättningsgrad Heltid () () () () () Deltid () () () () () () () () () () Chef med personal ansvar Ja () () () () () Nej () () () () () () () () () () Förtroendevald Ja () () () () () Nej () () () () () () () () () () Tabell : Antal (andel) medlemmar per yrkesgrupp efter anställningsform, vårdenhet som medlemmarna arbetar inom, arbetsschema, sysselsättningsgrad, om medlemmar är chef/förtroendeval eller ej. Medlemsundersökning. (

3 % % Större städer % % % % Övriga kommuner, mer än inv. Storstäder Förortskommuner Pendlingskommuner % Varuproducerande kommuner % % Övriga kommuner, - inv. Glesbygdskommuner Övriga kommuner, mindre än inv. Figur : Andel svarande uppdelat efter kommun. Mellansverige Västsverige Stockholm Sydsverige Norrland Småland och öar Figur : Andel svarande uppdelat efter region. (

4 Du som jobbar deltid, är du nöjd med hur mycket du arbetar? % % % % % % Ja,nöjd Nej, vill jobba mer Nej, vill jobba mindre Figur : Figuren visar om medlemmar som arbetar deltid är nöj med sin arbetstid. Antal medlemmar som arbetar deltid är. Q: Hur länge har du haft din nuvarande befattning? % % % % % % < år - år - år - år - år - år > år Figur : Figuren visar fördelning av antalet år som medlemmarna har haft sin nuvarande befattning. (

5 Q: På det hela taget hur väl fungerar vården i Sverige enligt din åsikt? % % % % % % Fungerar inte alls Varken eller Fungerar mycket bra Vet ej Figur : Figuren visar medlemmarnas uppfattning om hur vården fungerar i Sverige. Q: Tänk på hur du tycker vården borde fungera i Sverige. Hur väl lever vården upp till din bild av hur den borde fungera? % % % % % % Inte alls Varken eller Mycket väl Vet ej Figur : Figuren visar medlemmarnas uppfattning om vården lever upp till deras bild av hur den borde fungerar. (

6 Q: Tycker du att vården i Sverige utvecklats i fel riktning eller rätt riktning de senaste åren? % % % % % % Fel riktning Varken eller Helt rätt riktning Vet ej Figur : Figuren visar medlemmarnas uppfattning om vårdens utveckling i Sverige de senaste åren. Q: Utifrån din egen uppfattning tänk dig en verkligt god vårdmiljö som uppfyller alla krav du har. Hur väl lever din arbetsplats upp till din vision om en god vårdmiljö? % % % % % % Inte alls Varken eller Mycket väl Vet ej Figur : Figuren visar medlemmarnas uppfattning om deras arbetsplats lever upp till sin vision om en god vårdmiljö (

7 Q: Tycker du att förändringar som skett på din arbetsplats de senaste åren gör att vårdmiljön utvecklas i fel riktning eller i rätt riktning? % % % % % % Fel riktning Varken eller Helt rätt riktning Vet ej Figur : Figuren visar medlemmarnas uppfattning om vårdens utveckling på sin arbetsplats de senaste åren. Q: Jag har en bra uppfattning om patientens krav och förväntningar på oss % % % % % % Håller inte alls med Varken eller Håller helt med Figur a: Figuren visar hur medlemmarna upplever patientens krav och förväntningar på dem. (

8 Q: Jag har en bra uppfattning om hur nöjda patienterna är % % % % % % Håller inte alls med Varken eller Håller helt med Figur b: Figuren visar hur medlemmarna upplever om patienter är nöjda med deras insats. Q: Jag har tiden som behövs för att möta patienten individuellt % % % % % % Ej aktuell i min roll Figur c: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de har tid att möta patienten individuellt. (

9 Q: Jag har den kompetens som behövs i patientmötet % % % % % % Håller inte alls med Varken eller Håller helt med Figur d: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de har den kompetens som behövs i patientmötet. Q: Vi ger vård på patientens villkor % % % % % % Ej aktuell i min roll Figur e: Figuren visar medlemmarnas uppfattning sin arbetsplats ger vård på patientens villkor. (

10 Q: Patienten känner sig sedd % % % % % % Ej aktuell i min roll Figur a: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om patienten känner sig sedd på sin vårdenhet. Q: Patienten tycker att väntetider är rimliga % % % % % % Håller inte alls med Varken eller Håller helt med Figur b: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om hur patienten upplever väntetider är rimliga. (

11 Q: Patienten är nöjd med sätten att få information % % % % % % Ej aktuell i min roll Figur c: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om patienten är nöjd med sätten att få information. Q: Patienten känner att han/hon får ett professionellt bemötande % % % % % % Ej aktuell i min roll Figur d: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om patient upplever att han/hon får ett professionellt bemötande. (

12 Q: Hur mycket håller du med om att din arbetsplats bedriver en kunskapbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård? % % % % % % Figur a: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om deras arbetsplats bedriver en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Q: Hur mycket håller du med om att din arbetsplats bedriver en säker hälso- och sjukvård? % % % % % % Figur b: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om deras arbetsplats bedriver en säker hälso- och sjukvård. (

13 Q: Hur mycket håller du med om att din arbetsplats bedriver en patientfokuserad hälso- och sjukvård? % % % % % % Figur c: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om deras arbetsplats bedriver en patientfokuserad hälso- och sjukvård. Q: Hur mycket håller du med om att din arbetsplats bedriver en jämlik hälso- och sjukvård? % % % % % % Figur d: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om deras arbetsplats bedriver en jämlik hälso- och sjukvård. (

14 Q: Hur mycket håller du med om att din arbetsplats bedriver en hälso- och sjukvård inom rimlig tid? % % % % % % Figur e: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om deras arbetsplats bedriver en hälso- och sjukvård inom rimlig tid. Q: Mina arbetskamrater tar ansvar när det uppstår problem % % % % % % Figur a: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om kollegors ansvar när det uppstår problem på arbetsplatsen. (

15 Q: När svåra situationer uppstår löser vi dem tillsammans % % % % % % Figur b: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om problemlösning mellan kollegorna vid svåra situationer. Q: Vi pratar öppet om problem som inträffat inom arbetsplatsen % % % % % % Figur c: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om öppenhet om problem som inträffat på arbetsplatsen. (

16 Q.: Vi lär av våra misstag % % % % % % Figur d: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om sin lärdom av misstag. Q: Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till de arbetsuppgifter jag har % % % % % % Figur e: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de har tillräckliga befogenheter i förhållande till de arbetsuppgifter de har. (

17 Q: Vi är bra på att lösa problem på min arbetsplats % % % % % % Figur a: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om problemlösning på sin arbetsplats. Q: Vi är bra på att lösa problem i verksamheten i stort % % % % % % Figur b: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om problemlösning i verksamheten i stort.. (

18 Q: Samverkan med patienterna % % % % % % Fungerar inte alls Varken eller Fungerar mycket väl Vet ej Ej aktuellt i min roll Figur a: Figuren visar hur medlemmarna upplever sin samverkan med patienter. Q: Samarbete med läkarna % % % % % % Fungerar inte alls Varken eller Fungerar mycket väl Vet ej Ej aktuellt i min roll Figur b: Figuren visar hur medlemmarna upplever sitt samarbete med läkare. (

19 Q: Samarbetet med medicintekniker/ingenjörer % % % % % % Fungerar inte alls Varken eller Fungerar mycket väl Vet ej Ej aktuellt i min roll Figur c: Figuren visar hur medlemmarna upplever sitt samarbete med medicintekniker/ ingenjörer. Q: Samarbete med sjukgymnaster/arbetsterapeuter % % % % % % Fungerar inte alls Varken eller Fungerar mycket väl Vet ej Ej aktuellt i min roll Figur d: Figuren visar hur medlemmarna upplever sitt samarbete med sjukgymnaster/ arbetsterapeuter. (

20 Q: Samarbete med kollegor i din yrkesgrupp % % % % % % Fungerar inte alls Varken eller Fungerar mycket väl Vet ej Ej aktuellt i min roll Figur e: Figuren visar hur medlemmarna upplever sitt samarbete med kollegor i samma yrkesgrupp. Q: Samarbete undersköterskor och vårdbiträden % % % % % % Fungerar inte alls Varken eller Fungerar mycket väl Vet ej Ej aktuellt i min roll Figur f: Figuren visar hur medlemmarna upplever sitt samarbete med undersköterskor och vårdbiträden. (

21 Q: Hur mycket tycker du att du kan påverka när du har semester? % % % % % % Mycket liten påverkan Varken eller Mycket stor påverkan Vet ej Figur a: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de kan påverka när de har semester. Q: Hur mycket tycker du att du kan påverka när du tar paus i arbetet? % % % % % % Mycket liten påverkan Varken eller Mycket stor påverkan Vet ej Figur b: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de kan påverka när de tar paus i arbetet. (

22 Q: Hur mycket tycker du att du kan påverka din förläggning av arbetspass? % % % % % % Mycket liten påverkan Varken eller Mycket stor påverkan Vet ej Figur c: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de kan påverka sitt arbetsschema. Q: Hur mycket tycker du att du kan påverka hur mycket du arbetar per vecka? % % % % % % Mycket liten påverkan Varken eller Mycket stor påverkan Vet ej Figur d: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de kan påverka hur mycket de arbetar per vecka. (

23 Q: Hur mycket tycker du att du kan påverka vilka arbetsuppgifter du ska utföra? % % % % % % Mycket liten påverkan Varken eller Mycket stor påverkan Vet ej Figur e: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de kan påverka vilka arbetsuppgifter de ska utföra. Q: Hur mycket tycker du att du kan påverka hur arbetet planeras och organiseras på arbetsplatsen? % % % % % % Mycket liten påverkan Varken eller Mycket stor påverkan Vet ej Figur f: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de kan påverka planering och organisering av arbetet på sin arbetsplats. (

24 Q: Hur mycket tycker du att du kan påverka förbättringar på arbetsplatsen? % % % % % % Mycket liten påverkan Varken eller Mycket stor påverkan Vet ej Figur g: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de kan påverka förbättringsarbeten på sin arbetsplats. Q: Hur mycket tycker du att du kan påverka verksamhetens planering? % % % % % % Mycket liten påverkan Varken eller Mycket stor påverkan Vet ej Figur h: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de kan påverka verksamhetens planering. (

25 Q: Hur mycket tycker du att du kan påverka budgetarbetet? % % % % % % Mycket liten påverkan Varken eller Mycket stor påverkan Vet ej Figur i: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de kan påverka budgetsarbetet på sin arbetsplats. Q: Hur mycket tycker du att du kan påverka när du har semester? + år - år - år - år < år % % % % % % Mycket liten påverkan Varken eller Mycket stor påverkan Vet ej Figur a: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de kan påverka när de kan ta semester. (

26 Q: Hur mycket tycker du att du kan påverka när du tar paus i arbetet? + år - år - år - år < år % % % % % % Mycket liten påverkan Varken eller Mycket stor påverkan Vet ej Figur b: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de kan påverka när de tar paus i arbetet. Q: Hur mycket tycker du att du kan påverka din förläggning av arbetspass + år - år - år - år < år % % % % % % Mycket liten påverkan Varken eller Mycket stor påverkan Vet ej Figur c: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de kan påverka sitt arbetsschema. (

27 Q: Hur mycket tycker du att du kan påverka hur mycket du arbetar per vecka? + år - år - år - år < år % % % % % % Mycket liten påverkan Varken eller Mycket stor påverkan Vet ej Figur d: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de kan påverka hur mycket de arbetar per vecka. Q: Hur mycket tycker du att du kan påverka vilka arbetsuppgifter du ska utföra? + år - år - år - år < år % % % % % % Mycket liten påverkan Varken eller Mycket stor påverkan Vet ej Figur e: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de kan påverka vilka arbetsuppgifter de ska utföra. (

28 Q: Hur mycket tycker du att du kan påverka hur arbetet planeras och organiseras på arbetsplatsen? + år - år - år - år < år % % % % % % Mycket liten påverkan Varken eller Mycket stor påverkan Vet ej Figur f: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de kan påverka planering och organisering av arbetet på sin arbetsplats. Q: Hur mycket tycker du att du kan påverka förbättringar på arbetsplatsen? + år - år - år - år < år % % % % % % Mycket liten påverkan Varken eller Mycket stor påverkan Vet ej Figur g: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de kan påverka arbetsförbättringar på sin arbetsplats. (

29 Q: Hur mycket tycker du att du kan påverka verksamhetens planering? + år - år - år - år < år % % % % % % Mycket liten påverkan Varken eller Mycket stor påverkan Vet ej Figur h: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de kan påverka verksamhetens planering. Q: Hur mycket tycker du att du kan påverka budgetarbetet? + år - år - år - år < år % % % % % % Mycket liten påverkan Varken eller Mycket stor påverkan Vet ej Figur i: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de kan påverka budgetsarbetet på sin arbetsplats. (

30 Q: Hur nöjd är du med ditt nuvarande jobb? % % % % % % Inte alls/inte så nöjd Ganska nöjd/mycket nöjd Figur a: Figuren visar hur medlemmarna upplever om de är nöjda med sina nuvarande jobb. Q mot Q: Du som är ganska nöjd/mycket nöjd med ditt nuvarande jobb, skulle du rekommendera din vårdenhet som en bra arbetsplats till en kollega? % % % % % % Definitivt/Troligtvis inte Troligtvis/Definitivt ja Figur b: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de skulle rekommendera sin vårdenhet till en kollega om de upplever att de är nöjda med sina jobb. (

31 Q mot Q: Du som inte är alls/inte så nöjd med ditt nuvarande jobb, skulle du rekommendera din vårdenhet som en bra arbetsplats till en kollega? + år - år - år - år < år % % % % % % Definitivt/Troligtvis inte Troligtvis/Definitivt ja Figur c: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de skulle rekommendera sin vårdenhet till en kollega trots att de inte är nöjda med sina jobb. Q mot Q: Du som är ganska nöjd/mycket nöjd med ditt nuvarande jobb, skulle du rekommendera din vårdenhet som en bra arbetsplats till en kollega? + år - år - år - år < år % % % % % % Definitivt/Troligtvis inte Troligtvis/Definitivt ja Figur d: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de skulle rekommendera sin vårdenhet till en kollega om de upplever att de är nöjda med sina jobb. (

32 Q: Personalens kunskap motsvarar verksamhetens behov % % % % % % Figur a: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om personalens kunskap motsvarar verksamhetens behov. Q: Det finns tillräcklig bemanning % % % % % % Figur b: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om det finns tillräcklig bemanning på sin arbetsplats (

33 Q: Det finns tillräckliga resurser (bäddar, utrustning etc.) % % % % % % Figur c: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om det finns tillräckligt med resurser på sin arbetsplats. Q: Det är en god fysisk/ ergonomisk arbetsmiljö % % % % % % Figur d: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om det finns en god fysisk/ergonomisk arbetsmiljö på sin arbetsplats. (

34 Q: Läkaren är en del av teamet % % % % % % Figur e: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de anser läkare är en del av teamet. Q: Vi har bra system för information till patienter/anhöriga % % % % % % Figur f: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om det finns tillgång på bra informationssystem till patienter och anhöriga på sin arbetsplats. (

35 Q: Det finns tillräckliga resurser (bäddar, utrustning etc.) Ej chef Chef % % % % % % Figur a: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om det finns tillräckligt med resurser på sin arbetsplats. Q: Det är en god fysisk/ ergonomisk arbetsmiljö Ej chef Chef % % % % % % Figur b: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om det finns en god fysisk/ergonomisk arbetsmiljö på sin arbetsplats. Q: Våra löner är i stort sett rimliga för det jobb vi gör Ej chef Chef % % % % % % Figur c: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om sin lön. (

36 Håller du med om att personalens kunskap motsvarar verksamhetens behov? Vet ej Håller helt med Varken eller Håller inte alls med % % % % % % Hur skulle du beskriva omvårdnadskavliteten Dålig/Någorlunda Bra/Utmärkt Vet ejej aktuellt på din avdelning/enhet? Figur a: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om sambandet mellan personalens kompetens och omvårdnadskvalitet på sin vårdenhet. Hur mycket håller du med om att patienten känner att han/hon får ett professionellt bemötande på din arbetsplats? Vet ej/ej aktuellt Håller helt med Varken eller Håller inte alls med % % % % % % Hur skulle du beskriva omvårdnadskavliteten på din avdelning/enhet? Dålig/Någorlunda Bra/Utmärkt Vet ejej aktuellt Figur b: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om sambandet mellan personalens professionella kunskap i patientmötet och omvårdnadskvalitet på sin vårdenhet. (

37 Skulle du rekommendera din vårdenhet till dina vänner eller släktingar i behov av vård om du anser att patientsäkerheten på din avdelning/enhet är underkänd/dålig? % % % % % % Definitivt/Troligtvis inte Troligtvis/Definitivt ja Figur a: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de skulle rekommendera sin vårdenhet till vänner eller släktingar i behov av vård om de anser att patientsäkerheten på sin vårdenhet är underkänd/dålig. Skulle du rekommendera din vårdenhet till dina vänner eller släktingar i behov av vård om du anser att patientsäkerheten på din avdelning/enhet är godtagbar? % % % % % % Definitivt/Troligtvis inte Troligtvis/Definitivt ja Figur b: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de skulle rekommendera sin vårdenhet till vänner eller släktingar i behov av vård om de anser att patientsäkerheten på sin vårdenhet är underkänd/dålig. (

38 Skulle du rekommendera din vårdenhet till dina vänner eller släktingar i behov av vård om du anser att patientsäkerheten på din avdelning/enhet är mycket bra/utmärk? % % % % % % Definitivt/Troligtvis inte Troligtvis/Definitivt ja Figur c: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de skulle rekommendera sin vårdenhet till vänner eller släktingar i behov av vård om de anser att patientsäkerheten på sin vårdenhet är bra/utmärk. Q: Vårdförbundet som helhet är en stark kraft i utvecklingen av vården i Sverige % % % % % % Figur a: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om Vårdförbundet är en stark kraft i utvecklingen av vården i Sverige. (

39 Q: Vårdförbundet har en tydlig vision om hur vården ska fungera % % % % % % Figur b: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om Vårdförbundet har en tydlig vision om hur vården ska fungera. Q: Jag arbetar efter min förmåga för att förverkliga visionen om hälsa och helhet % % % % % % Figur c: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de arbetar efter sin förmåga för att förverkliga visionen om hälsa och helhet. (

40 Q: Jag skulle vilja göra mer för att utveckla vårdmiljön på min arbetsplats % % % % % % Figur d: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om sin vilja att utveckla vårdmiljön på sin arbetsplats. Q: Jag vet hur Vårdförbundet kan stödja mig när jag har idéer för att utveckla vården % % % % % % Figur e: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de får stöd från Vårdförbundet när de har idéer för att utveckla vården. (

41 Q: Jag deltar i valet av förtroendevald på arbetsplatsen % % % % % % Figur f: Figuren visar medlemmarnas deltagande i valet förtroendevald på sin arbetsplats. Q: Vårdförbundet märks på min arbetsplats Ej Förtroendevald Förtroendevald % % % % % % Figur a: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om Vårdförbundet syns på sin arbetsplats. Q: Vårdförbundet som helhet är en stark kraft i utvecklingen av vården i Sverige Ej Förtroendevald Förtroendevald % % % % % % Figur b: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om Vårdförbundet är en stark kraft i utvecklingen av vården i Sverige. (

42 Q: Vårdförbundet har en tydlig vision om hur vården ska fungera Ej Förtroendevald Förtroendevald % % % % % % Figur c: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om Vårdförbundet har en tydlig vision om hur vården ska fungera. Q: Jag känner till vår Vision för hälsa och helhet Ej Förtroendevald Förtroendevald % % % % % % Figur d: Figuren visar medlemmarnas kännedom om Vårdförbundets vision för hälsa och helhet. Q: Jag arbetar efter min förmåga för att förverkliga visionen om hälsa och helhet Ej Förtroendevald Förtroendevald % % % % % % Figur e: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de arbetar efter sin förmåga för att förverkliga visionen om hälsa och helhet. (

43 Q: Jag skulle vilja göra mer för att utveckla vårdmiljön på min arbetsplats Ej Förtroendevald Förtroendevald % % % % % % Figur f: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om sin vilja att utveckla vårdmiljön på sin arbetsplats. Q: Jag vet hur Vårdförbundet kan stödja mig när jag har idéer för att utveckla vården Ej Förtroendevald Förtroendevald % % % % % % Figur g: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de får stöd från Vårdförbundet när de har idéer för att utveckla vården. Q: Jag deltar i valet av förtroendevald på arbetsplatsen Ej Förtroendevald Förtroendevald % % % % % % Figur h: Figuren visar medlemmarnas deltagande i valet förtroendevald på sin arbetsplats. (

44 Q: I vilken utsräckning anser du att du utvecklas i ditt arbete? % % % % % % Mycket liten utsträckning Varken eller Mycket stor utsträckning Vet ej Figur a: Figuren visar i vilken utsträckning medlemmarna upplever om de utvecklas i sitt arbete. Q: I vilken utsräckning anser du att du läser vetenskapliga artiklar inom ditt huvudområde? % % % % % % Mycket liten utsträckning Varken eller Mycket stor utsträckning Vet ej Figur b: Figuren visar i vilken utsträckning medlemmarna läser vetenskapliga artiklar inom sitt huvudområde. (

45 Q: I vilken utsräckning anser du att du har kunskap och kompetens för att bedriva utvecklingsarbete? % % % % % % Mycket liten utsträckning Varken eller Mycket stor utsträckning Vet ej Figur c: Figuren visar i vilken utsträckning medlemmarna upplever att de har kunskap och kompetens för att bedriva utvecklingsarbete. Q: I vilken utsräckning anser du att det ligger i din roll att utveckla vården? % % % % % % Mycket liten utsträckning Varken eller Mycket stor utsträckning Vet ej Figur d: Figuren visar i vilken utsträckning medlemmarna upplever att det ligger i deras roll att utveckla vården. (

46 Q: I vilken utsräckning anser du att ni på din arbetsplats använder nya forskningsrön i det dagliga arbetet? % % % % % % Mycket liten utsträckning Varken eller Mycket stor utsträckning Vet ej Figur e: Figuren visar i vilken utsträckning medlemmarna använder nya forskningsrön i det dagliga arbetet på sin arbetsplats. Q: I vilken utsräckning anser du att du utvecklar ditt arbete? % % % % % % Mycket liten utsträckning Varken eller Mycket stor utsträckning Vet ej Figur f: Figuren visar i vilken utsträckning medlemmarna upplever om de utvecklas i sitt arbete. (

47 Q: I vilken utsräckning anser du att dina kunskaper och erfarenheter tas tillvara i ditt nuvarande arbete? Ej chef Chef % % % % % % Mycket liten utsträckning Varken eller Mycket stor utsträckning Vet ej Figur g: Figuren visar i vilken utsträckning medlemmarna anser att deras kunskaper och erfarenheter tas tillvara i deras nuvarande arbete. Q: Jag har direkt nytta av min utbildning i det jobb jag har idag % % % % % % Figur a: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de har nytta av sin utbildning i det jobb de har idag. (

48 Q: Sett från mitt nuvarande jobb så tycker jag att utbildningen motsvarar vad jag väntat mig % % % % % % Figur b: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om utbildningen motsvarar vad de hade förväntat sig. Q: I mitt jobb lär jag mig hela tiden nya saker % % % % % % Figur c: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de lär sig nya saker i sitt jobb. (

49 Q: Jag överväger att ta tjänstledigt för att utbilda mig % % % % % % Figur d: Figuren visar medlemmarnas övervägande att ta tjänstledigt för att utbilda sig. Q: Jag har verkligen inte råd att utbilda mig % % % % % % Figur e: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de har råd att utbilda sig. (

50 Q: Jag har kontinuerligt erfarenhetsutbyte med kollegor och andra för att lära mer % % % % % % Figur f: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om erfarenhetsutbyte med kollegor och andra för att lära sig mer. Q: Jag tycker att det är/skulle vara värdefullt med specialistutbildning inom det område där jag är verksam % % % % % % Figur g: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de anser att det är eller skulle vara värdefullt med specialistutbildning inom det område där de är verksamma i. (

51 Q: Om det fanns specialistutbildning inom mitt område skulle jag söka den % % % % % % Figur h: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de skulle söka till den specialistutbildningen i sitt område om den fanns. Q: Förtroende för min närmaste chef % % % % % % Inget förtroende Varken eller Mycket stort förtroende Vet ej Figur a: Figuren visar medlemmarnas förtroende för sin närmaste chef. (

52 Q: Förtroende för chefens chef % % % % % % Inget förtroende Varken eller Mycket stort förtroende Vet ej Figur b: Figuren visar medlemmarnas förtroende för chefens chef. Q: Förtroende för ledningen % % % % % % Inget förtroende Varken eller Mycket stort förtroende Vet ej Figur c: Figuren visar medlemmarnas förtroende för ledningen. Q: Min chef är en god inspiratör % % % % % % Figur a: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om sin närmaste chef är en god inspiratör. (

53 Q: Min chef är en god administratör % % % % % % Figur b: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om sin närmaste chef är en god administratör. Q: Min chef är bra på att ge uppskattning och feed-back % % % % % % Figur c: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om sin närmaste chef är bra på att ge uppskattning och feedback. (

54 Q: Min chef kommunicerar en inspirerande framtid för min arbetsplats % % % % % % Figur d: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om sin närmaste chef kommunicerar en inspirerande framtid för sin arbetsplats. Q: Min chef är bra på att förklara varför vi gör saker på det sätt vi gör % % % % % % Figur e: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om sin närmaste chef är bra på att förklara sätten de gör saker på sin arbetsplats. (

55 Q: Min chef är bra på att förklara hur förändringar påverkar oss % % % % % % Figur f: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om sin närmaste chef är bra på att förklara de förändringar som påverkar dem. Q: Min chef ser till att saker som är bestämda genomförs % % % % % % Figur g: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om sin närmaste chef ser till att saker som är bestämda genomförs. (

56 Q: Min chef försöker alltid förbättra vårdmiljön % % % % % % Figur h: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om sin närmaste chef försöker alltid förbättra vårdmiljön. Q: Min chef uppmuntrar åsikter om hur vi arbetar % % % % % % Figur i: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om sin närmaste chef uppmuntrar åsikter om hur medarbetarna arbetar. (

57 Q: Hur ofta har du utfört arbetsuppgift efter direktiv utfört analyser, undersökningar eller behandlingar som du tyckte vara onödiga? + år - år - år - år < år % % % % % % Nästan varje dag Någon gång i veckan Någon gång i månaden Någon gång om året Har inträffat en gång under mitt yrkesliv Aldrig Figur a: Figuren visar i vilken utsträckning medlemmarna upplever att de har utfört arbetsuppgifter efter direktiv utfört analyser, undersökningar eller behandlingar sin de tycker vara onödiga. Q: Hur ofta har du över huvudtaget gjort något som inte stämmer med yrkets etiska kod? + år - år - år - år < år % % % % % % Nästan varje dag Någon gång i veckan Någon gång i månaden Någon gång om året Har inträffat en gång under mitt yrkesliv Aldrig Figur b: Figuren visar i vilken utsträckning medlemmarna upplever att de överhuvudtaget gjort något som inte stämmer med yrkets etiska kod. (

58 Q: Hur ofta har du svårt att sova pga att tankar på jobbet håller dig vaken? + år - år - år - år < år % % % % % % Nästan varje dag Någon gång i veckan Någon gång i månaden Någon gång om året Har inträffat en gång under mitt yrkesliv Aldrig Figur c: Figuren visar i vilken utsträckning medlemmarna upplever att de har svårt att sova pga. tankar på håller dem vaken. Q: Hur ofta har du svårt att koppla bort tankarna på jobbet under din fritid? + år - år - år - år < år % % % % % % Nästan varje dag Någon gång i veckan Någon gång i månaden Någon gång om året Har inträffat en gång under mitt yrkesliv Aldrig Figur d: Figuren visar i vilken utsträckning medlemmarna upplever att de har svårt att koppla bort tankarna på jobbet under sin fritid. (

59 Figur : Figuren visar medlemmarnas civilstånd, antal yrkesarbetande i hushållet och om de har barn. (

60 En yrkesarbetande i hushållet Annat Singel Sambo Gift eller registrerad partner Jag/vi känner oro för framtiden: % % % % % % Figur a: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de känner oro för hushållets framtida ekonomi i de hushåll där det finns en yrkesarbetande. Två eller fler yrkesarbetande i hushållet Annat Bor med foraldrar Singel Sambo Gift eller registrerad partner Jag/vi känner oro för framtiden: % % % % % % Figur b: Figuren visar medlemmarnas uppfattning om de känner oro för hushållets framtida ekonomi i de hushåll där det finns två eller fler yrkesarbetande. (

61 Barnomsorg Q: Vilka områden i % listan engagerar dig mest? % A-kassa % % Äldreomsorg % % Vårdens organisation % % Ekonomisk tillväxt % % Skola och utbildning % Privat finansiering av vård Papperslösa rättigheter Miljö och klimatfrågor Jämställdhet Föreningsverksamhet, ideellt arbete % % % % % % % % % Figur : Figuren visar medlemmarnas engagemang i olika samhällsfrågor. % % % % % % % % % (

62 Bilaga tabeller och grafer ()

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser

Punkt 12 Medlemsberättelser Punkt 12 Medlemsberättelser Bakgrund Vårdförbundet har över tid genomfört ett antal medlemsundersökningar, så även i år. Förutom att vi tar del av undersökningar från andra aktörer har en enkät skickats

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p Så fungerar S:t Göranmodellen Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön 0,5p 1,5p 1,0p 0,6p Vad är S:t Göranmodellen? S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt.

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt. Information Arbetsbelastning Arbetsbelastning forts. Återhämtning Mål och resultat Samarbete/Gemenskap Samarbete/Gemenskap forts. Ledarskap Arbetstillfredställelse Delaktighet Hälsa Jämförelsevärden Värderingsfaktorer

Läs mer

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009 Sammanställning av Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan November 29 1 7. Var du med och besvarade AFA-enkäten i "En frisk satsning" 25-26? A. Ja B. Nej

Läs mer

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö Novus Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de tre stadsdelarna

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Medarbetarundersökning NMU 2005

Medarbetarundersökning NMU 2005 Medarbetarundersökning NMU 25 SAMMANFATTNING 3 1 har svarat på enkäten (71% kvinnor, 2% män). 7 2 löner fanns registrerade vid tidpunkten vilken ger en svarsfrekvens på 42% (23 19,4%, 21 29,7%). De flesta

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 TS

Medarbetarundersökning 2015 TS Medarbetarundersökning 2015 TS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på TS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på TS, 122 personer.

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-04-21 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet VÅRDFÖRBUNDET Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet Förslag på frågor för dialog med medlemmar Hej förtroendevald! I Vårdförbundet arbetar vi tillsammans för att påverka hur våra yrken, vården

Läs mer

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs:

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs: Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö antogs av kongressen 2011 med stort och brett engagemang. Idén om en hälsosam vårdmiljö samlade och ersatte då tidigare program och idéer inom området hälsosam

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Stressbarometern 2013

Stressbarometern 2013 Stressbarometern 2013 1,2 miljoner löntagare och 15 förbund i samverkan Stressbarometern 2013 Konflikter: 21 Trygghet: 21 Personligt stöd: 22 Förutsättningar: 31 Arbetsbelastning: 33 Uppskattning: 35 Kontroll:

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström Kuratorer inom hälso- och sjukvården 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström 1 Sammanfattning - Kuratorer inom hälso- och sjukvården Åtta av tio kuratorer tycker att antalet arbetsuppgifter, stressen i jobbet

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Checklista arbetsklimat

Checklista arbetsklimat Checklista arbetsklimat Av stor betydelse för upplevelser av den egna arbetsmiljön är följande faktorer: 1. Bra fysisk miljö 2. En bra stämning 3. En bra chef 4. Att få kompetensutveckling 5. Att jobb

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Grundutbildning för förtroendevalda.

Grundutbildning för förtroendevalda. förtroendevalda. Nyvalda förtroendevalda Styrelseledamöter 3 + 3 + 2 dagar (8 dagar) Antal deltagare: ca 20 Ge kunskap som vägledning i vårt gemensamma uppdrag, utveckla och stärka yrket samt främja den

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 8 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Utvärdering av Ällagatan

Utvärdering av Ällagatan Utvärdering av Ällagatan 20 2008 Utvärdering av Ällagatan Om Ällagatan Ällagatans Barnboende är centralt beläget i tre hyreslägenheter mitt emot Folkets Park. Här finns sex platser i hemlik miljö enligt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 1 Sammanfattning Sju av tio biståndshandläggare anser att antalet arbetsuppgifter har ökat Sex av tio biståndshandläggare

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Arbetsmiljöenkät, Akademiska Sjukhuset. Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Arbetsmiljöenkät, Akademiska Sjukhuset. Vårdförbundet Avdelning Uppsala Arbetsmiljöenkät, Akademiska Sjukhuset Vårdförbundet Avdelning Uppsala Akademiska - ett stort sjukhus, med stora problem Vårdförbundets arbetsmiljöenkät visar att pressen på Akademiska Sjukhusets sjuksköterskor

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Hur ofta kramas svenskarna på jobbet?

Hur ofta kramas svenskarna på jobbet? Novus Opinion Hur ofta kramas svenskarna på jobbet? November 2008 Arne Modig 2008-11-12 Kramar i arbetslivet Syftet med undersökningen är att ge en bild av kramarnas roll i det svenska arbetslivet. Undersökningen

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 KS. Hur stor del av din arbetstid i genomsnitt det senaste året har du ägnat åt (ange uppskattad procentsats)

Medarbetarundersökning 2015 KS. Hur stor del av din arbetstid i genomsnitt det senaste året har du ägnat åt (ange uppskattad procentsats) Medarbetarundersökning 2015 KS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på KS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på KS, 301 personer.

Läs mer

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET?

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? En undersökning av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors arbetsvillkor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Metod och urval...

Läs mer

Introduktion av nyanställda

Introduktion av nyanställda Personalavdelningen Ärendenr: KS 2016/111 Fastställd: KS 2016-09-07 Reviderad: RIKTLINJE Introduktion av nyanställda 2/5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Syfte...3 Mål...3 Introduktion...3

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer