Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017"

Transkript

1 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

2 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds med undersökningen VD och styrelser ur ett könsperspektiv därefter följer Fördjupning med inriktning styrelsearbete och externa ledamöter , Steg I 2017 Steg II + Kartläggning Styrelsekraft Förstudie, rapport VD och styrelser ur ett könsperspektiv, samt rapport Fördjupning styrelsearbete. VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell rapport Fördjupning med inriktning styrelsearbete och externa ledamöter Aktuell rapport

3 Nationell statistik Bas: Bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda, samt minst 2 ledamöter i styrelsen. Sverige: bolag (2013: bolag) Värmland: bolag (2013: bolag)

4 Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen av Almi Företagspartner Värmland inom ramen för strukturfonds-projektet Tillväxt och lönsamhet. Utgångspunkten har varit behovet att få en sammanhållen bild av både nationell och regional statistik när det gäller av styrelsesammansättningen hos bolagsstyrelser sett ur ett könsperspektiv. Undersökningen är genomförd av Attityd i Karlstad AB under våren Samtlig data baseras på senaste tillgängliga nyckeltal från respektive företag (från UC).

5 Syfte och population Presentera fakta kring hur könsfördelning i bolagsstyrelsesammansättning och fördelningen av VD-poster ser ut i Värmland kontra övriga Sverige. Belysa könsfördelningen utifrån faktorer som bransch, storlek på företag i termer av antal anställda och omsättning, samt utifrån förändring av omsättning och förändring av resultat i jämförelse med 2013 års uppgifter. Population: Registrerade aktiebolag i Sverige med minst fem miljoner i omsättning eller minst fem anställda. (UC) Totalt antal bolag Sverige: bolag (2013: bolag). Av dessa har bolag (2013: bolag) minst två ordinarie ledamöter i styrelsen. Totalt antal bolag Värmland: bolag (2013: bolag). Av dessa har bolag (2013: bolag) minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

6 Styrelserepresentation Värmland jmf börsbolag andel bolag med kvinnor som ordinarie styrelseledamöter Styrelserepresentation i Värmland bas: samtliga bolag 2017 Styrelserepresentation i Värmland bas: bolag med minst två ordinarie ledamöter i styrelsen, 2017 Börsnoterade bolag (Kvinnoindex 2016*) Styrelser utan kvinnor representerade Styrelser med minst en kvinna representerad *Källa: Andra AP-fonden/Nordic Investor Services. Kvinnoindex mäter andelen kvinnor i börsbolagens styrelser och ledningsgrupper. Av 286 undersökta börsbolag saknade 27 bolag kvinnor i styrelsen.

7 Resultat: Bas: Bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda, samt minst 2 ledamöter i styrelsen. Sverige: bolag (2013: bolag) Värmland: bolag (2013: bolag)

8 Styrelserepresentation Värmland jmf börsbolag andel bolag med kvinnor som ordinarie styrelseledamöter Styrelserepresentation i Värmland 2017 Styrelser utan kvinnor representerade Börsnoterade bolag (Kvinnoindex 2016*) Styrelser med minst en kvinna representerad I Värmland har andelen bolag med minst en kvinna representerade i styrelsen ökat från 31 procent till 34 procent mellan 2013 och I börsbolag har motsvarande andel ökat från 87 till 91 procent. *Källa: Andra AP-fonden/Nordic Investor Services. Kvinnoindex mäter andelen kvinnor i börsbolagens styrelser och ledningsgrupper. Av 286 undersökta börsbolag saknade 27 bolag kvinnor i styrelsen.

9 Styrelserepresentation Värmland jmf Sverige andel bolag med kvinnor som ordinarie styrelseledamöter Styrelserepresentation i Värmland 2017 Styrelserepresentation Sverige 2017 Styrelser utan kvinnor representerade Styrelser med minst en kvinna representerad I Värmland har andelen bolag med minst en kvinna representerade i styrelsen ökat från 31 procent till 34 procent mellan 2013 och I Sverige har andelen bolag med minste en kvinna representerade i styrelsen ökat från 35 procent till 37 procent mellan 2013 och 2017.

10 Snabbare ökning i Värmland än nationellt andel bolag med kvinnor som ordinarie styrelseledamöter Förändring % 31% +9,5% 37% 35% +7,5% Andelen kvinnor som ordinarie styrelseledamöter ökar såväl nationellt som i Värmland. Bland bolag med minst två ordinarie styrelseledamöter är ökningen av andelen kvinnor 9,5 procent, vilket är en större ökning än Sverige totalt sett, där ökningen är 7,5 procent jämfört med 2013 års mätning. Andelen kvinnor i börsbolagsstyrelser är högre och där går ökningen snabbare. Det går med andra ord saktare i övriga bolag, konstateras kan att bolag med minst två ledamöter har en snabbare ökning av andelen kvinnor som ordinarie styrelseledamöter än bolag som har minst en ordinarie styrelseledamot.

11 380 värmländska bolag har minst en kvinna som ordinarie ledamot st 330 st st st I Värmland är det 380 bolag som har minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot jämfört med 330 bolag I Sverige är det bolag som har minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot jämfört med bolag 2013.

12 Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot bas: minst 2 ordinarie ledamöter Län Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot Gotland 47% 43% Södermanland 42% 42% Jämtland 41% 39% Uppsala 41% 36% Gävleborg 40% 38% Stockholm 39% 37% Örebro 38% 35% Skåne 38% 35% Dalarna 38% 37% Norrbotten 38% 35% Västmanland 37% 35% Riket 37% 35% Västernorrland 36% 33% Kalmar 36% 34% Halland 36% 32% Västra Götaland 35% 32% Västerbotten 35% 34% Östergötland 34% 31% Blekinge 34% 32% Värmland 34% 31% Kronoberg 33% 30% Jönköping 32% 29%

13 3 279 ledamöter i Värmland 538 är en kvinna andel kvinnor som ordinarie styrelseledamöter Förändring ,4% 14,5% +13,1% 18,2% 16,3% +13,0% Andelen kvinnor som ordinarie styrelseledamöter ökar såväl nationellt som i Värmland. Andelen kvinnor i bolag bolag med minst två ordinarie styrelseledamöter ökar 13,1 procent, vilket ligger i paritet med Sverige totalt sett.

14 88 nya platser med en kvinna som ord ledamot 2017: Totalt antal ledamöter 2013: Totalt antal ledamöter (16,4%) (83,6%) Ökning bland kvinnor: +19,6 % Ökning bland män: +3,5 % (14,5%) (85,5%) Ledamot man Ledamot kvinna Ledamot man Ledamot kvinna Totalt antal ledamöter: st Totalt antal ledamöter: st

15 Det finns branschskillnader andel bolag med kvinnor som ordinarie styrelseledamöter 78% 71% 69% 20% 22% 17% Bygg, +34% Transport och Magasinering, +23% Informations- och kommunikationsverksamhet, +21% Förändring Kultur, nöje, fritid, -24% Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster, -18% I Värmland utmärker sig branscherna Utbildning, Annan serviceverksamhet och Vård och omsorg med höga andelar kvinnor som ordinarie styrelseledamöter! - Störst andel kvinnor som ordinarie styrelseledamöter har branscherna Utbildning (78 procent), Annan serviceverksamhet (71 procent), Vård och omsorg (69 procent), Vattenförsörjning (67 procent) samt Försörjning av el, gas och värme (63 procent). Lägst andel kvinnor har branscherna Utvinning av mineral (17 procent), Byggverksamhet (20 procent), Jordbruk, skogsbruk och fiske (22 procent) samt Tillverkning (23 procent). Det är små skillnader jämfört med 2013 års statistik, vissa branscher visar på en ökad andel bolag med kvinnor som ordinarie styrelseledamöter, medan andra har minskat.

16 Nationell jämförelse per bransch (bas: minst 2 ord ledamöter i styrelsen) andel bolag med kvinna som ordinarie ledamot i styrelsen Län Industri/ tillverkning Handel, reparation, transport Hotell och restaurang Tjänsteverksamhet Vård och utbildning Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet Blekinge 26% 32% 50% 36% 81% 40% 100% 550 Dalarna 27% 35% 55% 46% 72% 54% 100% 1253 Gotland 37% 40% 76% 46% 80% 67% 80% 283 Gävleborg 27% 45% 44% 46% 70% 47% 69% 1053 Halland 25% 37% 55% 41% 72% 56% 39% 1596 Jämtland 29% 44% 51% 44% 76% 92% 43% 667 Jönköping 26% 28% 45% 45% 67% 36% 43% 2100 Kalmar 26% 38% 49% 42% 71% 50% 57% 1089 Kronoberg 27% 27% 52% 44% 73% 60% 46% 981 Norrbotten 29% 36% 49% 42% 81% 43% 62% 1123 Skåne 30% 32% 46% 43% 72% 57% 39% 6096 Stockholm 27% 32% 39% 41% 70% 56% 61% Södermanland 27% 36% 63% 58% 71% 67% 50% 1039 Uppsala 31% 32% 50% 46% 66% 67% 91% 1328 Värmland 24% 32% 45% 42% 71% 35% 71% 1129 Västerbotten 21% 33% 63% 43% 53% 75% 82% 1183 Västernorrland 26% 33% 57% 43% 62% 42% 57% 1031 Västmanland 25% 37% 34% 46% 66% 50% 78% 1088 Västra Götaland 25% 32% 43% 42% 63% 47% 59% 9163 Örebro 29% 36% 40% 49% 60% 48% 17% 1225 Östergötland 23% 31% 60% 42% 68% 50% 59% 1900 Riket 27% 33% 46% 43% 69% 54% 59% Antal bolag

17 Jämn fördelning utifrån omsättning andel bolag med kvinnor som ordinarie styrelseledamöter 5-9,9 mkr 10-19,9 mkr 20-49,9 mkr 50-99,9 mkr ,9 mkr Totalt 38% 32% 32% 32% 25% 34% 38% 36% 35% 36% 36% 37% Jämn fördelning av andelen kvinnor oavsett omsättning I Värmland är andelen bolag med kvinnor som ordinarie styrelseledamöter jämn utifrån företagens omsättning. Nationellt visar statistiken att bolag med en omsättning över 500 miljoner kronor har en högre andel kvinnor som ordinarie styrelseledamöter. Jämfört med 2013 är det nationellt sett en ökning av andelen kvinnor som ordinarie styrelseledamöter i bolag med en omsättning på 500 mkr 1 miljard kr. Antalet bolag i Värmland med en omsättning över 500 mkr är litet, därför presenteras de inte i statistiken ovan.

18 I Värmland kommer 33 procent av omsättningen från bolag med minst en kvinna i styrelsen bas: bolag med minst 2 ledamöter : Omsättning i kr 2013: Omsättning i kr (33,2%) (66,8%) (29,3%) (70,7%) (28,1%) Endast män i styrelsen Minst en kvinna i styrelsen Endast män i styrelsen Minst en kvinna i styrelsen Nationellt basar kvinnorna över 47,9 procent av omsättningen

19 I Sverige kommer 48 procent av omsättningen från bolag med minst en kvinna i styrelsen bas: bolag med minst 2 ledamöter : Omsättning i kr 2013: Omsättning i kr (47,9%) (52,1%) (40,8%) (59,2%) (28,1%) Endast män i styrelsen Minst en kvinna i styrelsen Endast män i styrelsen Minst en kvinna i styrelsen Nationellt basar kvinnorna över 47,9 procent av omsättningen, en ökning från 40,8 procent jämfört med 2013.

20 Nationell jämförelse omsättning (bas: minst 2 ordinarie ledamöter i styrelsen) andel bolag med kvinna som ordinarie ledamot i styrelsen Län Antal Bolag TOT Omsättning TOT (tkr) Antal bolag MED minst en kvinna som ordinarie ledamot Total omsättning samtliga bolag MED minst en kvinna som ordinarie ledamot (tkr) ANDEL omsättning bolag MED kvinna som ordinarie ledamot Gotland % 61% Stockholm % 47% Kalmar % 37% Gävleborg % 32% Uppsala % 43% Norrbotten % 60% Jämtland % 46% Riket % 41% Västra Götaland % 34% Västerbotten % 48% Östergötland % 43% Halland % 34% Dalarna % 32% Örebro % 34% Jönköping % 32% Värmland % 28% Skåne % 32% Västmanland % 48% Blekinge % 26% Västernorrland % 21% Södermanland % 22% Kronoberg % 50%

21 Relativt jämn fördelning utifrån antalet anställda andel bolag med kvinnor som ordinarie styrelseledamöter anst anst Totalt 30% 44% 34% 35% 42% 37% Andelen kvinnor som ordinarie styrelseledamöter är relativt jämn utifrån bolagets antal anställda Det är en jämnare fördelning av andelen kvinnor oavsett antalet anställda i jämförelsen av de bolag som har minst två ordinarie styrelseledamöter. Bland de värmländska bolagen återfinns störst andel kvinnor bland bolag med anställda. Där har 44 procent minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot (Sverige: 42 procent). Lägst andel kvinnor som ordinarie styrelseledamot är i gruppen med anställda, i vilken 30 procent av de ordinarie ledamöterna är kvinnor (Sverige: 35 procent). Andelen kvinnor som ordinarie ledamöter ökar oavsett antal anställda, såväl i Värmland som nationellt.

22 Nationell jämförelse utifrån antal anställda (bas: minst 2 ordinarie ledamöter i styrelsen) andel bolag med kvinna som ordinarie ledamot i styrelsen Län Antal Bolag TOT Antal anställda TOT Antal bolag MED minst en kvinna som ordinarie ledamot Antal anställda i bolag MED minst en kvinna som ordinarie ledamot ANDEL anställda MED minst en kvinna som ordinarie ledamot Stockholm % 51% Gotland % 50% Norrbotten % 49% Jämtland % 45% Uppsala % 43% Riket % 42% Gävleborg % 30% Kalmar % 33% Västerbotten % 41% Östergötland % 41% Västra Götaland % 36% Dalarna % 38% Halland % 36% Örebro % 33% Jönköping % 32% Skåne % 33% Blekinge % 31% Västmanland % 46% Värmland % 29% Västernorrland % 29% Södermanland % 30% Kronoberg % 45%

23 Antalet sysselsatta i bolag med kvinnor i styrelsen andel bolag med kvinnor som ordinarie styrelseledamöter Förändring % 29% +10,3% 47% 42% +11,9% Nationellt sysselsätter bolag med kvinnor i styrelsen knappt hälften av alla anställda I Värmland är andelen sysselsatta i bolag med kvinnor i styrelsen lägre, 32 procent. Ökningen är större nationellt jämfört med i Värmland.

24 Resultat: Förändringar i resultat och omsättning Bas: Bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda, som fanns både 2013 och 2017, samtliga bolag oavsett antal ledamöter. Totalt: värmländska bolag

25 Förändringar i resultat och omsättning bas bolag som fanns både 2013 och 2017, samtliga bolag oavsett antal ledamöter. Totalt värmländska bolag. Bolag med kvinna som VD och/eller styrelseledamot påverkar till viss del omsättningen positivt. Bolag vars styrelse består av många ledamöter har i högre grad ökat sin omsättning och förbättrat sitt resultat jämfört med bolag med färre ledamöter. Bolag med yngre VD har i högre grad förbättrat sin omsättning och sitt resultat jämfört med bolag som har en äldre VD. Yngre bolag har i högre grad förbättrat sin omsättning, jämfört med äldre bolag.

26 Förändringar i resultat och omsättning Bolag med kvinna som VD och/ eller styrelseledamot påverkar till viss del omsättningen positivt. Jämförelsen visar på att de bolag där det finns en kvinna i styrelsen i högre grad levererar omsättningsökningar på 1-20 procent respektive procent. Däremot är det fler bolag som inte har kvinna som VD och/eller i styrelsen som levererar omsättningsökningar över 41 procent. Det är inga signifikanta skillnader vad gäller förändring av resultat och om bolaget har en kvinna som VD och/eller i styrelsen. Bolag vars styrelse består av många ledamöter har i högre grad ökat sin omsättning o/e förbättrat sitt resultat jämfört med bolag med färre ledamöter. Det är en större andel bolag som uppvisar en omsättningsökning bland bolag med fem el fler ledamöter i styrelsen. Bolag med fyra ledamöter el fler visar i högre grad än övriga bolag ett förbättrat resultat efter finansiella poster. Av bolag med fyra ledamöter är det 70 procent som uppvisar ett förbättrat resultat mellan 2013 och Motsvarande i bolag med 2-3 ledamöter är runt 60 procent.

27 Förändringar i resultat och omsättning Bolag med yngre VD har i högre grad förbättrat sin omsättning och sitt resultat jämfört med bolag som har en äldre VD. Andelen bolag som visar på en omsättningsökning mellan 2013 och 2017 är större bland bolag som drivs en VD i åldern år men även år. Bolag med VD i åldern år har i högre grad ett förbättrat resultat efter finansiella poster jämfört med övriga bolag. Yngre bolag har i högre grad ökat sin omsättning, jämfört med äldre bolag. Andelen bolag som visar på stora omsättningsökningar (41 procent eller mer) är större bland unga bolag, 4-10 år. Av dessa är det 29 procent som uppvisar en omsättningsökning på 41 procent eller mer. Det ska jämföras med 14 procent bland bolag som är 21 år eller mer. De sistnämnda visar i högre grad på en omsättningsökning på 1-20 procent alternativt omsättningsminskning.

28 Resultat: VD-representation Bas: Bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda. Sverige: bolag (2013: bolag) Värmland: bolag (2013: bolag)

29 Andelen bolag med kvinna som VD ökar andel bolag med kvinnor som VD Antal bolag 2013 Antal bolag 10% 9% % 11% Andelen bolag med kvinnor som VD ökar, men Värmland ligger lägre än Sverige totalt - I Värmland är andelen bolag med kvinna som VD tio procent, vilket ska jämföras med nio procent På Sverigebasis är andelen bolag med kvinna som VD 13 procent, en ökning från elva procent. Värmland ligger med andra ord något lägre vad gäller andel bolag med kvinna som VD. I Värmland återfinns störst andel bolag med kvinnor som VD i Annan serviceverksamhet (61 procent) samt inom Vård och utbildning (37 procent). I Värmland återfinns störst andel bolag med kvinnor som VD bland bolag med 5-9 anställda där 12 procent har en kvinna som VD. Andelen kvinnor som VD ökar såväl i Värmland som nationellt jämfört med 2013 och ökningarna sker framförallt i bolag med mer än 20 anställda. Störst andel kvinnor som VD har värmländska bolag med 5-9,9 mkr i omsättning där 12 procent har en kvinna som VD.

30 Andel bolag med kvinna som VD Värmland 2017 Värmland 2013 Sverige utan storstäder 2017 Sverige utan storstäder ,3 9,3 11,1 9,7 231 bolag har en kvinna som VD i Värmland. (2013: 198 bolag) +16,7% Storstäder ,6 Storstäder 2013 Total 2017 Total ,8 12,7 11,0 +16,2 % i Sverige utan storstäder 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 2017: Värmland n=2246; Sverige utan storstäder n=53004; Storstäder n=45510; Total n= : Värmland n=2154; Sverige utan storstäder n=48085; Storstäder n=39879; Total n=90118

31 Andel bolag med kvinna som VD - bas: samtliga bolag Län Andel bolag med kvinna som VD Stockholm 16% 14% Gotland 16% 13% Uppsala 14% 12% Jämtland 13% 12% Riket 13% 11% Norrbotten 13% 12% Södermanland 13% 11% Örebro 13% 11% Västmanland 12% 11% Dalarna 12% 11% Gävleborg 12% 11% Halland 12% 10% Skåne 12% 10% Västra Götaland 11% 10% Kalmar 11% 9% Västernorrland 11% 9% Blekinge 11% 8% Östergötland 11% 9% Västerbotten 10% 9% Värmland 10% 9% Kronoberg 10% 8% Jönköping 8% 7%

32 I Värmland kommer sex procent av omsättningen från bolag som leds av en kvinna som VD bas: samtliga bolag (5,6%) (4,1%) (94,4%) (95,9%) Man VD Kvinna VD Man VD Kvinna VD Nationellt kommer 11,8 procent av omsättningen från bolag som leds av en kvinna som VD.

33 I Sverige kommer tolv procent av omsättningen från bolag som leds av en kvinna som VD bas: samtliga bolag : Omsättning i kr 2013: Omsättning i kr (11,8%) (88,2%) (8,8%) (91,2%) Man VD Kvinna VD Man VD Kvinna VD Nationellt kommer 11,8 procent av omsättningen från bolag som leds av en kvinna som VD, vilket är en ökning från 8,8 procent jämfört med 2013.

34 Nationell jämförelse omsättning andel bolag med kvinna som VD - bas: samtliga bolag Län Antal Bolag TOT Omsättnin g TOT (tkr) Antal bolag MED kvinna som VD Total omsättning samtliga bolag MED kvinna som VD (tkr) ANDEL omsättning bolag MED kvinna som VD Stockholm % 10% Halland % 13% Västernorrland % 4% Riket % 8% Uppsala % 6% Jämtland % 14% Gävleborg % 6% Västra Götaland % 6% Dalarna % 11% Kalmar % 9% Gotland % 7% Östergötland % 5% Västmanland % 4% Örebro % 4% Norrbotten % 7% Skåne % 6% Blekinge % 4% Västerbotten % 6% Värmland % 4% Södermanland % 4% Kronoberg % 13% Jönköping % 4%

35 Regionalt styrelsearbete Värmland - en enkätundersökning bland värmländska bolag

36 Bakgrund om undersökningen En kompletterande enkät har gjorts bland de värmländska bolagen som har en omsättning på minst fem miljoner kronor och minst fem anställda, samt har minst två ordinarie ledamöter i styrelsen. Syftet med undersökningen har varit att kartlägga de värmländska företagens styrelsearbete för att få en djupare förståelse kring hur bolagen bedriver sitt styrelsearbete, förekomst av externa ledamöter samt identifiera framtida behov av kompetens. Undersökningen har genomförts per telefon under januari-februari Totalt ingick 839 företag i populationen och 250 av dessa har besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 30 procent. Respondenterna är representativa för hela populationen, vissa mindre skevheter finns, men bedöms inte påverka resultatet som helhet.

37 Styrelsen bidrar till bolagens utveckling Aktivt styrelsearbete Tillväxt och lönsamhet Extern kompetens Mångfald Syftet med undersökningen har varit att kartlägga de värmländska företagens styrelsearbete för att få en djupare förståelse kring hur bolagen bedriver sitt styrelsearbete, förekomst av externa ledamöter samt identifiera framtida behov av kompetens.

38 Respondenternas styrelsearbete Majoriteten av respondenterna är också ledamot i bolagets styrelse Resultatet visar på att majoriteten av respondenterna också är ledamot i styrelsen, däremot är andelen något lägre, 83 procent jämfört med 87 procent i 2013 års mätning. Två tredjedelar av respondenterna är också ägare/delägare av bolaget. Det strategiska utvecklingsarbetet bedrivs på flera plan i ledningsgruppen, i styrelsen och tillsammans med de anställda. Det är fler än 2013 som uppger att det utvecklingsarbetet bedrivs i dessa forum, störst förändring ser vi i andelen bolag som bedriver arbetet tillsammans med de anställda (från 27 till 38 procent), men även en större ökning för utvecklingsarbete i ledningsgruppen (från 51 till 61 procent). En större andel av respondenterna sitter i andra bolagsstyrelser jämfört med 2013 Det är 52 procent, (41 procent 2013) som sitter i andra bolagsstyrelser än för det bolag där respondenten är VD. Totalt har de 472 ledamotsplatser (på 143 respondenter), vilket ska jämföras med 361 platser (på 104 respondenter) i 2013 års mätning. Genomsnittet har däremot minskat något från 3,5 till 3,3 ledamotsplatser. Det är en något större andel som har fler styrelsesammanträden än var det 57 procent av bolagen som uppgav att de hade fyra eller fler styrelsemöten per år, vilket ska jämföras med 63 procent i årets mätning. 7 av 10 bolag har en arbetsordning för styrelsen, vilket ligger i paritet med fg mätning.

39 Andelen externa ledamöter är lägre än % 43% 2017 Andel kvinnor ledamöter 2013 Andel kvinnor ledamöter Andelen som har en extern styrelseledamot är lägre än är det 36 procent av bolagen som har en extern ledamot, jämfört med 43 procent Det är mindre vanligt med extern styrelseledamot i bolag där VD är ledamot i styrelsen (65 jämfört med 58 procent). Av bolagen är det 26 procent som har en kvinna som extern ledamot i styrelsen, vilket ligger i paritet med 2013 års mätning. Liksom statistiken från databaskartläggningen visade så är det fler bolag med kvinna som VD som också har minst en kvinna som extern ledamot i styrelsen (50 procent jämfört med 23 procent). 23% 19% Andelen kvinnor på de externa styrelseposterna ökar Bolagen har 175 externa ledamöter varav 23 procent är kvinnor hade bolagen 208 externa ledamöter, varav 19 procent var kvinnor. Andelen kvinnor som externa ledamöter har med andra ord ökat sedan 2013.

40 Hur bidrar de externa ledamöterna? 7 av 10 anser att de externa ledamöterna påverkar styrelsearbetet positivt Resultatet står i paritet med 2013 års mätning. Bolag med en man som VD är mer positiva i sina svar, medan kvinnorna i högre grad saknar uppfattning i frågan. Av de bolag som har fyra eller fler möten anser 8 av 10 bolag att de externa ledamöterna påverkat styrelsearbetet positivt, vilket är jämförbart med 2013 års resultat. De externa ledamöterna påverkar bolagets lönsamhet positivt Totalt sett är det 31 procent av bolagen som anser att de externa ledamöterna påverkar bolagets lönsamhet positivt, vilket står i paritet med 2013 års resultat. Bolag med fyra styrelsemöten eller fler per år har en mer positiv bild av de externa ledamöternas påverkan på bolagets lönsamhet, 36 procent är positiva, jämfört med 15 procent av de som möts mer sällan. De externa ledamöterna påverkar bolagets utveckling positivt Det är 41 procent av bolagen som anser att de externa ledamöterna påverkar bolagets utveckling positivt. Även här visar det sig att bolag med fyra eller fler styrelsemöten har en mer positiv inställning till de externa ledamöternas påverkan. Av de bolag som har fler än fyra ledamöter är det närmare hälften som svarar positivt.

41 Styrelsens arbete anses viktigare % 50% Styrelsens arbete för bolagets kontinuerliga verksamhet anses viktigare än tidigare Det är 58 procent som anser att styrelsen är ganska eller mycket viktig för bolagets kontinuerliga verksamhet, det ska jämföras med 50 procent Ju fler styrelsemöten bolaget har desto viktigare anses styrelsen viktig för bolagets kontinuerliga verksamhet, jämfört med de som har färre möten (63 procent jämfört med 48 procent). 70% 62% Styrelsens arbete för bolagets strategiska utveckling anses viktigare än tidigare Det är 70 procent, jämfört med 62 procent som anser att styrelsen är ganska eller mycket viktig för bolagets strategiska utveckling var det fler som svarade att styrelsen inte var viktig för den strategiska utvecklingen. Bolag med fyra eller fler styrelsemöten anser i högre grad att styrelsen är viktig för bolagets strategiska utveckling (79 procent jämfört med 57 procent).

42 Ett något större intresse för att ta in flera externa ledamöter Ett något ökat intresse för att utveckla styrelsearbetet och ett större intresse av att ta in flera externa ledamöter Resultatet visar på att det är något fler än 2013 som önskar utveckla sitt styrelsearbete, 37 procent jämfört med 34 procent. Utveckling av styrelsearbete handlar för bolagen om att få en extern input som kan tillföra ny kompetens och se med nya ögon såväl bolagets som styrelsens arbete. Utveckling innebär en bättre gruppdynamik, fler och tätare möten samt kurser som kan utveckla styrelsens arbete. 20% 15% Andelen bolag som önskar ta in en eller flera externa styrelseledamöter är större jämfört med 2013, 20 procent jämfört med 15 procent. Bolag där VD:n också är ägare svarar i högre utsträckning att bolaget är intresserat av att ta in externa ledamöter, 26 procent jämfört med sju procent.

43 Kompetenser som efterfrågas På frågan om vilka kompetenser man önskar förstärka styrelsen med svarar man marknad/marknadsföring, säljkunskap, affärsutveckling, ekonomi och erfarenhet av styrelsearbete. Det är 28 procent av bolagen som är intresserade av utbildning i säljarbete och det som bland annat efterfrågas är generellt grundläggande styrelsearbete, strategiska kunskaper och kommunikativt ledarskap.

44 Det finns en vilja att växa! Andel bolag som vill öka omsättningen öka lönsamheten göra en större satsning 8 av 10 bolag vill öka sin omsättning Av de bolag som kunnat precisera sin omsättningsökning önskar majoriteten, 42 procent, öka sin omsättning med 6-10 procent. Mer än en tredjedel vill öka sin omsättning med 11 procent eller mer. Bland de som vill öka sin omsättning är det fler som också är intresserade av att ta in en eller flera externa ledamöter. 8 av 10 bolag vill öka sin lönsamhet Av de bolag som kunnat precisera sin lönsamhetsökning svarar majoriteten, 40 procent, att de vill öka sin lönsamhet med upp till fem procent. 6 av 10 bolag planerar göra en större satsning eller utveckling av verksamheten under de kommande två åren. De bolag som planerar en större satsning anser i högre grad att styrelsen är viktig för bolagets strategiska utveckling (40 procent jämfört med 27 procent) och de är även intresserade av att ta in en eller flera externa ledamöter (24 procent jämfört med 11 procent).

45 Få har förändrat styrelsen Majoriteten av bolagen har inte förändrat sin styrelse sett till antalet ledamöter Det är 75 procent av bolagen som inte har förändrat sin styrelse sedan Av de som har gjort en förändring är det nästan lika stor andel som ökat styrelsen (13 procent) respektive som minskat styrelsen (11 procent). Bolag med externa ledamöter har förändrat styrelsen i större utsträckning än bolag utan externa ledamöter, 34 procent jämfört med 18 procent. Resultatet visar även på att majoriteten, 81 procent, inte har förändrat sin styrelse vad gäller fördelningen mellan män och kvinnor. Av de bolag som har förändrat styrelsens sammansättning kan vi konstatera att det är fler som svarar att antalet kvinnor har ökat jämfört med antalet bolag som säger att de har minskat antalet kvinnor (11 procent jämfört med fem procent). Respondenterna uppger för en förändrad styrelsesammansättning är först och främst på grund av pensionsavgångar, uppsägningar, nya ägare eller förändrad koncern-/företagsstruktur. Tilläggande detta är ett ökat kompetensbehov samt en mer jämställd utveckling inom styrelsen viktiga anledningar. Själva processen kring förändrad styrelsesammansättning har i flera fall gått snabbt, i andra önskar man sig en snabbare process, flera av kommentarerna handlar om en vilja att ta in rätt kompetens, och att det verkar ha varit svårt. Den nya styrelsesammansättningen har gett bolaget nytt blod, gjort styrelsen starkare och ökad kompetens. De som utökat sina antal styrelseledamöter uppger att de nya personerna varit bra bollplank, de som minskat antal ledamöter upplever organisationen som snabbare och lugnare, och nya strukturer har gett ett ökat strategifokus. Tid, pengar och kompetens krävs för att få bolagen att utveckla styrelsearbetet. Mindre bolag upplever att det skulle krävas en expansion för att lägga resurser på att utveckla styrelsearbetet och att man anser sig vara för liten för att lägga tid och resurser på detta idag. En respondent säger Jag ser tiden som ett problem. Det tar väldigt lång tid att utveckla saker. Carin!

46 Styrelsekraft en enkätundersökning

47 Styrelsekraft har gjort skillnad! Antal styrelseuppd rag Antal advisory boards Förändring Förändring % 96 st 65 st +31 st +48% 15 st 8 st +7 st +88% 38 deltagare som deltagit i Styrelsekraft tillfrågades i februari 2017 om antalet styrelseuppdrag idag samt innan utbildningen. Totalt sett har 25 av de 38 deltagarna svarat på enkäten (66 procent). Det totala antalet uppdrag har ökat med 48 procent. Tillkommer gör uppdrag som t ex advisory boards eller liknande grupperingar som uppvisar en ökning på 88 procent.

48 Aktiviteter för att påverka lönar sig Konklusion

49 Bidrar styrelsen till bolagens utveckling? Aktivt styrelsearbete Tillväxt och lönsamhet Extern kompetens Mångfald

50 JA! - Detta bidrar enligt undersökningen till bolagens utveckling! Vi kan se att styrelsen bidrar för den kontinuerliga verksamheten ökat och den har en för bolagets strategiska utveckling Styrelsens betydelse har positiv inverkan på såväl strategiskt som operativt arbete Ett utvecklat styrelsearbete ger positiv effekt Vi kan också se att styrelsens betydelse har ökat sedan JA! Externa ledamöter påverkar bolagens utveckling och lönsamhet och bolagen vill mer! Fler vill ha externa ledamöter. Fler vill utveckla sitt styrelsearbete

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Spamarknaden i Sverige 2010. En ekonomisk genomgång

Spamarknaden i Sverige 2010. En ekonomisk genomgång Spamarknaden i Sverige 2010 En ekonomisk genomgång Upplägg En genomgång av hur spamarknaden definieras i denna rapport samt vilka källor/data som används i rapporten. En uppskattning av HELA den svenska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Innehållsförteckning Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 2 2011 efter branschgrupp

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Hallands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Halland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Värmland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Kalmar. Företagsamhetsmätning

Kalmar. Företagsamhetsmätning Företagsamhetsmätning - Kalmar län Johan Kreicbergs Våren 2009 Kalmar Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Östergötlands län Johan Kreicbergs Östergötland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2009 Örebro Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Förnamn Efternamn, UC AB, xx xx, Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx,

Förnamn Efternamn, UC AB, xx xx, Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx, Förnamn Efternamn, UC AB, 08-670 xx xx, förnamn.efternamn@uc.se Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx, förnamn.efternamn@foretagarna.se Om UC och Företagarna UC Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Dalarnas län Johan Kreicbergs Våren 2009 Dalarna Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande s och mäns företagande Fakta & statistik 2009 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer