Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014"

Transkript

1 Swedfund Kännedomsmätning nov

2 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning

3 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer Kännedom om Swedfund och dess verksamhet Sammanfattning

4 OM UNDERSÖKNINGEN

5 Om undersökningen Uppföljningsundersökningen skickades ut bland svenska allmänheten genom digitala enkäter, distribuerade via Cint. Svar samlades in från 1018 respondenter under insamlingsperioden. Insamlingen skedde mellan 28 november 5 december Ursprungsmätningen skedde 8 november 15 november Bilderna i presentationen är ej friköpta.

6 RESULTATGENOMGÅNG

7 Om respondenterna Kön/barn 52% 49% Man 33% har barn Kvinna 67% har inte barn Är du N:1018 Vilken är din familjesituation? N:1018

8 Om respondenterna Utbildning Eftergymnasial utbildning tre år eller längre Eftergymnasial utbildning kortare än tre år 16% 35% Gymnasieutbildning tre år eller längre 29% Gymnasieutbildning kortare än tre år 13% Folkskola, grundskola 6% Vill ej uppge 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Vilken är din högsta avslutade utbildning? N:1018

9 Hur skulle du rösta om det var riksdagsval idag? 20% 15% 10% 5% 19% 4% 5% 3% 19% 8% 10% 14% 4% 2% 1% 1% 4% 8% 0% Hur skulle du rösta om det var riksdagsval idag? N:1018

10 JOBB OCH TILLVÄXT

11 Jobbfrågan väldigt viktig för Sveriges tillväxt 26% 2% Mycket viktig Ganska viktig Inte särskilt viktig Inte alls viktig 71% Ingen uppfattning Uppföljningsmätning 96% håller med om att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig Det är något fler kvinnor som svarar att jobbfrågan är mycket viktig för Sveriges framtida tillväxt. 73% av kvinnorna uppger detta, jämfört med 68% av männen. Samtliga av de moderata väljarna anser att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig för Sveriges framtida tillväxt. Av de som röstar på allianspartierna är det 98% som svarar att det är ganska eller mycket viktigt, jämfört med 96% av de! som röstar på de rödgröna partierna. Nollmätning % höll med om att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig Hur viktig anser du att jobbfrågan är för Sveriges framtida tillväxt? N:1018

12 Samtliga partier anser att fler jobbtillfällen är avgörande för samhället Uppföljningsmätning Nollmätning 2013 Ekonomisk tillväxt är viktigt för ett samhälle Skapandet av fler jobbtillfällen är avgörande för tillväxt Det privata näringslivet är en viktig aktör för samhällsutveckling och tillväxt 60% 57% 61% 61% 53% 53% 32% 34% 37% 38% 32% 32% Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej 4% 4% 3% 2% 3% 6% 3% 85% av de rödgröna väljarna instämmer i att jobbfrågan är avgörande för samhällsutveckling och tillväxt 98% av alliansväljarna instämmer i att jobbfrågan är avgörande för samhällsutveckling och tillväxt Samtliga riksdagspartier håller delvis eller helt med om att fler jobbtillfällen är avgörande för tillväxten samt att ekonomisk tillväxt är viktigt för samhället. Hur väl stämmer följande påståenden med din egen åsikt? Det privata näringslivet är en viktig aktör för samhällsutveckling och tillväxt /Skapandet av fler jobbtillfällen är avgörande för tillväxt/ Ekonomisk tillväxt är viktigt för ett samhälle N:1018

13 Jobbfrågan anses fortfarande vara viktig för att skapa tillväxt i utvecklingsländer 1% 8% Mycket viktig 4% Ganska viktig 34% 53% Inte särskilt viktig Inte alls viktig Ingen uppfattning Uppföljningsmätning 85% håller med om att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig Man anser fortfarande att jobbfrågan är viktig för att skapa tillväxt i utvecklingsländer, skillnaden från förra årets mätning är inte allt för stor. Jobbfrågan rankas högre bland alliansväljarna, 93% av dessa anser att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig för att skapa tillväxt i utvecklingsländerna. Det kan jämföras med 87% av de rödgröna partiernas väljare. Nollmätning % höll med om att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig Hur viktig anser du att jobbfrågan är för att skapa tillväxt i utvecklingsländer? N:1018

14 Ungdomsarbetslöshetsfrågan viktig bland samtliga partiers väljare 34% 4% 8% Mycket viktig Ganska viktig 52% Inte särskilt viktig Inte alls viktig Ingen uppfattning Uppföljningsmätning 86% håller med om att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig Nollmätning 2013 Även när det kommer till ungdomsarbetslöshetsfrågan tycker man relativt lika som i nollmätningen Av alliansväljarna är det 64% som uppger att ungdomsarbetslöshetsfrågan är mycket viktigför att skapa tillväxt i utvecklingsländer. Det kan jämföras med 50% av de rödgröna väljarna. Hur viktig anser du att ungdomsarbetslöshetsfrågan är för att skapa tillväxt i utvecklingsländer? N: % höll med om att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig Andel % som svarat mycket viktigt eller ganska viktigt

15 Jobbfrågan mot ungdomsarbetslösheten Andel % som svarat ganska eller mycket viktig 100% 90% 93% 90% 93% 90% 92% 90% 100% 100% 85% 86% 86% 86% 93% 88% Jobbfråga Ungdomsarbetslöshet 87% 83% 80% 70% 60% 50% Hur viktig anser du att ungdomsarbetslöshetsfrågan är för att skapa tillväxt i utvecklingsländer? (*små urvalsgrupper) Hur viktig anser du att jobbfrågan är för att skapa tillväxt i utvecklingsländer? N:1018 (*små urvalsgrupper)

16 BISTÅNDSPOLITIK

17 Knappt hälften anser att de har insikt i svensk biståndspolitik Jag har ingen insikt i svensk biståndspolitik Jag har bristande insikt i svensk biståndspolitik Jag har viss insikt i svensk biståndspolitik 14% 16% 41% 38% 39% 39% Svenskarnas uppfattning om biståndspolitiken har inte ändrats särskilt mycket. Det är många som fortfarande uppger att de har bristande insikt om biståndspolitiken. Jag har god insikt i svensk biståndspolitik 6% 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Uppföljning Nollmätning % Uppger att de inte har någon eller bristande insikt. Hur skulle du beskriva din kännedom om svensk biståndspolitik? N:1018

18 Nästan var tredje svensk känner till Sveriges biståndsminister 28% Svarade rätt på Bisståndsministern Isabella Lövin 20% Uppgav annan kandidat 29% Nollmätning % Nollmätning 2013 Bland riksdagspartierna var det folkpartiet och vänsterpartiets väljare som hade bäst koll på biståndsministern. Sverigedemokraterna och Socialdemokraternas väljare var bland dom med minst koll. 30% av miljöpartiets väljare hade koll på Isabella Lövin. Vad heter Sveriges biståndsminister? N:1018 Nollmätning 2013 vet ej 32% & uppföljningsmätning - vet ej 52%

19 Anser du att vi i Sverige Svenskarnas uppfattning om mängden bistånd vi ger till utvecklingsländer har inte ändrats allt för mycket under de senaste året. Kollar man på de olika partiblocken är det de rödgrönas väljare som i högre utsträckning anser att vi ger för lite i bistånd. 23% uppger detta, jämfört med 12% av alliansväljarna och 7% av SDs väljare. Av SDs väljare anger 65% av vi ger för mycket i bistånd, jämfört med snittet på 29%. Även männen ligger över snittet när det kommer till att tycka att Sverige ger för mycket bistånd, 35% anger detta, jämfört med 23% av kvinnorna. Anser du att vi i Sverige? N:1018 Uppföljningsmätning ger för lite bistånd till utvecklingsländer ger för mycket bistånd till utvecklingsländer ger varken för mycket eller för lite Ingen uppfattning/vet ej Nollmätning 2013 ger för lite bistånd till utvecklingsländer ger för mycket bistånd till utvecklingsländer ger varken för mycket eller för lite Ingen uppfattning/vet ej 15% 29% 34% 21% 16% 31% 32% 22%

20 Fortsatt viktigt att utveckla den privata sektorn i utvecklingsländer Uppföljningsmätning Nollmätning 2013 Att etablera lokala företag är viktigt för att få hållbar ekonomisk utveckling i utvecklingsländer 46% 47% 38% 41% 3% 12% 3% 9% 92% 85% Att utveckla den privata sektorn i utvecklingsländerna är nyckeln till tillväxt 24% 21% 51% 55% 10% 11% 15% 13% 86% 72% Företagsamhet är viktigt för att fattiga människor ska kunna förbättra sina levnadsvillkor 39% 39% 46% 47% 4% 11% 5% 9% 93% 84% Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej Andel % som svarat stämmer helt eller stämmer delvis av alliansens och de rödgrönas Hur väl stämmer följande påståenden med din egen åsikt? väljare Företagsamhet är viktigt för att fattiga människor ska kunna förbättra sina levnadsvillkor/ Att utveckla den privata sektorn i utvecklingsländerna är nyckeln till tillväxt /Att etablera lokala företag är viktigt för att få hållbar ekonomisk utveckling i utvecklingsländer N:1018

21 Större osäkerhet kring biståndsalternativen Uppföljningsmätning Nollmätning 2013 Offentlig och privat sektor måste samverka för att bekämpa fattigdom 59% 63% 29% 28% 3% 2% 9% 7% 95% 90% Det är bättre att ge hjälp till självhjälp än ekonomiskt bidrag om man vill minska fattigdomen 45% 50% 37% 37% 5% 13% 4% 10% 88% 81% Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej Andel % som svarat stämmer helt eller stämmer delvis av alliansens och de rödgrönas Hur väl stämmer följande påståenden med din egen åsikt? väljare Det är bättre att ge hjälp till självhjälp än ekonomiskt bidrag om man vill minska fattigdomen / Offentlig och privat sektor måste samverka för att bekämpa fattigdom N:1018

22 Kunskapen kring etableringsstöd har inte förändrats dock är man något mer tveksam idag 39% tycker det är helt okej att använda ekonomiskt etableringsstöd för fattigdomsminskning 43% Nollmätning % tycker det är mindre lämpligt att använda ekonomiskt etableringsstöd för fattigdomsminskning 21% Jag vet inte vad ekonomiskt etableringsstöd betyder 18% 21% Nollmätning 2013 Nollmätning 2013 Alliansväljarna anger i något högre grad att de tycker det är okej att använda etableringsstöd som verktyg för fattigdomsbekämpning, 48% svarar detta jämfört med 42% av de rödgrönas väljare. Av Sverigedemokraternas väljare är det endast 26% som tycker det är okej. Vad är din åsikt om ekonomiskt etableringsstöd som verktyg för fattigdomsminskning? N:1018 Ingen uppfattning Nollmätning % & Uppföljning 22%

23 Vi är mer positiva till att använda riskkapital som verktyg för fattigdomsminskning idag 23% tycker det är helt okej att använda riskkapital för fattigdomsminskning 38% tycker det är mindre lämpligt att använda riskkapital för fattigdomsminskning 39%..har ingen uppfattning i frågan. 17% Nollmätning % 34% Nollmätning 2013 Nollmätning 2013 Män är mycket mer positiva till att använda riskkapital för fattigdomsminskning. 34% uppger att det är helt okej att använda riskkapital för fattigdomsminskning jämfört med kvinnorna där endast 13% uppger att det är okej att göra detta. Även alliansväljarna är mer positiva till det, 37% uppger att det är helt okej jämfört med 16% av de rödgröna väljarna och 22% av SDs väljare. Vad är din åsikt om riskkapital som verktyg för fattigdomsminskning? N:1018

24 Hälften av svenskarna upplever inte att de bidrar tillräckligt till att bekämpa fattigdomen i världen 18% 51% 31% 31% av Sverigedemokratern as väljare uppger att de inte gör tillräckligt gör att bekämpa fattigdomen i världen! kan dock jämföras med 65% av Miljöpartiets väljare. Ja, jag bidrar tillräckligt Nej, jag bidrar inte tillräckligt Vet ej 61% av de rödgröna väljarna anser inte att de gör tillräckligt för att bekämpa fattigdomen i världen, jämfört med 55% av alliansväljarna. Upplever du att du bidrar tillräckligt till att bekämpa fattigdomen i världen? N:1018

25 Hälften av svenskarna har dåligt samvete över att de inte gör tillräckligt för att bekämpa fattigdomen i världen 40% 7% 53% 64% av kvinnorna uppger att de har dåligt samvete över att de inte gör tillräckligt för fattigdomsbekämpning. Det kan jämföras med 42%..av männen. Ja, ibland eller ofta Nej, aldrig Vet ej 22% Av SDs väljare har någon gång haft dåligt samvete över att de inte gör tillräckligt för fattigdomsbekämp ningen. Händer det att du har dåligt samvete över att du inte gör tillräckligt för att bekämpa fattigdomen i världen? N:1018

26 Drygt 4 av 10 anser att det är etiskt korrekt att bedriva fattigdomsminskning genom vinstdrivande företagande Nollmätning % 37% 35%..ansåg att det var korrekt att bedriva fattigdomsminskning genom ett vinsdrivande företag 38% ansåg att det inte var etiskt korrekt 33% Ja Nej Vet ej Av alliansväljarna är det hela 55% som anser att det är etiskt korrekt att bedriva fattigdomsminskning genom ett vinstdrivande företag, jämfört med 24% av de rödgröna väljarna och 44% av SD väljarna. Anser du att det är etiskt korrekt att bedriva fattigdomsminskning genom vinstdrivande företagande? N:1018

27 7 av 10 anser att utvecklingsländerna är för beroende av bistånd från andra länder Uppföljningsmätning Nollmätning 2013 Utvecklingsländer är i dagsläget alltför beroende av bistånd från andra länder Sverige är ett av de länder som ger mest bistånd i världen relativt vår storlek Svenskt bistånd ska inte gynna svenska företag mer än företag från andra länder 19% 18% 30% 30% 41% 40% 32% 34% 43% 45% 26% 27% 21% 23% 3% 4% 7% 8% 30% 29% 20% 28% 17% 26% Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej 33% av de rödgröna väljarna instämmer helt i att Sverige ger mest bistånd i världen relativt sin storlek 45% av alliansväljarna instämmer helt i att Sverige ger mest bistånd i världen relativt sin storlek SDs väljare tycker i störst utsträckning att Sverige är ett av de länderna som ger mest bistånd relativt sin storlek, 78% uppger detta. Det kan jämföras med 62% av de rödgröna väljarna och 70% av alliansväljarna Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning? Utvecklingsländer är i dagsläget alltför beroende av bistånd från andra länder /Sverige är ett av de länder som ger mest bistånd i världen relativt vår storlek/ Svenskt bistånd ska inte gynna svenska företag mer än företag från andra länder N:1018

28 8 av 10 svenskar anser att det är en skyldighet att stödja mindre ekonomiskt utvecklade länder Uppföljningsmätning Nollmätning 2013 Utvecklingsländer har behov av att få både humanitärt och utvecklingsorienterat bistånd Det är en skyldighet för ekonomiskt utvecklade länder att stödja mindre utvecklade länder I framtiden kommer vi behöva göra om våra biståndsformer 34% 35% 37% 48% 50% 41% 43% 44% 34% 32% 37% 38% 3% 2% 3% 12% 11% 12% 3% 9% 27% 25% Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej 12% 9% 45% av de rödgröna väljarna instämmer helt i att det är Sverige skyldighet att stödja mindre utvecklade länder 38% av alliansväljarna instämmer helt i att det är Sverige skyldighet att stödja mindre utvecklade länder..jämfört med 11% av SDs väljare Männen svarar i något högre utsträckning att utvecklingsländer är i behov av både humanitärt och utvecklingsorienterat bistånd, 88% jämfört med 82% av kvinnorna. Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning? Utvecklingsländer har behov av att få både humanitärt och utvecklingsorienterat bistånd /Det är en skyldighet för ekonomiskt utvecklade länder att stödja mindre utvecklade länder vad gäller deras samhällsutveckling / I framtiden kommer vi behöva göra om våra biståndsformer N:1018

29 4 av 10 av svenskar anser att det främst är andra länder som ansvarar för att bekämpa fattigdomen i utvecklingsländer Internationella organisationer (T.ex. FN, EU osv.) Hjälporganisationer (Rädda barnen, UNICEF osv.) Länder som inte är lika hårt drabbade av fattigdom Enskilda länder bör själva ansvara för att bekämpa fattigdomen i landet Privata vinstdrivande företag Andra Vet ej 14% 19% 13% 4% 3% 4% 11% 6% 10% 51% 52% 54% 42% 45% 51% 35% 35% 32% 68% 72% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 40% av männen anser att enskilda länder själva ska ansvara för att bekämpa fattigdomen i landet..! Rödgröna väljare Alliansväljare..jämfört med 30% av kvinnorna Vilka anser du främst ansvarar för att bekämpa fattigdomen i världen? N:1018

30 3 av 10 svenskar anser att en krona spenderad i ett vinstdrivande företag gör mer för fattigdomsbekämpningen i ett land Alliansväljarna är mycket mer positiva till att investera sina pengar i ett vinsdrivande företag med verksamhet i ett utvecklinsland än att skänka pengarna till en biståndsorganisation med projekt i utvecklingsländer. 35% av alliansväljarna hade hellre valt ett vinstdrivande företag jämfört med 18% av de rödgröna väljarna och 40% av SDs väljare. 82% av de rödgröna väljarna hade hellre investerat pengarna i en biståndsorganisation än ett vinstdrivande företag Männen är också mer positivit inställda till att investera pengarna i ett vinstdrivande företag än kvinnorna. 32% av männen hade valt det alternativet och endast 22% av kvinnorna.! 73%..av svenskarna skulle spendera en krona i en biståndsorganisati on med projekt i utvecklingsländer 27% skulle hellre spendera den i ett vinstdrivande företag med verksamhet i utvecklingsländer. Om du hade en krona och var tvungen att använda denna för fattigdomsbekämpning i ett utvecklingsland, vilket av följande alternativ tror du skulle göra störst skillnad? N:1018

31 8 av 10 alliansväljare ser hellre att bistånd sker i form av investeringar och lån än traditionellt gåvobistånd 9% 22% 48% 22% Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Ingen uppfattning Uppföljningsmätning 70% instämmer helt eller delvis i att bistånd bör vara i form av investeringar, lån, garantier och andra finansiella instrument Det är fortfarande en stor andel av svenskarna som anser att traditionella gåvobistånd egentligen borde ske i form av investeringar, lån, garantier och andra finansiella instrument. Av männen är det 76% som anser detta, jämfört med 64% av kvinnorna. Även alliansväljarna är mycket mer positivt inställda till detta, 82% av dessa instämmer i detta, jämfört med 66% av de rödgröna väljarna. I vilken mån instämmer du i påståendet bistånd bör vara i form investeringar, lån, garantier och andra finansiella instrument snarare än traditionellt gåvobistånd? N:1018 Nollmätning % instämmer helt eller delvis i att bistånd bör vara i form av investeringar, lån, garantier och andra finansiella instrument Andel % som svarat mycket eller ganska viktigt

32 3 av 10 svenskar anser att det är rätt att stödja privat sektor och näringslivsutveckling med biståndsbudgeten Alliansväljarna är mycket större utsträckning att det är rätt att stödja privat sektor med biståndsbudgeten. Hela 50% anser detta, jämfört med 20% av de rödgröna partiernas väljare. 41% 31% Även männen är mycket mer positiva till detta, 38% anser detta, jämfört med 24% av kvinnorna. 28% Nollmätning 2013 Ja Nej Ingen uppfattning 31% Nej Är det rätt att stödja privat sektor och näringslivsutveckling med biståndsbudgeten? N: % Ja, det är rätt 34% Vet ej

33 Tror du att det är mer eller mindre konflikter i Afrika idag än på 90-talet? De med eftergymnasial utbildning tror högre utsträckning att både fattigdomen och antalet konflikter i Afrika hade minskat sedan 90-talet. De som röstade på SD tror i större utsträckning att antalet konflikter har ökat väldigt mycket jämfört med de andra partierna. Tror du att det är mer eller mindre konflikter i Afrika idag än på 90-talet? 11% 25% 26% 19% 4% 15% 36% tror att det är mycket eller något fler konflikter i Afrika idag än på 90-talet Mycket mer Något mer Ingen skillnad Något mindre Mycket mindre Vet ej Tror du att det är mer eller mindre konflikter i Afrika idag än på 90-talet? N:1018

34 Tror du att det är fler eller färre som lider av extrem fattigdom i Afrika idag än på 90-talet? Även här svarade de med eftergymnasial utbildning i högre utsträckning att de trodde fattigdomen i Afrika hade minskat sedan 90-talet. De som röstade på SD tror dock i större utsträckning att antalet personer som lider av extrem fattigdom har ökat väldigt mycket sedan 90-talet jämfört med de andra partierna, 47% tror det. Tror du att det är fler eller färre som lider av extrem fattigdom i Afrika idag än på 90-talet? 12% 25% 21% 22% 7% 14% 37% tror att det är fler som lider av extrem fattigdom idag Mycket mer Något mer Ingen skillnad Något mindre Mycket mindre Vet ej Tror du att det är fler eller färre som lider av extrem fattigdom i Afrika idag än på 90-talet? N:1018

35 SWEDFUND

36 Fortfarande låg kännedom om Swedfund bland svenska allmänheten 13% Av svenskarna uppger att de känner till Swedfunds verksamhet 16% Nollmätning 2013 Alliansväljarna uppger i något högre utsträckning att de känner till Swedfunds verksamhet, 15% uppger att de känner till deras verksamhet, jämfört med 12% av de rödgröna väljarna. Kännedomen om Swedfunds verksamhet är något högre bland männen, 15% uppger att de känner till Swedfund. Känner du till Swedfund?/ Vet du vad Swedfunds VD heter? N:1018

37 dock är det är fler som uppger att de har en mer positiv bild av Swedfund Uppföljningsmätning Positiv Neutral Negativ Ingen uppfattning 8% 7% 8% 13% Det är något färre som uppger att de känner till Swedfund idag än i nollmätningen. Av de som dock uppger att de känner till Swedfunds verksamhet är det dock fler som svarar att de har en positiv bild av Swedfund 38% 37% 42% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Det är även något färre som uppger att de inte har någon uppfattning av Swedfund och dess verksamhet 13% av svenskarna uppger de har en positiv bild av Swedfund Nollmätning % av svenskarna uppger de har en positiv bild av Swedfund Vad är din bild av Swedfund? N:128

38 Varför negativt eller positivt Varför har du en negativ bild? Varför har du en positiv bild? Tror att det handlar om ett riskkapitalbolag. Vet ej Svår att förstå Var det inte de som hade ett misslyckat projekt med energiskog någonstans i Afrika? Lurade fattiga bönder. Att dom hjälper dom som behöver hjälp. modern hjälper människor i ekonomisk kris det är ett statligt finansierat biståndsbolag som främjar utvecklingen i det biståndstagande landet. Stödjer men inte bara bidrar med pengar. främjar stöd via industri Tror på investeringar i fattiga länder för att få igång deras näringsliv. Eftersom Swedfund är statligt tycker jag inte man kan räkna dem till riskkapitalföretag - de har långsiktiga mål, som jag inte tror privat riskkapital har. Varför är din bild av Swedfund negativ?.. positiv? N:128

39 De som känner till Swedfund har en mer positiv bild och god insikt i verksamheten Grundverksamheten är inte bra jag kan inte uttala mig om deras specifika Grundverksamheten är inte bra jag har god insikt i deras specifika projekt Grundverksamheten är bra men jag kan ej uttala mig om specifika projekt Grundverksamheten är bra och jag har god insikt i deras specifika projekt Vet ej 6% 10% 9% 6% 13% 9% 19% 26% 45% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Männen som känner till Swedfunds verksamhet är något mer positivt inställda, 94%* uppger att grundverksamheten är bra, jämfört med 47%* av kvinnorna. Uppföljningsmätning Nollmätning 2013 *liten urvalsgrupp Vad är din bild av Swedfund? N:31

40 Man är mer positivt inställd till välfärdskapitalism än riskkapitalism Riskkapitalism 11% 8% 11% 11% 30% 12% 8% 5% 3% Välfärdskapitalism 8% 3% 6% 8% 33% 12% 11% 11% 4% 5% Vilken är din inställning till följande begrepp, på en skala från 1 till 10? Välfärdskapitalism/Riskkapitalism N:1018

41 speciellt efter att man förstått definitionen Definiton välfärdskapitalism: Att använda statligt kapital för att investera i lokala verksamheter i behövande länder. Avsikten är att skapa jobb, tillväxt och utveckling genom att bygga upp fungerande företag. Målet är att skapa en så pass hållbar verksamhet att de satsade pengarna kommer tillbaka Välfärdskapitalism efter definition 3% 3% 6% 22% 11% 16% 16% 9% 12% Välfärdskapitalism före definition 8% 3% 6% 8% 33% 12% 11% 11% 4% 5% Givet denna definition av välfärdskapitalism, hur skulle du värdera välfärdskapitalism på en skala från 1-10? N:1018

42 SAMMANFATTNING

43 Sammanfattning Bistånd Allmänhetens åsikter i frågorna som rör biståndsfrågor har inte förändrats på något betydande sätt sedan mätningen förra året. Hälften har ingen eller bristande insikt i biståndspolitiken. Åtta av tio tycker det är viktigt att utveckla den privata sektorn i utvecklingsländer Nio av tio stödjer hjälp till självhjälp i biståndspolitiken Sju av tio instämmer i att bistånd bör vara i form av investeringar, lån, garantier och andra finansiella instrument Drygt hälften av svenskarna upplever att de inte gör tillräckligt för fattigdomsbekämpningen samt att de har dåligt samvete över detta.

44 Sammanfattning Swedfund Kännedom om Swedfund är fortfarande relativt låg, och har inte ändrats allt för mycket sedan förra mätningen. Av de som känner till Swedfund är det fler som uppger att de har en positiv bild av Swedfund och dess verksamhet.

45 Sammanfattning Politiskt De rödgröna väljarna anger i något högre utsträckning att de har bristande insikt i svensk biståndspolitik. De tillhör dock de som är mest positiva. Det är fler av de rödgröna väljarna som anser att Sverige ger för lite i bistånd till utvecklingsländer. Alliansväljarna är i högre utsträckning positiva till privata och vinstdrivna företag. I frågan om de var tvungna ett ge en krona till fattigdomsbekämpning i ett utvecklingsland uppgav en tredjedel att de hellre skulle spendera den i ett vinstrivande företag än i en biståndsorganisation, jämfört med en femtedel hos de rödgröna väljarna. SD är det parti vars svar sticker ut och de har ofta väldigt extrema åsikter. En av frågorna där de sticker ut som mest är den gällande om Sverige ger mest bistånd relativt sin storlek, där en hög andel ansåg detta. 22% av SDs väljare har någon gång haft dåligt samvete över att de inte gör tillräckligt för fattigdomsbekämpningen, att jämföra med ca 50 % i hela allmänheten.

46 Sammanfattning Förändringar Förändringarna sedan nollmätningen är relativt små, det man kan se är dock följande: Biståndspolitik Swedfund Det är något fler idag som uppger att de är mer tveksamma till att ge hjälp till självhjälp än i nollmätningen. Det är även färre som uppger att de tycker det är okej att använda ekonomiskt etableringsstöd för fattigdomsbekämpning. Dock är det en större andel än i nollmätningen som uppger att de är positiva till att använda riskkapital som ett verktyg för fattigdomsbekämpning. Och fler tycker att det är etiskt korrekt att bedriva fattigdomsbekämpning genom ett vinstdrivande företag. Fler är positiva till Swedfund

47

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Globala målen Telefonundersökning

Globala målen Telefonundersökning Globala målen 2017 1. Telefonundersökning KÄNNEDOM OM DE GLOBALA MÅLEN 2015 antog världens länder 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För andra året i rad mäts

Läs mer

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

Stort stöd för rätten att välja skola

Stort stöd för rätten att välja skola Stort stöd för rätten att välja skola Anser du att det är rätt eller fel att man kan välja vilken grund- eller gymnasieskola barnen ska gå i? Samtliga 8 Man 8 Kvinna 8- år - år 8 - år 8 - år 8 - tkr/år

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen De senaste veckornas händelseutveckling kring flyktingsituationen i Europa har varit intensiv och på många

Läs mer

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning Eftervalsundersökning Byggnads 2010 Byggnads medlemspanel Ca 2000 medlemmar ingår i panelen. 954 medlemmar har svarat på denna enkät. Fältperioden var 23/9-20/10 2010 Resultatet är viktat så att resultatet

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen

DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen 3 april 20 Ipsos: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com 20 Ipsos Färre tror att Moderaterna kommer att leda nästa regering Tror du att

Läs mer

Undersökning om allmänhetens inställning till medicinsk forskning

Undersökning om allmänhetens inställning till medicinsk forskning Undersökning om allmänhetens inställning till medicinsk forskning 2013-04-05 Projektnr: 1527223 Om undersökningen Ämne: Medicinsk forskning Målgrupp: Svenska allmänheten 18 år och äldre Metod: Webbintervjuer

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

Sverigedemokraternas sympatisörer -sammanställning av undersökningar. April 2010

Sverigedemokraternas sympatisörer -sammanställning av undersökningar. April 2010 Sverigedemokraternas sympatisörer -sammanställning av undersökningar April 2010 Undersökning, United Minds 2010 Om undersökningen Undersökningen genomfördes i mars 2010 av United Minds, på uppdrag av Svenskt

Läs mer

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna Trots att politiska representanter angett att det finns ett stabilt stöd för projektet med ett Nobel Center på Blasieholmen är inte

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen En majoritet av svenska folket är beredda att hjälpa de människor som flyr. Flera vill

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 2 s eptember 2016

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 2 s eptember 2016 Svenskarnas syn på flyktingsituationen 2 s eptember 2016 Svenskarnas syn på flyktingsituationen För ett år sedan, nästan exakt på dagen, genomförde Aftonbladet/Inizio en av sina mätningar om svenska folkets

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015 DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 3 november 5 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 5 Ipsos. All rights reserved 2 5 Ipsos. Anser du att den kommun

Läs mer

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI DECEMBER POLITISK BAROMETER David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DECEMBER DN/Ipsos december tre partier kring spärren DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 6

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer april Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos april: Ökat stöd för Socialdemokraterna, lägre

Läs mer

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler INCLUSIVE CITY 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-80 med representativa

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 20 juni David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JUNI 2017 Knappt övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 22 augusti David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER AUGUSTI 2017 Övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos första väljarbarometer efter sommaruppehållet

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Stockholmarna om tiggeri 24 oktober Ipsos.

Stockholmarna om tiggeri 24 oktober Ipsos. Stockholmarna om tiggeri 24 oktober 2016 1 2015 Ipsos. Majoritet av stockholmarna vill förbjuda tiggeri 55 procent av stockholmarna tycker att tiggeri ska vara förbjudet medan 31 procent tycker att det

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER MAJ DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 23 maj David Ahlin, Ipsos 1 Centerpartiet närmar sig Moderaterna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 22 maj skattar stödet för Moderaterna

Läs mer

DN/Ipsos Stockholmsmätning Inställning till tiggeri September 2015

DN/Ipsos Stockholmsmätning Inställning till tiggeri September 2015 DN/Ipsos Stockholmsmätning Inställning till tiggeri September 2015 Ipsos: David Ahlin 2015 Ipsos. All rights reserved Var tredje stockholmare ger pengar till tiggare men betydligt färre tycker att det

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Medlemsundersökning 2012 S Utgåva 1 2013-01-04 2 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Presentation av resultat från medlemsundersökningen Förord S genomförde vid årsskiftet 2008/2009 en undersökning

Läs mer

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2016

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2016 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med november 24, 24, 24, 19,0% 22, 21, 10% 0% 8, 7, 7, 8,0% 4,9% 5,9% 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1,1% M C

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER oktober DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 24 oktober David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER OKTOBER 2017 Moderaterna vinner tillbaka väljare DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 2017 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos mars: Moderaternas tapp fortsätter DN/Ipsos

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015 DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 15 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 15 Ipsos. All rights reserved Väljarna om Decemberöverenskommelsen Endast hälften av väljarna känner till vad

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 19 september David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER SEPTEMBER 2017 Litet övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer i september

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/ DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/11 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Dött lopp mellan Alliansen och de rödgröna DN/Ipsos

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2016-11-01 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning.

Läs mer

Underkänt! Boråsarnas åsikter om skolan

Underkänt! Boråsarnas åsikter om skolan Underkänt! Boråsarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/ DN/Ipsos väljarbarometer december Stockholm, 16/12 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Val idag skulle ge ungefär samma riksdag DN/Ipsos väljarbarometer

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 19

Läs mer

Sammanfattning: före och efter uppbrottet decemberöverenskommelsen

Sammanfattning: före och efter uppbrottet decemberöverenskommelsen Sammanfattning: före och efter uppbrottet decemberöverenskommelsen Novus har för den här mätningen intervjuat 4003 personer per telefon under tiden 28 september 25 oktober 2015. Andelen osäkra väljare

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

Ett urval ur WWF:s undersökning till privatpersoner för Svenska pärlor 2013

Ett urval ur WWF:s undersökning till privatpersoner för Svenska pärlor 2013 Ett urval ur WWF:s undersökning till privatpersoner för Svenska pärlor 2013 Cat Holloway / WWF-Canon SYFTE Syftet med undersökningen är att få en bild svenska folkets känslor kring och koppling till svensk

Läs mer

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den december Ipsos: david.ahlin@ipsos.com 4 Ipsos. All rights reserved Ökat stöd för svenskt Nato-medlemskap Stödet för att Sverige bör gå med

Läs mer

Analys väljarrörlighet sedan valet

Analys väljarrörlighet sedan valet Analys väljarrörlighet sedan valet Analysen är baserad på Novus väljarbarometrar sedan valet 2014, där vi tittat på nettoflöden mellan partier över tid. Bakgrund Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod.

Läs mer

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Sid 1 Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Anställning i Medlem i Utbildning Bostadsort ----- ----------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------- -----------------

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 20 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9

Läs mer

Nytt politiskt landskap för partier och väljare?

Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Väljarnas bild av Alliansen och de Rödgröna 25 maj 2010 Arne Modig David Ahlin Två regeringsalternativ i valet 2010 Sida 2 Stora olikheter mellan befolkningsgrupper

Läs mer

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Om mäns och kvinnors löneattityd Kvinnor väljer oftare än män att jämföra sig med en lägre snittlön. Exempelvis så i en yrkesgrupp där män har 2000 kronor

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Feministiskt initiativ tappar stöd DN/Ipsos väljarbarometer för oktober

Läs mer

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Marie Demker Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Läs mer

Underkänt! Eskilstunabornas åsikter om skolan

Underkänt! Eskilstunabornas åsikter om skolan Underkänt! Eskilstunabornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Moderaternas lägsta stöd Kampen om tredje platsen i svensk politik är viktig, inte minst för MP och SD men också för vilken regering vi kommer att ha 2014. Miljöpartiet

Läs mer

Det politiska läget Juni 2016

Det politiska läget Juni 2016 Det politiska läget Juni 2016 Sverige är på fel väg Tycker du att Sverige idag är på rätt eller fel väg? * Frågan har tidigare också ställts i följande form: Rent allmänt, tycker du att utvecklingen i

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

Bild: Nordic Modular Group. Svenska folkets attityder till friskolor och skolval. David Ahlin, Ipsos Stockholm,

Bild: Nordic Modular Group. Svenska folkets attityder till friskolor och skolval. David Ahlin, Ipsos Stockholm, Bild: Nordic Modular Group Svenska folkets attityder till friskolor och skolval David Ahlin, Ipsos Stockholm, 2017-03-13 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Metod... 3 Sammanfattning av resultat...

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer februari 17 Stockholm, 21 februari 17 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 14 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos februari: Väljartapp för Moderaterna,

Läs mer

SWEDFUND DEN TREDJE PELAREN I SVERIGES BISTÅNDSPOLITIK

SWEDFUND DEN TREDJE PELAREN I SVERIGES BISTÅNDSPOLITIK Stockholm 2011-12-08 SWEDFUND DEN TREDJE PELAREN I SVERIGES BISTÅNDSPOLITIK Det enda långsiktiga botemedlet mot arbetslöshet och fattigdom är lönsamma och väl fungerande företag. Det är så länder som Sydkorea,

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro Juni Statsman och förtroende För första gången är det fler som vill ta en öl, eller motsvarande, med Stefan Löfven än Fredrik Reinfeldt. Det är förstås ingen viktig

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Rapport till Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 2014

Rapport till Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 2014 -research Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 14 SKOP har på uppdag av intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras röstande och attityder i samband med EU-valet

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2015-12-16 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning

Läs mer

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003 Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration Ingvar Svensson Maj 2003 Förord På några tiotal år har andelen människor med utländsk bakgrund i Sverige stigit snabbt. De stora majoriteten av de

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Vem kan man lita på? SD ökar i alla opinionsinstituts mätningar, men hamnar på olika nivåer. Vilket inte alls är konstigt, det beror på vilken metod som används.

Läs mer

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Underlag Om undersökningen Cirka 20 frågor har ställts till gruppen unga svenskar 15 25 år, som har hittats via registret PAR Konsument.

Läs mer

VÄLJARBAROMETER FRÅN UNITED MINDS: Väljarna om Sverige och regeringsalternativen

VÄLJARBAROMETER FRÅN UNITED MINDS: Väljarna om Sverige och regeringsalternativen 2014-09-10 VÄLJARBAROMETER FRÅN UNITED MINDS: Väljarna om Sverige och regeringsalternativen I United Minds och Cints väljarbarometer, publicerad i samarbete med Aftonbladet, presenteras rapporten Väljarna

Läs mer

Underkänt! Västeråsarnas åsikter om skolan

Underkänt! Västeråsarnas åsikter om skolan Underkänt! arnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016

Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016 Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016 Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark Allt färre svenskar uppger att de har förtroende för regeringens

Läs mer

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Det politiska läget inför valet 2014

Det politiska läget inför valet 2014 Det politiska läget inför valet 14 Markus Uvell 28 november Väljarnas agenda: skola och invandring Vad pratade du om när du pratade med någon om samhällsfrågor eller politik senast? Källa: Demoskop Jobben

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Ekonomi viktigast Den ekonomiska situationen i världen har gjort att folket rankar ekonomi som den viktigaste politiska frågan just nu. Tidigare har arbetslöshet

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Feb mar 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Feb mar 12. Ekonomi-SKOP 21 s 16 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - stärks - Ny uppåtriktad trend etablerad men från en låg nivå - Bland Sverigedemokraternas sympatisörer dominerar pessimismen - Men även många

Läs mer

--------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni TV4/NOVUS OPINION VÄLJARBAROMETER - en av de stora väljarbarometrarna i Sverige NOVEMBER Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni I TV4/Novus Opinion

Läs mer

Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan

Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -08-19 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998

Läs mer

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN 2011 INNEHÅLL INTRODUKTION FÖR LITE HUMOR I SVENSK POLITIK HUMOR ÖKAR ENGAGEMANG INFÖR ROLIGARE DEBATTER ROLIGASTE PARTILEDAREN TRÅKIGASTE

Läs mer

DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen 5 november 2015

DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen 5 november 2015 DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen november 01 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 01 Ipsos. All rights reserved 01 Ipsos. Ska Sverige

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem 2014-05-23 Karin Nelsson Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem Mätning om politiskt missnöje Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets missnöje med olika samhällsproblem.

Läs mer

Syftet med undersökningen var att lite bättre förstår de underliggande drivkrafter som medför ett kraftigt förändrat politiskt landskap.

Syftet med undersökningen var att lite bättre förstår de underliggande drivkrafter som medför ett kraftigt förändrat politiskt landskap. -09-01 Rapport: SD -08 Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. Undersökningen genomfördes som en webundersökning i Novus sverigepanel med 1011 intervjuer på ett riksrepresentativt urval

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -09-02 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Väljaropinionen

Läs mer