I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2003 JO 30 SM 0401

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2003 JO 30 SM 0401"

Transkript

1 JO 30 SM 0401 Sysselsättning i jordbruket 2003 Farm labour force in 2003 I korta drag Av de stadigvarande sysselsatta inom jordbruket är en tredjedel kvinnor Antalet sysselsatta inom det svenska jordbruket uppgick år 2003 till personer. Detta är en minskning med drygt personer, eller ca 5 %, sedan 1999 då man senast genomförde en motsvarande undersökning. Minskningen av antalet sysselsatta inom jordbruket är en pågående trend sedan ett stort antal år tillbaka i tiden. Minskningen är betydligt svagare i början av 2000-talet än vad den var i slutet av 1990-talet, då antalet sysselsatta minskade med drygt mellan 1995 och Bland de stadigvarande sysselsatta var en tredjedel kvinnor, motsvarande personer. Denna andel är i stort sett oförändrad sedan Av totala antalet sysselsatta i jordbruket var 14 % tillfälligt sysselsatta, vilket är en ökning sedan Sysselsättningen domineras av familjemedlemmar Av det totala antalet sysselsatta i jordbruket år 2003 fanns , eller 85 %, på företag som drevs som enskild firma. På dessa företag fanns företagare och familjemedlemmar till företagarna. Övriga, d.v.s. icke-familjemedlemmar, utgjorde eller 17 % av antalet sysselsatta på dessa företag. På företag som drivs som juridisk person fanns sysselsatta personer eller 15 % av det totala antalet sysselsatta inom jordbruket. Detta är en ökning med personer sedan Det är främst antalet tillfälligt sysselsatta som ökat. Daniel Persson, statistik@sjv.se Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie JO Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 27 september Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 Jordbruksverket och SCB 2 JO 30 SM 0401 Innehåll Statistiken med kommentarer 3 Av de stadigvarande sysselsatta inom jordbruket är en tredjedel kvinnor 3 Sysselsättningen domineras av familjemedlemmar 5 Tabeller 8 Teckenförklaring 8 1. Antal sysselsatta totalt för samtliga företagskategorier 9 2. Antal sysselsatta inom företagskategorin enskild firma Antal sysselsatta inom företagskategorin juridisk person Antal sysselsatta efter ålder inom företagskategorin enskild firma Antal sysselsatta efter årlig arbetstid för samtliga företagskategorier Antal årsverken (AWU) totalt för samtliga företagskategorier Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin enskild firma Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin juridisk person Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin enskild firma efter sysselsattas ålder Antal årsverken (AWU) efter arbetstid för samtliga företagskategorier Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter ålder inom företagskategorin enskild firma Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter årlig arbetstid i jordbruket inom företagsformen enskild firma Antal företag med annan inkomstbringande verksamhet som har direkt samband med jordbruket för samtliga företagskategorier 21 Fakta om statistiken 22 Detta omfattar statistiken 22 Definitioner och förklaringar 22 Så görs statistiken 22 Statistikens tillförlitlighet 22 Bra att veta 23 Annan statistik 23 Elektronisk publicering 23 In English 25 Summary 25 A third of the occupied persons within agriculture are women 25 The occupied persons are dominated by family members 25 List of tables 25 List of terms 26

3 Jordbruksverket och SCB 3 JO 30 SM 0401 Statistiken med kommentarer Av de stadigvarande sysselsatta inom jordbruket är en tredjedel kvinnor Antalet sysselsatta inom det svenska jordbruket år 2003 uppgick till personer. Detta är en minskning med drygt personer, eller ca 5 %, sedan 1999 då man senast genomförde en motsvarande undersökning. Minskningen av antalet sysselsatta inom jordbruket är en pågående trend sedan ett stort antal år tillbaka i tiden. Minskningen är betydligt svagare i början av 2000-talet än vad den var i slutet av 1990-talet, då antalet sysselsatta minskade med drygt mellan 1995 och Bland de stadigvarande sysselsatta var år 2003 en tredjedel kvinnor, motsvarande personer. Denna andel är i stort sett oförändrad sedan Av totala antalet sysselsatta i jordbruket var 14 % tillfälligt sysselsatta, vilket är en ökning sedan Diagram 1. Antal sysselsatta personer 1999 och 2003 Stadigvarande sysselsatta, män Stadigvarande sysselsatta, kvinnor Tillfälligt sysselsatta Antal personer

4 Jordbruksverket och SCB 4 JO 30 SM 0401 Av de stadigvarande sysselsatta, som hade en årlig arbetstid inom jordbruket på minst timmar, var 18 % kvinnor och 82 % män. En årsarbetstid på timmar kan sägas motsvara ett heltidsarbete. Ju färre timmar man arbetar inom jordbruket, desto större andelar är kvinnor. Bland dem som hade en årlig arbetstid på mindre än 500 timmar, var 44 % kvinnor och 56% män. Diagram 2. Antal stadigvarande sysselsatta år 2003 efter kön och årlig arbetstid Arbetstid i timmar Män Kvinnor Antal personer Det totala antalet årsverken (AWU) inom jordbruket minskade från till , eller ca 5 %, mellan 1999 och Med ett årsverke avses en årlig arbetstid på minst timmar. Bland de stadigvarande sysselsatta var kvinnornas andel av det totala antalet årsverken 2003 en fjärdedel. Antalet årsverken bland de tillfälligt sysselsatta var 4 % av det totala antalet årsverken. Diagram 3. Antal årsverken (AWU) inom jordbruket 1999 och 2003 Stadigvarande sysselsatta, män Stadigvarande sysselsatta, kvinnor Tillfälligt sysselsatta Antal årsverken

5 Jordbruksverket och SCB 5 JO 30 SM 0401 Sysselsättningen domineras av familjemedlemmar Av det totala antalet sysselsatta i jordbruket år 2003 fanns personer, eller 85 %, på företag som drivs som enskild firma. På dessa företag fanns företagare och familjemedlemmar till företagarna. Övriga, d.v.s. icke-familjemedlemmar, utgjorde eller 17 % av antalet sysselsatta på dessa företag. Diagram 4. Antal sysselsatta år 2003 vid företag som drivs som enskild firma Företagare Övriga familjemedlemmar Övriga sysselsatta Antal personer På företag som drivs som juridisk person fanns sysselsatta personer eller 15 % av det totala antalet sysselsatta inom jordbruket. Detta är en ökning med personer sedan Det är främst antalet tillfälligt sysselsatta som ökat. Diagram 5. Antal sysselsatta efter sysselsättningskategori vid företag som drivs som juridisk person Stadigvarande sysselsatta Tillfälligt sysselsatta Antal personer

6 Jordbruksverket och SCB 6 JO 30 SM 0401 Vid företag som drivs som enskild firma var antalet företagare i åldern 65 år eller äldre 18 % av det totala antalet företagare medan de som var yngre än 45 år utgjorde 25 %. De kvinnliga företagarna var i genomsnitt betydligt äldre än de manliga. Diagram 6. Antal sysselsatta företagare år 2003 efter kön och ålder vid företag som drivs som enskild firma Ålder, år Män Kvinnor Antal personer Av företagarna vid företag som drivs som enskild firma hade 28 % en årlig arbetstid som var minst timmar. För 20 % av företagarna var den årliga arbetstiden mellan 900 och timmar. Diagram 7. Antal sysselsatta företagare år 2003 efter kön och arbetstid vid företag som drivs som enskild firma Arbetstid, timmar Män Kvinnor Antal personer

7 Jordbruksverket och SCB 7 JO 30 SM 0401 Av de företagare och familjemedlemmar som var sysselsatta vid företag som drivs som enskild firma, uppgav sig , eller 52 %, ha sysselsättning utanför jordbruket som var huvudsysselsättning och , eller 13 %, ha sysselsättning utanför jordbruket som var bisysselsättning. Diagram 8. Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket för sysselsatta vid företag som drivs som enskild firma 2003 Företagare Makar/sambor Sysselsättning utanför jordbruk: Huvudsyssla Bisyssla Inget arbete Övr. familj Antal personer

8 Jordbruksverket och SCB 8 JO 30 SM 0401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure

9 Jordbruksverket och SCB 9 JO 30 SM Antal sysselsatta totalt för samtliga företagskategorier 1. Number of occupied persons for all holding categories Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent. Område Storleksgrupp Stadigvarande sysselsatta Män Kvinnor Summa Tillfälligt sysselsatta Totalt Län Stockholms ,8 Uppsala ,5 Södermanlands ,5 Östergötlands ,5 Jönköpings ,3 Kronobergs ,5 Kalmar ,3 Gotlands ,5 Blekinge ,4 Skåne ,4 Hallands ,0 Västra Götalands ,8 Värmlands ,7 Örebro ,0 Västmanlands ,7 Dalarnas ,0 Gävleborgs ,0 Västernorrlands ,9 Jämtlands ,6 Västerbottens ,0 Norrbottens ,3 Produktionsområde Götalands södra slättbygder ,7 Götalands mellanbygder ,9 Götalands norra slättbygder ,9 Svealands slättbygder ,8 Götalands skogsbygder ,7 Mellersta Sveriges skogsb ,6 Nedre Norrland ,2 Övre Norrland ,6 Stödområde Stödområde ,5 Stödområde 2a ,3 Stödområde 2b ,3 Stödområde ,6 Stödområde 4a ,4 Stödområde 4b ,9 Stödområde 5a ,1 Stödområde 5b ,3 Stödområde 5c ,4 Stödområde 5m ,5 Övriga riket ,9 Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,9 2,1-5, ,1 5,1-10, ,2 10,1-20, ,2 20,1-30, ,0 30,1-50, ,5 50,1-100, ,5 Över 100, ,0 Hela riket ,

10 Jordbruksverket och SCB 10 JO 30 SM Antal sysselsatta inom företagskategorin enskild firma 2. Number of occupied persons at holdings owned by private persons Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent. Område Storleksgrupp Företagare Familjemedlem Ej familjemedlem Totalt Stadigvarande Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Tillfälligt sysselsatta Län Stockholms ,3 Uppsala ,7 Södermanlands ,8 Östergötlands ,0 Jönköpings ,5 Kronobergs ,1 Kalmar ,5 Gotlands ,7 Blekinge ,6 Skåne ,6 Hallands ,1 Västra Götalands ,8 Värmlands ,1 Örebro ,3 Västmanlands ,7 Dalarnas ,7 Gävleborgs ,0 Västernorrlands ,9 Jämtlands ,8 Västerbottens ,0 Norrbottens ,7 Produktionsområde Götalands södra slättb ,1 Götalands mellanb ,1 Götalands norra slättb ,8 Svealands slättbygder ,9 Götalands skogsbygder ,0 Mellersta Sveriges skogsb ,6 Nedre Norrland ,4 Övre Norrland ,8 Stödområde Stödområde ,6 Stödområde 2a ,2 Stödområde 2b ,4 Stödområde ,4 Stödområde 4a ,5 Stödområde 4b ,6 Stödområde 5a ,9 Stödområde 5b ,4 Stödområde 5c ,2 Stödområde 5m ,7 Övriga riket ,7 Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,0 2,1-5, ,0 5,1-10, ,1 10,1-20, ,2 20,1-30, ,0 30,1-50, ,5 50,1-100, ,5 Över 100, ,1 Hela riket ,

11 Jordbruksverket och SCB 11 JO 30 SM Antal sysselsatta inom företagskategorin juridisk person 3. Number of occupied persons at holdings owned by legal persons Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent. Område Storleksgrupp Stadigvarande sysselsatta Män Kvinnor Summa Tillfälligt sysselsatta Totalt Län Stockholms ,4 Uppsala ,8 Södermanlands ,0 Östergötlands ,1 Jönköpings ,0 Kronobergs ,3 Kalmar ,7 Gotlands ,7 Blekinge ,1 Skåne ,8 Hallands ,9 Västra Götalands ,9 Värmlands ,8 Örebro ,5 Västmanlands ,7 Dalarnas ,8 Gävleborgs ,9 Västernorrlands ,1 Jämtlands ,6 Västerbottens ,3 Norrbottens ,8 Produktionsområde Götalands södra slättbygder ,7 Götalands mellanbygder ,7 Götalands norra slättbygder ,9 Svealands slättbygder ,0 Götalands skogsbygder ,3 Mellersta Sveriges skogsb ,7 Nedre Norrland ,2 Övre Norrland ,5 Stödområde Stödområde ,9 Stödområde 2a ,3 Stödområde 2b ,3 Stödområde ,3 Stödområde 4a ,5 Stödområde 4b ,7 Stödområde 5a ,8 Stödområde 5b ,0 Stödområde 5c ,1 Stödområde 5m ,3 Övriga riket ,6 Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,6 2,1-5, ,5 5,1-10, ,2 10,1-20, ,6 20,1-30, ,7 30,1-50, ,1 50,1-100, ,2 Över 100, ,0 Hela riket ,

12 Jordbruksverket och SCB 12 JO 30 SM Antal sysselsatta efter ålder inom företagskategorin enskild firma 4. Number of occupied persons by age at holdings owned by private persons Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent. -24 år år år år år 65- år Totalt Företagare Män ,2 Kvinnor ,8 Makar/sambo ,6 Män ,3 Kvinnor ,6 Totalt ,2 Män ,1 Kvinnor ,5

13 Jordbruksverket och SCB 13 JO 30 SM Antal sysselsatta efter årlig arbetstid för samtliga företagskategorier 5. Number of occupied persons by working hours, all holding categories Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent. Årlig arbetstid, timmar Totalt Företagare Män ,2 Kvinnor ,8 Makar/sambo ,6 Män ,3 Kvinnor ,6 Övriga familjemedlemmar ,2 Män ,2 Kvinnor ,0 Andra stadigvarande sysselsatta ,3 Män ,1 Kvinnor ,6 Totalt ,3 Män ,3 Kvinnor ,6

14 Jordbruksverket och SCB 14 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) totalt för samtliga företagskategorier 6. Number of annual work units (AWU) for all holding categories Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent. Område Storleksgrupp Stadigvarande sysselsatta Män Kvinnor Summa Tillfälligt sysselsatta Totalt Län Stockholms ,0 Uppsala ,9 Södermanlands ,8 Östergötlands ,3 Jönköpings ,6 Kronobergs ,0 Kalmar ,0 Gotlands ,0 Blekinge ,8 Skåne ,2 Hallands ,2 Västra Götalands ,9 Värmlands ,2 Örebro ,1 Västmanlands ,1 Dalarnas ,4 Gävleborgs ,1 Västernorrlands ,2 Jämtlands ,8 Västerbottens ,5 Norrbottens ,7 Produktionsområde Götalands södra slättbygder ,7 Götalands mellanbygder ,7 Götalands norra slättbygder ,9 Svealands slättbygder ,7 Götalands skogsbygder ,8 Mellersta Sveriges skogsb ,7 Nedre Norrland ,1 Övre Norrland ,7 Stödområde Stödområde ,7 Stödområde 2a ,5 Stödområde 2b ,2 Stödområde ,5 Stödområde 4a ,2 Stödområde 4b ,5 Stödområde 5a ,2 Stödområde 5b ,9 Stödområde 5c ,7 Stödområde 5m ,2 Övriga riket ,9 Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,9 2,1-5, ,8 5,1-10, ,0 10,1-20, ,5 20,1-30, ,9 30,1-50, ,9 50,1-100, ,3 Över 100, ,0 Hela riket ,

15 Jordbruksverket och SCB 15 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin enskild firma 7. Number of annual work units (AWU) at holdings owned by private persons Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent. Område Storleksgrupp Företagare Familjemedlem Ej familjemedlem Totalt Stadigvarande Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Tillfälligt sysselsatta Län Stockholms ,7 Uppsala ,4 Södermanlands ,8 Östergötlands ,0 Jönköpings ,5 Kronobergs ,0 Kalmar ,0 Gotlands ,0 Blekinge ,8 Skåne ,8 Hallands ,6 Västra Götalands ,8 Värmlands ,6 Örebro ,2 Västmanlands ,2 Dalarnas ,7 Gävleborgs ,0 Västernorrlands ,9 Jämtlands ,1 Västerbottens ,3 Norrbottens ,1 Produktionsområde Götalands södra slättb ,0 Götalands mellanb ,7 Götalands norra slättb ,8 Svealands slättb ,0 Götalands skogsb ,7 Mellersta Sveriges skogsb ,5 Nedre Norrland ,7 Övre Norrland ,8 Stödområde Stödområde ,8 Stödområde 2a ,7 Stödområde 2b ,3 Stödområde ,4 Stödområde 4a ,1 Stödområde 4b ,1 Stödområde 5a ,9 Stödområde 5b ,8 Stödområde 5c ,2 Stödområde 5m ,3 Övriga riket ,5 Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,6 2,1-5, ,3 5,1-10, ,5 10,1-20, ,4 20,1-30, ,8 30,1-50, ,7 50,1-100, ,3 Över 100, ,0 Hela riket ,

16 Jordbruksverket och SCB 16 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin juridisk person 8. Number of annual work units (AWU) at holdings owned by legal persons Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent. Område Storleksgrupp Stadigvarande sysselsatta Män Kvinnor Summa Tillfälligt sysselsatta Län Stockholms ,3 Uppsala ,0 Södermanlands ,4 Östergötlands ,2 Jönköpings ,7 Kronobergs ,7 Kalmar ,6 Gotlands ,8 Blekinge ,1 Skåne ,8 Hallands ,4 Västra Götalands ,0 Värmlands ,8 Örebro ,6 Västmanlands ,5 Dalarnas ,2 Gävleborgs ,8 Västernorrlands ,2 Jämtlands ,1 Västerbottens ,1 Norrbottens ,4 Produktionsområde Götalands södra slättbygder ,0 Götalands mellanbygder ,1 Götalands norra slättbygder ,9 Svealands slättbygder ,2 Götalands skogsbygder ,0 Mellersta Sveriges skogsb ,6 Nedre Norrland ,0 Övre Norrland ,2 Stödområde Stödområde ,6 Stödområde 2a ,5 Stödområde 2b ,7 Stödområde ,2 Stödområde 4a ,6 Stödområde 4b ,1 Stödområde 5a ,7 Stödområde 5b ,1 Stödområde 5c ,2 Stödområde 5m ,0 Övriga riket ,5 Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,0 2,1-5, ,1 5,1-10, ,7 10,1-20, ,7 20,1-30, ,8 30,1-50, ,7 50,1-100, ,5 Över 100, ,0 Hela riket , Totalt

17 Jordbruksverket och SCB 17 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin enskild firma efter sysselsattas ålder 9. Number of annual work units (AWU) at holdings owned by private persons by age of occupied persons Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent. -24 år år år år år 65- år Totalt Företagare ,3 Män ,3 Kvinnor ,2 Makar/sambo ,7 Män ,6 Kvinnor ,8 Totalt ,3 Män ,3 Kvinnor ,7

18 Jordbruksverket och SCB 18 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) efter arbetstid för samtliga företagskategorier 10. Number of annual work units (AWU) by working hours, all holding categories Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent. Årlig arbetstid i timmar Totalt Företagare ,3 Män ,3 Kvinnor ,2 Makar/sambo ,7 Män ,6 Kvinnor ,8 Övriga familjemedlemmar ,0 Män ,1 Kvinnor ,2 Andra stadigvarande sysselsatta ,5 Män ,2 Kvinnor ,4 Totalt ,4 Män ,4 Kvinnor ,9

19 Jordbruksverket och SCB 19 JO 30 SM Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter ålder inom företagskategorin enskild firma 11. Number of persons with other gainful activity beside the holding by age at holdings owned by private persons Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent. Sysselsättning utanför jordbruket -25 år år år år år 65- år Totalt Företagare Huvudsyssla ,6 Bisyssla ,1 Inget arbete ,7 Därav män Huvudsyssla ,7 Bisyssla ,1 Inget arbete ,7 Därav kvinnor Huvudsyssla ,8 Bisyssla ,3 Inget arbete ,1 Makar/sambor Huvudsyssla ,9 Bisyssla ,1 Inget arbete ,3 Därav män Huvudsyssla ,2 Bisyssla ,8 Inget arbete ,2 Därav kvinnor Huvudsyssla ,9 Bisyssla ,2 Inget arbete ,3

20 Jordbruksverket och SCB 20 JO 30 SM Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter årlig arbetstid i jordbruket inom företagsformen enskild firma 12. Number of persons with other gainful activity beside the holding by working hours at holdings owned by private persons Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent. Sysselsättning Årlig arbetstid i jordbruket, timmar utanför jordbruket Totalt Företagare Huvudsyssla ,6 Bisyssla ,1 Inget arbete ,7 Därav män Huvudsyssla ,7 Bisyssla ,1 Inget arbete ,7 Därav kvinnor Huvudsyssla ,8 Bisyssla ,3 Inget arbete ,1 Makar/sambo Huvudsyssla ,9 Bisyssla ,1 Inget arbete ,3 Därav män Huvudsyssla ,2 Bisyssla ,8 Inget arbete ,2 Därav kvinnor Huvudsyssla ,9 Bisyssla ,2 Inget arbete ,3 Övriga familjemedlemmar Huvudsyssla ,6 Bisyssla ,8 Inget arbete ,2 Därav män Huvudsyssla ,7 Bisyssla ,7 Inget arbete ,2 Därav kvinnor Huvudsyssla ,5 Bisyssla ,2 Inget arbete ,6

21 Jordbruksverket och SCB 21 JO 30 SM Antal företag med annan inkomstbringande verksamhet som har direkt samband med jordbruket för samtliga företagskategorier 13. Number of holdings, in all holding categories, with other gainful activities directly related to the holding Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent. Område Storleksgrupp Turism, uthyrning och andra fritidsakt. Hantverk Förädling och förs. av gårdsprodukter Förädling av trä Vattenbruk Produktion av förnybar energi Arbete på entreprenad Övrigt Totalt (varje företag kan ha flera verksamheter) Län Stockholms ,9 Uppsala ,4 Södermanlands ,8 Östergötlands ,3 Jönköpings ,6 Kronobergs ,4 Kalmar ,3 Gotlands ,1 Blekinge ,2 Skåne ,6 Hallands ,0 Västra Götalands ,9 Värmlands ,2 Örebro ,1 Västmanlands ,3 Dalarnas ,1 Gävleborgs ,3 Västernorrlands ,4 Jämtlands ,4 Västerbottens ,6 Norrbottens ,2 Produktionsområde Götalands södra slättb ,8 Götalands mellanb ,6 Götalands norra slättb ,9 Svealands slättb ,3 Götalands skogsb ,4 Mellersta Sveriges skogsb ,9 Nedre Norrland ,1 Övre Norrland ,7 Stödområde Stödområde ,8 Stödområde 2a ,5 Stödområde 2b ,8 Stödområde ,5 Stödområde 4a ,5 Stödområde 4b ,8 Stödområde 5a ,6 Stödområde 5b ,9 Stödområde 5c ,3 Stödområde 5m ,3 Övriga riket ,5 Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,4 2,1-5, ,2 5,1-10, ,7 10,1-20, ,5 20,1-30, ,0 30,1-50, ,4 50,1-100, ,1 Över ,0 Hela riket ,

22 Jordbruksverket och SCB 22 JO 30 SM 0401 Fakta om statistiken Sedan lång tid tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Vissa år består en del av denna redovisning i att statistiskt belysa sysselsättningen i jordbruket. Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller - innehade stora djurbesättningar minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller höns (inklusive kycklingar), eller - innehade minst kvadratmeter frilandsareal för trädgårdsproduktion, eller - innehade minst 200 kvadratmeter växthusyta för trädgårdsproduktion. Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Med företagare avses den eller de personer som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget. De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är - antal sysselsatta i jordbruket, - antal årsverken (AWU) i jordbruket, - antal personer med verksamhet utanför jordbruket, - antal företag med annan inkomstbringande verksamhet som har ett direkt samband med jordbruket Dessa variabler redovisas efter indelningarna region, storleksgrupp åkerareal, sysselsättningsförhållanden, kön, ålder och arbetstid i jordbruket. Referensperiod är juli juni Så görs statistiken Denna statistik redovisar sysselsättningen inom jordbruket under perioden juli juni 2003 och baseras på uppgifter från en postenkätundersökning i juni 2003 till ca jordbruksföretag i landet. Undersökningen har genomförts till följd av krav inom EU på att statistiska undersökningar om sysselsättningen i jordbruket vissa år ska genomföras i samtliga EU-länder. Statistikens tillförlitlighet I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, urvalsfel, mätfel, bearbetningsfel och modellfel. Av dessa fel torde urvalsfel och till viss del även modell- och mätfel påverka statistikens tillförlitlighet. Tillförlitligheten redovisas kvantitativt enbart genom precisionen (relativa medelfelet) i skattningarna, som främst avspeglar urvalsfel och andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel såsom bortfallsfel eller mätfel. Urvalsfel förekommer, då uppgifterna baseras på ett statistiskt urval av företag. Med hjälp av medelfelet kan exempelvis

23 Jordbruksverket och SCB 23 JO 30 SM 0401 konfidensintervall beräknas på följande sätt. För en skattning av antalet sysselsatta på och ett medelfel på 0,7 procent kan man med liten felrisk (5 procent) säga att intervallet ± 2 * 0,7 % * (dvs ± 2 350) omfattar det verkliga antalet sysselsatta. Övertäckning förekommer inte medan undertäckning förekommer om uppdateringen av företag i föregående års lantbruksregister (LBR), som utgör urvalsram, inte har blivit komplett. Eventuell undertäckning bedöms vara liten. Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. En typ av mätfel utgörs av minnesfel. Risken finns att den som svarar på blanketten glömmer att redovisa alla anställda eller redovisar för många anställda eller lämnar felaktiga timuppgifter. En annan typ av mätfel utgörs av specifikationsfel. För uppgiftslämnaren kan det vara svårt att exakt dra gränsen mellan stadigvarande och tillfällig sysselsättning eller mellan sysselsättning i jordbruket och i närliggande verksamhet, t.ex. i skogsbruket. Svarsbortfallet i enkätundersökningen var ca 3 %. Andelen företag som inte svarade på någon fråga angående sysselsättning var ca 4,5 %. Utöver detta tillkommer bortfall som härrör från att uppgiftslämnaren inte svarat på alla frågor avseende sysselsättning. I dessa fall har, inför den statistiska bearbetningen, uppskattningar gjorts av de uppgifter som inte lämnats. Dessa uppskattningar har baserats på uppgifter från liknande jordbruksföretag som lämnat uppgifter. Modellfel förekommer i den mån dessa uppskattningar har baserats på felaktiga antaganden. Kontroller har gjorts dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Fel från bearbetningsprocessen bedöms vara små. Bra att veta Jämförbarheten med motsvarande statistik för tidigare år är god. Jämförbarheten bör också vara god med motsvarande statistik för övriga EU-länder. Annan statistik Uppgifter om jordbruksföretag (efter t.ex. brukningsform och företagarkategori) och jordbruksföretagare (efter ålder och kön) redovisas i det statistiska meddelandet JO SM (Företag och företagare i juni 2003) och uppgifter om jordbruksföretagens driftsinriktning redovisas i JO SM (Jordbruksföretagens driftsinriktning Svensk typologi.) Elektronisk publicering Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats under Statistik & fakta samt på SCB:s webbplats under Jord- och skogsbruk, fiske. Statistiska meddelanden inom området jordbruksstatistik trycks fr.o.m inte längre upp för distribution. I stället för att prenumerera på tryckta Statistiska meddelanden finns det möjlighet att, vid varje tillfälle som officiell jordbruksstatistik publiceras, utan avgift erhålla ett meddelande om detta per e-post tillsammans med publikationen i pdf-format. De som önskar ingå i denna form av prenumerationsservice skall sända en anmälan per e-post till gunilla.thorsell@sjv.se. Enskilda exemplar av publikationerna kan erhållas som papperskopior till ett pris av 50 kr per exemplar. Dessa kan vid varje enskilt fall beställas från Marjatta Niemi tfn: , fax: , post: Jordbruksverket, Jönköping, e-post: marjatta.niemi@sjv.se.

24 Jordbruksverket och SCB 24 JO 30 SM 0401 Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.

25 Jordbruksverket och SCB 25 JO 30 SM 0401 In English Summary A third of the occupied persons within agriculture are women The number of occupied persons within the Swedish agriculture was in This is a decrease with roughly people, or about 5 %, since 1999 when the last comparable survey was done. The decrease of the number of occupied persons within agriculture is an ongoing trend since a number of years back in time. The decrease is significantly smaller in the beginning of the 21st century than it was in the late 1990s, when the number of occupied persons decreased with more than between 1995 and Among the permanently occupied persons in 2003, a third were women, corresponding to persons. This share has been rather unchanged since Of the total number of occupied persons within agriculture, roughly 15 % were temporary occupied, which is an increase since The occupied persons are dominated by family members Of the total number of occupied persons within agriculture in 2003, there were , or 85 %, at holdings which were run by private persons. On these holdings were holders and family members of the holder. The others, i.e. non-family members, constitute or 16 % of the number of occupied persons on these holdings. List of tables Explanation of symbols 8 1. Number of occupied persons for all holding categories 9 2. Number of occupied persons at holdings owned by private persons Number of occupied persons at holdings owned by legal persons Number of occupied persons by age at holdings owned by private persons Number of occupied persons by working hours, all holding categories Number of annual work units (AWU) for all holding categories Number of annual work units (AWU) at holdings owned by private persons Number of annual work units (AWU) at holdings owned by legal persons Number of annual work units (AWU) at holdings owned by private persons by age of occupied persons Number of annual work units (AWU) by working hours, all holding categories Number of persons with other gainful activity beside the holding by age at holdings owned by private persons Number of persons with other gainful activity beside the holding by working hours at holdings owned by private persons Number of holdings, in all holding categories, with other gainful activities directly related to the holding 21

26 Jordbruksverket och SCB 26 JO 30 SM 0401 List of terms Andra Arbetstid Bisyssla Driftsledare Därav Familjemedlemmar Företag Företagare Genomsnitt Hela riket Huvudsyssla Inget arbete Jordbruk Jordbruksföretag Juridisk person Kvinnor Kön Län Maka Make Medelfel Område Procent Produktionsområde Sambo Skattning Stadigvarande Storleksgrupp Stödområde Summa Sysselsatt Tabell Tillfällig Timmar Totalt Åker Årlig Other Working hours Subsidiary occupation Manager Of which Family members Holding, farm Holder Average Whole of Sweden Major occupation Unemployed Agriculture Farm Legal person Women Sex County Wife Husband Standard error Region Per cent Production area Common law husband/wife Estimate Permanent Size group Support area Sum Occupied, employed Table Temporary Hours Total Arable land Annual

Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma. Cecilia Branzén,

Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma. Cecilia Branzén, JO 30 SM 0801 Sysselsättning i jordbruket 2007 Farm Labour Force in 2007 I korta drag Ökat antal sysselsatta Antalet sysselsatta i jordbruket uppgick år 2007 till 177 615 personer, en ökning med drygt

Läs mer

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar JO 30 SM 1701 Sysselsättning i jordbruket 2016 Farm Labour Force in 2016 I korta drag Antalet sysselsatta fortsätter att minska År 2016 var antalet sysselsatta i jordbruket 171 400, en minskning med mindre

Läs mer

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken JO 30 SM 0601 Sysselsättning i jordbruket 2005 Farm labour force in 2005 I korta drag Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken Uppgifterna i detta statistiska meddelande baseras på Lantbruksregistret

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större JO 30 SM 1101, korrigerad version 2014-11-18 Sysselsättning i jordbruket 2010 Farm Labour Force in 2010 I korta drag Detta SM reviderades den 18 november 2014 som en följd av att metoderna för att beräkna

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1701 Jordbruksföretag och företagare 2016 Agricultural holdings and holders in 2016 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2016 till 62

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2010 till 71

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag

Läs mer

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02 Jordbruksföretag och företagare 2005 Agricultural holdings and holders in 2005 I korta drag Jordbruksreformen påverkar statistiken Uppgifterna i detta statistiska

Läs mer

Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk

Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk JO 65 SM 1101 Heltidsjordbruket i Sverige 2010 Full-time farming in Sweden 2010 I korta drag Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar Andelen av jordbruksföretagen i Sverige som kräver minst en

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JO 20 SM 1401 Husdjur i juni 2013 Slutlig statistik Livestock in June 2013 Final Statistics I korta drag Antalet

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101 JO 20 SM 1101 Husdjur i juni 2010 Slutlig statistik Livestock in June 2010 Final Statistics I korta drag Fler nötkreatur än svin I juni 2010 fanns det totalt 1 536 700 nötkreatur att jämföra med 1 519

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet JO 47 SM 0701 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005 Other gainful activities on agricultural holdings 2005 I korta drag Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet Av

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1601 Antal nötkreatur i december 2015 Number of cattle in December 2015 I korta drag Antalet företag med mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 428

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1701 Antal nötkreatur i december 2016 Number of cattle in December 2016 I korta drag Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2018:03 Regional animalieproduktion 2017 Regional animal production 2017 Sammanfattning Slaktens fördelning mellan länen Större delen av slakten av nötkreatur,

Läs mer

Stabil utveckling av antalet djur

Stabil utveckling av antalet djur 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 JO 20 SM 1701 Husdjur i juni 2016 Slutlig statistik Livestock in June 2016 Final Statistics

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Arbete på entreprenad är vanligast. Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Arbete på entreprenad är vanligast. Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag JO 47 SM 1101 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2010 Other gainful activities at agricultural holdings 2010 I korta drag Arbete på entreprenad är vanligast Den vanligaste formen kombinationsverksamhet

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1201 Antal nötkreatur i december 2011 Number of cattle in December 2011 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1

Läs mer

118 7 Arbetskraft inom jordbruket firma samt driftsledarna bland juridiska personer har en fjärdedel motsvarande heltid eller mer i sysselsättningsgra

118 7 Arbetskraft inom jordbruket firma samt driftsledarna bland juridiska personer har en fjärdedel motsvarande heltid eller mer i sysselsättningsgra 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 117 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1801 Antal nötkreatur i december 2017 Number of cattle in December 2017 I korta drag Antalet nötkreatur ökar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 449 000 stycken i

Läs mer

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 125 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken

Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken JO 65 SM 1701 Heltidsjordbruket i Sverige 2016 Full-time farming in Sweden 2016 I korta drag Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket 2016 Antalet heltidsjordbruk uppgick år 2016 till 15 479 stycken, en

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Antalet djur i jordbruket ökar

Antalet djur i jordbruket ökar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 JO 20 SM 1702 Husdjur i juni 2017 Livestock in June 2017 I korta drag Antalet djur i jordbruket

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 139 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

I korta drag. Antal nötkreatur i december 2018 JO 23 SM Antalet nötkreatur minskar. Number of cattle in December 2018

I korta drag. Antal nötkreatur i december 2018 JO 23 SM Antalet nötkreatur minskar. Number of cattle in December 2018 JO 23 SM 1901 Antal nötkreatur i december 2018 Number of cattle in December 2018 I korta drag Antalet nötkreatur minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 435 000 stycken

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2011:5 Utvecklingen av manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2010 The development of male and female participation

Läs mer

Fler grisar men färre får i jordbruket

Fler grisar men färre får i jordbruket 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 JO 20 SM 1801 Lantbrukets djur i juni 2018 Farm animals in June 2018 I korta drag

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106

Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106 Statistikenheten 20060831 1(8) Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Marginell minskning av antalet nötkreatur. Minskning av antalet suggor och slaktsvin. Antalet får fortsätter att öka

Marginell minskning av antalet nötkreatur. Minskning av antalet suggor och slaktsvin. Antalet får fortsätter att öka JO 20 SM 0501 Antal husdjur i juni 2005 Preliminära resultat Livestock in June 2005 I korta drag Marginell minskning av antalet nötkreatur Antalet nötkreatur beräknas minska något mellan 2004 och 2005

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Odling av trädgårdsväxter i Sverige

Odling av trädgårdsväxter i Sverige JO 37 SM 0801 Skörd av trädgårdsväxter 2007 Production of horticultural products 2007 I korta drag Odling av trädgårdsväxter i Sverige Skörden av de trädgårdsväxter som visas i detta meddelande skiljer

Läs mer

Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur. Marginell minskning av antalet svin

Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur. Marginell minskning av antalet svin JO 20 SM 1601 Husdjur i juni 2016 Preliminär statistik Livestock in June 2016, preliminary statistics I korta drag Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur Preliminära siffror visar att det totala antalet

Läs mer

Markpriserna fortsätter stiga. Anders Grönvall,

Markpriserna fortsätter stiga. Anders Grönvall, JO 38 SM 0501 Priser på jordbruksmark 2004 Agricultural land prices 2004 I korta drag Markpriserna fortsätter stiga Priser för jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde 1995. För Sverige

Läs mer

Sysselsättning i jordbruket 2013

Sysselsättning i jordbruket 2013 Statistikenheten 2014-11-18 1(9) Sysselsättning i jordbruket 2013 JO1101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Kombinationsverksamheter allt viktigare. Entreprenadarbete är vanligast

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Kombinationsverksamheter allt viktigare. Entreprenadarbete är vanligast JO 47 SM 1701 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2016 Other Gainful Activities at Agricultural Holdings 2016 I korta drag Kombinationsverksamheter allt viktigare Under 2016 ägnade sig 43 % av

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor JO 20 SM 1502, Korrigerad version 2016-10-18 Husdjur i juni 2015 Livestock in June 2015 I korta drag Detta SM är reviderat den 17 oktober 2016 som en följd av att främst antalet nötkreatur var något underskattat.

Läs mer

Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel. Minskat arbetsbehov i jordbruket

Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel. Minskat arbetsbehov i jordbruket JO 35 SM 1701 Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016 Svensk typologi Type of farming in 2016. Swedish typology I korta drag Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel Antal företag minskade

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag 29 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

I korta drag. Höstsådda arealer Stora höstsådda arealer JO 18 SM Höstvete dominerar. Höstrapsarealen ökar

I korta drag. Höstsådda arealer Stora höstsådda arealer JO 18 SM Höstvete dominerar. Höstrapsarealen ökar JO 18 SM 0301 Höstsådda arealer 2003 Areas of cereals and oilseed crops sown in autumn 2003 I korta drag Stora höstsådda arealer Årets höstsådd uppskattas till 478 000 hektar. Det är i nivå med förra årets

Läs mer

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 Statistikenheten 2015-01-12 1(11) Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 JO 0109 Innehållsförteckning A Administrativa och legala uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2 A.3 SOS-klassificering...

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2019:02 Antal får och företag med får i december 2018 Number of sheep and holdings with sheep in December 2018 Sammanfattning Fårpopulationen i december

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016 JO1402 SM 1701 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2016 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016 I korta drag Ny publiceringsform Skogsstyrelsen

Läs mer

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003 JO 10 SM 0302 Åkerarealens användning 2003 Preliminära uppgifter i mars 2003 Use of arable land in the year 2003 Preliminary figures from March 2003 I korta drag Spannmålsarealen ökar och oljeväxtarealen

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 49 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes

Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes JO1404 SM 1901 Frivilliga avsättningar och certifierad areal Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes I korta drag Sammanfattning Arealen frivilliga avsättningar 2018

Läs mer

2 Företag och företagare 39 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper

2 Företag och företagare 39 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 51 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Antal anläggningar med häst. Hästar i tätort och glesbygd

Antal anläggningar med häst. Hästar i tätort och glesbygd JO 24 SM 0501 Hästar och anläggningar med häst 2004 Resultat från en intermittent undersökning Horses and horse establishments in 2004 I korta drag Antal hästar Antalet hästar i hela Sverige har uppskattats

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017 JO1402 SM 1801 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2017 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017 I korta drag Mindre skogsareal i nya biotopskydd

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018 JO1402 SM 1901 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2018 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018 I korta drag Stor ökning av skyddad skog i biotopskydd

Läs mer

Studiestöd Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2004 Repayment of student loans

Studiestöd Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2004 Repayment of student loans Studiestöd 2004 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2004 Repayment of student loans UF 70 SM 0501 Studiestöd 2004 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2004 Repayment

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2005

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2005 JO 15 SM 0501 Normskördar för skördeområden, län och riket 2005 Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2005 I korta drag Sedan 1961 har SCB årligen beräknat normskördar

Läs mer

Minskade arealer för äpplen och päron. Cecilia Branzén,

Minskade arealer för äpplen och päron. Cecilia Branzén, JO 33 SM 0801 Antalet fruktträd 2007 Slutlig statistik Number of fruit trees 2007 I korta drag Minskade arealer för äpplen och päron Den odlade arealen för äppelträd uppgår till 1 194 hektar, en minskning

Läs mer

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14 Dränering av jordbruksmark 2013 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Resultaten har ändrats på grund av att en felaktig

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2013 JO0108

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2013 JO0108 Statistikenheten 2014-09-08 1(10) Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2013 JO0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska JO 26 SM 1601 Ekologisk djurhållning 2015 Organic livestock in 2015 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns I juni 2015 var 1 114 200 värphöns omställda till ekologisk produktion. Det

Läs mer

Aborter i Sverige 2008 januari juni

Aborter i Sverige 2008 januari juni HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2008:9 Aborter i Sverige 2008 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälsa och Sjukdomar Aborter i Sverige 2008 januari juni Preliminär sammanställning

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar. Värphönsen fortsätter att öka i antal. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag

Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar. Värphönsen fortsätter att öka i antal. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag JO 26 SM 1701 Ekologisk djurhållning 2016 Organic livestock in 2016 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar I juni 2016 var 145 200 slaktkycklingar ekologiska. Det var en ökning

Läs mer

Jordbruksföretag och företagare JO0106

Jordbruksföretag och företagare JO0106 Statistikenheten 2011-05-10 1(10) Jordbruksföretag och företagare 2010 2010 JO0106 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv.

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv. JO 10 SM 0601 Jordbruksmarkens användning 2005 Slutlig statistik Use of agricultural land 2005 Final statistic I korta drag Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler De uppgifter som ligger till

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015 JO 42 SM 1701 Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015 Incomes of agricultural households 2014 and 2015 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar JO 26 SM 1901 Ekologisk djurhållning 2018 Organic livestock in 2018 I korta drag Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor I juni 2018 var 58 700 mjölkkor omställda till ekologisk produktion,

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Vart femte nötkreatur är ekologiskt. Ekologiska kobesättningar större än genomsnittet

Vart femte nötkreatur är ekologiskt. Ekologiska kobesättningar större än genomsnittet JO 20 SM 1402 Ekologisk djurhållning 2013 Organic livestock in 2013 I korta drag Vart femte nötkreatur är ekologiskt År 2013 var 285 700 eller nästan vart femte nötkreatur i Sverige omställt till ekologisk

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2008

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2008 Återbetalning av studiestöd 2008 Repayment of student loan 2008 UF 70 SM 0901 Återbetalning av studiestöd 2008 Repayment of student loan 2008 I korta drag Antalet låntagare stabiliseras Antalet personer

Läs mer

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007 JO0105

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007 JO0105 Statistikenheten 20080617 1(8) Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007 JO0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1501 Jordbruksmarkens användning 2014 Slutlig statistik Use of agricultural land 2014 Final statistics I korta drag Minskad areal åkermark Den totala arealen åkermark var 2 596 500 hektar år 2014.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Höstsådda arealer JO 18 SM 0701 korrigerad version. Höstrapsarealen fortsätter att öka. Höstvete kvar på en hög nivå. Höstkornarealen ökar

Höstsådda arealer JO 18 SM 0701 korrigerad version. Höstrapsarealen fortsätter att öka. Höstvete kvar på en hög nivå. Höstkornarealen ökar JO 18 SM 0701 korrigerad version Höstsådda arealer 2007 Areas of cereals and oilseed crops sown in autumn 2007 I korta drag Korrigerad 2009-03-20 Den tidigare publicerade versionen av detta SM innehöll

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Lite mindre täckdikad areal 2016

Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Lite mindre täckdikad areal 2016 JO 41 SM 1701 Dränering av jordbruksmark 2016 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras Jordbruksverket

Läs mer

6 Lantbrukets djur Lantbrukets djur

6 Lantbrukets djur Lantbrukets djur 6 Lantbrukets djur 81 6 Lantbrukets djur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur,

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Markanvändningen i Sverige

Markanvändningen i Sverige Tabellförteckning Tabell Rubrik B 1 Åkerarealens användning länsvis år 2010, hektar och procent 178 The use of arable land by county in 2010, hectares and percent B 2 Växthusyta (m 2 ) och frilandsareal

Läs mer

Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade Antalet värphöns minskar efter flera års uppgång. Fler slaktkycklingar och grisar men färre får

Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade Antalet värphöns minskar efter flera års uppgång. Fler slaktkycklingar och grisar men färre får JO 26 SM 1801 Ekologisk djurhållning 2017 Organic livestock in 2017 I korta drag Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade 2017 I juni 2017 var 52 900 mjölkkor omställda till ekologisk produktion, vilket

Läs mer

i korta drag Antal husdjur i juni 2000 JO 22 SM 0001 Allt färre nötkreatur och svin Number of livestock, June 2000

i korta drag Antal husdjur i juni 2000 JO 22 SM 0001 Allt färre nötkreatur och svin Number of livestock, June 2000 JO 22 SM 0001 Antal husdjur i juni 2000 Number of livestock, June 2000 i korta drag Allt färre nötkreatur och svin Antalet nötkreatur i juni i år beräknas till ca 1 684 000, jämfört med 1 713 000 i juni

Läs mer

Aborter i Sverige 1998 januari - december

Aborter i Sverige 1998 januari - december STATISTIK - HÄLSA OCH SJUKDOMAR Aborter i Sverige 1998 januari - december Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistics - Health and Diseases Abortions in Sweden 1998 January-December

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015 JO1402 SM 1601 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2015 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015 I korta drag Ny publiceringsform Skogsstyrelsen

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

JORDBRUKSVERKET BESKRIVNING AV STATISTIKEN JO 0103 Statistikenheten (8) Anders Grönvall. Innehållsförteckning 1

JORDBRUKSVERKET BESKRIVNING AV STATISTIKEN JO 0103 Statistikenheten (8) Anders Grönvall. Innehållsförteckning 1 Statistikenheten 2015-10-15 1(8) Husdjur 2015 JO 0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer