Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld"

Transkript

1 Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans

2 Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande Appendix 1: Bakgrundsfrågor Appendix 2: Om webbenkäter

3 Om undersökningen

4 Om undersökningen Undersökningen genomfördes 25-29/ av United Minds på uppdrag av Postkodlotteriet svenskar i åldrarna 18 till 80 år deltog i undersökningen. Datainsamlingen skedde via digitala enkäter, distribuerade via e-post. Utskicken gjordes i representativa kvoter med avseende på kön, ålder och region. Resultatet har viktats utifrån hur respondenterna röstade i riksdagsvalet 2010 samt utifrån kön och internetanvändande.

5 Resultat i sammandrag

6 Sammanfattning (utan brytningar) 58% Svarar att de upplever att diskriminering är ett mycket eller ganska stort samhällsproblem. 62% Upplever att de ofta eller ibland har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras religiösa tillhörighet, varav 1 av 10 svarar ofta. 51% har det sällan eller aldrig. 47% Upplever att de sällan eller aldrig har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras sexuella läggning. 25% har det ofta eller ibland. 61% Upplever att de sällan eller aldrig har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras etniska tillhörighet. 36% har det ofta eller ibland. 79% Upplever att de sällan eller aldrig har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras ålder. 31% har det ofta eller ibland. Antal svar: % Upplever att de sällan eller aldrig har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras funktionsnedsättning. 20% har det ofta eller ibland.

7 Sammanfattning (utan brytningar) 54% Instämmer inte alls i påståendet: Det är onaturligt med sex mellan två personer av samma kön. 72% Instämmer inte alls i påståendet: Det är onaturligt att inte vilja tillhöra det kön man är född till. 44% Instämmer helt eller delvis i påståendet: Det är för mycket prat om könskvotering. 85% Instämmer helt eller delvis i påståendet: Män och kvinnor är bra på olika saker. 71% Instämmer helt eller delvis i påståendet: Dagens ungdomar har sämre arbetsmoral än tidigare generationer. Antal svar: % Instämmer inte alls i påståendet: Samhället gör för mycket för att anpassa bostäder och andra lokaler åt personer med funktionsnedsättning.

8 Sammanfattning (utan brytningar) 79% Svarar att de skulle reagera positivt eller inte alls om deras barn eller annan närstående gifte sig med en person av annan etnisk tillhörighet. 91% Svarar att de skulle reagera positivt eller inte alls om deras barn eller annan närstående vill konvertera till en annan religion. 46% Svarar att de skulle reagera positivt eller inte alls om det i området där de bor flyttade in ett samkönat par. 74% Svarar att de skulle reagera positivt eller inte alls om deras barn eller annan närstående berättade att han eller hon var homosexuell. 55% Svarar att de skulle reagera positivt eller inte alls om deras barn eller annan närstående ville byta kön. Antal svar: % Svarar att de skulle reagera positivt eller inte alls om det i området där de bor byggdes en flyktingförläggning.

9 Sammanfattning (utan brytningar) 74% Instämmer helt eller delvis i påståendet: En ökad mångfald hos företag leder till ökad effektivitet. 44% Upplever att det finns mycket eller ganska stor könsdiskriminering i näringslivet. 29% Anser att arbetsgivare bör verka för en arbetsplats med jämnare åldersfördelning. 44% Upplever att det finns mycket eller ganska stor diskriminering baserat på funktionsnedsättning i näringslivet. 26% Tror att en ökad mångfald inom polisen skulle påverka deras resultat till det bättre. Antal svar: % Känner till att det finns en uttalad plan för att främja mångfald på deras arbetsplats.

10 Resultatgenomgång

11 Synen på mångfald och diskriminering

12 Hälften har ofta eller ibland förutfattade meningar baserat på en persons religiösa tillhörighet Religiösa tillhörighet Etniska tillhörighet Sexuella läggning Ålder Funktionsnedsättning Kön 12% 35% 8% 5% 4% 4% 4% 28% 20% 27% 16% 22% 28% 29% 31% 29% 31% 26% 25% 33% 44% 37% 50% 42% 2% 2% 2% 1% 2% 2% - 1 av 2 (47%) upplever att de ofta eller ibland har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras religiösa tillhörighet, varav 1 av 10 svarar ofta. - 36% upplever att de ofta eller ibland har förutfattade meningar baserat på människors etniska tillhörighet. - Motsvarande siffra för ålder är 31%, för kön 26%, för sexuell läggning 25% och för funktionsnedsättning 20%. Hälften uppger att de aldrig har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras funktionsnedsättning Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej/vill ej uppge Fråga: Upplever du att du har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras? N=1033

13 Unga kvinnor uppger i högre utsträckning än andra att de har förutfattade meningar baserat på kön år år år 18% - Visar andelen som har svarat ofta eller ibland 23% 34% 34% 34% 49% Kvinnor Män - Hälften av kvinnorna i åldern år uppger att de ofta eller ibland har förutfattade meningar om människor baserad på kön. Motsvarande andel för män i samma ålder är 34%. - Bland de äldre uppger avsevärt färre att de har förutfattade meningar baserade på kön. I åldersgruppen år är andelarna för män och kvinnor 17 respektive 12 procent år 12% 17% Fråga: Upplever du att du har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras kön? (Visar andelar som svarat ofta eller ibland) N=1033

14 Hälften av unga män har ofta eller ibland förutfattade meningar om andra människor baserad på etnicitet år år år - Visar andelen som har svarat ofta eller ibland 34% 39% 42% 42% 45% 48% Kvinnor Män - Män i alla åldersgrupper uppger i högre utsträckning än kvinnor att de ofta eller ibland har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras etnicitet. - Förutfattade meningar baserade på andra människors etnicitet är mer ovanligt bland äldre. Bland kvinnor i åldern år uppger endast 15% att de upplever sig ha det år 15% 28% Fråga: Upplever du att du har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras etniska tillhörighet? (Visar andelar som svarat ofta eller ibland) N=1033

15 3 av 5 yngre män har ofta eller ibland förutfattade meningar p.g.a. en persons religiösa tillhörighet år år år - Visar andelen som har svarat ofta eller ibland 39% 44% 47% 59% 55% 58% Kvinnor Män - Män, särskilt yngre åldersgrupper, har i högre utsträckning förutfattade meningar baserade på andra människors religiösa tillhörighet år 31% 40% Fråga: Upplever du att du har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras religiösa tillhörighet? (Visar andelar som svarat ofta eller ibland) N=1033

16 3 av 5 upplever att diskriminering är ett mycket eller ganska stort samhällsproblem 13% 10% 2% 18% 46% av männen anser att diskriminering är ett mycket/ganska stort samhällsproblem 36% 24% 68% av kvinnorna anser att diskriminering är ett mycket/ganska stort samhällsproblem 30% 45% 40% 37% Ja, mycket stort problem Ja, ganska stort problem Ja, men inte särskilt stort problem Nej, inget problem Vet ej 23% 13% 6% 1% 3% Män Kvinnor Fråga: Upplever du att diskriminering* (t.ex. baserat på etnisk tillhörighet, ålder, kön, funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet) är ett samhällsproblem idag? N=1033 (M=520, K=513)

17 Drygt en tredjedel umgås regelbundet* med personer med en annan sexuell läggning än den egna Etnisk tillhörighet än din egen Religiös tillhörighet än din egen Sexuell läggning än din egen Ålder än din egen 12% 13% 19% 18% 5% 13% 17% 39% 20% 18% 18% 13% 14% 34% 22% 12% 2% 22% 12% 4% 27% 17% 3% 14% 2% 6% 3% - 9 av 10 umgås privat med personer av en annan ålder än den egna någon gång i månaden eller oftare. - Umgås privat med personer av en annan sexuell läggning gör 35% någon gång i månaden eller oftare. - Motsvarande andelar för privat umgänge med personer av en annan religiös eller etnisk tillhörighet är 49 respektive 51 procent. Varje dag Varje vecka Någon gång i månaden Några gånger om året Mer sällan Aldrig Vill ej uppge *Regelbundet = en ihopslagning av varje dag, varje vecka och någon gång i månaden. Fråga: Hur ofta umgås du privat med personer (utanför din egen familj) som har en annan? N=1033

18 Högutbildade umgås i högre utsträckning med människor av annan sexuell läggning, religion eller etnisk tillhörighet Etnisk tillhörighet än din egen Religiös tillhörighet än din egen - Visar andelen som har svarat någon gång i månaden eller oftare Sexuell läggning än din egen Ålder än din egen 26% 32% 34% 42% 42% 45% 52% 60% 42% 42% 52% 58% 83% 85% 92% 88% - Sex av tio med minst treårig eftergymnasial utbildning umgås någon gång i månaden eller oftare med människor av annan etnisk tillhörighet än den egna. Motsvarande andel bland de med grundskole-utbildning är 42%. - De med längre utbildning umgås även mindre regelbundet med människor av annan religiös tillhörighet och sexuell läggning. Grundskola/folkskola Gymnasieutbildning Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning, 3 år eller längre Fråga: Hur ofta umgås du privat med personer (utanför din egen familj) som har en annan? (Visar de som svarat Någon gång i månaden eller oftare) N=1033 (Grund-/folkskola=105, Gymnasie=378, Eftergymn.<3 år=231, Eftergymn. 3 år=319)

19 Övervägande negativa reaktioner om ett barn eller en närstående skulle vilja byta kön eller konvertera Ditt barn eller annan närstående ville gifta sig med en person av annan etnisk tillhörighet (t.ex. annan hudfärg) Ditt barn eller annan närstående ville konvertera till en annan religion Ditt barn eller annan närstående berättade att hon eller han var homosexuell? Ditt barn eller annan närstående vill byta kön 15% 11% 5% 6% 35% 12% 10% 5% 7% 26% 53% 25% 52% 25% 11% 5% 6% 19% 9% 14% 5% 7% 23% 14% - 8 av 10 skulle reagera positivt eller inte alls om deras barn eller annan närstående gifte sig med en person av annan etnisk tillhörighet. - Motsvarande siffra om ens barn eller närstående konverterade till annan religion är nästan 5 av 10 och vid ett könsbyte 4 av av 4 skulle reagera positivt eller inte alls om deras barn eller annan närstående berättade att han eller hon var homosexuell. Mycket positivt Ganska positivt Jag skulle inte reagera Ganska negativt Mycket negativt Vet ej/vill ej uppge Fråga: Hur skulle du reagera om? N=1033

20 Hälften av de mellan år uppger att de skulle reagera negativt om deras barn ville byta kön - Visar andelen som har svarat ganska eller mycket negativt Ditt barn eller annan närstående ville gifta sig med en person av annan etnisk tillhörighet (t.ex. annan hudfärg) Ditt barn eller annan närstående ville konvertera till en annan religion Ditt barn eller annan närstående berättade att hon eller han var homosexuell? 12% 12% 19% 17% 17% 17% 21% 19% 37% 45% 48% 42% - 36% av åringar skulle reagera ganska eller mycket negativt om en närstående skulle vilja byta kön. Motsvarande andel i åldersgruppen år är 54%. - Åldersgruppen år skulle även reagera mest negativt om en närstående skulle vilja gifta sig med en person av annan etnisk tillhörighet eller konvertera till en annan religion. Ditt barn eller annan närstående vill byta kön 36% 46% 54% 49% år år år år Fråga: Hur skulle du reagera om? (Visar de som svarat ganska eller mycket negativt) N=1033 (18-25 år=157, år=309, år=336, år=231)

21 Hälften skulle reagera negativt om det byggdes en moské där de bor Det i området där du bor byggdes en moské Det i området där du bor byggdes en kyrka knuten till en frikyrkoförsamling? Det i området där du bor byggdes en flyktingförläggning? Det i området där du bor byggdes ett vårdhem för personer med funktionsnedsättning? 5% 6% 5% 7% 7% 10% 22% 33% 51% 38% 22% 22% 28% 5% 19% 21% 48% 13% 5% 19% 6% 4% 2% - 4 av 10 skulle reagera negativt om det byggdes en flyktingförläggning i området där de bor, drygt hälften skulle reagera positivt eller inte alls. - 9 av 10 skulle reagera positivt eller inte alls om det i området där de bor flyttade in ett samkönat par. Det i området där du bor byggdes ett vårdhem för psykiskt sjuka? 12% 15% 43% 19% 6% 5% Det i området där du bor flyttade in ett samkönat par? 19% 13% 58% 4% 3% 2% Mycket positivt Ganska positivt Jag skulle inte reagera Ganska negativt Mycket negativt Vet ej/vill ej uppge Fråga: Hur skulle du reagera om? N=1033

22 3 av 4 tycker att en ökad mångfald hos företag leder till ökad effektivitet Det är för mycket prat om könskvotering Samhället gör för mycket för att tillgodose olika religiösa gruppers behov Samhället gör för mycket för att anpassa bostäder, och andra lokaler åt personer med funktionsnedsättning Människor som kommer till Sverige bör anpassa sig till svensk kultur En ökad mångfald hos företag leder till ökad effektivitet Instämmer helt Instämmer till viss del Vet ej/vill ej uppge 17% 16% 2% 6% 16% 28% 18% 18% 15% 25% 21% 38% 35% 71% 33% 43% 19% 22% 13% Instämmer i hög utsträckning Instämmer inte alls 8% 8% 5% 6% 3% 13% - 3 av 4 instämmer helt eller delvis i påståendet att det är för mycket prat om könskvotering. - Nästan lika många, 69%, instämmer helt eller delvis i påståendet att samhället gör för mycket för att tillgodose olika religiösa gruppers behov. - 1 av 4 instämmer helt eller delvis i påståendet att samhället gör för mycket för att anpassa bostäder och andra lokaler åt funktionsnedsatta. - Drygt 9 av 10 instämmer helt eller delvis i påståendet att människor som kommer till Sverige bör anpassa sig till svensk kultur. - 3 av 4 instämmer helt eller delvis i påståendet att ökad mångfald i företag leder till ökad effektivitet- 13% vet ej eller vill inte uppge. Fråga: Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? N=1033

23 Män instämmer i högre utsträckning än kvinnor att det är för mycket prat om könskvotering 1 av 4 kvinnor instämmer inte alls - Visar andelen som har svarat att de instämmer helt, i hög utsträckning eller till viss del år 54% 69% år 57% 79% Kvinnor år 74% 80% Män år 68% 88% Fråga: Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden: Det är för mycket prat om könskvotering (Visar de som svarat att de instämmer helt, i hög utsträckning eller till viss del) N=1033 (M=520, K=513)

24 Mer än hälften instämmer inte alls i påståendet att det är onaturligt med sex mellan två personer av samma kön Det är onaturligt med sex mellan två personer av samma kön Det är onaturligt att inte vilja tillhöra det kön man är född till Män och kvinnor är bra på olika saker Dagens ungdomar har sämre arbetsmoral än tidigare generationer 9% 6% 8% 9% 30% 24% 26% 20% 15% 18% 34% 54% 7% 44% 12% 35% 11% 4% 23% 9% - 4 av 10 instämmer helt eller delvis i påståendet att det är onaturligt med samkönat sex. - Något fler, 44%, instämmer helt eller delvis i påståendet att det är onaturligt att inte vilja tillhöra det kön man är född till. - 85% instämmer helt eller delvis i påståendet att män och kvinnor är bra på olika saker. - 7 av 10 instämmer helt eller delvis i påståendet att dagens ungdomar har sämre arbetsmoral än tidigare generationer. Instämmer helt Instämmer i hög utsträckning Instämmer till viss del Instämmer inte alls Vet ej/vill ej uppge Fråga: Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? N=1033

25 Yngre tycker i lägre utsträckning att dagens ungdomar har sämre arbetsmoral än tidigare generationer 4% 14% 12% 23% 19% 32% 30% 40% 27% 22% 16% 12% 15% 17% 16% 10% 23% 37% 19% 11% - I åldersgruppen år instämmer 54% helt eller delvis i påståendet att: dagens ungdomar har sämre arbetsmoral än tidigare generationer. - Bland åringar är det störst andel, 72%, som instämmer helt eller delvis i påståendet. - I åldersgrupperna år och år är det en lika stor andel, ca två tredjedelar, som instämmer helt eller delvis i påståendet år år år år Instämmer helt Instämmer i hög utsträckning Instämmer till viss del Instämmer inte alls Fråga: Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden: Dagens ungdomar har sämre arbetsmoral än tidigare generationer. N=1033 (18-25 år=157, år=309, år=336, år=231)

26 Nästan 2 av 5 har upplevt sig särbehandlade på grund av sin ålder tre av tio på grund av kön Kön 2% Ålder 2% Eventuella funktionsnedsättning 11% 11% 30% 37% 67% 61% 78% Sexuella läggning 5% 4% Etniska tillhörighet 5% Religiösa tillhörighet 6% 10% 7% 91% 85% 87% Ja Nej Vet ej/vill ej uppge Fråga: Har du själv upplevt att du behandlas annorlunda, på grund av din? N=1033

27 Kvinnor har i högre utsträckning upplevt att de särbehandlats på grund av sitt kön Kön 3% 2% 52% 82% Ålder 1% 2% 5% 3% 33% 57% 70% 67% - 45 % av kvinnorna upplever att de behandlas annorlunda på grund av sitt kön. Motsvarande siffra bland män är 16%. - Drygt 3 av åringar har upplevt särbehandling på grund av sin ålder. Motsvarande andel bland dem äldre än 45 år är 3 av % 45% 16% 40% 29% 31% Kvinnor Män Ja Nej Vet ej/vill ej uppge år år år år Ja Nej Vet ej/vill ej uppge Fråga: Har du själv upplevt att du behandlas annorlunda, på grund av ditt/din? N=1033 (K=513, M=520, år=157, år=309, år=336, år=231)

28 Drygt 1 av 3 utlandsfödda upplever sig särbehandlade på grund av sin etniska tillhörighet Är född i Sverige av svenskfödda föräldrar 7% 89% 4% Är född i Sverige med minst en förälder som är född i ett annat land 18% 74% 8% Är född i ett annat land än Sverige 36% 54% 10% Ja Nej Vet ej/vill ej uppge Fråga: Har du själv upplevt att du behandlas annorlunda, på grund av din etniska tillhörighet? N=1033 (född i Sverige av svenska föräldrar=835, född i Sverige av minst en utlandsfödd förälder=117, utlandsfödd=81)

29 Diskriminering från politiskt håll, från myndigheter eller bland allmänheten Kön Ålder Funktionsnedsättning Sexuell läggning Etnicitet Religion 6% 9% 8% 6% 12% 8% 15% 22% 24% 20% 25% 19% 49% 44% 42% 42% 39% 43% 21% 17% 16% 21% 15% 18% 9% 8% 9% 12% 11% 12% - 21% upplever att det finns mycket eller ganska stor könsdiskriminering i det svenska samhället från politiskt håll, från myndigheter eller bland allmänheten. - 31% anser åldersdiskriminering finnas i mycket eller ganska stor utsträckning. - Motsvarande andel för funktionsnedsättning är 32%, sexuell läggning 26%, etnicitet 36% och religion 27%. Ja, mycket stor diskriminering Ja, ganska stor diskriminering Ja, viss diskriminering Nej, ingen diskriminering alls Vet ej/vill ej uppge Fråga: Upplever du att det finns diskriminering i det svenska samhället från politiskt håll, från myndigheter eller bland allmänheten utifrån? N=1033

30 3 av 10 män tycker inte att det finns någon könsdiskriminering i samhället Kön Ålder Funktionsnedsättning Sexuell läggning Etnicitet 12% 13% 10% 14% 8% 21% 22% 21% 28% 30% - I samtliga studerade områden upplever män i högre grad än kvinnor att det inte finns någon diskriminering. - Störst är skillnaden när det gäller könsdiskriminering, där 30% av männen svarar att de upplever att det inte finns någon diskriminering jämfört med 12% av kvinnorna. Religion 12% 25% Kvinnor Män Fråga: Upplever du att det finns diskriminering i det svenska samhället från politiskt håll, från myndigheter eller bland allmänheten utifrån? (Visar de som svarat Nej, ingen diskriminering alls) N=1033 (K=513, M=520)

31 Jobb och företagande

32 3 av 10 upplever att det finns mycket eller ganska stor könsdiskriminering i näringslivet Kön Ålder Funktionsnedsättnin g Sexuell läggning Etnicitet Religion 9% 19% 14% 15% 6% 13% 15% 10% 17% 26% 29% 26% 50% 43% 37% 41% 36% 39% 20% 12% 10% 8% 9% 7% 12% 20% 10% 12% 17% 16% - 29% upplever att det finns mycket eller ganska stor könsdiskriminering i näringslivet. - 40% upplever att där finns mycket eller ganska stor åldersdiskriminering. - 44% upplever att det i näringslivet diskrimineras i mycket eller ganska stor utsträckning utifrån funktionsnedsättning, 19% utifrån sexuell läggning, 42% utifrån etnicitet och 27% utifrån religion. Ja, mycket stor diskriminering Ja, ganska stor diskriminering Ja, viss diskriminering Nej, ingen diskriminering alls Vet ej/vill ej uppge Fråga: Upplever du att det finns diskriminering i näringslivet, t.ex. möjligheter till jobb eller karriärutveckling, utifrån? N=1033

33 3 av 10 upplever att småföretagen är mycket eller ganska passiva i att bidra till mångfald Storföretagen Småföretagen Politiken Polisen Högskolor och universitet 3% 20% 2% 10% 5% 22% 5% 21% 8% 30% 31% 29% 27% 27% 21% 25% 14% 4% 7% 16% 8% 16% 7% 8% 2% 30% 29% 22% 24% 26% - Andel som upplever att följande sektorer är mycket eller ganska aktiva i att bidra till mångfald: 1. Idrottsrörelsen 39% 2. Högskolor och universitet 38% 3. Politiken 27% 4. Polisen 26% 5. Storföretagen 23% 6. Småföretagen 12% Idrottsrörelsen 12% 28% 21% 10% 3% 26% Mycket aktiva Varken aktiva eller passiva Mycket passiva Ganska aktiva Ganska passiva Vet ej/vill ej uppge Fråga: Hur aktiva upplever du att följande sektorer i samhället är på att bidra till mångfald, t.ex. genom rekrytering eller värderingsarbete? N=1033

34 De flesta tror att mångfald påverkar företag och organisationer till det bättre Storföretagen Småföretagen Politiken Polisen Högskolor & universitet Idrottsrörelsen Till det bättre Till det sämre 44% 5 % 43% 8% 47% 12 % 54% 8% 46% 5 % 49% 5 % Ingen skillnad 33% 32% 26% 23% 32% 30% Vet ej 18% 18% 15% 15% 17% 16% Fråga: Hur tror du att en ökad mångfald skulle påverka följande typer av företag och organisationer när det gäller deras resultat? N=1033

35 4 av 10, fler kvinnor än män, anser att arbetsgivare bör arbeta aktivt för en jämnare köns- och åldersfördelning En jämnare könsfördelning Ja Nej Vet ej/vill ej uppge 46% 12% 42% Kvinnor 15% 31% 54% 61% Män 9% 31% En jämnare åldersfördelning Ja Nej Vet ej/vill ej uppge 46% 11% 44% Kvinnor 14% 51% 35% Män 7% 36% 56% Fråga: Tycker du att arbetsgivare bör verka aktivt (t.ex. genom kvotering) för en arbetsplats med? N=1033 (K=513, M=520)

36 Nästan hälften anser att arbetsgivare bör arbeta aktivt för en arbetsplats med människor med funktionshinder Människor med olika etnisk tillhörighet Människor med funktionsnedsättning 14% 16% Ja 48% 38% 39% 46% Nej Vet ej/vill ej uppge Fråga: Tycker du att arbetsgivare bör verka aktivt (t.ex. genom kvotering) för en arbetsplats med? N=1033 (K=513, M=520)

37 1 av 4, större andel offentliganställda, känner till att den egna arbetsplatsen har en uttalad mångfaldsplan 21% 29% 23% 26% Vet ej 59% 42% Nej Ja 51% 20% 29% Ja Nej Vet ej Privat sektor Offentlig sektor 53% 23% 24% Skulle du vilja att det fanns en uttalad plan för att främja mångfald? N=210 Ja Nej Vet ej Fråga: Känner du till att finns en uttalad plan för att främja mångfald (t.ex. genom jämnare fördelning när det gäller kön, ålder, etnisk tillhörighet) på din arbetsplats? N=418 (Privat sektor=137, Offentlig sektor=71)

38 Övervägande positiva erfarenheter av arbete/studier med personer av annan ålder, kön, etnicitet, religion etc. Av annat kön Av annan ålder Med funktionsnedsättning Av annan sexuell läggning Av annan etnisk tillhörighet Av annan religiös tillhörighet Som har bytt kön 24% 29% 26% 22% 5% 5% 2% 2% Mycket goda erfarenheter 59% 62% Ganska dåliga erfarenheter Saknar erfarenheter 28% 25% 36% 41% 62% 5% 1% 4% 2% 10% 31% 9% 5% 31% 29% 27% 4% 17% Ganska goda erfarenheter Mycket dåliga erfarenheter Vet ej 2% 3% 5% 14% 25% 2% 4% 11% 13% 6% 10% - Nio av tio har mycket eller ganska goda erfarenheter av att arbeta/studera med personer av annat kön eller annan ålder. - Drygt hälften har mycket eller ganska goda erfarenheter av att arbeta/studera med personer med funktionsnedsättning. 42% svarar att saknar erfarenhet/vet ej. - 54% har övervägande positiva erfarenheter av att arbeta/studera med personer av annan sexuell läggning, 40% saknar erfarenhet/vet ej. - Två av tre har mycket eller ganska god erfarenhet av att arbeta/studera tillsammans med personer av annan etnisk tillhörighet, 58% tillsammans med personer av annan religion. Andel som svarat att de saknar erfarenhet/vet ej är 20 respektive 27%. - Av de 14% som uppger att de har erfarenheter av arbete/studier med personer som bytt kön har två tredjedelar mycket eller ganska positiva erfarenheter. Fråga: Vilken är din erfarenhet av att arbeta/studera med personer? N=1033

39 Appendix 1 Bakgrundsfrågor

40 Om respondenterna Könsfördelning Män 51% Kvinnor 49% Ålderfördelning år 13% år 29% år 33% år 24% Moderaterna 20% Folkpartiet 4% Centerpartiet 4% Kristdemokraterna 2% Socialdemokraterna 25% Vänsterpartiet 7% Miljöpartiet 8% Sverigedemokraterna 13% Annat 2% Tänker rösta blankt 2% Skulle inte rösta 1% Vill ej uppge 3% Tveksam, vet ej 13%

41 Om respondenterna Bostadsort: Storstadsregionerna Storstad (mer än invånare) 26% Större stad/kommun ( invånare) 16% Medelstor stad ( invånare) 16% Mindre stad (färre än invånare) Vill ej uppge 1% 41% V:a Götalands län 187 personer 18% Stockholms län 201 personer 20% Skåne län 158 personer 16%

42 Demografiska bakgrundsvariabler Var bor du? N = % 26% 16% 16% 1% Storstad (mer än invånare) Större stad/kommun ( invånare) Medelstor stad ( invånare) Mindre stad (mindre än invånare) Vill ej uppge 37% 19% 15% 5% 4% 11% 8%

43 Demografiska bakgrundsvariabler 37% 10% 23% 30% Vilken är din högsta avslutade utbildning? N = 1033 Grundskola/folkskola Gymnasieutbildning Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning, 3 år eller längre 31% 41% Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? N = % 5% 11% 2% 2% 1%

44 Demografiska bakgrundsvariabler 25% Hur skulle du rösta om det vore val till riksdagen idag? N = % 20% 13% 13% 7% 8% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 1% 1%

45 Demografiska bakgrundsvariabler 82% Vilken av följande beskrivning stämmer in på dig? N = % 3% 2% 3% Är född i Sverige av svenskfödda föräldrar 91% Är född i Sverige med minst en förälder som är född i ett annat land Är född i ett annat nordiskt land Är född i ett annat europeiskt land utanför Norden Är född utanför Europa Vilken av följande beskrivning stämmer in på dig? N = % 4% 4% Jag är heterosexuell Jag är homosexuell Jag är bisexuell Vill ej uppge

46 Appendix 2 Om webbenkäter

47 Kort om digital datainsamling (1) Fördelar med metoden United Minds använder ofta digitala enkäter för att göra sina kvantitativa undersökningar. Digitala enkäter distribueras genom webbpaneler och når respondenterna via . United Minds använder Cint som underleverantör för den löpande opinionsmätningen Väljarbarometern, som publiceras varje månad i Aftonbladet. Det är ett verktyg för att göra datainsamlingar som har flera fördelar jämfört med andra metoder. Man kan nå många personer snabbt. Respondenter nås smidigt via . 2 Träffsäkerheten är stor. Enkäter kan skickas ut till grupper där särskilda geografiska eller demografiska krav är uppfyllda. 4 Det går att nå människor över 1 hela jordklotet. United Minds har genomfört undersökningar i ett stort antal länder i alla världsdelar. 3 Det är billigt att göra undersökningar på webben eftersom mindre personal- och materialresurser krävs.

48 Kort om digital datainsamling (2) Tillvägagångssätt United Minds samarbetar med datainsamlingsföretaget Cint för att göra kvantitativa undersökningar av åsikter och attityder. 1 Enkäten sammanställs av kunden i samråd med United Minds, för att den ska nå rätt målgrupper och ge bra svarsfrekvenser. Datainsamling sker via webbpaneler knutna till Cint och når en bred bas av respondenter. Enkäten skickas från Cint ut till respondenter via ett flertal olika webbpaneler. 2 Cint Resultaten från 3 undersökningen samlas in. Resultaten bryts på intressanta variabler och tolkas av United Minds.

49

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

Förskoleundersökning, Timbro Resultatrapport

Förskoleundersökning, Timbro Resultatrapport Förskoleundersökning, Timbro Resultatrapport Tillvägagångssätt United Minds samarbetar med datainsamlingsföretaget Cint AB för att göra kvantitativa undersökningar av åsikter och attityder. Datainsamling

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Barn och ungdomar om doping 090529

Barn och ungdomar om doping 090529 Barn och ungdomar om doping 090529 Om undersökningen Undersökningen genomfördes under maj 2009 i form av en digital enkät. Enkäten distribuerades via datainsamlingsföretaget Cint. I undersökningen deltog

Läs mer

Sverigedemokraternas sympatisörer -sammanställning av undersökningar. April 2010

Sverigedemokraternas sympatisörer -sammanställning av undersökningar. April 2010 Sverigedemokraternas sympatisörer -sammanställning av undersökningar April 2010 Undersökning, United Minds 2010 Om undersökningen Undersökningen genomfördes i mars 2010 av United Minds, på uppdrag av Svenskt

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler INCLUSIVE CITY 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-80 med representativa

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN 2015 2025 Ett sammanhållet Växjö Lättläst version 2016 Växjö kommun Ansvarig utgivare: Växjö kommun www.vaxjo.se Översatt till lättläst svenska av Bjelle Media AB, Ylva

Läs mer

VÄLJARBAROMETER FRÅN UNITED MINDS: Väljarna om Sverige och regeringsalternativen

VÄLJARBAROMETER FRÅN UNITED MINDS: Väljarna om Sverige och regeringsalternativen 2014-09-10 VÄLJARBAROMETER FRÅN UNITED MINDS: Väljarna om Sverige och regeringsalternativen I United Minds och Cints väljarbarometer, publicerad i samarbete med Aftonbladet, presenteras rapporten Väljarna

Läs mer

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden

Läs mer

Program för HBT-frågor

Program för HBT-frågor Stadsledningskontoret Förnyelseavdelningen PM Sida 1 (5) 2014-01-31 Program för HBT-frågor 2014-2017 Stockholms stad har genom Vision 2030 tydliggjort ambitionen om att Stockholm ska vara en stad i världsklass.

Läs mer

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald inte bara en fråga om rättvisa Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald handlar om likheter och olikheter Jämställdhet Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013 Stockholm December Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140626 Sida 1 Innehåll Om studien Tre huvudinsikter Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Sida 2 Tre huvudinsikter 44% av arbetsgivarna

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Ett steg framåt. Material Time Age C6 2x40 min 16-17. Nyckelord: Likabehandling, könsidentitet, hbt, normer/stereotyper. Innehåll

Ett steg framåt. Material Time Age C6 2x40 min 16-17. Nyckelord: Likabehandling, könsidentitet, hbt, normer/stereotyper. Innehåll 1 Ett steg framåt Nyckelord: Likabehandling, könsidentitet, hbt, normer/stereotyper Innehåll En reflektionsövning under vilken eleverna föreställer sig att de är någon annan person och reflekterar över

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Stort stöd för rätten att välja skola

Stort stöd för rätten att välja skola Stort stöd för rätten att välja skola Anser du att det är rätt eller fel att man kan välja vilken grund- eller gymnasieskola barnen ska gå i? Samtliga 8 Man 8 Kvinna 8- år - år 8 - år 8 - år 8 - tkr/år

Läs mer

Mångfald berikar och utvecklar

Mångfald berikar och utvecklar Kommunstyrelseförvaltningen Personalavdelningen Mångfald berikar och utvecklar - plan för mångfald 2017 2018 Inledning Haninge kommuns verksamhet ska präglas av allas lika värde och vara fri från diskriminering,

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

GRAFRAPPORT NOVUS UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD 2014

GRAFRAPPORT NOVUS UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD 2014 GRAFRAPPORT NOVUS UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD 2014 Kund: na Kontakt: Caroline Thunved, Anton Landehag Datum: 2014-02-06 Kontakt på Novus: Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Om genomförandet

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer april Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos april: Ökat stöd för Socialdemokraterna, lägre

Läs mer

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet POLICY Policy mot diskriminering i arbetslivet Kommunen Hudiksvalls kommun strävar efter att tillvarata samtliga medarbetares resurser. Vi ska främja och uppmuntra medarbetarnas individualiteter och olikheter

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Den nya diskrimineringslagen

Den nya diskrimineringslagen Den nya diskrimineringslagen Trollhättans stad 20110518 Susanne.Fransson@gu.se www.diskrimineringslagen.se 0735873735 Ny diskrimineringslag 2009 Arbetslivet i vid bemärkelse Utbildning i vid bemärkelse

Läs mer

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Yrkeshögskola Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Yrkeshögskola

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 22 augusti David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER AUGUSTI 2017 Övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos första väljarbarometer efter sommaruppehållet

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och

Läs mer

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015 DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 3 november 5 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 5 Ipsos. All rights reserved 2 5 Ipsos. Anser du att den kommun

Läs mer

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD 2 Alla människor är lika mycket värda Alla människor har lika rättigheter. Det spelar ingen roll vad du har för religion,

Läs mer

Instruktion till kortspelet

Instruktion till kortspelet Instruktion till kortspelet Diskutera i grupp om 4-6 personer. Välj en diskussionledare. Den personen tar ett kort och läser påstående längst upp på kortet. De andra i gruppen kommenterar/ reflekterar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Malmens förskola 2015/2016 Om oss Malmen är en enavdelningsförskola som ligger belägen i ett villaområde i utkanten av samhället. Det är 20 inskrivna

Läs mer

Värderingar på svenska arbetsplatser

Värderingar på svenska arbetsplatser Värderingar på svenska arbetsplatser T - PO103030 TEMO AB: Anna Fritz Datum: 2004-06 - 01 Undersökningens genomförande Temo har ställt frågor till allmänheten om attityder kring jämställdhet, arbetskamrater

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

NCC. Den inkluderande staden

NCC. Den inkluderande staden NCC Den inkluderande staden 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till panelister via Cint Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-65 med representativa

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 2017 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos mars: Moderaternas tapp fortsätter DN/Ipsos

Läs mer

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 Lättläst sammanfattning Tid för tolerans Den här rapporten har fått namnet Tid för tolerans.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt

Läs mer

Handlingsplan för mångfald

Handlingsplan för mångfald Handlingsplan för mångfald Nämnden för individ- och familjeomsorg 2014 2016 Antagen av nämnden för individ- och familjeomsorg 2014-02-18 2 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför mångfald?... 3 Definition

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) 2013-12-03 Bilaga 6 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Telefonvägen 30 Box 490 129 04 Hägersten Växel 08-508 22 000 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Läs mer

Män passar för vissa jobb och kvinnor för andra.

Män passar för vissa jobb och kvinnor för andra. 3 Män passar för vissa jobb och kvinnor för andra. Ja, det skulle man kunna tro om man tittar på arbetsmarknadsstatistik: ca 70 % av kvinnor och män i Sverige jobbar i yrken som domineras av det egna könet,

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 19 september David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER SEPTEMBER 2017 Litet övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer i september

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI DECEMBER POLITISK BAROMETER David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DECEMBER DN/Ipsos december tre partier kring spärren DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 6

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 20 juni David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JUNI 2017 Knappt övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER MAJ DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 23 maj David Ahlin, Ipsos 1 Centerpartiet närmar sig Moderaterna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 22 maj skattar stödet för Moderaterna

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR BILS HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Bilaga 6 SID 1 (13) 2011-11-25 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR 2010-2012 Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning STADSDELSFÖRVALTNING SID 2 (13)

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Undersökning om arbetsförhållanden 2013

Undersökning om arbetsförhållanden 2013 Arbetsmarknaden 0 Undersökning om arbetsförhållanden 0 Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet De preliminära resultaten från Statistikcentralens

Läs mer

Lika villkor vid Umeå universitet

Lika villkor vid Umeå universitet Lika villkor vid Umeå universitet Agnes Lundgren, Personalenheten Utvecklingskonsult, samordnare för lika villkor 1 Vid Umeå universitet råder lika villkor UmU:s samlingsbegrepp för arbetet med jämställdhet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ Agneta Ericsson TF. Likabehandlingsplan vid Komvux Värmdö Verksamheten vid Komvux utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden där var och en, verksam

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER oktober DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 24 oktober David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER OKTOBER 2017 Moderaterna vinner tillbaka väljare DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 10 till 22 maj 2011 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Om oss På vår förskola finns det 18 barn i åldrarna 1-4 år. Vår förskola ligger mitt i samhället Boliden. Vi är 6 personer

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 20 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9

Läs mer

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är.

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mineralens förskola 2015/2016 Om oss Vi är en två-avdelningsförskola i utkanten av Boliden. Vi är 6 heltidstjänster i barngrupp, 1 kokerska på heltid

Läs mer

Hur svenskarna vill bo 2015-02-09

Hur svenskarna vill bo 2015-02-09 Hur svenskarna vill bo 2015-02-09 Om undersökningen NCC har låtit analysföretaget United Minds genomföra en kvantitativ undersökning bland 1 066 svenskar 1 066 intervjuer genomfördes under perioden 24-26

Läs mer

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Skarsjö förskola Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Vision Vårt viktigaste uppdrag är att värna om människors okränkbarhet, individens frihet och integritet. Där alla

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Arbetsgivares syn på föräldraledighet Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Bakgrund och syfte Attitydundersökning för att kartlägga arbetsgivares inställning till de anställdas föräldraledighet

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning Svensk Fjärrvärme Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning 20130326 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 050 intervjuer genomfördes

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 BJÖRKHAGA FÖRSKOLA Björkhaga förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Bakgrund Alla förskolor och skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

RIKSREPREPRESENTATIV UNDERSÖKNING OM DISKRIMINERING PÅ ARBETSPLATSEN

RIKSREPREPRESENTATIV UNDERSÖKNING OM DISKRIMINERING PÅ ARBETSPLATSEN RIKSREPREPRESENTATIV UNDERSÖKNING OM DISKRIMINERING PÅ ARBETSPLATSEN ETT ARBETSDOKUMENT FRAMTAGET FÖR ARBETSMILJÖFORUM PETER RINDERUD OPINIONSANSVARIG PÅ GFK GfK 2012 Peter Rinderud 20 Mars 2012 1 Bakgrund

Läs mer

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Medlemsundersökning 2012 S Utgåva 1 2013-01-04 2 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Presentation av resultat från medlemsundersökningen Förord S genomförde vid årsskiftet 2008/2009 en undersökning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och intervjuades drygt 1.000 personer.

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/ DN/Ipsos väljarbarometer december Stockholm, 16/12 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Val idag skulle ge ungefär samma riksdag DN/Ipsos väljarbarometer

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 5 Bilaga till plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Begrepp Diskriminering Diskriminering är

Läs mer

Diskriminering och fördomar. Alla skall ha rätt att bli behandlade lika.

Diskriminering och fördomar. Alla skall ha rätt att bli behandlade lika. Diskriminering och fördomar Alla skall ha rätt att bli behandlade lika. Om arbetet Vi är två ungdomar som har sommarjobbat med Agenda 21 och folkhälsofrågor under fyra veckor. Som eget arbete valde vi

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 HVB hem Farsta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer