Sammanfattning av CMA-undersökningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av CMA-undersökningen"

Transkript

1 Sammanfattning av CMA-undersökningen

2 Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som startar eget företag Genomförande En enkät skickades ut till 2280 personer som genomgått Ung Företagsamhetsprogrammet. Urvalet skedde slumpmässigt efter ålder för att få en någorlunda jämn spridning avseende vilket år man gått UF-programmet. Svarsfrekvensen uppgick till 45 procent, det vill säga 993 svar. Könsfördelningen i undersökningen var 40 procent män och 60 procent kvinnor. Sammanfattning?? En majoritet av respondenterna (55 procent) har läst ekonomisk linje/program på gymnasiet. Drygt en tiondel (13 procent) har läst handelsprogrammet.?? Två tredjedelar (67 procent) har fortsatt att utbilda sig efter gymnasiet. 45 procent har gått på högskola/universitet. Motsvarande siffra för hela riket är 42 procent.?? Sju procent driver eget företag. Vilken linje/program läste Du på gymnasiet? % Ekonomisk 55 Handels 13 Samhällsvetenskaplig 8 Naturbruk 4 Teknisk 4 Naturvetenskaplig 3 Hantverk 2 Övriga 11?? 13 procent har startat eget företag efter Ung Företagsamhetsprogrammet. 19 procent av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet.?? 21 procent av männen och åtta procent av kvinnorna har drivit eget företag. Skillnaden mellan könen är störst bland de äldre respondenterna. >33 år år år år år 7% 6% 12% 11% 2 26% Män Kvinnor 3 0% 20% 30% 40%

3 ?? Kvinnor avvecklar sina företag i lägre utsträckning jämfört med män (26 procent för kvinnor och 38 procent för män). Andelen med företagsamhet har ökat successivt sedan 1994.?? Respondenter som läst gymnasieutbildning med hantverk som inriktning startar eget företag i störst utsträckning (35 procent). Teknisk/naturvetenskaplig utbildning startar också eget företag i stor utsträckning (26 procent/17 procent). Hantverk Teknisk Naturvetenskaplig Ekonomisk Handels Naturbruk Samhällsvetenskaplig Övriga 3% 8% 7% 17% 1 26% 3 0% 20% 30% 40%?? Nio procent av respondenterna uppger att de driver eget företag i dagsläget. Av dessa uppger 87 procent att de skulle drivit eget företag även om de inte genomgått Ung Företagsamhetsprogrammet.?? Det genomsnittliga företaget sysselsätter sex personer. Det vanligaste är att företaget drivs med inriktning på tjänster (63 procent). 21 procent driver företaget med inriktning på handel. 21% 16% 63% Tjänster Produktion Handel?? De bolagsformer som är vanligast är aktiebolag och enskild firma (44 procent för båda). Drygt hälften av respondenterna som driver eget företag som aktiebolag är också VD för företaget. Idag sysselsätter före detta UF-företagare cirka personer. Aktiebolag Enskild firma 44% 44% Handelsbolag Kommanditbolag 2% 0% 20% 40%

4 ?? 57 procent av respondenterna är inte främmande för att i framtiden starta eget företag. Sju procent uppger att de kommer att starta eget företag. Den vanligaste orsaken till att man inte statat eget företag är avsaknaden av idé. Det föreligger inga skillnader mellan könen avseende anledningar till varför man inte startat eget företag.?? De flesta ungdomarna (85 procent) ansåg att UF-året framför allt givit dem kunskap i företagande samt att deras problemlösningsförmåga hade förbättrats. De ansåg också att självkänslan och samarbetsförmågan ökade (53 procent), samt ökad initiativ- och problemlösningsförmåga uppgav cirka 50 procent av respondenterna. Vad har UF-året givit dig? % Ingen åsikt Ökad kunskap om företagande 85 27% Lättare att samarbeta 53 36% Ökad initiativförmåga 51 37% Ökad problemlösningsförmåga 48 38% Ökad kreativitet 41 38% Ökad beslutsförmåga 38 38% Ökad självkänsla 38 37% Större nätverk 17 39% Hjälp till anställning 11 41%?? 16 procent uppger att Ung Företagsamhet varit ett stöd för karriären och 51 procent att det varit till hjälp som referens vid sökning av anställning.?? 94 procent av respondenterna anser att Ung Företagsamhets verksamhet är mycket bra eller bra. 1% 3 58% Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt?? 95 procent skulle rekommendera andra ungdomar att delta i Ung Företagsamhets verksamhet.

5 ?? Det överlägset vanligaste sättet till respondenternas första kontakt med Ung Företagsamhet är genom lärare på skolan (88 procent). 6% 4% 2%?? Det genomsnittliga UF-företaget har 6,6 personer anställda. Det vanligaste UFföretaget har inriktning på produktion och handel.?? 18 procent uppger att de ofta hade kontakt med sin rådgivare. 88% Lärare på skolan Ung Företagsamhets anställda Kamrater Annat sätt 11% 18% 31% Ofta Ibland Sällan Aldrig 40%?? För att förbättra UF-konceptet uppgav 38 procent av respondenterna mer information och stöd i verksamheten. 16 procent uppgav fler och bättre (inhyrda) föreläsare och elva procent tycker att det behövs mer tid i skolan.?? Hinder för att starta eget företag uppgav 26 procent av respondenterna mindre byråkrati, mindre pappersarbete och lättare regler. 25 procent svarade att de saknade råd och stöd. Vad krävs för att fler skall starta företag? Antal % Mindre byråkrati/underlätta pappersarbetet/lättare regler Hjälp/Råd och stöd/information/mer stöd i början/mentorer Kapital/Pengar/Ekonomisk trygghet/starta eget-bidrag/rimliga risker/mer riskkapital Lägre arbetsgivaravgifter/skatter/kostnader/lägre egenavgift Självförtroende/Att våga/vilja/motivation Erfarenhet/Kunskap/Trygghet/Utbildning 48 9 Bra affärsidé/idérikedom/kreativitet 46 8 Bättre företagsklimat/ny regering/bättre villkor för (små)företagare 45 8 Mer eget företagandekunskap i skolan/uf obligatoriskt/ mer info och rådgivning till unga/pådrivande lärare 30 5 Intresse/Engagemang 17 3 Tid/Mycket arbete 13 2 Större morot(incitament)/uppenbara och realistiska föredelar/kunna tjäna pengar 6 1 Mer reklam/gå ut med mer information 5 1 Annat 79 14

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar 2011 Eva Löfbom Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Eva

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Att starta eller inte starta företag det är frågan

Att starta eller inte starta företag det är frågan Att starta eller inte starta företag det är frågan Jonas Frycklund, Stefan Fölster Maj, 7 Resultat från en undersökning av dem som sökt råd hos Stockholms NyföretagarCentrum 1 Innehåll Sammanfattning...2

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Kortversion Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Länsstyrelsen i Stockholm har i en förstudie undersökt förutsättningarna för kvinnor

Läs mer

Studentenkäten 2015. Synen på examensarbete, examen och eget företagande

Studentenkäten 2015. Synen på examensarbete, examen och eget företagande Studentenkäten 2015 Synen på examensarbete, examen och eget företagande SAMMANFATTNING Sveriges Ingenjörer gjorde under vintern 2014/15 en kvantitativ studie över hur förbundets studerandemedlemmar ser

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Utsikt från ateljéerna

Utsikt från ateljéerna Utsikt från ateljéerna Rapport om enkäten om konstnärers förhållande november 2008 Av Malin Åberg Aas Den 17 november 2008 skickade KRO/KIF ut en enkät om Konstnärers förhållanden till 4547 bild- och formkonstnärer.

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer