Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014"

Transkript

1 Swedfund Kännedomsmätning nov

2 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning

3 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer Kännedom om Swedfund och dess verksamhet Sammanfattning

4 OM UNDERSÖKNINGEN

5 Om undersökningen Uppföljningsundersökningen skickades ut bland svenska allmänheten genom digitala enkäter, distribuerade via Cint. Svar samlades in från 1018 respondenter under insamlingsperioden. Insamlingen skedde mellan 28 november 5 december Ursprungsmätningen skedde 8 november 15 november Bilderna i presentationen är ej friköpta.

6 RESULTATGENOMGÅNG

7 Om respondenterna Kön/barn 52% 49% Man 33% har barn Kvinna 67% har inte barn Är du N:1018 Vilken är din familjesituation? N:1018

8 Om respondenterna Utbildning Eftergymnasial utbildning tre år eller längre Eftergymnasial utbildning kortare än tre år 16% 35% Gymnasieutbildning tre år eller längre 29% Gymnasieutbildning kortare än tre år 13% Folkskola, grundskola 6% Vill ej uppge 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Vilken är din högsta avslutade utbildning? N:1018

9 Hur skulle du rösta om det var riksdagsval idag? 20% 15% 10% 5% 19% 4% 5% 3% 19% 8% 10% 14% 4% 2% 1% 1% 4% 8% 0% Hur skulle du rösta om det var riksdagsval idag? N:1018

10 JOBB OCH TILLVÄXT

11 Jobbfrågan väldigt viktig för Sveriges tillväxt 26% 2% Mycket viktig Ganska viktig Inte särskilt viktig Inte alls viktig 71% Ingen uppfattning Uppföljningsmätning 96% håller med om att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig Det är något fler kvinnor som svarar att jobbfrågan är mycket viktig för Sveriges framtida tillväxt. 73% av kvinnorna uppger detta, jämfört med 68% av männen. Samtliga av de moderata väljarna anser att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig för Sveriges framtida tillväxt. Av de som röstar på allianspartierna är det 98% som svarar att det är ganska eller mycket viktigt, jämfört med 96% av de! som röstar på de rödgröna partierna. Nollmätning % höll med om att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig Hur viktig anser du att jobbfrågan är för Sveriges framtida tillväxt? N:1018

12 Samtliga partier anser att fler jobbtillfällen är avgörande för samhället Uppföljningsmätning Nollmätning 2013 Ekonomisk tillväxt är viktigt för ett samhälle Skapandet av fler jobbtillfällen är avgörande för tillväxt Det privata näringslivet är en viktig aktör för samhällsutveckling och tillväxt 60% 57% 61% 61% 53% 53% 32% 34% 37% 38% 32% 32% Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej 4% 4% 3% 2% 3% 6% 3% 85% av de rödgröna väljarna instämmer i att jobbfrågan är avgörande för samhällsutveckling och tillväxt 98% av alliansväljarna instämmer i att jobbfrågan är avgörande för samhällsutveckling och tillväxt Samtliga riksdagspartier håller delvis eller helt med om att fler jobbtillfällen är avgörande för tillväxten samt att ekonomisk tillväxt är viktigt för samhället. Hur väl stämmer följande påståenden med din egen åsikt? Det privata näringslivet är en viktig aktör för samhällsutveckling och tillväxt /Skapandet av fler jobbtillfällen är avgörande för tillväxt/ Ekonomisk tillväxt är viktigt för ett samhälle N:1018

13 Jobbfrågan anses fortfarande vara viktig för att skapa tillväxt i utvecklingsländer 1% 8% Mycket viktig 4% Ganska viktig 34% 53% Inte särskilt viktig Inte alls viktig Ingen uppfattning Uppföljningsmätning 85% håller med om att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig Man anser fortfarande att jobbfrågan är viktig för att skapa tillväxt i utvecklingsländer, skillnaden från förra årets mätning är inte allt för stor. Jobbfrågan rankas högre bland alliansväljarna, 93% av dessa anser att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig för att skapa tillväxt i utvecklingsländerna. Det kan jämföras med 87% av de rödgröna partiernas väljare. Nollmätning % höll med om att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig Hur viktig anser du att jobbfrågan är för att skapa tillväxt i utvecklingsländer? N:1018

14 Ungdomsarbetslöshetsfrågan viktig bland samtliga partiers väljare 34% 4% 8% Mycket viktig Ganska viktig 52% Inte särskilt viktig Inte alls viktig Ingen uppfattning Uppföljningsmätning 86% håller med om att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig Nollmätning 2013 Även när det kommer till ungdomsarbetslöshetsfrågan tycker man relativt lika som i nollmätningen Av alliansväljarna är det 64% som uppger att ungdomsarbetslöshetsfrågan är mycket viktigför att skapa tillväxt i utvecklingsländer. Det kan jämföras med 50% av de rödgröna väljarna. Hur viktig anser du att ungdomsarbetslöshetsfrågan är för att skapa tillväxt i utvecklingsländer? N: % höll med om att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig Andel % som svarat mycket viktigt eller ganska viktigt

15 Jobbfrågan mot ungdomsarbetslösheten Andel % som svarat ganska eller mycket viktig 100% 90% 93% 90% 93% 90% 92% 90% 100% 100% 85% 86% 86% 86% 93% 88% Jobbfråga Ungdomsarbetslöshet 87% 83% 80% 70% 60% 50% Hur viktig anser du att ungdomsarbetslöshetsfrågan är för att skapa tillväxt i utvecklingsländer? (*små urvalsgrupper) Hur viktig anser du att jobbfrågan är för att skapa tillväxt i utvecklingsländer? N:1018 (*små urvalsgrupper)

16 BISTÅNDSPOLITIK

17 Knappt hälften anser att de har insikt i svensk biståndspolitik Jag har ingen insikt i svensk biståndspolitik Jag har bristande insikt i svensk biståndspolitik Jag har viss insikt i svensk biståndspolitik 14% 16% 41% 38% 39% 39% Svenskarnas uppfattning om biståndspolitiken har inte ändrats särskilt mycket. Det är många som fortfarande uppger att de har bristande insikt om biståndspolitiken. Jag har god insikt i svensk biståndspolitik 6% 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Uppföljning Nollmätning % Uppger att de inte har någon eller bristande insikt. Hur skulle du beskriva din kännedom om svensk biståndspolitik? N:1018

18 Nästan var tredje svensk känner till Sveriges biståndsminister 28% Svarade rätt på Bisståndsministern Isabella Lövin 20% Uppgav annan kandidat 29% Nollmätning % Nollmätning 2013 Bland riksdagspartierna var det folkpartiet och vänsterpartiets väljare som hade bäst koll på biståndsministern. Sverigedemokraterna och Socialdemokraternas väljare var bland dom med minst koll. 30% av miljöpartiets väljare hade koll på Isabella Lövin. Vad heter Sveriges biståndsminister? N:1018 Nollmätning 2013 vet ej 32% & uppföljningsmätning - vet ej 52%

19 Anser du att vi i Sverige Svenskarnas uppfattning om mängden bistånd vi ger till utvecklingsländer har inte ändrats allt för mycket under de senaste året. Kollar man på de olika partiblocken är det de rödgrönas väljare som i högre utsträckning anser att vi ger för lite i bistånd. 23% uppger detta, jämfört med 12% av alliansväljarna och 7% av SDs väljare. Av SDs väljare anger 65% av vi ger för mycket i bistånd, jämfört med snittet på 29%. Även männen ligger över snittet när det kommer till att tycka att Sverige ger för mycket bistånd, 35% anger detta, jämfört med 23% av kvinnorna. Anser du att vi i Sverige? N:1018 Uppföljningsmätning ger för lite bistånd till utvecklingsländer ger för mycket bistånd till utvecklingsländer ger varken för mycket eller för lite Ingen uppfattning/vet ej Nollmätning 2013 ger för lite bistånd till utvecklingsländer ger för mycket bistånd till utvecklingsländer ger varken för mycket eller för lite Ingen uppfattning/vet ej 15% 29% 34% 21% 16% 31% 32% 22%

20 Fortsatt viktigt att utveckla den privata sektorn i utvecklingsländer Uppföljningsmätning Nollmätning 2013 Att etablera lokala företag är viktigt för att få hållbar ekonomisk utveckling i utvecklingsländer 46% 47% 38% 41% 3% 12% 3% 9% 92% 85% Att utveckla den privata sektorn i utvecklingsländerna är nyckeln till tillväxt 24% 21% 51% 55% 10% 11% 15% 13% 86% 72% Företagsamhet är viktigt för att fattiga människor ska kunna förbättra sina levnadsvillkor 39% 39% 46% 47% 4% 11% 5% 9% 93% 84% Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej Andel % som svarat stämmer helt eller stämmer delvis av alliansens och de rödgrönas Hur väl stämmer följande påståenden med din egen åsikt? väljare Företagsamhet är viktigt för att fattiga människor ska kunna förbättra sina levnadsvillkor/ Att utveckla den privata sektorn i utvecklingsländerna är nyckeln till tillväxt /Att etablera lokala företag är viktigt för att få hållbar ekonomisk utveckling i utvecklingsländer N:1018

21 Större osäkerhet kring biståndsalternativen Uppföljningsmätning Nollmätning 2013 Offentlig och privat sektor måste samverka för att bekämpa fattigdom 59% 63% 29% 28% 3% 2% 9% 7% 95% 90% Det är bättre att ge hjälp till självhjälp än ekonomiskt bidrag om man vill minska fattigdomen 45% 50% 37% 37% 5% 13% 4% 10% 88% 81% Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej Andel % som svarat stämmer helt eller stämmer delvis av alliansens och de rödgrönas Hur väl stämmer följande påståenden med din egen åsikt? väljare Det är bättre att ge hjälp till självhjälp än ekonomiskt bidrag om man vill minska fattigdomen / Offentlig och privat sektor måste samverka för att bekämpa fattigdom N:1018

22 Kunskapen kring etableringsstöd har inte förändrats dock är man något mer tveksam idag 39% tycker det är helt okej att använda ekonomiskt etableringsstöd för fattigdomsminskning 43% Nollmätning % tycker det är mindre lämpligt att använda ekonomiskt etableringsstöd för fattigdomsminskning 21% Jag vet inte vad ekonomiskt etableringsstöd betyder 18% 21% Nollmätning 2013 Nollmätning 2013 Alliansväljarna anger i något högre grad att de tycker det är okej att använda etableringsstöd som verktyg för fattigdomsbekämpning, 48% svarar detta jämfört med 42% av de rödgrönas väljare. Av Sverigedemokraternas väljare är det endast 26% som tycker det är okej. Vad är din åsikt om ekonomiskt etableringsstöd som verktyg för fattigdomsminskning? N:1018 Ingen uppfattning Nollmätning % & Uppföljning 22%

23 Vi är mer positiva till att använda riskkapital som verktyg för fattigdomsminskning idag 23% tycker det är helt okej att använda riskkapital för fattigdomsminskning 38% tycker det är mindre lämpligt att använda riskkapital för fattigdomsminskning 39%..har ingen uppfattning i frågan. 17% Nollmätning % 34% Nollmätning 2013 Nollmätning 2013 Män är mycket mer positiva till att använda riskkapital för fattigdomsminskning. 34% uppger att det är helt okej att använda riskkapital för fattigdomsminskning jämfört med kvinnorna där endast 13% uppger att det är okej att göra detta. Även alliansväljarna är mer positiva till det, 37% uppger att det är helt okej jämfört med 16% av de rödgröna väljarna och 22% av SDs väljare. Vad är din åsikt om riskkapital som verktyg för fattigdomsminskning? N:1018

24 Hälften av svenskarna upplever inte att de bidrar tillräckligt till att bekämpa fattigdomen i världen 18% 51% 31% 31% av Sverigedemokratern as väljare uppger att de inte gör tillräckligt gör att bekämpa fattigdomen i världen! kan dock jämföras med 65% av Miljöpartiets väljare. Ja, jag bidrar tillräckligt Nej, jag bidrar inte tillräckligt Vet ej 61% av de rödgröna väljarna anser inte att de gör tillräckligt för att bekämpa fattigdomen i världen, jämfört med 55% av alliansväljarna. Upplever du att du bidrar tillräckligt till att bekämpa fattigdomen i världen? N:1018

25 Hälften av svenskarna har dåligt samvete över att de inte gör tillräckligt för att bekämpa fattigdomen i världen 40% 7% 53% 64% av kvinnorna uppger att de har dåligt samvete över att de inte gör tillräckligt för fattigdomsbekämpning. Det kan jämföras med 42%..av männen. Ja, ibland eller ofta Nej, aldrig Vet ej 22% Av SDs väljare har någon gång haft dåligt samvete över att de inte gör tillräckligt för fattigdomsbekämp ningen. Händer det att du har dåligt samvete över att du inte gör tillräckligt för att bekämpa fattigdomen i världen? N:1018

26 Drygt 4 av 10 anser att det är etiskt korrekt att bedriva fattigdomsminskning genom vinstdrivande företagande Nollmätning % 37% 35%..ansåg att det var korrekt att bedriva fattigdomsminskning genom ett vinsdrivande företag 38% ansåg att det inte var etiskt korrekt 33% Ja Nej Vet ej Av alliansväljarna är det hela 55% som anser att det är etiskt korrekt att bedriva fattigdomsminskning genom ett vinstdrivande företag, jämfört med 24% av de rödgröna väljarna och 44% av SD väljarna. Anser du att det är etiskt korrekt att bedriva fattigdomsminskning genom vinstdrivande företagande? N:1018

27 7 av 10 anser att utvecklingsländerna är för beroende av bistånd från andra länder Uppföljningsmätning Nollmätning 2013 Utvecklingsländer är i dagsläget alltför beroende av bistånd från andra länder Sverige är ett av de länder som ger mest bistånd i världen relativt vår storlek Svenskt bistånd ska inte gynna svenska företag mer än företag från andra länder 19% 18% 30% 30% 41% 40% 32% 34% 43% 45% 26% 27% 21% 23% 3% 4% 7% 8% 30% 29% 20% 28% 17% 26% Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej 33% av de rödgröna väljarna instämmer helt i att Sverige ger mest bistånd i världen relativt sin storlek 45% av alliansväljarna instämmer helt i att Sverige ger mest bistånd i världen relativt sin storlek SDs väljare tycker i störst utsträckning att Sverige är ett av de länderna som ger mest bistånd relativt sin storlek, 78% uppger detta. Det kan jämföras med 62% av de rödgröna väljarna och 70% av alliansväljarna Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning? Utvecklingsländer är i dagsläget alltför beroende av bistånd från andra länder /Sverige är ett av de länder som ger mest bistånd i världen relativt vår storlek/ Svenskt bistånd ska inte gynna svenska företag mer än företag från andra länder N:1018

28 8 av 10 svenskar anser att det är en skyldighet att stödja mindre ekonomiskt utvecklade länder Uppföljningsmätning Nollmätning 2013 Utvecklingsländer har behov av att få både humanitärt och utvecklingsorienterat bistånd Det är en skyldighet för ekonomiskt utvecklade länder att stödja mindre utvecklade länder I framtiden kommer vi behöva göra om våra biståndsformer 34% 35% 37% 48% 50% 41% 43% 44% 34% 32% 37% 38% 3% 2% 3% 12% 11% 12% 3% 9% 27% 25% Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej 12% 9% 45% av de rödgröna väljarna instämmer helt i att det är Sverige skyldighet att stödja mindre utvecklade länder 38% av alliansväljarna instämmer helt i att det är Sverige skyldighet att stödja mindre utvecklade länder..jämfört med 11% av SDs väljare Männen svarar i något högre utsträckning att utvecklingsländer är i behov av både humanitärt och utvecklingsorienterat bistånd, 88% jämfört med 82% av kvinnorna. Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning? Utvecklingsländer har behov av att få både humanitärt och utvecklingsorienterat bistånd /Det är en skyldighet för ekonomiskt utvecklade länder att stödja mindre utvecklade länder vad gäller deras samhällsutveckling / I framtiden kommer vi behöva göra om våra biståndsformer N:1018

29 4 av 10 av svenskar anser att det främst är andra länder som ansvarar för att bekämpa fattigdomen i utvecklingsländer Internationella organisationer (T.ex. FN, EU osv.) Hjälporganisationer (Rädda barnen, UNICEF osv.) Länder som inte är lika hårt drabbade av fattigdom Enskilda länder bör själva ansvara för att bekämpa fattigdomen i landet Privata vinstdrivande företag Andra Vet ej 14% 19% 13% 4% 3% 4% 11% 6% 10% 51% 52% 54% 42% 45% 51% 35% 35% 32% 68% 72% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 40% av männen anser att enskilda länder själva ska ansvara för att bekämpa fattigdomen i landet..! Rödgröna väljare Alliansväljare..jämfört med 30% av kvinnorna Vilka anser du främst ansvarar för att bekämpa fattigdomen i världen? N:1018

30 3 av 10 svenskar anser att en krona spenderad i ett vinstdrivande företag gör mer för fattigdomsbekämpningen i ett land Alliansväljarna är mycket mer positiva till att investera sina pengar i ett vinsdrivande företag med verksamhet i ett utvecklinsland än att skänka pengarna till en biståndsorganisation med projekt i utvecklingsländer. 35% av alliansväljarna hade hellre valt ett vinstdrivande företag jämfört med 18% av de rödgröna väljarna och 40% av SDs väljare. 82% av de rödgröna väljarna hade hellre investerat pengarna i en biståndsorganisation än ett vinstdrivande företag Männen är också mer positivit inställda till att investera pengarna i ett vinstdrivande företag än kvinnorna. 32% av männen hade valt det alternativet och endast 22% av kvinnorna.! 73%..av svenskarna skulle spendera en krona i en biståndsorganisati on med projekt i utvecklingsländer 27% skulle hellre spendera den i ett vinstdrivande företag med verksamhet i utvecklingsländer. Om du hade en krona och var tvungen att använda denna för fattigdomsbekämpning i ett utvecklingsland, vilket av följande alternativ tror du skulle göra störst skillnad? N:1018

31 8 av 10 alliansväljare ser hellre att bistånd sker i form av investeringar och lån än traditionellt gåvobistånd 9% 22% 48% 22% Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Ingen uppfattning Uppföljningsmätning 70% instämmer helt eller delvis i att bistånd bör vara i form av investeringar, lån, garantier och andra finansiella instrument Det är fortfarande en stor andel av svenskarna som anser att traditionella gåvobistånd egentligen borde ske i form av investeringar, lån, garantier och andra finansiella instrument. Av männen är det 76% som anser detta, jämfört med 64% av kvinnorna. Även alliansväljarna är mycket mer positivt inställda till detta, 82% av dessa instämmer i detta, jämfört med 66% av de rödgröna väljarna. I vilken mån instämmer du i påståendet bistånd bör vara i form investeringar, lån, garantier och andra finansiella instrument snarare än traditionellt gåvobistånd? N:1018 Nollmätning % instämmer helt eller delvis i att bistånd bör vara i form av investeringar, lån, garantier och andra finansiella instrument Andel % som svarat mycket eller ganska viktigt

32 3 av 10 svenskar anser att det är rätt att stödja privat sektor och näringslivsutveckling med biståndsbudgeten Alliansväljarna är mycket större utsträckning att det är rätt att stödja privat sektor med biståndsbudgeten. Hela 50% anser detta, jämfört med 20% av de rödgröna partiernas väljare. 41% 31% Även männen är mycket mer positiva till detta, 38% anser detta, jämfört med 24% av kvinnorna. 28% Nollmätning 2013 Ja Nej Ingen uppfattning 31% Nej Är det rätt att stödja privat sektor och näringslivsutveckling med biståndsbudgeten? N: % Ja, det är rätt 34% Vet ej

33 Tror du att det är mer eller mindre konflikter i Afrika idag än på 90-talet? De med eftergymnasial utbildning tror högre utsträckning att både fattigdomen och antalet konflikter i Afrika hade minskat sedan 90-talet. De som röstade på SD tror i större utsträckning att antalet konflikter har ökat väldigt mycket jämfört med de andra partierna. Tror du att det är mer eller mindre konflikter i Afrika idag än på 90-talet? 11% 25% 26% 19% 4% 15% 36% tror att det är mycket eller något fler konflikter i Afrika idag än på 90-talet Mycket mer Något mer Ingen skillnad Något mindre Mycket mindre Vet ej Tror du att det är mer eller mindre konflikter i Afrika idag än på 90-talet? N:1018

34 Tror du att det är fler eller färre som lider av extrem fattigdom i Afrika idag än på 90-talet? Även här svarade de med eftergymnasial utbildning i högre utsträckning att de trodde fattigdomen i Afrika hade minskat sedan 90-talet. De som röstade på SD tror dock i större utsträckning att antalet personer som lider av extrem fattigdom har ökat väldigt mycket sedan 90-talet jämfört med de andra partierna, 47% tror det. Tror du att det är fler eller färre som lider av extrem fattigdom i Afrika idag än på 90-talet? 12% 25% 21% 22% 7% 14% 37% tror att det är fler som lider av extrem fattigdom idag Mycket mer Något mer Ingen skillnad Något mindre Mycket mindre Vet ej Tror du att det är fler eller färre som lider av extrem fattigdom i Afrika idag än på 90-talet? N:1018

35 SWEDFUND

36 Fortfarande låg kännedom om Swedfund bland svenska allmänheten 13% Av svenskarna uppger att de känner till Swedfunds verksamhet 16% Nollmätning 2013 Alliansväljarna uppger i något högre utsträckning att de känner till Swedfunds verksamhet, 15% uppger att de känner till deras verksamhet, jämfört med 12% av de rödgröna väljarna. Kännedomen om Swedfunds verksamhet är något högre bland männen, 15% uppger att de känner till Swedfund. Känner du till Swedfund?/ Vet du vad Swedfunds VD heter? N:1018

37 dock är det är fler som uppger att de har en mer positiv bild av Swedfund Uppföljningsmätning Positiv Neutral Negativ Ingen uppfattning 8% 7% 8% 13% Det är något färre som uppger att de känner till Swedfund idag än i nollmätningen. Av de som dock uppger att de känner till Swedfunds verksamhet är det dock fler som svarar att de har en positiv bild av Swedfund 38% 37% 42% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Det är även något färre som uppger att de inte har någon uppfattning av Swedfund och dess verksamhet 13% av svenskarna uppger de har en positiv bild av Swedfund Nollmätning % av svenskarna uppger de har en positiv bild av Swedfund Vad är din bild av Swedfund? N:128

38 Varför negativt eller positivt Varför har du en negativ bild? Varför har du en positiv bild? Tror att det handlar om ett riskkapitalbolag. Vet ej Svår att förstå Var det inte de som hade ett misslyckat projekt med energiskog någonstans i Afrika? Lurade fattiga bönder. Att dom hjälper dom som behöver hjälp. modern hjälper människor i ekonomisk kris det är ett statligt finansierat biståndsbolag som främjar utvecklingen i det biståndstagande landet. Stödjer men inte bara bidrar med pengar. främjar stöd via industri Tror på investeringar i fattiga länder för att få igång deras näringsliv. Eftersom Swedfund är statligt tycker jag inte man kan räkna dem till riskkapitalföretag - de har långsiktiga mål, som jag inte tror privat riskkapital har. Varför är din bild av Swedfund negativ?.. positiv? N:128

39 De som känner till Swedfund har en mer positiv bild och god insikt i verksamheten Grundverksamheten är inte bra jag kan inte uttala mig om deras specifika Grundverksamheten är inte bra jag har god insikt i deras specifika projekt Grundverksamheten är bra men jag kan ej uttala mig om specifika projekt Grundverksamheten är bra och jag har god insikt i deras specifika projekt Vet ej 6% 10% 9% 6% 13% 9% 19% 26% 45% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Männen som känner till Swedfunds verksamhet är något mer positivt inställda, 94%* uppger att grundverksamheten är bra, jämfört med 47%* av kvinnorna. Uppföljningsmätning Nollmätning 2013 *liten urvalsgrupp Vad är din bild av Swedfund? N:31

40 Man är mer positivt inställd till välfärdskapitalism än riskkapitalism Riskkapitalism 11% 8% 11% 11% 30% 12% 8% 5% 3% Välfärdskapitalism 8% 3% 6% 8% 33% 12% 11% 11% 4% 5% Vilken är din inställning till följande begrepp, på en skala från 1 till 10? Välfärdskapitalism/Riskkapitalism N:1018

41 speciellt efter att man förstått definitionen Definiton välfärdskapitalism: Att använda statligt kapital för att investera i lokala verksamheter i behövande länder. Avsikten är att skapa jobb, tillväxt och utveckling genom att bygga upp fungerande företag. Målet är att skapa en så pass hållbar verksamhet att de satsade pengarna kommer tillbaka Välfärdskapitalism efter definition 3% 3% 6% 22% 11% 16% 16% 9% 12% Välfärdskapitalism före definition 8% 3% 6% 8% 33% 12% 11% 11% 4% 5% Givet denna definition av välfärdskapitalism, hur skulle du värdera välfärdskapitalism på en skala från 1-10? N:1018

42 SAMMANFATTNING

43 Sammanfattning Bistånd Allmänhetens åsikter i frågorna som rör biståndsfrågor har inte förändrats på något betydande sätt sedan mätningen förra året. Hälften har ingen eller bristande insikt i biståndspolitiken. Åtta av tio tycker det är viktigt att utveckla den privata sektorn i utvecklingsländer Nio av tio stödjer hjälp till självhjälp i biståndspolitiken Sju av tio instämmer i att bistånd bör vara i form av investeringar, lån, garantier och andra finansiella instrument Drygt hälften av svenskarna upplever att de inte gör tillräckligt för fattigdomsbekämpningen samt att de har dåligt samvete över detta.

44 Sammanfattning Swedfund Kännedom om Swedfund är fortfarande relativt låg, och har inte ändrats allt för mycket sedan förra mätningen. Av de som känner till Swedfund är det fler som uppger att de har en positiv bild av Swedfund och dess verksamhet.

45 Sammanfattning Politiskt De rödgröna väljarna anger i något högre utsträckning att de har bristande insikt i svensk biståndspolitik. De tillhör dock de som är mest positiva. Det är fler av de rödgröna väljarna som anser att Sverige ger för lite i bistånd till utvecklingsländer. Alliansväljarna är i högre utsträckning positiva till privata och vinstdrivna företag. I frågan om de var tvungna ett ge en krona till fattigdomsbekämpning i ett utvecklingsland uppgav en tredjedel att de hellre skulle spendera den i ett vinstrivande företag än i en biståndsorganisation, jämfört med en femtedel hos de rödgröna väljarna. SD är det parti vars svar sticker ut och de har ofta väldigt extrema åsikter. En av frågorna där de sticker ut som mest är den gällande om Sverige ger mest bistånd relativt sin storlek, där en hög andel ansåg detta. 22% av SDs väljare har någon gång haft dåligt samvete över att de inte gör tillräckligt för fattigdomsbekämpningen, att jämföra med ca 50 % i hela allmänheten.

46 Sammanfattning Förändringar Förändringarna sedan nollmätningen är relativt små, det man kan se är dock följande: Biståndspolitik Swedfund Det är något fler idag som uppger att de är mer tveksamma till att ge hjälp till självhjälp än i nollmätningen. Det är även färre som uppger att de tycker det är okej att använda ekonomiskt etableringsstöd för fattigdomsbekämpning. Dock är det en större andel än i nollmätningen som uppger att de är positiva till att använda riskkapital som ett verktyg för fattigdomsbekämpning. Och fler tycker att det är etiskt korrekt att bedriva fattigdomsbekämpning genom ett vinstdrivande företag. Fler är positiva till Swedfund

47

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Sofie Andersson NATURVETARNA 2012-09-01 Innehåll Varför en rapport om forskarrörlighet?... 2 En undersökning om erfarenheter och

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

BKN i Sveriges miljonprogram 2012

BKN i Sveriges miljonprogram 2012 BKN i Sveriges miljonprogram 2012 Analys av resultatet Carlos Rojas för Boverket, december 2011 Innehåll: 1. En tredjedel vill bo i en bostadsrätt och de äldre gör redan det 1. Flyttbenägenheten är alltid

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Kortversion Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Länsstyrelsen i Stockholm har i en förstudie undersökt förutsättningarna för kvinnor

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

UNGAS SYN PÅ BANKER. Ungdomsbarometern + Landshypotek Bank

UNGAS SYN PÅ BANKER. Ungdomsbarometern + Landshypotek Bank UNGAS SYN PÅ BANKER Ungdomsbarometern + Landshypotek Bank FÖRORD OM LANDSHYPOTEK BANK Aldrig tidigare har det varit så enkelt att ta del av banktjänster. Ärenden till banken, någon gång då och då, har

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Utsikt från ateljéerna

Utsikt från ateljéerna Utsikt från ateljéerna Rapport om enkäten om konstnärers förhållande november 2008 Av Malin Åberg Aas Den 17 november 2008 skickade KRO/KIF ut en enkät om Konstnärers förhållanden till 4547 bild- och formkonstnärer.

Läs mer