Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3"

Transkript

1 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis och görs av Statistiska centralbyrån (SCB). Fortsatta bearbetningar och skattningar sker hos Försäkringskassan. I denna statistik redovisas sjuklöneperioden efter de tre måtten sjukfall, sjuklönedagar och sjukdagar. Sjukfall Varje tillfälle under sjuklöneperioden som en arbetstagare varit frånvarande från arbetet på grund av sjukdom genererar ett sjukfall, oavsett hur länge arbetstagaren varit frånvarande. Sjuklönedagar De dagar i sjukfallet som arbetstagaren varit ersatt med sjuklön, inklusive karensdagen. Alla dagar med sjuklön räknas som en sjuklönedag, oavsett om sjuklön utgått för hela eller del av dagen. Sjuklön betalas normalt inte ut för arbetsfria dagar. Sjukdagar Alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersatts med sjuklön eller ej. Tabellförteckning Tabell 1a-3b Antal sjuklönedagar samt sjuklönedagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 4a-6b Antal sjuklönedagar samt sjuklönedagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 7a-9b Antal sjuklönedagar samt sjuklönedagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 10a-12b Antal sjukdagar samt sjukdagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 13a-15b Antal sjukdagar samt sjukdagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 16a-18b Antal sjukdagar samt sjukdagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 19a-21b Antal sjukfall samt sjukfall per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 22a-24b Antal sjukfall samt sjukfall per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 25a-27b Antal sjukfall samt sjukfall per anställd efter län och kön, kvartal Tabell Antal sjukfall efter fallängd och kön, kvartal

2 Sjuklönedagar Sektor Tabell 1a Antal sjuklönedagar efter sektor och kön, kvartal Tabell 1a Number of days with sick pay, by sector and sex, 1 st quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 1b Antal sjuklönedagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 1b Number of days with sick pay per employee, by sector and sex, 1 st quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,19 0,01 1,36 0,02 1,01 0,02 Privat 1,07 0,02 1,17 0,03 1,02 0,02 Kommunal 1,46 0,01 1,55 0,01 1,10 0,01 Landsting 1,45-1,55-1,04 - Statlig 1,10-1,41-0,81 -

3 Tabell 2a Antal sjuklönedagar efter sektor och kön, kvartal Tabell 2a Number of days with sick pay, by sector and sex, 2 nd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 2b Antal sjuklönedagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 2b Number of days with sick pay per employee, by sector and sex, 2 nd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,82 0,01 0,95 0,01 0,69 0,01 Privat 0,74 0,01 0,83 0,02 0,69 0,01 Kommunal 1,01-1,07-0,77 - Landsting 0,98-1,06-0,68 - Statlig 0,79-1,02-0,58 -

4 Tabell 3a Antal sjuklönedagar efter sektor och kön, kvartal Tabell 3a Number of days with sick pay, by sector and sex, 3 rd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 3b Antal sjuklönedagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 3b Number of days with sick pay per employee, by sector and sex, 3 rd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,74 0,01 0,86 0,01 0,62 0,01 Privat 0,68 0,01 0,77 0,02 0,62 0,01 Kommunal 0,90 0,00 0,96 0,00 0,69 0,00 Landsting 0,90-0,96-0,64 - Statlig 0,68 0,00 0,88 0,00 0,50 0,00

5 Bransch Tabell 4a Antal sjuklönedagar efter bransch och kön, kvartal Tabell 4a Number of days with sick pay, by industry and sex, 1 st quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 4b Antal sjuklönedagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 4b Number of days with sick pay per employee, by industry and sex, 1 st quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,19 0,01 1,36 0,02 1,01 0,02 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,47 0,07 0,60 0,13 0,43 0,08 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 1,51 0,02 1,67 0,04 1,45 0,03 F Byggindustri 0,98 0,07 0,81 0,11 0,99 0,08 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,95 0,05 1,10 0,08 0,84 0,05 H Hotell och restauranger 0,69 0,07 0,86 0,09 0,47 0,08 I Transport, magasinering och kommunikation 1,08 0,05 1,46 0,10 0,94 0,05 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 1,21 0,06 1,48 0,09 0,87 0,06 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,92 0,03 1,16 0,05 0,76 0,03 L Offentlig förvaltning och försvar 1,20 0,01 1,45 0,01 0,92 0,00 M Utbildningsväsendet 1,32 0,02 1,48 0,02 0,85 0,01 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 1,44 0,03 1,51 0,03 1,08 0,02 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,63 0,04 0,68 0,05 0,57 0,05

6 Tabell 5a Antal sjuklönedagar efter bransch och kön, kvartal Tabell 5a Number of days with sick pay, by industry and sex, 2 nd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 5b Antal sjuklönedagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 5b Number of days with sick pay per employee, by industry and sex, 2 nd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,82 0,01 0,95 0,01 0,69 0,01 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,36 0,05 0,50 0,11 0,32 0,05 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 1,03 0,02 1,18 0,03 0,98 0,02 F Byggindustri 0,64 0,04 0,49 0,05 0,66 0,04 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,64 0,03 0,79 0,05 0,52 0,03 H Hotell och restauranger 0,57 0,08 0,69 0,10 0,42 0,10 I Transport, magasinering och kommunikation 0,80 0,05 0,99 0,08 0,73 0,05 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 0,86 0,04 1,10 0,08 0,57 0,04 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,63 0,02 0,84 0,04 0,50 0,03 L Offentlig förvaltning och försvar 0,84 0,00 1,01 0,00 0,64 0,00 M Utbildningsväsendet 0,83 0,01 0,93 0,01 0,54 0,02 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 1,03 0,02 1,08 0,02 0,77 0,01 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,51 0,06 0,55 0,06 0,46 0,07

7 Tabell 6a Antal sjuklönedagar efter bransch och kön, kvartal Tabell 6a Number of days with sick pay, by industry and sex, 3 rd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 6b Antal sjuklönedagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 6b Number of days with sick pay per employee, by industry and sex, 3 rd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,74 0,01 0,86 0,01 0,62 0,01 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,38 0,07 0,53 0,17 0,33 0,08 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 0,91 0,02 1,10 0,03 0,84 0,02 F Byggindustri 0,58 0,04 0,50 0,06 0,59 0,04 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,65 0,04 0,78 0,05 0,55 0,04 H Hotell och restauranger 0,52 0,06 0,65 0,08 0,36 0,05 I Transport, magasinering och kommunikation 0,75 0,04 0,99 0,09 0,64 0,04 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 0,77 0,04 0,99 0,08 0,49 0,04 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,60 0,02 0,80 0,03 0,48 0,03 L Offentlig förvaltning och försvar 0,73 0,00 0,88 0,00 0,55 0,00 M Utbildningsväsendet 0,68 0,01 0,76 0,01 0,45 0,01 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 0,94 0,02 0,98 0,02 0,73 0,01 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,45 0,03 0,48 0,05 0,42 0,05

8 Län Tabell 7a Antal sjuklönedagar efter län och kön, kvartal Tabell 7a Number of days with sick pay, by county and sex, 1 st quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

9 Tabell 7b Antal sjuklönedagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 7b Number of days with sick pay per employee, by county and sex, 1 st quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,19 0,01 1,36 0,02 1,01 0,02 Stockholms län 1,13 0,03 1,38 0,05 0,88 0,03 Uppsala län 1,22 0,06 1,46 0,07 0,95 0,07 Södermanlands län 1,40 0,09 1,53 0,12 1,27 0,12 Östergötlands län 1,22 0,07 1,43 0,09 1,03 0,09 Jönköpings län 1,17 0,07 1,23 0,08 1,11 0,10 Kronobergs län 1,11 0,08 1,24 0,09 0,99 0,10 Kalmar län 1,28 0,09 1,40 0,12 1,16 0,11 Gotlands län 1,35 0,17 1,59 0,22 1,07 0,20 Blekinge län 1,37 0,13 1,46 0,11 1,28 0,21 Skåne län 1,11 0,04 1,30 0,05 0,92 0,05 Hallands län 1,10 0,09 1,16 0,14 1,04 0,10 Västra Götalands län 1,24 0,04 1,38 0,05 1,11 0,04 Värmlands län 1,12 0,09 1,28 0,13 0,96 0,10 Örebro län 1,37 0,10 1,50 0,11 1,25 0,12 Västmanlands län 1,46 0,10 1,58 0,15 1,32 0,10 Dalarnas län 1,21 0,09 1,38 0,09 1,05 0,12 Gävleborgs län 1,26 0,08 1,40 0,12 1,11 0,08 Västernorrlands län 1,15 0,09 1,32 0,09 0,98 0,11 Jämtlands län 1,01 0,11 1,23 0,12 0,80 0,13 Västerbottens län 1,02 0,07 1,12 0,09 0,92 0,08 Norrbottens län 1,16 0,10 1,36 0,10 0,96 0,11

10 Tabell 8a Antal sjuklönedagar efter län och kön, kvartal Tabell 8a Number of days with sick pay, by county and sex, 2 nd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

11 Tabell 8b Antal sjuklönedagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 8b Number of days with sick pay per employee, by county and sex, 2 nd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,82 0,01 0,95 0,01 0,69 0,01 Stockholms län 0,81 0,02 0,99 0,03 0,64 0,02 Uppsala län 0,87 0,04 1,02 0,05 0,70 0,06 Södermanlands län 0,95 0,06 1,07 0,08 0,82 0,08 Östergötlands län 0,76 0,07 0,92 0,07 0,62 0,09 Jönköpings län 0,78 0,04 0,83 0,05 0,74 0,06 Kronobergs län 0,79 0,08 0,86 0,06 0,73 0,13 Kalmar län 0,83 0,09 0,88 0,10 0,78 0,09 Gotlands län 0,95 0,10 1,02 0,09 0,88 0,16 Blekinge län 0,83 0,09 1,01 0,09 0,68 0,11 Skåne län 0,78 0,03 0,90 0,04 0,66 0,03 Hallands län 0,74 0,05 0,84 0,05 0,64 0,08 Västra Götalands län 0,85 0,03 0,96 0,03 0,74 0,03 Värmlands län 0,83 0,06 0,93 0,07 0,73 0,10 Örebro län 0,84 0,08 1,00 0,11 0,70 0,08 Västmanlands län 0,99 0,08 1,09 0,12 0,89 0,07 Dalarnas län 0,86 0,06 1,00 0,07 0,73 0,07 Gävleborgs län 0,79 0,06 0,95 0,09 0,63 0,06 Västernorrlands län 0,69 0,09 0,83 0,08 0,55 0,10 Jämtlands län 0,82 0,12 1,01 0,23 0,62 0,09 Västerbottens län 0,78 0,06 0,88 0,06 0,69 0,09 Norrbottens län 0,80 0,08 0,98 0,07 0,63 0,11

12 Tabell 9a Antal sjuklönedagar efter län och kön, kvartal Tabell 9a Number of days with sick pay, by county and sex, 3 rd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

13 Tabell 9b Antal sjuklönedagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 9b Number of days with sick pay per employee, by county and sex, 3 rd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,74 0,01 0,86 0,01 0,62 0,01 Stockholms län 0,79 0,02 0,97 0,03 0,60 0,02 Uppsala län 0,77 0,04 0,91 0,04 0,62 0,06 Södermanlands län 0,83 0,06 0,98 0,09 0,68 0,06 Östergötlands län 0,63 0,06 0,77 0,06 0,51 0,07 Jönköpings län 0,66 0,04 0,69 0,04 0,63 0,06 Kronobergs län 0,69 0,08 0,73 0,06 0,66 0,12 Kalmar län 0,73 0,07 0,82 0,10 0,63 0,07 Gotlands län 0,78 0,16 0,80 0,07 0,76 0,33 Blekinge län 0,76 0,08 0,91 0,07 0,63 0,10 Skåne län 0,71 0,03 0,79 0,03 0,64 0,04 Hallands län 0,70 0,05 0,79 0,05 0,60 0,09 Västra Götalands län 0,75 0,03 0,85 0,03 0,66 0,03 Värmlands län 0,72 0,05 0,81 0,05 0,63 0,08 Örebro län 0,81 0,08 0,94 0,11 0,69 0,08 Västmanlands län 0,91 0,07 1,01 0,10 0,81 0,06 Dalarnas län 0,79 0,06 0,89 0,06 0,70 0,07 Gävleborgs län 0,73 0,06 0,86 0,09 0,60 0,06 Västernorrlands län 0,62 0,08 0,76 0,07 0,48 0,09 Jämtlands län 0,71 0,08 0,83 0,14 0,57 0,08 Västerbottens län 0,64 0,04 0,73 0,05 0,56 0,05 Norrbottens län 0,71 0,06 0,89 0,05 0,54 0,08

14 Sjukdagar Sektor Tabell 10a Antal sjukdagar efter sektor och kön, kvartal Tabell 10a Number of sick days, by sector and sex, 1 st quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 10b Antal sjukdagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 10b Number of sick days per employee, by sector and sex, 1 st quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,50 0,02 1,74 0,02 1,27 0,02 Privat 1,36 0,02 1,50 0,04 1,28 0,02 Kommunal 1,87 0,02 2,00 0,02 1,38 0,02 Landsting 1,87-2,02-1,30 - Statlig 1,23-1,59-0,90 -

15 Tabell 11a Antal sjukdagar efter sektor och kön, kvartal Tabell 11a Number of sick days, by sector and sex, 2 nd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 11b Antal sjukdagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 11b Number of sick days per employee, by sector and sex, 2 nd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,05 0,01 1,23 0,01 0,87 0,01 Privat 0,95 0,02 1,08 0,03 0,87 0,02 Kommunal 1,31-1,41-0,97 - Landsting 1,29-1,40-0,87 - Statlig 0,89-1,15-0,64 -

16 Tabell 12a Antal sjukdagar efter sektor och kön, kvartal Tabell 12a Number of sick days, by sector and sex, 3 rd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 12b Antal sjukdagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 12b Number of sick days per employee, by sector and sex, 3 rd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,94 0,01 1,10 0,01 0,77 0,01 Privat 0,85 0,01 0,98 0,02 0,78 0,02 Kommunal 1,16 0,00 1,24 0,00 0,86 0,00 Landsting 1,16-1,25-0,81 - Statlig 0,76 0,00 0,98 0,00 0,55 0,00

17 Bransch Tabell 13a Antal sjukdagar efter bransch och kön, kvartal Tabell 13a Number of sick days, by industry and sex, 1 st quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 13b Antal sjukdagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 13b Number of sick days per employee, by industry and sex, 1 st quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,50 0,02 1,74 0,02 1,27 0,02 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,60 0,09 0,77 0,15 0,54 0,10 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 1,96 0,03 2,22 0,05 1,88 0,03 F Byggindustri 1,17 0,09 0,98 0,14 1,19 0,10 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 1,20 0,06 1,41 0,10 1,03 0,06 H Hotell och restauranger 0,87 0,09 1,09 0,11 0,60 0,10 I Transport, magasinering och kommunikation 1,35 0,07 1,85 0,13 1,17 0,06 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 1,48 0,07 1,81 0,11 1,04 0,07 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 1,14 0,04 1,45 0,06 0,93 0,04 L Offentlig förvaltning och försvar 1,42 0,01 1,73 0,01 1,06 0,00 M Utbildningsväsendet 1,62 0,02 1,82 0,02 1,03 0,02 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 1,89 0,04 1,99 0,04 1,37 0,03 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,79 0,05 0,85 0,06 0,71 0,07

18 Tabell 14a Antal sjukdagar efter bransch och kön, kvartal Tabell 14a Number of sick days, by industry and sex, 2 nd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 14b Antal sjukdagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 14b Number of sick days per employee, by industry and sex, 2 nd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,05 0,01 1,23 0,01 0,87 0,01 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,46 0,06 0,64 0,12 0,40 0,06 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 1,35 0,02 1,59 0,04 1,27 0,03 F Byggindustri 0,78 0,05 0,63 0,07 0,80 0,05 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,82 0,04 1,03 0,06 0,65 0,04 H Hotell och restauranger 0,73 0,10 0,88 0,13 0,53 0,11 I Transport, magasinering och kommunikation 1,01 0,06 1,24 0,10 0,92 0,06 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 1,07 0,05 1,38 0,11 0,69 0,05 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,79 0,03 1,05 0,05 0,62 0,03 L Offentlig förvaltning och försvar 0,99 0,00 1,21 0,00 0,74 0,00 M Utbildningsväsendet 1,04 0,01 1,17 0,01 0,67 0,02 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 1,37 0,02 1,45 0,03 0,99 0,02 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,65 0,07 0,70 0,08 0,58 0,10

19 Tabell 15a Antal sjukdagar efter bransch och kön, kvartal Tabell 15a Number of sick days, by industry and sex, 3 rd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 15b Antal sjukdagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 15b Number of sick days per employee, by industry and sex, 3 rd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,94 0,01 1,10 0,01 0,77 0,01 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,48 0,09 0,69 0,24 0,41 0,08 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 1,17 0,02 1,43 0,04 1,08 0,03 F Byggindustri 0,70 0,04 0,61 0,07 0,71 0,05 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,82 0,04 1,00 0,07 0,67 0,05 H Hotell och restauranger 0,66 0,07 0,83 0,10 0,45 0,07 I Transport, magasinering och kommunikation 0,93 0,05 1,23 0,11 0,80 0,05 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 0,93 0,05 1,21 0,10 0,58 0,05 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,74 0,03 0,98 0,04 0,59 0,03 L Offentlig förvaltning och försvar 0,85 0,00 1,04 0,00 0,63 0,00 M Utbildningsväsendet 0,84 0,01 0,94 0,01 0,54 0,01 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 1,23 0,02 1,29 0,02 0,93 0,02 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,56 0,04 0,59 0,05 0,52 0,07

20 Län Tabell 16a Antal sjukdagar efter län och kön, kvartal Tabell 16a Number of sick days, by county and sex, 1 st quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

21 Tabell 16b Antal sjukdagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 16b Number of days per employee, by county and sex, 1 st quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,50 0,02 1,74 0,02 1,27 0,02 Stockholms län 1,40 0,04 1,73 0,07 1,08 0,04 Uppsala län 1,50 0,08 1,79 0,10 1,17 0,09 Södermanlands län 1,80 0,12 1,97 0,15 1,62 0,15 Östergötlands län 1,55 0,09 1,82 0,11 1,29 0,11 Jönköpings län 1,50 0,08 1,59 0,10 1,40 0,12 Kronobergs län 1,41 0,10 1,61 0,12 1,23 0,12 Kalmar län 1,64 0,12 1,81 0,16 1,47 0,13 Gotlands län 1,75 0,22 2,10 0,30 1,35 0,26 Blekinge län 1,74 0,17 1,89 0,14 1,61 0,27 Skåne län 1,40 0,06 1,66 0,07 1,14 0,06 Hallands län 1,42 0,12 1,51 0,18 1,31 0,13 Västra Götalands län 1,60 0,05 1,80 0,06 1,40 0,05 Värmlands län 1,42 0,11 1,64 0,16 1,20 0,12 Örebro län 1,74 0,12 1,92 0,14 1,58 0,14 Västmanlands län 1,87 0,13 2,04 0,19 1,69 0,12 Dalarnas län 1,54 0,12 1,77 0,12 1,32 0,15 Gävleborgs län 1,61 0,10 1,82 0,15 1,40 0,10 Västernorrlands län 1,45 0,11 1,70 0,12 1,21 0,14 Jämtlands län 1,26 0,14 1,55 0,15 0,98 0,16 Västerbottens län 1,30 0,09 1,45 0,12 1,14 0,09 Norrbottens län 1,48 0,12 1,74 0,12 1,21 0,14

22 Tabell 17a Antal sjukdagar efter län och kön, kvartal Tabell 17a Number of sick days, by county and sex, 2 nd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

23 Tabell 17b Antal sjukdagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 17b Number of sick days per employee, by county and sex, 2 nd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,05 0,01 1,23 0,01 0,87 0,01 Stockholms län 1,03 0,03 1,26 0,04 0,80 0,03 Uppsala län 1,09 0,06 1,28 0,06 0,87 0,08 Södermanlands län 1,23 0,08 1,39 0,10 1,06 0,10 Östergötlands län 0,99 0,10 1,20 0,09 0,80 0,11 Jönköpings län 1,01 0,06 1,09 0,06 0,93 0,07 Kronobergs län 1,02 0,10 1,15 0,08 0,91 0,15 Kalmar län 1,08 0,11 1,16 0,13 1,00 0,12 Gotlands län 1,23 0,12 1,35 0,12 1,10 0,20 Blekinge län 1,07 0,11 1,31 0,10 0,86 0,14 Skåne län 1,01 0,04 1,17 0,05 0,84 0,04 Hallands län 0,97 0,07 1,12 0,08 0,80 0,09 Västra Götalands län 1,09 0,03 1,25 0,04 0,94 0,04 Värmlands län 1,08 0,09 1,23 0,10 0,93 0,13 Örebro län 1,09 0,10 1,30 0,15 0,89 0,10 Västmanlands län 1,27 0,10 1,41 0,15 1,13 0,09 Dalarnas län 1,11 0,08 1,29 0,09 0,94 0,09 Gävleborgs län 1,03 0,08 1,25 0,12 0,82 0,08 Västernorrlands län 0,88 0,11 1,10 0,10 0,68 0,13 Jämtlands län 1,05 0,15 1,30 0,28 0,78 0,11 Västerbottens län 1,00 0,07 1,16 0,08 0,85 0,10 Norrbottens län 1,03 0,10 1,28 0,10 0,78 0,13

24 Tabell 18a Antal sjukdagar efter län och kön, kvartal Tabell 18a Number of sick days, by county and sex, 3 rd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

25 Tabell 18b Antal sjukdagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 18b Number of sick days per employee, by county and sex, 3 rd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,94 0,01 1,10 0,01 0,77 0,01 Stockholms län 0,97 0,03 1,21 0,04 0,73 0,02 Uppsala län 0,94 0,05 1,11 0,06 0,75 0,07 Södermanlands län 1,07 0,08 1,26 0,11 0,87 0,08 Östergötlands län 0,80 0,08 0,97 0,08 0,65 0,09 Jönköpings län 0,83 0,05 0,88 0,06 0,77 0,08 Kronobergs län 0,90 0,10 0,96 0,07 0,84 0,17 Kalmar län 0,94 0,09 1,07 0,13 0,80 0,08 Gotlands län 0,98 0,19 1,02 0,08 0,94 0,40 Blekinge län 0,97 0,10 1,17 0,09 0,78 0,12 Skåne län 0,90 0,04 1,01 0,04 0,78 0,05 Hallands län 0,89 0,07 1,04 0,07 0,74 0,11 Västra Götalands län 0,96 0,03 1,09 0,04 0,82 0,04 Värmlands län 0,92 0,07 1,06 0,07 0,79 0,10 Örebro län 1,03 0,10 1,19 0,14 0,88 0,11 Västmanlands län 1,16 0,09 1,29 0,13 1,02 0,07 Dalarnas län 1,01 0,07 1,14 0,07 0,88 0,09 Gävleborgs län 0,96 0,08 1,13 0,12 0,78 0,08 Västernorrlands län 0,79 0,10 0,98 0,09 0,61 0,11 Jämtlands län 0,89 0,11 1,05 0,17 0,72 0,10 Västerbottens län 0,82 0,05 0,94 0,06 0,70 0,07 Norrbottens län 0,90 0,07 1,14 0,06 0,67 0,10

26 Sjukfall Sektor Tabell 19a Antal sjukfall efter sektor och kön, kvartal Tabell 19a Number of cases of sickness, by sector and sex, 1 st quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 19b Antal sjukfall per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 19b Number of cases of sickness per employee, by sector and sex, 1 st quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,33 0,00 0,38 0,00 0,28 0,00 Privat 0,30 0,00 0,34 0,01 0,29 0,01 Kommunal 0,40 0,00 0,43 0,00 0,31 0,00 Landsting 0,42-0,45-0,31 - Statlig 0,24-0,32-0,18 -

27 Tabell 20a Antal sjukfall efter sektor och kön, kvartal Tabell 20a Number of cases of sickness, by sector and sex, 2 nd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 20b Antal sjukfall per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 20b Number of cases of sickness per employee, by sector and sex, 2 nd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,23 0,00 0,27 0,00 0,20 0,00 Privat 0,22 0,00 0,25 0,01 0,20 0,00 Kommunal 0,28-0,30-0,22 - Landsting 0,29-0,31-0,20 - Statlig 0,17-0,23-0,13 -

28 Tabell 21a Antal sjukfall efter sektor och kön, kvartal Tabell 21a Number of cases of sickness, by sector and sex, 3 rd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 21b Antal sjukfall per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 21b Number of cases of sickness per employee, by sector and sex, 3 rd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,20 0,00 0,24 0,00 0,17 0,00 Privat 0,19 0,00 0,22 0,01 0,17 0,00 Kommunal 0,24 0,00 0,26 0,00 0,18 0,00 Landsting 0,26-0,27-0,19 - Statlig 0,14 0,00 0,19 0,00 0,10 0,00

29 Bransch Tabell 22a Antal sjukfall efter bransch och kön, kvartal Tabell 22a Number of cases of sickness, by industry and sex, 1 st quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 22b Antal sjukfall per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 22b Number of cases of sickness per employee, by industry and sex, 1 st quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,33 0,00 0,38 0,00 0,28 0,00 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,13 0,01 0,18 0,03 0,12 0,01 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 0,41 0,01 0,45 0,01 0,40 0,01 F Byggindustri 0,26 0,02 0,24 0,03 0,26 0,02 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,30 0,01 0,34 0,02 0,26 0,02 H Hotell och restauranger 0,21 0,02 0,26 0,02 0,15 0,02 I Transport, magasinering och kommunikation 0,29 0,01 0,39 0,03 0,26 0,01 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 0,36 0,02 0,43 0,03 0,27 0,02 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,27 0,01 0,33 0,01 0,23 0,01 L Offentlig förvaltning och försvar 0,29 0,00 0,35 0,00 0,21 0,00 M Utbildningsväsendet 0,36 0,00 0,40 0,00 0,24 0,00 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 0,41 0,01 0,43 0,01 0,31 0,01 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,18 0,01 0,19 0,01 0,16 0,02

30 Tabell 23a Antal sjukfall efter bransch och kön, kvartal Tabell 23a Number of cases of sickness, by industry and sex, 2 nd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 23b Antal sjukfall per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 23b Number of cases of sickness per employee, by industry and sex, 2 nd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,23 0,00 0,27 0,00 0,20 0,00 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,10 0,01 0,15 0,03 0,08 0,02 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 0,29 0,01 0,33 0,01 0,27 0,01 F Byggindustri 0,17 0,01 0,15 0,01 0,18 0,01 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,21 0,01 0,26 0,02 0,17 0,01 H Hotell och restauranger 0,17 0,02 0,21 0,03 0,12 0,02 I Transport, magasinering och kommunikation 0,23 0,01 0,29 0,02 0,20 0,01 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 0,26 0,01 0,32 0,02 0,18 0,01 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,19 0,01 0,25 0,01 0,16 0,01 L Offentlig förvaltning och försvar 0,20 0,00 0,24 0,00 0,15 0,00 M Utbildningsväsendet 0,23 0,00 0,26 0,00 0,16 0,00 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 0,29 0,00 0,31 0,01 0,23 0,00 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,14 0,01 0,15 0,01 0,12 0,01

31 Tabell 24a Antal sjukfall efter bransch och kön, kvartal Tabell 24a Number of cases of sickness, by industry and sex, 3 rd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 24b Antal sjukfall per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 24b Number of cases of sickness per employee, by industry and sex, 3 rd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,20 0,00 0,24 0,00 0,17 0,00 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,10 0,01 0,14 0,02 0,08 0,01 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 0,24 0,00 0,29 0,01 0,22 0,01 F Byggindustri 0,15 0,01 0,14 0,02 0,15 0,01 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,20 0,01 0,25 0,02 0,16 0,01 H Hotell och restauranger 0,17 0,02 0,22 0,03 0,12 0,01 I Transport, magasinering och kommunikation 0,20 0,01 0,27 0,02 0,17 0,01 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 0,22 0,01 0,28 0,02 0,15 0,01 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,18 0,01 0,23 0,01 0,14 0,01 L Offentlig förvaltning och försvar 0,16 0,00 0,20 0,00 0,12 0,00 M Utbildningsväsendet 0,18 0,00 0,20 0,00 0,12 0,00 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 0,26 0,00 0,27 0,00 0,21 0,00 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,12 0,01 0,13 0,01 0,11 0,01

32 Län Tabell 25a Antal sjukfall efter län och kön, kvartal Tabell 25a Number of cases of sickness, by county and sex, 1 st quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

33 Tabell 25b Antal sjukfall per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 25b Number of cases of sickness per employee, by county and sex, 1 st quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,33 0,00 0,38 0,00 0,28 0,00 Stockholms län 0,32 0,01 0,38 0,01 0,25 0,01 Uppsala län 0,34 0,02 0,40 0,02 0,27 0,02 Södermanlands län 0,39 0,03 0,44 0,03 0,35 0,03 Östergötlands län 0,35 0,02 0,41 0,03 0,29 0,02 Jönköpings län 0,34 0,02 0,36 0,02 0,33 0,03 Kronobergs län 0,32 0,02 0,36 0,03 0,29 0,03 Kalmar län 0,35 0,03 0,39 0,03 0,32 0,03 Gotlands län 0,37 0,04 0,43 0,06 0,30 0,05 Blekinge län 0,36 0,03 0,41 0,03 0,32 0,04 Skåne län 0,31 0,01 0,37 0,01 0,26 0,01 Hallands län 0,31 0,03 0,33 0,04 0,29 0,03 Västra Götalands län 0,34 0,01 0,38 0,01 0,30 0,01 Värmlands län 0,30 0,02 0,34 0,03 0,27 0,03 Örebro län 0,38 0,03 0,43 0,03 0,33 0,03 Västmanlands län 0,40 0,03 0,44 0,04 0,35 0,03 Dalarnas län 0,34 0,03 0,39 0,03 0,29 0,03 Gävleborgs län 0,34 0,02 0,38 0,03 0,30 0,02 Västernorrlands län 0,32 0,02 0,36 0,02 0,28 0,03 Jämtlands län 0,28 0,03 0,34 0,03 0,22 0,04 Västerbottens län 0,29 0,02 0,32 0,03 0,27 0,02 Norrbottens län 0,31 0,03 0,37 0,03 0,26 0,03

34 Tabell 26a Antal sjukfall efter län och kön, kvartal Tabell 26a Number of cases of sickness, by county and sex, 2 nd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

35 Tabell 26b Antal sjukfall per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 26b Number of cases of sickness per employee, by county and sex, 2 nd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,23 0,00 0,27 0,00 0,20 0,00 Stockholms län 0,24 0,01 0,29 0,01 0,19 0,01 Uppsala län 0,25 0,01 0,29 0,01 0,20 0,02 Södermanlands län 0,28 0,02 0,32 0,02 0,24 0,02 Östergötlands län 0,22 0,02 0,26 0,02 0,18 0,02 Jönköpings län 0,23 0,01 0,25 0,01 0,22 0,02 Kronobergs län 0,23 0,02 0,25 0,02 0,21 0,04 Kalmar län 0,24 0,03 0,26 0,03 0,22 0,03 Gotlands län 0,26 0,03 0,29 0,03 0,24 0,05 Blekinge län 0,23 0,02 0,27 0,02 0,19 0,03 Skåne län 0,23 0,01 0,26 0,01 0,19 0,01 Hallands län 0,22 0,01 0,25 0,02 0,18 0,02 Västra Götalands län 0,24 0,01 0,27 0,01 0,20 0,01 Värmlands län 0,22 0,01 0,25 0,02 0,19 0,02 Örebro län 0,24 0,02 0,28 0,03 0,20 0,02 Västmanlands län 0,28 0,03 0,31 0,03 0,25 0,02 Dalarnas län 0,24 0,02 0,28 0,02 0,21 0,02 Gävleborgs län 0,21 0,02 0,26 0,02 0,17 0,02 Västernorrlands län 0,19 0,02 0,23 0,02 0,15 0,03 Jämtlands län 0,22 0,03 0,26 0,05 0,18 0,03 Västerbottens län 0,22 0,01 0,25 0,01 0,19 0,02 Norrbottens län 0,22 0,02 0,26 0,02 0,17 0,03

36 Tabell 27a Antal sjukfall efter län och kön, kvartal Tabell 27a Number of cases of sickness, by county and sex, 3 rd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord 2000

Konkurser och offentliga ackord 2000 1 Konkurser och offentliga ackord 2000 Bankruptcies and hearings on composition without bankruptcy 2000 Konkurser per 100 000 av medelfolkmängden 1866-2000 Per 100 000 300 250 200 150 100 50 0 1866 1886

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

hälsa och framtid Friska företag i alla branscher Friska företag i alla branscher DELSTUDIE 1 DELSTUDIE 1

hälsa och framtid Friska företag i alla branscher Friska företag i alla branscher DELSTUDIE 1 DELSTUDIE 1 hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 1 DELSTUDIE 1 Friska företag i alla branscher Friska företag i alla branscher Gun Nise Lena Ekenvall Jerker Alberyd Magnus Svartengren

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Färre anställda inom offentlig sektor. Fortsatt god utveckling i byggindustrin

Färre anställda inom offentlig sektor. Fortsatt god utveckling i byggindustrin AM 63 SM 0802 Short-term employment 1st quarter of 2008 På grund av fel i underliggande dataset var beräkningen av förändringstalet för totalen i tabell 5a felaktig. Uppgifterna för de enskilda delsektorerna

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Antalet anställda i privat sektor ökade. Antalet anställda i offentlig sektor ökade marginellt

Antalet anställda i privat sektor ökade. Antalet anställda i offentlig sektor ökade marginellt AM 63 SM 1204 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2012 Short-term employment 3rd quarter of 2012 I korta drag Antalet anställda i privat sektor ökade Totalt antal anställda ökade med 0,9

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

AKU-statstik: deltidsarbetslösa

AKU-statstik: deltidsarbetslösa AKU-statstik: deltidsarbetslösa Redovisat i 100-tal År Deltidsarbetslösa (1-34 tim/v) Deltidsarbetande (1-34 tim/v) Samtliga anställda (1-97 tim/v) Män Tot Män Kvinnor Tot Män Kvinnor Tot Kvinnor År 2000

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 - förslagen på socialförsäkringsområdet Anna Pettersson Westerberg Innehåll Översynen av sjukförsäkringsreformen Förtroendet för socialförsäkringen

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer