Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma. Cecilia Branzén,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma. Cecilia Branzén,"

Transkript

1 JO 30 SM 0801 Sysselsättning i jordbruket 2007 Farm Labour Force in 2007 I korta drag Ökat antal sysselsatta Antalet sysselsatta i jordbruket uppgick år 2007 till personer, en ökning med drygt personer eller ca 2 % sedan 2005 då undersökningen senast genomfördes. Antalet kvinnor sysselsatta i jordbruket ökade med ca personer eller 15 %, medan de sysselsatta männen minskade med drygt personer eller ca 4,8 %. Kvinnorna utgör 39 % av antalet sysselsatta i jordbruket. Antalet årsverken inom jordbruket minskade med ca 9 % från år 2005 till år Med ett årsverke avses en årlig arbetstid på minst timmar. Ökningen av antalet sysselsatta motsvaras alltså inte av en ökning av antalet årsverken inom jordbruket år Antalet kvinnor som var sysselsatta i jordbruket uppgick år 2007 till mer än en tredjedel av det totala antalet sysselsatta. Kvinnornas andel av antalet årsverken utgjorde dock ca 27 %, alltså bara något mer än en fjärdedel av det totala antalet årsverken. De inom jordbruket sysselsatta kvinnorna arbetar alltså i genomsnitt färre timmar i jordbruket än männen. Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma Av det totala antalet sysselsatta personer i jordbruket år 2007 fanns drygt , eller 89 %, på företag som drevs som enskild firma. Andelen kvinnliga företagare på företag som drevs som enskild firma uppskattas till 15 % eller personer. Motsvarande uppgift från 2005 var 12 % eller personer. Andelen kvinnliga driftsledare på företag som drivs som juridisk person är dock relativt oförändrad sedan år 2005, då den ligger kvar på drygt 9 %. Cecilia Branzén, statistik@sjv.se Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie JO Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 14 oktober URN:NBN:SE:SCB-2008-JO30SM0801_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.

2 Statens Jordbruksverk 2 JO 30 SM 0801 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Om statistiken 4 Ökat antal sysselsatta 4 Sysselsättning efter årlig arbetstid 5 Sysselsättningen domineras av familjemedlemmar 5 15 % av företagarna är kvinnor 6 Mer än hälften av företagarna har sysselsättning utanför jordbruket som huvudsyssla 7 Tabeller 9 Teckenförklaring 9 1. Antal sysselsatta totalt för samtliga företagskategorier Antal sysselsatta inom företagskategorin enskild firma Antal sysselsatta inom företagskategorin juridisk person Antal sysselsatta efter ålder för enskild firma respektive juridisk person Antal sysselsatta efter årlig arbetstid för enskild firma respektive juridisk person Antal årsverken (AWU) totalt för samtliga företagskategorier Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin enskild firma Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin juridisk person Antal årsverken (AWU) efter ålder för enskild firma respektive juridisk person Antal årsverken (AWU) efter årlig arbetstid för enskild firma respektive juridisk person Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter ålder inom företagskategorin enskild firma Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter årlig arbetstid i jordbruket inom företagskategorin enskild firma 21 Fakta om statistiken 22 Detta omfattar statistiken 22 Definitioner och förklaringar 22 Så görs statistiken 22 Statistikens tillförlitlighet 22 Bra att veta 23 Annan statistik 23 Elektronisk publicering 23

3 Statens Jordbruksverk 3 JO 30 SM 0801 In English 24 Summary 24 Increase in the number of occupied persons 24 Increased number of woman as holders of holdings owned by private persons 24 List of tables 24 List of terms 25

4 Statens Jordbruksverk 4 JO 30 SM 0801 Statistiken med kommentarer Om statistiken Uppgifterna i detta statistiska meddelande baseras på Lantbruksregistret (LBR) och en enkätundersökning till ett urval av jordbruksföretag år LBR uppdateras genom enkätundersökningar och information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT). I samband med EU:s senaste jordbruksreform, som genomfördes i Sverige år 2005, ökade antalet ansökningar om arealbaserade stöd kraftigt. Det ökade antalet ansökningar ledde därför till ett ökat antal företag i LBR och ett ökat antal sysselsatta i jordbruket Den ökning av antalet företag och antalet sysselsatta i jordbruket mellan åren 2003 och 2005 som redovisas i statistiken innebär inte att den faktiska strukturen och sysselsättningen i jordbruket förändrats i samma utsträckning. Ökat antal sysselsatta Antalet sysselsatta i jordbruket uppgick år 2007 till personer, en ökning med drygt personer eller ca 2 % sedan 2005 då undersökningen senast genomfördes. Mellan 2005 och 2007 har antalet kvinnor sysselsatta i jordbruket ökat med ca personer eller 15 %. Detta medan de sysselsatta männen minskade med drygt personer eller ca 4,8 %. Enligt 2007 års undersökning utgör kvinnorna 39 % av antalet sysselsatta i jordbruket. Figur A. Antal sysselsatta personer inom jordbruket Stadigvarande sysselsatta män Stadigvarande sysselsatta kvinnor Tillfälligt sysselsatta Antal personer Antalet årsverken (AWU) inom jordbruket minskade med ca 9 % från år 2005 till år Med ett årsverke avses en årlig arbetstid på minst timmar. Ökningen av antalet sysselsatta motsvaras alltså inte av en ökning av antalet årsverken inom jordbruket år Antalet kvinnor som var sysselsatta i jordbruket uppgick år 2007 till knappt , vilket motsvarar mer än en tredjedel av det totala antalet sysselsatta. Kvinnornas andel av antalet årsverken utgjorde dock ca 27 % år 2007, alltså endast något mer än en fjärdedel av det totala antalet årsverken. De inom jordbruket sysselsatta kvinnorna arbetar alltså i genomsnitt färre timmar i jordbruket än männen.

5 Statens Jordbruksverk 5 JO 30 SM 0801 Figur B. Antal årsverken (AWU) inom jordbruket Stadigvarande sysselsatta män Stadigvarande sysselsatta kvinnor Tillfälligt sysselsatta Antal personer Arbetstid i timmar Sysselsättning efter årlig arbetstid En årsarbetstid på timmar kan sägas motsvara ett heltidsarbete. Av de stadigvarande sysselsatta hade personer, eller 15 %, en årlig arbetstid inom jordbruket på minst timmar. I denna grupp utgjorde kvinnorna 18 % och männen 82 % av de stadigvarande sysselsatta eller ca 54 %, av de stadigvarande sysselsatta inom jordbruket hade en årlig arbetstid som var mindre än 450 timmar. I denna grupp utgjorde kvinnorna 51 % och männen 49 % av de stadigvarande sysselsatta. Figur C. Antal stadigvarande sysselsatta år 2007 efter kön och årlig arbetstid Kvinnor Män Antal personer Sysselsättningen domineras av familjemedlemmar Av det totala antalet sysselsatta personer i jordbruket år 2007 fanns drygt , eller 89 %, på företag som drevs som enskild firma. På dessa företag fanns sysselsatta företagare och sysselsatta familjemedlemmar till företagarna. Övriga, d.v.s. icke familjemedlemmar, utgjorde eller 11 % av antalet sysselsatta på dessa företag.

6 Statens Jordbruksverk 6 JO 30 SM 0801 Figur D. Antal sysselsatta personer vid företag som drivs som enskild firma Företagare Övriga familjemedlemmar Övriga sysselsatta Antal personer På företag som drevs som juridisk person fanns ca personer sysselsatta, vilket motsvarar 11 % av det totala antalet sysselsatta inom jordbruket år Det är en något lägre andel än under åren 2003 och Figur E. Antal sysselsatta personer vid företag som drivs som juridisk person Stadigvarande sysselsatta Tillfälligt sysselsatta Antal personer 15 % av företagarna är kvinnor Vid företag som drevs som enskild firma uppskattas antalet sysselsatta företagare till Andelen kvinnliga företagare uppskattas till 15 % eller personer. Antalet företagare i åldern 65 år och äldre utgjorde 22 % av det totala antalet företagare. Motsvarande andel för de som var yngre än 45 år visade sig också utgöra 22 %.

7 Statens Jordbruksverk 7 JO 30 SM 0801 Figur F. Antal sysselsatta företagare år 2007 efter kön och ålder vid företag som drivs som enskild firma Ålder, år Kvinnor Män Antal personer Av de sysselsatta företagarna vid företag som drevs som enskild firma hade drygt 22 % en årlig arbetstid som uppgick till minst timmar. Knappt 42 % av företagarna hade en årlig arbetstid som var mindre än 450 timmar. Figur G. Antal sysselsatta företagare år 2007 efter kön och årlig arbetstid vid företag som drivs som enskild firma Arbetstid, timmar Kvinnor Män Antal personer Mer än hälften av företagarna har sysselsättning utanför jordbruket som huvudsyssla Av de företagare och familjemedlemmar som var sysselsatta vid företag som drevs som enskild firma uppskattas , eller 60 %, ha sysselsättning utanför jordbruket som huvudsysselsättning och , eller 11 %, ha sysselsättning utanför jordbruket som bisyssla. Med sysselsättning utanför jordbruket avses annan inkomstbringande näringsverksamhet eller inkomst av tjänst. Andelen företagare som hade sysselsättning utanför jordbruket som huvudsyssla uppgick till 56 %, medan 29 % inte hade någon annan inkomstbringande sysselsättning vid sidan om jordbruket. Motsvarande andelar för år 2005 var 50 respektive 35 %.

8 Statens Jordbruksverk 8 JO 30 SM 0801 Figur H. Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket för sysselsatta vid företag som drivs som enskild firma år 2007 Företagare Makar/sambo Huvudsyssla Bisyssla Inget arbete Övr. familj Antal personer

9 Statens Jordbruksverk 9 JO 30 SM 0801 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure

10 Statens Jordbruksverk 10 JO 30 SM Antal sysselsatta totalt för samtliga företagskategorier 1. Number of occupied persons for all holding categories Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent Område Storleksgrupp Stadigvarande sysselsatta Tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Totalt Medelfel Län Stockholms ,7 Uppsala ,0 Södermanlands ,6 Östergötlands ,0 Jönköpings ,2 Kronobergs ,8 Kalmar ,6 Gotlands ,0 Blekinge ,3 Skåne ,4 Hallands ,3 Västra Götalands ,9 Värmlands ,7 Örebro ,6 Västmanlands ,6 Dalarnas ,9 Gävleborgs ,3 Västernorrlands ,2 Jämtlands ,4 Västerbottens ,9 Norrbottens ,8 Produktionsområde Götalands södra slättbygder ,4 Götalands mellanbygder ,0 Götalands norra slättbygder ,7 Svealands slättbygder ,1 Götalands skogsbygder ,1 Mellersta Sveriges skogsbygder ,0 Nedre norrland ,1 Övre norrland ,0 Stödområde Stödområde ,2 Stödområde 2a ,3 Stödområde 2b ,4 Stödområde ,6 Stödområde 4a+4b ,3 Stödområde 5a ,2 Stödområde 5b ,3 Stödområde 5c ,4 Stödområde 5m ,4 Övriga riket ,2 Storleksgrupp åker, hektar ,5 2,1-5, ,7 5,1-10, ,7 10,1-20, ,0 20,1-30, ,5 30,1-50, ,1 50,1-100, ,5 100, ,2 Hela riket , , ,7

11 Statens Jordbruksverk 11 JO 30 SM Antal sysselsatta inom företagskategorin enskild firma 2. Number of occupied persons at holdings owned by private persons Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent Område Storleksgrupp Företagare Familjemedlem Stadigvarande Ej familjemedlem Tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Totalt Medelfel Län Stockholms ,6 Uppsala ,3 Södermanlands ,0 Östergötlands ,8 Jönköpings ,5 Kronobergs ,0 Kalmar ,1 Gotlands ,3 Blekinge ,2 Skåne ,0 Hallands ,4 Västra Götalands ,9 Värmlands ,7 Örebro ,9 Västmanlands ,9 Dalarnas ,1 Gävleborgs ,4 Västernorrlands ,3 Jämtlands ,7 Västerbottens ,9 Norrbottens ,1 Produktionsområde Götalands södra slättbygder ,9 Götalands mellanbygder ,6 Götalands norra slättbygder ,8 Svealands slättbygder ,4 Götalands skogsbygder ,2 Mellersta Sveriges skogsbygder ,1 Nedre norrland ,0 Övre norrland ,1 Stödområde Stödområde ,6 Stödområde 2a ,4 Stödområde 2b ,9 Stödområde ,7 Stödområde 4a+4b ,4 Stödområde 5a ,3 Stödområde 5b ,4 Stödområde 5c ,6 Stödområde 5m ,9 Övriga riket ,0 Storleksgrupp åker, hektar ,2 2,1-5, ,3 5,1-10, ,4 10,1-20, ,6 20,1-30, ,5 30,1-50, ,2 50,1-100, ,6 100, ,8 Hela riket , , ,5

12 Statens Jordbruksverk 12 JO 30 SM Antal sysselsatta inom företagskategorin juridisk person 3. Number of occupied persons at holdings owned by legal persons Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent. Område Storleksgrupp Stadigvarande sysselsatta Tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Totalt Medelfel Län Stockholms ,2 Uppsala ,1 Södermanlands ,6 Östergötlands ,1 Jönköpings ,9 Kronobergs ,0 Kalmar ,2 Gotlands ,7 Blekinge ,6 Skåne ,2 Hallands ,9 Västra Götalands ,7 Värmlands ,6 Örebro ,9 Västmanlands ,7 Dalarnas ,2 Gävleborgs ,5 Västernorrlands ,5 Jämtlands ,2 Västerbottens ,4 Norrbottens ,0 Produktionsområde Götalands södra slättbygder ,5 Götalands mellanbygder ,9 Götalands norra slättbygder ,8 Svealands slättbygder ,7 Götalands skogsbygder ,8 Mellersta Sveriges skogsbygder ,7 Nedre norrland ,7 Övre norrland ,9 Stödområde Stödområde ,4 Stödområde 2a ,3 Stödområde 2b ,9 Stödområde ,6 Stödområde 4a+4b ,4 Stödområde 5a ,5 Stödområde 5b ,7 Stödområde 5c ,1 Stödområde 5m ,1 Övriga riket ,7 Storleksgrupp åker, hektar ,0 2,1-5, ,0 5,1-10, ,6 10,1-20, ,5 20,1-30, ,2 30,1-50, ,8 50,1-100, ,1 100, ,4 Hela riket , , ,3

13 Statens Jordbruksverk 13 JO 30 SM Antal sysselsatta efter ålder för enskild firma respektive juridisk person 4. Number of occupied persons by age for all holding categories Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cen -24 år år år år år 65- år Totalt Medelfel Enskild firma Företagare ,0 Män ,4 Kvinnor ,2 Makar/Sambo ,4 Män ,7 Kvinnor ,6 Övriga familjemedlemmar ,8 Män ,1 Kvinnor ,8 Övriga stadigvarande sysselsatta ,4 Män ,3 Kvinnor ,6 Andra tillfälligt sysselsatta ,4 Män ,7 Kvinnor ,4 Juridiska personer Driftsledare ,0 Män ,8 Kvinnor ,9 Övriga stadigvarande sysselsatta ,4 Män ,7 Kvinnor ,1 Andra tillfälligt sysselsatta ,0 Män ,9 Kvinnor ,5 Totalt ,5 Män ,5 Kvinnor ,7

14 Statens Jordbruksverk 14 JO 30 SM Antal sysselsatta efter årlig arbetstid för enskild firma respektive juridisk person 5. Number of occupied persons by working hours, all holding categories Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent Årlig arbetstid, timmar Totalt Medelfel Enskild firma Företagare Män ,3 Kvinnor ,2 Makar/Sambo ,4 Män ,7 Kvinnor ,6 Övriga familjemedlemmar ,8 Män ,1 Kvinnor ,8 Övriga stadigvarande sysselsatta ,4 Män ,3 Kvinnor ,6 Andra tillfälligt sysselsatta ,4 Män ,7 Kvinnor ,4 Juridiska personer Driftsledare Män ,8 Kvinnor ,9 Övriga stadigvarande sysselsatta ,4 Män ,7 Kvinnor ,1 Andra tillfälligt sysselsatta ,0 Män ,9 Kvinnor ,5 Totalt ,5 Män ,5 Kvinnor ,7

15 Statens Jordbruksverk 15 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) totalt för samtliga företagskategorier 6. Number of annual working units (AWU) for all holding categories Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent Område Storleksgrupp Stadigvarande sysselsatta Tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Totalt Medelfel Län Stockholms ,8 Uppsala ,5 Södermanlands ,7 Östergötlands ,8 Jönköpings ,5 Kronobergs ,9 Kalmar ,7 Gotlands ,0 Blekinge ,5 Skåne ,7 Hallands ,3 Västra Götalands ,9 Värmlands ,7 Örebro ,4 Västmanlands ,4 Dalarnas ,8 Gävleborgs ,8 Västernorrlands ,1 Jämtlands ,5 Västerbottens ,3 Norrbottens ,9 Produktionsområde Götalands södra slättbygder ,3 Götalands mellanbygder ,1 Götalands norra slättbygder ,3 Svealands slättbygder ,6 Götalands skogsbygder ,4 Mellersta Sveriges skogsbygder ,3 Nedre Norrland ,0 Övre Norrland ,1 Stödområde Stödområde ,4 Stödområde 2a ,0 Stödområde 2b ,2 Stödområde ,5 Stödområde 4a+4b ,3 Stödområde 5a ,8 Stödområde 5b ,2 Stödområde 5c ,9 Stödområde 5m ,9 Övriga riket ,3 Storleksgrupp åker, hektar ,0 2,1-5, ,9 5,1-10, ,7 10,1-20, ,3 20,1-30, ,4 30,1-50, ,1 50,1-100, ,4 100, ,1 Hela riket , , ,5

16 Statens Jordbruksverk 16 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin enskild firma 7. Number of annual working units (AWU) at holdings owned by private persons Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent Område Storleksgrupp Företagare Familjemedlem Stadigvarande Ej familjemedlem Tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Totalt Medelfel Län Stockholms ,6 Uppsala ,8 Södermanlands ,2 Östergötlands ,9 Jönköpings ,7 Kronobergs ,3 Kalmar ,9 Gotlands ,6 Blekinge ,8 Skåne ,0 Hallands ,5 Västra Götalands ,0 Värmlands ,8 Örebro ,8 Västmanlands ,3 Dalarnas ,2 Gävleborgs ,9 Västernorrlands ,0 Jämtlands ,9 Västerbottens ,7 Norrbottens ,6 Produktionsområde Götalands södra slättbygder ,7 Götalands mellanbygder ,3 Götalands norra slättbygder ,5 Svealands slättbygder ,2 Götalands skogsbygder ,5 Mellersta Sveriges skogsbygder ,5 Nedre Norrland ,1 Övre Norrland ,9 Stödområde Stödområde ,0 Stödområde 2a ,0 Stödområde 2b ,2 Stödområde ,6 Stödområde 4a+4b ,6 Stödområde 5a ,0 Stödområde 5b ,4 Stödområde 5c ,2 Stödområde 5m ,6 Övriga riket ,8 Storleksgrupp åker, hektar ,9 2,1-5, ,9 5,1-10, ,1 10,1-20, ,8 20,1-30, ,4 30,1-50, ,2 50,1-100, ,5 100, ,7 Hela riket , , ,4

17 Statens Jordbruksverk 17 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin juridisk person 8. Number of annual working units (AWU) at holdings owned by legal persons Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent Område Storleksgrupp Stadigvarande sysselsatta Tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Totalt Medelfel Län Stockholms ,7 Uppsala ,8 Södermanlands ,4 Östergötlands ,9 Jönköpings ,6 Kronobergs ,7 Kalmar ,0 Gotlands ,6 Blekinge ,5 Skåne ,2 Hallands ,0 Västra Götalands ,3 Värmlands ,1 Örebro ,7 Västmanlands ,6 Dalarnas ,8 Gävleborgs ,0 Västernorrlands ,3 Jämtlands ,3 Västerbottens ,2 Norrbottens ,2 Produktionsområde Götalands södra slättbygder ,3 Götalands mellanbygder ,6 Götalands norra slättbygder ,7 Svealands slättbygder ,3 Götalands skogsbygder ,0 Mellersta Sveriges skogsbygder ,0 Nedre Norrland ,1 Övre Norrland ,1 Stödområde Stödområde ,3 Stödområde 2a ,4 Stödområde 2b ,3 Stödområde ,8 Stödområde 4a+4b ,8 Stödområde 5a ,8 Stödområde 5b ,0 Stödområde 5c ,8 Stödområde 5m ,3 Övriga riket ,8 Storleksgrupp åker, hektar ,0 2,1-5, ,3 5,1-10, ,9 10,1-20, ,1 20,1-30, ,7 30,1-50, ,9 50,1-100, ,9 100, ,6 Hela riket , , ,1

18 Statens Jordbruksverk 18 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) efter ålder för enskild firma respektive juridisk person 9. Number of annual working units (AWU) by age group, all holding categories Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent -24 år år år år år 65- år Totalt Medelfel Enskild firma Företagare ,4 Män ,5 Kvinnor ,3 Makar/Sambo ,8 Män ,9 Kvinnor ,0 Övriga familjemedlemmar ,8 Män ,1 Kvinnor ,8 Övriga stadigvarande sysselsatta ,6 Män ,6 Kvinnor ,1 Andra tillfälligt sysselsatta ,2 Män ,9 Kvinnor ,4 Juridiska personer Driftsledare ,1 Män ,2 Kvinnor ,8 Övriga stadigvarande sysselsatta ,6 Män ,8 Kvinnor ,2 Andra tillfälligt sysselsatta ,5 Män ,4 Kvinnor ,3 Totalt ,7 Män ,6 Kvinnor ,3

19 Statens Jordbruksverk 19 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) efter årlig arbetstid för enskild firma respektive juridisk person 10. Number of annual working units (AWU) by working hours, all holding categories Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent Årlig arbetstid, timmar Totalt Medelfel Enskild firma Företagare ,4 Män ,4 Kvinnor ,6 Makar/Sambo ,8 Män ,0 Kvinnor ,9 Övriga familjemedlemmar ,3 Män ,2 Kvinnor ,6 Övriga stadigvarande sysselsatta ,6 Män ,6 Kvinnor ,1 Andra tillfälligt sysselsatta ,2 Män ,9 Kvinnor ,4 Juridiska personer Driftsledare ,1 Män ,1 Kvinnor ,4 Övriga stadigvarande sysselsatta ,6 Män ,8 Kvinnor ,2 Andra tillfälligt sysselsatta ,5 Män ,4 Kvinnor ,3 Totalt ,7 Män ,6 Kvinnor ,3

20 Statens Jordbruksverk 20 JO 30 SM Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter ålder inom företagskategorin enskild firma 11. Number of persons with other gainful activity beside the holding by age at holdings owned by private persons Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent -24 år år år år år 65- år Totalt Medelfel Företagare Huvudsyssla ,6 Bisyssla ,6 Inget arbete ,0 Därav Män Huvudsyssla ,8 Bisyssla ,7 Inget arbete ,0 Därav Kvinnor Huvudsyssla ,1 Bisyssla ,1 Inget arbete ,9 Makar/sambo Huvudsyssla ,6 Bisyssla ,6 Inget arbete ,4 Därav Män Huvudsyssla ,6 Bisyssla ,1 Inget arbete ,8 Därav Kvinnor Huvudsyssla ,0 Bisyssla ,2 Inget arbete ,6 Övriga familjemedlemmar Huvudsyssla ,7 Bisyssla ,8 Inget arbete ,3 Därav Män Huvudsyssla ,0 Bisyssla ,5 Inget arbete ,2 Därav Kvinnor Huvudsyssla ,7 Bisyssla ,9 Inget arbete ,2

21 Statens Jordbruksverk 21 JO 30 SM Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter årlig arbetstid i jordbruket inom företagskategorin enskild firma 12. Number of persons with other gainful activity beside the holding by working hours at holdings owned by private persons Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent Årlig arbetstid, timmar Totalt Medelfel Företagare Huvudsyssla ,6 Bisyssla ,6 Inget arbete Därav Män Huvudsyssla ,8 Bisyssla ,7 Inget arbete ,0 Därav Kvinnor Huvudsyssla ,1 Bisyssla ,1 Inget arbete ,9 Makar/sambo Huvudsyssla ,6 Bisyssla ,6 Inget arbete ,4 Därav Män Huvudsyssla ,6 Bisyssla ,1 Inget arbete ,8 Därav Kvinnor Huvudsyssla ,8 Bisyssla ,2 Inget arbete ,6 Övriga familjemedlemmar Huvudsyssla ,7 Bisyssla ,8 Inget arbete ,3 Därav Män Huvudsyssla ,0 Bisyssla ,5 Inget arbete ,2 Därav Kvinnor Huvudsyssla ,7 Bisyssla ,9 Inget arbete ,2

22 Statens Jordbruksverk 22 JO 30 SM 0801 Fakta om statistiken Sedan lång tid tillbaka genomförs i Sverige statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Vissa år består en del av denna redovisning i att statistiskt belysa sysselsättningen i jordbruket. Statistiken är EUreglerad enligt Rådets förordning (EEG) 571/88 av den 19 februari 1988 om uppläggning av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket. Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller - innehade stora djurbesättningar - minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller höns (inklusive kycklingar), eller - innehade minst kvadratmeter frilandsareal för trädgårdsproduktion, eller - innehade minst 200 kvadratmeter växthusyta för trädgårdsproduktion. Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Med företagare avses den eller de personer som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget. De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är - antal sysselsatta i jordbruket, - antal årsverken (Annual Work Units, AWU) i jordbruket, - antal personer med verksamhet utanför jordbruket Dessa variabler redovisas efter indelningarna region, storleksgrupp åkerareal, sysselsättningsförhållanden, kön, ålder och arbetstid i jordbruket. Referensperiod är juni maj Så görs statistiken Denna statistik redovisar sysselsättningen inom jordbruket under perioden juni maj 2007 och baseras på uppgifter från Lantbruksregistret (LBR) Registret uppdateras årligen genom enkätundersökningar och information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT). I juni 2007 genomfördes en postenkätundersökning till ca jordbruksföretag som bl.a. innehöll frågor om sysselsättning på företagen. Undersökningen har genomförts till följd av krav inom EU på att statistiska undersökningar om sysselsättningen i jordbruket vissa år ska genomföras i samtliga EU-länder. Statistikens tillförlitlighet I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, urvalsfel, mätfel, bearbetningsfel och modellfel. Av dessa fel torde urvalsfel och till viss del även

23 Statens Jordbruksverk 23 JO 30 SM 0801 modell- och mätfel påverka statistikens tillförlitlighet. Tillförlitligheten redovisas kvantitativt enbart genom precisionen (relativa medelfelet) i skattningarna, som främst avspeglar urvalsfel och andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel såsom bortfallsfel eller mätfel. Urvalsfel förekommer, då uppgifterna baseras på ett statistiskt urval av företag. Med hjälp av medelfelet kan exempelvis konfidensintervall beräknas på följande sätt. För en skattning av antalet sysselsatta på och ett medelfel på 0,5 procent kan man med liten felrisk (5 procent) säga att intervallet ± 2 * 0,5 % * (dvs ± 1 776) omfattar det verkliga antalet sysselsatta. I samband med EU:s senaste jordbruksreform, som genomfördes i Sverige år 2005, ökade antalet ansökningar om arealbaserade stöd kraftigt. I de fall en jordbrukare som ansökt om arealbaserat stöd inte kan hänföras till ett befintligt företag i LBR skapas ett nytt företag. Det ökade antalet ansökningar om arealbaserat stöd 2005 ledde därför till ett ökat antal företag i LBR och ett ökat antal sysselsatta i jordbruket Den ökning av antalet företag och antalet sysselsatta i jordbruket mellan 2003 och 2005 som redovisas i statistiken innebär inte att den faktiska strukturen och sysselsättningen i jordbruket förändrats i samma utsträckning. Bra att veta Ökningen av antalet företag och antalet sysselsatta i jordbruket mellan år 2003 och 2005 jämfört med tidigare år bör tolkas med försiktighet. Ökningen innebär inte att den faktiska strukturen och sysselsättningen i jordbruket förändrats i samma utsträckning (se avsnittet Statistikens tillförlitlighet ovan). Annan statistik Uppgifter om jordbruksföretag (efter t.ex. brukningsform och företagarkategori) och jordbruksföretagare (efter ålder och kön) redovisas i det statistiska meddelandet JO 34 SM 0801 (Företag och företagare i juni 2007) och uppgifter om jordbruksföretagens driftsinriktning redovisas i JO 35 SM 0801 (Jordbruksföretagens driftsinriktning Svensk typologi.). Uppgifterna i dessa statistiska meddelanden baseras på en totalundersökning och stämmer därför inte exakt med de uppgifter som publiceras i detta statistiska meddelande som baseras på uppgifter från ett urval av företag. Elektronisk publicering Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats under Statistik samt på SCB:s webbplats under Jord- och skogsbruk, fiske. Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.

24 Statens Jordbruksverk 24 JO 30 SM 0801 In English Summary Increase in the number of occupied persons The number of occupied persons in the Swedish agriculture sector in the year of 2007 totaled persons, an increase of about persons or 2 per cent since 2005 when the survey was last conducted. The number of women occupied in the Swedish agriculture sector increased by approximately persons or 15 per cent, while the men occupied in the Swedish agriculture sector decreased by about persons or approximately 4.8 %. The woman constitutes 39 per cent of the number of persons occupied in the Swedish agriculture sector. The number of annual working units in the Swedish agriculture sector decreased by 9 per cent from 2005 to An annual working unit (AWU) refers to a yearly working time of at least hours. Thus, the increase of the number of occupied persons does not correspond to an increase in the number of annual working units within the Swedish agriculture sector in The number of woman occupied in agriculture in 2007 amounted to more than a third of the total number of occupied persons in Swedish agriculture. Meanwhile, the female share of the number of working units constitutes approximately 27 per cent in 2007, which is just above one fourth of the total amount of annual working units. Thus, the woman occupied in Swedish agriculture worked, on average, less hours than the men. Increased number of woman as holders of holdings owned by private persons Of the total number of occupied persons in the Swedish agriculture sector in 2007 around , or 89 per cent, was occupied at holdings owned by private persons. The number of female holders on such holdings was estimated to 15 per cent, or persons. The corresponding number of 2005 was 12 per cent or persons. At holdings owned by legal persons, the number of female holders remains at approximately 9 per cent. This figure is unchanged since List of tables Explanation of symbols 9 1. Number of occupied persons for all holding categories Number of occupied persons at holdings owned by private persons Number of occupied persons at holdings owned by legal persons Number of occupied persons by age for all holding categories Number of occupied persons by working hours, all holding categories Number of annual working units (AWU) for all holding categories Number of annual working units (AWU) at holdings owned by private persons Number of annual working units (AWU) at holdings owned by legal persons 17

25 Statens Jordbruksverk 25 JO 30 SM Number of annual working units (AWU) by age group, all holding categories Number of annual working units (AWU) by working hours, all holding categories Number of persons with other gainful activity beside the holding by age at holdings owned by private persons Number of persons with other gainful activity beside the holding by working hours at holdings owned by private persons 21 List of terms Andra Arbetstid Bisyssla Driftsledare Därav Familjemedlemmar Företag Företagare Genomsnitt Hela riket Huvudsyssla Inget arbete Jordbruk Jordbruksföretag Juridisk person Kvinnor Kön Län Maka Make Medelfel Minst en månad Minst två år Område Procent Produktionsområde Sambo Skattning Stadigvarande Storleksgrupp Other Working hours Subsidiary occupation Manager Of which Family members Holding, farm Holder Average Whole of Sweden Major occupation Unemployed Agriculture Farm Legal person Woman Sex County Wife Husband Standard error At least one month At least two years Region Per cent Production area Common law husband/wife Estimate Permanent Size group

26 Statens Jordbruksverk 26 JO 30 SM 0801 Stödområde Summa Sysselsatt Tabell Tillfällig Timmar Totalt Åker Årlig Support area Sum Occupied, employed Table Temporary Hours Total Arable land Annual

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar JO 30 SM 1701 Sysselsättning i jordbruket 2016 Farm Labour Force in 2016 I korta drag Antalet sysselsatta fortsätter att minska År 2016 var antalet sysselsatta i jordbruket 171 400, en minskning med mindre

Läs mer

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken JO 30 SM 0601 Sysselsättning i jordbruket 2005 Farm labour force in 2005 I korta drag Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken Uppgifterna i detta statistiska meddelande baseras på Lantbruksregistret

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2003 JO 30 SM 0401

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2003 JO 30 SM 0401 JO 30 SM 0401 Sysselsättning i jordbruket 2003 Farm labour force in 2003 I korta drag Av de stadigvarande sysselsatta inom jordbruket är en tredjedel kvinnor Antalet sysselsatta inom det svenska jordbruket

Läs mer

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större JO 30 SM 1101, korrigerad version 2014-11-18 Sysselsättning i jordbruket 2010 Farm Labour Force in 2010 I korta drag Detta SM reviderades den 18 november 2014 som en följd av att metoderna för att beräkna

Läs mer

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02 Jordbruksföretag och företagare 2005 Agricultural holdings and holders in 2005 I korta drag Jordbruksreformen påverkar statistiken Uppgifterna i detta statistiska

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1701 Jordbruksföretag och företagare 2016 Agricultural holdings and holders in 2016 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2016 till 62

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2010 till 71

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag

Läs mer

Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk

Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk JO 65 SM 1101 Heltidsjordbruket i Sverige 2010 Full-time farming in Sweden 2010 I korta drag Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar Andelen av jordbruksföretagen i Sverige som kräver minst en

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1701 Antal nötkreatur i december 2016 Number of cattle in December 2016 I korta drag Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101 JO 20 SM 1101 Husdjur i juni 2010 Slutlig statistik Livestock in June 2010 Final Statistics I korta drag Fler nötkreatur än svin I juni 2010 fanns det totalt 1 536 700 nötkreatur att jämföra med 1 519

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1601 Antal nötkreatur i december 2015 Number of cattle in December 2015 I korta drag Antalet företag med mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 428

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JO 20 SM 1401 Husdjur i juni 2013 Slutlig statistik Livestock in June 2013 Final Statistics I korta drag Antalet

Läs mer

Stabil utveckling av antalet djur

Stabil utveckling av antalet djur 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 JO 20 SM 1701 Husdjur i juni 2016 Slutlig statistik Livestock in June 2016 Final Statistics

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1801 Antal nötkreatur i december 2017 Number of cattle in December 2017 I korta drag Antalet nötkreatur ökar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 449 000 stycken i

Läs mer

118 7 Arbetskraft inom jordbruket firma samt driftsledarna bland juridiska personer har en fjärdedel motsvarande heltid eller mer i sysselsättningsgra

118 7 Arbetskraft inom jordbruket firma samt driftsledarna bland juridiska personer har en fjärdedel motsvarande heltid eller mer i sysselsättningsgra 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 117 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2018:03 Regional animalieproduktion 2017 Regional animal production 2017 Sammanfattning Slaktens fördelning mellan länen Större delen av slakten av nötkreatur,

Läs mer

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 125 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1201 Antal nötkreatur i december 2011 Number of cattle in December 2011 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet JO 47 SM 0701 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005 Other gainful activities on agricultural holdings 2005 I korta drag Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet Av

Läs mer

I korta drag. Antal nötkreatur i december 2018 JO 23 SM Antalet nötkreatur minskar. Number of cattle in December 2018

I korta drag. Antal nötkreatur i december 2018 JO 23 SM Antalet nötkreatur minskar. Number of cattle in December 2018 JO 23 SM 1901 Antal nötkreatur i december 2018 Number of cattle in December 2018 I korta drag Antalet nötkreatur minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 435 000 stycken

Läs mer

Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken

Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken JO 65 SM 1701 Heltidsjordbruket i Sverige 2016 Full-time farming in Sweden 2016 I korta drag Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket 2016 Antalet heltidsjordbruk uppgick år 2016 till 15 479 stycken, en

Läs mer

Antalet djur i jordbruket ökar

Antalet djur i jordbruket ökar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 JO 20 SM 1702 Husdjur i juni 2017 Livestock in June 2017 I korta drag Antalet djur i jordbruket

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 139 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106

Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106 Statistikenheten 20060831 1(8) Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Fler grisar men färre får i jordbruket

Fler grisar men färre får i jordbruket 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 JO 20 SM 1801 Lantbrukets djur i juni 2018 Farm animals in June 2018 I korta drag

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Arbete på entreprenad är vanligast. Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Arbete på entreprenad är vanligast. Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag JO 47 SM 1101 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2010 Other gainful activities at agricultural holdings 2010 I korta drag Arbete på entreprenad är vanligast Den vanligaste formen kombinationsverksamhet

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2011:5 Utvecklingen av manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2010 The development of male and female participation

Läs mer

Odling av trädgårdsväxter i Sverige

Odling av trädgårdsväxter i Sverige JO 37 SM 0801 Skörd av trädgårdsväxter 2007 Production of horticultural products 2007 I korta drag Odling av trädgårdsväxter i Sverige Skörden av de trädgårdsväxter som visas i detta meddelande skiljer

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur. Marginell minskning av antalet svin

Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur. Marginell minskning av antalet svin JO 20 SM 1601 Husdjur i juni 2016 Preliminär statistik Livestock in June 2016, preliminary statistics I korta drag Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur Preliminära siffror visar att det totala antalet

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag 29 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor JO 20 SM 1502, Korrigerad version 2016-10-18 Husdjur i juni 2015 Livestock in June 2015 I korta drag Detta SM är reviderat den 17 oktober 2016 som en följd av att främst antalet nötkreatur var något underskattat.

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2019:02 Antal får och företag med får i december 2018 Number of sheep and holdings with sheep in December 2018 Sammanfattning Fårpopulationen i december

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 49 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel. Minskat arbetsbehov i jordbruket

Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel. Minskat arbetsbehov i jordbruket JO 35 SM 1701 Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016 Svensk typologi Type of farming in 2016. Swedish typology I korta drag Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel Antal företag minskade

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003 JO 10 SM 0302 Åkerarealens användning 2003 Preliminära uppgifter i mars 2003 Use of arable land in the year 2003 Preliminary figures from March 2003 I korta drag Spannmålsarealen ökar och oljeväxtarealen

Läs mer

2 Företag och företagare 39 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper

2 Företag och företagare 39 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes

Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes JO1404 SM 1901 Frivilliga avsättningar och certifierad areal Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes I korta drag Sammanfattning Arealen frivilliga avsättningar 2018

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 51 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016 JO1402 SM 1701 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2016 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016 I korta drag Ny publiceringsform Skogsstyrelsen

Läs mer

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv.

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv. JO 10 SM 0601 Jordbruksmarkens användning 2005 Slutlig statistik Use of agricultural land 2005 Final statistic I korta drag Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler De uppgifter som ligger till

Läs mer

Jordbruksföretag och företagare JO0106

Jordbruksföretag och företagare JO0106 Statistikenheten 2011-05-10 1(10) Jordbruksföretag och företagare 2010 2010 JO0106 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007 JO0105

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007 JO0105 Statistikenheten 20080617 1(8) Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007 JO0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Sysselsättning i jordbruket 2013

Sysselsättning i jordbruket 2013 Statistikenheten 2014-11-18 1(9) Sysselsättning i jordbruket 2013 JO1101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska JO 26 SM 1601 Ekologisk djurhållning 2015 Organic livestock in 2015 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns I juni 2015 var 1 114 200 värphöns omställda till ekologisk produktion. Det

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018 JO1402 SM 1901 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2018 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018 I korta drag Stor ökning av skyddad skog i biotopskydd

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14 Dränering av jordbruksmark 2013 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Resultaten har ändrats på grund av att en felaktig

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017 JO1402 SM 1801 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2017 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017 I korta drag Mindre skogsareal i nya biotopskydd

Läs mer

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 Statistikenheten 2015-01-12 1(11) Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 JO 0109 Innehållsförteckning A Administrativa och legala uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2 A.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Marginell minskning av antalet nötkreatur. Minskning av antalet suggor och slaktsvin. Antalet får fortsätter att öka

Marginell minskning av antalet nötkreatur. Minskning av antalet suggor och slaktsvin. Antalet får fortsätter att öka JO 20 SM 0501 Antal husdjur i juni 2005 Preliminära resultat Livestock in June 2005 I korta drag Marginell minskning av antalet nötkreatur Antalet nötkreatur beräknas minska något mellan 2004 och 2005

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar. Värphönsen fortsätter att öka i antal. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag

Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar. Värphönsen fortsätter att öka i antal. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag JO 26 SM 1701 Ekologisk djurhållning 2016 Organic livestock in 2016 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar I juni 2016 var 145 200 slaktkycklingar ekologiska. Det var en ökning

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Minskade arealer för äpplen och päron. Cecilia Branzén,

Minskade arealer för äpplen och päron. Cecilia Branzén, JO 33 SM 0801 Antalet fruktträd 2007 Slutlig statistik Number of fruit trees 2007 I korta drag Minskade arealer för äpplen och päron Den odlade arealen för äppelträd uppgår till 1 194 hektar, en minskning

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015 JO 42 SM 1701 Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015 Incomes of agricultural households 2014 and 2015 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1501 Jordbruksmarkens användning 2014 Slutlig statistik Use of agricultural land 2014 Final statistics I korta drag Minskad areal åkermark Den totala arealen åkermark var 2 596 500 hektar år 2014.

Läs mer

Studiestöd Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2004 Repayment of student loans

Studiestöd Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2004 Repayment of student loans Studiestöd 2004 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2004 Repayment of student loans UF 70 SM 0501 Studiestöd 2004 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2004 Repayment

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2008

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2008 Återbetalning av studiestöd 2008 Repayment of student loan 2008 UF 70 SM 0901 Återbetalning av studiestöd 2008 Repayment of student loan 2008 I korta drag Antalet låntagare stabiliseras Antalet personer

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2013 JO0108

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2013 JO0108 Statistikenheten 2014-09-08 1(10) Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2013 JO0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar JO 26 SM 1901 Ekologisk djurhållning 2018 Organic livestock in 2018 I korta drag Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor I juni 2018 var 58 700 mjölkkor omställda till ekologisk produktion,

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Vart femte nötkreatur är ekologiskt. Ekologiska kobesättningar större än genomsnittet

Vart femte nötkreatur är ekologiskt. Ekologiska kobesättningar större än genomsnittet JO 20 SM 1402 Ekologisk djurhållning 2013 Organic livestock in 2013 I korta drag Vart femte nötkreatur är ekologiskt År 2013 var 285 700 eller nästan vart femte nötkreatur i Sverige omställt till ekologisk

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Kombinationsverksamheter allt viktigare. Entreprenadarbete är vanligast

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Kombinationsverksamheter allt viktigare. Entreprenadarbete är vanligast JO 47 SM 1701 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2016 Other Gainful Activities at Agricultural Holdings 2016 I korta drag Kombinationsverksamheter allt viktigare Under 2016 ägnade sig 43 % av

Läs mer

Aborter i Sverige 2008 januari juni

Aborter i Sverige 2008 januari juni HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2008:9 Aborter i Sverige 2008 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälsa och Sjukdomar Aborter i Sverige 2008 januari juni Preliminär sammanställning

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

6 Lantbrukets djur Lantbrukets djur

6 Lantbrukets djur Lantbrukets djur 6 Lantbrukets djur 81 6 Lantbrukets djur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur,

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

i korta drag Antal husdjur i juni 2000 JO 22 SM 0001 Allt färre nötkreatur och svin Number of livestock, June 2000

i korta drag Antal husdjur i juni 2000 JO 22 SM 0001 Allt färre nötkreatur och svin Number of livestock, June 2000 JO 22 SM 0001 Antal husdjur i juni 2000 Number of livestock, June 2000 i korta drag Allt färre nötkreatur och svin Antalet nötkreatur i juni i år beräknas till ca 1 684 000, jämfört med 1 713 000 i juni

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade Antalet värphöns minskar efter flera års uppgång. Fler slaktkycklingar och grisar men färre får

Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade Antalet värphöns minskar efter flera års uppgång. Fler slaktkycklingar och grisar men färre får JO 26 SM 1801 Ekologisk djurhållning 2017 Organic livestock in 2017 I korta drag Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade 2017 I juni 2017 var 52 900 mjölkkor omställda till ekologisk produktion, vilket

Läs mer

Markanvändningen i Sverige

Markanvändningen i Sverige Tabellförteckning Tabell Rubrik B 1 Åkerarealens användning länsvis år 2010, hektar och procent 178 The use of arable land by county in 2010, hectares and percent B 2 Växthusyta (m 2 ) och frilandsareal

Läs mer

Något mindre areal åkermark jämfört med Oförändrad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling

Något mindre areal åkermark jämfört med Oförändrad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1601 Jordbruksmarkens användning 2015 Slutlig statistik Use of agricultural land 2015 Final statistics I korta drag Något mindre areal åkermark jämfört med 2014 Den totala arealen åkermark var

Läs mer

Markpriserna fortsätter stiga. Anders Grönvall,

Markpriserna fortsätter stiga. Anders Grönvall, JO 38 SM 0501 Priser på jordbruksmark 2004 Agricultural land prices 2004 I korta drag Markpriserna fortsätter stiga Priser för jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde 1995. För Sverige

Läs mer

Höstsådda arealer JO 18 SM 0701 korrigerad version. Höstrapsarealen fortsätter att öka. Höstvete kvar på en hög nivå. Höstkornarealen ökar

Höstsådda arealer JO 18 SM 0701 korrigerad version. Höstrapsarealen fortsätter att öka. Höstvete kvar på en hög nivå. Höstkornarealen ökar JO 18 SM 0701 korrigerad version Höstsådda arealer 2007 Areas of cereals and oilseed crops sown in autumn 2007 I korta drag Korrigerad 2009-03-20 Den tidigare publicerade versionen av detta SM innehöll

Läs mer

Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Lite mindre täckdikad areal 2016

Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Lite mindre täckdikad areal 2016 JO 41 SM 1701 Dränering av jordbruksmark 2016 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras Jordbruksverket

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015 JO1402 SM 1601 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2015 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015 I korta drag Ny publiceringsform Skogsstyrelsen

Läs mer

2018 brukades 20 % av jordbruksmarken ekologiskt. Både åkermarken och betesmarken ökade. Spannmåls-, vall- och grönfoderarealerna ökar

2018 brukades 20 % av jordbruksmarken ekologiskt. Både åkermarken och betesmarken ökade. Spannmåls-, vall- och grönfoderarealerna ökar JO 13 SM 1901 Ekologisk växtodling 2018 Omställda arealer och arealer under omställning Organic farming 2018, converted areas and areas under conversion I korta drag 2018 brukades 20 % av jordbruksmarken

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer

Samtliga Antal Procent Antal Procent Samtliga Antal Procent Antal Procent Samtliga Antal Procent Antal Procent

Samtliga Antal Procent Antal Procent Samtliga Antal Procent Antal Procent Samtliga Antal Procent Antal Procent Tabell 1 (till diagram 1) Mottagare av bilstöd - alla bilstödstyper - efter handikappgrupp och kön åren 1989, 1996 och 2003. Antal och procent Recipients of car allowance - all categories - according to

Läs mer

Medelarealen fortsätter att öka

Medelarealen fortsätter att öka JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03 Trädgårdsproduktion 2011 The 2011 Horticultural census I korta drag Uppgifterna om energianvändning i växthus, posten; bark, flis och spån har korrigerats,

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari december 2006

Slakten av svin minskade under januari december 2006 JO 48 SM 0702 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:12 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:12 I korta drag Slakten av svin minskade under januari december 2006 Slakten av

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer