Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014"

Transkript

1 Swedfund Kännedomsmätning nov

2 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning

3 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer Kännedom om Swedfund och dess verksamhet Sammanfattning

4 OM UNDERSÖKNINGEN

5 Om undersökningen Uppföljningsundersökningen skickades ut bland svenska allmänheten genom digitala enkäter, distribuerade via Cint. Svar samlades in från 1018 respondenter under insamlingsperioden. Insamlingen skedde mellan 28 november 5 december Ursprungsmätningen skedde 8 november 15 november Bilderna i presentationen är ej friköpta.

6 RESULTATGENOMGÅNG

7 Om respondenterna Kön/barn 52% 49% Man 33% har barn Kvinna 67% har inte barn Är du N:1018 Vilken är din familjesituation? N:1018

8 Om respondenterna Utbildning Eftergymnasial utbildning tre år eller längre Eftergymnasial utbildning kortare än tre år 16% 35% Gymnasieutbildning tre år eller längre 29% Gymnasieutbildning kortare än tre år 13% Folkskola, grundskola 6% Vill ej uppge 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Vilken är din högsta avslutade utbildning? N:1018

9 Hur skulle du rösta om det var riksdagsval idag? 20% 15% 10% 5% 19% 4% 5% 3% 19% 8% 10% 14% 4% 2% 1% 1% 4% 8% 0% Hur skulle du rösta om det var riksdagsval idag? N:1018

10 JOBB OCH TILLVÄXT

11 Jobbfrågan väldigt viktig för Sveriges tillväxt 26% 2% Mycket viktig Ganska viktig Inte särskilt viktig Inte alls viktig 71% Ingen uppfattning Uppföljningsmätning 96% håller med om att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig Det är något fler kvinnor som svarar att jobbfrågan är mycket viktig för Sveriges framtida tillväxt. 73% av kvinnorna uppger detta, jämfört med 68% av männen. Samtliga av de moderata väljarna anser att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig för Sveriges framtida tillväxt. Av de som röstar på allianspartierna är det 98% som svarar att det är ganska eller mycket viktigt, jämfört med 96% av de! som röstar på de rödgröna partierna. Nollmätning % höll med om att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig Hur viktig anser du att jobbfrågan är för Sveriges framtida tillväxt? N:1018

12 Samtliga partier anser att fler jobbtillfällen är avgörande för samhället Uppföljningsmätning Nollmätning 2013 Ekonomisk tillväxt är viktigt för ett samhälle Skapandet av fler jobbtillfällen är avgörande för tillväxt Det privata näringslivet är en viktig aktör för samhällsutveckling och tillväxt 60% 57% 61% 61% 53% 53% 32% 34% 37% 38% 32% 32% Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej 4% 4% 3% 2% 3% 6% 3% 85% av de rödgröna väljarna instämmer i att jobbfrågan är avgörande för samhällsutveckling och tillväxt 98% av alliansväljarna instämmer i att jobbfrågan är avgörande för samhällsutveckling och tillväxt Samtliga riksdagspartier håller delvis eller helt med om att fler jobbtillfällen är avgörande för tillväxten samt att ekonomisk tillväxt är viktigt för samhället. Hur väl stämmer följande påståenden med din egen åsikt? Det privata näringslivet är en viktig aktör för samhällsutveckling och tillväxt /Skapandet av fler jobbtillfällen är avgörande för tillväxt/ Ekonomisk tillväxt är viktigt för ett samhälle N:1018

13 Jobbfrågan anses fortfarande vara viktig för att skapa tillväxt i utvecklingsländer 1% 8% Mycket viktig 4% Ganska viktig 34% 53% Inte särskilt viktig Inte alls viktig Ingen uppfattning Uppföljningsmätning 85% håller med om att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig Man anser fortfarande att jobbfrågan är viktig för att skapa tillväxt i utvecklingsländer, skillnaden från förra årets mätning är inte allt för stor. Jobbfrågan rankas högre bland alliansväljarna, 93% av dessa anser att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig för att skapa tillväxt i utvecklingsländerna. Det kan jämföras med 87% av de rödgröna partiernas väljare. Nollmätning % höll med om att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig Hur viktig anser du att jobbfrågan är för att skapa tillväxt i utvecklingsländer? N:1018

14 Ungdomsarbetslöshetsfrågan viktig bland samtliga partiers väljare 34% 4% 8% Mycket viktig Ganska viktig 52% Inte särskilt viktig Inte alls viktig Ingen uppfattning Uppföljningsmätning 86% håller med om att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig Nollmätning 2013 Även när det kommer till ungdomsarbetslöshetsfrågan tycker man relativt lika som i nollmätningen Av alliansväljarna är det 64% som uppger att ungdomsarbetslöshetsfrågan är mycket viktigför att skapa tillväxt i utvecklingsländer. Det kan jämföras med 50% av de rödgröna väljarna. Hur viktig anser du att ungdomsarbetslöshetsfrågan är för att skapa tillväxt i utvecklingsländer? N: % höll med om att jobbfrågan är ganska eller mycket viktig Andel % som svarat mycket viktigt eller ganska viktigt

15 Jobbfrågan mot ungdomsarbetslösheten Andel % som svarat ganska eller mycket viktig 100% 90% 93% 90% 93% 90% 92% 90% 100% 100% 85% 86% 86% 86% 93% 88% Jobbfråga Ungdomsarbetslöshet 87% 83% 80% 70% 60% 50% Hur viktig anser du att ungdomsarbetslöshetsfrågan är för att skapa tillväxt i utvecklingsländer? (*små urvalsgrupper) Hur viktig anser du att jobbfrågan är för att skapa tillväxt i utvecklingsländer? N:1018 (*små urvalsgrupper)

16 BISTÅNDSPOLITIK

17 Knappt hälften anser att de har insikt i svensk biståndspolitik Jag har ingen insikt i svensk biståndspolitik Jag har bristande insikt i svensk biståndspolitik Jag har viss insikt i svensk biståndspolitik 14% 16% 41% 38% 39% 39% Svenskarnas uppfattning om biståndspolitiken har inte ändrats särskilt mycket. Det är många som fortfarande uppger att de har bristande insikt om biståndspolitiken. Jag har god insikt i svensk biståndspolitik 6% 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Uppföljning Nollmätning % Uppger att de inte har någon eller bristande insikt. Hur skulle du beskriva din kännedom om svensk biståndspolitik? N:1018

18 Nästan var tredje svensk känner till Sveriges biståndsminister 28% Svarade rätt på Bisståndsministern Isabella Lövin 20% Uppgav annan kandidat 29% Nollmätning % Nollmätning 2013 Bland riksdagspartierna var det folkpartiet och vänsterpartiets väljare som hade bäst koll på biståndsministern. Sverigedemokraterna och Socialdemokraternas väljare var bland dom med minst koll. 30% av miljöpartiets väljare hade koll på Isabella Lövin. Vad heter Sveriges biståndsminister? N:1018 Nollmätning 2013 vet ej 32% & uppföljningsmätning - vet ej 52%

19 Anser du att vi i Sverige Svenskarnas uppfattning om mängden bistånd vi ger till utvecklingsländer har inte ändrats allt för mycket under de senaste året. Kollar man på de olika partiblocken är det de rödgrönas väljare som i högre utsträckning anser att vi ger för lite i bistånd. 23% uppger detta, jämfört med 12% av alliansväljarna och 7% av SDs väljare. Av SDs väljare anger 65% av vi ger för mycket i bistånd, jämfört med snittet på 29%. Även männen ligger över snittet när det kommer till att tycka att Sverige ger för mycket bistånd, 35% anger detta, jämfört med 23% av kvinnorna. Anser du att vi i Sverige? N:1018 Uppföljningsmätning ger för lite bistånd till utvecklingsländer ger för mycket bistånd till utvecklingsländer ger varken för mycket eller för lite Ingen uppfattning/vet ej Nollmätning 2013 ger för lite bistånd till utvecklingsländer ger för mycket bistånd till utvecklingsländer ger varken för mycket eller för lite Ingen uppfattning/vet ej 15% 29% 34% 21% 16% 31% 32% 22%

20 Fortsatt viktigt att utveckla den privata sektorn i utvecklingsländer Uppföljningsmätning Nollmätning 2013 Att etablera lokala företag är viktigt för att få hållbar ekonomisk utveckling i utvecklingsländer 46% 47% 38% 41% 3% 12% 3% 9% 92% 85% Att utveckla den privata sektorn i utvecklingsländerna är nyckeln till tillväxt 24% 21% 51% 55% 10% 11% 15% 13% 86% 72% Företagsamhet är viktigt för att fattiga människor ska kunna förbättra sina levnadsvillkor 39% 39% 46% 47% 4% 11% 5% 9% 93% 84% Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej Andel % som svarat stämmer helt eller stämmer delvis av alliansens och de rödgrönas Hur väl stämmer följande påståenden med din egen åsikt? väljare Företagsamhet är viktigt för att fattiga människor ska kunna förbättra sina levnadsvillkor/ Att utveckla den privata sektorn i utvecklingsländerna är nyckeln till tillväxt /Att etablera lokala företag är viktigt för att få hållbar ekonomisk utveckling i utvecklingsländer N:1018

21 Större osäkerhet kring biståndsalternativen Uppföljningsmätning Nollmätning 2013 Offentlig och privat sektor måste samverka för att bekämpa fattigdom 59% 63% 29% 28% 3% 2% 9% 7% 95% 90% Det är bättre att ge hjälp till självhjälp än ekonomiskt bidrag om man vill minska fattigdomen 45% 50% 37% 37% 5% 13% 4% 10% 88% 81% Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej Andel % som svarat stämmer helt eller stämmer delvis av alliansens och de rödgrönas Hur väl stämmer följande påståenden med din egen åsikt? väljare Det är bättre att ge hjälp till självhjälp än ekonomiskt bidrag om man vill minska fattigdomen / Offentlig och privat sektor måste samverka för att bekämpa fattigdom N:1018

22 Kunskapen kring etableringsstöd har inte förändrats dock är man något mer tveksam idag 39% tycker det är helt okej att använda ekonomiskt etableringsstöd för fattigdomsminskning 43% Nollmätning % tycker det är mindre lämpligt att använda ekonomiskt etableringsstöd för fattigdomsminskning 21% Jag vet inte vad ekonomiskt etableringsstöd betyder 18% 21% Nollmätning 2013 Nollmätning 2013 Alliansväljarna anger i något högre grad att de tycker det är okej att använda etableringsstöd som verktyg för fattigdomsbekämpning, 48% svarar detta jämfört med 42% av de rödgrönas väljare. Av Sverigedemokraternas väljare är det endast 26% som tycker det är okej. Vad är din åsikt om ekonomiskt etableringsstöd som verktyg för fattigdomsminskning? N:1018 Ingen uppfattning Nollmätning % & Uppföljning 22%

23 Vi är mer positiva till att använda riskkapital som verktyg för fattigdomsminskning idag 23% tycker det är helt okej att använda riskkapital för fattigdomsminskning 38% tycker det är mindre lämpligt att använda riskkapital för fattigdomsminskning 39%..har ingen uppfattning i frågan. 17% Nollmätning % 34% Nollmätning 2013 Nollmätning 2013 Män är mycket mer positiva till att använda riskkapital för fattigdomsminskning. 34% uppger att det är helt okej att använda riskkapital för fattigdomsminskning jämfört med kvinnorna där endast 13% uppger att det är okej att göra detta. Även alliansväljarna är mer positiva till det, 37% uppger att det är helt okej jämfört med 16% av de rödgröna väljarna och 22% av SDs väljare. Vad är din åsikt om riskkapital som verktyg för fattigdomsminskning? N:1018

24 Hälften av svenskarna upplever inte att de bidrar tillräckligt till att bekämpa fattigdomen i världen 18% 51% 31% 31% av Sverigedemokratern as väljare uppger att de inte gör tillräckligt gör att bekämpa fattigdomen i världen! kan dock jämföras med 65% av Miljöpartiets väljare. Ja, jag bidrar tillräckligt Nej, jag bidrar inte tillräckligt Vet ej 61% av de rödgröna väljarna anser inte att de gör tillräckligt för att bekämpa fattigdomen i världen, jämfört med 55% av alliansväljarna. Upplever du att du bidrar tillräckligt till att bekämpa fattigdomen i världen? N:1018

25 Hälften av svenskarna har dåligt samvete över att de inte gör tillräckligt för att bekämpa fattigdomen i världen 40% 7% 53% 64% av kvinnorna uppger att de har dåligt samvete över att de inte gör tillräckligt för fattigdomsbekämpning. Det kan jämföras med 42%..av männen. Ja, ibland eller ofta Nej, aldrig Vet ej 22% Av SDs väljare har någon gång haft dåligt samvete över att de inte gör tillräckligt för fattigdomsbekämp ningen. Händer det att du har dåligt samvete över att du inte gör tillräckligt för att bekämpa fattigdomen i världen? N:1018

26 Drygt 4 av 10 anser att det är etiskt korrekt att bedriva fattigdomsminskning genom vinstdrivande företagande Nollmätning % 37% 35%..ansåg att det var korrekt att bedriva fattigdomsminskning genom ett vinsdrivande företag 38% ansåg att det inte var etiskt korrekt 33% Ja Nej Vet ej Av alliansväljarna är det hela 55% som anser att det är etiskt korrekt att bedriva fattigdomsminskning genom ett vinstdrivande företag, jämfört med 24% av de rödgröna väljarna och 44% av SD väljarna. Anser du att det är etiskt korrekt att bedriva fattigdomsminskning genom vinstdrivande företagande? N:1018

27 7 av 10 anser att utvecklingsländerna är för beroende av bistånd från andra länder Uppföljningsmätning Nollmätning 2013 Utvecklingsländer är i dagsläget alltför beroende av bistånd från andra länder Sverige är ett av de länder som ger mest bistånd i världen relativt vår storlek Svenskt bistånd ska inte gynna svenska företag mer än företag från andra länder 19% 18% 30% 30% 41% 40% 32% 34% 43% 45% 26% 27% 21% 23% 3% 4% 7% 8% 30% 29% 20% 28% 17% 26% Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej 33% av de rödgröna väljarna instämmer helt i att Sverige ger mest bistånd i världen relativt sin storlek 45% av alliansväljarna instämmer helt i att Sverige ger mest bistånd i världen relativt sin storlek SDs väljare tycker i störst utsträckning att Sverige är ett av de länderna som ger mest bistånd relativt sin storlek, 78% uppger detta. Det kan jämföras med 62% av de rödgröna väljarna och 70% av alliansväljarna Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning? Utvecklingsländer är i dagsläget alltför beroende av bistånd från andra länder /Sverige är ett av de länder som ger mest bistånd i världen relativt vår storlek/ Svenskt bistånd ska inte gynna svenska företag mer än företag från andra länder N:1018

28 8 av 10 svenskar anser att det är en skyldighet att stödja mindre ekonomiskt utvecklade länder Uppföljningsmätning Nollmätning 2013 Utvecklingsländer har behov av att få både humanitärt och utvecklingsorienterat bistånd Det är en skyldighet för ekonomiskt utvecklade länder att stödja mindre utvecklade länder I framtiden kommer vi behöva göra om våra biståndsformer 34% 35% 37% 48% 50% 41% 43% 44% 34% 32% 37% 38% 3% 2% 3% 12% 11% 12% 3% 9% 27% 25% Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej 12% 9% 45% av de rödgröna väljarna instämmer helt i att det är Sverige skyldighet att stödja mindre utvecklade länder 38% av alliansväljarna instämmer helt i att det är Sverige skyldighet att stödja mindre utvecklade länder..jämfört med 11% av SDs väljare Männen svarar i något högre utsträckning att utvecklingsländer är i behov av både humanitärt och utvecklingsorienterat bistånd, 88% jämfört med 82% av kvinnorna. Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning? Utvecklingsländer har behov av att få både humanitärt och utvecklingsorienterat bistånd /Det är en skyldighet för ekonomiskt utvecklade länder att stödja mindre utvecklade länder vad gäller deras samhällsutveckling / I framtiden kommer vi behöva göra om våra biståndsformer N:1018

29 4 av 10 av svenskar anser att det främst är andra länder som ansvarar för att bekämpa fattigdomen i utvecklingsländer Internationella organisationer (T.ex. FN, EU osv.) Hjälporganisationer (Rädda barnen, UNICEF osv.) Länder som inte är lika hårt drabbade av fattigdom Enskilda länder bör själva ansvara för att bekämpa fattigdomen i landet Privata vinstdrivande företag Andra Vet ej 14% 19% 13% 4% 3% 4% 11% 6% 10% 51% 52% 54% 42% 45% 51% 35% 35% 32% 68% 72% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 40% av männen anser att enskilda länder själva ska ansvara för att bekämpa fattigdomen i landet..! Rödgröna väljare Alliansväljare..jämfört med 30% av kvinnorna Vilka anser du främst ansvarar för att bekämpa fattigdomen i världen? N:1018

30 3 av 10 svenskar anser att en krona spenderad i ett vinstdrivande företag gör mer för fattigdomsbekämpningen i ett land Alliansväljarna är mycket mer positiva till att investera sina pengar i ett vinsdrivande företag med verksamhet i ett utvecklinsland än att skänka pengarna till en biståndsorganisation med projekt i utvecklingsländer. 35% av alliansväljarna hade hellre valt ett vinstdrivande företag jämfört med 18% av de rödgröna väljarna och 40% av SDs väljare. 82% av de rödgröna väljarna hade hellre investerat pengarna i en biståndsorganisation än ett vinstdrivande företag Männen är också mer positivit inställda till att investera pengarna i ett vinstdrivande företag än kvinnorna. 32% av männen hade valt det alternativet och endast 22% av kvinnorna.! 73%..av svenskarna skulle spendera en krona i en biståndsorganisati on med projekt i utvecklingsländer 27% skulle hellre spendera den i ett vinstdrivande företag med verksamhet i utvecklingsländer. Om du hade en krona och var tvungen att använda denna för fattigdomsbekämpning i ett utvecklingsland, vilket av följande alternativ tror du skulle göra störst skillnad? N:1018

31 8 av 10 alliansväljare ser hellre att bistånd sker i form av investeringar och lån än traditionellt gåvobistånd 9% 22% 48% 22% Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Ingen uppfattning Uppföljningsmätning 70% instämmer helt eller delvis i att bistånd bör vara i form av investeringar, lån, garantier och andra finansiella instrument Det är fortfarande en stor andel av svenskarna som anser att traditionella gåvobistånd egentligen borde ske i form av investeringar, lån, garantier och andra finansiella instrument. Av männen är det 76% som anser detta, jämfört med 64% av kvinnorna. Även alliansväljarna är mycket mer positivt inställda till detta, 82% av dessa instämmer i detta, jämfört med 66% av de rödgröna väljarna. I vilken mån instämmer du i påståendet bistånd bör vara i form investeringar, lån, garantier och andra finansiella instrument snarare än traditionellt gåvobistånd? N:1018 Nollmätning % instämmer helt eller delvis i att bistånd bör vara i form av investeringar, lån, garantier och andra finansiella instrument Andel % som svarat mycket eller ganska viktigt

32 3 av 10 svenskar anser att det är rätt att stödja privat sektor och näringslivsutveckling med biståndsbudgeten Alliansväljarna är mycket större utsträckning att det är rätt att stödja privat sektor med biståndsbudgeten. Hela 50% anser detta, jämfört med 20% av de rödgröna partiernas väljare. 41% 31% Även männen är mycket mer positiva till detta, 38% anser detta, jämfört med 24% av kvinnorna. 28% Nollmätning 2013 Ja Nej Ingen uppfattning 31% Nej Är det rätt att stödja privat sektor och näringslivsutveckling med biståndsbudgeten? N: % Ja, det är rätt 34% Vet ej

33 Tror du att det är mer eller mindre konflikter i Afrika idag än på 90-talet? De med eftergymnasial utbildning tror högre utsträckning att både fattigdomen och antalet konflikter i Afrika hade minskat sedan 90-talet. De som röstade på SD tror i större utsträckning att antalet konflikter har ökat väldigt mycket jämfört med de andra partierna. Tror du att det är mer eller mindre konflikter i Afrika idag än på 90-talet? 11% 25% 26% 19% 4% 15% 36% tror att det är mycket eller något fler konflikter i Afrika idag än på 90-talet Mycket mer Något mer Ingen skillnad Något mindre Mycket mindre Vet ej Tror du att det är mer eller mindre konflikter i Afrika idag än på 90-talet? N:1018

34 Tror du att det är fler eller färre som lider av extrem fattigdom i Afrika idag än på 90-talet? Även här svarade de med eftergymnasial utbildning i högre utsträckning att de trodde fattigdomen i Afrika hade minskat sedan 90-talet. De som röstade på SD tror dock i större utsträckning att antalet personer som lider av extrem fattigdom har ökat väldigt mycket sedan 90-talet jämfört med de andra partierna, 47% tror det. Tror du att det är fler eller färre som lider av extrem fattigdom i Afrika idag än på 90-talet? 12% 25% 21% 22% 7% 14% 37% tror att det är fler som lider av extrem fattigdom idag Mycket mer Något mer Ingen skillnad Något mindre Mycket mindre Vet ej Tror du att det är fler eller färre som lider av extrem fattigdom i Afrika idag än på 90-talet? N:1018

35 SWEDFUND

36 Fortfarande låg kännedom om Swedfund bland svenska allmänheten 13% Av svenskarna uppger att de känner till Swedfunds verksamhet 16% Nollmätning 2013 Alliansväljarna uppger i något högre utsträckning att de känner till Swedfunds verksamhet, 15% uppger att de känner till deras verksamhet, jämfört med 12% av de rödgröna väljarna. Kännedomen om Swedfunds verksamhet är något högre bland männen, 15% uppger att de känner till Swedfund. Känner du till Swedfund?/ Vet du vad Swedfunds VD heter? N:1018

37 dock är det är fler som uppger att de har en mer positiv bild av Swedfund Uppföljningsmätning Positiv Neutral Negativ Ingen uppfattning 8% 7% 8% 13% Det är något färre som uppger att de känner till Swedfund idag än i nollmätningen. Av de som dock uppger att de känner till Swedfunds verksamhet är det dock fler som svarar att de har en positiv bild av Swedfund 38% 37% 42% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Det är även något färre som uppger att de inte har någon uppfattning av Swedfund och dess verksamhet 13% av svenskarna uppger de har en positiv bild av Swedfund Nollmätning % av svenskarna uppger de har en positiv bild av Swedfund Vad är din bild av Swedfund? N:128

38 Varför negativt eller positivt Varför har du en negativ bild? Varför har du en positiv bild? Tror att det handlar om ett riskkapitalbolag. Vet ej Svår att förstå Var det inte de som hade ett misslyckat projekt med energiskog någonstans i Afrika? Lurade fattiga bönder. Att dom hjälper dom som behöver hjälp. modern hjälper människor i ekonomisk kris det är ett statligt finansierat biståndsbolag som främjar utvecklingen i det biståndstagande landet. Stödjer men inte bara bidrar med pengar. främjar stöd via industri Tror på investeringar i fattiga länder för att få igång deras näringsliv. Eftersom Swedfund är statligt tycker jag inte man kan räkna dem till riskkapitalföretag - de har långsiktiga mål, som jag inte tror privat riskkapital har. Varför är din bild av Swedfund negativ?.. positiv? N:128

39 De som känner till Swedfund har en mer positiv bild och god insikt i verksamheten Grundverksamheten är inte bra jag kan inte uttala mig om deras specifika Grundverksamheten är inte bra jag har god insikt i deras specifika projekt Grundverksamheten är bra men jag kan ej uttala mig om specifika projekt Grundverksamheten är bra och jag har god insikt i deras specifika projekt Vet ej 6% 10% 9% 6% 13% 9% 19% 26% 45% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Männen som känner till Swedfunds verksamhet är något mer positivt inställda, 94%* uppger att grundverksamheten är bra, jämfört med 47%* av kvinnorna. Uppföljningsmätning Nollmätning 2013 *liten urvalsgrupp Vad är din bild av Swedfund? N:31

40 Man är mer positivt inställd till välfärdskapitalism än riskkapitalism Riskkapitalism 11% 8% 11% 11% 30% 12% 8% 5% 3% Välfärdskapitalism 8% 3% 6% 8% 33% 12% 11% 11% 4% 5% Vilken är din inställning till följande begrepp, på en skala från 1 till 10? Välfärdskapitalism/Riskkapitalism N:1018

41 speciellt efter att man förstått definitionen Definiton välfärdskapitalism: Att använda statligt kapital för att investera i lokala verksamheter i behövande länder. Avsikten är att skapa jobb, tillväxt och utveckling genom att bygga upp fungerande företag. Målet är att skapa en så pass hållbar verksamhet att de satsade pengarna kommer tillbaka Välfärdskapitalism efter definition 3% 3% 6% 22% 11% 16% 16% 9% 12% Välfärdskapitalism före definition 8% 3% 6% 8% 33% 12% 11% 11% 4% 5% Givet denna definition av välfärdskapitalism, hur skulle du värdera välfärdskapitalism på en skala från 1-10? N:1018

42 SAMMANFATTNING

43 Sammanfattning Bistånd Allmänhetens åsikter i frågorna som rör biståndsfrågor har inte förändrats på något betydande sätt sedan mätningen förra året. Hälften har ingen eller bristande insikt i biståndspolitiken. Åtta av tio tycker det är viktigt att utveckla den privata sektorn i utvecklingsländer Nio av tio stödjer hjälp till självhjälp i biståndspolitiken Sju av tio instämmer i att bistånd bör vara i form av investeringar, lån, garantier och andra finansiella instrument Drygt hälften av svenskarna upplever att de inte gör tillräckligt för fattigdomsbekämpningen samt att de har dåligt samvete över detta.

44 Sammanfattning Swedfund Kännedom om Swedfund är fortfarande relativt låg, och har inte ändrats allt för mycket sedan förra mätningen. Av de som känner till Swedfund är det fler som uppger att de har en positiv bild av Swedfund och dess verksamhet.

45 Sammanfattning Politiskt De rödgröna väljarna anger i något högre utsträckning att de har bristande insikt i svensk biståndspolitik. De tillhör dock de som är mest positiva. Det är fler av de rödgröna väljarna som anser att Sverige ger för lite i bistånd till utvecklingsländer. Alliansväljarna är i högre utsträckning positiva till privata och vinstdrivna företag. I frågan om de var tvungna ett ge en krona till fattigdomsbekämpning i ett utvecklingsland uppgav en tredjedel att de hellre skulle spendera den i ett vinstrivande företag än i en biståndsorganisation, jämfört med en femtedel hos de rödgröna väljarna. SD är det parti vars svar sticker ut och de har ofta väldigt extrema åsikter. En av frågorna där de sticker ut som mest är den gällande om Sverige ger mest bistånd relativt sin storlek, där en hög andel ansåg detta. 22% av SDs väljare har någon gång haft dåligt samvete över att de inte gör tillräckligt för fattigdomsbekämpningen, att jämföra med ca 50 % i hela allmänheten.

46 Sammanfattning Förändringar Förändringarna sedan nollmätningen är relativt små, det man kan se är dock följande: Biståndspolitik Swedfund Det är något fler idag som uppger att de är mer tveksamma till att ge hjälp till självhjälp än i nollmätningen. Det är även färre som uppger att de tycker det är okej att använda ekonomiskt etableringsstöd för fattigdomsbekämpning. Dock är det en större andel än i nollmätningen som uppger att de är positiva till att använda riskkapital som ett verktyg för fattigdomsbekämpning. Och fler tycker att det är etiskt korrekt att bedriva fattigdomsbekämpning genom ett vinstdrivande företag. Fler är positiva till Swedfund

47

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen En majoritet av svenska folket är beredda att hjälpa de människor som flyr. Flera vill

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Om mäns och kvinnors löneattityd Kvinnor väljer oftare än män att jämföra sig med en lägre snittlön. Exempelvis så i en yrkesgrupp där män har 2000 kronor

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12. Ekonomi-SKOP 2 s 2 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt pessimism om Sveriges ekonomiska situation - Borgerliga sympatisörer betydligt mer pessimistiska än rödgröna - Öka optimism om den egna hushållsekonomin

Läs mer

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN 2011 INNEHÅLL INTRODUKTION FÖR LITE HUMOR I SVENSK POLITIK HUMOR ÖKAR ENGAGEMANG INFÖR ROLIGARE DEBATTER ROLIGASTE PARTILEDAREN TRÅKIGASTE

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen 5 november 2015

DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen 5 november 2015 DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen november 01 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 01 Ipsos. All rights reserved 01 Ipsos. Ska Sverige

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan.

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan. 2 2 Regeringsbeslut 11:2 REG ER! N G EN 20 15-07-09 UD2015/1620/USTYR Utrikesdepartementet STATSKONTORET Statskontoret Box 8810 10420 Stockholm Dnr Avd 2015-08- 12 Sign: Uppdrag till Statskontoret att

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

Lite pengar gör stor skillnad

Lite pengar gör stor skillnad Lite pengar gör stor skillnad Om undersökningen Undersökningen genomfördes i Sverige i månadsskiftet oktober-november 2007. Datainsamlingen gjordes i form av en e- postenkät tillsammans med datainsamlingsföretaget

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet.

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Ämnet för den här enkäten är könsfördelning och jämställdhetsarbete på företaget/organisationen. För att få en så korrekt bild av svenskt näringsliv

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Rapport från SKOP 5 december 2014 Jämförelse mellan Löfven och Reinfeldt

Rapport från SKOP 5 december 2014 Jämförelse mellan Löfven och Reinfeldt Rapport från SKOP 5 ember - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Bottenkänning för Stefan Löfven tappar stort i SKOP:s skicklighetsliga - Lägsta nivån sedan Stefan Löfven blev partiledare - Bara 32,4

Läs mer

351 miljonprogramsbor har svarat

351 miljonprogramsbor har svarat 351 miljonprogramsbor har svarat Bakgrund Sedan Gringo tillsammans med United minds genomförda Miljonprogramsrapporten 2006, har ingen undersökning om livet i miljonprogrammen gjorts. Nu, liksom då, ligger

Läs mer

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014 SVT:s vallokalundersökning EUP-valet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

En hållbar utveckling

En hållbar utveckling En hållbar utveckling Önnerödsskolan startade upp arbetet Hållbar utveckling som går ihop med det årliga Amazonassammarbetet. Eleverna har under vecka 42 fått jobba med olika ämnesområden. Ämnesområdena

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Välfärdsstatsundersökningen 2010

Välfärdsstatsundersökningen 2010 Välfärdsstatsundersökningen 2010 1519583 Om undersökningen Undersökningen är helt konfidentiell och ditt svar kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar där de enskilda svaren inte kan

Läs mer

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Studiedag den 21 januari 2015 Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet (www.crs.uu.se) Religion som tillgång och

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Förtroendebarometer 2011

Förtroendebarometer 2011 Förtroendebarometer 2011 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 29 november 2011 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Sverıgebılder 2014. Resultat och slutsatser.

Sverıgebılder 2014. Resultat och slutsatser. Sverıgebılder 2014. Resultat och slutsatser. Bakgrund och syfte I Svenska institutets uppdrag ingår att arbeta strategiskt för att öka intresset för och främja en positiv inställning till Sverige, svensk

Läs mer

Naturskyddsföreningens granskning av partiernas ekolöften

Naturskyddsföreningens granskning av partiernas ekolöften Naturskyddsföreningens granskning av partiernas ekolöften Naturskyddsföreningen har ombetts av Coop att kommentera de ekolöften som riksdagspartierna har gett Coop som svar på följande fråga; Omställningen

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Anställda i staten. Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet

Anställda i staten. Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet Anställda i staten Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet FÖRORD SPV gör återkommande undersökningar om kundernas syn på frågor som

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING! Svårigheten för företag att få extern finansiering är ett stort tillväxthinder.

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:5

Policy Brief Nummer 2013:5 Policy Brief Nummer 2013:5 Varför välja mjölkrobot? en analys av ett investeringsbeslut Användningen av ny teknik gör produktionen effektivare och ökar tillväxttakten i ekonomin. Det är därför viktigt

Läs mer

Snabbrådslag om jobben i Östergötland

Snabbrådslag om jobben i Östergötland Socialdemokraterna Östergötland 2009-09-07 Snabbrådslag om jobben i Östergötland Bakgrund Arbete åt alla är en klassisk paroll. Dessutom är jobb grunden för att hålla ihop ett samhälle. Arbetslösheten

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Med sikte på hållbarhet

Med sikte på hållbarhet JONAS THULIN, KAIROS FUTURE, 2013-01-23 Med sikte på hållbarhet SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER FRÅN NOLLMÄTNING VID NYA MALMÖ LATIN HÖSTTERMINEN 2013 Consultants for Strategic Futures. 1. OM RAPPORTEN Naturskyddsföreningen,

Läs mer

Vem vill rösta på ett företagarparti?

Vem vill rösta på ett företagarparti? Juni 2010 Vem vill rösta på ett företagarparti? Innehåll Sammanfattning... 3 Den svenska allmänhetens beredskap att rösta på ett företagarparti... 4 LO-medlemmar positiva till ett företagarparti... 5 Företagarna

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. En presentation av Plåtslageriernas Riksförbunds ROT-enkät Plåtslageriernas

Läs mer

#VAL2014. Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier

#VAL2014. Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier #VAL2014 Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för? #Val2014 Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för? ISBN 978-91-637-5452-4 Tobaksfakta oberoende tankesmedja Skriften kan laddas ned

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001.

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001. TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer