Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3"

Transkript

1 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis och görs av Statistiska centralbyrån (SCB). Fortsatta bearbetningar och skattningar sker hos Försäkringskassan. I denna statistik redovisas sjuklöneperioden efter de tre måtten sjukfall, sjuklönedagar och sjukdagar. Sjukfall Varje tillfälle under sjuklöneperioden som en arbetstagare varit frånvarande från arbetet på grund av sjukdom genererar ett sjukfall, oavsett hur länge arbetstagaren varit frånvarande. Sjuklönedagar De dagar i sjukfallet som arbetstagaren varit ersatt med sjuklön, inklusive karensdagen. Alla dagar med sjuklön räknas som en sjuklönedag, oavsett om sjuklön utgått för hela eller del av dagen. Sjuklön betalas normalt inte ut för arbetsfria dagar. Sjukdagar Alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersatts med sjuklön eller ej. Tabellförteckning Tabell 1a-3b Antal sjuklönedagar samt sjuklönedagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 4a-6b Antal sjuklönedagar samt sjuklönedagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 7a-9b Antal sjuklönedagar samt sjuklönedagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 10a-12b Antal sjukdagar samt sjukdagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 13a-15b Antal sjukdagar samt sjukdagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 16a-18b Antal sjukdagar samt sjukdagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 19a-21b Antal sjukfall samt sjukfall per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 22a-24b Antal sjukfall samt sjukfall per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 25a-27b Antal sjukfall samt sjukfall per anställd efter län och kön, kvartal Tabell Antal sjukfall efter fallängd och kön, kvartal

2 Sjuklönedagar Sektor Tabell 1a Antal sjuklönedagar efter sektor och kön, kvartal Tabell 1a Number of days with sick pay, by sector and sex, 1 st quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 1b Antal sjuklönedagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 1b Number of days with sick pay per employee, by sector and sex, 1 st quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,19 0,01 1,36 0,02 1,01 0,02 Privat 1,07 0,02 1,17 0,03 1,02 0,02 Kommunal 1,46 0,01 1,55 0,01 1,10 0,01 Landsting 1,45-1,55-1,04 - Statlig 1,10-1,41-0,81 -

3 Tabell 2a Antal sjuklönedagar efter sektor och kön, kvartal Tabell 2a Number of days with sick pay, by sector and sex, 2 nd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 2b Antal sjuklönedagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 2b Number of days with sick pay per employee, by sector and sex, 2 nd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,82 0,01 0,95 0,01 0,69 0,01 Privat 0,74 0,01 0,83 0,02 0,69 0,01 Kommunal 1,01-1,07-0,77 - Landsting 0,98-1,06-0,68 - Statlig 0,79-1,02-0,58 -

4 Tabell 3a Antal sjuklönedagar efter sektor och kön, kvartal Tabell 3a Number of days with sick pay, by sector and sex, 3 rd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 3b Antal sjuklönedagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 3b Number of days with sick pay per employee, by sector and sex, 3 rd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,74 0,01 0,86 0,01 0,62 0,01 Privat 0,68 0,01 0,77 0,02 0,62 0,01 Kommunal 0,90 0,00 0,96 0,00 0,69 0,00 Landsting 0,90-0,96-0,64 - Statlig 0,68 0,00 0,88 0,00 0,50 0,00

5 Bransch Tabell 4a Antal sjuklönedagar efter bransch och kön, kvartal Tabell 4a Number of days with sick pay, by industry and sex, 1 st quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 4b Antal sjuklönedagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 4b Number of days with sick pay per employee, by industry and sex, 1 st quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,19 0,01 1,36 0,02 1,01 0,02 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,47 0,07 0,60 0,13 0,43 0,08 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 1,51 0,02 1,67 0,04 1,45 0,03 F Byggindustri 0,98 0,07 0,81 0,11 0,99 0,08 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,95 0,05 1,10 0,08 0,84 0,05 H Hotell och restauranger 0,69 0,07 0,86 0,09 0,47 0,08 I Transport, magasinering och kommunikation 1,08 0,05 1,46 0,10 0,94 0,05 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 1,21 0,06 1,48 0,09 0,87 0,06 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,92 0,03 1,16 0,05 0,76 0,03 L Offentlig förvaltning och försvar 1,20 0,01 1,45 0,01 0,92 0,00 M Utbildningsväsendet 1,32 0,02 1,48 0,02 0,85 0,01 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 1,44 0,03 1,51 0,03 1,08 0,02 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,63 0,04 0,68 0,05 0,57 0,05

6 Tabell 5a Antal sjuklönedagar efter bransch och kön, kvartal Tabell 5a Number of days with sick pay, by industry and sex, 2 nd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 5b Antal sjuklönedagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 5b Number of days with sick pay per employee, by industry and sex, 2 nd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,82 0,01 0,95 0,01 0,69 0,01 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,36 0,05 0,50 0,11 0,32 0,05 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 1,03 0,02 1,18 0,03 0,98 0,02 F Byggindustri 0,64 0,04 0,49 0,05 0,66 0,04 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,64 0,03 0,79 0,05 0,52 0,03 H Hotell och restauranger 0,57 0,08 0,69 0,10 0,42 0,10 I Transport, magasinering och kommunikation 0,80 0,05 0,99 0,08 0,73 0,05 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 0,86 0,04 1,10 0,08 0,57 0,04 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,63 0,02 0,84 0,04 0,50 0,03 L Offentlig förvaltning och försvar 0,84 0,00 1,01 0,00 0,64 0,00 M Utbildningsväsendet 0,83 0,01 0,93 0,01 0,54 0,02 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 1,03 0,02 1,08 0,02 0,77 0,01 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,51 0,06 0,55 0,06 0,46 0,07

7 Tabell 6a Antal sjuklönedagar efter bransch och kön, kvartal Tabell 6a Number of days with sick pay, by industry and sex, 3 rd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 6b Antal sjuklönedagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 6b Number of days with sick pay per employee, by industry and sex, 3 rd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,74 0,01 0,86 0,01 0,62 0,01 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,38 0,07 0,53 0,17 0,33 0,08 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 0,91 0,02 1,10 0,03 0,84 0,02 F Byggindustri 0,58 0,04 0,50 0,06 0,59 0,04 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,65 0,04 0,78 0,05 0,55 0,04 H Hotell och restauranger 0,52 0,06 0,65 0,08 0,36 0,05 I Transport, magasinering och kommunikation 0,75 0,04 0,99 0,09 0,64 0,04 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 0,77 0,04 0,99 0,08 0,49 0,04 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,60 0,02 0,80 0,03 0,48 0,03 L Offentlig förvaltning och försvar 0,73 0,00 0,88 0,00 0,55 0,00 M Utbildningsväsendet 0,68 0,01 0,76 0,01 0,45 0,01 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 0,94 0,02 0,98 0,02 0,73 0,01 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,45 0,03 0,48 0,05 0,42 0,05

8 Län Tabell 7a Antal sjuklönedagar efter län och kön, kvartal Tabell 7a Number of days with sick pay, by county and sex, 1 st quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

9 Tabell 7b Antal sjuklönedagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 7b Number of days with sick pay per employee, by county and sex, 1 st quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,19 0,01 1,36 0,02 1,01 0,02 Stockholms län 1,13 0,03 1,38 0,05 0,88 0,03 Uppsala län 1,22 0,06 1,46 0,07 0,95 0,07 Södermanlands län 1,40 0,09 1,53 0,12 1,27 0,12 Östergötlands län 1,22 0,07 1,43 0,09 1,03 0,09 Jönköpings län 1,17 0,07 1,23 0,08 1,11 0,10 Kronobergs län 1,11 0,08 1,24 0,09 0,99 0,10 Kalmar län 1,28 0,09 1,40 0,12 1,16 0,11 Gotlands län 1,35 0,17 1,59 0,22 1,07 0,20 Blekinge län 1,37 0,13 1,46 0,11 1,28 0,21 Skåne län 1,11 0,04 1,30 0,05 0,92 0,05 Hallands län 1,10 0,09 1,16 0,14 1,04 0,10 Västra Götalands län 1,24 0,04 1,38 0,05 1,11 0,04 Värmlands län 1,12 0,09 1,28 0,13 0,96 0,10 Örebro län 1,37 0,10 1,50 0,11 1,25 0,12 Västmanlands län 1,46 0,10 1,58 0,15 1,32 0,10 Dalarnas län 1,21 0,09 1,38 0,09 1,05 0,12 Gävleborgs län 1,26 0,08 1,40 0,12 1,11 0,08 Västernorrlands län 1,15 0,09 1,32 0,09 0,98 0,11 Jämtlands län 1,01 0,11 1,23 0,12 0,80 0,13 Västerbottens län 1,02 0,07 1,12 0,09 0,92 0,08 Norrbottens län 1,16 0,10 1,36 0,10 0,96 0,11

10 Tabell 8a Antal sjuklönedagar efter län och kön, kvartal Tabell 8a Number of days with sick pay, by county and sex, 2 nd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

11 Tabell 8b Antal sjuklönedagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 8b Number of days with sick pay per employee, by county and sex, 2 nd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,82 0,01 0,95 0,01 0,69 0,01 Stockholms län 0,81 0,02 0,99 0,03 0,64 0,02 Uppsala län 0,87 0,04 1,02 0,05 0,70 0,06 Södermanlands län 0,95 0,06 1,07 0,08 0,82 0,08 Östergötlands län 0,76 0,07 0,92 0,07 0,62 0,09 Jönköpings län 0,78 0,04 0,83 0,05 0,74 0,06 Kronobergs län 0,79 0,08 0,86 0,06 0,73 0,13 Kalmar län 0,83 0,09 0,88 0,10 0,78 0,09 Gotlands län 0,95 0,10 1,02 0,09 0,88 0,16 Blekinge län 0,83 0,09 1,01 0,09 0,68 0,11 Skåne län 0,78 0,03 0,90 0,04 0,66 0,03 Hallands län 0,74 0,05 0,84 0,05 0,64 0,08 Västra Götalands län 0,85 0,03 0,96 0,03 0,74 0,03 Värmlands län 0,83 0,06 0,93 0,07 0,73 0,10 Örebro län 0,84 0,08 1,00 0,11 0,70 0,08 Västmanlands län 0,99 0,08 1,09 0,12 0,89 0,07 Dalarnas län 0,86 0,06 1,00 0,07 0,73 0,07 Gävleborgs län 0,79 0,06 0,95 0,09 0,63 0,06 Västernorrlands län 0,69 0,09 0,83 0,08 0,55 0,10 Jämtlands län 0,82 0,12 1,01 0,23 0,62 0,09 Västerbottens län 0,78 0,06 0,88 0,06 0,69 0,09 Norrbottens län 0,80 0,08 0,98 0,07 0,63 0,11

12 Tabell 9a Antal sjuklönedagar efter län och kön, kvartal Tabell 9a Number of days with sick pay, by county and sex, 3 rd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

13 Tabell 9b Antal sjuklönedagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 9b Number of days with sick pay per employee, by county and sex, 3 rd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,74 0,01 0,86 0,01 0,62 0,01 Stockholms län 0,79 0,02 0,97 0,03 0,60 0,02 Uppsala län 0,77 0,04 0,91 0,04 0,62 0,06 Södermanlands län 0,83 0,06 0,98 0,09 0,68 0,06 Östergötlands län 0,63 0,06 0,77 0,06 0,51 0,07 Jönköpings län 0,66 0,04 0,69 0,04 0,63 0,06 Kronobergs län 0,69 0,08 0,73 0,06 0,66 0,12 Kalmar län 0,73 0,07 0,82 0,10 0,63 0,07 Gotlands län 0,78 0,16 0,80 0,07 0,76 0,33 Blekinge län 0,76 0,08 0,91 0,07 0,63 0,10 Skåne län 0,71 0,03 0,79 0,03 0,64 0,04 Hallands län 0,70 0,05 0,79 0,05 0,60 0,09 Västra Götalands län 0,75 0,03 0,85 0,03 0,66 0,03 Värmlands län 0,72 0,05 0,81 0,05 0,63 0,08 Örebro län 0,81 0,08 0,94 0,11 0,69 0,08 Västmanlands län 0,91 0,07 1,01 0,10 0,81 0,06 Dalarnas län 0,79 0,06 0,89 0,06 0,70 0,07 Gävleborgs län 0,73 0,06 0,86 0,09 0,60 0,06 Västernorrlands län 0,62 0,08 0,76 0,07 0,48 0,09 Jämtlands län 0,71 0,08 0,83 0,14 0,57 0,08 Västerbottens län 0,64 0,04 0,73 0,05 0,56 0,05 Norrbottens län 0,71 0,06 0,89 0,05 0,54 0,08

14 Sjukdagar Sektor Tabell 10a Antal sjukdagar efter sektor och kön, kvartal Tabell 10a Number of sick days, by sector and sex, 1 st quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 10b Antal sjukdagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 10b Number of sick days per employee, by sector and sex, 1 st quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,50 0,02 1,74 0,02 1,27 0,02 Privat 1,36 0,02 1,50 0,04 1,28 0,02 Kommunal 1,87 0,02 2,00 0,02 1,38 0,02 Landsting 1,87-2,02-1,30 - Statlig 1,23-1,59-0,90 -

15 Tabell 11a Antal sjukdagar efter sektor och kön, kvartal Tabell 11a Number of sick days, by sector and sex, 2 nd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 11b Antal sjukdagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 11b Number of sick days per employee, by sector and sex, 2 nd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,05 0,01 1,23 0,01 0,87 0,01 Privat 0,95 0,02 1,08 0,03 0,87 0,02 Kommunal 1,31-1,41-0,97 - Landsting 1,29-1,40-0,87 - Statlig 0,89-1,15-0,64 -

16 Tabell 12a Antal sjukdagar efter sektor och kön, kvartal Tabell 12a Number of sick days, by sector and sex, 3 rd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 12b Antal sjukdagar per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 12b Number of sick days per employee, by sector and sex, 3 rd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,94 0,01 1,10 0,01 0,77 0,01 Privat 0,85 0,01 0,98 0,02 0,78 0,02 Kommunal 1,16 0,00 1,24 0,00 0,86 0,00 Landsting 1,16-1,25-0,81 - Statlig 0,76 0,00 0,98 0,00 0,55 0,00

17 Bransch Tabell 13a Antal sjukdagar efter bransch och kön, kvartal Tabell 13a Number of sick days, by industry and sex, 1 st quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 13b Antal sjukdagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 13b Number of sick days per employee, by industry and sex, 1 st quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,50 0,02 1,74 0,02 1,27 0,02 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,60 0,09 0,77 0,15 0,54 0,10 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 1,96 0,03 2,22 0,05 1,88 0,03 F Byggindustri 1,17 0,09 0,98 0,14 1,19 0,10 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 1,20 0,06 1,41 0,10 1,03 0,06 H Hotell och restauranger 0,87 0,09 1,09 0,11 0,60 0,10 I Transport, magasinering och kommunikation 1,35 0,07 1,85 0,13 1,17 0,06 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 1,48 0,07 1,81 0,11 1,04 0,07 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 1,14 0,04 1,45 0,06 0,93 0,04 L Offentlig förvaltning och försvar 1,42 0,01 1,73 0,01 1,06 0,00 M Utbildningsväsendet 1,62 0,02 1,82 0,02 1,03 0,02 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 1,89 0,04 1,99 0,04 1,37 0,03 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,79 0,05 0,85 0,06 0,71 0,07

18 Tabell 14a Antal sjukdagar efter bransch och kön, kvartal Tabell 14a Number of sick days, by industry and sex, 2 nd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 14b Antal sjukdagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 14b Number of sick days per employee, by industry and sex, 2 nd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,05 0,01 1,23 0,01 0,87 0,01 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,46 0,06 0,64 0,12 0,40 0,06 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 1,35 0,02 1,59 0,04 1,27 0,03 F Byggindustri 0,78 0,05 0,63 0,07 0,80 0,05 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,82 0,04 1,03 0,06 0,65 0,04 H Hotell och restauranger 0,73 0,10 0,88 0,13 0,53 0,11 I Transport, magasinering och kommunikation 1,01 0,06 1,24 0,10 0,92 0,06 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 1,07 0,05 1,38 0,11 0,69 0,05 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,79 0,03 1,05 0,05 0,62 0,03 L Offentlig förvaltning och försvar 0,99 0,00 1,21 0,00 0,74 0,00 M Utbildningsväsendet 1,04 0,01 1,17 0,01 0,67 0,02 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 1,37 0,02 1,45 0,03 0,99 0,02 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,65 0,07 0,70 0,08 0,58 0,10

19 Tabell 15a Antal sjukdagar efter bransch och kön, kvartal Tabell 15a Number of sick days, by industry and sex, 3 rd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 15b Antal sjukdagar per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 15b Number of sick days per employee, by industry and sex, 3 rd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,94 0,01 1,10 0,01 0,77 0,01 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,48 0,09 0,69 0,24 0,41 0,08 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 1,17 0,02 1,43 0,04 1,08 0,03 F Byggindustri 0,70 0,04 0,61 0,07 0,71 0,05 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,82 0,04 1,00 0,07 0,67 0,05 H Hotell och restauranger 0,66 0,07 0,83 0,10 0,45 0,07 I Transport, magasinering och kommunikation 0,93 0,05 1,23 0,11 0,80 0,05 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 0,93 0,05 1,21 0,10 0,58 0,05 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,74 0,03 0,98 0,04 0,59 0,03 L Offentlig förvaltning och försvar 0,85 0,00 1,04 0,00 0,63 0,00 M Utbildningsväsendet 0,84 0,01 0,94 0,01 0,54 0,01 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 1,23 0,02 1,29 0,02 0,93 0,02 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,56 0,04 0,59 0,05 0,52 0,07

20 Län Tabell 16a Antal sjukdagar efter län och kön, kvartal Tabell 16a Number of sick days, by county and sex, 1 st quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

21 Tabell 16b Antal sjukdagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 16b Number of days per employee, by county and sex, 1 st quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,50 0,02 1,74 0,02 1,27 0,02 Stockholms län 1,40 0,04 1,73 0,07 1,08 0,04 Uppsala län 1,50 0,08 1,79 0,10 1,17 0,09 Södermanlands län 1,80 0,12 1,97 0,15 1,62 0,15 Östergötlands län 1,55 0,09 1,82 0,11 1,29 0,11 Jönköpings län 1,50 0,08 1,59 0,10 1,40 0,12 Kronobergs län 1,41 0,10 1,61 0,12 1,23 0,12 Kalmar län 1,64 0,12 1,81 0,16 1,47 0,13 Gotlands län 1,75 0,22 2,10 0,30 1,35 0,26 Blekinge län 1,74 0,17 1,89 0,14 1,61 0,27 Skåne län 1,40 0,06 1,66 0,07 1,14 0,06 Hallands län 1,42 0,12 1,51 0,18 1,31 0,13 Västra Götalands län 1,60 0,05 1,80 0,06 1,40 0,05 Värmlands län 1,42 0,11 1,64 0,16 1,20 0,12 Örebro län 1,74 0,12 1,92 0,14 1,58 0,14 Västmanlands län 1,87 0,13 2,04 0,19 1,69 0,12 Dalarnas län 1,54 0,12 1,77 0,12 1,32 0,15 Gävleborgs län 1,61 0,10 1,82 0,15 1,40 0,10 Västernorrlands län 1,45 0,11 1,70 0,12 1,21 0,14 Jämtlands län 1,26 0,14 1,55 0,15 0,98 0,16 Västerbottens län 1,30 0,09 1,45 0,12 1,14 0,09 Norrbottens län 1,48 0,12 1,74 0,12 1,21 0,14

22 Tabell 17a Antal sjukdagar efter län och kön, kvartal Tabell 17a Number of sick days, by county and sex, 2 nd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

23 Tabell 17b Antal sjukdagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 17b Number of sick days per employee, by county and sex, 2 nd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 1,05 0,01 1,23 0,01 0,87 0,01 Stockholms län 1,03 0,03 1,26 0,04 0,80 0,03 Uppsala län 1,09 0,06 1,28 0,06 0,87 0,08 Södermanlands län 1,23 0,08 1,39 0,10 1,06 0,10 Östergötlands län 0,99 0,10 1,20 0,09 0,80 0,11 Jönköpings län 1,01 0,06 1,09 0,06 0,93 0,07 Kronobergs län 1,02 0,10 1,15 0,08 0,91 0,15 Kalmar län 1,08 0,11 1,16 0,13 1,00 0,12 Gotlands län 1,23 0,12 1,35 0,12 1,10 0,20 Blekinge län 1,07 0,11 1,31 0,10 0,86 0,14 Skåne län 1,01 0,04 1,17 0,05 0,84 0,04 Hallands län 0,97 0,07 1,12 0,08 0,80 0,09 Västra Götalands län 1,09 0,03 1,25 0,04 0,94 0,04 Värmlands län 1,08 0,09 1,23 0,10 0,93 0,13 Örebro län 1,09 0,10 1,30 0,15 0,89 0,10 Västmanlands län 1,27 0,10 1,41 0,15 1,13 0,09 Dalarnas län 1,11 0,08 1,29 0,09 0,94 0,09 Gävleborgs län 1,03 0,08 1,25 0,12 0,82 0,08 Västernorrlands län 0,88 0,11 1,10 0,10 0,68 0,13 Jämtlands län 1,05 0,15 1,30 0,28 0,78 0,11 Västerbottens län 1,00 0,07 1,16 0,08 0,85 0,10 Norrbottens län 1,03 0,10 1,28 0,10 0,78 0,13

24 Tabell 18a Antal sjukdagar efter län och kön, kvartal Tabell 18a Number of sick days, by county and sex, 3 rd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

25 Tabell 18b Antal sjukdagar per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 18b Number of sick days per employee, by county and sex, 3 rd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,94 0,01 1,10 0,01 0,77 0,01 Stockholms län 0,97 0,03 1,21 0,04 0,73 0,02 Uppsala län 0,94 0,05 1,11 0,06 0,75 0,07 Södermanlands län 1,07 0,08 1,26 0,11 0,87 0,08 Östergötlands län 0,80 0,08 0,97 0,08 0,65 0,09 Jönköpings län 0,83 0,05 0,88 0,06 0,77 0,08 Kronobergs län 0,90 0,10 0,96 0,07 0,84 0,17 Kalmar län 0,94 0,09 1,07 0,13 0,80 0,08 Gotlands län 0,98 0,19 1,02 0,08 0,94 0,40 Blekinge län 0,97 0,10 1,17 0,09 0,78 0,12 Skåne län 0,90 0,04 1,01 0,04 0,78 0,05 Hallands län 0,89 0,07 1,04 0,07 0,74 0,11 Västra Götalands län 0,96 0,03 1,09 0,04 0,82 0,04 Värmlands län 0,92 0,07 1,06 0,07 0,79 0,10 Örebro län 1,03 0,10 1,19 0,14 0,88 0,11 Västmanlands län 1,16 0,09 1,29 0,13 1,02 0,07 Dalarnas län 1,01 0,07 1,14 0,07 0,88 0,09 Gävleborgs län 0,96 0,08 1,13 0,12 0,78 0,08 Västernorrlands län 0,79 0,10 0,98 0,09 0,61 0,11 Jämtlands län 0,89 0,11 1,05 0,17 0,72 0,10 Västerbottens län 0,82 0,05 0,94 0,06 0,70 0,07 Norrbottens län 0,90 0,07 1,14 0,06 0,67 0,10

26 Sjukfall Sektor Tabell 19a Antal sjukfall efter sektor och kön, kvartal Tabell 19a Number of cases of sickness, by sector and sex, 1 st quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 19b Antal sjukfall per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 19b Number of cases of sickness per employee, by sector and sex, 1 st quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,33 0,00 0,38 0,00 0,28 0,00 Privat 0,30 0,00 0,34 0,01 0,29 0,01 Kommunal 0,40 0,00 0,43 0,00 0,31 0,00 Landsting 0,42-0,45-0,31 - Statlig 0,24-0,32-0,18 -

27 Tabell 20a Antal sjukfall efter sektor och kön, kvartal Tabell 20a Number of cases of sickness, by sector and sex, 2 nd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 20b Antal sjukfall per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 20b Number of cases of sickness per employee, by sector and sex, 2 nd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,23 0,00 0,27 0,00 0,20 0,00 Privat 0,22 0,00 0,25 0,01 0,20 0,00 Kommunal 0,28-0,30-0,22 - Landsting 0,29-0,31-0,20 - Statlig 0,17-0,23-0,13 -

28 Tabell 21a Antal sjukfall efter sektor och kön, kvartal Tabell 21a Number of cases of sickness, by sector and sex, 3 rd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Privat Kommunal Landsting Statlig Tabell 21b Antal sjukfall per anställd efter sektor och kön, kvartal Tabell 21b Number of cases of sickness per employee, by sector and sex, 3 rd quarter of 2005 Sektor Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,20 0,00 0,24 0,00 0,17 0,00 Privat 0,19 0,00 0,22 0,01 0,17 0,00 Kommunal 0,24 0,00 0,26 0,00 0,18 0,00 Landsting 0,26-0,27-0,19 - Statlig 0,14 0,00 0,19 0,00 0,10 0,00

29 Bransch Tabell 22a Antal sjukfall efter bransch och kön, kvartal Tabell 22a Number of cases of sickness, by industry and sex, 1 st quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 22b Antal sjukfall per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 22b Number of cases of sickness per employee, by industry and sex, 1 st quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,33 0,00 0,38 0,00 0,28 0,00 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,13 0,01 0,18 0,03 0,12 0,01 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 0,41 0,01 0,45 0,01 0,40 0,01 F Byggindustri 0,26 0,02 0,24 0,03 0,26 0,02 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,30 0,01 0,34 0,02 0,26 0,02 H Hotell och restauranger 0,21 0,02 0,26 0,02 0,15 0,02 I Transport, magasinering och kommunikation 0,29 0,01 0,39 0,03 0,26 0,01 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 0,36 0,02 0,43 0,03 0,27 0,02 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,27 0,01 0,33 0,01 0,23 0,01 L Offentlig förvaltning och försvar 0,29 0,00 0,35 0,00 0,21 0,00 M Utbildningsväsendet 0,36 0,00 0,40 0,00 0,24 0,00 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 0,41 0,01 0,43 0,01 0,31 0,01 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,18 0,01 0,19 0,01 0,16 0,02

30 Tabell 23a Antal sjukfall efter bransch och kön, kvartal Tabell 23a Number of cases of sickness, by industry and sex, 2 nd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 23b Antal sjukfall per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 23b Number of cases of sickness per employee, by industry and sex, 2 nd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,23 0,00 0,27 0,00 0,20 0,00 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,10 0,01 0,15 0,03 0,08 0,02 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 0,29 0,01 0,33 0,01 0,27 0,01 F Byggindustri 0,17 0,01 0,15 0,01 0,18 0,01 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,21 0,01 0,26 0,02 0,17 0,01 H Hotell och restauranger 0,17 0,02 0,21 0,03 0,12 0,02 I Transport, magasinering och kommunikation 0,23 0,01 0,29 0,02 0,20 0,01 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 0,26 0,01 0,32 0,02 0,18 0,01 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,19 0,01 0,25 0,01 0,16 0,01 L Offentlig förvaltning och försvar 0,20 0,00 0,24 0,00 0,15 0,00 M Utbildningsväsendet 0,23 0,00 0,26 0,00 0,16 0,00 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 0,29 0,00 0,31 0,01 0,23 0,00 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,14 0,01 0,15 0,01 0,12 0,01

31 Tabell 24a Antal sjukfall efter bransch och kön, kvartal Tabell 24a Number of cases of sickness, by industry and sex, 3 rd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning F Byggindustri G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder H Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation J Kreditinstitut och försäkringsbolag K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor L Offentlig förvaltning och försvar M Utbildningsväsendet N Hälso- och sjukvård, socialtjänst O Andra samhälleliga och personliga tjänster Tabell 24b Antal sjukfall per anställd efter bransch och kön, kvartal Tabell 24b Number of cases of sickness per employee, by industry and sex, 3 rd quarter of 2005 Bransch Benämning Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,20 0,00 0,24 0,00 0,17 0,00 A+B Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,10 0,01 0,14 0,02 0,08 0,01 C+D+E Tillverkning, gruvindustri, värme- o vattenförsörjning 0,24 0,00 0,29 0,01 0,22 0,01 F Byggindustri 0,15 0,01 0,14 0,02 0,15 0,01 G Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 0,20 0,01 0,25 0,02 0,16 0,01 H Hotell och restauranger 0,17 0,02 0,22 0,03 0,12 0,01 I Transport, magasinering och kommunikation 0,20 0,01 0,27 0,02 0,17 0,01 J Kreditinstitut och försäkringsbolag 0,22 0,01 0,28 0,02 0,15 0,01 K Fastighetsbolag, uthyrnings- o företagsservicefirmor 0,18 0,01 0,23 0,01 0,14 0,01 L Offentlig förvaltning och försvar 0,16 0,00 0,20 0,00 0,12 0,00 M Utbildningsväsendet 0,18 0,00 0,20 0,00 0,12 0,00 N Hälso- och sjukvård, socialtjänst 0,26 0,00 0,27 0,00 0,21 0,00 O Andra samhälleliga och personliga tjänster 0,12 0,01 0,13 0,01 0,11 0,01

32 Län Tabell 25a Antal sjukfall efter län och kön, kvartal Tabell 25a Number of cases of sickness, by county and sex, 1 st quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

33 Tabell 25b Antal sjukfall per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 25b Number of cases of sickness per employee, by county and sex, 1 st quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,33 0,00 0,38 0,00 0,28 0,00 Stockholms län 0,32 0,01 0,38 0,01 0,25 0,01 Uppsala län 0,34 0,02 0,40 0,02 0,27 0,02 Södermanlands län 0,39 0,03 0,44 0,03 0,35 0,03 Östergötlands län 0,35 0,02 0,41 0,03 0,29 0,02 Jönköpings län 0,34 0,02 0,36 0,02 0,33 0,03 Kronobergs län 0,32 0,02 0,36 0,03 0,29 0,03 Kalmar län 0,35 0,03 0,39 0,03 0,32 0,03 Gotlands län 0,37 0,04 0,43 0,06 0,30 0,05 Blekinge län 0,36 0,03 0,41 0,03 0,32 0,04 Skåne län 0,31 0,01 0,37 0,01 0,26 0,01 Hallands län 0,31 0,03 0,33 0,04 0,29 0,03 Västra Götalands län 0,34 0,01 0,38 0,01 0,30 0,01 Värmlands län 0,30 0,02 0,34 0,03 0,27 0,03 Örebro län 0,38 0,03 0,43 0,03 0,33 0,03 Västmanlands län 0,40 0,03 0,44 0,04 0,35 0,03 Dalarnas län 0,34 0,03 0,39 0,03 0,29 0,03 Gävleborgs län 0,34 0,02 0,38 0,03 0,30 0,02 Västernorrlands län 0,32 0,02 0,36 0,02 0,28 0,03 Jämtlands län 0,28 0,03 0,34 0,03 0,22 0,04 Västerbottens län 0,29 0,02 0,32 0,03 0,27 0,02 Norrbottens län 0,31 0,03 0,37 0,03 0,26 0,03

34 Tabell 26a Antal sjukfall efter län och kön, kvartal Tabell 26a Number of cases of sickness, by county and sex, 2 nd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

35 Tabell 26b Antal sjukfall per anställd efter län och kön, kvartal Tabell 26b Number of cases of sickness per employee, by county and sex, 2 nd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga 0,23 0,00 0,27 0,00 0,20 0,00 Stockholms län 0,24 0,01 0,29 0,01 0,19 0,01 Uppsala län 0,25 0,01 0,29 0,01 0,20 0,02 Södermanlands län 0,28 0,02 0,32 0,02 0,24 0,02 Östergötlands län 0,22 0,02 0,26 0,02 0,18 0,02 Jönköpings län 0,23 0,01 0,25 0,01 0,22 0,02 Kronobergs län 0,23 0,02 0,25 0,02 0,21 0,04 Kalmar län 0,24 0,03 0,26 0,03 0,22 0,03 Gotlands län 0,26 0,03 0,29 0,03 0,24 0,05 Blekinge län 0,23 0,02 0,27 0,02 0,19 0,03 Skåne län 0,23 0,01 0,26 0,01 0,19 0,01 Hallands län 0,22 0,01 0,25 0,02 0,18 0,02 Västra Götalands län 0,24 0,01 0,27 0,01 0,20 0,01 Värmlands län 0,22 0,01 0,25 0,02 0,19 0,02 Örebro län 0,24 0,02 0,28 0,03 0,20 0,02 Västmanlands län 0,28 0,03 0,31 0,03 0,25 0,02 Dalarnas län 0,24 0,02 0,28 0,02 0,21 0,02 Gävleborgs län 0,21 0,02 0,26 0,02 0,17 0,02 Västernorrlands län 0,19 0,02 0,23 0,02 0,15 0,03 Jämtlands län 0,22 0,03 0,26 0,05 0,18 0,03 Västerbottens län 0,22 0,01 0,25 0,01 0,19 0,02 Norrbottens län 0,22 0,02 0,26 0,02 0,17 0,03

36 Tabell 27a Antal sjukfall efter län och kön, kvartal Tabell 27a Number of cases of sickness, by county and sex, 3 rd quarter of 2005 Län Samtliga +/- Kvinnor +/- Män +/- Samtliga Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Beskrivning av sjuktalets utveckling

Beskrivning av sjuktalets utveckling 9,0 - Kraftsamling Sörmland Beskrivning av sjuktalets utveckling Peje Bengtsson, analytiker Försäkringskassan Sid 1 November 2016 Kraftsamling Sörmland Sjukskrivningarna 1970-2015 Sid 2 November 2016 Kraftsamling

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

2006:5. Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863

2006:5. Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863 2006:5 Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Sjukskrivna arbetssökande Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Innehållsförteckning Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 2 2011 efter branschgrupp

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING?

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? Sven-Olov Daunfeldt och Elina Fergin Wennberg 2016 HUI RESEARCH Utanförskapet är inte slumpmässigt Den senaste statistiken från SCB (januari,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Färre anställda inom offentlig sektor. Fortsatt god utveckling i byggindustrin

Färre anställda inom offentlig sektor. Fortsatt god utveckling i byggindustrin AM 63 SM 0802 Short-term employment 1st quarter of 2008 På grund av fel i underliggande dataset var beräkningen av förändringstalet för totalen i tabell 5a felaktig. Uppgifterna för de enskilda delsektorerna

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antalet anställda minskade inom Tillverkningsindustrin. Antalet anställda inom statlig sektor ökade

Antalet anställda minskade inom Tillverkningsindustrin. Antalet anställda inom statlig sektor ökade AM 63 SM 1303 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 2:a kvartalet 2013 Short-term employment 2nd quarter of 2013 I korta drag Antalet anställda minskade inom Tillverkningsindustrin Totalt antal anställda

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen 2013 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården

Läs mer

Antalet anställda i privat sektor ökade. Antalet anställda i offentlig sektor ökade marginellt

Antalet anställda i privat sektor ökade. Antalet anställda i offentlig sektor ökade marginellt AM 63 SM 1204 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2012 Short-term employment 3rd quarter of 2012 I korta drag Antalet anställda i privat sektor ökade Totalt antal anställda ökade med 0,9

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer