Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande"

Transkript

1 Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1

2 Svenska ungdomars syn på Om rapporten Hur ser och tänker svenska gymnasieungdomar på företagande och entreprenörskap? Hur många drömmer om att starta företag? Hur många skulle vilja lära sig mer om hur det går till, och i vilken utsträckning upplever man att skolan har ökat förståelsen för företagande? För att besvara de här frågorna genomförde Kairos Future på uppdrag av Ung Företagsamhet under april och maj månad 2014 en webbaserad undersökning riktad till 1000 svenska gymnasieelever. I den här rapporten redovisas resultaten från denna undersökning. Materialet i rapporten följer i huvudsak strukturen från enkäten. Innehållet är uppdelat på sju tematiska områden, där varje område inleds med en kort sammanfattning av resultaten. 2

3 Innehåll Svenska ungdomars syn på Om undersökningen 4 Bilden av entreprenörskap i stort 5 Sammanfattning 6 Om tankar och planer på att driva eget och bli chef 12 Sammanfattning 13 Om kunskap och efterfrågan på kunskap kring företagande 27 Sammanfattning 28 Om synen på skolan och företagandets plats på schemat 33 Sammanfattning 34 Om karriär- och framtidsplaner 40 Sammanfattning 41 Några övriga frågor om företagande och entreprenörskap 46 Sammanfattning 47 Om kännedom och inställning till Ung Företagsamhet 53 Sammanfattning 54 3

4 Svenska ungdomars syn på Om undersökningen Svaranden: 1009 svenska gymnasieelever Typ av undersökning: web-undersökning Panelleverantör: CINT Fältperiod: 14 april 12 maj 2014 Övrigt: Svaren i undersökningen baserar sig på ett riksrepresentativt urval av svenska gymnasieelever. Svaren har viktats för att kompensera eventuella skillnader i svarsfrekvenser vad det gäller kön- och programtillhörighet. 4

5 Del 1 Bilden av entreprenörskap i stort 5

6 Svenska ungdomars syn på Del 1: Bilden av entreprenörskap i stort Sammanfattning Fyra av tio ungdomar osäkra på vad en entreprenör är: På frågan om huruvida man är bekant med ordet 'entreprenör' svarar var fjärde gymnasieelev att de precis vet vad en entreprenör är, och ytterligare 40 procent att de har ganska bra koll på detta. Ungefär var fjärde (39 procent) elev uppger dock att de endast har viss (28 procent) eller ingen koll (11%) på vad en entreprenör är. Ordet entreprenör klart positivt laddat: Bland de elever som uppger att de åtminstone har viss koll på vad ordet entreprenör avser så uppger den absoluta majoriteten att ordet i deras öron har en positiv klang. Endast två procent uppger sig ha negativa associationer. Företag och företagande starkaste associationerna: När elever ombeds skriva ned de tre ord som först dyker upp i deras huvud då de hör ordet entreprenör så är det ord så som 'företag', 'företagare' och 'egenföretagare' som allra flest nämner. Näst efter detta märks ord som nytänkande, driven, pengar, ekonomi, självständig samt kreativ. Bilden av entreprenören starkt förknippad med realiserande av drömmar: På frågan om vilka man själv tror är de vanligaste anledningarna till att människor väljer att starta företag så är "för att de har en dröm att förverkliga" det alternativ som i särklass flest (73 procent) elever väljer. Detta följs av tron på att det är mer lönsamt än att vara anställd, samt för att de gillar friheten. Majoritet av unga ser egna drivkraften som avgörande för entreprenöriell framgång: På frågan om vilka två egenskaper man själv tror är viktigast för att lyckas som företagare så är "att man är driven" det alternativ som i särklass flest (64 procent) av unga väljer. Detta följs av "att man är passionerad" samt "att man är strategisk". 6

7 Del 1: Bilden av entreprenörskap i stort Fyra av tio ungdomar osäkra på vad en entreprenör är Svenska ungdomars syn på Ordet entreprenör förekommer ibland i radio, tidningar och tv. Vad stämmer in på dig? 5 28% 22% 11% Jag vet precis vad en entreprenör är Jag har ganska bra koll på vad en entreprenör är Jag har viss koll på vad en entreprenör är Jag vet inte vad en entreprenör är 7

8 Del 1: Bilden av entreprenörskap i stort Ordet entreprenör klart positivt laddat för de flesta Svenska ungdomars syn på Spontant, skulle du säga att ordet entreprenör har en positiv eller negativ klang i dina öron? I mina öron har ordet entreprenör % 34% En mycket positiv klang En ganska positiv klang Varken positiv eller negativ klang 2% En ganska negativ klang En väldigt negativ klang Bas: ungdomar som uppgivit att de har viss koll eller bättre på vad en entreprenör är (89 procent av de svarande) 8

9 Del 1: Bilden av entreprenörskap i stort Svenska ungdomars syn på Företag och företagare vanligaste associationerna till ordet entreprenör Spontant, när du hör ordet entreprenör, vilka tre ord dyker först upp i ditt huvud då? Bas: ungdomar som uppgivit att de har viss koll eller bättre på vad en entreprenör är (89 procent av de svarande) 9

10 Svenska ungdomars syn på Del 1: Bilden av entreprenörskap i stort Bilden av entreprenörskap starkt förknippad med förverkligandet av drömmar Om du bara får välja två, vilka tror du själv är de vanligaste anledningarna till att människor väljer att starta egna företag? För att de har en dröm de vill förverkliga 73% För att de tror att det är mer lönsamt än att vara anställd 43% För att de gillar friheten 38% För att de vill bli rika snabbt 17% För att de har svårt att få anställning någon annanstans Annan anledning, nämligen: 2%

11 Svenska ungdomars syn på Del 1: Bilden av entreprenörskap i stort Majoritet av unga ser den egna drivkraften som avgörande för att lyckas som företagare Om du igen bara får välja två, vilka av följande egenskaper tror du själv är viktigast för att lyckas som företagare? Att man är driven 64% Att man är passionerad 29% Att man är strategisk Att man är envis 21% 19% Att man gillar att ta risker Att man är bra på att sälja 15% 15% Att man är intelligent Att man har mycket energi Att man är eftertänksam 6% Att man vill tjäna pengar Att man har höga betyg från skolan 1% 3%

12 Del 2 Om tankar och planer på att driva eget och bli chef 12

13 Svenska ungdomars syn på Del 3: Om tankar på att driva eget och bli chef Sammanfattning Absolut majoritet av unga tror att företagande skulle vara roligt, lärorik, spännande men också krävande: På frågan om huruvida man tror att det skulle vara roligt, spännande, eller lärorikt att driva ett eget företag så svarar den absoluta majoriteten av unga (90 procent eller mer) att man helt eller till viss del tror detta. Ungefär lika många uppger att de tror att företagande skulle vara svårt och slitsamt. Brist på kunskap vanligt skäl till varför företagande upplevs som svårt: När elever som uppgivit att de tror att det skulle vara svårt att driva eget företag får följdfrågan om varför man tror att detta, så är svårigheten att tillförsäkra sig finansiering den anledning som flest nämner. En betydande andel (41 procent) anger även svårigheten med att lära sig det man behöver kunna som en viktig anledning till varför företagande sannolikt skulle vara svårt. Frön till morgondagens framgångssagor gror redan idag: På frågan om man just nu har någon idé som man funderar på och som man skulle vilja försöka förverkliga, så svarar nästan varannan elev (44 procent) att så är fallet. Av dessa svarar ungefär hälften att man har fler än en sådan idé. Majoritet av unga (68 procent) intresserade av att starta eget: På frågan om huruvida man skulle vilja starta ett eget företag så svarar 44 procent ja, eventuellt och 24 procent ja, absolut. Andelarna är snarlika när det gäller frågan om huruvida man kan tänka sig att starta eget. 13

14 Svenska ungdomars syn på Del 3: Om tankar på att driva eget och bli chef Sammanfattning (forts.) Stark koppling mellan företagande och viljan att förverkliga idéer: Finns det en koppling mellan att ha många idéer man vill förverkliga och viljan att starta företag? Så tycks det. Av undersökningen framgår att bland elever som uppger att de i dagsläget har flera idéer som de skulle vilja förverkliga så säger närmare nio av tio att de skulle vilja starta eget företag (att jämföra med 52 procent bland elever som i dagsläget inte har några sådana idéer). Rikedom och förverkligande av idéer vanliga skäl till att vilja starta eget: När elever som uppgivit att de är intresserade av att starta egna företag får frågan om varför de är intresserade av detta så är "för att tjäna pengar" samt "för att få utveckla en egen idé" de motiveringar som flest (cirka 50 procent) anger som skäl. Detta följs av möjligheten till personlig utveckling samt att kunna styra sin egen tid. Drömbranschen skiljer sig mellan kön: På frågan om inom vilken bransch man helst av att skulle vilja starta företag så hamnar dator- och mobilspel, IT och data samt teknik högst upp bland killar, medan mode och kläder, träning, hälsa och skönhet samt mat och restaurang hamnar högst bland tjejer. Många unga lockas av egenföretagande som anställningsform: På frågan om vilken typ av anställningsform man helst av allt skulle föredra så svarar 31 procent av elever egenföretagare. Detta är tre gånger fler än andelen elever som exempelvis anger att de skulle föredra att vara anställda inom kommun eller stat. 14

15 Svenska ungdomars syn på Del 3: Om tankar på att driva eget och bli chef Sammanfattning (forts.) Varannan ung saknar erfarenhet av ledarskap: I genomsnitt uppger varannan elever att de har viss (cirka 40 procent) eller stor (8 procent) erfarenhet av att leda projekt eller att ansvara för någon typ verksamhet. Med andra ord uppger ungefär varannan elev att de i dagsläget saknar sådan typ av erfarenhet. Många unga drömmer om chefskap: Varannan elev saknar erfarenhet av ledningsarbete. Betydligt fler drömmer dock om att i framtiden inneha någon form av chefs- eller ledarskapsposition. På frågan om man någon gång i framtiden vill bli chef svarar 36 procent att man absolut vill detta, och ytterligare 44 procent att man eventuellt vill det. Och på frågan om man vill bli chef inom de närmsta fem åren svarar 18 procent att man absolut vill detta, och ytterligare 27 procent att man eventuellt vill det. Stort intresse bland unga för chefs- och ledarskapsutbildning: En klar majoritet av unga uppger sig vara intresserade av att utveckla sig som ledare. Som exempel uppger 56 procent av elever att de absolut skulle vara intresserade av att utveckla sina ledarskapsförmågor, och ytterligare 32 procent att de eventuellt skulle vara det. På motsvarande sätt uppger 44 procent av elever att de absolut skulle vilja lära sig mer om vad det innebär att arbeta som chef. 15

16 Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Klar majoritet av unga tror eget företag skulle vara lärorikt, roligt och spännande Tror du att... Svenska ungdomars syn på 8 76% % 53% 41% 41% 46% 45% 34% 6 8% 5% 6% 5% 2% 1% 2% 1% 3% 1% Det skulle vara roligt att driva ett eget företag? Det skulle vara svårt att driva ett eget företag? Det skulle vara slitsamt att driva ett eget företag? Det skulle vara spännande att driva ett eget företag? 21% Det skulle vara lärorikt att driva ett eget företag? Nej, inte alls Nej, inte direkt Ja, till viss del Ja, absolut 16

17 Svenska ungdomars syn på Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Många unga nämner brist på kunskap som skäl till varför företagande skulle vara svårt Följdfråga: Du har sagt att du tror att det förmodligen skulle vara svårt att driva ett eget företag. Vilka är de främsta skälen till varför du tror att det skulle vara svårt? Det skulle vara svårt att få tag i de pengar man behöver 58% Det skulle vara svårt att lära sig allt man behövde kunna 41% Det skulle vara svårt att komma på en idé 37% Det skulle vara svårt att försörja sig 37% Det skulle vara svårt att hitta någon att driva företaget med 21% Det skulle vara svårt att hitta lokaler 16% Bas: ungdomar som tidigare uppgivit att de tror att det delvis eller i stor utsträckning skulle vara svårt att driva eget företag (94 procent av de svarande) 17

18 Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Frön till morgondagens framgångssagor gror redan idag Svenska ungdomars syn på Har du just nu någon idé som du funderar på och som du skulle vilja försöka förverkliga? 6 56% 5 24% Ja, flera Ja, en Nej, inte just nu 18

19 Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Klar majoritet av unga intresserade av att starta eget Svenska ungdomars syn på Skulle du % 48% 28% 24% 32% 18% 4% 3%...vilja starta ett eget företag?...kunna tänka dig att starta eget företag? Nej, absolut inte Nej, inte direkt Ja, eventuellt Ja, absolut 19

20 Svenska ungdomars syn på Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Stark koppling mellan viljan att starta företag och drömmen om att förverkliga idéer 6 Skulle du vilja starta ett eget företag? 57% fördjupning % 42% 24% 9% 1% Unga som uppgivit att de just nu har flera idéer som de skulle vilja försöka förverkliga 15% 3% Unga som uppgivit att de just nu har en idé de skulle vilja förverkliga 13% 6% Ungdomar som uppgivit att de för tillfället inte har någon idé de skulle vilja förverkliga Ja, absolut Ja, eventuellt Nej, inte direkt Nej, absolut inte 20

21 Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Svenska ungdomars syn på Rikedom och förverkligandet av idéer vanligaste skälet till att vilja starta eget bland unga Följdfråga: Du har sagt att du är öppen för tanken att starta eget företag. Vilka är anledningarna till att du skulle vilja starta eget? För att tjäna pengar För att få utveckla en egen idé 5 53% För att få personlig utveckling 45% För att lära mig nya saker 44% För att kunna styra min egen tid 43% För att förverkliga mig själv För att få uppfinna en ny produkt 25% 33% Nämns oftare bland tjejer än bland killar För att förändra världen För att få uppfinna en ny tjänst 18% 17% Det jobbet jag vill ha finns inte, jag måste skapa det själv 11% Annan anledning, nämligen: Inget av detta 2% 5% 5 6 Bas: ungdomar som uppgivit att de absolut eller eventuellt skulle vara intresserade av att starta ett eget företag (68 procent av de svarande) 21

22 Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Drömbranschen skiljer sig mellan könen Svenska ungdomars syn på Bygg & Anläggning Datorspel & Mobilspel Ekonomi & Finans El & Energi Event Fordon & Transport Grafisk design IT & Data Mat & Restaurang Medicin Miljö & Hållbarhet Mode & Kläder Natur & Jordbruk Skola & Utbildning Teknik Tidningar, TV, media Träning, hälsa, skönhet VVS & Fastighet Vård & omsorg Annat område, nämligen: Vet ej / Osäker Om du skulle starta ett företag i framtiden, inom vilket/vilka områden tror du att du skulle starta det? 2% 2% 2% 1% 2% 3% 3% 6% 4% 5% 7% 8% 7% 7% 8% 12% 11% 8% 9% 11% 9% 13% 13% 13% 13% 14% 14% 15% 14% 12% 17% 19% 5% 15% 25% 35% 45% Killar Tjejer Bas: ungdomar som uppgivit att de absolut eller eventuellt skulle vara intresserade av att starta ett eget företag (68 procent av de svarande) 22 23% 28% 31% 34% 33% 38%

23 Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Många unga lockas av egenföretagandet som anställningsform Svenska ungdomars syn på Vad stämmer bäst in på dig? Fick jag välja så skulle jag helst vara... 31% 28% 25% 7% Egen företagare Anställd i ett litet privat företag (färre än 50 anställda) Anställd i ett stort privat företag (50 anställda eller fler) Anställd av kommunen eller staten Anställd inom en ideell organisation/förening 23

24 Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Varannan ung saknar erfarenhet av ledarskap Svenska ungdomars syn på Har du någon erfarenhet av att. 5 36% 39% 35% 42% 16% 17% 16% 8% 9% 12%...arbeta som ledare eller leda ett projekt?...ansvara för någon typ verksamhet?...att arbeta med försäljning av något slag? Nej, inte alls Nej, inte direkt Ja, viss erfarenhet Ja, stor erfarenhet 24

25 Svenska ungdomars syn på Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Många unga drömmer om chefskap Vill du 5 44% 36% 41% 27% 16% 15% 18% 4%...bli chef på ett företag eller organisation någon gång i framtiden?...bli chef på ett företag eller organisation inom de närmsta fem åren? Nej, absolut inte Nej, inte direkt Ja, eventuellt Ja, absolut 25

26 Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Stort intresse bland unga för chefs- och ledarskapsutbildning Svenska ungdomars syn på Skulle du vilja 6 56% 5 44% 32% 35% 37% 38% 11% 1% 1%...utveckla dina ledarskapsförmågor?...lära dig mer om vad det innebär att arbeta som chef? 4% 21%...pröva på att arbeta som chef på ett företag eller i en organisation? Nej, absolut inte Nej, inte direkt Ja, kanske Ja, absolut, 26

27 Del 3 Om kunskap och efterfrågan på kunskap kring företagande 27

28 Svenska ungdomars syn på Del 3: Om kunskap och efterfrågan på kunskap kring företagande Sammanfattning Ungas kunskap om företagande kan höjas: En majoritet av eleverna (60 procent) uppger sig inte direkt eller alls veta hur man praktiskt går till väga om man vill starta ett företag. Det samma gäller kunskap om vad som krävs för att starta ett företag eller förståelse för hur det är att driva ett företag. Stort sug efter kunskap om : På frågan om huruvida man skulle vilja lära sig mer om hur man praktiskt går till väga om man vill starta ett företag så uppger tre av fyra elever (76 procent) att man eventuellt eller absolut skulle vara intresserade av detta. Siffrorna är snarlika vad det gäller kunskap om hur man presenterar en affärsidé, upprättar en budget, eller hur det är att driva företag i praktiken. Många som vill starta företag saknar kunskap: I snitt uppger 60 procent av de svarande att de inte alls eller direkt vet hur man praktiskt går till väga för att starta ett företag. Ser vi uteslutande till elever som uppger att de själva skulle vara intresserade av att starta företag så är andelen 51 procent, det vill säga varannan elev som är intresserad av att starta företag upplever sig inte ha kunskap om hur detta går till. Påtagligt intresse för kurser och utbildningar inom egenföretagande: På frågan om huruvida man skulle vara intresserad att delta i utbildningar fokuserade på företagande, marknadsföring och ekonomi så uppger en klar majoritet (74 procent) att man absolut eller eventuellt skulle vara detta. Det samma gäller intresset för att ta del av motsvarande kurser under skoltid, eller via en hemsida på internet. 28

29 Svenska ungdomars syn på Del 3: Om kunskap och efterfrågan på kunskap kring företagande Ungas kunskap om egenföretagande kan höjas 5 Skulle du säga att du 38% 31% 37% 36% 38% 35% 41% 33% 32% 39% 22% 18% 9% 9% 14% 13% 16% 16% 14%...vet hur man rent praktiskt går till väga om man vill starta ett företag?...känner till vad som krävs för att starta ett företag?...har en bra förståelse för hur det är att driva ett eget företag?...vet hur man på ett bra sätt kan presentera en affärsidé?...vet hur man upprättar en budget? Nej, inte alls Nej, inte direkt Ja, mer eller mindre Ja, absolut 29

30 Svenska ungdomars syn på Del 3: Om kunskap och efterfrågan på kunskap kring företagande Påtagligt sug bland unga efter kunskap om entreprenörskap och egenföretagande Skulle du vilja lära dig mer om 5 47% 47% 33% 43% 35% 41% 33% 43% 31% 32% 18% 18% 19% 18% 16% 6% 6% 6% 5% 5%...hur man rent praktiskt går till väga om man vill starta ett företag?...vad som krävs för att starta ett företag?...hur det är att driva ett eget företag?...hur man på ett bra sätt kan presentera en affärsidé?...hur man upprättar en budget? Nej, inte alls Nej, inte direkt Ja, kanske Ja, absolut 30

31 Del 3: Om kunskap och efterfrågan på kunskap kring företagande Svenska ungdomars syn på Många unga som vill starta företag saknar kunskap, många som vill förverkliga idéer vet inte hur de kan presenteras fördjupning Svaranden: Unga som uppgivit att de absolut eller eventuellt skulle vara intresserade av att starta ett eget företag Skulle du säga att du...vet hur man rent praktiskt går till väga om man vill starta ett företag? 38% 13% 14% 36% Skulle du säga att du...vet hur man på ett bra sätt kan presentera en affärsidé? 37% 13% 41% Svaranden: Unga som uppgivit att de just nu har åtminstone en idé som de funderar på och som de skulle vilja försöka förverkliga Ja, absolut Ja, mer eller mindre Ja, absolut Ja, mer eller mindre Nej, inte direkt Nej, inte alls Nej, inte direkt Nej, inte alls 31

32 Svenska ungdomars syn på Del 3: Om kunskap och efterfrågan på kunskap kring företagande Stort intresse bland unga för kurser och utbildningar fokuserade på egenföretagande Det finns flera saker som gör det lättare att driva företag. Till exempel så underlättar det om man vet hur man sköter ett företags ekonomi, hur marknadsföring går till, hur man kan få pengar till sitt företag, och hur kunder tänker och resonerar. Om det var helt gratis, tror du då att du skulle vara intresserad av att % 37% 37% 42% 36% 33% 42% 35% 21% 18% 21% 18% 5% 4% 5%...gå en utbildning på fritiden där du fick lära dig mer om detta?...gå en utbildning i skolan där du fick lära dig mer om detta?...läsa en bok på fritiden där du fick lära dig mer om detta?...kunna gå in på en hemsida på internet där du fick lära dig mer om detta? Nej, inte alls Nej, inte direkt Ja, kanske Ja, absolut 32

33 Del 4 Om synen på skolundervisning och företagandets plats på skolschemat 33

34 Del 4: Om skolundervisning och företagandets plats i skolan Sammanfattning Svenska ungdomars syn på Träning i entreprenöriella förmågor får godkänt, men utrymme för förbättring: På frågan om huruvida skolan på det stora hela är bra på att träna eller öva eleverna på förmågor så som presentationsteknik, samarbete, kreativitet eller övertalningsförmåga så svarar ungefär hälften av elever att man upplever skolan vara antingen ganska- eller väldigt bra på detta. Ytterligare en tredjedel upplever att skolan varken är bra eller dålig på detta, medan i snitt ungefär mellan procent av elever upplever skolan vara sämre på detta. Majoritet av unga upplever inte att skolan ökat förståelsen för företagande: På frågan om huruvida man upplever att man via skolan fått bättre förståelse för hur man går till väga för att starta ett företag så uppger majoriteten av eleverna (59 procent) att man inte fått detta. Andelarna är snarlika vad det gäller information och kunskap om hur det i praktiken är att driva ett företag. Starkt stöd för på schemat: På frågan om huruvida man i allmänhet anser att skolan borde lära elever hur man går till väga för att starta ett företag så uppger nästan nio av tio elever att man helt eller till viss del anser detta. Andelarna är snarlika vad det gäller kunskap om hur det är att driva företag. Bland elever som inte upplever sig ha fått ökad förståelse för företagande önskar en majoritet att de fått det: En majoritet av elever upplever inte skolan gett dem bättre förståelse för hur man går till väga för att starta ett företag. Tittar vi närmare på denna grupp av elever kan vi konstatera att mer än 80 procent av dessa uppger att de helt eller till viss del önskar att skolan hade förmedlat sådan kunskap. Majoriteten av unga upplever inte att de uppmuntrats att bli företagare: På frågan om huruvida man upplever att man under sin tid i skolan uppmuntrats till att bli företagare så svarar en majoritet av elever (59 procent) nej. Färre än en av sju säger sig absolut ha blivit uppmuntrade till detta. 34

35 Del 4: Om skolundervisning och företagandets plats i skolan Träning i entreprenöriella förmågor får godkänt, men klart utrymme för förbättring Svenska ungdomars syn på På det stora hela, hur bra skulle du säga att skolan är på att Träna och öva dig i att samarbeta med andra? 29% 18% Lära dig hur man presenterar en idé på ett bra sätt i tal? 13% 29% 37% 15% Lära dig hur man kan övertyga andra med argument? 13% 29% 38% 12% Lära dig hur man presenterar en idé på ett bra sätt i skrift? 14% 31% 35% 13% Uppmuntra dig att inte ge upp om ett problem är svårt, utan fortsätta försöka? Lära dig hur man går till väga om man vill lära sig mer om ett nytt ämne? 15% 15% 31% 35% 35% 35% 11% 9% Lära dig tänka kreativt? 27% 32% 12% Uppmuntra din nyfikenhet? 18% 31% 33% Stärka ditt självförtroende? 18% 35% 24% 8% Träna och öva dig i att leda och motivera andra människor? 21% 23% 8% Inte alls bra Inte så bra Varken bra eller dålig Ganska bra Väldigt bra 35

36 Del 4: Om skolundervisning och företagandets plats i skolan Majoriteten av unga upplever inte att skolan har gett ökad förståelse för egenföretagande Svenska ungdomars syn på Tycker du att du genom din skolutbildning 36% 29% 27% 31% 26% 33% 21% 14% 13%...har fått bättre förståelse för hur man går till väga för att starta ett företag?...har fått en uppfattning om hur det är att driva företag?...har fått självförtroende att våga satsa på dina idéer? Nej, inte alls Nej, inte direkt Ja, till viss del Ja, absolut 36

37 Del 4: Om skolundervisning och företagandets plats i skolan Starkt stöd för entreprenörskap och företagande på schemat Svenska ungdomars syn på I allmänhet, tycker du att skolan borde % % 46% 38% 37% 12% 15% 2% 2% 1%...lära elever hur man går till väga för att starta ett företag? 7% 23%...lära elever hur det är att driva företag?...ge elever självförtroende att våga satsa på sina idéer? Nej, inte alls Nej, inte direkt Ja, till viss del Ja, absolut 37

38 Svenska ungdomars syn på Del 4: Om skolundervisning och företagandets plats i skolan Bland elever som inte fått ökad förståelse för företagande önskar klar majoritet att de fått det I allmänhet, tycker du att skolan borde lära elever hur man går till väga för att starta ett företag? fördjupning 6 52% 5 28% Svaranden: Elever som inte anser att de hittills genom sin skolutbildning har fått en ökad förståelse för hur det är att driva ett företag (totalt 59 procent av eleverna) 17% 4% Ja, absolut Ja, till viss del Nej, inte direkt Nej, inte alls 38

39 Svenska ungdomars syn på Del 4: Om skolundervisning och företagandets plats i skolan Majoriteten av unga upplever inte att de under sin tid i skolan har uppmuntrats till att bli företagare Har du under din tid i skolan uppmuntras till att bli företagare? 35% 28% 24% 13% Ja, absolut Ja, till viss del Nej, inte direkt Nej, inte alls 39

40 Del 5 Om karriär- och framtidsplaner 40

41 Del 5: Om karriär- och framtidsplaner Sammanfattning Svenska ungdomars syn på Tuff bild av arbetsmarknaden bland unga: På frågan om huruvida man överlag upplever att det är lätt för unga idag att få jobb svarar tre av fyra elever nej. Av dessa svarar nästan hälften att man absolut inte upplever detta. Bilden är ljusare om vi ser den till den upplevda förmågan att själv kunna påverka sin framtid på arbetsmarknaden: detta upplever drygt 60 procent av de svarande att de absolut eller till viss del känner att de kan. Anmärkningsvärt är dock att nästan fyra av tio unga dock inte (eller endast i begränsad utsträckning) upplever detta. Passion och självförverkligande viktiga framtidsmål: Ombedda att från en lista om tretton alternativ välja ut tre mål som känns särskilt viktiga att uppnå i livet så är "att få ägna mig åt något jag brinner för" det alternativ som flest (58 procent) unga kryssar för. Detta följs av "att uppleva mycket i livet" samt att bilda familj. Majoritet av unga räknar med att kunna försörja sig själva efter 24: På frågan om vid vilken ålder man tror att man kommer att ha en inkomst så att man kan försörja sig själv, så svarar drygt 60 procent av unga att man tror att detta kommer ske före 25 års ålder; 35 procent tror att detta kommer ske mellan års ålder, medan endast 3 procent tror att de kommer vara självförsörjande först efter 27. De flesta har tilltro till bättre ekonomisk situation än föräldragenerationen: På frågan om huruvida man tror att man i framtiden kommer ha det bättre eller sämre ställt än sina föräldrar (vårdnadshavare) så svarar 48 procent av eleverna att man tror sig kunna uppnå en mycket eller något bättre ekonomisk situation än sina föräldrar: 39 procent tror sig kunna uppnå samma standard, medan 12 procent tror att de kommer ha det sämre ställt. 41

42 Svenska ungdomars syn på Del 5: Om karriär- och framtidsplaner Dagens unga har en tuff bild av arbetsmarknaden, många upplever maktlöshet 5 Överlag, upplever du att 42% 43% 33% 26% 21% 4% 9%...det är lätt för unga idag att få jobb?...att du själv kan påverka din framtid på arbetsmarknaden? Nej, inte alls Nej, inte direkt Ja, till viss del Ja, absolut 42

43 Del 5: Om karriär- och framtidsplaner Passion och självförverkligande viktiga livsmål för många unga Svenska ungdomars syn på Om du bara får välja tre, vad av följande skulle du säga är absolut viktigast för dig i framtiden? Att få ägna mig åt något jag brinner för Att uppleva mycket i livet Att bilda familj Att få ett jobb Att bli framgångsrik Att tjäna mycket pengar Att hjälpa till att göra världen bättre Att bli bäst på det jag väljer att göra Att ha många vänner Att ha mycket fritid Att flytta utomlands Att få mycket inflytande i samhället Att starta/driva något eget Annat, nämligen: 2% 5% 4% 11% 9% 9% 19% 24% 23% 31% 39% 43% 58% Nämns oftare bland tjejer än bland killar

44 Del 5: Om karriär- och framtidsplaner Majoriteten av unga räknar med att kunna vara självförsörjande innan 25 års ålder Svenska ungdomars syn på 7 Om du skulle gissa, vid vilken ålder tror du att du kommer ha en inkomst så att du kan försörja sig själv utan hjälp från andra? (exempelvis föräldrar/familj) % 2% När jag är mellan år När jag är mellan år När jag är mellan år När jag är 28 år eller äldre 3% 44

45 Del 5: Om karriär- och framtidsplaner De flesta unga tror sig kunna få det bättre än föräldragenerationen Svenska ungdomars syn på 5 Om du skulle gissa, tror du att du i framtiden kommer ha en bättre eller sämre ekonomisk situation än dina föräldrar (vårdnadshavare)? I framtiden tror jag att jag kommer ha det... 33% 39% 15% 11% 1% Mycket bättre ställt än mina föräldrar (vårdnadshavare) Lite bättre ställt än mina föräldrar (vårdnadshavare) Ungefär lika bra ställt som mina föräldrar (vårdnadshavare) Lite sämre ställt än mina föräldrar (vårdnadshavare) Mycket sämre ställt än mina föräldrar (vårdnadshavare) 45

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

2006:7. Fokus Attityd 2006

2006:7. Fokus Attityd 2006 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2006:7 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2006 För att lyckas kommer dagens ungdom att behöva entreprenörsanda, ledarskapsförmåga och förändringsbenägenhet.

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar 2011 Eva Löfbom Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Eva

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer