ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB."

Transkript

1 @ungdomsb

2 ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, år st. (av vilka 5185 st. har fått besvara frågan som ligger till grund för analysen) Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Unga scouter Starta eget företag Ledarskap Det framtida arbetslivet Att göra karriär

4 TOPP 15 STÖRSTA SUBKULTURER + SCOUT Fråga: Här kommer en lista med olika begrepp - vilka av dem tycker du passar för att beskriva dig? TOPP 15 Gamer Miljövän Feminist Storstadsmänniska Friluftsmänniska Hemmafixare Prylnörd Träningsfreak Bokmal Sportfantast Karriärist Plugghäst Musiker Gourmet/matfantast Kulturmänniska 25% 22% 21% 19% 18% 17% 17% 16% 16% 15% 14% 14% 14% 13% 12% Totalpopulation 43. Scout 3% 0% 5% 10% 15% 25% 30% 35% 40% I denna rapport kommer vi ägna fokus åt scouter och deras syn på ledarskap. I studien som ligger till grund för denna analys angav 3 % av de svarande att begreppet Scout passade för att beskriva dem vilket gör Scout till en relativt sett liten subkultur som dock icke desto mindre är mycket Ungdomsbarometern intressant att AB studera. (c) Samtliga resultat och slutsatser häri presenterade är copyrightskyddade och får ej spridas externt utan Ungdomsbarometerns skriftliga tillåtelse.

5 INDIVIDERNA SOM IDENTIFIERAR SIG SOM SCOUTER SIFFRORNA INOM PARENTES AVSER UNGDOMAR TOTALT Kön: Tjejer: 47% (50%) Killar: 52% (49%) Annat: 1% (1%) Region: Storstadsområden: 40% (40%) Landsbygd: 30% (23%) Stadsområde: 29% (37%) Akademikerbakgrund: Akademikerfamilj: 70% (65%) Icke-akademikerfamilj: 30% (35%) Utländsk bakgrund: Utländsk bakgrund: (29%) Ej utländsk bakgrund: 80% (71%)

6 UNGDOMARS INTRESSE FÖR ATT STARTA EGET FÖRETAG

7 INTRESSET FÖR ATT STARTA EGET FÖRETAG Fråga: Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag? Nedbrytning: kön/åldersgrupper (5 st.) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Osäker/vet inte Nej, absolut inte Nej troligtvis inte Ja, troligtvis Ja, absolut 10% Ja, absolut: 28% 36% 0% år år år år år Denna analys behandlar ett flertal frågeställningar kring ungas syn på framtida karriär och yrkesliv. En av indikatorerna på hur dagens ungdomsgeneration fungerar är deras syn på att starta eget företag. Kortfattat kan sägas att ungas intresse för att starta eget företag minskar med åldern. Killar är mer benägna än tjejer att ange att de kan tänka sig att starta eget företag. Sannolikt kan detta hänga samman med en ökad närhet till arbetslivet högre upp i åldrarna samt en ökad förståelse för vad en anställning kan innebära.

8 INTRESSET FÖR ATT STARTA EGET FÖRETAG Fråga: Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag? Nedbrytning: identifierar sig som scout vs totalpopulationen Totalpopulation 32% 32% 24% 4% 8% Identifierar sig som scout 50% 21% 21% 7% 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, absolut Ja, troligtvis Nej troligtvis inte Nej, absolut inte Osäker/vet inte Då vi granskar gruppen unga som identifierar sig som scouter framkommer på ett flertal ställen en rad intressanta mönster. Detta gäller klart och tydligt om vi tittar på ungas intresse för att starta eget företag där hela 71% av de unga som identifierar sig som scouter anger att de absolut eller troligtvis kan tänka sig att starta företag. Bland totalpopulationen uppgår motsvarande andel till 64%. Det är dock bland de mest positiva, som svarat ja, absolut som vi hittar de största skillnaderna grupperna emellan.

9 UNGDOMARS SYN PÅ LEDARSKAP

10 VIKTIGAST HOS EN CHEF Fråga: Vad är viktigast hos en chef? Att en chef? Nedbrytning: identifierar sig som scout vs totalpopulationen Är rättvis Lär känna sina anställda Ger mycket feedback Inspirerar Är öppen och ärlig Inkluderar alla Uppmuntrar anställda att inte vara rädda för att begå misstag Lyssnar Skapar teamkänsla Ger frihet att lösa uppgifter på eget sätt Är duktig på att hantera konflikter Ger tydliga instruktioner hur uppgifter ska lösas Uppmärksammar framgångsrika anställda Jobbar hårdast Har tydlig distans till sina anställda Vet inte/osäker 3% 0% 2% 0% 1% 7% 7% 9% 7% 37% 30% 26% 25% 25% 23% 21% 23% 21% 33% 23% 23% 18% 27% 17% 16% 14% 50% 0% 10% 30% 40% 50% 60% Identifierar sig som scout Totalpopulation För att ytterligare förstå ungdomars syn på ledarskap granskar vi här ungas syn på viktiga egenskaper hos en chef. Generellt kommer frågor om rättvisa högt upp på önskelistan men mellan unga som identifierar sig som scouter kan intressanta skillnader uppmärksammas. Unga scouter uppskattar chefer som uppmuntrar anställda att inte vara rädda för att begå misstag samt ger frihet att lösa uppgifter på eget sätt. Egenskaper som rimmar väl med den del av Scoutmetoden som kallas stödjande och lyssnande ledarskap. Troligtvis har ledarskapet inom Scouterna präglat unga scouters syn på detsamma.

11 BLI CHEF I FRAMTIDEN? Fråga: Tror du att du kommer vilja bli chef i framtiden? Nedbrytning: identifierar sig som scout vs totalpopulationen 60% 50% 52% 50% 50% 40% 35% 40% 30% 26% Identifierar sig som scout Totalpopulation 19% 13% 10% 0% Ja, för mina närmaste kollegor (0-10 pers) Ja, för en större grupp medarbetare (10-50 pers) Ja, för ett stort företag eller organsation (mer än 50 pers) Nej, kan inte tänka mig att bli chef Bland unga som identifierar sig som scouter ser vi en än större vilja att bli chefer i framtiden. Detta gäller både då om vi undersöker hur många som inte kan tänka sig att bli chefer alls men också vad gäller viljan att leda större grupper av medarbetare och organisationer. Vi kan inte låta bli att tycka att siffrorna är anmärkningsvärda Ungdomsbarometern och AB mycket (c) Samtliga väl kan resultat ha och något slutsatser att häri göra presenterade med Scouternas är copyrightskyddade satsningar och får ej spridas på tidig externt ledarskapsutveckling. utan Ungdomsbarometerns skriftliga tillåtelse.

12 VARFÖR VILL UNGDOMAR BLI CHEFER? Fråga: Finns det någon särskild anledning till att du vill bli chef? Nedbrytning: identifierar sig som scout vs totalpopulationen För att kunna påverka utvecklingen 64% 81% För att jag är duktig på att leda andra 44% 58% För att få mer ansvar 31% 40% För att bli framgångsrik/göra karriär 23% 36% För att tjäna mer pengar 31% 35% Nej, ingen särskild anledning 4% 8% 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Identifierar sig som scout Totalpopulation Unga som identifierar sig som scouter motiverar varför de vill bli chefer i framtiden på ett väsentligt annorlunda vis än ungdomar i stort. Dels tycks självförtroende vad gäller ledarskap vara högre än bland ungdomar i stort men viljan att kunna påverka utvecklingen står också ut som det enskilt absolut viktigaste Ungdomsbarometern skälet att bli AB chef. (c) Frågor Samtliga om resultat karriär, och slutsatser ansvar häri presenterade och lön är copyrightskyddade viktigare än och bland får ej spridas totalpopulationen. externt utan Ungdomsbarometerns skriftliga tillåtelse.

13 UNGDOMARS SYN PÅ DET FRAMTIDA ARBETSLIVET

14 AVGÖRANDE PÅ FRAMTIDA ARBETSPLATSEN Fråga: Vad av följande känns avgörande i ditt framtida arbete/på din framtida arbetsplats? Nedbrytning: identifierar sig som scout vs totalpopulationen Att få arbeta med något som jag verkligen är intresserad av Kul kollegor/social gemenskap på jobbet Bra balans mellan arbete och fritid Att jag har en bra chef / ledarskapet är bra Hög lön/status Att jag får tydlig uppskattning för mitt arbete Att jag får hjälpa andra genom mitt jobb Att det är en jämställd arbetsplats Stort ansvar Möjlighet till snabb karriär Att företaget/organisationen är framgångsrik Att jag kan påverka samhällsutvecklingen genom mitt jobb Att företaget/organisationen har ett miljö-/hållbarhetstänk Att företaget/organisationen tar ett socialt ansvar Att jag får arbeta med teknik Inget av ovanstående 2% 1% 64% 58% 60% 56% 58% 44% 53% 56% 50% 54% 38% 44% 35% 25% 26% 17% 26% 12% 26% 31% 25% 29% 25% 25% 24% 19% 16% 73% 90% 84% 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Identifierar sig som scout Totalpopulation Vad gäller unga som identifierar sig som scouter ser vi likartade mönster som i tidigare frågor. Unga scouter tycks vara mer drivna av ideella värden än ungdomar i stort vilket i detta fall kommer till uttryck genom att de prioriterar möjligheten att hjälpa andra, arbeta med något som intresserar dem samt sociala faktorer Ungdomsbarometern på arbetsplatsen AB (c) Samtliga högre resultat än och unga slutsatser totalt. häri presenterade Även vad är copyrightskyddade gäller syn på och lön, får ej karriär spridas externt och utan jämställdheten Ungdomsbarometerns på skriftliga arbetsplatsen tillåtelse. sticker scouter ut.

15 SKULLE KUNNA FÅ UNGDOMAR ATT VÄLJA BORT JOBB Fråga: Vad av följande skulle kunna få dig att välja bort ett jobb i framtiden? Nedbrytning: identifierar sig som scout vs totalpopulationen Dålig eller riskabel fysisk arbetsmiljö (t.ex. bullrigt eller tungt) Dålig psykosocial arbetsmiljö (t.ex. stressigt) 61% 61% 68% 73% Miljöskadlig verksamhet (t.ex. giftig eller med stora utsläpp) Oetiska produkter eller tjänster (t.ex. tobak eller vapen) 50% 55% 52% 68% Brist på nytänkande Bristande socialt ansvarstagande 44% 42% 55% 55% Bristande miljö-/hållbarhetstänk Bristande samhällsengagemang 27% 31% 27% 21% Bristande jämställdhet (t.ex. många fler män än kvinnor anställda) Brist på mångfald (människor med olika sorters bakgrund) 19% 18% 17% 27% Få kvinnor i ledande positioner Inget av ovanstående 9% 9% 6% 14% 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Identifierar sig som scout Totalpopulation Även vad gäller vad som kan få unga att välja bort ett jobb ser vi tydliga skillnader i svarsmönster för unga som identifierar sig som scouter respektive ungdomar i stort. Unga som identifierar sig som scouter kan i högre utsträckning tänka sig att välja bort ett jobb p.g.a. oetiska produkter, bristande socialt ansvarstagande samt jämställdhet vilket mycket väl kan hänga samman med Scoutmetodens fokus på lokalt och globalt samhällsengagemang. Även vad gäller brist på nytänkande ser vi tydliga skillnader mellan unga som identifierar sig som scouter samt totalpopulationen.

16 UNGDOMARS SYN PÅ ATT GÖRA KARRIÄR

17 HUR VIKTIGT ATT GÖRA KARRIÄR? Fråga: Hur viktigt är det för dig att 'göra karriär'? Nedbrytning: åldersgrupper (5 st.) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Osäker/vet inte Inte alls viktigt Inte särskilt viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 10% 0% år år år år år Vad gäller hur viktigt det är att göra karriär för unga hänger det tydligt samman med ålder. Yngre ungdomar värderar en framtida karriär högre än äldre ungdomar. Låt oss återkoppla till intresset för att starta eget företag. Även där kunde vi se ett minskande intresse med åren. Sannolikt är det liknande faktorer som påverkar såväl hur viktigt det anses att göra karriär som viljan att starta eget företag. Ökad närhet till arbetsmarknaden samt en bättre förståelse för vad arbetslivet innebär tycks om inte avskräcka så åtminstone dämpa intresset.

18 HUR VIKTIGT ATT GÖRA KARRIÄR? Fråga: Hur viktigt är det för dig att 'göra karriär'? Nedbrytning: identifierar sig som scout vs totalpopulationen 70% 60% 61% 50% 48% 40% Identifierar sig som scout Totalpopulation 30% 28% 22% 10% 9% 4% 4% 3% 1% 0% Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Osäker/vet inte Vad gäller skillnader mellan totalpopulationen och unga som identifierar sig som scouter kan vi se att scouter är mindre karriärdrivna än ungdomar i stort. 76% av ungdomar totalt anger att karriär är mycket eller ganska viktigt. Motsvarande siffra för unga som identifierar sig som scouter är 69%. Skillnaden är dock som Ungdomsbarometern störst i gruppen AB (c) som Samtliga anger resultat att det och slutsatser är mycket häri presenterade viktigt är att copyrightskyddade göra karriär. och får ej spridas externt utan Ungdomsbarometerns skriftliga tillåtelse.

19