Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3"

Transkript

1 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis och görs av Statistiska centralbyrån (SCB). Fortsatta bearbetningar och skattningar sker hos Försäkringskassan. I denna statistik redovisas sjuklöneperioden efter de tre måtten sjukfall, sjuklönedagar och sjukdagar. Sjukfall Varje tillfälle under sjuklöneperioden som en arbetstagare varit frånvarande från arbetet på grund av sjukdom genererar ett sjukfall, oavsett hur länge arbetstagaren varit frånvarande. Sjuklönedagar De dagar i sjukfallet som arbetstagaren varit ersatt med sjuklön, inklusive karensdagen. Alla dagar med sjuklön räknas som en sjuklönedag, oavsett om sjuklön utgått för hela eller del av dagen. Sjuklön betalas normalt inte ut för arbetsfria dagar. Sjukdagar Alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersatts med sjuklön eller ej. Tabellförteckning Tabell 1a-3b Antal sjuklönedagar samt sjuklönedagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 4a-6b Antal sjuklönedagar samt sjuklönedagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 7a-9b Antal sjuklönedagar samt sjuklönedagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 10a-12b Antal sjukdagar samt sjukdagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 13a-15b Antal sjukdagar samt sjukdagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 16a-18b Antal sjukdagar samt sjukdagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 19a-21b Antal sjukfall samt sjukfall per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 22a-24b Antal sjukfall samt sjukfall per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 25a-27b Antal sjukfall samt sjukfall per anställd efter län och kön, kvartal Tabell Antal sjukfall efter fallängd och kön, kvartal

2 Sjuklönedagar Sektor Tabell 1a Antal sjuklönedagar efter sektor och kön, kvartal Tabell 1a Number of days with sick pay, by sector and sex, 1 st quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 1b Antal sjuklönedagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 1b Number of days with sick pay per employee, by sector and sex, 1 st quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,19 0,01 1,36 0,02 1,01 0,02 Privat 1,07 0,02 1,17 0,03 1,02 0,02 Kommunal 1,46 0,01 1,55 0,01 1,10 0,01 Landsting 1,45-1,55-1,04 - Statlig 1,10-1,41-0,81 -

3 Tabell 2a Antal sjuklönedagar efter sektor och kön, kvartal Tabell 2a Number of days with sick pay, by sector and sex, 2 nd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 2b Antal sjuklönedagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 2b Number of days with sick pay per employee, by sector and sex, 2 nd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,82 0,01 0,95 0,01 0,69 0,01 Privat 0,74 0,01 0,83 0,02 0,69 0,01 Kommunal 1,01-1,07-0,77 - Landsting 0,98-1,06-0,68 - Statlig 0,79-1,02-0,58 -

4 Tabell 3a Antal sjuklönedagar efter sektor och kön, kvartal Tabell 3a Number of days with sick pay, by sector and sex, 3 rd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 3b Antal sjuklönedagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 3b Number of days with sick pay per employee, by sector and sex, 3 rd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,74 0,01 0,86 0,01 0,62 0,01 Privat 0,68 0,01 0,77 0,02 0,62 0,01 Kommunal 0,90 0,00 0,96 0,00 0,69 0,00 Landsting 0,90-0,96-0,64 - Statlig 0,68 0,00 0,88 0,00 0,50 0,00

5 Bransch Tabell 4a Antal sjuklönedagar efter bransch och kön, kvartal Tabell 4a Number of days with sick pay, by industry and sex, 1 st quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 4b Antal sjuklönedagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 4b Number of days with sick pay per employee, by industry and sex, 1 st quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,19 0,01 1,36 0,02 1,01 0,02 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,47 0,07 0,60 0,13 0,43 0,08 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 1,51 0,02 1,67 0,04 1,45 0,03 F Byggindustri 0,98 0,07 0,81 0,11 0,99 0,08 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,95 0,05 1,10 0,08 0,84 0,05 H Hotell och restauranger 0,69 0,07 0,86 0,09 0,47 0,08 I Transport, magasinering och kommunikation 1,08 0,05 1,46 0,10 0,94 0,05 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 1,21 0,06 1,48 0,09 0,87 0,06 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,92 0,03 1,16 0,05 0,76 0,03 L Offentlig förvaltning och försvar 1,20 0,01 1,45 0,01 0,92 0,00 M Utbildningsväsendet 1,32 0,02 1,48 0,02 0,85 0,01 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 1,44 0,03 1,51 0,03 1,08 0,02 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,63 0,04 0,68 0,05 0,57 0,05

6 Tabell 5a Antal sjuklönedagar efter bransch och kön, kvartal Tabell 5a Number of days with sick pay, by industry and sex, 2 nd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 5b Antal sjuklönedagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 5b Number of days with sick pay per employee, by industry and sex, 2 nd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,82 0,01 0,95 0,01 0,69 0,01 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,36 0,05 0,50 0,11 0,32 0,05 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 1,03 0,02 1,18 0,03 0,98 0,02 F Byggindustri 0,64 0,04 0,49 0,05 0,66 0,04 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,64 0,03 0,79 0,05 0,52 0,03 H Hotell och restauranger 0,57 0,08 0,69 0,10 0,42 0,10 I Transport, magasinering och kommunikation 0,80 0,05 0,99 0,08 0,73 0,05 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 0,86 0,04 1,10 0,08 0,57 0,04 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,63 0,02 0,84 0,04 0,50 0,03 L Offentlig förvaltning och försvar 0,84 0,00 1,01 0,00 0,64 0,00 M Utbildningsväsendet 0,83 0,01 0,93 0,01 0,54 0,02 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 1,03 0,02 1,08 0,02 0,77 0,01 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,51 0,06 0,55 0,06 0,46 0,07

7 Tabell 6a Antal sjuklönedagar efter bransch och kön, kvartal Tabell 6a Number of days with sick pay, by industry and sex, 3 rd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 6b Antal sjuklönedagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 6b Number of days with sick pay per employee, by industry and sex, 3 rd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,74 0,01 0,86 0,01 0,62 0,01 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,38 0,07 0,53 0,17 0,33 0,08 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 0,91 0,02 1,10 0,03 0,84 0,02 F Byggindustri 0,58 0,04 0,50 0,06 0,59 0,04 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,65 0,04 0,78 0,05 0,55 0,04 H Hotell och restauranger 0,52 0,06 0,65 0,08 0,36 0,05 I Transport, magasinering och kommunikation 0,75 0,04 0,99 0,09 0,64 0,04 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 0,77 0,04 0,99 0,08 0,49 0,04 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,60 0,02 0,80 0,03 0,48 0,03 L Offentlig förvaltning och försvar 0,73 0,00 0,88 0,00 0,55 0,00 M Utbildningsväsendet 0,68 0,01 0,76 0,01 0,45 0,01 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 0,94 0,02 0,98 0,02 0,73 0,01 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,45 0,03 0,48 0,05 0,42 0,05

8 Län Tabell 7a Antal sjuklönedagar efter län och kön, kvartal Tabell 7a Number of days with sick pay, by county and sex, 1 st quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

9 Tabell 7b Antal sjuklönedagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 7b Number of days with sick pay per employee, by county and sex, 1 st quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,19 0,01 1,36 0,02 1,01 0,02 Stockholms län 1,13 0,03 1,38 0,05 0,88 0,03 Uppsala län 1,22 0,06 1,46 0,07 0,95 0,07 Södermanlands län 1,40 0,09 1,53 0,12 1,27 0,12 Östergötlands län 1,22 0,07 1,43 0,09 1,03 0,09 Jönköpings län 1,17 0,07 1,23 0,08 1,11 0,10 Kronobergs län 1,11 0,08 1,24 0,09 0,99 0,10 Kalmar län 1,28 0,09 1,40 0,12 1,16 0,11 Gotlands län 1,35 0,17 1,59 0,22 1,07 0,20 Blekinge län 1,37 0,13 1,46 0,11 1,28 0,21 Skåne län 1,11 0,04 1,30 0,05 0,92 0,05 Hallands län 1,10 0,09 1,16 0,14 1,04 0,10 Västra Götalands län 1,24 0,04 1,38 0,05 1,11 0,04 Värmlands län 1,12 0,09 1,28 0,13 0,96 0,10 Örebro län 1,37 0,10 1,50 0,11 1,25 0,12 Västmanlands län 1,46 0,10 1,58 0,15 1,32 0,10 Dalarnas län 1,21 0,09 1,38 0,09 1,05 0,12 Gävleborgs län 1,26 0,08 1,40 0,12 1,11 0,08 Västernorrlands län 1,15 0,09 1,32 0,09 0,98 0,11 Jämtlands län 1,01 0,11 1,23 0,12 0,80 0,13 Västerbottens län 1,02 0,07 1,12 0,09 0,92 0,08 Norrbottens län 1,16 0,10 1,36 0,10 0,96 0,11

10 Tabell 8a Antal sjuklönedagar efter län och kön, kvartal Tabell 8a Number of days with sick pay, by county and sex, 2 nd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

11 Tabell 8b Antal sjuklönedagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 8b Number of days with sick pay per employee, by county and sex, 2 nd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,82 0,01 0,95 0,01 0,69 0,01 Stockholms län 0,81 0,02 0,99 0,03 0,64 0,02 Uppsala län 0,87 0,04 1,02 0,05 0,70 0,06 Södermanlands län 0,95 0,06 1,07 0,08 0,82 0,08 Östergötlands län 0,76 0,07 0,92 0,07 0,62 0,09 Jönköpings län 0,78 0,04 0,83 0,05 0,74 0,06 Kronobergs län 0,79 0,08 0,86 0,06 0,73 0,13 Kalmar län 0,83 0,09 0,88 0,10 0,78 0,09 Gotlands län 0,95 0,10 1,02 0,09 0,88 0,16 Blekinge län 0,83 0,09 1,01 0,09 0,68 0,11 Skåne län 0,78 0,03 0,90 0,04 0,66 0,03 Hallands län 0,74 0,05 0,84 0,05 0,64 0,08 Västra Götalands län 0,85 0,03 0,96 0,03 0,74 0,03 Värmlands län 0,83 0,06 0,93 0,07 0,73 0,10 Örebro län 0,84 0,08 1,00 0,11 0,70 0,08 Västmanlands län 0,99 0,08 1,09 0,12 0,89 0,07 Dalarnas län 0,86 0,06 1,00 0,07 0,73 0,07 Gävleborgs län 0,79 0,06 0,95 0,09 0,63 0,06 Västernorrlands län 0,69 0,09 0,83 0,08 0,55 0,10 Jämtlands län 0,82 0,12 1,01 0,23 0,62 0,09 Västerbottens län 0,78 0,06 0,88 0,06 0,69 0,09 Norrbottens län 0,80 0,08 0,98 0,07 0,63 0,11

12 Tabell 9a Antal sjuklönedagar efter län och kön, kvartal Tabell 9a Number of days with sick pay, by county and sex, 3 rd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

13 Tabell 9b Antal sjuklönedagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 9b Number of days with sick pay per employee, by county and sex, 3 rd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,74 0,01 0,86 0,01 0,62 0,01 Stockholms län 0,79 0,02 0,97 0,03 0,60 0,02 Uppsala län 0,77 0,04 0,91 0,04 0,62 0,06 Södermanlands län 0,83 0,06 0,98 0,09 0,68 0,06 Östergötlands län 0,63 0,06 0,77 0,06 0,51 0,07 Jönköpings län 0,66 0,04 0,69 0,04 0,63 0,06 Kronobergs län 0,69 0,08 0,73 0,06 0,66 0,12 Kalmar län 0,73 0,07 0,82 0,10 0,63 0,07 Gotlands län 0,78 0,16 0,80 0,07 0,76 0,33 Blekinge län 0,76 0,08 0,91 0,07 0,63 0,10 Skåne län 0,71 0,03 0,79 0,03 0,64 0,04 Hallands län 0,70 0,05 0,79 0,05 0,60 0,09 Västra Götalands län 0,75 0,03 0,85 0,03 0,66 0,03 Värmlands län 0,72 0,05 0,81 0,05 0,63 0,08 Örebro län 0,81 0,08 0,94 0,11 0,69 0,08 Västmanlands län 0,91 0,07 1,01 0,10 0,81 0,06 Dalarnas län 0,79 0,06 0,89 0,06 0,70 0,07 Gävleborgs län 0,73 0,06 0,86 0,09 0,60 0,06 Västernorrlands län 0,62 0,08 0,76 0,07 0,48 0,09 Jämtlands län 0,71 0,08 0,83 0,14 0,57 0,08 Västerbottens län 0,64 0,04 0,73 0,05 0,56 0,05 Norrbottens län 0,71 0,06 0,89 0,05 0,54 0,08

14 Sjukdagar Sektor Tabell 10a Antal sjukdagar efter sektor och kön, kvartal Tabell 10a Number of sick days, by sector and sex, 1 st quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 10b Antal sjukdagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 10b Number of sick days per employee, by sector and sex, 1 st quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,50 0,02 1,74 0,02 1,27 0,02 Privat 1,36 0,02 1,50 0,04 1,28 0,02 Kommunal 1,87 0,02 2,00 0,02 1,38 0,02 Landsting 1,87-2,02-1,30 - Statlig 1,23-1,59-0,90 -

15 Tabell 11a Antal sjukdagar efter sektor och kön, kvartal Tabell 11a Number of sick days, by sector and sex, 2 nd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 11b Antal sjukdagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 11b Number of sick days per employee, by sector and sex, 2 nd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,05 0,01 1,23 0,01 0,87 0,01 Privat 0,95 0,02 1,08 0,03 0,87 0,02 Kommunal 1,31-1,41-0,97 - Landsting 1,29-1,40-0,87 - Statlig 0,89-1,15-0,64 -

16 Tabell 12a Antal sjukdagar efter sektor och kön, kvartal Tabell 12a Number of sick days, by sector and sex, 3 rd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 12b Antal sjukdagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 12b Number of sick days per employee, by sector and sex, 3 rd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,94 0,01 1,10 0,01 0,77 0,01 Privat 0,85 0,01 0,98 0,02 0,78 0,02 Kommunal 1,16 0,00 1,24 0,00 0,86 0,00 Landsting 1,16-1,25-0,81 - Statlig 0,76 0,00 0,98 0,00 0,55 0,00

17 Bransch Tabell 13a Antal sjukdagar efter bransch och kön, kvartal Tabell 13a Number of sick days, by industry and sex, 1 st quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 13b Antal sjukdagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 13b Number of sick days per employee, by industry and sex, 1 st quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,50 0,02 1,74 0,02 1,27 0,02 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,60 0,09 0,77 0,15 0,54 0,10 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 1,96 0,03 2,22 0,05 1,88 0,03 F Byggindustri 1,17 0,09 0,98 0,14 1,19 0,10 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 1,20 0,06 1,41 0,10 1,03 0,06 H Hotell och restauranger 0,87 0,09 1,09 0,11 0,60 0,10 I Transport, magasinering och kommunikation 1,35 0,07 1,85 0,13 1,17 0,06 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 1,48 0,07 1,81 0,11 1,04 0,07 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 1,14 0,04 1,45 0,06 0,93 0,04 L Offentlig förvaltning och försvar 1,42 0,01 1,73 0,01 1,06 0,00 M Utbildningsväsendet 1,62 0,02 1,82 0,02 1,03 0,02 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 1,89 0,04 1,99 0,04 1,37 0,03 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,79 0,05 0,85 0,06 0,71 0,07

18 Tabell 14a Antal sjukdagar efter bransch och kön, kvartal Tabell 14a Number of sick days, by industry and sex, 2 nd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 14b Antal sjukdagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 14b Number of sick days per employee, by industry and sex, 2 nd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,05 0,01 1,23 0,01 0,87 0,01 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,46 0,06 0,64 0,12 0,40 0,06 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 1,35 0,02 1,59 0,04 1,27 0,03 F Byggindustri 0,78 0,05 0,63 0,07 0,80 0,05 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,82 0,04 1,03 0,06 0,65 0,04 H Hotell och restauranger 0,73 0,10 0,88 0,13 0,53 0,11 I Transport, magasinering och kommunikation 1,01 0,06 1,24 0,10 0,92 0,06 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 1,07 0,05 1,38 0,11 0,69 0,05 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,79 0,03 1,05 0,05 0,62 0,03 L Offentlig förvaltning och försvar 0,99 0,00 1,21 0,00 0,74 0,00 M Utbildningsväsendet 1,04 0,01 1,17 0,01 0,67 0,02 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 1,37 0,02 1,45 0,03 0,99 0,02 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,65 0,07 0,70 0,08 0,58 0,10

19 Tabell 15a Antal sjukdagar efter bransch och kön, kvartal Tabell 15a Number of sick days, by industry and sex, 3 rd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 15b Antal sjukdagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 15b Number of sick days per employee, by industry and sex, 3 rd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,94 0,01 1,10 0,01 0,77 0,01 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,48 0,09 0,69 0,24 0,41 0,08 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 1,17 0,02 1,43 0,04 1,08 0,03 F Byggindustri 0,70 0,04 0,61 0,07 0,71 0,05 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,82 0,04 1,00 0,07 0,67 0,05 H Hotell och restauranger 0,66 0,07 0,83 0,10 0,45 0,07 I Transport, magasinering och kommunikation 0,93 0,05 1,23 0,11 0,80 0,05 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 0,93 0,05 1,21 0,10 0,58 0,05 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,74 0,03 0,98 0,04 0,59 0,03 L Offentlig förvaltning och försvar 0,85 0,00 1,04 0,00 0,63 0,00 M Utbildningsväsendet 0,84 0,01 0,94 0,01 0,54 0,01 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 1,23 0,02 1,29 0,02 0,93 0,02 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,56 0,04 0,59 0,05 0,52 0,07

20 Län Tabell 16a Antal sjukdagar efter län och kön, kvartal Tabell 16a Number of sick days, by county and sex, 1 st quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

21 Tabell 16b Antal sjukdagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 16b Number of days per employee, by county and sex, 1 st quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,50 0,02 1,74 0,02 1,27 0,02 Stockholms län 1,40 0,04 1,73 0,07 1,08 0,04 Uppsala län 1,50 0,08 1,79 0,10 1,17 0,09 Södermanlands län 1,80 0,12 1,97 0,15 1,62 0,15 Östergötlands län 1,55 0,09 1,82 0,11 1,29 0,11 Jönköpings län 1,50 0,08 1,59 0,10 1,40 0,12 Kronobergs län 1,41 0,10 1,61 0,12 1,23 0,12 Kalmar län 1,64 0,12 1,81 0,16 1,47 0,13 Gotlands län 1,75 0,22 2,10 0,30 1,35 0,26 Blekinge län 1,74 0,17 1,89 0,14 1,61 0,27 Skåne län 1,40 0,06 1,66 0,07 1,14 0,06 Hallands län 1,42 0,12 1,51 0,18 1,31 0,13 Västra Götalands län 1,60 0,05 1,80 0,06 1,40 0,05 Värmlands län 1,42 0,11 1,64 0,16 1,20 0,12 Örebro län 1,74 0,12 1,92 0,14 1,58 0,14 Västmanlands län 1,87 0,13 2,04 0,19 1,69 0,12 Dalarnas län 1,54 0,12 1,77 0,12 1,32 0,15 Gävleborgs län 1,61 0,10 1,82 0,15 1,40 0,10 Västernorrlands län 1,45 0,11 1,70 0,12 1,21 0,14 Jämtlands län 1,26 0,14 1,55 0,15 0,98 0,16 Västerbottens län 1,30 0,09 1,45 0,12 1,14 0,09 Norrbottens län 1,48 0,12 1,74 0,12 1,21 0,14

22 Tabell 17a Antal sjukdagar efter län och kön, kvartal Tabell 17a Number of sick days, by county and sex, 2 nd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

23 Tabell 17b Antal sjukdagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 17b Number of sick days per employee, by county and sex, 2 nd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,05 0,01 1,23 0,01 0,87 0,01 Stockholms län 1,03 0,03 1,26 0,04 0,80 0,03 Uppsala län 1,09 0,06 1,28 0,06 0,87 0,08 Södermanlands län 1,23 0,08 1,39 0,10 1,06 0,10 Östergötlands län 0,99 0,10 1,20 0,09 0,80 0,11 Jönköpings län 1,01 0,06 1,09 0,06 0,93 0,07 Kronobergs län 1,02 0,10 1,15 0,08 0,91 0,15 Kalmar län 1,08 0,11 1,16 0,13 1,00 0,12 Gotlands län 1,23 0,12 1,35 0,12 1,10 0,20 Blekinge län 1,07 0,11 1,31 0,10 0,86 0,14 Skåne län 1,01 0,04 1,17 0,05 0,84 0,04 Hallands län 0,97 0,07 1,12 0,08 0,80 0,09 Västra Götalands län 1,09 0,03 1,25 0,04 0,94 0,04 Värmlands län 1,08 0,09 1,23 0,10 0,93 0,13 Örebro län 1,09 0,10 1,30 0,15 0,89 0,10 Västmanlands län 1,27 0,10 1,41 0,15 1,13 0,09 Dalarnas län 1,11 0,08 1,29 0,09 0,94 0,09 Gävleborgs län 1,03 0,08 1,25 0,12 0,82 0,08 Västernorrlands län 0,88 0,11 1,10 0,10 0,68 0,13 Jämtlands län 1,05 0,15 1,30 0,28 0,78 0,11 Västerbottens län 1,00 0,07 1,16 0,08 0,85 0,10 Norrbottens län 1,03 0,10 1,28 0,10 0,78 0,13

24 Tabell 18a Antal sjukdagar efter län och kön, kvartal Tabell 18a Number of sick days, by county and sex, 3 rd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

25 Tabell 18b Antal sjukdagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 18b Number of sick days per employee, by county and sex, 3 rd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,94 0,01 1,10 0,01 0,77 0,01 Stockholms län 0,97 0,03 1,21 0,04 0,73 0,02 Uppsala län 0,94 0,05 1,11 0,06 0,75 0,07 Södermanlands län 1,07 0,08 1,26 0,11 0,87 0,08 Östergötlands län 0,80 0,08 0,97 0,08 0,65 0,09 Jönköpings län 0,83 0,05 0,88 0,06 0,77 0,08 Kronobergs län 0,90 0,10 0,96 0,07 0,84 0,17 Kalmar län 0,94 0,09 1,07 0,13 0,80 0,08 Gotlands län 0,98 0,19 1,02 0,08 0,94 0,40 Blekinge län 0,97 0,10 1,17 0,09 0,78 0,12 Skåne län 0,90 0,04 1,01 0,04 0,78 0,05 Hallands län 0,89 0,07 1,04 0,07 0,74 0,11 Västra Götalands län 0,96 0,03 1,09 0,04 0,82 0,04 Värmlands län 0,92 0,07 1,06 0,07 0,79 0,10 Örebro län 1,03 0,10 1,19 0,14 0,88 0,11 Västmanlands län 1,16 0,09 1,29 0,13 1,02 0,07 Dalarnas län 1,01 0,07 1,14 0,07 0,88 0,09 Gävleborgs län 0,96 0,08 1,13 0,12 0,78 0,08 Västernorrlands län 0,79 0,10 0,98 0,09 0,61 0,11 Jämtlands län 0,89 0,11 1,05 0,17 0,72 0,10 Västerbottens län 0,82 0,05 0,94 0,06 0,70 0,07 Norrbottens län 0,90 0,07 1,14 0,06 0,67 0,10

26 Sjukfall Sektor Tabell 19a Antal sjukfall efter sektor och kön, kvartal Tabell 19a Number of cases of sickness, by sector and sex, 1 st quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 19b Antal sjukfall per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 19b Number of cases of sickness per employee, by sector and sex, 1 st quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,33 0,00 0,38 0,00 0,28 0,00 Privat 0,30 0,00 0,34 0,01 0,29 0,01 Kommunal 0,40 0,00 0,43 0,00 0,31 0,00 Landsting 0,42-0,45-0,31 - Statlig 0,24-0,32-0,18 -

27 Tabell 20a Antal sjukfall efter sektor och kön, kvartal Tabell 20a Number of cases of sickness, by sector and sex, 2 nd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 20b Antal sjukfall per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 20b Number of cases of sickness per employee, by sector and sex, 2 nd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,23 0,00 0,27 0,00 0,20 0,00 Privat 0,22 0,00 0,25 0,01 0,20 0,00 Kommunal 0,28-0,30-0,22 - Landsting 0,29-0,31-0,20 - Statlig 0,17-0,23-0,13 -

28 Tabell 21a Antal sjukfall efter sektor och kön, kvartal Tabell 21a Number of cases of sickness, by sector and sex, 3 rd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 21b Antal sjukfall per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 21b Number of cases of sickness per employee, by sector and sex, 3 rd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,20 0,00 0,24 0,00 0,17 0,00 Privat 0,19 0,00 0,22 0,01 0,17 0,00 Kommunal 0,24 0,00 0,26 0,00 0,18 0,00 Landsting 0,26-0,27-0,19 - Statlig 0,14 0,00 0,19 0,00 0,10 0,00

29 Bransch Tabell 22a Antal sjukfall efter bransch och kön, kvartal Tabell 22a Number of cases of sickness, by industry and sex, 1 st quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 22b Antal sjukfall per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 22b Number of cases of sickness per employee, by industry and sex, 1 st quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,33 0,00 0,38 0,00 0,28 0,00 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,13 0,01 0,18 0,03 0,12 0,01 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 0,41 0,01 0,45 0,01 0,40 0,01 F Byggindustri 0,26 0,02 0,24 0,03 0,26 0,02 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,30 0,01 0,34 0,02 0,26 0,02 H Hotell och restauranger 0,21 0,02 0,26 0,02 0,15 0,02 I Transport, magasinering och kommunikation 0,29 0,01 0,39 0,03 0,26 0,01 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 0,36 0,02 0,43 0,03 0,27 0,02 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,27 0,01 0,33 0,01 0,23 0,01 L Offentlig förvaltning och försvar 0,29 0,00 0,35 0,00 0,21 0,00 M Utbildningsväsendet 0,36 0,00 0,40 0,00 0,24 0,00 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 0,41 0,01 0,43 0,01 0,31 0,01 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,18 0,01 0,19 0,01 0,16 0,02

30 Tabell 23a Antal sjukfall efter bransch och kön, kvartal Tabell 23a Number of cases of sickness, by industry and sex, 2 nd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 23b Antal sjukfall per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 23b Number of cases of sickness per employee, by industry and sex, 2 nd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,23 0,00 0,27 0,00 0,20 0,00 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,10 0,01 0,15 0,03 0,08 0,02 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 0,29 0,01 0,33 0,01 0,27 0,01 F Byggindustri 0,17 0,01 0,15 0,01 0,18 0,01 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,21 0,01 0,26 0,02 0,17 0,01 H Hotell och restauranger 0,17 0,02 0,21 0,03 0,12 0,02 I Transport, magasinering och kommunikation 0,23 0,01 0,29 0,02 0,20 0,01 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 0,26 0,01 0,32 0,02 0,18 0,01 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,19 0,01 0,25 0,01 0,16 0,01 L Offentlig förvaltning och försvar 0,20 0,00 0,24 0,00 0,15 0,00 M Utbildningsväsendet 0,23 0,00 0,26 0,00 0,16 0,00 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 0,29 0,00 0,31 0,01 0,23 0,00 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,14 0,01 0,15 0,01 0,12 0,01

31 Tabell 24a Antal sjukfall efter bransch och kön, kvartal Tabell 24a Number of cases of sickness, by industry and sex, 3 rd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 24b Antal sjukfall per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 24b Number of cases of sickness per employee, by industry and sex, 3 rd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,20 0,00 0,24 0,00 0,17 0,00 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,10 0,01 0,14 0,02 0,08 0,01 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 0,24 0,00 0,29 0,01 0,22 0,01 F Byggindustri 0,15 0,01 0,14 0,02 0,15 0,01 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,20 0,01 0,25 0,02 0,16 0,01 H Hotell och restauranger 0,17 0,02 0,22 0,03 0,12 0,01 I Transport, magasinering och kommunikation 0,20 0,01 0,27 0,02 0,17 0,01 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 0,22 0,01 0,28 0,02 0,15 0,01 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,18 0,01 0,23 0,01 0,14 0,01 L Offentlig förvaltning och försvar 0,16 0,00 0,20 0,00 0,12 0,00 M Utbildningsväsendet 0,18 0,00 0,20 0,00 0,12 0,00 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 0,26 0,00 0,27 0,00 0,21 0,00 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,12 0,01 0,13 0,01 0,11 0,01

32 Län Tabell 25a Antal sjukfall efter län och kön, kvartal Tabell 25a Number of cases of sickness, by county and sex, 1 st quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

33 Tabell 25b Antal sjukfall per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 25b Number of cases of sickness per employee, by county and sex, 1 st quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,33 0,00 0,38 0,00 0,28 0,00 Stockholms län 0,32 0,01 0,38 0,01 0,25 0,01 Uppsala län 0,34 0,02 0,40 0,02 0,27 0,02 Södermanlands län 0,39 0,03 0,44 0,03 0,35 0,03 Östergötlands län 0,35 0,02 0,41 0,03 0,29 0,02 Jönköpings län 0,34 0,02 0,36 0,02 0,33 0,03 Kronobergs län 0,32 0,02 0,36 0,03 0,29 0,03 Kalmar län 0,35 0,03 0,39 0,03 0,32 0,03 Gotlands län 0,37 0,04 0,43 0,06 0,30 0,05 Blekinge län 0,36 0,03 0,41 0,03 0,32 0,04 Skåne län 0,31 0,01 0,37 0,01 0,26 0,01 Hallands län 0,31 0,03 0,33 0,04 0,29 0,03 Västra Götalands län 0,34 0,01 0,38 0,01 0,30 0,01 Värmlands län 0,30 0,02 0,34 0,03 0,27 0,03 Örebro län 0,38 0,03 0,43 0,03 0,33 0,03 Västmanlands län 0,40 0,03 0,44 0,04 0,35 0,03 Dalarnas län 0,34 0,03 0,39 0,03 0,29 0,03 Gävleborgs län 0,34 0,02 0,38 0,03 0,30 0,02 Västernorrlands län 0,32 0,02 0,36 0,02 0,28 0,03 Jämtlands län 0,28 0,03 0,34 0,03 0,22 0,04 Västerbottens län 0,29 0,02 0,32 0,03 0,27 0,02 Norrbottens län 0,31 0,03 0,37 0,03 0,26 0,03

34 Tabell 26a Antal sjukfall efter län och kön, kvartal Tabell 26a Number of cases of sickness, by county and sex, 2 nd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

35 Tabell 26b Antal sjukfall per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 26b Number of cases of sickness per employee, by county and sex, 2 nd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,23 0,00 0,27 0,00 0,20 0,00 Stockholms län 0,24 0,01 0,29 0,01 0,19 0,01 Uppsala län 0,25 0,01 0,29 0,01 0,20 0,02 Södermanlands län 0,28 0,02 0,32 0,02 0,24 0,02 Östergötlands län 0,22 0,02 0,26 0,02 0,18 0,02 Jönköpings län 0,23 0,01 0,25 0,01 0,22 0,02 Kronobergs län 0,23 0,02 0,25 0,02 0,21 0,04 Kalmar län 0,24 0,03 0,26 0,03 0,22 0,03 Gotlands län 0,26 0,03 0,29 0,03 0,24 0,05 Blekinge län 0,23 0,02 0,27 0,02 0,19 0,03 Skåne län 0,23 0,01 0,26 0,01 0,19 0,01 Hallands län 0,22 0,01 0,25 0,02 0,18 0,02 Västra Götalands län 0,24 0,01 0,27 0,01 0,20 0,01 Värmlands län 0,22 0,01 0,25 0,02 0,19 0,02 Örebro län 0,24 0,02 0,28 0,03 0,20 0,02 Västmanlands län 0,28 0,03 0,31 0,03 0,25 0,02 Dalarnas län 0,24 0,02 0,28 0,02 0,21 0,02 Gävleborgs län 0,21 0,02 0,26 0,02 0,17 0,02 Västernorrlands län 0,19 0,02 0,23 0,02 0,15 0,03 Jämtlands län 0,22 0,03 0,26 0,05 0,18 0,03 Västerbottens län 0,22 0,01 0,25 0,01 0,19 0,02 Norrbottens län 0,22 0,02 0,26 0,02 0,17 0,03

36 Tabell 27a Antal sjukfall efter län och kön, kvartal Tabell 27a Number of cases of sickness, by county and sex, 3 rd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

hälsa och framtid Friska företag i alla branscher Friska företag i alla branscher DELSTUDIE 1 DELSTUDIE 1

hälsa och framtid Friska företag i alla branscher Friska företag i alla branscher DELSTUDIE 1 DELSTUDIE 1 hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 1 DELSTUDIE 1 Friska företag i alla branscher Friska företag i alla branscher Gun Nise Lena Ekenvall Jerker Alberyd Magnus Svartengren

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Färre anställda inom offentlig sektor. Fortsatt god utveckling i byggindustrin

Färre anställda inom offentlig sektor. Fortsatt god utveckling i byggindustrin AM 63 SM 0802 Short-term employment 1st quarter of 2008 På grund av fel i underliggande dataset var beräkningen av förändringstalet för totalen i tabell 5a felaktig. Uppgifterna för de enskilda delsektorerna

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Antalet anställda i privat sektor ökade. Antalet anställda i offentlig sektor ökade marginellt

Antalet anställda i privat sektor ökade. Antalet anställda i offentlig sektor ökade marginellt AM 63 SM 1204 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2012 Short-term employment 3rd quarter of 2012 I korta drag Antalet anställda i privat sektor ökade Totalt antal anställda ökade med 0,9

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Fakta om små och stora företag 2003

Fakta om små och stora företag 2003 Fakta om små och stora företag 2003 December 2003 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. Småföretagen omfattar 99,2 procent av alla

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar Pressmeddelande 2011-04-27 Inför arbetsmiljödagen den 28 april: Fyra av tio anställda i Stockholms län har besvär i nacke, skuldror och axlar Mer än fyra av tio anställda i Stockholms län, 42 procent,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Regionalbehovsanalys Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Agenda Beskrivning av processen Nuläget Exempel på utgärder Virtuell samverkan Verktyg för omvärldsbevakning Beskrivning av arbetsprocess Metodkonceptet

Läs mer

Absolut levnadsstandard & hälsa på (väldigt) lång sikt

Absolut levnadsstandard & hälsa på (väldigt) lång sikt Absolut levnadsstandard & hälsa på (väldigt) lång sikt 6000 5000 BNP/capita Förväntad livslängd (år) vid födsel 70 60 4000 3000 2000 50 40 1000 30 0 20 1000 1500 1700 1870 1950 1998 Källa: Maddison 2002

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Miljömålen på ny grund

Miljömålen på ny grund Miljömålen på ny grund Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 Reviderad version av rapport 6420 rapport 6433 maj 2011 figur 1 Sveriges utsläpp av växthusgaser 1990 2009

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer