Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar"

Transkript

1 JO 30 SM 1701 Sysselsättning i jordbruket 2016 Farm Labour Force in 2016 I korta drag Antalet sysselsatta fortsätter att minska År 2016 var antalet sysselsatta i jordbruket , en minskning med mindre än 1 % sedan 2013 års undersökning. Andelen kvinnliga sysselsatta har minskat med 1 %, medan antalet män ökat med 1 % sedan I enskilda företag har antalet sysselsatta minskat med 2 % sedan föregående mätning, medan sysselsättningen i juridiska företag har ökat med 5 % under samma period. Fler företagare över 65 år Den största åldersgruppen bland företagarna i enskilda företag var personer äldre än 65 år och motsvarade 34 % av företagarna år För 2013 var motsvarande siffra 31 %. Närmare 16 % av de enskilda företagarna år 2016 var kvinnor, vilket är oförändrat sedan Flest driftsledare, 29 %, finns i åldersgruppen år, följt av åldersgruppen år där 28 % av driftsledarna finns. Andelen kvinnliga driftsledare i juridiska företag år 2016 var 14 %, en ökning med drygt 1 procentenheter sedan Sysselsättningen utanför jordbruket ökar År 2016 hade 66 % av företagare, maka/make/sambo och familjemedlemmar i enskilda företag, en sysselsättning utanför jordbruket. Av dessa var det 53 % som hade en huvudsyssla utanför jordbruket, en ökning med 8 procentenheter sedan Bland företagarna hade 48 % en huvudsyssla och 19 % en bisyssla utanför jordbruket år Andelen företagare med en huvudsyssla utanför jordbruket år 2013 var 40 %. Saranda Daka, statistik@jordbruksverket.se Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området. Serie JO Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 27 juni Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Helen Stoye, SCB.

2 Statens Jordbruksverk 2 JO 30 SM 1701 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Sysselsättning i jordbruket Något färre sysselsatta i jordbruket Sysselsättning i enskilda företag 6 Sysselsättning i juridiska företag 6 Årsverken i jordbruket 8 Sysselsättning efter arbetstid 11 Företagares och driftledares ålder 12 Sysselsättning utanför jordbruket 13 Tabeller 14 Teckenförklaring Antal sysselsatta för samtliga företagskategorier Antal sysselsatta inom företagskategorin enskilt företag Antal sysselsatta inom företagskategorin juridisk person Antal sysselsatta efter ålder för enskilt företag respektive juridisk person Antal sysselsatta efter årlig arbetstid för enskilt företag respektive juridisk person Antal årsverken (AWU) för samtliga företagskategorier Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin enskilt företag Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin juridisk person Antal årsverken (AWU) efter åldersgrupp för enskilt företag respektive juridisk person Antal årsverken (AWU) efter årlig arbetstid för enskilt företag respektive juridisk person Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter ålder inom företagskategorin enskilt företag Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter årlig arbetstid i jordbruket inom företagskategorin enskilt företag 26 Fakta om statistiken 28 Detta omfattar statistiken 28 Definitioner och förklaringar 28 Så görs statistiken 29 Statistikens tillförlitlighet 29 Bra att veta 30 Annan statistik 30 Elektronisk publicering 30 In English 31 Summary 31 List of tables 31

3 Statens Jordbruksverk 3 JO 30 SM 1701 List of terms 32

4 Statens Jordbruksverk 4 JO 30 SM 1701 Statistiken med kommentarer Sysselsättning i jordbruket 2016 Jordbruksverket undersöker regelbundet jordbrukets struktur genom de EUreglerade Strukturundersökningarna. Undersökningar av strukturen i jordbruket genomförs vart tredje år i samtliga EU-medlemsländer. Var tionde år genomförs strukturundersökningarna som totalundersökningar. Det innebär att samtliga jordbruksföretag i samtliga medlemsländer måste besvara undersökningen. En totalundersökning av jordbruket gjordes år 2010 och ska göras igen år De mellanliggande åren (2013 och 2016) genomfördes strukturundersökningen som en totalundersökning gällande vissa variabler och som urvalsundersökning gällande andra variabler. Populationen för Strukturundersökningen 2016 var jordbruksföretag. För ett urval av företagen i undersökningen 2016 ingick även en undersökning om sysselsättningen i jordbruket. Det är resultatet från den undersökningen som redovisas i detta Statistiska meddelande. Vi har undersökt hur många personer som arbetar i jordbruksföretagen och hur mycket de arbetar, både tillfälligt sysselsatta och stadigvarande sysselsatta. I redovisningen skiljer vi ut några olika relevanta grupper. För det första skiljer vi på enskilda företag och juridiska företag. Vi skiljer på stadigvarande sysselsatta och tillfälligt sysselsatta. För de som är stadigvarande sysselsatta i enskilda företag redovisar vi statistik för: - företagaren 1, - företagarens make/maka/sambo, - sysselsatta familjemedlemmar, - och övriga stadigvarande sysselsatta. För stadigvarande sysselsatta i juridiska företag redovisas statistik för: - driftsledaren, - samt för övriga stadigvarande sysselsatta. År 2010 ändrades definitionen av jordbruksföretag vilket påverkar jämförelser med tidigare år, se Fakta om Statistiken. Något färre sysselsatta i jordbruket 2016 Antalet sysselsatta inom jordbruket uppgick år 2016 till personer, vilket är personer färre än vad som uppmättes 2013 då jordbruket sysselsatte personer. Detta innebär en skillnad med mindre än 1 % jämfört med 2013 års undersökning. Sedan 2010 har antalet sysselsatta inom jordbruket minskat med personer eller närmare 4 %. Sedan 2007 har antalet sysselsatta i jordbruket minskat med personer eller närmare 3 %. Av samtliga sysselsatta i jordbruket år 2016 var 42 % kvinnor vilket är en minskning med närmare 1 procentenhet jämfört med 2013 års resultat. Sedan 2007 har antalet kvinnor sysselsatta inom jordbruket ökat med personer eller med över 4 %. Antalet män har sedan 2013 ökat med närmare 1 %. År 2016 var närmare 87 % av de sysselsatta inom jordbruket stadigvarande. Detta är en minskning med 3 procentenheter sedan Kvinnorna utgjorde närmare 43 % av de stadigvarande sysselsatta och 37 % av tillfälligt sysselsatta i jordbruket, en minskning med 1 procentenhet och drygt 2 procentenheter sedan föregående undersökning år Notera skillnaden mellan företagare och driftsledare i detta SM. Med företagare menas de jordbrukare som har ekonomiskt och juridiskt ansvar i enskilda företag. En driftsledare däremot har ekonomiskt och juridiskt ansvar i ett juridiskt företag.

5 Stadigvarande Tillfälliga Statens Jordbruksverk 5 JO 30 SM 1701 Figur A. Utvecklingen av antalet sysselsatta personer i jordbruket Kvinnor Män Kvinnor Män Flest antal sysselsatta inom jordbruket finns i Västra Götalands län med personer och i Skåne län med personer. Östergötland kommer på tredje plats och sysselsatte personer år Lägst sysselsättning uppmäts i Norrbottens län med sysselsatta inom jordbruket år Figur B. Antal sysselsatta i jordbruket per län Norrbottens län Västerbottens län Jämtlands län Västernorrlands län Gävleborgs län Dalarnas län Västmanlands län Örebro län Värmlands län Västra Götalands län Hallands län Skåne län Blekinge län Gotlands län Kalmar län Kronobergs län Jönköpings län Östergötlands län Södermanlands län Uppsala län Stockholms län

6 Statens Jordbruksverk 6 JO 30 SM 1701 Sysselsättning i enskilda företag I enskilda företag fanns det personer sysselsatta år Det innebär en minskning med knappt 2 % jämfört med år Trenden sedan 2007 är en minskning av antalet företagare i enskilda företag. Sedan 2013 har antalet företagare i enskilda företag minskat med personer eller 7 %. Minskningen sedan 2010 uppmäts vara drygt 12 % och sedan 2007 närmare 15 %. Även antalet familjemedlemmar i enskilda företag har minskat under senare år. Sedan 2013 har antalet familjemedlemmar minskat med närmare 4 %. Sedan 2010 uppmäts en minskning med 8 % av antalet familjemedlemmar i enskilda företag. En annan trend sedan 2007 är ökningen av antalet tillfälligt sysselsatta i enskilda företag. År 2016 uppmäts personer vara tillfälligt sysselsatta, vilket är en ökning med drygt 34 % sedan 2013 och med närmare 42 % sedan Sedan 2007 har antalet tillfälligt sysselsatta i enskilda företag ökat med hela 63 %. Även antalet övriga stadigvarande sysselsatta i enskilda företag har ökat sedan undersökningen Ökningen uppmäts vara 4 %. Figur C. Utvecklingen av antalet sysselsatta personer i enskilda företag Tillfälligt sysselsatta Övriga stadigvarande Familjemedlem Företagare Sysselsättning i juridiska företag Antalet sysselsatta i juridiska företag som uppmätts 2016 var personer, vilket innebär en ökning med personer eller 5 % sedan Sedan 2010 har antalet sysselsatta i juridiska företag ökat med 11 % och sedan 2007 med 19 %. Antalet stadigvarande sysselsatta i juridiska företag har ökat kontinuerligt sedan 2007, för att sedan minska något mellan Antalet tillfälligt sysselsatta i juridiska företag ökade däremot med 18 % mellan 2013 och Sedan 2007 har andelen tillfälligt sysselsatta i juridiska företag ökat med 24 %.

7 Statens Jordbruksverk 7 JO 30 SM 1701 Figur D. Utvecklingen av antalet sysselsatta personer på företag drivna som juridisk person Tillfälliga Stadigvarande

8 Stadigvarande Tillfälliga Statens Jordbruksverk 8 JO 30 SM 1701 Årsverken i jordbruket Det totala antalet årsverken (AWU = Annual Working Units) i jordbruket har minskat sedan Antalet årsverken år 2016 uppgick till , en minskning med eller 6 % sedan uppmätningen Sedan 2007 har antalet årsverken minskat med stycken eller 15 %. Figur E. Utvecklingen av antal årsverken i jordbruket Kvinnor Män Kvinnor Män Antalet årsverken i enskilda företag har minskat vid varje uppmätning sedan I enskilda företag uppmäts antalet årsverken till stycken år 2016, en minskning med eller 7 % sedan Jämfört med år 2007 och 2010 har antalet årsverken i enskilda företag minskat med 21 % respektive 16 %. Antalet årsverken i enskilda företag har minskat för alla grupper förutom grupperna övriga familjemedlemmar och tillfälligt sysselsatta som ökat med närmare 2 % vardera, se figur F. Antalet årsverken av kvinnliga familjemedlemmar har ökat med 8 % sedan Antalet årsverken av manliga familjemedlemmar har minskat med 7 % under samma period. I gruppen tillfälligt sysselsatta står kvinnorna för en ökning med 32 % och männen för en minskning med 11 % av antalet årsverken i enskilda företag sedan Antalet årsverken av företagare i enskilda företag minskade med 13 % sedan Årsverken har minskat för både kvinnor och män i denna grupp. Bland övriga stadigvarande i enskilda företag har antalet årsverken minskat med drygt 1 % under samma period. Antalet beräknade årsverken i juridiska företag 2016 är , vilket är en minskning med närmare 3 % sedan Bland stadigvarande sysselsatta i juridiska företag har årsverken minskat med 7 % sedan Antalet årsverken för tillfälligt sysselsatta i juridiska företag har däremot ökat med 30 % sedan föregående mätning år 2013.

9 Företagare Familjemedlem Övriga stadigvarande Tillfälligt sysselsatta Statens Jordbruksverk 9 JO 30 SM 1701 Figur F. Antal årsverken utförda i enskilda företag Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Antal årsverken varierar mellan olika företag. I diagrammet nedan visas variation efter storleken på den brukade åkerarealen. Allra mest tid går åt i de företag som brukar störst areal åkermark. I gruppen areal åkermark över 100 hektar var antalet årsverken år Antal årsverken för gruppen 50,1-100,0 hektar åkermark var under samma period. Minst tid, årsverken går till företag med 2,1-5,0 hektar åkerareal. Figur G. Antal årsverken efter storleksgrupp åkermark 100,1-50,1-100,0 30,1-50,0 20,1-30,0 10,1-20,0 5,1-10,0 2,1-5,0 0-2,

10 Statens Jordbruksverk 10 JO 30 SM 1701 Precis som när det gäller antalet sysselsatta, är antalet årsverken betydligt högre i Västra Götalands län med antal årsverken och i Skåne län med antal årsverken, jämfört med övriga län. Men undersöks istället kvoten mellan antalet årsverken och antalet sysselsatta framkommer en annorlunda bild. Kvoten visar på det genomsnittliga antalet årsverken per sysselsatt inom jordbruk. En kvot lika med 1 betyder att varje sysselsatt i genomsnitt arbetar heltid, det vill säga att personen genomför ett årsverke. Här hamnar Skåne län tillsammans med Kalmars län och Östergötlands län i intervallet 0,36-0,40. Västra Götalands län å andra sidan hamnar i intervallet 0,31-0,35 tillsammans med Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Hallands län och Västmanlands län. Den högsta kvoten på 0,42 finns 2016 i Gotlands län. Figur H. Antal årsverken per sysselsatt inom jordbruket

11 Årlig arbetstid Statens Jordbruksverk 11 JO 30 SM 1701 Sysselsättning efter arbetstid En person som arbetar över timmar per år anses arbeta heltid. Av de som registrerats som stadigvarande sysselsatta år 2016 arbetade totalt 14 % minst timmar i jordbruksföretaget, 19 % av männen och 8 % av kvinnorna. År 2013 var det 16 % av antalet stadigvarande sysselsatta som arbetade heltid, 22 % av männen och 7 % av kvinnorna. Den största andelen stadigvarande sysselsatta, cirka 59 %, hittar vi i gruppen som arbetar mindre än 450 timmar per år i jordbruksföretaget. Den minsta andelen stadigvarande sysselsatta, 6 %, finns i gruppen som arbetar mellan timmar i jordbruksföretaget. Figur I. Antal stadigvarande sysselsatta år 2016 efter årlig arbetstid Kvinnor Män I juridiska företag arbetade 40 % av de stadigvarande sysselsatta timmar eller mer i företaget, en minskning med 5 procentenheter sedan undersökningen Motsvarande siffra för stadigvarande sysselsatta i enskilda företag var 11 %, en minskning med 2 procentenheter sedan De allra flesta i enskilda företag, 63 % av de stadigvarande sysselsatta, arbetade mindre än 450 timmar i jordbruket år 2016, en minskning med 1 procentenhet sedan I juridiska företag arbetade 24 % av de stadigvarande sysselsatta mindre än 450 timmar per år, år 2016, vilket är en ökning med 5 procentenheter sedan Tablå A. Andelen stadigvarande sysselsatta (i procent) år 2016 efter årlig arbetstid och företagsform Stadigvarande sysselsatta Årlig arbetstid i timmar Totalt Samtliga Män Kvinnor Enskilda företag Män Kvinnor Juridiska personer Män Kvinnor

12 Företagare Driftledare Statens Jordbruksverk 12 JO 30 SM 1701 Företagares och driftledares ålder Den största åldersgruppen bland företagarna i enskilda företag 2016 var personer äldre än 65 år. Antalet uppmättes till personer, vilket motsvarar 34 % av företagarna. För 2013 var motsvarande siffra 31 %. År 2010 var personer i åldrarna år den största åldersgruppen bland företagare i enskilda företag och åldersgruppen över 65 år stod för 27 % av företagarna. Närmare 16 % av alla enskilda företagare var kvinnor 2016, vilket är oförändrat jämfört med De flesta kvinnliga företagare hittar vi i åldersgrupperna över 65 år och år med 28 %, respektive 26 % av de kvinnliga företagarna. Minst kvinnliga företagare i enskilda företag år 2016 finns bland åldersgruppen under 24 år där 1 % av de kvinnliga företagarna finns. I juridiska företag finns flest driftsledare i åldersgruppen år med 29 % av driftsledarna och i åldersgruppen år där 28 % av driftsledarna finns. Andelen kvinnliga driftsledare i juridiska företag år 2016 var 14 %, en ökning med 1 procentenhet sedan De flesta kvinnliga driftsledare finns i åldersgrupperna år och år med 30 % av de kvinnliga driftsledarna vardera. Minst antal av både manliga och kvinnliga driftsledare finns i gruppen under 24 år. Figur J. Könsfördelningen mellan företagare respektive driftsledare år 2016 efter ålder Män Kvinnor Män Kvinnor 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 65- år år år år år -24 år

13 Statens Jordbruksverk 13 JO 30 SM 1701 Sysselsättning utanför jordbruket För företagare, make/maka/sambo och familjemedlemmar i enskilda företag undersöks även sysselsättning utanför jordbruket. År 2016 hade 66 % av dessa en sysselsättning utanför jordbruket. Närmare 53 % av dem hade den sysselsättningen som sin huvudsyssla, samma som för Motsvarande andel för 2013 var 45 %. Bland företagarna hade 48 % en huvudsyssla och 19 % en bisyssla utanför jordbruket år Andelen företagare med en huvudsyssla utanför jordbruket år 2013 var 40 %. Av partners till företagare var det närmare 63 % som hade en huvudsyssla utanför jordbruket, en ökning med drygt 9 procentenheter sedan Andelen partners med en bisyssla utanför jordbruket var ca 7 % år Andelen familjemedlemmar som hade en huvudsyssla utanför jordbruket år 2016 var 50 %, en ökning med 9 % sedan Andelen familjemedlemmar som hade en bisyssla utanför jordbruket år 2016 var 9 %. Figur K. Antal företagare och familjemedlemmar på enskilda företag grupperat efter sysselsättning utanför jordbruket Familjemedlemmar Makar/Sambo Företagare Inget annat arbete Bisyssla Huvudsyssla

14 Statens Jordbruksverk 14 JO 30 SM 1701 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure

15 Statens Jordbruksverk 15 JO 30 SM Antal sysselsatta för samtliga företagskategorier 1. Number of employed for all holding categories Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent Område Stadigvarande sysselsatta Tillfälligt sysselsatta Storleksgrupp Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Totalt Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Storleksgrupp åkermark, hektar - 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Hela riket 1) ). Resultatet för år 2007 och 2005 är enligt gammal LBR-definition. Se avsnittet Fakta om statistiken för mer information.

16 Statens Jordbruksverk 16 JO 30 SM Antal sysselsatta inom företagskategorin enskilt företag 2. Number of employed at sole traders Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent. Område Storleksgrupp Ej familjemedlemmar Företagare Familjemedlem Stadigvarande Tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Totalt Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Storleksgrupp åkermark, hektar - 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Hela riket 1) ). Resultatet för år 2007 och 2005 är enligt gammal LBR-definition. Se avsnittet Fakta om statistiken för mer information.

17 Statens Jordbruksverk 17 JO 30 SM Antal sysselsatta inom företagskategorin juridisk person 3. Number of employed at limited companies and other type of legal persons Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent. Område Storleksgrupp Stadigvarande sysselsatta Tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Totalt Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp jordbruksmark, hektar ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Storleksgrupp åkermark, hektar ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Hela riket 1) ) Resultatet för år 2007 och 2005 är enligt gammal LBR-definition. Se avsnittet Fakta om statistiken för mer information.

18 Statens Jordbruksverk 18 JO 30 SM Antal sysselsatta efter ålder för enskilt företag respektive juridisk person 4. Number of employed at sole traders and at limited companies and other type of legal persons, by age Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent. -24 år år år år år 65- år Totalt Enskilt företag Företagare Män Kvinnor Makar/Sambo Män Kvinnor Övriga familjemedlemmar Män Kvinnor Övriga stadigvarande sysselsatta Män Kvinnor Andra tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Juridiska personer Driftsledare Män Kvinnor Övriga stadigvarande sysselsatta Män Kvinnor Andra tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor

19 Statens Jordbruksverk 19 JO 30 SM Antal sysselsatta efter årlig arbetstid för enskilt företag respektive juridisk person 5. Number of employed at sole traders and at limited companies and other type of legal persons, by working hours Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent. Årlig arbetstid i timmar Enskilt företag Totalt Företagare Män Kvinnor Makar/Sambo Män Kvinnor Övriga familjemedlemmar Män Kvinnor Övriga stadigvarande sysselsatta Män Kvinnor Andra tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Juridiska personer Driftsledare Män Kvinnor Övriga stadigvarande sysselsatta Män Kvinnor Andra tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor

20 Statens Jordbruksverk 20 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) för samtliga företagskategorier 6. Annual Working Units (AWU) for all holding categories Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent. Område Storleksgrupp Stadigvarande sysselsatta Tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Totalt Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Storleksgrupp åkermark, hektar - 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Hela riket 1) ) Resultatet för år 2007 och 2005 är enligt gammal LBR-definition. Se avsnittet Fakta om statistiken för mer information.

21 Statens Jordbruksverk 21 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin enskilt företag 7. Annual Working Units (AWU) for sole traders Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent. Område Storleksgrupp Ej familjemedlemmar Företagare Familjemedlem Stadigvarande Tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Totalt Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Storleksgrupp åkermark, hektar - 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Hela riket 1) ) Resultatet för år 2007 och 2005 är enligt gammal LBR-definition. Se avsnittet Fakta om statistiken för mer information.

22 Statens Jordbruksverk 22 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin juridisk person 8. Annual Working Units (AWU) for limited companies and other type of legal persons Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent. Område Storleksgrupp Stadigvarande sysselsatta Tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Totalt Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Storleksgrupp åkermark, hektar - 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Hela riket 1) ) Resultatet för år 2007 och 2005 är enligt gammal LBR-definition. Se avsnittet Fakta om statistiken för mer information.

23 Statens Jordbruksverk 23 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) efter åldersgrupp för enskilt företag respektive juridisk person 9. Annual Working Units (AWU) for sole traders and for limited companies and other type of legal persons, by age group Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent. Enskilt företag -24 år år år år år 65- år Totalt Företagare Män Kvinnor Makar/Sambo Män Kvinnor Övriga familjemedlemmar Män Kvinnor Övriga stadigvarande sysselsatta Män Kvinnor Andra tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Juridiska personer Driftsledare Män Kvinnor Övriga stadigvarande sysselsatta Män Kvinnor Andra tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor

24 Statens Jordbruksverk 24 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) efter årlig arbetstid för enskilt företag respektive juridisk person 10. Annual Working Units (AWU) for sole traders and for limited companies and other type of legal persons, by working hours Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent. Årlig arbetstid i timmar Totalt Enskilt företag Företagare Män Kvinnor Makar/Sambo Män Kvinnor Övriga familjemedlemmar Män Kvinnor Övriga stadigvarande sysselsatta Män Kvinnor Andra tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Juridiska personer Driftsledare Män Kvinnor Övriga stadigvarande sysselsatta Män Kvinnor Andra tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor

25 Statens Jordbruksverk 25 JO 30 SM Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter ålder inom företagskategorin enskilt företag 11. Number of persons with other gainful activity beside the holding for sole traders, by age group Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent. Företagare -24 år år år år år 65- år Totalt Huvudsyssla Bisyssla Inget annat arbete Därav män Huvudsyssla Bisyssla Inget annat arbete Därav kvinnor Huvudsyssla Bisyssla Inget annat arbete Makar/Sambo Huvudsyssla Bisyssla Inget annat arbete Därav män Huvudsyssla Bisyssla Inget annat arbete Därav kvinnor Huvudsyssla Bisyssla Inget annat arbete

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1701 Jordbruksföretag och företagare 2016 Agricultural holdings and holders in 2016 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2016 till 62

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2010 till 71

Läs mer

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02 Jordbruksföretag och företagare 2005 Agricultural holdings and holders in 2005 I korta drag Jordbruksreformen påverkar statistiken Uppgifterna i detta statistiska

Läs mer

Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk

Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk JO 65 SM 1101 Heltidsjordbruket i Sverige 2010 Full-time farming in Sweden 2010 I korta drag Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar Andelen av jordbruksföretagen i Sverige som kräver minst en

Läs mer

Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma. Cecilia Branzén,

Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma. Cecilia Branzén, JO 30 SM 0801 Sysselsättning i jordbruket 2007 Farm Labour Force in 2007 I korta drag Ökat antal sysselsatta Antalet sysselsatta i jordbruket uppgick år 2007 till 177 615 personer, en ökning med drygt

Läs mer

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken JO 30 SM 0601 Sysselsättning i jordbruket 2005 Farm labour force in 2005 I korta drag Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken Uppgifterna i detta statistiska meddelande baseras på Lantbruksregistret

Läs mer

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större JO 30 SM 1101, korrigerad version 2014-11-18 Sysselsättning i jordbruket 2010 Farm Labour Force in 2010 I korta drag Detta SM reviderades den 18 november 2014 som en följd av att metoderna för att beräkna

Läs mer

Stabil utveckling av antalet djur

Stabil utveckling av antalet djur 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 JO 20 SM 1701 Husdjur i juni 2016 Slutlig statistik Livestock in June 2016 Final Statistics

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JO 20 SM 1401 Husdjur i juni 2013 Slutlig statistik Livestock in June 2013 Final Statistics I korta drag Antalet

Läs mer

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2003 JO 30 SM 0401

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2003 JO 30 SM 0401 JO 30 SM 0401 Sysselsättning i jordbruket 2003 Farm labour force in 2003 I korta drag Av de stadigvarande sysselsatta inom jordbruket är en tredjedel kvinnor Antalet sysselsatta inom det svenska jordbruket

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101 JO 20 SM 1101 Husdjur i juni 2010 Slutlig statistik Livestock in June 2010 Final Statistics I korta drag Fler nötkreatur än svin I juni 2010 fanns det totalt 1 536 700 nötkreatur att jämföra med 1 519

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2018:03 Regional animalieproduktion 2017 Regional animal production 2017 Sammanfattning Slaktens fördelning mellan länen Större delen av slakten av nötkreatur,

Läs mer

Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken

Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken JO 65 SM 1701 Heltidsjordbruket i Sverige 2016 Full-time farming in Sweden 2016 I korta drag Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket 2016 Antalet heltidsjordbruk uppgick år 2016 till 15 479 stycken, en

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 139 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016 JO1402 SM 1701 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2016 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016 I korta drag Ny publiceringsform Skogsstyrelsen

Läs mer

118 7 Arbetskraft inom jordbruket firma samt driftsledarna bland juridiska personer har en fjärdedel motsvarande heltid eller mer i sysselsättningsgra

118 7 Arbetskraft inom jordbruket firma samt driftsledarna bland juridiska personer har en fjärdedel motsvarande heltid eller mer i sysselsättningsgra 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 117 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 125 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antalet djur i jordbruket ökar

Antalet djur i jordbruket ökar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 JO 20 SM 1702 Husdjur i juni 2017 Livestock in June 2017 I korta drag Antalet djur i jordbruket

Läs mer

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14 Dränering av jordbruksmark 2013 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Resultaten har ändrats på grund av att en felaktig

Läs mer

Fler grisar men färre får i jordbruket

Fler grisar men färre får i jordbruket 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 JO 20 SM 1801 Lantbrukets djur i juni 2018 Farm animals in June 2018 I korta drag

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017 JO1402 SM 1801 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2017 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017 I korta drag Mindre skogsareal i nya biotopskydd

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1601 Antal nötkreatur i december 2015 Number of cattle in December 2015 I korta drag Antalet företag med mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 428

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1701 Antal nötkreatur i december 2016 Number of cattle in December 2016 I korta drag Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018 JO1402 SM 1901 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2018 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018 I korta drag Stor ökning av skyddad skog i biotopskydd

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015 JO 42 SM 1701 Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015 Incomes of agricultural households 2014 and 2015 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet JO 47 SM 0701 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005 Other gainful activities on agricultural holdings 2005 I korta drag Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet Av

Läs mer

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1501 Jordbruksmarkens användning 2014 Slutlig statistik Use of agricultural land 2014 Final statistics I korta drag Minskad areal åkermark Den totala arealen åkermark var 2 596 500 hektar år 2014.

Läs mer

I korta drag. Antal nötkreatur i december 2018 JO 23 SM Antalet nötkreatur minskar. Number of cattle in December 2018

I korta drag. Antal nötkreatur i december 2018 JO 23 SM Antalet nötkreatur minskar. Number of cattle in December 2018 JO 23 SM 1901 Antal nötkreatur i december 2018 Number of cattle in December 2018 I korta drag Antalet nötkreatur minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 435 000 stycken

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1801 Antal nötkreatur i december 2017 Number of cattle in December 2017 I korta drag Antalet nötkreatur ökar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 449 000 stycken i

Läs mer

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor JO 20 SM 1502, Korrigerad version 2016-10-18 Husdjur i juni 2015 Livestock in June 2015 I korta drag Detta SM är reviderat den 17 oktober 2016 som en följd av att främst antalet nötkreatur var något underskattat.

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes

Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes JO1404 SM 1901 Frivilliga avsättningar och certifierad areal Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes I korta drag Sammanfattning Arealen frivilliga avsättningar 2018

Läs mer

Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Lite mindre täckdikad areal 2016

Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Lite mindre täckdikad areal 2016 JO 41 SM 1701 Dränering av jordbruksmark 2016 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras Jordbruksverket

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur. Marginell minskning av antalet svin

Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur. Marginell minskning av antalet svin JO 20 SM 1601 Husdjur i juni 2016 Preliminär statistik Livestock in June 2016, preliminary statistics I korta drag Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur Preliminära siffror visar att det totala antalet

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1201 Antal nötkreatur i december 2011 Number of cattle in December 2011 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med Areal för spannmålsodling minskar. Minskad areal för oljeväxtodling

Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med Areal för spannmålsodling minskar. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1701 Jordbruksmarkens användning 2016 Slutlig statistik Use of agricultural land 2016 Final statistics I korta drag Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med 2015 Den totala arealen åkermark

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2011:5 Utvecklingen av manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2010 The development of male and female participation

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015 JO1402 SM 1601 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2015 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015 I korta drag Ny publiceringsform Skogsstyrelsen

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska JO 26 SM 1601 Ekologisk djurhållning 2015 Organic livestock in 2015 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns I juni 2015 var 1 114 200 värphöns omställda till ekologisk produktion. Det

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag 29 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

Något mindre areal åkermark jämfört med Oförändrad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling

Något mindre areal åkermark jämfört med Oförändrad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1601 Jordbruksmarkens användning 2015 Slutlig statistik Use of agricultural land 2015 Final statistics I korta drag Något mindre areal åkermark jämfört med 2014 Den totala arealen åkermark var

Läs mer

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013 Pressmeddelande för Norrbotten december 2013 Procent 20 Norrbottens län Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften* januari 1994 - - december oktober 2013 15 10 5 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Läs mer

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016 JO 10 SM 1703 Jordbruksmarkens användning 2017 Slutlig statistik Use of agricultural land 2017 Final statistics I korta drag Jordbruksmarken fortsätter att minska Den totala jordbruksmarksarealen är 3

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2008

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2008 Återbetalning av studiestöd 2008 Repayment of student loan 2008 UF 70 SM 0901 Återbetalning av studiestöd 2008 Repayment of student loan 2008 I korta drag Antalet låntagare stabiliseras Antalet personer

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar. Värphönsen fortsätter att öka i antal. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag

Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar. Värphönsen fortsätter att öka i antal. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag JO 26 SM 1701 Ekologisk djurhållning 2016 Organic livestock in 2016 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar I juni 2016 var 145 200 slaktkycklingar ekologiska. Det var en ökning

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2017

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2017 JO 42 SM 1901 Jordbrukarhushållens inkomster 2017 Incomes of agricultural households 2017 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2017 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2019:02 Antal får och företag med får i december 2018 Number of sheep and holdings with sheep in December 2018 Sammanfattning Fårpopulationen i december

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Studiestöd Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2004 Repayment of student loans

Studiestöd Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2004 Repayment of student loans Studiestöd 2004 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2004 Repayment of student loans UF 70 SM 0501 Studiestöd 2004 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2004 Repayment

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar JO 26 SM 1901 Ekologisk djurhållning 2018 Organic livestock in 2018 I korta drag Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor I juni 2018 var 58 700 mjölkkor omställda till ekologisk produktion,

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2012

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2012 JO 42 SM 1401 Jordbrukarhushållens inkomster 2012 Incomes of agricultural households 2012 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2012 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Medelarealen fortsätter att öka

Medelarealen fortsätter att öka JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03 Trädgårdsproduktion 2011 The 2011 Horticultural census I korta drag Uppgifterna om energianvändning i växthus, posten; bark, flis och spån har korrigerats,

Läs mer

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003 JO 10 SM 0302 Åkerarealens användning 2003 Preliminära uppgifter i mars 2003 Use of arable land in the year 2003 Preliminary figures from March 2003 I korta drag Spannmålsarealen ökar och oljeväxtarealen

Läs mer

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv.

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv. JO 10 SM 0601 Jordbruksmarkens användning 2005 Slutlig statistik Use of agricultural land 2005 Final statistic I korta drag Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler De uppgifter som ligger till

Läs mer

Vart femte nötkreatur är ekologiskt. Ekologiska kobesättningar större än genomsnittet

Vart femte nötkreatur är ekologiskt. Ekologiska kobesättningar större än genomsnittet JO 20 SM 1402 Ekologisk djurhållning 2013 Organic livestock in 2013 I korta drag Vart femte nötkreatur är ekologiskt År 2013 var 285 700 eller nästan vart femte nötkreatur i Sverige omställt till ekologisk

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Arbetskraftsundersökningen (AKU) Arbetsmarknaden ur ett regionalt perspektiv The labour market from a regional perspective

Arbetskraftsundersökningen (AKU) Arbetsmarknaden ur ett regionalt perspektiv The labour market from a regional perspective AM 11 SM 1101 Arbetskraftsundersökningen (AKU) Arbetsmarknaden ur ett regionalt perspektiv 2001-2010 The labour market from a regional perspective I korta drag I detta Statistiska meddelande jämförs alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Regnig höst 2017 innebar mer vårsådda grödor Mindre areal vete och större areal korn än 2017

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Regnig höst 2017 innebar mer vårsådda grödor Mindre areal vete och större areal korn än 2017 JO 10 SM 1802 Jordbruksmarkens användning 2018 Slutlig statistik Use of agricultural land 2018 Final statistics I korta drag Jordbruksmarken fortsätter att minska Den totala jordbruksmarksarealen är 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Studiestöd Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2003 Repayment of student loans

Studiestöd Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2003 Repayment of student loans Studiestöd 2003 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2003 Repayment of student loans UF 70 SM 0402 Studiestöd 2003 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2003 Repayment

Läs mer

Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade Antalet värphöns minskar efter flera års uppgång. Fler slaktkycklingar och grisar men färre får

Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade Antalet värphöns minskar efter flera års uppgång. Fler slaktkycklingar och grisar men färre får JO 26 SM 1801 Ekologisk djurhållning 2017 Organic livestock in 2017 I korta drag Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade 2017 I juni 2017 var 52 900 mjölkkor omställda till ekologisk produktion, vilket

Läs mer

I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna

I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna JO 15 SM 1801 Normskördar för skördeområden, län och riket 2018 Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2018 I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna Sedan

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2016

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2016 JO 42 SM 1801 Jordbrukarhushållens inkomster 2016 Incomes of agricultural households 2016 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2016 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

UF 70 SM Studiestöd Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2001 Repayment of student loans

UF 70 SM Studiestöd Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2001 Repayment of student loans UF 70 SM 0303 Studiestöd 2001 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2001 Repayment of student loans UF 70 SM 0303 Studiestöd 2001 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 september 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län augusti 2014 11 552 (8,4 %) 5 103 kvinnor (7,8 %) 6 449 män (9,0 %)

Läs mer

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade Betesmarksarealen beräknas till hektar

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade Betesmarksarealen beräknas till hektar JO 10 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-06 Jordbruksmarkens användning 2003 Definitiva uppgifter Use of agricultural land 2003 Final results I korta drag Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län april månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer