Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet"

Transkript

1 Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

2 Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets löpande förvaltning Statistiken baseras på SCBs entreprenörskapsdatabas Statistiken omfattar företag i Sverige som utgör huvudsaklig sysselsättning för minst en person. Utländsk bakgrund = Personer som är födda utomlands eller födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands

3 Andel företagare Alla företag, utan indelning 18% 16% 14% 12% 1 8% 11,6% 8 - Kalmar län Riket 6% 4% 11,6% 2% Andel företagare bland förvärvsarbetare år

4 Andel företagare 25% Alla företag, uppdelat på företagsledarens bakgrund 15% 1 11,7% 11, 8 - Kalmar län Riket 5% 11,6% 10,9% Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Andel företagare bland förvärvsarbetare år

5 Andel företagare 25% Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på födelseplats 15% 1 11,5% 8,4% 8 - Kalmar län Riket 5% 11,2% 8,6% Födda utomlands Födda i Sverige Andel företagare bland förvärvsarbetare år

6 Andel företagare Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på födelseregion 8 - Kalmar län Riket 3 25% 15% 1 5% 21,9% 2,6% 2,3% 0,6% 1,9% 2,8% 3,3% 10, 14,1% 2,1% 1,9% 15,5% 9, 15,1% 13,8% 5,8% 5,8% 8,2% 3,5% 16,2% 13,4% Andel av företagarna med utländsk bakgrund som är födda i respektive region

7 Andel företagare 25% Alla företag, uppdelat på företagsledarens bakgrund och kön 15% 16,2% 14,3% 1 6,8% 7,3% 16,8% 14,5% 8 - Kalmar län Riket 5% 5,8% 7,1% Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Kvinnor Män Andel företagare bland förvärvsarbetare år

8 Andel företagare 25% Alla företag, uppdelat på företagsledarens bakgrund och ålder 15% 1 5% 14,2% 12,7% 5, 14, 12,5% 3,1% 2,6% 5, Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Svensk bakgrund Utländsk bakgrund 8 - Kalmar län Riket Upp till 30 år Äldre än 30 år Andel företagare bland förvärvsarbetare år

9 Utbildningsnivå Alla företag, utan indelning ,3% 4 34,5% 8 - Kalmar län 3 18,2% 50,8% Riket 1 24, 25,2% Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Den operativa företagsledarens högsta utbildningsnivå enligt Utbildningsregistret observationer har exkluderats p.g.a. okänd utbildning.

10 Utbildningsnivå Alla företag, uppdelat på företagsledarens bakgrund ,4% 18,1% 51,2% 48,3% 24,4% 33,6% 19,8% 18,5% 46,4% 42,4% 33,8% 39,1% 8 - Kalmar län Riket Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Svensk Bakgrund Utländsk bakgrund Den operativa företagsledarens högsta utbildningsnivå enligt Utbildningsregistret observationer har exkluderats p.g.a. okänd utbildning.

11 Utbildningsnivå Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på födelseplats , 19,2% 45,2% 40,9% 39,9% 34,8% 17,5% 14,1% 57,7% 51,5% 24,7% 34,3% 8 - Kalmar län Riket Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Födda utomlands Födda i Sverige Den operativa företagsledarens högsta utbildningsnivå enligt Utbildningsregistret observationer har exkluderats p.g.a. okänd utbildning.

12 Utbildningsnivå Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på kön ,1% 44,3% 43,4% 36,7% ,6% 42, 40,8% 19,9% 48,4% 30,5% 17,2% 21,1% Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial 8 - Kalmar län Riket Kvinnor Män Utländsk bakgrund Den operativa företagsledarens högsta utbildningsnivå enligt Utbildningsregistret observationer har exkluderats p.g.a. okänd utbildning.

13 Utbildningsnivå Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på ålder ,4% 33,2% 42,1% 39,8% ,9% 21,4% 50, 28,1% 19,6% 18,2% 46, 34,4% 8 - Kalmar län Riket Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Upp till 30 år Äldre än 30 år Utländsk bakgrund Den operativa företagsledarens högsta utbildningsnivå enligt Utbildningsregistret observationer har exkluderats p.g.a. okänd utbildning.

14 Utbildningsinriktning Alla företag, utan indelning ,6% 52,4% ,2% 50,8% 8 - Kalmar län Riket 1 Praktisk Teoretisk Den operativa företagsledarens högsta utbildningsinriktning i teoretisk eller praktisk utbildning enligt Utbildningsregistret observationer har exkluderats p.g.a. okänd utbildning.

15 Utbildningsinriktning Alla företag, uppdelat på företagsledarens bakgrund 7 66,8% ,4% 49,6% ,6% 49,4% 33,8% 33,2% 66,2% 8 - Kalmar län Riket 1 Praktisk Teoretisk Praktisk Teoretisk Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Den operativa företagsledarens högsta utbildningsinriktning i teoretisk eller praktisk utbildning enligt Utbildningsregistret observationer har exkluderats p.g.a. okänd utbildning.

16 Utbildningsinriktning Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på födelseplats 7 69,5% ,7% 50,3% ,5% 68,8% 59,8% 8 - Kalmar län Riket 1 31,2% 40,2% Praktisk Teoretisk Praktisk Teoretisk Födda utomlands Födda i Sverige Den operativa företagsledarens högsta utbildningsinriktning i teoretisk eller praktisk utbildning enligt Utbildningsregistret observationer har exkluderats p.g.a. okänd utbildning.

17 Utbildningsinriktning Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på kön ,1% 67,1% ,9% 65,7% 32,9% 66,4% 8 - Kalmar län 1 34,3% 33,6% Riket Praktisk Teoretisk Praktisk Teoretisk Kvinnor Män Utländsk bakgrund Den operativa företagsledarens högsta utbildningsinriktning i teoretisk eller praktisk utbildning enligt Utbildningsregistret observationer har exkluderats p.g.a. okänd utbildning.

18 Utbildningsinriktning Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på ålder ,6% 66,1% ,1% 26,4% 71,9% 34,4% 33,9% 65,6% 8 - Kalmar län Riket Praktisk Teoretisk Praktisk Teoretisk Upp till 30 år Äldre än 30 år Utländsk bakgrund Den operativa företagsledarens högsta utbildningsinriktning i teoretisk eller praktisk utbildning enligt Utbildningsregistret observationer har exkluderats p.g.a. okänd utbildning.

19 Företagsform Alla företag, utan indelning ,1% 4 38,1% ,9% 35,2% 8,9% 5,9% 5,3% 3,6% Aktiebolag Enskild näringsidkare Handelsbolag Övriga 8 - Kalmar län Riket Företagens juridiska form enligt Företagsregistret (FDB). Inom gruppen handelsbolag räknas även kommanditbolag. I gruppen Övriga ingår bl.a. stiftelser och ideella föreningar.

20 Företagsform Alla företag, uppdelat på företagsledarens bakgrund 8 - Kalmar län Riket , 39,6% Aktiebolag 55,6% 46,2% 9,1% 5,2% 4,8% 3,6% 26,9% 30,3% 59,5% 52, 9,7% 10,6% 3, Enskild Handelsbolag Övriga Aktiebolag Enskild Handelsbolag näringsidkare näringsidkare 7,9% Övriga Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Företagens juridiska form enligt Företagsregistret (FDB). Inom gruppen handelsbolag räknas även kommanditbolag. I gruppen Övriga ingår bl.a. stiftelser och ideella föreningar.

21 Företagsform Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på födelseplats 8 - Kalmar län Riket 6 54, ,6% 39,6% ,2% 27,7% Aktiebolag 61,4% 10,1% 10,4% 3, 8,2% 43,4% 40,4% 7,5% 6,2% 13,1% 3, Enskild Handelsbolag Övriga Aktiebolag Enskild Handelsbolag näringsidkare näringsidkare Övriga Födda utomlands Födda i Sverige Företagens juridiska form enligt Företagsregistret (FDB). Inom gruppen handelsbolag räknas även kommanditbolag. I gruppen Övriga ingår bl.a. stiftelser och ideella föreningar.

22 Företagsform Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på kön 8 - Kalmar län Riket ,3% 49,5% ,6% 20,5% Aktiebolag 64,8% 8,9% 10,8% 3,8% 13,3% 29,7% 35, 57,1% 10,1% 10,5% 2,7% Enskild Handelsbolag Övriga Aktiebolag Enskild Handelsbolag näringsidkare näringsidkare 5,4% Övriga Kvinnor Män Utländsk bakgrund Företagens juridiska form enligt Företagsregistret (FDB). Inom gruppen handelsbolag räknas även kommanditbolag. I gruppen Övriga ingår bl.a. stiftelser och ideella föreningar.

23 Företagsform Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på ålder 8 - Kalmar län Riket ,8% 21,8% Aktiebolag 61,8% 59,2% 11,8% 20,6% 5,9% 7,2% 28,4% 31,3% 59,3% 51,2% 9,5% 8, 9,6% 2,7% Enskild Handelsbolag Övriga Aktiebolag Enskild Handelsbolag näringsidkare näringsidkare Övriga Upp till 30 år Äldre än 30 år Utländsk bakgrund Företagens juridiska form enligt Företagsregistret (FDB). Inom gruppen handelsbolag räknas även kommanditbolag. I gruppen Övriga ingår bl.a. stiftelser och ideella föreningar.

24 Företagetsålder Alla företag, utan indelning ,1% 52,9% ,3% 8 - Kalmar län Riket 42,7% 1 3 år och yngre Över 3 år Företagets ålder enligt Företagen och arbetsställenas dynamik (FAD). Mer om FAD finns att läsa på: Företagens och arbetställenas dynamik (FAD) - Statistiska centralbyrån.

25 Företagetsålder Alla företag, uppdelat på företagsledarens bakgrund 6 54,6% 55,5% ,4% 44,5% 3 42, 58, 50,7% 49,3% 8 - Kalmar län Riket 1 3 år och yngre Över 3 år 3 år och yngre Över 3 år Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Företagets ålder enligt Företagen och arbetsställenas dynamik (FAD). Mer om FAD finns att läsa på: Företagens och arbetställenas dynamik (FAD) - Statistiska centralbyrån.

26 Företagetsålder Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på födelseplats , 44, 52,2% 47,8% ,6% 48,4% 42,4% 57,6% 8 - Kalmar län Riket 1 3 år och yngre Över 3 år 3 år och yngre Över 3 år Födda utomlands Födda i Sverige Företagets ålder enligt Företagen och arbetsställenas dynamik (FAD). Mer om FAD finns att läsa på: Företagens och arbetställenas dynamik (FAD) - Statistiska centralbyrån.

27 Företagetsålder Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på kön 6 57,2% 54,7% ,8% 45,3% , 50, 51,1% 48,9% 3 år och yngre Över 3 år 3 år och yngre Över 3 år 8 - Kalmar län Riket Kvinnor Män Utländsk bakgrund Företagets ålder enligt Företagen och arbetsställenas dynamik (FAD). Mer om FAD finns att läsa på: Företagens och arbetställenas dynamik (FAD) - Statistiska centralbyrån.

28 Företagetsålder Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på ålder 8 82,5% 6 52,5% 47,5% 4 82,4% 8 - Kalmar län 17,5% 47,5% 52,5% Riket 17,6% 3 år och yngre Över 3 år 3 år och yngre Över 3 år Upp till 30 år Äldre än 30 år Utländsk bakgrund Företagets ålder enligt Företagen och arbetsställenas dynamik (FAD). Mer om FAD finns att läsa på: Företagens och arbetställenas dynamik (FAD) - Statistiska centralbyrån.

29 Varor & tjänster Alla företag, utan indelning , Kalmar län , 33, 52, Riket 1 Varor Tjänster Företagets näringsgrenskod enligt standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). Varor= Företag med näringsgrenskod från 01 till 43. Tjänster= Företag med näringsgrenskod från 45 till 99.

30 Varor & tjänster Alla företag, uppdelat på företagsledarens bakgrund ,4% , , 50,4% 49,6% 17,6% 77,6% 8 - Kalmar län Riket 1 22,4% Varor Tjänster Varor Tjänster Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Företagets näringsgrenskod enligt standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). Varor= Företag med näringsgrenskod från 01 till 43. Tjänster= Företag med näringsgrenskod från 45 till 99.

31 Varor & tjänster Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på födelseplats ,8% 79,3% ,2% 77,4% 20,7% 79,6% 8 - Kalmar län Riket 1 22,6% 20,4% Varor Tjänster Varor Tjänster Födda utomlands Födda i Sverige Företagets näringsgrenskod enligt standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). Varor= Företag med näringsgrenskod från 01 till 43. Tjänster= Företag med näringsgrenskod från 45 till 99.

32 Varor & tjänster Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på kön 92, 78,1% 90,1% 71,8% 21,9% 8, 28,2% 9,9% Varor Tjänster Varor Tjänster 8 - Kalmar län Riket Kvinnor Män Utländsk bakgrund Företagets näringsgrenskod enligt standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). Varor= Företag med näringsgrenskod från 01 till 43. Tjänster= Företag med näringsgrenskod från 45 till 99.

33 Varor & tjänster Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på ålder ,2% 81,9% 82,4% 77,1% 13,8% 18,1% 17,6% 22,9% Varor Tjänster Varor Tjänster 8 - Kalmar län Riket Upp till 30 år Äldre än 30 år Utländsk bakgrund Företagets näringsgrenskod enligt standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). Varor= Företag med näringsgrenskod från 01 till 43. Tjänster= Företag med näringsgrenskod från 45 till 99.

34 Branschgrupper Jordbruk, jakt och skogsbruk Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Byggverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Tillverkning Annan serviceverksamhet Hotell och restaurang Transport och magasinering Fastighetsverksamhet Kultur, nöje och fritid Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Vård och omsorg; sociala tjänster Informations- och kommunikationsverksamhet Utbildning Alla företag, utan indelning Riket 8 - Kalmar län 9,3% 8,3% 13,1% 12,5% 6,6% 4,3% 4,6% 4,4% 3,7% 3,3% 3,4% 4,5% 3,2% 3,7% 2,5% 3,6% 2,4% 4,7% 2, 2, 1,2% 6,4% 7,3% 13,8% 27,2% 14, 12,8% 15,2% 5% 1 15% 25% Företagets näringsgrenskod enligt standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). Indelning i den aggregerade nivån avdelningar (A till U). Branschgrupper B, D, E, K, O, T, U, Z har exkluderats p.g.a. lågt antal.

35 Svensk bakgrund Utländsk bakgrund SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC Branschgrupper Alla företag, uppdelat på företagsledarens bakgrund Riket 8 - Kalmar län Hotell och restaurang Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Annan serviceverksamhet Byggverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Tillverkning Jordbruk, jakt och skogsbruk Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Vård och omsorg; sociala tjänster Kultur, nöje och fritid Informations- och kommunikationsverksamhet Fastighetsverksamhet Transport och magasinering Utbildning Jordbruk, jakt och skogsbruk Byggverksamhet Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Tillverkning Annan serviceverksamhet Transport och magasinering Fastighetsverksamhet Kultur, nöje och fritid Hotell och restaurang Vård och omsorg; sociala tjänster Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Informations- och kommunikationsverksamhet Utbildning 5% 1 15% 25% 3 35% 4 Företagets näringsgrenskod enligt standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). Indelning i den aggregerade nivån avdelningar (A till U). Branschgrupper B, D, E, K, O, T, U, Z har exkluderats p.g.a. lågt antal.

36 Födda utomlands Födda i Sverige SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC Branschgrupper Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på födelseplats Riket 8 - Kalmar län Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Hotell och restaurang Annan serviceverksamhet Byggverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Tillverkning Vård och omsorg; sociala tjänster Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Fastighetsverksamhet Jordbruk, jakt och skogsbruk Transport och magasinering Kultur, nöje och fritid Utbildning Informations- och kommunikationsverksamhet Hotell och restaurang Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Annan serviceverksamhet Byggverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Tillverkning Jordbruk, jakt och skogsbruk Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Vård och omsorg; sociala tjänster Kultur, nöje och fritid Informations- och kommunikationsverksamhet Fastighetsverksamhet Transport och magasinering Utbildning 5% 1 15% 25% 3 35% 4 Företagets näringsgrenskod enligt standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). Indelning i den aggregerade nivån avdelningar (A till U). Branschgrupper B, D, E, K, O, T, U, Z har exkluderats p.g.a. lågt antal.

37 Utländsk bakgrund Kvinnor Män SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC Branschgrupper Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på kön Riket 8 - Kalmar län Hotell och restaurang Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Byggverksamhet Tillverkning Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Annan serviceverksamhet Jordbruk, jakt och skogsbruk Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Informations- och kommunikationsverksamhet Kultur, nöje och fritid Vård och omsorg; sociala tjänster Fastighetsverksamhet Transport och magasinering Utbildning Annan serviceverksamhet Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Hotell och restaurang Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Vård och omsorg; sociala tjänster Tillverkning Kultur, nöje och fritid Jordbruk, jakt och skogsbruk Utbildning Byggverksamhet Fastighetsverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Transport och magasinering 5% 1 15% 25% 3 35% 4 Företagets näringsgrenskod enligt standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). Indelning i den aggregerade nivån avdelningar (A till U). Branschgrupper B, D, E, K, O, T, U, Z har exkluderats p.g.a. lågt antal.

38 Utländsk bakgrund Upp till 30 år Äldre än 30 år SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC Branschgrupper Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på ålder Riket 8 - Kalmar län Hotell och restaurang Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Annan serviceverksamhet Byggverksamhet Tillverkning Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Jordbruk, jakt och skogsbruk Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Vård och omsorg; sociala tjänster Kultur, nöje och fritid Fastighetsverksamhet Transport och magasinering Informations- och kommunikationsverksamhet Utbildning Hotell och restaurang Byggverksamhet Annan serviceverksamhet Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Informations- och kommunikationsverksamhet Jordbruk, jakt och skogsbruk Kultur, nöje och fritid Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Vård och omsorg; sociala tjänster Transport och magasinering Utbildning Fastighetsverksamhet Tillverkning Företagets näringsgrenskod enligt standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). Indelning i den aggregerade nivån avdelningar (A till U). Branschgrupper B, D, E, K, O, T, U, Z har exkluderats p.g.a. lågt antal.

39 Tjänstesektorn Alla företag, utan indelning Riket 8 - Kalmar län Handel 25,2% 20,9% Personliga och kulturella tjänster 19, 17,7% Juridisk, ekonomisk, arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt 13,4% 16,4% Hotell- och restaurang 8,8% 6,4% Transport och magasinering 7,2% 6,6% Utbildning, vård och sociala tjänster 7, 8,4% Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 6,5% 5, Uthyrning, arbetsförmedling, resetjänster, och andra stödtjänster 4,7% 5,5% Reklam, marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, 4,4% 6,3% Informations- och kommunikationsverksamhet 3,8% 6,9% 5% 1 15% 25% Andelar inom tjänstesektorn. Företagets näringsgrenskod enligt standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007).

40 Svensk bakgrund Utländsk bakgrund SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC Tjänstesektorn Alla företag, uppdelat på företagsledarens bakgrund Riket 8 - Kalmar län Hotell- och restaurang Handel Personliga och kulturella tjänster Juridisk, ekonomisk, arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU Utbildning, vård och sociala tjänster Uthyrning, arbetsförmedling, resetjänster, och andra stödtjänster Reklam, marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, Informations- och kommunikationsverksamhet Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare Transport och magasinering Handel Personliga och kulturella tjänster Juridisk, ekonomisk, arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU Transport och magasinering Utbildning, vård och sociala tjänster Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare Hotell- och restaurang Uthyrning, arbetsförmedling, resetjänster, och andra stödtjänster Reklam, marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, Informations- och kommunikationsverksamhet Andelar inom tjänstesektorn. Företagets näringsgrenskod enligt standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007).

41 Födda utomlands Födda i Sverige SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC Tjänstesektorn Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på födelseplats Riket 8 - Kalmar län Handel Hotell- och restaurang Personliga och kulturella tjänster Utbildning, vård och sociala tjänster Juridisk, ekonomisk, arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU Uthyrning, arbetsförmedling, resetjänster, och andra stödtjänster Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare Reklam, marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, Transport och magasinering Informations- och kommunikationsverksamhet Hotell- och restaurang Handel Personliga och kulturella tjänster Juridisk, ekonomisk, arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU Utbildning, vård och sociala tjänster Uthyrning, arbetsförmedling, resetjänster, och andra stödtjänster Reklam, marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, Informations- och kommunikationsverksamhet Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare Transport och magasinering Andelar inom tjänstesektorn. Företagets näringsgrenskod enligt standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007).

42 Utländsk bakgrund Kvinnor Män SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC Tjänstesektorn Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på kön Riket 8 - Kalmar län Hotell- och restaurang Handel Personliga och kulturella tjänster Juridisk, ekonomisk, arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU Utbildning, vård och sociala tjänster Uthyrning, arbetsförmedling, resetjänster, och andra stödtjänster Informations- och kommunikationsverksamhet Reklam, marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare Transport och magasinering Personliga och kulturella tjänster Handel Hotell- och restaurang Utbildning, vård och sociala tjänster Uthyrning, arbetsförmedling, resetjänster, och andra stödtjänster Juridisk, ekonomisk, arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU Reklam, marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare Informations- och kommunikationsverksamhet Transport och magasinering Andelar inom tjänstesektorn. Företagets näringsgrenskod enligt standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007).

43 Utländsk bakgrund Upp till 30 år Äldre än 30 år SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC Tjänstesektorn Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på ålder Riket 8 - Kalmar län Hotell- och restaurang Handel Personliga och kulturella tjänster Juridisk, ekonomisk, arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU Utbildning, vård och sociala tjänster Uthyrning, arbetsförmedling, resetjänster, och andra stödtjänster Reklam, marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare Transport och magasinering Informations- och kommunikationsverksamhet Hotell- och restaurang Personliga och kulturella tjänster Handel Informations- och kommunikationsverksamhet Reklam, marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, Juridisk, ekonomisk, arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU Uthyrning, arbetsförmedling, resetjänster, och andra stödtjänster Utbildning, vård och sociala tjänster Transport och magasinering Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare Andelar inom tjänstesektorn. Företagets näringsgrenskod enligt standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007).

44 Företagsstorlek - antal företag Alla företag, utan indelning 8 - Kalmar län Riket ,8% ,2% 32,1% 33,9% 7,5% 4,1% 2,4% 7,4% 4,2% 2,1% 1, 1,1% 0,1% 0,2% Antal företag, uppdelat i storleksgrupper. Storleksgrupperna anger antalet på företaget enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

45 Företagsstorlek - antal Alla företag, utan indelning 8 - Kalmar län Riket ,9% ,9% 13,5% 11,2% 9,1% 10,3% 24,4% 15,2% 12,2% 14,2% 16,5% 17,4% Antal, uppdelat i storleksgrupper. Storleksgrupperna anger antalet på företaget enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

46 Företagsstorlek - antal företag Alla företag, uppdelat på företagsledarens bakgrund Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Kalmar län 53, 31,8% 7,6% 4,3% 2,2% 1, 0,1% 55,6% 34,6% 5,5% 2,6% 1,3% 0,4% 0,2% Riket 50,6% 33,5% 7,5% 4,3% 2,6% 1,2% 0,2% 51,4% 35,7% 7,2% 3,2% 1,6% 0,6% 0,2% Antal företag, uppdelat i storleksgrupper. Storleksgrupperna anger antalet på företaget enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

47 Företagsstorlek - antal Alla företag, uppdelat på företagsledarens bakgrund Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Kalmar län 15,3% 12,7% 14,8% 17,1% 25,9% 14,2% 14,9% 8,1% 7,7% 10,3% 9,6% 49,4% Riket 10,6% 8,8% 10,3% 13,8% 20,5% 36,1% 15,9% 11,7% 10,6% 11,8% 15,3% 34,7% Antal, uppdelat i storleksgrupper. Storleksgrupperna anger antalet på företaget enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

48 Företagsstorlek - antal företag Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på födelseplats Födda utomlands Födda i Sverige Kalmar län 57,1% 33,7% 5,2% 2,5% 1,1% 0,3% 0,1% 40,4% 43,4% 8,1% 3, 3, 1, 1, Riket 53,2% 34,9% 6,8% 2,9% 1,4% 0,6% 0,1% 40,5% 40,6% 9,8% 5,4% 2,6% 0,9% 0,2% Antal företag, uppdelat i storleksgrupper. Storleksgrupperna anger antalet på företaget enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

49 Företagsstorlek - antal Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på födelseplats Födda utomlands Födda i Sverige Kalmar län 16,4% 8,7% 8,4% 10,3% 10,3% 46, 8,6% 5,5% 5,1% 10,5% 6,6% 63,7% Riket 16,1% 11,5% 9,9% 11, 14,5% 37, 14,9% 12,9% 14,2% 15,7% 18,9% 23,5% Antal, uppdelat i storleksgrupper. Storleksgrupperna anger antalet på företaget enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

50 Företagsstorlek - antal företag Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på kön Kvinnor Utländsk bakgrund Män Kalmar län 64,2% 28,5% 4,9% 0,9% 0,9% 0,3% 0,3% 51,6% 37,3% 5,7% 3,3% 1,5% 0,4% 0,1% Riket 63, 28,6% 5, 1,9% 1, 0,4% 0,1% 46, 39,1% 8,3% 3,9% 1,9% 0,7% 0,2% Antal företag, uppdelat i storleksgrupper. Storleksgrupperna anger antalet på företaget enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

51 Företagsstorlek - antal Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på kön Kvinnor Utländsk bakgrund Män Kalmar län 16, 9,1% 3,1% 10,9% 9,9% 51, 14,5% 7,8% 9,2% 10,1% 9,5% 48,9% Riket 21,3% 14,2% 10,7% 12,6% 17,7% 23,5% 14,7% 11,1% 10,6% 11,6% 14,7% 37,2% Antal, uppdelat i storleksgrupper. Storleksgrupperna anger antalet på företaget enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

52 Företagsstorlek - antal företag Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på ålder Upp till 30 år Utländsk bakgrund Äldre än 30 år Kalmar län 57,8% 38,2% 3,9% 0, 0, 0, 0, 55,3% 34,2% 5,6% 2,8% 1,4% 0,4% 0,2% Riket 55,6% 35, 6,3% 2,2% 0,7% 0,2% 0, 51, 35,8% 7,3% 3,4% 1,7% 0,7% 0,2% Antal företag, uppdelat i storleksgrupper. Storleksgrupperna anger antalet på företaget enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

53 Företagsstorlek - antal Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på ålder Upp till 30 år Utländsk bakgrund Äldre än 30 år Kalmar län 72,9% 27,1% 0, 0, 0, 0, 13,7% 7,7% 7,9% 10,5% 9,8% 50,4% Riket 36,8% 24,1% 16,9% 12, 10,2% 0, 15, 11,2% 10,3% 11,8% 15,5% 36,2% Antal, uppdelat i storleksgrupper. Storleksgrupperna anger antalet på företaget enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

54 Export Alla företag, utan indelning 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 10,7% 8 - Kalmar län Riket 4% 2% 7,1% Uppgiften om export kommer från Momsstatistiken och populationen är samtliga företag som är momsbelagda.

55 Export Alla företag, uppdelat på företagsledarens bakgrund 18% 16% 14% 12% 1 8% 10,9% 9,8% 8 - Kalmar län Riket 6% 4% 2% 7,1% 6,5% Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Uppgiften om export kommer från Momsstatistiken och populationen är samtliga företag som är momsbelagda.

56 Export Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på födelseplats 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 9,4% 6,5% 6,1% 12, 8 - Kalmar län Riket Födda utomlands Födda i Sverige Uppgiften om export kommer från Momsstatistiken och populationen är samtliga företag som är momsbelagda.

57 Export Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på födelseregion 8 - Kalmar län Riket 3 25% 15% 1 5% 0, 7,6% 7,6% 3,6% 14,3% 12,3% 0, 7,5% 4,6% 3,8% 13, 11,2% 21,5% 15,3% 6,1% 12, 7,9% 4, 6,6% 0, 2,1% 5,8% Uppgiften om export kommer från Momsstatistiken och populationen är samtliga företag som är momsbelagda.

58 Export 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Alla företag, uppdelat på företagsledarens bakgrund och kön 12,8% 11,3% 5,9% 6,6% 8,2% 7,6% 3,4% 4,1% Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Svensk bakgrund Utländsk bakgrund 8 - Kalmar län Riket Kvinnor Män Uppgiften om export kommer från Momsstatistiken och populationen är samtliga företag som är momsbelagda.

59 Export 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Alla företag, uppdelat på företagsledarens bakgrund och ålder 11,1% 10,2% 7,9% 6,5% 6,9% 7,3% 6,5% 3,6% Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Svensk bakgrund Utländsk bakgrund 8 - Kalmar län Riket Upp till 30 år Äldre än 30 år Uppgiften om export kommer från Momsstatistiken och populationen är samtliga företag som är momsbelagda.

60 Ekonomiska nyckeltal Alla företag (0-49 ), utan indelning Omsättning (miljoner kr) Moms (miljoner kronor) Förädlingsvärde (miljoner kronor) Lönesumma (miljoner kronor) Preliminärskatt (miljoner kronor) Kalmar län Riket Uppgifterna avser de operativa företagsledare som haft någon av de ekonomiska nyckeltalen. Uppgifterna innehåller endast företag med 0-49 och exkluderar även företag inom Finans- och försäkringsbranscher.

61 Ekonomiska Nyckeltal Företagare med utländsk bakgrund Omsättning (miljoner kronor) Moms (miljoner kronor) Förädlingsvärde (miljoner kronor) Lönesumma (miljoner kronor) Preliminärskatt (miljoner kronor) Utländsk bakgrund Uppgifterna avser de operativa företagsledare som haft någon av de ekonomiska nyckeltalen. Uppgifterna innehåller endast företag med 0-49 och exkluderar även företag inom Finans- och försäkringsbranscher.

62 Ekonomiska Nyckeltal Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på födelseplats Omsättning (miljoner kronor) Moms (miljoner kronor) Förädlingsvärde (miljoner kronor) Lönesumma (miljoner kronor) Preliminärskatt (miljoner kronor) Födda utomlands Födda i Sverige Uppgifterna avser de operativa företagsledare som haft någon av de ekonomiska nyckeltalen. Uppgifterna innehåller endast företag med 0-49 och exkluderar även företag inom Finans- och försäkringsbranscher.

63 Ekonomiska Nyckeltal Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på kön Kvinnor Män Omsättning (miljoner kronor) Moms (miljoner kronor) Förädlingsvärde (miljoner kronor) Lönesumma (miljoner kronor) Preliminärskatt (miljoner kronor) Uppgifterna avser de operativa företagsledare som haft någon av de ekonomiska nyckeltalen. Uppgifterna innehåller endast företag med 0-49 och exkluderar även företag inom Finans- och försäkringsbranscher.

64 Ekonomiska Nyckeltal Företagare med utländsk bakgrund, uppdelat på ålder Omsättning (miljoner kronor) Moms (miljoner kronor) Förädlingsvärde (miljoner kronor) Lönesumma (miljoner kronor) Preliminärskatt (miljoner kronor) Upp till 30 år Äldre än 30 år Uppgifterna avser de operativa företagsledare som haft någon av de ekonomiska nyckeltalen. Uppgifterna innehåller endast företag med 0-49 och exkluderar även företag inom Finans- och försäkringsbranscher.

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 12633 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Innehållsförteckning Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 2 2011 efter branschgrupp

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 2011-12-13 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 År 2010 arbetade 58 686 personer i Norrköping, vilket var en ökning med över 2 000 arbetstillfällen sedan år 2009. Störst ökning

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015 Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag vänt uppåt Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2017 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016 Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016.

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Företagens villkor och verklighet - 2011

Företagens villkor och verklighet - 2011 Företagens villkor och verklighet - 2011 1 Företagens villkor & verklighet 2011 En av Europas största och mest omfattande enkätundersökningar. Enkät till 30 000 små och medelstora företag. Cirka 20 000

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB 2016 - Rapport 2016-10-06 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Ericsson Local Services AB 710 683 2 Andreas Stihl Norden AB 540 202 3 Lego AB 410 789 4 Sparköp

Läs mer

Enköpings kommun 2016

Enköpings kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Sna Europe (INDUSTRIES) AB (Har ej säte i kommun) 914 962 2 Varsego AB 481 977 3 Lifco Dental AB

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,6 procent under andra kvartalet 2015

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Sjunkande antal nedlagda företag Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013 FAKTA I KORTHET Nr. 11 216 GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 213 Norge är Sveriges viktigaste grannland. För Sverige, som är ett av världens mest exportberoende länder, är Norge den största exportmarknaden.

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun)

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn 2 Stora Enso Fors AB 3 170 100 3 AB Karl

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Strängnäs kommun 2016

Strängnäs kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Pfizer Health AB (Har ej säte i kommun) 3 091 000 2 Mekonomen Grossist AB (Har ej säte i kommun)

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun)

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Atlas Copco Industrial Technique AB 4 221 103 2 Dustin AB 4 124 564 3 Dustin AB (Har ej säte i

Läs mer

Dokumentation av statistiken

Dokumentation av statistiken Dokumentation av statistiken En beskrivning av genomförande och metoder Statistik om Operativa företagsledare 2016-09-26 Ordernummer: 236799/874485-6 Inledning Enheten för företags- och registerbaserad

Läs mer

En kort presentation av Tjörns näringsliv

En kort presentation av Tjörns näringsliv En kort presentation av Tjörns näringsliv Allmänt om Tjörn Kommunen har ungefär 15 000 invånare, men man räknar med en befolkningsökning de kommande åren då man har förberett för en ökad bebyggelse på

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet, 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga er till arbetsgivare Uppdraget Försäkringskassan ska återrapportera de er som olika grupper arbetsgivare har inrapporterat

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade mest inom handeln Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,4 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Kvinnor och mäns företagande

Kvinnor och mäns företagande Kvinnor och mäns företagande Uppsala län Företagens villkor och verklighet 2011 1 Andel företag som drivs av kvinnor 2 24% 23% 20% 1 10% 0% Uppsala Källa: Företagens villkor och verklighet 2011 2 Riket

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik pressmeddelande/rapport www.custice.se Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik 2014-08-12 1 (3) kontakt Mikael Glännström, informationsansvarig mikael.glannstrom@custice.se tel: 0704-621202

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2013:02 Nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige Innehållsförteckning Kommentarer till statistiken sid 2 Nya företag under jämfört med 2010 sid 2 Fakta om statistiken sid 8 Statistikansvarig

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag i Finland Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 10,3 procent under första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie dnr

Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie dnr Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie 2016-08-29 dnr 2014-21-4.2 Förord Konjunkturinstitutet har av regeringen fått uppdraget (A2014/559/A) att utvärdera effekterna av stödet för yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2013 Producentprisindex för tjänster 2013, 2:a kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i april-juni Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2014 Producentprisindex för tjänster 2013, 4:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i oktober-december Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2011

Lönestrukturstatistik 2011 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Lönestrukturstatistik 2011 Medellönen för personer med lägre högskoleexamen har minskat i förhållande till övriga utbildningsnivåer under 2000-talet Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2013

Utländska dotterbolag i Finland 2013 Företag 2014 Utländska dotterbolag i Finland 2013 Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna.

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2013 Producentprisindex för tjänster 2013, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med 1,0 procent i juli-september Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2015 Producentprisindex för tjänster 2015, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster var i genomsnitt oförändrade i juli-september jämfört med året innan Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2015. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2015. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta 215 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Branschfördelning Sida 2 Nystartade företag Könsfördelning Startade per

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2013

Nationalräkenskapsdata 2013 Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Nationalräkenskaper 2016:1 11.2.2016 Nationalräkenskapsdata 2013 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år 2013.

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer