Statistik Nyföretagandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik Nyföretagandet"

Transkript

1 Statistik 2010:07 Nyföretagandet i Sverige 2009

2 Statistikansvarig myndighet Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, Östersund Telefon Telefax Förfrågningar: Lars Sundell telefon e-post Ansvarig utgivare Dan Hjalmarsson Stockholm september Producent SCB ÖREBRO Telefon Telefax Förfrågningar: Fredrik Nilsson telefon e-post

3 Nyföretagandet i Sverige 2009 Newly-started enterprises in Sweden 2009 Dnr 2010/095 Innehållsförteckning Contents Sammanfattning... 3 Kommentar till statistiken... 4 Fakta om statistiken Tabeller... 16

4 Sammanfattning Med nyföretagande avses i denna publikation företag där verksamheten är helt nystartad eller har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år. Statistiken omfattar inte företag som nyaktiverats på grund av ägarbyten, ändring av juridisk form eller annan ombildning. Statistiken över nystartade företag skiljer sig från annan statistik på området. Den statistik som framställs utifrån nyregistreringar från Bolagsverket eller direkta utdrag av nyaktiveringar från Statistiska centralbyråns företagsdatabas, FDB, omfattar även olika typer av ombildningar. När det gäller uppgifter från Bolagsverket saknas de enskilda näringsidkare som inte namnskyddar sin verksamhet. Statistiken baseras på en enkätundersökning och bygger för flertalet av de redovisade variablerna på ett urval av företag. Föreliggande redovisning skiljer sig från redovisningen av årsstatistiken 2009 för nystartade företag, rapport Statistik 2010:03, genom att fler variabler redovisas, som exempelvis gällande åldersgrupper och härkomst. Statistiken är dock inte reviderad jämfört tidigare redovisning med ett undantag. Antalet sysselsatta i de nystartade företagen är något lägre, personer, jämfört med tidigare redovisat personer. Antalet nystartade företag 2009 uppgick till stycken, vilket innebar en ökning med tre procent jämfört med En tredjedel av de nya företagen startades inom branschgruppen Finansiell verksamhet och andra företagstjänster, till exempel administrativ och teknisk konsultverksamhet, och en knapp fjärdedel inom Utbildning, hälso- och sjukvård samt andra samhälleliga och personliga tjänster, exempelvis media/kultur-, rekreationsoch vårdföretag. Av de nystartade företagen 2009 hade 30 procent sitt säte i Stockholms län, 16 procent i Västra Götalands län och 15 procent i Skåne län. Jämfört med 2008 var antalet nystartade företag så gott som oförändrat i Stockholms län medan antalet ökade med fyra procent i Västra Götalands län och med 11 procent i Skåne län. De nystartade företagen år 2009 sysselsatte totalt personer (hel-, deltid inklusive arbetande ägare). I jämförelse med år 2008, ökade antalet sysselsatta i nystartade företag med en procent. Antalet företag startade år 2009 av en kvinna eller flera kvinnor uppgick till stycken eller 33 procent av de nyetablerade företagen. Motsvarande andel uppgick år 2008 till 32 procent. År 2009 uppgick antalet nyetablerade företag startade av en person med utländsk härkomst till stycken. Andelen nya företagare med utländsk härkomst av det totala antalet nystartade företag uppgick år 2009 därmed till 17 procent, lika andel som år

5 Kommentar till statistiken Med nyföretagande avses i denna publikation företag där verksamheten är helt nystartad eller har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år. Statistiken omfattar inte företag som nyaktiverats på grund av ägarbyten, ändring av juridisk form eller annan ombildning. Statistiken bygger på enkätbaserad data. För ytterligare information om undersökningen, se avsnittet fakta om statistiken. Föreliggande redovisning skiljer sig från redovisningen av årsstatistiken 2009 för nystartade företag, rapport Statistik 2010:03, genom att fler variabler redovisas, exempelvis gällande åldersgrupper och härkomst. Statistiken är dock inte reviderad jämfört tidigare redovisning med ett undantag. Antalet sysselsatta i de nystartade företagen är något lägre, personer, jämfört med tidigare redovisat personer. Nya företag under 2009 Antalet nystartade företag 2009 uppgick till stycken, vilket innebar en ökning med tre procent jämfört med 2008 då företag nyetablerades. En tredjedel av de nya företagen startades inom branschgruppen Finansiell verksamhet och andra företagstjänster, till exempel administrativ och teknisk konsultverksamhet, och en knapp fjärdedel inom Utbildning, hälso- och sjukvård samt andra samhälleliga och personliga tjänster, som media/kultur-, rekreations- och vårdföretag. Inom branschgrupperna Fastighetstjänster och Transport och kommunikation minskade antalet nystartade företag med 15 respektive 9 procent.. Jämfört med 2008 ökade antalet nya företag inom branschgrupperna Byggverksamhet, Varuhandel och Utbildning, hälsovård och andra personliga tjänster med knappt 7 procent. Branschindelningen bygger här på SNI Figur 1. Procentuell förändring av antal nystartade företag mellan 2008 och 2009 efter branschgrupp (SNI 2002) Jordbruk, skogsbruk och fiske -2,8 Tillverkning och dylikt -3,2 Byggverksamhet 6,8 Varuhandel, reparationer samt restaurang- och hotellrörelse 6,6 Transport och kommunikation -9,4 Finansiell verks. och andra företagstjänster exkl. fastighetstjänster 2,0 Fastighetstjänster -14,9 Utbildning, hälso- o. sjukvård. Andra samhälls- o. pers. tjänster 6,

6 Från 2009 redovisas statistiken efter bransch enligt den nya SNI 2007 klassifikationen. Mer information om denna finns på Statistiska centralbyråns hemsida. Fördelat efter denna klassifikation startades drygt (15 procent) av de nya företagen inom branschgruppen Handel och service motorfordon och drygt (11 procent) inom Bygg och anläggning, samt knappt (10 procent) inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Av de nystartade företagen 2009 hade 30 procent sitt säte i Stockholms län, 16 procent i Västra Götalands län och 15 procent i Skåne län. Jämfört med 2008 var antalet nystartade företag så gott som oförändrat i Stockholms län medan antalet ökade med fyra procent i Västra Götalands län och med 11 procent i Skåne län. Figur 2. Procentuell förändring av antal nystartade företag mellan 2008 och 2009 efter län Stockholms län -0,2 Uppsala län 6,1 Södermanlands län Östergötlands län 2,7 2,2 Jönköpings län 9,7 Kronobergs län 20,5 Kalmar län 2,3 Gotlands län 13,7 Blekinge län 6,8 Skåne län 10,5 Hallands län 7,1 Västra Götalands län 3,6 Värmlands län -1,2 Örebro län -8,3 Västmanlands län -2,5 Dalarnas län Gävleborgs län 1,4 2,2 Västernorrlands län 7,7 Jämtlands län Västerbottens län -6,7-5,2 Norrbottens län 4,

7 Sysselsättning i nystartade företag De nystartade företagen år 2009 sysselsatte totalt personer (hel-, deltid inklusive arbetande ägare). I jämförelse med år 2008 ökade antalet sysselsatta i nystartade företag med en procent. Antalet sysselsatta minskade med en procent i Stockholms- respektive Västra Götalands län medan antalet ökade med 13 procent i Skåne län. Antalet sysselsatta ökade med 28 procent i Blekinge län där antalet sysselsatta i de nystartade företagen år 2009 uppgick till drygt personer jämfört med drygt personer år Antalet nya företag i länet uppgick år 2009 till 758 stycken. Figur 3. Procentuell förändring av antal sysselsatta i nystartade företag mellan 2008 och 2009 efter län Stockholms län -1,2 Uppsala län 6,9 Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län -3,8-1,9-1,2 Kronobergs län 9,3 Kalmar län -10,9 Gotlands län -3,8 Blekinge län 27,8 Skåne län Hallands län 13,2 13,7 Västra Götalands län -1,3 Värmlands län 5,1 Örebro län -20,8 Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län -11,3-8,3-7,5 Västernorrlands län 7,0 Jämtlands län Västerbottens län -11,3-9,5 Norrbottens län 7,

8 Antalet sysselsatta i nystartade företag minskade med 21 procent i Örebro län. Antalet sysselsatta i de nystartade företagen år 2009 uppgick till knappt personer jämfört med knappt personer år Antalet nya företag i länet uppgick år 2009 till stycken. Antalet sysselsatta kvinnor i de nystartade företagen uppgick år 2009 till och antalet sysselsatta män till personer. Antalet heltidssysselsatta uppgick till personer. Det genomsnittliga antalet sysselsatta i nystartade företag år 2009 uppgick till 1,6 person per företag. Den genomsnittliga sysselsättningen var högre inom Transport och kommunikation och inom Varuhandel, reparationer samt restaurang- och hotellrörelse med 2,0 person per företag. Jämfört med 2008 innebar detta mycket små förändringar. Högst genomsnittligt antal sysselsatta kvinnor i nystartade företag fanns inom branschgruppen Utbildning, hälso- och sjukvård samt andra samhälleliga och personliga tjänster samt inom Varuhandel, reparationer samt restaurang- och hotellrörelse med 0,9 person inom vardera branschgrupp. De genomsnittligt högsta antalen sysselsatta män återfanns inom branschgrupperna Transport och kommunikation samt Byggverksamhet med 1,7 respektive 1,5 person per företag. Även med avseende på kön var förändringarna mycket små jämfört med Nya företag i relation till antalet befintliga företag och befolkningsunderlag förnyelsetal och etableringsfrekvens Förnyelsetalet för nystartade företag definieras i denna publikation som antalet nystartade företag per 100 befintliga företag föregående år. Förnyelsetalet år 2009 uppgick till 7,3 procent, jämfört med 7,2 procent år Efter branschgrupp var förnyelsetalet högst för företag verksamma inom branschgruppen Utbildning, hälso- och sjukvård samt andra samhälleliga och personliga tjänster med 11,0 procent samt inom Finansiell verksamhet och andra företagstjänster exklusive fastighetstjänster med 10,7 procent. Fördelat efter län återfanns år 2009 de högsta förnyelsetalen i Stockholms och Skåne län med förnyelsetal på 9,4 respektive 8,8 procent. Även år 2008 återfanns de högsta förnyelsetalen inom dessa branschgrupper respektive län. Etableringsfrekvens för nystartade företag definieras i denna publikation som antalet nystartade företag per invånare i åldern år innevarande år. Etableringsfrekvensen för hela landet uppgick i 2009 till 10,0 företag per invånare. Fördelat efter län återfanns den högsta etableringsfrekvensen i Stockholms län med 13,5 företag per invånare. 7

9 Nystartade företag efter kommun Drygt företag startades under året i Stockholms kommun. Angett i relation till befolkningen innebar detta att 16,0 företag per invånare nyetablerades i kommunen. Motsvarande etableringsfrekvenser uppgick i Göteborgs kommun till 11,1 och i Malmö kommun till 13,0 företag per invånare. Antalet nyetableringar uppgick i dessa båda kommuner till knappt respektive knappt Angett i relation till företagsstocken uppgick förnyelsetalet i Stockholms kommun till 9,8 företag per 100 befintliga företag jämfört med 10,3 och 12,8 i Göteborgs kommun respektive Malmö kommun. Angett i relation till befolkningen återfanns de högsta etableringsfrekvenserna för nystartade företag i Berg kommun med 16,4 företag per invånare, Lidingö kommun med 16,2 företag och Stockholm kommun med 16,0 företag per invånare. I relation till antal befintliga företag i respektive kommun återfanns de högsta förnyelsetalen i Oxelösund kommun med 13,2 företag per 100 befintliga företag, Malmö kommun med 12,8 och Botkyrka kommun med 12,4 företag. Figur 4. Kommuner, tio högsta etableringsfrekvenser. Förnyelsetal och etableringsfrekvens 2009 Berg 5,1 16,4 Lidingö Stockholm 8,8 16,2 16,0 Danderyd 7,1 15,5 Värmdö 8,5 14,7 Åre 5,2 14,4 Österåker Täby Simrishamn 8,1 8,4 13,6 13,6 13,5 Båstad 5,7 13,4 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 Förnyelsetal Etablerings frekvens 8

10 Figur 5. Kommuner, tio högsta förnyelsetal. Förnyelsetal och etableringsfrekvens 2009 Oxelösund Malmö 8,2 13,2 13,0 12,8 Botkyrka Upplands Väsby Sundbyberg 10,1 12,4 11,9 11,0 11,4 10,8 Solna 10,7 13,3 Södertälje Burlöv Landskrona Haninge 9,3 9,5 9,8 10,7 10,6 10,4 11,1 10,4 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 Förnyelsetal Etablerings frekvens Nya företag efter kön Antalet företag startade år 2009 av en kvinna eller flera kvinnor uppgick till stycken eller 33 procent av de nyetablerade företagen. Motsvarande andel uppgick år 2008 till 32 procent. Antalet företag startade av kvinnor och män gemensamt uppgick till stycken, eller 6 procent av samtliga nystartade företag. Motsvarande andel år 2008 uppgick till 7 procent. De högsta andelarna företag startade av kvinnor återfanns inom branschgrupperna (SNI 2007) Andra serviceföretag, personliga tjänster där 78 procent av företagen startades av kvinnor samt inom Vård och omsorg där 60 procent av företagen startades av kvinnor. Fördelat efter län återfanns de högsta andelarna företag startade av kvinnor i Gotlands- och Västmanlands län med andelar på 38 och 37 procent. Nystartade företag efter härkomst År 2009 uppgick antalet nyetablerade företag startade av en person med utländsk härkomst till stycken. Andelen nya företagare med utländsk härkomst av det totala antalet nystartade företag uppgick år 2009 därmed till 17 procent, lika andel som år Inom respektive branschgrupp (SNI 2007) återfanns störst andel nya företag 2009 med en företagare av utländsk härkomst inom Hotell och restaurang med en andel på 39 procent. Inom branschgruppen Transport och magasinering uppgick andelen nya företagare av utländsk härkomst till 34 procent. 9

11 Fördelat efter län återfanns den högsta andelen företag startade av personer med utländsk härkomst i Stockholms län med en andel på 21 procent. Figur 6. Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007) och lednings könssammansättning andelar Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning och dylikt Bygg, anläggning Handel, service motorfordon Transport, magasinering Hotell, restaurang Förlag, radio, TV, film, telekommunikation Programmering, informationstjänster Finans-, försäkrings-, fastighetsverksamhet Juridisk-, ekonomisk konsultverksamhet Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning Reklam, marknadsföring Annan specialiserad konsultverksamhet, veterinärtjänster Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, andra kontorstjänster Utbildning Vård, omsorg Kultur, nöje, fritid Andra serviceföretag, personliga tjänster Kvinna/ kvinnor Man/ män Kvinnor och män 10

12 Ålder Fördelat efter ålder startades 24 procent av de nya företagen under 2009 av personer upp till 30 år och 51 procent av företagen av personer i åldersgruppen år. De högsta andelarna företag startade av personer upp till 30 år återfanns inom branschgrupperna (SNI 2007) Förlag, radio, TV, film, telekommunikation, Programmering, informationstjänster samt Kultur, nöje, fritid med andelar på knappt 40 procent. Fördelat efter län uppgick andelarna nya företag startade av personer upp till 30 år till 33 procent i Jönköpings län och till 32 procent i Örebro län. Juridisk form Cirka eller 21 procent av de nya företagen 2009 startades som aktiebolag. Den högsta andelen aktiebolag år 2009, 64 procent, återfanns inom branschgruppen Finans-, försäkrings-, fastighetsverksamhet. Förhållandevis höga andelar aktiebolag förekom även inom branschgrupperna Transport, magasinering, Hotell, restaurang samt Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning med andelar över 30 procent. 11

13 Fakta om statistiken Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys ansvarar enligt lagen om officiell statistik, SFS 2001:99, och bilaga till statistikförordningen, SFS 2001:100, för officiell statistik inom området Nystartade företag. I åtagandet ingår bland annat att årligen undersöka antalet nystartade företag i Sverige. Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Tillväxtanalys. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag i Sverige under ett givet år per län, branschgrupp och kommun. Andra variabler av stor betydelse är antalet sysselsatta i de nystartade företagen samt kön och härkomst. Detta omfattar statistiken Statistiken över nystartade företag omfattar och redovisar uppgifter om: dels antal nystartade företag vad det beträffar läns-, kommun- respektive branschgruppstillhörighet, antal sysselsatta, omsättning, juridisk form samt lednings könssammansättning dels antal nystartade företag vad det beträffar företagarens ålder, utbildning, utländsk härkomst, sysselsättning innan företagsstart, motiv till företagsstart, parallell verksamhet, stöd till start av näringsverksamhet, majoritetsägare, information och rådgivning samt form av finansiering. Med företagare i det nystartade företaget avses, med alla sina egenskaper, den person som besvarade enkäten som skickades till företaget. Definitioner Förnyelsetal avser antalet nystartade företag i en subpopulation per 100 befintliga företag i samma subpopulation året innan företagsstart. Etableringsfrekvens avser antalet nystartade företag i en subpopulation per personer i åldern år i samma subpopulation. Från och med 1 januari 2004 har riktlinjerna vid redovisning av statistik avseende personer med utländsk härkomst ändrats. I denna rapport används följande definition: Utländsk härkomst följer definitionen av utländsk härkomst enligt MIS 2004:2, vilket innebär att antingen företagare själv är utrikesfödd eller att dennes båda föräldrar är utrikesfödda. 12

14 Branschgrupper baserad på SNI 2002 De branschgrupper som förekommer i redovisningen av statistiken är definierade enligt; 1. Jord- och skogsbruk; SNI2002 Avd A-B, exkl. SNI2002 nr och Tillverkning och dylikt; SNI2002 Avd. C-E 3. Byggverksamhet; SNI2002 Avd. F 4. Varuhandel, reparationer samt restaurang- och hotellrörelse; SNI2002 Avd. G-H 5. Transport och kommunikation; SNI2002 Avd. I 6. Finansiell verks. och andra företagstjänster; SNI2002 Avd. J-K exkl. SNI2002 nr Fastighetstjänster SNI2002 nr Utbildning, hälso- o. sjukvård, andra samhälls- o. pers. tjänster; SNI2002 Avd. M-O exkl. SNI2002 nr 91 Branschgrupper baserad på SNI 2007 De branschgrupper som förekommer i redovisningen av statistiken är definierade enligt; Branschgrupp Kod två-siffer nivå 1. Jordbruk, skogsbruk, fiske 01_03 2. Tillverkning och dylikt 05_39 3. Bygg, anläggning 41_43 4. Handel, service motorfordon 45_47 5. Transport, magasinering 49_53 6. Hotell, restaurang 55_56 7. Förlag, radio, tv, film, telekommunikation 58_61 8. Programmering, informationstjänster 62_63 9. Finans-, försäkrings-, fastighetsverksamhet 64_ Juridisk-, ekonomisk konsultverksamhet 69_ Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning 71_ Reklam, marknadsföring Annan specialiserad konsultverksamhet, veterinärtjänster 74_ Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, andra kontorstjänster 77_ Utbildning Vård, omsorg 86_ Kultur, nöje, fritid 90_ Andra serviceföretag, personliga tjänster 94_99 13

15 I vissa fall redovisas data efter en mer aggregerad klassifikation baserad på SNI Denna är definierad enligt; 1. Jordbruk, skogsbruk, fiske; grupp 1 enligt ovan 2. Tillverkning, bygg och anläggning; grupp 2-3 enligt ovan 3. Handel, transport, hotell och restaurang; grupp 4-6 enligt ovan 4. Företagstjänster; grupp 5-14 enligt ovan 5. Personliga tjänster; grupp enligt ovan Statistikens tillförlitlighet De uppgifter som redovisas i rapporten Nyföretagandet i Sverige 2009 är skattningar som är behäftade med en viss osäkerhet på grund av olika felkällor såsom ramtäckning, urvalsfel, mätfel, bortfallsfel, bearbetningsfel och modellantaganden. Felen kan vara slumpmässiga eller systematiska. Från och med 2007 förändrades uppläggningen av enkätundersökningen så att i en första fas en totalundersökning genomfördes kvartalsvis med en enkät innehållande ett begränsat antal frågor. Frågorna gällde nystart eller ombildning, starttidpunkt, sysselsatta, lednings könssammansättning samt bransch där uppgift saknas. Syftet med denna del av undersökningen är att skatta antalet nystartade företag efter nämnda variabler och även möjliggöra redovisning av statistik efter många redovisningsgrupper som kommuner. I en andra fas sker ett urval bland de, enligt den inledande fasen, nystartade företagen för att skatta resterande variabler. Undersökningen förändrades vidare genom att en tidigare åldersbegränsning gällande innehavare av enskilda firmor slopades, fler juridiska former som ekonomiska föreningar inkluderades samt att kortlivade företag som avvecklas under året sannolikt i högre grad kommit att inkluderas. Det sistnämnda kan vara en effekt av att undersökningen genomförs löpande månadsvis under året. Den slumpmässiga osäkerheten beroende på att statistiken baseras på ett urval nyaktiverade företag kan uttryckas i form av ett konfidensintervall. Med konfidensintervall avses ett intervall inom vilket det sanna värdet ligger med en viss säkerhet (konfidens). Den nya uppläggningen innebär att precisionen i resultaten ökat jämfört med undersökningarna innan Som exempel på den slumpmässiga osäkerhetens storlek gällande redovisningsvariabler ingående i den urvalsbaserade delen av undersökningen kan nämnas att konfidensintervallens relativa storlek för variabeln omsättning på länsnivå varierar mellan 2-5 procentenheter över klasserna. På branschgruppsnivå är konfidensintervallens relativa storlek något mindre. För redovisningsvariabler ingående i den inledande totalundersökningen, exempelvis geografiskt säte för företagen, uppkommer även en slumpmässig osäkerhet. Denna kan hänföras dels till svarsbortfall, dels till att undersökningen söker skatta företagens reella starttidpunkt skiljd från företagens nyaktiveringstidpunkt. För variabler med många redovisningsgrupper kan av dessa skäl en betydande statistisk osäkerhet även uppkomma inom ramen för denna del av undersökningen. 14

16 Svarsbortfallet uppgick under 2009 till drygt 20 procent i den inledande totalundersökningen och till 15 procent i den efterföljande urvalsundersökningen. Urvalsstorleken i urvalsdelen av undersökningen uppgick till drygt företag. Undersökningen av antalet nystartade företag i Sverige har genomförts med väsentligen samma definitioner och metodik sedan År 1990 utökades stickprovsstorleken för att möjliggöra en redovisning av antalet nystartade företag på länsnivå respektive näringsgrensnivå, industri- respektive tjänstenäringar. I samband med undersökningen av 1996 års nystartade företag utökades stickprovsstorleken ytterligare. Syftet denna gång var att förbättra precisionen med avseende på län och branschgrupp. Dessutom förändrades metoden som används för att fördela stickprovet på stratum från proportionell till lika allokering. Förändringen fick till följd att precisionen avseende skattningen av antalet nystartade företag per län (branschgrupp) blev lika stor oavsett län (branschgrupp) och något större genomgående jämfört med tidigare. Statistiken över nystartade företag skiljer sig från annan statistik på området. Den statistik som framställs över nyregistreringar från Bolagsverket (tidigare Patent- och registreringsverket) eller nyaktiveringar från SCB:s företagsdatabas, FDB, omfattar även ombildningar, övertaganden och namnbyten med mera och kan därför inte jämföras med den officiella statistiken över nystartade företag. När det gäller uppgifter från Bolagsverket saknas enskilda näringsidkare som inte namnskyddar sin verksamhet. Kontakter För ytterligare upplysning kontakta: Lars Sundell, Tillväxtanalys telefon , e-post: Fredrik Nilsson, SCB, telefon , e-post: 15

17 Tabeller Tabell 1 Antal nystartade företag efter branschgrupp (SNI 2002) Number of newly-started enterprises by industry Tabell 2a Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2002) samt förnyelsetal Number of newly-started enterprises 2009 as a percentage of total number of enterprises by industry (SNI 2002) Tabell 2b Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007) samt förnyelsetal Number of newly-started enterprises 2009 as a percentage of total number of enterprises by industry (SNI 2007) Tabell 3 Antal sysselsatta i nystartade företag efter branschgrupp (SNI 2002) Number of employed in newly-started enterprises by industry Tabell 4a Antal sysselsatta i nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2002), sysselsättningsgrad och kön Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2002), employment and sex Tab 4b Antal sysselsatta i nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007), sysselsättningsgrad och kön Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2007), employment and sex Tabell 4c Genomsnittligt antal sysselsatta och heltidssysselsatta i nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2002) och kön Average number of employees and full-time employees in newly-started enterprises 2009 by industry and sex Tabell 5 Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007) och omsättningsklass (1000 kr) Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2007) and turnover category (1000 kr) Tabell 6 Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007) och juridisk form Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2007) and legal form Tabell 7 Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007) och lednings könssammansättning Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2007) and management by sex Tabell 8 Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007) och antal ledare Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2007) and number of managers Tabell 9 Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007) och åldersgrupp Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2007) and age group Tabell 10a Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007) och härkomst Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2007) and origin Tabell 10b Antal nystartade företag 2009 efter aggregerad branschgrupp (SNI 2007) och härkomst Number of newly-started enterprises 2009 by aggregated industry (SNI 2007) and origin Tabell 11a Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007) och utbildningsnivå Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2007) and level of education Tabell 11b Antal nystartade företag 2009 efter aggregerad branschgrupp (SNI 2007) och utbildningsnivå Number of newly-started enterprises 2009 by aggregated industry (SNI 2007) and level of education Tabell 12a Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007) och tidigare sysselsättning Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2007) and former occupation Tabell 12b Antal nystartade företag 2009 efter aggregerad branschgrupp (SNI 2007) och tidigare sysselsättning Number of newly-started enterprises 2009 by aggregated industry (SNI 2007) and former occupation 16

18 Tabell 13 Antal nystartade företag 2009 efter aggregerad branschgrupp (SNI 2007) och motiv till företagsstart Number of newly-started enterprises 2009 by aggregated industry (SNI 2007) and reason for starting an enterprise Tabell 14 Antal nystartade företag 2009 efter aggregerad branschgrupp (SNI 2007) och parallell verksamhet Number of newly-started enterprises 2009 by aggregated industry (SNI 2007) and parallel occupation Tabell 15 Antal nystartade företag 2009 efter aggregerad branschgrupp (SNI 2007) och stöd till start av näringsverksamhet Number of newly-started enterprises 2009 by aggregated industry (SNI 2007) and support for starting an enterprise Tabell 16 Antal nystartade företag 2009 efter aggregerad branschgrupp (SNI 2007) och majoritetsägare Number of newly-started enterprises 2009 by aggregated industry (SNI 2007) and majority owner Tabell 17 Antal nystartade företag 2009 efteraggregerad branschgrupp (SNI 2007) och finansiering Number of newly-started enterprises 2009 by aggregated industry (SNI 2007) and financing Tabell 18 Antal nystartade företag 2009 efter aggregerad branschgrupp (SNI 2007) och information/rådgivning i samband med företagsstart Number of newly-started enterprises 2009 by aggregated industry (SNI 2007) and support Tabell 19 Antal nystartade företag efter län Number of newly-started enterprises by county Tabell 20 Antal nystartade företag 2009 efter län samt förnyelsetal* Number of newly-started enterprises 2008 by county and percentage of total number of enterprises Tabell 21 Antal sysselsatta i nystartade företag 2009 efter län, sysselsättningsgrad och kön* Number of newly-started enterprises 2009 by county, employment and sex Tabell 22 Genomsnittligt antal sysselsatta i nystartade företag 2009 efter län och kön Average number of employees in newly-started enterprises 2009 by county and sex Tabell 23 Antal nystartade företag och etableringsfrekvenser 2009 efter län och lednings könssammansättning Number of newly-started enterprises 2009 by county and management by sex Tabell 24 Antal nystartade företag 2009 efter län och åldersgrupp Number of newly-started enterprises 2009 by county and age group Tabell 25 Antal nystartade företag och etableringsfrekvenser 2009 efter län och härkomst Number of newly-started enterprises 2009 by county and origin Tabell 26 Antal nystartade företag 2009 efter län och utbildningsnivå Number of newly-started enterprises 2009 by county and level of education Tabell 27 Antal nystartade företag 2009 efter län och motiv till företagsstart Number of newly-started enterprises 2009 by county and reason for starting an enterprise Tabell 28 Antal nystartade företag 2009 efter län och majoritetsägare Number of newly-started enterprises 2009 by county and majority owner Tabell 29 Antal nystartade företag 2009, etableringsfrekvens, förnyelsetal, sysselsatta och lednings könsfördelning efter kommun Number of newly-started enterprises 2009, percentage ot total number of enterprises, employees and management by sex by municipality 17

19 Tabell 1 Antal nystartade företag efter branschgrupp (SNI 2002) Number of newly-started enterprises by industry Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning och dylikt Byggverksamhet Varuhandel, reparationer samt restaurang- och hotellrörelse Transport och kommunikation Finansiell verks. och andra företagstjänster exkl. fastighetstjänster Fastighetstjänster Utbildning, hälso- o. sjukvård, andra samhälls- o. pers. tjänster Samtliga Tabell 2a Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2002) samt förnyelsetal Number of newly-started enterprises 2009 as a percentage of total number of enterprises by industry (SNI 2002) 2009 Antal Per 100 Jordbruk, skogsbruk och fiske ,8 Tillverkning och dylikt ,2 Byggverksamhet ,4 Varuhandel, reparationer samt restaurang- och hotellrörelse ,9 Transport och kommunikation ,7 Finansiell verks. och andra företagstjänster exkl. fastighetstjänster ,7 Fastighetstjänster ,5 Utbildning, hälso- o. sjukvård, andra samhälls- o. pers. tjänster ,0 Samtliga ,3 Anm: Förnyelsetal avser antalet nystartade företag per 100 befintliga företag föregående år 18

20 Tabell 2b Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007) samt förnyelsetal Number of newly-started enterprises 2009 as a percentage of total number of enterprises by industry (SNI 2007) 2009 Antal Per 100 Jordbruk, skogsbruk, fiske ,7 Tillverkning och dylikt ,6 Bygg, anläggning ,3 Handel, service motorfordon ,8 Transport, magasinering ,1 Hotell, restaurang ,9 Förlag, radio, TV, film, telekommunikation ,9 Programmering, informationstjänster ,7 Finans-, försäkrings-, fastighetsverksamhet Juridisk-, ekonomisk konsultverksamhet Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning , , ,3 Reklam, marknadsföring ,4 Annan specialiserad konsultverksamhet, veterinärtjänster Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, andra kontorstjänster , ,5 Utbildning ,8 Vård, omsorg ,4 Kultur, nöje, fritid ,8 Andra serviceföretag, personliga tjänster ,8 Samtliga ,3 Anm: Förnyelsetal avser antalet nystartade företag per 100 befintliga företag föregående år Tabell 3 Antal sysselsatta i nystartade företag efter branschgrupp (SNI 2002) Number of employed in newly-started enterprises by industry Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning och dylikt Byggverksamhet Varuhandel, reparationer samt restaurang- och hotellrörelse Transport och kommunikation Finansiell verks. och andra företagstjänster exkl. fastighetstjänster Fastighetstjänster Utbildning, hälso- o. sjukvård, andra samhälls- o. pers. tjänster Samtliga

21 Tabell 4a Antal sysselsatta i nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2002), sysselsättningsgrad och kön* Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2002), employment and sex Antal sysselsatta Heltids syssesatta Deltids syssesatta Män Kvinnor Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning och dylikt Byggverksamhet Varuhandel, reparationer samt restaurang- och hotellrörelse Transport och kommunikation Finansiell verks. och andra företagstjänster exkl. fastighetstjänster Fastighetstjänster Utbildning, hälso- o. sjukvård, andra samhälls- o. pers. tjänster Samtliga * Anm Antal sysselsatta 2009 är korrigerat i förhållande till tidigare publicerad kvartalsstatistik Tab 4b Antal sysselsatta i nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007), sysselsättningsgrad och kön* Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2007), employment and sex Antal sysselsatta Heltids syssesatta Deltids syssesatta Män Kvinnor Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning och dylikt Bygg, anläggning Handel, service motorfordon Transport, magasinering Hotell, restaurang Förlag, radio, TV, film, telekommunikation Programmering, informationstjänster Finans-, försäkrings-, fastighetsverksamhet Juridisk-, ekonomisk konsultverksamhet Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning Reklam, marknadsföring Annan specialiserad konsultverksamhet, veterinärtjänster Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, andra kontorstjänster Utbildning Vård, omsorg Kultur, nöje, fritid Andra serviceföretag, personliga tjänster Samtliga * Anm Antal sysselsatta 2009 är korrigerat i förhållande till tidigare publicerad kvartalsstatistik 20

22 Tabell 4c Genomsnittligt antal sysselsatta och heltidssysselsatta i nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2002) och kön Average number of employees and full-time employees in newly-started enterprises 2009 by industry and sex Kvinnor Män Samtliga Sysselsatta Heltidssysselsatta Sysselsatta Heltidssysselsatta Sysselsatta Heltidssysselsatta Jordbruk, skogsbruk och fiske 0,4 0,1 0,9 0,3 1,3 0,4 Tillverkning och dylikt 0,5 0,1 1,1 0,4 1,6 0,6 Byggverksamhet 0,1 0,0 1,5 0,8 1,6 0,9 Varuhandel, reparationer samt restaurang- och hotellrörelse 0,9 0,3 1,2 0,5 2,0 0,8 Transport och kommunikation 0,4 0,1 1,6 0,9 2,0 1,0 Finansiell verks. och andra företagstjänster exkl. fastighetstjänster 0,5 0,2 1,0 0,4 1,6 0,6 Fastighetstjänster 0,5 0,2 1,2 0,4 1,7 0,5 Utbildning, hälso- o. sjukvård, andra samhälls- o. pers. tjänster 0,9 0,2 0,6 0,1 1,4 0,4 Samtliga 0,6 0,2 1,0 0,4 1,6 0,6 Tabell 5 Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007) och omsättningsklass (1000 kr) Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2007) and turnover category (1000 kr) < > 299 Samtliga Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning och dylikt Bygg, anläggning Handel, service motorfordon Transport, magasinering Hotell, restaurang Förlag, radio, TV, film, telekommunikation Programmering, informationstjänster Finans-, försäkrings-, fastighetsverksamhet Juridisk-, ekonomisk konsultverksamhet Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning Reklam, marknadsföring Annan specialiserad konsultverksamhet, veterinärtjänster Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, andra kontorstjänster Utbildning Vård, omsorg Kultur, nöje, fritid Andra serviceföretag, personliga tjänster Samtliga

23 Tabell 6 Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007) och juridisk form Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2007) and legal form Enskild näringsidkare Handels- o. kommanditbolag m.fl. Aktiebolag Samtliga Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning och dylikt Bygg, anläggning Handel, service motorfordon Transport, magasinering Hotell, restaurang Förlag, radio, TV, film, telekommunikation Programmering, informationstjänster Finans-, försäkrings-, fastighetsverksamhet Juridisk-, ekonomisk konsultverksamhet Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning Reklam, marknadsföring Annan specialiserad konsultverksamhet, veterinärtjänster Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, andra kontorstjänster Utbildning Vård, omsorg Kultur, nöje, fritid Andra serviceföretag, personliga tjänster Samtliga

24 Tabell 7 Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007) och lednings könssammansättning Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2007) and management by sex Endast kvinna/ kvinnor Endast man/ män Kvinnor och män Samtliga Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning och dylikt Bygg, anläggning Handel, service motorfordon Transport, magasinering Hotell, restaurang Förlag, radio, TV, film, telekommunikation Programmering, informationstjänster Finans-, försäkrings-, fastighetsverksamhet Juridisk-, ekonomisk konsultverksamhet Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning Reklam, marknadsföring Annan specialiserad konsultverksamhet, veterinärtjänster Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, andra kontorstjänster Utbildning Vård, omsorg Kultur, nöje, fritid Andra serviceföretag, personliga tjänster Samtliga

25 Tabell 8 Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007) och antal ledare Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2007) and number of managers Ensam ledare Två eller flera ledare Bortfall Samtliga Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning och dylikt Bygg, anläggning Handel, service motorfordon Transport, magasinering Hotell, restaurang Förlag, radio, TV, film, telekommunikation Programmering, informationstjänster Finans-, försäkrings-, fastighetsverksamhet Juridisk-, ekonomisk konsultverksamhet Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning Reklam, marknadsföring Annan specialiserad konsultverksamhet, veterinärtjänster Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, andra kontorstjänster Utbildning Vård, omsorg Kultur, nöje, fritid Andra serviceföretag, personliga tjänster Samtliga

26 Tabell 9 Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007) och åldersgrupp Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2007) and age group < 31 år år > 50 år Samtliga Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning och dylikt Bygg, anläggning Handel, service motorfordon Transport, magasinering Hotell, restaurang Förlag, radio, TV, film, telekommunikation Programmering, informationstjänster Finans-, försäkrings-, fastighetsverksamhet Juridisk-, ekonomisk konsultverksamhet Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning Reklam, marknadsföring Annan specialiserad konsultverksamhet, veterinärtjänster Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, andra kontorstjänster Utbildning Vård, omsorg Kultur, nöje, fritid Andra serviceföretag, personliga tjänster Samtliga

27 Tabell 10a Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007) och härkomst Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2007) and origin Utländsk härkomst Ej utländsk härkomst Bortfall Samtliga Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning och dylikt Bygg, anläggning Handel, service motorfordon Transport, magasinering Hotell, restaurang Förlag, radio, TV, film, telekommunikation Programmering, informationstjänster Finans-, försäkrings-, fastighetsverksamhet Juridisk-, ekonomisk konsultverksamhet Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning Reklam, marknadsföring Annan specialiserad konsultverksamhet, veterinärtjänster Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, andra kontorstjänster Utbildning Vård, omsorg Kultur, nöje, fritid Andra serviceföretag, personliga tjänster Samtliga Tabell 10b Antal nystartade företag 2009 efter aggregerad branschgrupp (SNI 2007) och härkomst Number of newly-started enterprises 2009 by aggregated industry (SNI 2007) and origin Utländsk härkomst Ej utländsk härkomst Bortfall Samtliga Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning, bygg och anläggning Handel, transport, hotell och restaurang Företagstjänster Personliga tjänster Samtliga

28 Tabell 11a Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007) och utbildningsnivå Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2007) and level of education Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning längre än 2 år Bortfall Samtliga Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning och dylikt Bygg, anläggning Handel, service motorfordon Transport, magasinering Hotell, restaurang Förlag, radio, TV, film, telekommunikation Programmering, informationstjänster Finans-, försäkrings-, fastighetsverksamhet Juridisk-, ekonomisk konsultverksamhet Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning Reklam, marknadsföring Annan specialiserad konsultverksamhet, veterinärtjänster Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, andra kontorstjänster Utbildning Vård, omsorg Kultur, nöje, fritid Andra serviceföretag, personliga tjänster Samtliga Tabell 11b Antal nystartade företag 2009 efter aggregerad branschgrupp (SNI 2007) och utbildningsnivå Number of newly-started enterprises 2009 by aggregated industry (SNI 2007) and level of education Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial Eftergymnasial utbildning utbildning längre kortare än 3 år än 2 år Bortfall Samtliga Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning, bygg och anläggning Handel, transport, hotell och restaurang Företagstjänster Personliga tjänster Samtliga

29 Tabell 12a Antal nystartade företag 2009 efter branschgrupp (SNI 2007) och tidigare sysselsättning Number of newly-started enterprises 2009 by industry (SNI 2007) and former occupation Anställd i samma bransch Anställd i annan bransch Ägare till annat ftg. Arbetslös eller arbetssökande Annat* Bortfall Samtliga Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning och dylikt Bygg, anläggning Handel, service motorfordon Transport, magasinering Hotell, restaurang Förlag, radio, TV, film, telekommunikation Programmering, informationstjänster Finans-, försäkrings-, fastighetsverksamhet Juridisk-, ekonomisk konsultverksamhet Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning Reklam, marknadsföring Annan specialiserad konsultverksamhet, veterinärtjänster Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, andra kontorstjänster Utbildning Vård, omsorg Kultur, nöje, fritid Andra serviceföretag, personliga tjänster Samtliga Tabell 12b Antal nystartade företag 2009 efter aggregerad branschgrupp (SNI 2007) och tidigare sysselsättning Number of newly-started enterprises 2009 by aggregated industry (SNI 2007) and former occupation Anställd i samma bransch Anställd i annan bransch Ägare till annat ftg. Arbetslös eller arbetssökande Annat* Bortfall Samtliga Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning, bygg och anläggning Handel, transport, hotell och restaurang Företagstjänster Personliga tjänster Samtliga

30 Tabell 13 Antal nystartade företag 2009 efter aggregerad branschgrupp (SNI 2007) och motiv till företagsstart Number of newly-started enterprises 2009 by aggregated industry (SNI 2007) and reason for starting an enterprise Få arbeta självständigt Få förverkliga mina idéer Var eller riskerade att bli arbetslös Finns behov av produkt/ tjänst på marknaden Möjlighet att tjäna mycket pengar Annat Bortfall Samtliga Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning, bygg och anläggning Handel, transport, hotell och restaurang Företagstjänster Personliga tjänster Samtliga Tabell 14 Antal nystartade företag 2009 efter aggregerad branschgrupp (SNI 2007) och parallell verksamhet Number of newly-started enterprises 2009 by aggregated industry (SNI 2007) and parallel occupation Heltids företag Anställd Äger ett annat företag Studier Annat Bortfall Samtliga Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning, bygg och anläggning Handel, transport, hotell och restaurang Företagstjänster Personliga tjänster Samtliga Tabell 15 Antal nystartade företag 2009 efter aggregerad branschgrupp (SNI 2007) och stöd till start av näringsverksamhet Number of newly-started enterprises 2009 by aggregated industry (SNI 2007) and support for starting an enterprise Erhållit stöd Ej erhållit stöd Bortfall Samtliga Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning, bygg och anläggning Handel, transport, hotell och restaurang Företagstjänster Personliga tjänster Samtliga

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2011:04 Nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige Newly-started enterprises in Sweden Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Kommentar till statistiken... 3 Fakta om statistiken... 11

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2013:02 Nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige Innehållsförteckning Kommentarer till statistiken sid 2 Nya företag under jämfört med 2010 sid 2 Fakta om statistiken sid 8 Statistikansvarig

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Innehållsförteckning Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 2 2011 efter branschgrupp

Läs mer

Nystartade företag i Sverige 2013. Statistik 2015:02

Nystartade företag i Sverige 2013. Statistik 2015:02 Statistik 2015:02 Nystartade företag i Sverige 2013 Under 2013 var antalet nystartade företag så gott som oförändrat jämfört med 2012. Antalet nystartade företag 2013 uppgick till 69 242 företag jämfört

Läs mer

Nystartade företag i Sverige Statistik 2016:01

Nystartade företag i Sverige Statistik 2016:01 Statistik 2016:01 Nystartade företag i Sverige 2014 Under 2014 ökade antalet nystartade företag med 3,5 procent jämför med 2013. Antalet nystartade företag 2014 uppgick till 71 668 företag jämfört med

Läs mer

Nystartade företag utlandsfödda företagare. Regleringsbrevsuppdrag nr 6 Diarienr 2006/0008

Nystartade företag utlandsfödda företagare. Regleringsbrevsuppdrag nr 6 Diarienr 2006/0008 Nystartade företag utlandsfödda företagare Regleringsbrevsuppdrag nr 6 Diarienr 2006/0008 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16 66 00 Telefax 063

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2010

Nystartade företag första kvartalet 2010 Nystartade företag första kvartalet 2010 Innehållsförteckning Ökning i antal nystartade företag första kvartalet 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2009 kvartal 1 2010 efter branschgrupp

Läs mer

Statistik 2013:01. Uppföljning av 2008 års nystartade företag - tre år efter start

Statistik 2013:01. Uppföljning av 2008 års nystartade företag - tre år efter start Statistik 2013:01 Uppföljning av 2008 års nystartade företag - tre år efter start Uppföljning av 2008 års nystartade företag tre år efter start Follow up of the newly established enterprises in 2008 three

Läs mer

S2001:009. Nyföretagandet i Sverige 1999 och 2000

S2001:009. Nyföretagandet i Sverige 1999 och 2000 S2001:009 Nyföretagandet i Sverige 1999 och 2000 Newly-started enterprises in Sweden 1999 and 2000 Newly-started enterprises in Sweden 1999 and 2000 Innehållsförteckning Contents Sida Page 3 Tabellförteckning

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av NUTEK, som ansvarar för officiell statistik inom det aktuella området.

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av NUTEK, som ansvarar för officiell statistik inom det aktuella området. Nv 12 SM 9901 1\I UHWDJDQGHWL6YHULJHRFK Newly started enterprises in Sweden 1997 and 1998 LNRUWDGUDJ 1HGJnQJLQ\I UHWDJDQGHW Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar att det under 1998 startades 33 860 nya.

Läs mer

Uppföljning av 1997 års nystartade företag

Uppföljning av 1997 års nystartade företag S2002:003 Uppföljning av 1997 års nystartade - tre år efter start Uppföljning av 1997 års nystartade tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 22 Fakta

Läs mer

Nyföretagande tredje kvartalet 2009

Nyföretagande tredje kvartalet 2009 Nyande tredje kvartalet 2009 Innehållsförteckning Ökning i antalet nystartade tredje kvartalet 2009 2 Tabell 1 Antal nystartade, etableringsfrekvens och sysselsatta i nystartade kvartal 3 2009 efter kommun

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Nystartade företag, fas NV1304

Nystartade företag, fas NV1304 ES/NS 2010-01-26 1(9) Nystartade företag, fas 2 2008 NV1304 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Nya företag bland ungdomar

Nya företag bland ungdomar Nya företag bland ungdomar Lars Sundell Regleringsbrevsuppdrag nr 7, 2006 Diarienr. 1-010-2006/0009 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16 66 00 Telefax

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 12633 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2009

Nystartade företag första kvartalet 2009 Nystartade första kvartalet 2009 Innehållsförteckning Nedgång i antal nystartade första kvartalet 2009 2 Tabell 1 Antal nystartade, etableringsfrekvens och sysselsatta i nystartade kvartal 1 2009 efter

Läs mer

Nyföretagande andra kvartalet 2009

Nyföretagande andra kvartalet 2009 Nyande andra kvartalet 2009 Innehållsförteckning Marginell ökning i antal nystartade andra kvartalet 2009 2 Tabell 1 Antal nystartade, etableringsfrekvens och sysselsatta i nystartade kvartal 2 2009 efter

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Nyföretagande 2008 efter kvartal

Nyföretagande 2008 efter kvartal Nyföretagande 2008 efter kvartal Innehållsförteckning Nystartade företag 2008 efter kvartal 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2008, etableringsfrekvens och sysselsatta i nystartade företag efter kvartal

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande s och mäns företagande Fakta & statistik 2009 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Uppföljning av 2001 års nystartade företag tre år efter start

Uppföljning av 2001 års nystartade företag tre år efter start S2006:001 Uppföljning av 2001 års nystartade företag tre år efter start Follow up of the newly established enterprises in 2001 three years after the start Uppföljning av 2001 års nystartade företag tre

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING?

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? Sven-Olov Daunfeldt och Elina Fergin Wennberg 2016 HUI RESEARCH Utanförskapet är inte slumpmässigt Den senaste statistiken från SCB (januari,

Läs mer

Uppföljning av 2003 års nystartade företag - tre år efter start. Follow up of the newly established enterprises in 2003 - three years after the start

Uppföljning av 2003 års nystartade företag - tre år efter start. Follow up of the newly established enterprises in 2003 - three years after the start S2008:001 Uppföljning av 2003 års nystartade företag - tre år efter start Follow up of the newly established enterprises in 2003 - three years after the start Uppföljning av 2003 års nystartade företag

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Statistik 2010:02. Uppföljning av 2005 års nystartade företag - tre år efter start

Statistik 2010:02. Uppföljning av 2005 års nystartade företag - tre år efter start Statistik 2010:02 Uppföljning av 2005 års nystartade företag - tre år efter start Uppföljning av 2005 års nystartade företag tre år efter start Follow up of the newly established enterprises in 2005 three

Läs mer

Fakta om små och stora företag 2003

Fakta om små och stora företag 2003 Fakta om små och stora företag 2003 December 2003 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. Småföretagen omfattar 99,2 procent av alla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Flest nya företag inom konsultbranschen

Flest nya företag inom konsultbranschen NYA FAKTA & S T A T I S T I K nr 5 feb 2006 F R A M T I D E N S N Ä R I N G S L I V Flest nya företag inom konsultbranschen Nyföretagandet är avgörande för hur näringslivet kommer att se ut och vilka arbeten

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 11 september 2013 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län september 2013 12 940 (10,3 %) 6 289 kvinnor (10,6 %) 6 651 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. kv December 2016

Konjunkturen i Södermanlands län. kv December 2016 Konjunkturen i Södermanlands län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Södermanlands

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Nystartade företag 2002

Nystartade företag 2002 Nystartade företag 2002 Nv1301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet A.2 Statistikområde Nystartade företag A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Konjunkturen i Gävleborgs län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Gävleborgs län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län,, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Utvärdering av 1995 års nystartade företag

Utvärdering av 1995 års nystartade företag Ura 2001:2 ISSN 1401-0844 Utvärdering av 1995 års nystartade företag - En jämförelse mellan företag som fick bidrag från Arbetsförmedlingen och övriga nystartade företag Anna Spånt Enbuske Susanna Okeke

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Konjunkuren i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015. Stockholm

Konjunkuren i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015. Stockholm Konjunkuren i Stockholm Business Alliance Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Stockholm utvecklas positivt Konjunkturläget 2015 kv1 i Om rapporten omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län,

Läs mer

"Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd Svenskt Näringsliv 12 000 medlemsföretag i Stockholms län "Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv Juni 2016

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv Juni 2016 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016 Konjunkturläget 2016 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och kommun.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Agneta Tjernström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län oktober månad 2014 Fått arbete I oktober påbörjade 1 236 arbetssökande någon form av

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016 Stockholm fortsätter utvecklas positivt Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande Kvinnors och mäns företagande Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan

Läs mer

Nystartade företag 2001

Nystartade företag 2001 Nystartade företag 2001 Nv1301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet A.2 Statistikområde Nystartade företag A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare

Läs mer

Konjunkturen i Östergötlands län. kv December 2016

Konjunkturen i Östergötlands län. kv December 2016 Konjunkturen i Östergötlands län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Östergötlands

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 Arbetslösheten minskade med 1000 personer under 2014 Arbetsmarknadsläget

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer