Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande"

Transkript

1 Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1

2 Svenska ungdomars syn på Om rapporten Hur ser och tänker svenska gymnasieungdomar på företagande och entreprenörskap? Hur många drömmer om att starta företag? Hur många skulle vilja lära sig mer om hur det går till, och i vilken utsträckning upplever man att skolan har ökat förståelsen för företagande? För att besvara de här frågorna genomförde Kairos Future på uppdrag av Ung Företagsamhet under april och maj månad 2014 en webbaserad undersökning riktad till 1000 svenska gymnasieelever. I den här rapporten redovisas resultaten från denna undersökning. Materialet i rapporten följer i huvudsak strukturen från enkäten. Innehållet är uppdelat på sju tematiska områden, där varje område inleds med en kort sammanfattning av resultaten. 2

3 Innehåll Svenska ungdomars syn på Om undersökningen 4 Bilden av entreprenörskap i stort 5 Sammanfattning 6 Om tankar och planer på att driva eget och bli chef 12 Sammanfattning 13 Om kunskap och efterfrågan på kunskap kring företagande 27 Sammanfattning 28 Om synen på skolan och företagandets plats på schemat 33 Sammanfattning 34 Om karriär- och framtidsplaner 40 Sammanfattning 41 Några övriga frågor om företagande och entreprenörskap 46 Sammanfattning 47 Om kännedom och inställning till Ung Företagsamhet 53 Sammanfattning 54 3

4 Svenska ungdomars syn på Om undersökningen Svaranden: 1009 svenska gymnasieelever Typ av undersökning: web-undersökning Panelleverantör: CINT Fältperiod: 14 april 12 maj 2014 Övrigt: Svaren i undersökningen baserar sig på ett riksrepresentativt urval av svenska gymnasieelever. Svaren har viktats för att kompensera eventuella skillnader i svarsfrekvenser vad det gäller kön- och programtillhörighet. 4

5 Del 1 Bilden av entreprenörskap i stort 5

6 Svenska ungdomars syn på Del 1: Bilden av entreprenörskap i stort Sammanfattning Fyra av tio ungdomar osäkra på vad en entreprenör är: På frågan om huruvida man är bekant med ordet 'entreprenör' svarar var fjärde gymnasieelev att de precis vet vad en entreprenör är, och ytterligare 40 procent att de har ganska bra koll på detta. Ungefär var fjärde (39 procent) elev uppger dock att de endast har viss (28 procent) eller ingen koll (11%) på vad en entreprenör är. Ordet entreprenör klart positivt laddat: Bland de elever som uppger att de åtminstone har viss koll på vad ordet entreprenör avser så uppger den absoluta majoriteten att ordet i deras öron har en positiv klang. Endast två procent uppger sig ha negativa associationer. Företag och företagande starkaste associationerna: När elever ombeds skriva ned de tre ord som först dyker upp i deras huvud då de hör ordet entreprenör så är det ord så som 'företag', 'företagare' och 'egenföretagare' som allra flest nämner. Näst efter detta märks ord som nytänkande, driven, pengar, ekonomi, självständig samt kreativ. Bilden av entreprenören starkt förknippad med realiserande av drömmar: På frågan om vilka man själv tror är de vanligaste anledningarna till att människor väljer att starta företag så är "för att de har en dröm att förverkliga" det alternativ som i särklass flest (73 procent) elever väljer. Detta följs av tron på att det är mer lönsamt än att vara anställd, samt för att de gillar friheten. Majoritet av unga ser egna drivkraften som avgörande för entreprenöriell framgång: På frågan om vilka två egenskaper man själv tror är viktigast för att lyckas som företagare så är "att man är driven" det alternativ som i särklass flest (64 procent) av unga väljer. Detta följs av "att man är passionerad" samt "att man är strategisk". 6

7 Del 1: Bilden av entreprenörskap i stort Fyra av tio ungdomar osäkra på vad en entreprenör är Svenska ungdomars syn på Ordet entreprenör förekommer ibland i radio, tidningar och tv. Vad stämmer in på dig? 5 28% 22% 11% Jag vet precis vad en entreprenör är Jag har ganska bra koll på vad en entreprenör är Jag har viss koll på vad en entreprenör är Jag vet inte vad en entreprenör är 7

8 Del 1: Bilden av entreprenörskap i stort Ordet entreprenör klart positivt laddat för de flesta Svenska ungdomars syn på Spontant, skulle du säga att ordet entreprenör har en positiv eller negativ klang i dina öron? I mina öron har ordet entreprenör % 34% En mycket positiv klang En ganska positiv klang Varken positiv eller negativ klang 2% En ganska negativ klang En väldigt negativ klang Bas: ungdomar som uppgivit att de har viss koll eller bättre på vad en entreprenör är (89 procent av de svarande) 8

9 Del 1: Bilden av entreprenörskap i stort Svenska ungdomars syn på Företag och företagare vanligaste associationerna till ordet entreprenör Spontant, när du hör ordet entreprenör, vilka tre ord dyker först upp i ditt huvud då? Bas: ungdomar som uppgivit att de har viss koll eller bättre på vad en entreprenör är (89 procent av de svarande) 9

10 Svenska ungdomars syn på Del 1: Bilden av entreprenörskap i stort Bilden av entreprenörskap starkt förknippad med förverkligandet av drömmar Om du bara får välja två, vilka tror du själv är de vanligaste anledningarna till att människor väljer att starta egna företag? För att de har en dröm de vill förverkliga 73% För att de tror att det är mer lönsamt än att vara anställd 43% För att de gillar friheten 38% För att de vill bli rika snabbt 17% För att de har svårt att få anställning någon annanstans Annan anledning, nämligen: 2%

11 Svenska ungdomars syn på Del 1: Bilden av entreprenörskap i stort Majoritet av unga ser den egna drivkraften som avgörande för att lyckas som företagare Om du igen bara får välja två, vilka av följande egenskaper tror du själv är viktigast för att lyckas som företagare? Att man är driven 64% Att man är passionerad 29% Att man är strategisk Att man är envis 21% 19% Att man gillar att ta risker Att man är bra på att sälja 15% 15% Att man är intelligent Att man har mycket energi Att man är eftertänksam 6% Att man vill tjäna pengar Att man har höga betyg från skolan 1% 3%

12 Del 2 Om tankar och planer på att driva eget och bli chef 12

13 Svenska ungdomars syn på Del 3: Om tankar på att driva eget och bli chef Sammanfattning Absolut majoritet av unga tror att företagande skulle vara roligt, lärorik, spännande men också krävande: På frågan om huruvida man tror att det skulle vara roligt, spännande, eller lärorikt att driva ett eget företag så svarar den absoluta majoriteten av unga (90 procent eller mer) att man helt eller till viss del tror detta. Ungefär lika många uppger att de tror att företagande skulle vara svårt och slitsamt. Brist på kunskap vanligt skäl till varför företagande upplevs som svårt: När elever som uppgivit att de tror att det skulle vara svårt att driva eget företag får följdfrågan om varför man tror att detta, så är svårigheten att tillförsäkra sig finansiering den anledning som flest nämner. En betydande andel (41 procent) anger även svårigheten med att lära sig det man behöver kunna som en viktig anledning till varför företagande sannolikt skulle vara svårt. Frön till morgondagens framgångssagor gror redan idag: På frågan om man just nu har någon idé som man funderar på och som man skulle vilja försöka förverkliga, så svarar nästan varannan elev (44 procent) att så är fallet. Av dessa svarar ungefär hälften att man har fler än en sådan idé. Majoritet av unga (68 procent) intresserade av att starta eget: På frågan om huruvida man skulle vilja starta ett eget företag så svarar 44 procent ja, eventuellt och 24 procent ja, absolut. Andelarna är snarlika när det gäller frågan om huruvida man kan tänka sig att starta eget. 13

14 Svenska ungdomars syn på Del 3: Om tankar på att driva eget och bli chef Sammanfattning (forts.) Stark koppling mellan företagande och viljan att förverkliga idéer: Finns det en koppling mellan att ha många idéer man vill förverkliga och viljan att starta företag? Så tycks det. Av undersökningen framgår att bland elever som uppger att de i dagsläget har flera idéer som de skulle vilja förverkliga så säger närmare nio av tio att de skulle vilja starta eget företag (att jämföra med 52 procent bland elever som i dagsläget inte har några sådana idéer). Rikedom och förverkligande av idéer vanliga skäl till att vilja starta eget: När elever som uppgivit att de är intresserade av att starta egna företag får frågan om varför de är intresserade av detta så är "för att tjäna pengar" samt "för att få utveckla en egen idé" de motiveringar som flest (cirka 50 procent) anger som skäl. Detta följs av möjligheten till personlig utveckling samt att kunna styra sin egen tid. Drömbranschen skiljer sig mellan kön: På frågan om inom vilken bransch man helst av att skulle vilja starta företag så hamnar dator- och mobilspel, IT och data samt teknik högst upp bland killar, medan mode och kläder, träning, hälsa och skönhet samt mat och restaurang hamnar högst bland tjejer. Många unga lockas av egenföretagande som anställningsform: På frågan om vilken typ av anställningsform man helst av allt skulle föredra så svarar 31 procent av elever egenföretagare. Detta är tre gånger fler än andelen elever som exempelvis anger att de skulle föredra att vara anställda inom kommun eller stat. 14

15 Svenska ungdomars syn på Del 3: Om tankar på att driva eget och bli chef Sammanfattning (forts.) Varannan ung saknar erfarenhet av ledarskap: I genomsnitt uppger varannan elever att de har viss (cirka 40 procent) eller stor (8 procent) erfarenhet av att leda projekt eller att ansvara för någon typ verksamhet. Med andra ord uppger ungefär varannan elev att de i dagsläget saknar sådan typ av erfarenhet. Många unga drömmer om chefskap: Varannan elev saknar erfarenhet av ledningsarbete. Betydligt fler drömmer dock om att i framtiden inneha någon form av chefs- eller ledarskapsposition. På frågan om man någon gång i framtiden vill bli chef svarar 36 procent att man absolut vill detta, och ytterligare 44 procent att man eventuellt vill det. Och på frågan om man vill bli chef inom de närmsta fem åren svarar 18 procent att man absolut vill detta, och ytterligare 27 procent att man eventuellt vill det. Stort intresse bland unga för chefs- och ledarskapsutbildning: En klar majoritet av unga uppger sig vara intresserade av att utveckla sig som ledare. Som exempel uppger 56 procent av elever att de absolut skulle vara intresserade av att utveckla sina ledarskapsförmågor, och ytterligare 32 procent att de eventuellt skulle vara det. På motsvarande sätt uppger 44 procent av elever att de absolut skulle vilja lära sig mer om vad det innebär att arbeta som chef. 15

16 Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Klar majoritet av unga tror eget företag skulle vara lärorikt, roligt och spännande Tror du att... Svenska ungdomars syn på 8 76% % 53% 41% 41% 46% 45% 34% 6 8% 5% 6% 5% 2% 1% 2% 1% 3% 1% Det skulle vara roligt att driva ett eget företag? Det skulle vara svårt att driva ett eget företag? Det skulle vara slitsamt att driva ett eget företag? Det skulle vara spännande att driva ett eget företag? 21% Det skulle vara lärorikt att driva ett eget företag? Nej, inte alls Nej, inte direkt Ja, till viss del Ja, absolut 16

17 Svenska ungdomars syn på Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Många unga nämner brist på kunskap som skäl till varför företagande skulle vara svårt Följdfråga: Du har sagt att du tror att det förmodligen skulle vara svårt att driva ett eget företag. Vilka är de främsta skälen till varför du tror att det skulle vara svårt? Det skulle vara svårt att få tag i de pengar man behöver 58% Det skulle vara svårt att lära sig allt man behövde kunna 41% Det skulle vara svårt att komma på en idé 37% Det skulle vara svårt att försörja sig 37% Det skulle vara svårt att hitta någon att driva företaget med 21% Det skulle vara svårt att hitta lokaler 16% Bas: ungdomar som tidigare uppgivit att de tror att det delvis eller i stor utsträckning skulle vara svårt att driva eget företag (94 procent av de svarande) 17

18 Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Frön till morgondagens framgångssagor gror redan idag Svenska ungdomars syn på Har du just nu någon idé som du funderar på och som du skulle vilja försöka förverkliga? 6 56% 5 24% Ja, flera Ja, en Nej, inte just nu 18

19 Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Klar majoritet av unga intresserade av att starta eget Svenska ungdomars syn på Skulle du % 48% 28% 24% 32% 18% 4% 3%...vilja starta ett eget företag?...kunna tänka dig att starta eget företag? Nej, absolut inte Nej, inte direkt Ja, eventuellt Ja, absolut 19

20 Svenska ungdomars syn på Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Stark koppling mellan viljan att starta företag och drömmen om att förverkliga idéer 6 Skulle du vilja starta ett eget företag? 57% fördjupning % 42% 24% 9% 1% Unga som uppgivit att de just nu har flera idéer som de skulle vilja försöka förverkliga 15% 3% Unga som uppgivit att de just nu har en idé de skulle vilja förverkliga 13% 6% Ungdomar som uppgivit att de för tillfället inte har någon idé de skulle vilja förverkliga Ja, absolut Ja, eventuellt Nej, inte direkt Nej, absolut inte 20

21 Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Svenska ungdomars syn på Rikedom och förverkligandet av idéer vanligaste skälet till att vilja starta eget bland unga Följdfråga: Du har sagt att du är öppen för tanken att starta eget företag. Vilka är anledningarna till att du skulle vilja starta eget? För att tjäna pengar För att få utveckla en egen idé 5 53% För att få personlig utveckling 45% För att lära mig nya saker 44% För att kunna styra min egen tid 43% För att förverkliga mig själv För att få uppfinna en ny produkt 25% 33% Nämns oftare bland tjejer än bland killar För att förändra världen För att få uppfinna en ny tjänst 18% 17% Det jobbet jag vill ha finns inte, jag måste skapa det själv 11% Annan anledning, nämligen: Inget av detta 2% 5% 5 6 Bas: ungdomar som uppgivit att de absolut eller eventuellt skulle vara intresserade av att starta ett eget företag (68 procent av de svarande) 21

22 Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Drömbranschen skiljer sig mellan könen Svenska ungdomars syn på Bygg & Anläggning Datorspel & Mobilspel Ekonomi & Finans El & Energi Event Fordon & Transport Grafisk design IT & Data Mat & Restaurang Medicin Miljö & Hållbarhet Mode & Kläder Natur & Jordbruk Skola & Utbildning Teknik Tidningar, TV, media Träning, hälsa, skönhet VVS & Fastighet Vård & omsorg Annat område, nämligen: Vet ej / Osäker Om du skulle starta ett företag i framtiden, inom vilket/vilka områden tror du att du skulle starta det? 2% 2% 2% 1% 2% 3% 3% 6% 4% 5% 7% 8% 7% 7% 8% 12% 11% 8% 9% 11% 9% 13% 13% 13% 13% 14% 14% 15% 14% 12% 17% 19% 5% 15% 25% 35% 45% Killar Tjejer Bas: ungdomar som uppgivit att de absolut eller eventuellt skulle vara intresserade av att starta ett eget företag (68 procent av de svarande) 22 23% 28% 31% 34% 33% 38%

23 Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Många unga lockas av egenföretagandet som anställningsform Svenska ungdomars syn på Vad stämmer bäst in på dig? Fick jag välja så skulle jag helst vara... 31% 28% 25% 7% Egen företagare Anställd i ett litet privat företag (färre än 50 anställda) Anställd i ett stort privat företag (50 anställda eller fler) Anställd av kommunen eller staten Anställd inom en ideell organisation/förening 23

24 Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Varannan ung saknar erfarenhet av ledarskap Svenska ungdomars syn på Har du någon erfarenhet av att. 5 36% 39% 35% 42% 16% 17% 16% 8% 9% 12%...arbeta som ledare eller leda ett projekt?...ansvara för någon typ verksamhet?...att arbeta med försäljning av något slag? Nej, inte alls Nej, inte direkt Ja, viss erfarenhet Ja, stor erfarenhet 24

25 Svenska ungdomars syn på Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Många unga drömmer om chefskap Vill du 5 44% 36% 41% 27% 16% 15% 18% 4%...bli chef på ett företag eller organisation någon gång i framtiden?...bli chef på ett företag eller organisation inom de närmsta fem åren? Nej, absolut inte Nej, inte direkt Ja, eventuellt Ja, absolut 25

26 Del 2: Om tankar på att driva eget och bli chef Stort intresse bland unga för chefs- och ledarskapsutbildning Svenska ungdomars syn på Skulle du vilja 6 56% 5 44% 32% 35% 37% 38% 11% 1% 1%...utveckla dina ledarskapsförmågor?...lära dig mer om vad det innebär att arbeta som chef? 4% 21%...pröva på att arbeta som chef på ett företag eller i en organisation? Nej, absolut inte Nej, inte direkt Ja, kanske Ja, absolut, 26

27 Del 3 Om kunskap och efterfrågan på kunskap kring företagande 27

28 Svenska ungdomars syn på Del 3: Om kunskap och efterfrågan på kunskap kring företagande Sammanfattning Ungas kunskap om företagande kan höjas: En majoritet av eleverna (60 procent) uppger sig inte direkt eller alls veta hur man praktiskt går till väga om man vill starta ett företag. Det samma gäller kunskap om vad som krävs för att starta ett företag eller förståelse för hur det är att driva ett företag. Stort sug efter kunskap om : På frågan om huruvida man skulle vilja lära sig mer om hur man praktiskt går till väga om man vill starta ett företag så uppger tre av fyra elever (76 procent) att man eventuellt eller absolut skulle vara intresserade av detta. Siffrorna är snarlika vad det gäller kunskap om hur man presenterar en affärsidé, upprättar en budget, eller hur det är att driva företag i praktiken. Många som vill starta företag saknar kunskap: I snitt uppger 60 procent av de svarande att de inte alls eller direkt vet hur man praktiskt går till väga för att starta ett företag. Ser vi uteslutande till elever som uppger att de själva skulle vara intresserade av att starta företag så är andelen 51 procent, det vill säga varannan elev som är intresserad av att starta företag upplever sig inte ha kunskap om hur detta går till. Påtagligt intresse för kurser och utbildningar inom egenföretagande: På frågan om huruvida man skulle vara intresserad att delta i utbildningar fokuserade på företagande, marknadsföring och ekonomi så uppger en klar majoritet (74 procent) att man absolut eller eventuellt skulle vara detta. Det samma gäller intresset för att ta del av motsvarande kurser under skoltid, eller via en hemsida på internet. 28

29 Svenska ungdomars syn på Del 3: Om kunskap och efterfrågan på kunskap kring företagande Ungas kunskap om egenföretagande kan höjas 5 Skulle du säga att du 38% 31% 37% 36% 38% 35% 41% 33% 32% 39% 22% 18% 9% 9% 14% 13% 16% 16% 14%...vet hur man rent praktiskt går till väga om man vill starta ett företag?...känner till vad som krävs för att starta ett företag?...har en bra förståelse för hur det är att driva ett eget företag?...vet hur man på ett bra sätt kan presentera en affärsidé?...vet hur man upprättar en budget? Nej, inte alls Nej, inte direkt Ja, mer eller mindre Ja, absolut 29

30 Svenska ungdomars syn på Del 3: Om kunskap och efterfrågan på kunskap kring företagande Påtagligt sug bland unga efter kunskap om entreprenörskap och egenföretagande Skulle du vilja lära dig mer om 5 47% 47% 33% 43% 35% 41% 33% 43% 31% 32% 18% 18% 19% 18% 16% 6% 6% 6% 5% 5%...hur man rent praktiskt går till väga om man vill starta ett företag?...vad som krävs för att starta ett företag?...hur det är att driva ett eget företag?...hur man på ett bra sätt kan presentera en affärsidé?...hur man upprättar en budget? Nej, inte alls Nej, inte direkt Ja, kanske Ja, absolut 30

31 Del 3: Om kunskap och efterfrågan på kunskap kring företagande Svenska ungdomars syn på Många unga som vill starta företag saknar kunskap, många som vill förverkliga idéer vet inte hur de kan presenteras fördjupning Svaranden: Unga som uppgivit att de absolut eller eventuellt skulle vara intresserade av att starta ett eget företag Skulle du säga att du...vet hur man rent praktiskt går till väga om man vill starta ett företag? 38% 13% 14% 36% Skulle du säga att du...vet hur man på ett bra sätt kan presentera en affärsidé? 37% 13% 41% Svaranden: Unga som uppgivit att de just nu har åtminstone en idé som de funderar på och som de skulle vilja försöka förverkliga Ja, absolut Ja, mer eller mindre Ja, absolut Ja, mer eller mindre Nej, inte direkt Nej, inte alls Nej, inte direkt Nej, inte alls 31

32 Svenska ungdomars syn på Del 3: Om kunskap och efterfrågan på kunskap kring företagande Stort intresse bland unga för kurser och utbildningar fokuserade på egenföretagande Det finns flera saker som gör det lättare att driva företag. Till exempel så underlättar det om man vet hur man sköter ett företags ekonomi, hur marknadsföring går till, hur man kan få pengar till sitt företag, och hur kunder tänker och resonerar. Om det var helt gratis, tror du då att du skulle vara intresserad av att % 37% 37% 42% 36% 33% 42% 35% 21% 18% 21% 18% 5% 4% 5%...gå en utbildning på fritiden där du fick lära dig mer om detta?...gå en utbildning i skolan där du fick lära dig mer om detta?...läsa en bok på fritiden där du fick lära dig mer om detta?...kunna gå in på en hemsida på internet där du fick lära dig mer om detta? Nej, inte alls Nej, inte direkt Ja, kanske Ja, absolut 32

33 Del 4 Om synen på skolundervisning och företagandets plats på skolschemat 33

34 Del 4: Om skolundervisning och företagandets plats i skolan Sammanfattning Svenska ungdomars syn på Träning i entreprenöriella förmågor får godkänt, men utrymme för förbättring: På frågan om huruvida skolan på det stora hela är bra på att träna eller öva eleverna på förmågor så som presentationsteknik, samarbete, kreativitet eller övertalningsförmåga så svarar ungefär hälften av elever att man upplever skolan vara antingen ganska- eller väldigt bra på detta. Ytterligare en tredjedel upplever att skolan varken är bra eller dålig på detta, medan i snitt ungefär mellan procent av elever upplever skolan vara sämre på detta. Majoritet av unga upplever inte att skolan ökat förståelsen för företagande: På frågan om huruvida man upplever att man via skolan fått bättre förståelse för hur man går till väga för att starta ett företag så uppger majoriteten av eleverna (59 procent) att man inte fått detta. Andelarna är snarlika vad det gäller information och kunskap om hur det i praktiken är att driva ett företag. Starkt stöd för på schemat: På frågan om huruvida man i allmänhet anser att skolan borde lära elever hur man går till väga för att starta ett företag så uppger nästan nio av tio elever att man helt eller till viss del anser detta. Andelarna är snarlika vad det gäller kunskap om hur det är att driva företag. Bland elever som inte upplever sig ha fått ökad förståelse för företagande önskar en majoritet att de fått det: En majoritet av elever upplever inte skolan gett dem bättre förståelse för hur man går till väga för att starta ett företag. Tittar vi närmare på denna grupp av elever kan vi konstatera att mer än 80 procent av dessa uppger att de helt eller till viss del önskar att skolan hade förmedlat sådan kunskap. Majoriteten av unga upplever inte att de uppmuntrats att bli företagare: På frågan om huruvida man upplever att man under sin tid i skolan uppmuntrats till att bli företagare så svarar en majoritet av elever (59 procent) nej. Färre än en av sju säger sig absolut ha blivit uppmuntrade till detta. 34

35 Del 4: Om skolundervisning och företagandets plats i skolan Träning i entreprenöriella förmågor får godkänt, men klart utrymme för förbättring Svenska ungdomars syn på På det stora hela, hur bra skulle du säga att skolan är på att Träna och öva dig i att samarbeta med andra? 29% 18% Lära dig hur man presenterar en idé på ett bra sätt i tal? 13% 29% 37% 15% Lära dig hur man kan övertyga andra med argument? 13% 29% 38% 12% Lära dig hur man presenterar en idé på ett bra sätt i skrift? 14% 31% 35% 13% Uppmuntra dig att inte ge upp om ett problem är svårt, utan fortsätta försöka? Lära dig hur man går till väga om man vill lära sig mer om ett nytt ämne? 15% 15% 31% 35% 35% 35% 11% 9% Lära dig tänka kreativt? 27% 32% 12% Uppmuntra din nyfikenhet? 18% 31% 33% Stärka ditt självförtroende? 18% 35% 24% 8% Träna och öva dig i att leda och motivera andra människor? 21% 23% 8% Inte alls bra Inte så bra Varken bra eller dålig Ganska bra Väldigt bra 35

36 Del 4: Om skolundervisning och företagandets plats i skolan Majoriteten av unga upplever inte att skolan har gett ökad förståelse för egenföretagande Svenska ungdomars syn på Tycker du att du genom din skolutbildning 36% 29% 27% 31% 26% 33% 21% 14% 13%...har fått bättre förståelse för hur man går till väga för att starta ett företag?...har fått en uppfattning om hur det är att driva företag?...har fått självförtroende att våga satsa på dina idéer? Nej, inte alls Nej, inte direkt Ja, till viss del Ja, absolut 36

37 Del 4: Om skolundervisning och företagandets plats i skolan Starkt stöd för entreprenörskap och företagande på schemat Svenska ungdomars syn på I allmänhet, tycker du att skolan borde % % 46% 38% 37% 12% 15% 2% 2% 1%...lära elever hur man går till väga för att starta ett företag? 7% 23%...lära elever hur det är att driva företag?...ge elever självförtroende att våga satsa på sina idéer? Nej, inte alls Nej, inte direkt Ja, till viss del Ja, absolut 37

38 Svenska ungdomars syn på Del 4: Om skolundervisning och företagandets plats i skolan Bland elever som inte fått ökad förståelse för företagande önskar klar majoritet att de fått det I allmänhet, tycker du att skolan borde lära elever hur man går till väga för att starta ett företag? fördjupning 6 52% 5 28% Svaranden: Elever som inte anser att de hittills genom sin skolutbildning har fått en ökad förståelse för hur det är att driva ett företag (totalt 59 procent av eleverna) 17% 4% Ja, absolut Ja, till viss del Nej, inte direkt Nej, inte alls 38

39 Svenska ungdomars syn på Del 4: Om skolundervisning och företagandets plats i skolan Majoriteten av unga upplever inte att de under sin tid i skolan har uppmuntrats till att bli företagare Har du under din tid i skolan uppmuntras till att bli företagare? 35% 28% 24% 13% Ja, absolut Ja, till viss del Nej, inte direkt Nej, inte alls 39

40 Del 5 Om karriär- och framtidsplaner 40

41 Del 5: Om karriär- och framtidsplaner Sammanfattning Svenska ungdomars syn på Tuff bild av arbetsmarknaden bland unga: På frågan om huruvida man överlag upplever att det är lätt för unga idag att få jobb svarar tre av fyra elever nej. Av dessa svarar nästan hälften att man absolut inte upplever detta. Bilden är ljusare om vi ser den till den upplevda förmågan att själv kunna påverka sin framtid på arbetsmarknaden: detta upplever drygt 60 procent av de svarande att de absolut eller till viss del känner att de kan. Anmärkningsvärt är dock att nästan fyra av tio unga dock inte (eller endast i begränsad utsträckning) upplever detta. Passion och självförverkligande viktiga framtidsmål: Ombedda att från en lista om tretton alternativ välja ut tre mål som känns särskilt viktiga att uppnå i livet så är "att få ägna mig åt något jag brinner för" det alternativ som flest (58 procent) unga kryssar för. Detta följs av "att uppleva mycket i livet" samt att bilda familj. Majoritet av unga räknar med att kunna försörja sig själva efter 24: På frågan om vid vilken ålder man tror att man kommer att ha en inkomst så att man kan försörja sig själv, så svarar drygt 60 procent av unga att man tror att detta kommer ske före 25 års ålder; 35 procent tror att detta kommer ske mellan års ålder, medan endast 3 procent tror att de kommer vara självförsörjande först efter 27. De flesta har tilltro till bättre ekonomisk situation än föräldragenerationen: På frågan om huruvida man tror att man i framtiden kommer ha det bättre eller sämre ställt än sina föräldrar (vårdnadshavare) så svarar 48 procent av eleverna att man tror sig kunna uppnå en mycket eller något bättre ekonomisk situation än sina föräldrar: 39 procent tror sig kunna uppnå samma standard, medan 12 procent tror att de kommer ha det sämre ställt. 41

42 Svenska ungdomars syn på Del 5: Om karriär- och framtidsplaner Dagens unga har en tuff bild av arbetsmarknaden, många upplever maktlöshet 5 Överlag, upplever du att 42% 43% 33% 26% 21% 4% 9%...det är lätt för unga idag att få jobb?...att du själv kan påverka din framtid på arbetsmarknaden? Nej, inte alls Nej, inte direkt Ja, till viss del Ja, absolut 42

43 Del 5: Om karriär- och framtidsplaner Passion och självförverkligande viktiga livsmål för många unga Svenska ungdomars syn på Om du bara får välja tre, vad av följande skulle du säga är absolut viktigast för dig i framtiden? Att få ägna mig åt något jag brinner för Att uppleva mycket i livet Att bilda familj Att få ett jobb Att bli framgångsrik Att tjäna mycket pengar Att hjälpa till att göra världen bättre Att bli bäst på det jag väljer att göra Att ha många vänner Att ha mycket fritid Att flytta utomlands Att få mycket inflytande i samhället Att starta/driva något eget Annat, nämligen: 2% 5% 4% 11% 9% 9% 19% 24% 23% 31% 39% 43% 58% Nämns oftare bland tjejer än bland killar

44 Del 5: Om karriär- och framtidsplaner Majoriteten av unga räknar med att kunna vara självförsörjande innan 25 års ålder Svenska ungdomars syn på 7 Om du skulle gissa, vid vilken ålder tror du att du kommer ha en inkomst så att du kan försörja sig själv utan hjälp från andra? (exempelvis föräldrar/familj) % 2% När jag är mellan år När jag är mellan år När jag är mellan år När jag är 28 år eller äldre 3% 44

45 Del 5: Om karriär- och framtidsplaner De flesta unga tror sig kunna få det bättre än föräldragenerationen Svenska ungdomars syn på 5 Om du skulle gissa, tror du att du i framtiden kommer ha en bättre eller sämre ekonomisk situation än dina föräldrar (vårdnadshavare)? I framtiden tror jag att jag kommer ha det... 33% 39% 15% 11% 1% Mycket bättre ställt än mina föräldrar (vårdnadshavare) Lite bättre ställt än mina föräldrar (vårdnadshavare) Ungefär lika bra ställt som mina föräldrar (vårdnadshavare) Lite sämre ställt än mina föräldrar (vårdnadshavare) Mycket sämre ställt än mina föräldrar (vårdnadshavare) 45

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 1 Inledning 6 2 Hur många är företagare? 7 3 Kan tänka sig att bli företagare

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013

Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013 Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013 Historik Etableringen i Sverige Tre drivande personer och ett antal lyckliga sammanträffanden gjorde att Ung

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Sommarlovsentreprenör 2008

Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 i Söderhamns kommun För andra året i rad genomfördes projektet Sommarlovsentreprenör i Söderhamns kommun. Syftet med projektet är att öka ungas intresse

Läs mer

Du Kvinna, köp ett företag!

Du Kvinna, köp ett företag! Du Kvinna, köp ett företag! Kvinnor, kvinnor, kvinnor Vad skulle männen vara utan kvinnor? Få min Herre, mycket få! Mark Twain Men det fanns också män i det förgångna som hade andra uppfattningar: Kvinnor

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Estetiska programmet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Estetiska programmet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Estetiska programmet 2 Vi ser trenden att fler och fler blir egenföretagare inom vår bransch Joakim Thulin, Bergs School of Communikation Introduktion Det är vår förhoppning

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14 Om rapporten Om statistiken Data från Ungdomsbarometern 13/14 Ungdomsbarometern är en årligen återkommande studie vars syfte är att kartlägga vad de svenska ungdomarna tycker, tänker och gör inom ett brett

Läs mer

Konsten att leda och behålla unga medarbetare

Konsten att leda och behålla unga medarbetare Konsten att leda och behålla unga medarbetare Sofia Rasmussen, Seniorkonsult Kairos Future Näringslivsdagen i Kristianstad, den 8 november 2012 FUTURE& Research-based& foresight& STRATEGY& Future-& based&&

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Samhällsvetenskapsprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Samhällsvetenskapsprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Samhällsvetenskapsprogrammet 2 UF ger eleverna en känsla av att lyckas, att tro på sig själva. Kristina Troèng, UF-lärare Tullängsskolan Introduktion Det är vår förhoppning

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Naturvetarnas chefer inom skogen

Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Myter och sanningar om pensionen

Myter och sanningar om pensionen Myter och sanningar om pensionen TNS Gallup för Nordea 5 myter om pensionen Kvinnor och låginkomsttagare är mer oroliga för sin pension Vi vet vad vi får i pension från staten Vi har inte råd att pensionsspara

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Intraprenörskap hur gör man?

Intraprenörskap hur gör man? Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1 2 3 Vad betyder egentligen

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Lite pengar gör stor skillnad

Lite pengar gör stor skillnad Lite pengar gör stor skillnad Om undersökningen Undersökningen genomfördes i Sverige i månadsskiftet oktober-november 2007. Datainsamlingen gjordes i form av en e- postenkät tillsammans med datainsamlingsföretaget

Läs mer

Var tredje svensk tycker att status är viktigt

Var tredje svensk tycker att status är viktigt Manpower Work Life Rapport 2014 Manpower Work Life Rapport 2014 Vad innebär egentligen status och hur viktigt är det? Anpassar vi våra liv för att samla statussymboler? Eller är det egentligen inte så

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

En av fyra tror på omfattande automatisering

En av fyra tror på omfattande automatisering Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras

Läs mer

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till!

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till! Ung Företagsamhet för elever Så här går det till! För dig som är nyfiken på Ung Företagsamhet Den här skriften är till dig som är nyfiken på hur det fungerar att driva ett företag genom Ung Företagsamhet.

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Gymnasieprogram 2012

Gymnasieprogram 2012 Gymnasieprogram 2012 Välkommen till Made by Kungsbackas inspirationsdag 2012. Dagen ska inspirera, väcka tankar och utöka kunskaper om olika yrken, branscher, företagande och samverkan mellan skola, näringsliv

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

UF-företagande på Fordon och Transportprogrammet

UF-företagande på Fordon och Transportprogrammet UF-företagande på Fordon och Transportprogrammet Örjan Ahlin Ung Företagsamhet Sverige 073-2323049 orjan.ahlin@ungforetagsamhet.se Olof Gränström Ung Företagsamhet Sverige 08-783 80 68 olof.granstrom@ungforetagsamhet.se

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 15 till 28 maj 2013 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Entreprenörskap modell Bergvreten

Entreprenörskap modell Bergvreten Entreprenörskap modell Bergvreten Det här är ett exempel på hur man kan arbeta med entreprenöriellt lärande inom ramen för so ämnet. Eleverna ska komma fram till en affärsidé och förverkliga den så långt

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Pressmeddelande. 4 september 2013

Pressmeddelande. 4 september 2013 Pressmeddelande 4 september 2013 Trots tunnare plånbok har unga mer koll på pengarna Tonåringars köpkraft har försämrats de senaste fem åren. Trots det uppger fler än tidigare att pengarna räcker. Fyra

Läs mer

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET!

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! VILL DU BLI Eventarrangör, Marknadsförare, Projektledare, Egen företagare, Webbmarknadsförare, E-handlare, Artistbokare, Mässkoordinator, Marknadsförare i sociala medier, Butikskommunikatör... VÄLJ HANDELSPROGRAMMET

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Lärande och samhälle Schack som pedagogiskt verktyg Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Författare: Karin Hahlin-Ohlström Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige Entreprenörskapsbarometern 2012 Attityder till företagande i Sverige Info 0499 Rev A ISBN: 978-91-86987-74-9 Upplaga: 300 ex Illustrationer: Maimi Parik Har du frågor om denna publikation, kontakta: Jonnie

Läs mer

Från bidragstagare till företagare! Dröm? Fälla? eller...? via. Den ofrivilligt frivillige företagaren

Från bidragstagare till företagare! Dröm? Fälla? eller...? via. Den ofrivilligt frivillige företagaren Från bidragstagare till företagare! Dröm? Fälla? eller...? via Den ofrivilligt frivillige företagaren (avhandling) 2011-04-01 Doktor i Sociologi, Linköpings universitet Den ofrivilligt frivillige företagaren

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012

Entreprenörskapsbarometern 2012 Entreprenörskapsbarometern 2012 län 1 Om undersökningen Barometern 2012 Attitydundersökning Telefonintervjuer 13 000 svarande 18-70 år Genomförts tidigare 2 Mer om undersökningen Stratifierad på kön, ålder

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012

Entreprenörskapsbarometern 2012 Entreprenörskapsbarometern 2012 län 1 Om undersökningen Barometern 2012 Attitydundersökning Telefonintervjuer 13 000 svarande 18-70 år Genomförts tidigare 2 Mer om undersökningen Stratifierad på kön, ålder

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE EGEN FÖRETAGARE med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! HA

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer