Rapport från Soliditet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från Soliditet"

Transkript

1 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21

2 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga aktiebolag uppgick den 1 januari 21 till stycken. Det är en ökning med 9,4 procent jämfört med föregående årsskifte. I absoluta tal har antalet ej kreditvärdiga aktiebolag ökat med stycken från den 1 januari 29 till 1 januari 21. Det innebär att 29,2 procent av de sammanlagt aktiebolag som tilldelats kreditrating av Soliditet ej bedöms vara kreditvärdiga. Den 1 januari 29 var motsvarande andel 26,8 procent. Av de bolag som bedömdes som ej kreditvärdiga den 1 januari 29 har 398 stycken, gått i konkuras. Av dem som var ratingklassade C (kredit avrådes) har 1,1 procent gått i konkurs och B-klassad (kredit mot säkerhet) har 2, procent gjort konkurs. Andelen ej kreditvärdiga bolag har ökat i samtliga län. Störst är ökningen i Jönköping, 16,1 procent, Gotland 15,3 procent samt Västernorrland 14,9 procent Bäst klarar sig Västmanland med en ökning på 4,2 procent, Blekinge 4,9 procent och Stockholm 6,6 procent. I finans- och försäkringsbranschen har antalet ej kreditvärdiga företag ökat med 15,8 procent. Det överträffas endast av branschen el, gas och värme, som redovisar en ökning med 2.8 procent. Den högsta andelen ej kreditvärdiga företag finns i Gotland där 31,6 procent av de bedömda företagen ej anses kreditvärdiga, följt av Stockholm 31,4 procent och Skåne 3,8 procent. Av de olika branscherna har hotell och restaurang den högsta andelen ej kreditvärdiga företag, närmare 5 procent följt av kultur, nöje och fritid med 4,3 procent.

3 Jämförelse av andelen kreditvärdiga och icke kreditvärdiga aktiebolag och I soliditets expertmodell får varje företag en kreditrating som bedömer kreditvärdigheten hos varje enskilt företag. De kreditvärdiga bolagen har en rating mellan AAA, AA och A där AAA är den högsta kreditratingen ett företag kan få. De icke kreditvärdiga bolagen har rating B eller C där C är den lägsta kreditratingen ett företag kan få och innebär att kredit avrådes. Rating B innebär att en kontroll av företaget bör göras innan någon kredit utlämnas. Ett företag kan också ha rating NYTT eller EJ FASTSTÄLLD rating. Ett Nytt bolag har kvar sin rating tills att de lämnat in sitt första bokslut eller annan information tillkommer, som till exempel betalningsanmärkningar som är en negativ information och resulterar att företaget hamnar i gruppen ej kreditvärdig. Ej fastställd rating innebär att företaget inte kreditbedöms. Det kan bero på att det inte finns tillräcklig information om företaget för att göra en kreditbedömning eller att företagsformen inte kreditbedöms. Som till exempel stat och kommuner, banker eller ekonomiska föreningar. Den sammanlagda andelen av ej kreditvärdiga bolag ökade med 9,4 procent mellan 1 januari 29 och 1 januari 21. Av alla de bolag som hade rating C i januari 29 hade 1,1 procent satts i konkurs före 1 januari 21. Av de bolag som hade rating B i januari 29 hade 2 procent av bolagen satts i konkurs ett år senare. Sammanslaget har 5,3 procent av bolagen i gruppen ej kreditvärdiga gått i konkurs under året. Analyspopulation 1 Jan 29 Totalt antal aktiva aktiebolag uppgick till , varav bolag är etablerade och har tilldelats en kreditrating bolag var Nya och bolag hade ej fastställd rating bolag var kreditvärdiga medan bolag ansågs som ej kreditvärdiga. Nya bolag och bolag som ej tilldelas rating som till exempel banker har ej tagits med i analysen. Analyspopulation 1 Jan 21 Totalt antal aktiva aktiebolag uppgick till , varav bolag är etablerade och har tilldelats en kreditrating av alla aktiva bolag var Nya och 7154 bolag hade ej fastställd rating bolag var kreditvärdiga medan bolag ansågs som ej kreditvärdiga. Nya bolag och bolag som ej tilldelas rating som till exempel banker har ej tagits med i analysen. Ratingfördelning 1 jan 29 Ratingfördelning 1 jan 21 Rating Antal % Ej fastställd ,18325 A ,1774 AA ,82469 AAA ,23 B ,34211 C ,6649 NYTT , Total Rating Antal % Ej fastställd ,238 A ,321 AA ,956 AAA ,9965 B ,15 C ,376 NYTT ,9687 Total

4 Procentuell förändring av andelen ej kreditvärdiga bolag uppdelat per län 18,% 16,1% 14,9% 16,% 15,3% 14,7% 13,3% 14,% 12,8% 12,5%11,7%11,2% 11,% 1,9% 1,9% 1,3% 12,% 1,6% 1 8,9% 8,5%8,4%7,9%6,6% 8,% 6,% 4,9% 4,2% 4,% 2,% Förändring andel ej kreditvärdiga bolag Riket, förändring 9,4% Andelen av ej kreditvärdiga bolag har ökat i alla län och störst var ökningen i Jönköping, Gotland samt Västernorrland. Blekinge och Västmanland har haft minst ökning av andelen ej kreditvärdiga bolag. 1 9 Antal aktiebolag per 21 som ingick i undersöknignen uppdelat per län Flest bolag finns i Stockholm, stycken. Gotland har minst antal företag, 1 66 stycken.

5 Faktiska ökningen av antalet ej kreditvärdiga bolag per län Faktiska ökningen av antalet ej kreditvärdiga bolag per län 35,% 3 25,% 2 15,% 1 5,% Andelen ej kreditvärdiga bolag per län ,6% 31,4% 3,8% 29,6% 3,4% 29,2% 28,8% 28,4% 28,3% 27,8% 27,4% 26,8% 26,4% 28,1% 27,7% 25,6% 27,2% 26,7% 26,1% 24,7% 23,7% Andelen ej kreditvärdiga bolag per län 211 Riket, 29,2% Gotland toppar listan med flest ej kreditvärdiga företag, 31,6 procent följt av Stockholm med 31,4 procent. Västerbotten har den lägsta andelen ej kreditvärdiga företag, 23,7 procent.

6 25,% 2 15,% 1 5,% 2,8% Procentuella förändringen av andelen ej kreditvärdiga bolag uppdelat per Bransch 15,8% 14,9%13,5% 12,1% 11,7%11,1%9,8% 9,5% 8,1% 7,1% 6,9%6,6%6,2%6,1%5,7%5,5%5,4% 3,8% 2,% El, gas, värme, kyla Finans och försäkring Transport och magasinering Utvinning av mineral Tillverkning Handel, rep av motorfordon Övriga Vatten, avlopp, avfall, sanering Fastighetsverksamhet Hotell och restaurang Jordbruk, skogsbruk, fiske Juridik,ekonomi,vetenskap,teknik Uthyrning,fastighetsservice,resor Byggverksamhet Information och kommunikation Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet Utbildning Offentlig förvaltning och försvar Vård, omsorg och sociala tjänster Ökningen av ej kreditvärdiga företag har varit störst i branscherna El,gas,värme,kyla, Finans och försäkring och Transport och magasinering. Branscherna offentlig förvaltning och försvar samt Vård, omsorg och socialtjänster har klarat sig bäst Antal aktiebolag per 21 som ingick i undersöknignen uppdelat per bransch Antalet aktiebolag uppdelat per bransch Flest antal bolag hittar vi branscherna Handel, rep av motorfordon, stycken och Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik, stycken. Minst antal bolag hittar vi i branschen Offentlig förvaltning och försvar, 26 stycken.

7 3 2 1 Faktiska ökningen av antal bolag som ej är kreditvärdiga per bransch Faktiska ökningen av antal bolag som ej är kreditvärdiga per bransch Antalet ej kreditvärdiga företag ökade under 29 snabbast inom handeln. Totalt tillkom 1962 företag som ej bedömdes som kreditvärdiga. Andelen ej kreditvärdiga polag per bransch ,4% 5 4,3%38,%34,3% 4 33,9% 33,% 31,6% 31,1% 3,8% 29,8% 25,5% 25,5% 25,2% 24,9% 3 24,6% 24,% 23,7% 23,1% 22,7% 18,5% 2 1 Andelen ej kreditvärdiga polag per bransch 211 Riket, 29,2% I hotell- och restaurangbranschen är nästan vartannat bolag ej kreditvärdigt. I branschen Vård, omsorg och sociala tjänster är 18,5 procent av bolagen ej kreditvärdiga.

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Rapport från Soliditet 1 Jämförelse av andelen Kreditvärdiga/icke kreditvärdiga bolag per 2009-10-01 och 2010-10-01 I Soliditets expertmodell får

Läs mer

Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1. Rapport från Soliditet

Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1. Rapport från Soliditet Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1 Rapport från Soliditet 1 Sammanfattning För riket som helhet och samtliga län, med undantag för Jämtland, har andelen sena betalare minskat. Detta kan till stor del

Läs mer

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik pressmeddelande/rapport www.custice.se Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik 2014-08-12 1 (3) kontakt Mikael Glännström, informationsansvarig mikael.glannstrom@custice.se tel: 0704-621202

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Hur kan företagsstöden bli mer jämställda?

Hur kan företagsstöden bli mer jämställda? Hur kan sstöden bli mer jämställda? Förslag på åtgärder skapar förutsättningar för en mer jämställd resursfördelning vad avser beviljande av sstöd, diarienummer 8541-2012-3064. Avrapportering enligt Regeringsbeslut

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2011:04 Nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige Newly-started enterprises in Sweden Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Kommentar till statistiken... 3 Fakta om statistiken... 11

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014 Fakta om Företagandet i Stockholm Statistik för 2014 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Statistik 2012:03 Utländska företag 2011

Statistik 2012:03 Utländska företag 2011 Statistik 2012:03 Utländska företag 2011 Utländska företag 2011 Foreign controlled enterprises 2011 Statistikansvarig myndighet Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion:

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

KUNSKAP OCH INNOVATION NÄRINGSLIVSSTRUKTUR

KUNSKAP OCH INNOVATION NÄRINGSLIVSSTRUKTUR 16 NÄRINGSLIVSSTRUKTUR genomgår liksom resten av västvärlden strukturella förändringar: Andelen sysselsatta i den privata servicesektorn ökar medan andelen sysselsatta inom produktion och jordbruk minskar.

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer