Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från noll till hundra - barometern för ungt företagande"

Transkript

1 Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon

2 Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar hellre vill bli företagare än anställda. Enligt Lars Jagrén, chefsekonom på Företagarna, har Sverige Europas äldsta företagare. För att skapa fler jobb och nya företag är det viktigt att unga vill och får möjlighet att ta över, starta och driva företag. Att ungdomar i stor utsträckning vill driva eget är inte konstigt. Dagens unga är ofta både välutbildade och kreativa. Mycket talar för att de kan bli historiens bästa entreprenörer. Företagarlinjen framträder tydligt hos dem. Centerpartiet vill fortsätta att stärka det värderingsskifte som pågår i synen på företagare och synen på att det är fult att lyckas och tjäna pengar. Vi värnar därför de nya företagen oavsett om de finns inom nya branscher, i vården, i skolan eller inom hushållsnära tjänster. Det är bra att människor tjänar pengar och gör vinst. Vi vill fortsätta öppna upp statliga monopol för att en mångfald av privata aktörer och näringsidkare ska få utveckla verksamheter. Ta-för-sigsamhet ska uppmuntras. Det ska vara positivt att tro att ha höga målsättningar och en stark tro på att man kan förverkliga sina idéer och drömmar. Uppsala är Sveriges studentstad nummer ett. Hit kommer unga från hela landet och hela världen för att studera. Med ett bra företagsklimat finns alla möjligheter för Uppsala att locka dessa unga människor att stanna på orten och starta innovativa företag som kan växa och generera jobb. Om de 40 procenten som i undersökningar säger att de hellre vill vara egna företagare än att vara anställda skulle ta steget till eget företagande och anställa en person var, skulle Sveriges ungdomsarbetslöshet vara så gott som utraderad. I mars månad 2010 var totalt 1676 unga (18-24 år) inskrivna som arbetssökande i Uppsala, jämfört med 1284 unga i mars Det motsvarar en ökning på 30 procent. Den totala arbetslösheten för unga hamnade på 5,5 procent (öppet och i program). I hela riket var motsvarande siffra 11,4 procent (källa: Arbetsförmedlningen). Varje ung människa som ställs utanför arbetsmarknaden är en resurs i papperskorgen. För varje dag som en ung människa går sysslolös och inte får bidra med sin förmåga tappar Sverige en dag av framtidens samhällsbyggare. Men det största slöseriet är denna unga människas drömmar, idéer och kreativitet som stängs ute.

3 Från noll till hundra barometern för ungt företagande Barometern ger kommuner poäng i form av grader utifrån fyra statistiska parametrar och fyra mjuka värden som visar på förutsättningarna för att starta och driva företag på orten. Syftet är att ge en indikation på hur företagsklimatet för unga ser ut på orten. Barometern ger kommunen 15 grader för varje punkt i hårda fakta som överstiger snittet i landet. För de mjuka värdena ges 5 grader om kommunen infört LOV, har högre inflyttning än utflyttning, om skolorna har entreprenörskap på schemat i större utsträckning än genomsnittet. För varje annan satsning på ungas företagsamhet ges också 5 grader. Termometern går från grader. Företagsklimatet för unga kategoriseras sedan i fyra nivåer: 0-30 grader underkänt företagsklimat för unga grader godkänt företagsklimat för unga men bör förbättras grader väl godkänt företagsklimat för unga grader mycket väl godkänt företagsklimat för unga Hård fakta 1. I Sverige finns det unga företagare (16-30 år) med F-skattsedel. Det innebär att 4,1 procent av de unga är företagare. Avser år (Källa: Skatteverket och SCB). 2. Antalet nystartade företag som startades av unga (16-30 år) var i hela landet (år 2008). Det innebär att var 130:e ung person startade ett nytt företag. (Källa: Tillväxtanalys) 3. I dag finns det gymnasieelever, 16 procent av gymnasieeleverna i Sverige, som driver UF-företag (källa: Unga Företagare). 4. I Sverige 2009 fick unga (18-29 år) starta-eget bidrag. Det motsvarar 0,96 procent av de unga. (Källa: Arbetsförmedlingen) Uppsala 1. I Uppsala finns det 1834 företagare som är unga eller 3,81 procent av de unga som är företagare (16-30 år, innehar F-skattsedel) Jämfört med landets genomsnitt är det 0,26 procentenheter lägre och ger 0 grader 2. Antalet nystartade företag som startades av unga (16-30 år) var 339 i Uppsala (år 2008). Det innebär att var 140:e ung person startade ett nytt företag.

4 Jämfört med genomsnittet i hela landet så är antalet nystartade företag i Uppsala 0.05 procentenheter lägre och det ger 0 grader. 3. I Uppsala finns 519 stycken eller 21 procent av de unga UF-företagen. (Riks 16 procent) Jämfört med landets genomsnitt är det 5 procentenheter högre och ger 15 grader 4. I Uppsala fick 306 unga (18-29 år) starta-eget bidrag år Det motsvarar 0,73 procent av de unga i Uppsala. Jämfört med hela landet är siffran i Uppsala 0,23 procentenheter lägre. Det innebär 0 grader Mjuka värden 1. Uppsala har infört LOV (Lagen om valfrihetssystem). Utbildning och information om LOV sker i kommunen. Däremot är informationen som är direkt riktad mot dem som studerar vård och omsorg bristfällig. 2. Uppsala har större inflyttning än utflyttning i kommunen. 3. Uppsala har ett handlingsprogram för att stärka näringslivsklimatet i Uppsala. För att öka samarbetet med näringslivet inom såväl grund- och gymnasieutbildning som KYutbildningar har Uppsala inrättat ett Bio Collage. Regionförbundet har inrättat en plattform för kompetensråd. 4. Uppsala har en handlingsplan för entreprenörskap i skolan. Uppsala får totalt 35 grader på barometern och enligt de parametrar som undersökts har Uppsala ett godkänt företagsklimat för unga, men det bör förbättras.

5 Åtgärder för att öka temperaturen Aldrig har så många under 25 år startat företag som nu. Under det här läsåret driver gymnasieelever, 16 procent, ett företag inom ramen för Ung Företagsamhet (UF). Av dessa driver nästan en fjärdedel företag tio år senare och sysselsätter tre till fyra personer. Siffrorna är nytt rekord sedan Ung Företagsamhet startade för 30 år sedan. Parallellt med den bilden är ungdomsarbetslösheten rekordhög. Att den är det även i högkonjunktur visar att det är frågan om ett systemfel och att förändringar måste till för att inte stora grupper ska slås ut från arbetsmarknaden permanent. Att ge rätt förutsättningar så att många fler unga startar och driver företag är ett sätt att vända den trenden. I det Entreprenörskapspaket för unga som Centerpartiet föreslår räknas en rad förslag upp som permanent skulle höja temperaturen på företagsklimatet för unga. Centerpartiets Entreprenörskapspaket för unga: 1. Inför mikrolån för unga 2. Starta-eget-bidrag till alla inte bara för arbetslösa 3. Avdragsrätt för IT-tjänster i hemmet 4. Höjt anslag till Ung Företagsamhet på gymnasiet 5. F-skattsedel från födseln 6. Riskkapitalavdrag särskilt viktigt för ungas företag Inför mikrolån för unga Ett av de största hindren för unga som vill starta företag är tillgången till pengar. Få banker ger lån till unga som kanske inte har haft ett jobb, äger lite eller inget kapital, och som inte har erfarenhet eller anställning. Mikrolån är små lån utan säkerhet som istället bygger på en bra och trovärdig företagsidé. Under den förra borgerliga regeringen infördes ett mikrolån som riktades till kvinnor. Det var en satsning som visat sig ge goda resultat. Unga är också en grupp i samhället som har svårt att få fram kapital för att förverkliga sina företagsidéer. Därför vill Centerpartiet införa en möjlighet för unga att ta lån utan säkerhet upp till kronor. Ansvarig myndighet som ska administrera mikrolånen föreslås bli Almi.

6 Starta-eget-bidrag inte bara för arbetslösa Att avsluta sin anställning för att prova sina egna vingar är ett stort steg att ta för de flesta. För unga som precis startat sin karriär eller inte ens fått sitt första jobb kan det vara ett oöverstigligt hinder att avsäga sig, eller tacka nej till, den inkomsttrygghet som en anställning innebär. För att öka tryggheten för unga som har goda idéer vill Centerpartiet att starta-eget-bidraget, som i dag administreras av arbetsförmedlingen, bör kunna ges till alla som vill starta eget oavsett om man kommer direkt från skolan eller från en anställning. Detta är något som bör ingå i Almis uppdrag. I ett första steg vill vi att det ska gälla unga människor upp till 25 år, men ambitionen är att det ska omfatta alla ungdomar. Att driva företag är ingen arbetsmarknadsåtgärd för arbetslösa, det är ett alternativ för alla. Avdragsrätt för IT-tjänster i hemmet RUT och ROT-avdragen har gett tusentals jobb. Många som stått långt ifrån arbetsmarknaden, invandrare och unga, har fått jobb tack vare RUT-avdraget. Centerpartiet ser stora möjligheter för unga att starta företag och jobba inom IT-service. På grund av de höga kostnaderna som idag gäller för privatpersoner att få hjälp med denna service finns är marknaden liten för denna typ av tjänster. Med ett RIT-avdrag kan de jobb som många unga idag utför gratis eller svart bidra till att fler unga människor kan starta företag och fler få jobb inom en sektor där unga har ett stort kunskapsförsprång. Höjt anslag till Ung Företagsamhet på gymnasiet Idag bidrar regeringen med tio miljoner kronor till Ung Företagsamhet, det är en satsning på något som verkligen skapar jobb och företag för unga och som vi därför vill utöka. UF når idag 16 procent av gymnasieeleverna och 23 procent av dem som drivit ett UF-företag är företagare som vuxna. Regeringen har infört entreprenörskap som en viktig och bärande del i den nya skollagen. Men vi vill mer: det ska vara lika naturligt att vara företagare som anställd och denna värdering grundläggs till stor del i skolan. Därför måste skolan få i uppdrag att också utbilda i entreprenörskap. I yrkespraktik ska man inte bara lära sig yrket utan även få en inblick i företagandets villkor. Vi vill att alla gymnasieelever, på såväl teoretiska som praktiska program, ska få möjlighet att driva eget företag på gymnasiet. Det är vårt långsiktiga mål. Det är en prioriterad fråga för Centerpartiet och vi vill i ett första steg att anslagen fördubblas. Det skulle kunna resultera i många nya företagare på sikt och är viktigt inte minst för att vi aldrig har haft en ungdomsgeneration som varit mer positiv till företagande som nu. UF kan visa eleverna vägen till framtidens jobb och företagande.

7 F-skattesedel från födseln F-skattesedeln är inte till för några få, utan för alla som vill förverkliga en idé. För att visa på en välvilja till företagsamhet bör en F-skattsedel fås vid födseln, precis som A-skattesedeln. Vid 18 års ålder ska sedan F-skattsedeln kunna aktiveras av de personer som vill starta företag. Normen i samhället blir då att valfrihet och företagande ses som lika naturligt som en anställning. På så sätt kan företagarlinjen och arbetslinjen gå hand i hand. Riskkapitalavdrag - särskilt viktigt för ungas företag Enligt Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, är brist på kapital ett av de största problemen för ungdomar som vill starta eget. Unga har ju sällan några egna besparingar. Mikrolånen är en åtgärd, införande av riskkapitalavdrag en annan. För att underlätta tillgången på kapital för unga entreprenörer vill Centerpartiet att det blir möjligt för företag och privatpersoner att göra avdrag för riskkapital till företagare. Eftersom unga människor ofta saknar referenser och erfarenheter har de generellt svårare att attrahera riskkapital trots att de många gånger har goda affärsidéer. En avdragsrätt för investeringar i företag - ett riskkapitalavdrag - är därför en reform som är särskilt viktig för yngre entreprenörer. Ett bra första steg vore att införa förslaget om att 20 procent av investeringar upp till kronor skulle vara avdragsgilla.

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar.

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare 2 Miljöpartiet vill underlätta för unga människor att starta och driva företag. Så kan fler förverkliga

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund R 2006:08 Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund Handlingsvillkor, förhållningssätt samt resurser för unga företagare med utländsk bakgrund Villkor och strategier för unga företagare

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

En strategi för ungdomspolitiken

En strategi för ungdomspolitiken 2009/10 mnr: Kr4 pnr: -s25003 Motion till riksdagen 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken Innehållsförteckning Inledning...2 Ungdomar

Läs mer