VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland"

Transkript

1 VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

2 Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen i samarbete mellan Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och Almi Företagspartner/programmet Styrelsekraft. Det har finansierats av Länsstyrelsen i Värmland och EU-projektet Det Företagsamma Värmland som gemensamt ägs av Almi Företagspartner och Region Värmland. Utgångspunkten har varit behovet att få en sammanhållen bild av både nationell och regional statistik när det gäller styrelsesammansättningen hos bolagsstyrelser sett ur ett könsperspektiv. Undersökningen är genomförd av Attityd i Karlstad AB under våren Samtlig data baseras på senaste tillgängliga nyckeltal från respektive företag.

3 Bakgrund Undersökningen är en del av tre i ett brett undersökningssamarbete mellan Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och Almi Företagspartner/ programmet Styrelsekraft. Inom ramen för detta undersökningspaket finns även en förstudie på ämnet kvinnor i VD-poster och som styrelseledamöter samt en fördjupande studie kring hur företag i Värmland förhåller sig till styrelsearbete och externa styrelseledamöter. Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Fördjupning med inriktning styrelsearbete och externa styrelseledamöter Aktuell undersökning

4 Syfte Presentera fakta kring hur könsfördelning i bolagsstyrelsesammansättning och fördelningen av VD-poster ser ut i Värmland kontra övriga Sverige Belysa könsfördelningen utifrån faktorer som bransch, storlek på företag i termer av antal anställda och omsättning, samt utifrån resultat i senaste årsbokslut.

5 Material Två databaser företag Fördelat på läns- respektive kommunnivå Bolag med minst fem miljoner i omsättning eller minst fem anställda. Kategorisering av styrelsestorlek baserars på kategorierna 1 ledamot, 2-5 ledamöter samt 6 eller fler ledamöter. (se bilaga 1) Bransch redovisas efter tvåsiffrig SNI-nivå med 16 branscher samt även i vissa fall i en gruppering om sju branschsammanslagningar. (se bilaga 2) Indelningar av omsättning och antal anställda utgår från SCB-standard (se bilaga 3 och 4)

6 Bolagen Majoriteten av bolagen totalt sett har två eller fler ledamöter, 49 procent. I Värmland är styrelser generellt sett något mindre, där hälften av styrelserna bara består av en ledamot.(se bilaga 1) Majoriteten av bolagen har en omsättning på mellan 5 och 9,9 miljoner, cirka 34 procent på Sverige totalt. (se bilaga 3) Majoriteten av bolagen i studien har fem till nio anställda, cirka 37% sett till Sverige totalt. (Se bilaga 4) Det är marginella procentuella skillnader sett till fördelningen av omsättning och antal anställda om man jämför de geografiska indelningarna. Drygt 52 procent av bolagen på totalnivå ingår inte i någon koncern. 43 procent ingår i svensk koncern och cirka 4 procent i utländsk koncern. (se bilaga 5)

7 Del I: Översikt Detta avsnitt avser ge en översiktsbild av tillgänglig data. Data som återges är andel bolag med minst en kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot, andel bolag med kvinna som VD och/eller ordinarie styrelseledamot, fördelningen av antal kvinnor i styrelser samt snitt på andel kvinnor sett till styrelse och VD

8 Andel bolag med minst en kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot Värmland 20,0% 80,0% Sverige utan storstäder 22,2% 77,8% Storstäder 25,7% 74,3% Sverige total 23,7% 76,3% Procent 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nej Ja Värmland n=2 154 Sverige utan storstäder n= Storstäder n= Sverige total n= Skillnaden mellan Värmland och övriga regioner är signifikant Antalet bolag med minst en kvinna i styrelsen i Värmland uppgår i undersökningen till 432 stycken.

9 Fördelningen VD-poster Värmland Män Kvinnor Uppgift saknas 9

10 Fördelning av VD-post utifrån kön 89,2% Värmland 1,5% 9,3% Sverige utan storstäder 0,9% 9,7% 89,5% 84,9% Storstäder 2,3% 12,8% 87,4% Sverige total 1,5% 11,0% Procent 0% 20% 40% 60% 80% 100% Man Kvinna Uppgift saknas Värmland n=2 154 Sverige utan storstäder n= Storstäder n= Sverige total n= Skillnaden mellan Värmland och övriga regioner är signifikant Antalet kvinnor på VD-poster i Värmland i undersökningen uppgår till 198 stycken.

11 Andel bolag med kvinna som VD och/eller ordinarie styrelseledamot Värmland 20,7% 79,3% Sverige utan storstäder 22,8% 77,2% Storstäder 26,8% 73,2% Sverige total 24,6% 75,4% Procent 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nej Ja Värmland n=2 154 Sverige utan storstäder n= Storstäder n= Sverige total n= Diagrammet redogör för bolag som har antingen, eller både och, kvinna som VD samt minst en kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot. Skillnaden mellan Värmland och övriga regioner är signifikant

12 Styrelserepresentation i Värmland Styrelser utan kvinnor representerade Styrelser med minst en kvinna representerad 12

13 Styrelser utan kvinnor representerade Styrelser med minst en kvinna representerad Styrelserepresentation i Värmland Börsnoterade bolag (Allbright 2012) 13

14 8 av 10 företag har ingen kvinna i styrelsen Ingen kvinna En kvinna Två kvinnor Tre kvinnor Fyra kvinnor eller mer Medelstorlek bolagsstyrelse Värmland 80% 15,9% 3% 0,9% 0,2% 2,08 Sverige utan storstäder 77,8% 17,6% 3,5% 0,8% 0,3% 2,10 Storstäder 74,3% 19,9% 4,1% 1,2% 1,4% 2,27 Sverige total 76,3% 18,6% 3,8% 1% 0,4% 2,15 Tabellen redovisar hur stor procentuell andel av bolagen i respektive geografisk indelning som har ingen, en, eller flera kvinnor som ordinarie ledamot i sin styrelse. Andelen kvinnor är något större i styrelser med minst 6 ledamöter Få skillnader geografiskt utifrån styrelsestorlek

15 Snitt fördelat på region och styrelsestorlek Tabellen redovisar snitt, antal kvinnor som ordinarie ledamöter fördelat på region och styrelsestorlek. Antalet ledamöter indikerar styrelsestorlek, snittsiffran indikerar antalet kvinnor i snitt per styrelse. Styrelsestorlek 1 ledamot 2-5 ledamöter 6 eller fler ledamöter Värmland 0,09 0,36 1,18 Sverige utan storstäder 0,10 0,40 1,36 Storstäder 0,13 0,43 1,46 Noterbart är att bolag med bolag med kvinnor som VD i högre utsträckning också har kvinnor som ordinarie styrelseledamot För andel styrelseledamöter från annan region samt ålder se bilaga 6

16 Snitt fördelat på region och styrelsestorlek Bolag med kvinna som VD Snitt, antal kvinnor som ordledamöter (fördelat på region och styrelsestorlek) 1 ledamot 2-5 ledamöter 6 eller fler ledamöter Värmland 0,95 (104) 1,46 (87) 1,86 (7) Sverige utan storstäder 0,94 (2499) 1,41 (1863) 2,25 (245) Storstäder 0,92 (2469) 1,41 (2345) 2,78 (216) Antal företag inom parentes Bolag med man som VD Snitt, antal kvinnor som ord. ledamöter (fördelat på region och styrelsestorlek) 1 ledamot 2-5 ledamöter 6 eller fler ledamöter Värmland 0,00 (954) 0,27 (875) 1,13 (64) Sverige utan storstäder 0,01 (20924) 0,31 (20036) 1,24 (1325) Storstäder 0,01 (14972) 0,32 (17339) 1,26 (1364) Antal företag inom parentes För andel styrelseledamöter från annan region samt ålder se bilaga 6

17 Del I. Representation utifrån företagets bransch I avsnittet redovisas topp och botten branscher sett till jämställd könsfördelning, andel bolag med minst en kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot sett till bransch, könsfördelning av VD sett till bransch och kvinnor i styrelsen (kvot %) fördelat på bransch.

18 Andel bolag med minst en kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot Bransch (SNI 2-siffor) Topp/Botten 5 - Värmland Annan serviceverksamhet 64,0%* Antal bolag med kvinna i styrelsen - Värmland 16 Vård och omsorg; sociala tjänster Utbildning Försörjning av el, gas, värme och kyla Fastighetsverksamhet 37,6% 42,9% 52,6% 56,7% Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Jordbruk, skogsbruk och fiske Utvinning av mineral Byggverksamhet 16,4% 14,3% 12,7% 9,1% 7,2% Procent 0% 20% 40% 60% 80% 100% SCB betecknar Annan serviceverksamhet som verksamhet inom organisationer och föreningar, reparation av datorer, personliga artiklar och hushållsartiklar samt olika personliga tjänster Topp/botten 5 för Sverige utan storstäder samt storstäder är jämförbara med Värmland. Fastighetverksamhet kommer förhållandevis högt i Värmland jämfört med andra geografiska områden Handel och reparation består på Värmlandsnivå av 21,2 % handel reparation av motorfordon och motorcyklar (SNI 45) och 78,8 % övrig handel (SNI 45 och 46). Inom det förstnämnda är män tämligen överrepresenterade medans den andra branschindelningen är mer jämställd Se bilaga 39 för förklarning

19 Industri/tillverkning Andel bolag med minst en kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot Bransch (SNI-sammanslagning) 14,1% 15,3% Antal bolag med kvinna i styrelsen - Värmland 113 Handel, reparation, transport 17,0% 20,1% 136 Hotell och restaurang 31,1% 33,5% 32 Tjänsteverksamhet 29,0% 29,5% 99 Vård och utbildning 55,1% 51,6% 27 Kultur. nöje och fritid 24,1% 37,7% 23 Annan serviceverksamhet 44,8% 64,0% 15 Procent 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Värmland Sverige utan storstäder Värmland n=2 154 Sverige utan storstäder n= För jämförelse med övriga geografiska indelningar se bilaga Handel och reparation består på Värmlandsnivå av 21,2 % handel reparation av motorfordon och motorcyklar (SNI 45) och 78,8 % övrig handel (SNI 45 och 46). Inom det förstnämnda är män tämligen överrepresenterade medans den andra branschindelningen är mer jämställd Se bilaga 39 för förklaring

20 Fördelning av VD-post utifrån kön Bransch (SNI-sammanslagning) Industri/tillverkning Handel, reparation, transport 4,1% 4,5% 8,5% 9,4% Antal bolag med kvinna som VD - Värmland Hotell och restaurang 22,4% 22,5% 22 Tjänsteverksamhet 13,2% 11,1% 43 Vård och utbildning 32,7% 34,7% 16 Kultur. nöje och fritid 6,9% 13,8% 2 Annan serviceverksamhet 38,9% 60% 15 Procent 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Värmland n=2 154 Sverige utan storstäder n= Värmland Sverige utan storstäder För jämförelse med övriga geografiska indelningar se bilaga Handel och reparation består på Värmlandsnivå av 21,2 % handel reparation av motorfordon och motorcyklar (SNI 45) och 78,8 % övrig handel (SNI 45 och 46). Inom det förstnämnda är män tämligen överrepresenterade medans den andra branschindelningen är mer jämställd Se bilaga 39 för förklaring SCB betecknar Annan serviceverksamhet som verksamhet inom organisationer och föreningar, reparation av datorer, personliga artiklar och hushållsartiklar samt olika personliga tjänster

21 Andel bolag med minst en kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot - Bransch Värmland Antal bolag med kvinna i styrelsen - Värmland 9 Jordbruk, skogsbruk och fiske Utvinning av mineral Tillverkning 12,7% 9,1% 18,2% Försörjning av el, gas, värme och kyla 42,9% 2 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 14,3% 22 Byggverksamhet 7,2% 102 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Transport och magasinering 16,4% 19,4% Hotell- och restaurangverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Fastighetsverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 31,1% 24,4% 23,1% 37,6% 25,6% 28,6% Offentlig förvaltning 0,0% 10 Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster 52,6% 56,7% 17 7 Kultur, nöje och fritid 24,1% 16 Annan serviceverksamhet 64,0% Procent Total 20,1% 430 0% 20% 40% 60% 80% 100% För jämförelse med övriga geografiska indelningar se bilaga 21-28

22 Jordbruk, skogsbruk och fiske Utvinning av mineral Tillverkning Försörjning av el, gas, värme och kyla Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Byggverksamhet Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Fastighetsverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Procent Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet Total 1,4% 0,0% 6,5% 3,8% 2,0% 0,0% Fördelning av VD-post utifrån kön - Bransch Värmland 7,1% 9,2% 6,3% 8,9% 8,9% 6,9% 9,4% 13,9% 17,6% 22,4% 23,1% 31,6% 33,3% 60,0% Antal bolag med kvinna som VD- Värmland 0% 20% 40% 60% 80% 100% För jämförelse med övriga geografiska indelningar se bilaga 21-28

23 Kvinna representerad i styrelse - jämförelse Industri/tillverkning Handel, reparation, transport Hotell och restaurang Tjänsteverksamhet Vård och utbildning Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet 14,1% 15,3% 14,9% 15,1% 17,0% 20,1% 21,4% 20,5% 31,1% 33,5% 29,9% 31,7% 29,0% 29,5% 29,8% 29,7% 24,1% 37,7% 36,8% 36,8% 44,8% 41,3% 43,5% 55,1% 51,6% 56,8% 54,3% 64,0% Procent 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Värmland Sverige utan storstäder Storstäder Total Värmland n=2 154 Sverige utan storstäder n= Storstäder n= Sverige total n= Handel och reparation består på Värmlandsnivå av 21,2 % handel reparation av motorfordon och motorcyklar (SNI 45) och 78,8 % övrig handel (SNI 45 och 46). Inom det förstnämnda är män tämligen överrepresenterade medans den andra branschindelningen är mer jämställd Se bilaga 39 för förklaring SCB betecknar Annan serviceverksamhet som verksamhet inom organisationer och föreningar, reparation av datorer, personliga artiklar och hushållsartiklar samt olika personliga tjänster

24 Kvinnor i styrelsen (kvot %) fördelat på bransch (Sverige total) Kvot kvinnor i styrelsen Industri/ tillverkning Handel, reparation, transport Hotell och restaurang Tjänsteverksamhet Vård och utbildning Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet 0% 0,90 0,84 0,73 0,79 0,52 0,75 0, % 0,03 0,03 0,02 0,06 0,05 0,08 0, % 0,04 0,06 0,08 0,07 0,13 0,08 0, % 0,03 0,07 0,16 0,07 0,31 0,09 0,28

25 Del II. Representation utifrån antal anställda Detta avsnitt avhandlar representation utifrån antal anställda. Den data som presenteras är andel bolag med minst en kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot sett till antal anställda, fördelning av VD-post utifrån kön sett till antal anställd samt en särskild fördjupning på företag med , detta på referensgruppens begäran. De sistnämnda redovisas i bilaga 29-31

26 Andel bolag med minst en kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot - Anställda 16,5% 5-9 anställda 17,4% 19,2% 18,1% Antal bolag med kvinna i styrelsen - Värmland anställda anställda 16,4% 18,0% 20,2% 18,9% 20,7% 21,3% 21,8% 21,5% anställda 18,5% 24,7% 25,9% 25,1% anställda 27,5% 25,5% 27,9% 26,7% anställda 17,6% 25,2% 28,7% 27,1% 3 Procent 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Värmland Sverige utan storstäder Storstäder Sverige total Värmland n=2 154 Sverige utan storstäder n= Storstäder n= Sverige total n= Det finns ingen kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot i bolag med över 500 anställda i Värmland Värmland är bättre än Sverige total gällande bolag med anställda Inom Industri/tillverkning har 52 procent av bolagen med anställda en eller flera kvinnor representerade som ord. ledamot i styrelsen. Notera att det är ett tämligen lågt antal kvinnor i styrelser för de bolag som har anställda eller mer. Se bilaga 3 för antal i tabell

27 Fördelning av VD-post utifrån kön - Anställda Antal bolag med kvinna som VD - Värmland 5-9 anställda 12,6% 11,5% 14,4% 12,7% anställda 7,3% 9,0% 13,0% 10,6% anställda 6,9% 8,7% 12,5% 10,3% anställda 7,7% 8,7% 14,5% 11,4% anställda 6,9% 8,9% 17,6% 13,1% 2 Procent 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Värmland Sverige utan storstäder Storstäder Sverige total Värmland n=2 154 Sverige utan storstäder n= Storstäder n= Sverige total n= Inga bolag med över 200 anställda i Värmland har en kvinna som VD Det är framförallt i mindre bolag som kvinnor är VD Notera att det är ett tämligen lågt antal bolag som har anställda eller mer.

28 5-9 anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda Procent Total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,6% 11,5% 14,4% 12,7% 7,3% 9,0% 13,0% 10,6% 6,9% 8,7% 12,5% 10,3% 7,7% 8,7% 14,5% 11,4% 6,9% 8,9% 17,6% 13,1% 10,7% 18,8% 15,0% 8,3% 11,7% 10,6% 9,1% 10,7% 10,3% 10,0% 9,1% 12,5% 17,8% 16,1% 11,1% 15,4% 14,3% 10,0% 10,2% 13,8% 11,3% 16,7% Fördelning av VD-post utifrån kön Anställda jämförelse 22,7% 19,2% 33,3% 33,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Värmland n=2 154 Sverige utan storstäder n= Värmland Sverige utan storstäder Storstäder Sverige total Storstäder n= Sverige total n= Notera att det är ett tämligen lågt antal kvinnor i styrelser för de bolag som har anställda eller mer.

29 Del III. Omsättning Avsnittet gällande omsättning utgår från två perspektiv. Hur andelen styrelseposter och VD-poster är fördelade efter kön sett till total omsättning, samt även en redogörelse efter kategorisering på omsättningsnivå.

30 5-9,9 miljoner 10-19,9 miljoner 20-49,9 miljoner 50-99,9 miljoner ,9 miljoner ,9 miljoner ,9 miljoner ,9 miljoner Över 9 999,9 miljoner Andel bolag med minst en kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot - Omsättning 0% 17% 19% 24% 21% 16% 20% 25% 22% 19% 20% 20% 25% 23% 25% 24% 26% 28% 27% 25% 27% 29% 30% 30% 33% 37% 36% 36% 39% 50% 48% 47% 47% 46% 49% 48% Antal bolag med kvinna i styrelsen - Värmland % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Värmland Sverige utan storstäder Storstäder Sverige total Värmland n=2 154 Sverige utan storstäder n= Storstäder n= Sverige total n= Värmland är i paritet med storstäder gällande bolag med omsättning på 20 49,9 miljoner. En anledning till detta är med stor sannolikhet att branschen industri är något underrepresenterad i denna omsättningskategori. Antalet bolag med omsättningsnivåer från 50 miljoner och uppåt påtagbart få i Värmland: 50-99,9 miljoner 104 stycken, , 9 miljoner 102 stycken, ,9 miljoner 12 stycken, ,i miljoner sex stycken och ,9 miljoner endast två.

31 5-9,9 miljoner 10-19,9 miljoner 20-49,9 miljoner 50-99,9 miljoner ,9 miljoner 9,4% 10,3% 13,5% 6,7% 8,2% 11,8% 6,3% 7,2% 10,4% 3,1% 5,6% 8,9% 6,3% 5,9% 8,8% Fördelning av VD-post utifrån kön - omsättning Antal bolag med kvinna som VD- Värmland ,9 miljoner ,9 miljoner ,9 miljoner Över 9999,9 miljoner 0,0% 9,3% 11,5% 0 0,0% 5,3% 9,8% 0 0,0% 9,5% 10,6% 0 0,0% 0,0% 7,3% 0 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Värmland Sverige utan storstäder Storstäder Sverige Total Värmland n=2 154 Sverige utan storstäder n= Storstäder n= Sverige total n=

32 Omsättning - företag i Värmland kr (4,1%) Man VD Kvinna VD kr (95,9%) För antal bolag, se bilaga 18 För jämförelse med storstäder och Sverige totalt se bilaga 31 och 32

33 Omsättning - företag i Sverige utan storstäder kr (6,6%) Man VD Kvinna VD kr (93,4%) För antal bolag, se bilaga 18 För jämförelse med storstäder och Sverige totalt se bilaga 31 och 32

34 Omsättning - företag i Värmland kr (23,7%) Endast män representerade i styrelsen kr Minst en kvinna representerad i styrelsen (76,3%) För antal bolag, se bilaga 18 För jämförelse med storstäder och Sverige totalt se bilaga 33-35

35 Omsättning - företag i Sverige utan storstäder kr (30,9%) kr (69,1%) Endast män representerade i styrelsen Minst en kvinna representerad i styrelsen För antal bolag, se bilaga 18 För jämförelse med storstäder och Sverige totalt se bilaga 33-35

36 Bilagor

37 Bilaga 1 Styrelsestorlek Värmland Storstäder Övriga Sverige TOTALT 0 ledamöter 1 ledamot 2-5 ledamöter 6 eller fler ledamöter TOTALT Antal % 0% 0% 0% 0% Antal % 50% 50% 44% 47% Antal % 47% 47% 52% 49% Antal % 3% 3% 4% 4% Antal % 100% 100% 100% 100%

38 Bilaga 2 Omsättning 1 tkr tkr tkr 1-4, 9 miljoner 5-9,9 miljoner 10-19,9 miljoner 20-49,9 miljoner 50-99,9 miljoner ,9 miljoner ,9 miljoner ,9 miljoner ,9 miljoner Över 9 999,9 miljoner Totalt Värmland Sverige utan storstäder Storstäder Sverige totalt Antal Procent 0% 0% 0% 0% Antal Procent 0% 0% 0% 0% Antal Procent 0% 0% 0% 0% Antal Procent 11% 9% 10% 10% Antal Procent 35% 33% 36% 34% Antal Procent 23% 23% 24% 23% Antal Procent 17% 18% 17% 17% Antal Procent 6% 7% 6% 7% Antal Procent 6% 7% 6% 6% Antal Procent 1% 1% 1% 1% Antal Procent 0% 1% 0% 1% Antal Procent 0% 0% 0% 0% Antal Procent 0% 0% 0% 0% Antal Procent 100% 100% 100% 100%

39 Bilaga 3 Antal anställda Värmland Storstäder Övriga Sverige Sverige totalt 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda TOTALT Antal % 3% 8% 4% 6% Antal % 19% 21% 20% 20% Antal % 41% 34% 39% 37% Antal % 20% 19% 20% 19% Antal % 11% 12% 11% 12% Antal % 3% 4% 3% 3% Antal % 1% 2% 1% 2% Antal % 1% 1% 1% 1% Antal % 0% 0% 0% 0% Antal % 0% 0% 0% 0% Antal % 0% 0% 0% 0% Antal % 0% 0% 0% 0% Antal % 0% 0% 0% 0% Antal % 0% 0% 0% 0% Antal % 0% 0% 0% 0% Antal % 0% 0% 0% 0% Antal % 100% 100% 100% 100%

40 Bilaga 4 Koncern Ingår inte i koncern Ingår i svensk koncern Ingår i utländsk koncern Ingår i svensk och utländsk koncern TOTALT Värmland Storstäder Övriga Sverige Sverige totalt Antal % 54% 47% 56% 52% Antal % 42% 45% 41% 43% Antal % 3% 6% 2% 4% Antal % 1% 2% 1% 1% Antal % 100% 100% 100% 100% Koncernmoderbolag Koncernmoderbolag Ej koncernmoderbolag TOTALT Värmland Storstäder Övriga Sverige Sverige totalt Antal % 10% 10% 9% 9% Antal % 90% 90% 91% 91% Antal % 100% 100% 100% 100%

41 Bilaga 5 Företagen delas in utifrån SNI-koder Jordbruk, skogsbruk och fiske Utvinning av mineral Tillverkning 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Byggverksamhet Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar* Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet 68 Fastighetsverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 85 Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och 99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

42 Bilaga 6 Bolag med ledamöter från annat län Antal ftg Antal ftg ledamot från annat län % ftg ledamot från annat län Värmland % Storstäder % Övriga Sverige % Sverige total % Genomsnittlig ålder Styrelse VD Värmland 52,9 51,0 Storstäder 50,8 49,7 Övriga Sverige 52,4 50,6

43 Bilaga 7 Koncernmoderbolag - Kön VD Man Kvinna TOTALT Värmland Storstäder Sverige utan storstäder Sverige totalt Antal % 95% 90% 92% 91% Antal % 5% 10% 8% 9% Antal % 100% 100% 100% 100% Koncernmoderbolag - Kvinnor i styrelsen Ja Nej TOTALT Värmland Storstäder Sverige utan storstäder Sverige totalt Antal % 15% 27% 23% 25% Antal % 85% 73% 77% 75% Antal % 100% 100% 100% 100%

44 Bilaga 8 BRANSCH - VÄRMLAND Industri/ tillverkning Handel, reparation, transport Hotell och restaurang Tjänsteverksamhet Vård och utbildning Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet Jordbruk, skogsbruk och fiske Utvinning av mineral Tillverkning Försörjning av el, gas, värme och kyla Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Byggverksamhet Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Fastighetsverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet SCB betecknar Annan serviceverksamhet som verksamhet inom organisationer och föreningar, reparation av datorer, personliga artiklar och hushållsartiklar samt olika personliga tjänster

45 Bilaga 9 BRANSCH - SVERIGE UTAN STORSTÄDER Industri/ tillverkning Handel, reparation, transport Hotell och restaurang Tjänsteverksamhet Vård och utbildning Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet Jordbruk, skogsbruk och fiske Utvinning av mineral Tillverkning Försörjning av el, gas, värme och kyla Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Byggverksamhet Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Fastighetsverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet SCB betecknar Annan serviceverksamhet som verksamhet inom organisationer och föreningar, reparation av datorer, personliga artiklar och hushållsartiklar samt olika personliga tjänster

46 Bilaga 10 BRANSCH - STORSTÄDER Industri/ tillverkning Handel, reparation, transport Hotell och restaurang Tjänsteverksamhet Vård och utbildning Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet Jordbruk, skogsbruk och fiske Utvinning av mineral Tillverkning Försörjning av el, gas, värme och kyla Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Byggverksamhet Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Fastighetsverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet SCB betecknar Annan serviceverksamhet som verksamhet inom organisationer och föreningar, reparation av datorer, personliga artiklar och hushållsartiklar samt olika personliga tjänster

47 Bilaga 11 SVERIGE TOTAL Industri/ tillverkning Handel, reparation, transport Hotell och restaurang Tjänsteverksamhet Vård och utbildning Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet Jordbruk, skogsbruk och fiske Utvinning av mineral Tillverkning Försörjning av el, gas, värme och kyla Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Byggverksamhet Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Fastighetsverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet SCB betecknar Annan serviceverksamhet som verksamhet inom organisationer och föreningar, reparation av datorer, personliga artiklar och hushållsartiklar samt olika personliga tjänster

48 Bilaga 12 Fördelning av VD-post utifrån kön - Bransch Man VD Kvinna VD Total Jordbruk, skogsbruk och fiske Utvinning av mineral Tillverkning Försörjning av el, gas, värme och kyla Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Byggverksamhet Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Fastighetsverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Offentlig förvaltning/försvar Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet

49 Bilaga 13 Värmland Storstäder Sverige utan storstäder Totalt 1 ledamot 2-5 ledamöter 6 eller fler ledamöter 1 ledamot 2-5 ledamöter 6 eller fler ledamöter 1 ledamot 2-5 ledamöter 6 eller fler ledamöter 1 ledamot 2-5 ledamöter 6 eller fler ledamöter 0% Kvinnor Antal företag % 91% 78% 73% 87% 76% 77% 90% 76% 84% 88% 76% 80% 1-39% Kvinnor Antal företag % 0% 7% 12% 0% 8% 10% 0% 8% 7% 0% 8% 9% 40-59% Kvinnor Antal företag % 0% 12% 15% 0% 12% 12% 0% 13% 8% 0% 13% 10% % Kvinnor Antal företag % 9% 4% 0% 13% 4% 2% 10% 3% 1% 12% 3% 1%

50 Bilaga 14 Andel bolag med minst en kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot - Anställda 5-9 anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda Totalt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,5% 17,4% 19,2% 18,1% 16,4% 18,0% 20,2% 18,9% 20,7% 21,3% 21,8% 21,5% 18,5% 24,7% 25,9% 25,1% 27,5% 25,5% 27,9% 26,7% 17,6% 25,2% 28,7% 27,1% 21,0% 29,7% 27,0% 23,8% 30,6% 28,7% 26,3% 30,4% 16,7% 38,9% 40,0% 37,0% 33,3% 38,1% 37,5% 38,9% 36,8% 33,3% 33,3% 33,3% 42,9% 16,5% 18,2% 20,8% 17,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Procent Värmland Sverige utan storstäder Storstäder Sverige total

51 Bilaga 15 Ingen kvinna i styrelse (ord) Kvinna i styrelse (ord) Total Jordbruk, skogsbruk och fiske Utvinning av mineral Tillverkning Försörjning av el, gas, värme och kyla Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Byggverksamhet Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Fastighetsverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Offentlig förvaltning/försvar Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet Total

52 Bilaga 16 Andel bolag med minst en kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot - Omsättning Värmland Kvinna som ledamot Ej kvinna som ledamot Total antal Antal Procent Nej Procent tkr ,5% ,5% tkr 83 16,4% ,6% tkr 92 25,0% ,0% tkr 25 19,4% ,6% tkr 26 20,3% ,7% tkr 3 20,0% 12 80,0% tkr 2 25,0% 6 75,0% tkr 1 50,0% 1 50,0% 2 Sverige utan storstäder Kvinna som ledamot Ej kvinna som ledamot Total antal Antal Procent Nej Procent tkr ,3% ,7% tkr ,6% ,4% tkr ,4% ,6% tkr ,9% ,1% tkr ,3% ,7% tkr ,9% ,1% tkr 67 27,3% ,7% tkr 10 47,6% 11 52,4% 21 Över kr 6 46,2% 7 53,8% 13 Storstäder Kvinna som ledamot Ej kvinna som ledamot Total antal Antal Procent Nej Procent tkr ,6% ,4% tkr ,6% ,4% tkr ,9% ,1% tkr ,6% ,4% tkr ,9% ,1% tkr ,9% ,1% tkr ,4% ,6% tkr 31 47,0% 35 53,0% 66 Över kr 27 49,1% 28 50,9% 55

53 Bilaga 17 Fördelning av VD-post utifrån kön omsättning Antal Värmland Sverige utan storstäder Storstäder Total Kvinna VD Man VD Kvinna VD Man VD Kvinna VD Man VD Kvinna VD Man VD 5-9,9 miljoner ,9 miljoner ,9 miljoner ,9 miljoner ,9 miljoner ,9 miljoner ,9 miljoner ,9 miljoner Över 9 999,9 miljoner

54 Bilaga 18 Andel bolag med minst en kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot - Bransch Sverige utan storstäder (SNI 2-siffor) Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Topp/Botten 5 100,0% Försörjning av el, gas, värme och kyla Utbildning 58,4% 56,4% Vård och omsorg; sociala tjänster Annan serviceverksamhet 44,8% 49,2% Informations- och kommunikationsverksamhet Tillverkning Transport och magasinering Jordbruk, skogsbruk och fiske 20,4% 17,8% 17,1% 16,3% Byggverksamhet 8,8% Procent 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

55 Bilaga 19 Andel bolag med minst en kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot - Bransch Storstäder (SNI 2-siffor) Utbildning Topp/Botten 5 60,1% Vård och omsorg; sociala tjänster 54,6% Försörjning av el, gas, värme och kyla Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Annan serviceverksamhet 41,3% 50,3% 50,0% Informations- och kommunikationsverksamhet Tillverkning Transport och magasinering 21,2% 19,6% 18,5% Utvinning av mineral Byggverksamhet 9,8% 12,5% Procent 0% 20% 40% 60% 80% 100%

56 Bilaga 20 Andel bolag med minst en kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot - Bransch Värmland Industri/tillverkning 14,1% Handel, reparation, transport 17,0% Hotell och restaurang 31,1% Tjänsteverksamhet 29,0% Vård och utbildning 55,1% Kultur, nöje och fritid 24,1% Annan serviceverksamhet 64,0% Procent 0% 20% 40% 60% 80% 100%

57 Bilaga 21 Andel bolag med minst en kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot - Bransch Sverige utan storstäder Industri/tillverkning 15,3% Handel, reparation, transport 20,1% Hotell och restaurang 33,5% Tjänsteverksamhet 29,5% Vård och utbildning 51,6% Kultur. nöje och fritid 37,7% Annan serviceverksamhet 44,8% Procent 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

58 Bilaga 22 Andel bolag med minst en kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot - Bransch Storstäder Industri/tillverkning 14,9% Handel, reparation, transport 21,4% Hotell och restaurang 29,9% Tjänsteverksamhet 29,8% Vård och utbildning 56,8% Kultur. nöje och fritid 36,8% Annan serviceverksamhet 41,3% Procent 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

59 Bilaga 23 Andel bolag med minst en kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot - Bransch Sverige total Industri/tillverkning 15,1% Handel, reparation, transport 20,5% Hotell och restaurang 31,7% Tjänsteverksamhet 29,7% Vård och utbildning 54,3% Kultur, nöje och fritid 36,8% Annan serviceverksamhet 43,5% Procent 0% 20% 40% 60% 80% 100%

60 Bilaga 24 Fördelning av VD-post utifrån kön - Bransch Värmland Industri/tillverkning 4,1% Handel, reparation, transport 8,5% Hotell och restaurang 22,4% Tjänsteverksamhet 13,2% Vård och utbildning 32,7% Kultur. nöje och fritid 6,9% Annan serviceverksamhet 60,0% Procent 0% 20% 40% 60% 80% 100%

61 Bilaga 25 Fördelning av VD-post utifrån kön - Bransch Sverige utan storstäder Industri/tillverkning 4,5% Handel, reparation, transport 9,4% Hotell och restaurang 22,5% Tjänsteverksamhet 11,1% Vård och utbildning 34,7% Kultur. nöje och fritid 13,8% Annan serviceverksamhet 38,9% Procent 0% 20% 40% 60% 80% 100%

62 Bilaga 26 Fördelning av VD-post utifrån kön - Bransch Storstäder Industri/tillverkning 5,5% Handel, reparation, transport 11,9% Hotell och restaurang 18,9% Tjänsteverksamhet 13,1% Vård och utbildning 43,5% Kultur. nöje och fritid 12,9% Annan serviceverksamhet 26,7% Procent 0% 20% 40% 60% 80% 100%

63 Bilaga 27 Fördelning av VD-post utifrån kön - Bransch Sverige total Industri/tillverkning 4,8% Handel, reparation, transport 10,4% Hotell och restaurang 20,8% Tjänsteverksamhet 12,4% Vård och utbildning 39,1% Kultur. nöje och fritid 13,2% Annan serviceverksamhet 33,3% Procent 0% 20% 40% 60% 80% 100%

64 Bilaga 28 Fördelning av VD-post utifrån kön Företag med anställda - Sverige Industri/tillverkning Handel, reparation, transport 6,4% 8,1% 93,6% 91,9% Hotell och restaurang Tjänsteverksamhet 19,4% 17,0% 80,6% 83,0% Vård och utbildning 42,6% 57,4% Kultur, nöje och fritid 26,7% 73,3% Annan serviceverksamhet 16,7% 83,3% Procent 0% 20% 40% 60% 80% 100% Man

65 Bilaga 29 Företag med anställda - Värmland Industri/tillverkning 51,7% Handel, reparation, transport 24,1% Hotell och restaurang 3,4% Tjänsteverksamhet 20,7% Vård och utbildning Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet Procent 0,0% 0,0% 0,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

66 Bilaga 30 Andel bolag med minst en kvinna representerad som ordinarie styrelseledamot Företag med anställda - Sverige Industri/tillverkning Handel, reparation, transport 27,2% 30,7% Hotell och restaurang 43,6% Tjänsteverksamhet 43,3% Vård och utbildning 70,2% Kultur, nöje och fritid 73,3% Annan serviceverksamhet Procent 66,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

67 Bilaga 31 Omsättning - företag i storstäder kr (10,3%) Man VD Kvinna VD kr (89,7%) För antal bolag, se bilaga 18

68 Bilaga 32 Omsättning - Sverige Total kr (8,8%) (10,3%) Man VD Kvinna VD kr (91,2%) För antal bolag, se bilaga 18

69 Bilaga 33 Omsättning - företag i storstäder kr (39,7%) kr (60,3%) Endast män representerade i styrelsen Minst en kvinna representerad i styrelsen För antal bolag, se bilaga 18

70 Bilaga 34 Sverige Total kr (39,7%) (36,4%) kr (63,6%) (60,3%) Endast män representerade i styrelsen Minst en kvinna representerad i styrelsen För antal bolag, se bilaga 18

71 Bilaga 35 Omsättning - företag i Värmland kr (24,1%) Endast män representerade VD och styrelsen kr Minst en kvinna representerad VD och/eller styrelse (75,9%) För antal bolag, se bilaga 18

72 Bilaga 36 Omsättning - företag i Sverige utan storstäder kr (31,7%) Endast män representerade VD och styrelsen kr (68,3%) Minst en kvinna representerad VD och/eller styrelse För antal bolag, se bilaga 18

73 Bilaga 37 Omsättning - företag i storstäder kr (40,8%) kr (59,2%) Endast män representerade VD och styrelsen Minst en kvinna representerad VD och/eller styrelse För antal bolag, se bilaga 18

74 Bilaga 38 Sverige Total (24,1%) kr (37,4%) kr (62,6%) (75,9%) Endast män representerade VD och styrelsen Minst en kvinna representerad VD och/eller styrelse För antal bolag, se bilaga 18

75 Bilaga 38 UPPDELNING BRANSCH HANDEL SNI 45 (reperation av motorfordon) Värmland 21,2% 78,8% Sverige utan storstäder 18,8% 81,2% Storstäder 11,7% 88,3% Sverige totalt 15,7% 84,3% SNI 46 och 47 (detalj och partihandel)

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Information om 945 företag och arbetsställen

Information om 945 företag och arbetsställen Information om 945 företag och 1.12 arbetsställen [ 2 1 7 ] Data per 217-6-2 från UC Selekt framtaget av EraNova FÖRETAG Företag som är registrerade för F-skatt, moms och/eller arbetsgivaravgift. Både

Läs mer

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB 2016 - Rapport 2016-10-06 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Ericsson Local Services AB 710 683 2 Andreas Stihl Norden AB 540 202 3 Lego AB 410 789 4 Sparköp

Läs mer

Enköpings kommun 2016

Enköpings kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Sna Europe (INDUSTRIES) AB (Har ej säte i kommun) 914 962 2 Varsego AB 481 977 3 Lifco Dental AB

Läs mer

Sollentuna kommun 2016

Sollentuna kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 15 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Elgiganten AB (Har ej säte i kommun) 9 101 912 2 BMW AB 7 974 248 3 Elektroskandia AB 5 954 223

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. - -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Arbetsmiljöverkets organisation Anmälningar enligt AML 3 kap

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun)

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Atlas Copco Industrial Technique AB 4 221 103 2 Dustin AB 4 124 564 3 Dustin AB (Har ej säte i

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun)

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn 2 Stora Enso Fors AB 3 170 100 3 AB Karl

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Strängnäs kommun 2016

Strängnäs kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Pfizer Health AB (Har ej säte i kommun) 3 091 000 2 Mekonomen Grossist AB (Har ej säte i kommun)

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga till arbetsgivare Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2017 återrapportera de som olika grupper arbetsgivare har rapporterat

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet, 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga er till arbetsgivare Uppdraget Försäkringskassan ska återrapportera de er som olika grupper arbetsgivare har inrapporterat

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2013

Nationalräkenskapsdata 2013 Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Nationalräkenskaper 2016:1 11.2.2016 Nationalräkenskapsdata 2013 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år 2013.

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Redogörelsen nedan kommer att följa dessa rubriker.

Redogörelsen nedan kommer att följa dessa rubriker. 2016-02-19 2016/002515 1 (9) Ert datum Er beteckning 2014-12-22 A2014/4479/ARM A2014/4486/SV (delvis) Enheten för Svarstänst Alexandra Falke, 08-730 90 44 alexandra.falke@av.se Återrapportering av regeringsuppdrag

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag vänt uppåt Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2011

Lönestrukturstatistik 2011 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Lönestrukturstatistik 2011 Medellönen för personer med lägre högskoleexamen har minskat i förhållande till övriga utbildningsnivåer under 2000-talet Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015 Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2017 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016 Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016.

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2011

Nationalräkenskapsdata 2011 Jouko Kinnunen, ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2014:1 27.3.2014 Nationalräkenskapsdata 2011 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013 FAKTA I KORTHET Nr. 11 216 GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 213 Norge är Sveriges viktigaste grannland. För Sverige, som är ett av världens mest exportberoende länder, är Norge den största exportmarknaden.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 12633 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,6 procent under andra kvartalet 2015

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Sjunkande antal nedlagda företag Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade mest inom handeln Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,4 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie dnr

Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie dnr Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie 2016-08-29 dnr 2014-21-4.2 Förord Konjunkturinstitutet har av regeringen fått uppdraget (A2014/559/A) att utvärdera effekterna av stödet för yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014, preliminära uppgifter Spelindustrin var en tillväxtbransch år 2014 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den sammanräknade

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag i Finland Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 10,3 procent under första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik pressmeddelande/rapport www.custice.se Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik 2014-08-12 1 (3) kontakt Mikael Glännström, informationsansvarig mikael.glannstrom@custice.se tel: 0704-621202

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige.

Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 2017-02-22 2017/002302 1 (11) Ert datum Er beteckning 2016-01-28 A2016/00159/ARM Enheten för svarstjänst Maja Todorovic, 010-730 96 27 maja.todorovic@av.se Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2016 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2015 Servicenäringarna stod för den största ökningen av rörelsevinsten år 2015 Företag inom industri, byggverksamhet, handel och service hade en

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Näringslivet på ön. En presentation av företagen på Tjörn. Historia och framtid

Näringslivet på ön. En presentation av företagen på Tjörn. Historia och framtid Näringslivet på ön En presentation av företagen på Tjörn Historia och framtid Tjörn är historiskt sett kanske mest känd för sin shippingverksamhet och för fiskindustrin. Båda dessa branscher har en stark

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer

Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer Svenskt näringsliv Carina Lindfelt Andelen kvinnor som är chefer fortsätter att öka i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2015. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2015. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta 215 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Branschfördelning Sida 2 Nystartade företag Könsfördelning Startade per

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2017 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2016, preliminära uppgifter Tillväxten inom servicenäringarna fortsatte 2016 Företagens (Tol B-S, exkl. K) sammanlagda omsättning var enligt Statistikcentralens

Läs mer

En kort presentation av Tjörns näringsliv

En kort presentation av Tjörns näringsliv En kort presentation av Tjörns näringsliv Allmänt om Tjörn Kommunen har ungefär 15 000 invånare, men man räknar med en befolkningsökning de kommande åren då man har förberett för en ökad bebyggelse på

Läs mer

Hur arbetar ni med miljöfrågor?

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Hur arbetar ni med miljöfrågor? Undersökning bland företag i Gävle kommun, Hösten 2015 Mitt råd till er är att arbeta proaktivt, dvs. besök företag, skicka ut information om vilka lagkrav som gäller för

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Kompetens och jämställdhet i styrelser

Kompetens och jämställdhet i styrelser Kompetens och jämställdhet i styrelser En undersökning genomförd bland bolagsstyrelser i Östergötland Genomförd av CMA Research AB Augusti 2016 Kompetens och jämställdhet i styrelser 2016, sida 2 Innehåll

Läs mer

Rapport 2017:2 Helårsrapport Register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige

Rapport 2017:2 Helårsrapport Register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige Rapport 2017:2 Helårsrapport 2016 - Register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Vad är utstationering?... 3 Arbetsmiljöverkets uppdrag... 3

Läs mer