Näringslivsfakta. Laholms kommun rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB"

Transkript

1 Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

2 Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 - Könsfördelning - Startade/månad under Nystartade företag Nystartade företag Sida 4 - Fördelning bransch och kön Sida 8 Fördelning juridiska former Sida 9 Fördelning juridisk form och bransch Sida 10 Branschfördelning Åldersfördelning (nya, medelålders och äldre företag) Sida 11 Riskklassfördelning Könsfördelning kvinnlig/manlig VD Sida 12 Företagsutveckling i Laholms kommun 2014 Nystartade företag - Fördelning juridiska former Sida 5 Nystartade företag Sida 6 - Fördelning juridisk form och bransch Upphörda företag Sida 7 - Antal och orsak Alla företag och arbetsställen - Största AB - Fördelning anställda Källa: UC Selekt, januari Rapport skapad för Laholms kommun, för eget bruk.

3 Näringslivsfakta - Laholms Kommun januari 2014 december 2014 Information om kommunens företag* och arbetsställen** i Laholms kommun. Företag*: inkluderar juridiska formera aktiebolag (AB), handels & kommanditbolag (HKB); enskild näringsverksamhet (EN), ekonomiska föreningar (EF), enkla bolag samt banker och försäkringsbolag. Endast aktiva företag som är registrerade för F-skatt, moms och/eller arbetsgivaravgift ingår, både huvudkontor och filialer räknas in. Arbetsställen**: inkluderar ovanstående juridiska former samt ideella föreningar >1 anställda, bostadsrättföreningar, stat & kommun, organisationer, stiftelser samt andra juridiska former. Hk+filialer. Nystartade företag branschfördelning Det har startat 173 företag i Laholms kommun under Nedan ses en branschfördelning för de nystartade tillsammans med en jämförelse mot riket. 50,0% 45,0% 40,0% 42,5% Laholms kommun 35,0% 30,0% Sverige 25,0% 20,0% 21,2% 17,1% 18,2% 28,8% 15,0% 16,8% 10,0% 12,9% 3,5% 11,2% 6,9% 7,6% 5,0% 0,0% Jord & Skog & Energi 3,4% Tillverkningsföretag Bygg & Transport Handel & Restaurang 3,5% 6,2% Tjänsteföretag Vård & Utbildning Kultur & Fritid Laholms kommun skiljer sig från rikssnittet inom tre branscher: Tjänsteföretag (-13,7%), Jord & Skog & Energi (+8,3 %) samt Bygg & Transport (+5,9 %). 1

4 Nystartade företag fördelning kön, månad, år Fördelning i kvinnlig/manlig VD, kontaktperson eller innehavare (där information finns angiven). Kön VD/ansvarig 29,9% 70,1% Man Kvinna Laholms kommun har 3,9 % lägre andel nya kvinnliga företagsledare jämfört med risksnittet på 33,8 %. Antal startade företag/månad. Totalt 173 st. Januari toppmånad. Månad Antal Januari 24 Februari 17 Mars 9 April 13 Maj 21 Juni 11 Juli 5 Augusti 10 September 21 Oktober 15 November 15 December 12 Antalet nystartade företag i Laholms kommun senaste tre åren (som ännu är aktiva). 200 Aktiva företag startår nu (153 startades) 151 nu (159 startades) 173 nu Antalet nystartade företag i Laholms kommun håller en jämn och stabil nivå och 2014 har varit ett bra år vilket syns i diagrammet. 2

5 Nystartade företag fördelning bransch och kön VD/ansvarig Avser AB, HKB och enskilda firmor. Laholms kommun nystartade företag (AB, HB, Enskild firma) Män Kvinnor Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning 6 1 Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering 3 0 Byggverksamhet 23 0 Handel 21 7 Transport och magasinering 5 1 Hotell- och restaurangverksamhet 2 0 Informations- och kommunikationsverksamhet 1 1 Fastighetsverksamhet 8 3 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 11 4 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 6 1 Utbildning 0 2 Vård och omsorg 1 3 Kultur, nöje och fritid 10 3 Annan serviceverksamhet & Övrigt 5 7 SUMMA Män Kvinnor Männen har under 2014 framförallt startat företag inom Jord & Skog, Byggverksamhet och Handel, medan kvinnorna har en jämnare profil med viss övervikt för Jord & Skog och Handel. 3

6 Nystartade företag fördelning juridisk form Juridisk form Antal Aktiebolag 59 Bank AB, Spar- och Föreningsbank, Kreditkassor, Hypoteksföreningar 0 Bostadsrättsföreningar 0 Ekonomiska föreningar 1 Enkla bolag, partsrederier, gruvbolag 1 Enskild näringsverksamhet 109 Försäkringsbolag 0 Handels- och kommanditbolag 3 Registrerade trossamfund 0 Statliga och kommunala enheter samt organisationer 0 Stiftelser 0 Värdepappersfond 0 Övriga juridiska former 0 Uppgift saknas 0 De nystartade företagen i Laholms kommun 2014 är uppdelade inom fem olika företagsformer; Aktiebolag, Enkelt bolag, Enskild näringsverksamhet, Ekonomisk förening och Handels- & kommanditbolag. Diagram över procentuella andelen startade företag inom bolagsformerna ovan. 1,7% 1,2% Enskild näringsverksamhet 34,1% Aktiebolag Handels- & kommanditbolag 63,0% Övriga former Majoriteten av de nystartade företagen i Laholms kommun tillhör bolagsformen Enskild näringsverksamhet. Det är den vanligaste bolagsformen sett till hela Sverige, både inom nystartade och äldre företag. 4

7 Nystartade företag fördelning juridisk form och bransch Antal startade företag inom bolagsformerna Aktiebolag, Enskild näringsverksamhet samt Handels- & kommanditbolag mfl, fördelat per bransch. Bransch AB Enskild näringsv. HB & KB mfl Totalt Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering, sanering Byggverksamhet Handel Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Fastighetsverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster, stödtjänster Utbildning Vård och omsorg Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet & Övrigt Totalt: Totala antalet nystartade fördelat på branscher enligt tabell ovan. Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering Byggverksamhet 2 4 Handel Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Fastighetsverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Utbildning Vård och omsorg Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet & Övrigt 5

8 Nettotillväxt Laholms kommun 2014 Ökning och minskning antal företag Antal 31 dec 2013 Antal 31 dec 2014 Jan-dec 2014: Nystartade företag Nyinflyttade Total ökning Upphörda* Konkurser Utflyttade Total minskning st st 173 st 49 st 222 st 115 st 14 st 37 st st Enligt konkursstatistik från UC var antalet konkurser 12 st 2013 och 14 st Ökningen är därmed 17 % i kommunen. För Sverige gäller en minskning med 5,7 % Antal konkurser Förändring antal företag st Nettotillväxt +1,8 % Upphörda*: Avregistrerade, inaktiva, fusion, likvidation, överförda, kommission 222 företag har tillkommit (nystartade och nyinflyttade) 166 företag har försvunnit (upphörda och utflyttade) Det har totalt tillkommit 56 företag i Laholms kommun under 2014 vilket ger kommunen en nettotillväxt på +1,8 % 6

9 Alla aktiebolag största omsättningen Aktiebolag med huvudkontor i Laholms kommun, 10-i-topplista. Rangordnas efter nettoomsättning enligt senaste bokslut. Företagsnamn Nettoomsättning (tkr) Postort Bra Fritidsprodukter AB (BRAFAB) Hishult Diab AB Laholm Maxi i Mellbystrand AB Mellbystrand LBC-Ängstorp AB Laholm Ruter AB Laholm Macro International AB Laholm Meson AB Laholm Nilsson Special Vehicles AB Laholm Laholmshem AB Laholm R&D Spandex AB Laholm Utöver dessa företag med huvudkontor i kommunen finns det större filialer, bl a: Specma AB (i Våxtorp anst) och Lantmännen Cerealia AB (i Laholm anst). Filialers antal anställda anges alltid i intervall. Alla arbetsställen fördelning antal anställda huvudkontor och filialer 80,0% 70,0% 60,0% 70,6% 64,3% Laholms kommun 50,0% Sverige 40,0% 30,0% 20,0% 18,8% 22,6% 10,0% 0,0% 8,3% 9,4% 2,4% 3,7% Soloföretag > 20 anställda Laholms kommun har högre andel soloföretag jämfört med riket (+6,3 %). Inom övriga grupper har kommunen lägre andel, där är skillnaden störst i gruppen 1-4 anställda (- 3,8 %). I kommunen finns stor andel företag inom branschen Jord & Skog & Energi där det är vanligt med soloföretag. 7

10 Alla arbetsställen fördelning juridisk form huvudkontor och filialer Juridisk form Antal Aktiebolag 942 Bank AB, Spar- och Föreningsbank, Kreditkassor, Hypoteksföreningar 6 Bostadsrättsföreningar 10 Ekonomiska föreningar 25 Enkla bolag, partsrederier, gruvbolag 59 Enskild näringsverksamhet 1955 Försäkringsbolag 3 Handels- och kommanditbolag 139 Registrerade trossamfund 18 Statliga och kommunala enheter samt organisationer 91 Stiftelser 0 Värdepappersfond 0 Övriga juridiska former 24 Uppgift saknas 0 Förenklat diagram över de juridiska formerna i Laholms kommun, jämförelse med riket. Laholms kommun Sverige 2,8% 4,2% 4,4% Enskild näringsverksamhet 5,1% 2,9% 6,5% Aktiebolag 28,8% Handels- & kommanditbolag 45,0% 59,7% Statliga & kommunala enheter Övriga 40,5% Laholms kommun skiljer sig från riket i huvudsak inom enskild näringsverksamhet där kommunen har 14,7 % större andel än riket, skillnaden kompenseras till stor del upp inom aktiebolagen där man har 11,7 % lägre andel. 8

11 Alla företag fördelning juridisk form och bransch Antalet aktiva företag inom företagsformerna Aktiebolag, Enskild näringsverksamhet samt Handels- & kommanditbolag mfl, fördelat per bransch. Bransch AB Enskild näringsv. HB & KB mfl Totalt Jordbruk, skogsbruk och fiske Utvinning av mineral Tillverkning Försörjning av el, gas, värme och kyla Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering Byggverksamhet Handel Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Fastighetsverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Utbildning Vård och omsorg Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet Uppgift saknas Totalt Jordbruk, skogsbruk och fiske Utvinning av mineral Tillverkning Försörjning av el, gas, värme och kyla Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering Byggverksamhet Handel Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Fastighetsverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster mm Utbildning Vård och omsorg Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet Uppgift saknas 9

12 Alla arbetsställen - branschfördelning huvudkontor och filialer 45,0% 41,2% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 30,5% 25,6% Laholms kommun Sverige 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 13,3% 6,8% 4,7% 13,3% 11,4% 15,7% 15,3% 5,4% 8,6% 2,7% 5,5% 0,0% Jord & Skog & Energi Tillverkning Bygg & Transport Handel & Restaurang Tjänsteföretag Vård & Utbildning & Off. verks. Kultur & Fritid Kommunen skiljer sig från riket i huvudsak inom två branscher: Jord & Skog & Energi (+ 17,2 %) och Tjänstesektorn (-15,6 %), dessa två branscher syns som största skillnad även bland de nystartade företagen. Inom övriga branscher är differenserna mot rikssnittet mindre. Alla företag - åldersfördelning huvudkontor 60,0% 50,0% 40,0% Laholms kommun Sverige 34,2% 41,1% 50,8% 37,8% 30,0% 20,0% 10,0% 15,0% 21,1% 0,0% Nya 0-3 år Medelålders 4-14 år Äldre 15 år - Laholms kommun har en betydligt högre andel äldre företag (+13,0 %) än riket medan andelen nya och medelålders företag är något lägre. 10

13 Alla aktiebolag - riskklassfördelning huvudkontor Jämförelse mot Sverige 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 36,7% 36,2% 29,2% 28,3% 26,2% 25,3% Laholms kommun Sverige 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 6,0% 5,8% 2,8% 3,4% 0,0% Riskklass 5 - mycket liten risk Riskklass 4 - liten risk Riskklass 3 - normal risk Riskklass 2 - risk utöver det vanliga Riskklass 1 - hög risk Kommunen har fler företag i Riskklass 5 och lägre antal i Riskklass 1 jämfört med riket, det är positivt. 91,2 % av aktiebolagen har bra kreditvärdighet (UC Riskklass 3-5, < 3 % risk att upphöra inom 12 mån). Alla företag - könsfördelning huvudkontor Fördelning i kvinnlig/manlig VD, kontaktperson eller innehavare. 100,0% 90,0% 80,0% 78,0% 75,7% 73,8% Laholms kommun Hallands län 70,0% 60,0% Sverige 50,0% 40,0% 30,0% 22,0% 24,3% 26,2% 20,0% 10,0% 0,0% Man Kvinna Laholms kommun har lägre andel kvinnligt drivna företag jämfört med län (-2,3 %) och rike (-4,2 %). Trenden som syns bland de nystartade företagen lyser ännu inte igenom bland alla aktiva huvudkontor i kommunen. 11

14 Företagsutveckling i Laholms kommun 2014 Företagsutveckling 2012 Jämförelse mot Sverige Totalt antal företag december 2013 (årsskiftet 13/14) 3072 Antal startade företag Antal upphörda företag Antal inflyttade företag Antal utflyttade företag Nettotillväxt reella siffror + 56 Nettotillväxt för Laholms kommun 1,8 % Totalt antal företag december 2014 (årsskiftet 14/15) 3128 Diagram över tillkomna och försvunna företag i Laholms kommun 2014 Fördelning i kvinnlig/manlig VD, kontaktperson eller innehavare Antal startade Antal upphörda 49 Antal inflyttade Antal utflyttade

15 Rapport av Improvera AB Agentur UC Marknadsinformation Framtidsvägen 12 A I Växjö