Nystartade företag efter kvartal 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nystartade företag efter kvartal 2010"

Transkript

1 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007), nytt aktiveringskriterium 3 Tabell 3 Antal sysselsatta i nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp 4 (SNI 2007) Tabell 4 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och lednings könssammansättning 4 Tabell 5 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och juridisk form 4 Tabell 6 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och län 5 Tabell 7 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och län, etableringsfrekvenser 5 Statistikansvarig myndighet Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, Östersund Telefon Telefax Förfrågningar: Lars Sundell telefon e-post Ansvarig utgivare Dan Hjalmarsson Stockholm maj Producent SCB ÖREBRO Telefon Telefax Förfrågningar: Fredrik Nilsson telefon e-post

2 Nystartade företag efter kvartal 2010 Under 2010 startades nya företag 1. Antalet nystartade företag låg därmed 12 procent högre jämfört med 2009, då företag startades. Fördelat efter kvartal uppgick förändringarna jämfört med föregående år till 7 procent under det första kvartalet samt 17 respektive 8 och 16 procent under kvartal två till fyra. Fördelat efter bransch startades (15 procent) av de nya företagen under 2010 inom branschgruppen Handel, service och motorfordon. Drygt företag (12 procent) startades inom Bygg och anläggning och knappt (10 procent) företag inom Juridisk samt ekonomisk konsultverksamhet. De största förändringarna jämfört med 2009 inträffade inom Transport och magasinering, Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet samt Kultur, nöje och fritid, med ökningar på 27, 23 respektive 20 procent. Ökningen inom Transport och magasinering var starkast under det andra kvartalet medan ökningarna inom Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet samt Kultur, nöje och fritid var störst under kvartal fyra. Antalet enskilda näringsidkare uppgick till (64 procent) och antalet handels- och kommanditbolag mm 2 till (7 procent). Antalet aktiebolag uppgick till knappt eller 29 procent av de nya företagen. Jämfört med 2009 innebar detta att andelen aktiebolag ökade med 8 procentenheter medan antalet enskilda näringsidkare minskade med 6 procentenheter. Ökningen av antalet aktiebolag var starkast under kvartalen två till fyra. Den 1 april 2010 sänktes kravet på minsta aktiekapital från kronor till kronor. Fördelat efter kön leddes 61 procent av de nya företagen av män och 32 procent av kvinnor. Resterande företag leddes av män och kvinnor gemensamt. Jämfört med 2009 var förändringarna gällande könsfördelning små. Det samma gällde utvecklingen under de enskilda kvartalen år De nystartade företagen 2010 sysselsatte personer 3. Bland dessa var knappt personer eller 37 procent heltidssysselsatta. Antalet kvinnor sysselsatta i de nya företagen uppgick till drygt personer. Fördelat efter län startades knappt (31 procent) av de nya företagen i Stockholms län och knappt (17 procent) i Västra Götalands län samt knappt (14 procent) företag i Skåne län. Jämfört med 2009 ökade antalet nystartade företag med 15 procent i Stockholms- respektive Västra Götalands län och med 7 procent i Skåne län. Antalet nya företag i relation till befolkningen år uppgick för hela landet till 11,1 företag per 1000 invånare. Efter län förelåg den högsta etableringsfrekvensen i Stockholms län med 15,3 företag per 1000 invånare. Under 2010 förändrades kriterierna för nyaktiveringar av företag i företagsregistret. Effekten av dessa ändringar för statistiken över nystartade företag fördelat efter bransch visas i tabell 2. Dessa uppgifter är inte jämförbara med äldre statistik. Övriga här nämnda uppgifter följer dock äldre kriterier. Mer information om de nya kriterierna finns på Statistiska centralbyråns hemsida. Ytterligare data gällande nystartade företag 2010, exempelvis fördelat efter kommun, finns i statistikportalen på Tillväxtanalys hemsida. 1 Frånräknat olika former av övertaganden och ombildningar av existerande företag 2 Inkluderar ekonomiska föreningar 3 Inkluderar ägare 2

3 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) Jordbruk, skogsbruk och fiske SNI Tillverkning och dylikt SNI Bygg och anläggning SNI Handel och service motorfordon SNI Transport och magasinering SNI Hotell och restaurang SNI Förlag, radio, TV, film och telekommunikation SNI Programmering och informationstjänster SNI Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet SNI Juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet SNI Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet och forskning SNI Reklam och marknadsföring SNI Annan specialiserad konsultverksamhet och veterinärtjänster SNI Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning samt andra kontorstjänster SNI Utbildning SNI Vård och omsorg SNI Kultur, nöje och fritid SNI Andra serviceföretag och personliga tjänster SNI * Kriteriet för nyaktiveringar av företag förändrades under Uppgifter här följer dock äldre kriterier. Tabell 2 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007), nytt aktiveringskriterium Jordbruk, skogsbruk och fiske SNI Tillverkning och dylikt SNI Bygg och anläggning SNI Handel och service motorfordon SNI Transport och magasinering SNI Hotell och restaurang SNI Förlag, radio, TV, film och telekommunikation SNI Programmering och informationstjänster SNI Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet SNI Juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet SNI Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet och forskning SNI Reklam och marknadsföring SNI Annan specialiserad konsultverksamhet och veterinärtjänster SNI Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning samt andra kontorstjänster SNI Utbildning SNI Vård och omsorg SNI Kultur, nöje och fritid SNI Andra serviceföretag och personliga tjänster SNI Samtliga * Enligt nya kriterier för nyaktiveringar av företag. 3

4 Tabell 3 Antal sysselsatta i nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) Jordbruk, skogsbruk och fiske SNI Tillverkning och dylikt SNI Bygg och anläggning SNI Handel och service motorfordon SNI Transport och magasinering SNI Hotell och restaurang SNI Förlag, radio, TV, film och telekommunikation SNI Programmering och informationstjänster SNI Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet SNI Juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet SNI Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet och forskning SNI Reklam och marknadsföring SNI Annan specialiserad konsultverksamhet och veterinärtjänster SNI Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning samt andra kontorstjänster SNI Utbildning SNI Vård och omsorg SNI Kultur, nöje och fritid SNI Andra serviceföretag och personliga tjänster SNI Samtliga Tabell 4 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och lednings könssammansättning Lednings könssammansättning * * * * 2010* Kvinna eller endast kvinnor Man eller endast män Gemensam ledning Tabell 5 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och juridisk form Juridisk form * * * * 2010* Enskild näringsidkare Handels- eller kommanditbolag Aktiebolag

5 Tabell 6 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och län Län * * * * 2010* Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Tabell 7 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och län, etableringsfrekvenser Län * * * * 2010* Stockholms län 4,0 3,6 3,6 4,3 15,3 Uppsala län 2,7 3,0 2,6 3,0 11,3 Södermanlands län 2,1 2,5 2,0 2,3 8,9 Östergötlands län 2,0 2,2 2,1 2,2 8,5 Jönköpings län 2,0 2,0 1,9 1,9 7,8 Kronobergs län 2,3 2,5 2,1 2,2 9,1 Kalmar län 2,3 2,3 1,9 2,0 8,5 Gotlands län 2,7 4,0 2,7 3,2 12,6 Blekinge län 2,0 1,9 1,6 2,2 7,8 Skåne län 3,0 3,0 2,8 3,1 11,8 Hallands län 2,7 2,6 2,6 3,1 11,0 Västra Götalands län 2,7 2,6 2,5 3,0 10,8 Värmlands län 2,0 2,1 2,1 1,9 8,2 Örebro län 2,2 2,3 1,8 2,2 8,4 Västmanlands län 2,3 1,8 2,3 2,3 8,7 Dalarnas län 2,4 2,4 2,2 2,5 9,5 Gävleborgs län 2,3 2,3 1,8 2,1 8,6 Västernorrlands län 2,2 2,2 2,1 2,1 8,7 Jämtlands län 2,4 2,7 2,6 3,1 10,8 Västerbottens län 1,9 2,0 2,1 2,0 8,1 Norrbottens län 2,0 2,2 2,1 2,3 8,5 Samtliga 2,8 2,8 2,6 3,0 11,1 5

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Rapport från Soliditet 1 Jämförelse av andelen Kreditvärdiga/icke kreditvärdiga bolag per 2009-10-01 och 2010-10-01 I Soliditets expertmodell får

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 2013 03 204 Ulrika Hagström Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO ulrika.hagstrom@tco.se Tel 08-782 91 31 2 fler kvinnor leder tco granskar

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet. Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag

Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet. Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag Working paper/pm 2012:06 Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag Tillväxtanalys har fått Näringsdepartementets

Läs mer

GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen

GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen FÖRORD Sänkt moms har varit en väldigt viktig fråga för oss då vi ser att det

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING

Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING 2 Sammanfattning Andelen långvarigt sjukskrivna med en psykisk diagnos har ökat sedan 2009 och för kvinnor är den högre än vad den var i början av 2000-talet. Kvinnor har en högre

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer