En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare"

Transkript

1 En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering

2 Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson tillsammans med Catharina Ljungcrantz och Anette Myrestam att starta ett integrationsprojekt som skulle vara en del av kommunens ferieverksamhet. Syftet med projektet var att främja integration och mångfald och arbeta för att motverka all diskriminering och främlingsfientlighet i Piteå med kunskaps och attitydspåverkande insatser med grund i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Totalt deltog 18 ferieungdomar i projektet, fördelade på sex ungdomar per period. Integrationsprojektet fick namnet STOPP ett projekt mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. Ett av målen med projektet var att ungdomarna skulle genomföra en attitydundersökning fördelat på en målgrupp; företagare, pitebor i allmänhet och gruppen övriga ferieungdomar. Detta gjordes under varje period. Den första gruppen utformade tillsammans med handledarna en enkät som sedan också använts av de övriga grupperna. Resultatet från den enkäten kommer att redovisas i den här rapporten. Grupp tre gjorde också en mindre enkät utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Resultatet från den undersökningen kommer också att redovisas här. Syfte Syftet var att undersöka attityder kring invandring och invandrare hos pitebor. Urval Grupp ett valde att stå en dag på Byxtorget för att dela ut enkäter. Förbipasserande tillfrågades om de ville delta i undersökningen och de som var intresserade deltog. Grupp två delade ut enkäten till företag på Backens industriområde och grupp tre delade ut enkäten till personal på Piteå Älvdals sjukhus, Smurfit Kappa Kraftliner, Piteå-tidningen, Piteå stadshus och Vägledningscentrum Piteå. På de företag och arbetsplatser där enkäten delades ut har svarsfrekvensen varit varierande och det finns inga uppgifter på hur många som valt att inte svara på enkäten. Tillförlitlighet Den här undersökningen är inte en vetenskaplig undersökning. Undersökningen visar endast vad deltagarna i undersökningen har svarat, några vidare slutsatser går inte att dra från resultatet.

3 Enkät om attityder kring invandring och invandrare A. Man/kille ,9 B. Kvinna/tjej ,1 Total ,4% (253/257) Totalt deltog 257 personer i enkätundersökningen, av dem var ca 60 % kvinnor och 40 % män. De som har svarat var i åldrarna år. Resultatet från enkäterna kommer nu att presenteras, var fråga för sig. Det finns ett stort antal personer med invandrarbakgrund i Piteå kommun A. Instämmer helt 28 10,9 B. Instämmer till stor del 35 13,7 C. Instämmer delvis D. Instämmer inte alls 60 23,4 E. Vet ej 51 19,9 Total ,6% (256/257) Den största delen av dem som svarat på frågan instämmer delvis eller inte alls om det finns ett stort antal personer med invandrarbakgrund i Piteå. Nästan 11 % tycker att Piteå har många invånare med invandrarbakgrund.

4 Jag känner många med invandrarbakgrund A. Ingen 15 5,9 B. Någon enstaka ,8 C. Ett flertal 62 24,3 D. Många Total ,2% (255/257) Nästan 60 % av de tillfrågade svarar att de känner någon enstaka person med invandrarbakgrund, 6 % säger att det inte känner någon. Endast 11 % svarar att det känner många med invandrarbakgrund. Jag arbetar/studerar med människor som har invandrarbakgrund A. Ingen 98 38,4 B. Någon enstaka ,3 C. Ett flertal 34 13,3 D. Många 10 3,9 Total ,2% (255/257)

5 På den här frågan svarar de allra flesta att de inte arbetar/studerar med någon med invandrarbakgrund överhuvudtaget eller med någon enstaka. Jag tror att det är lika viktigt för svenskar som för personer med invandrarbakgrund att ha ett arbete A. Instämmer helt ,3 B. Instämmer till stor del 21 8,2 C. Instämmer delvis 12 4,7 D. Instämmer inte alls 2 0,8 E. Vet ej 5 2 Total ,2% (255/257) De tillfrågade är till stor del överens på den här frågan då 84 % tror att det är lika viktigt för människor att arbeta, oavsett vilket ursprung man har. Bara 0,8 % av de tillfrågade instämmer inte alls med påståendet. Några av dem som svarat och valt att kommentera frågan säger: Alla vill göra rätt för sig och ha rätt till ett arbete. Alla behöver känna sig behövda, ha socialt umgänge via jobb oavsett bakgrund. Alla behöver känna sig behövda, att man bidrar med något. Att ha arbetskompisar är viktigt.

6 Det är lika lätt för svenskar och personer med invandrarbakgrund att få arbete A. Instämmer helt 6 2,3 B. Instämmer till stor del 10 3,9 C. Instämmer delvis D. Instämmer inte alls ,8 E. Vet ej 28 10,9 Total ,6% (256/257) Nästan 65 % svarar att de inte alls instämmer med det här påstående och anser inte att det är lika lätt för människor med invandrarbakgrund att få arbete. Här följer några kommentarer på den här frågan: Pågrund av fördomar kan det vara svårt för invandrare att få arbete. Invandrare har sämre kontakter, arbete får man genom kontakter. Vet att det inte är lika lätt att med invandrarbakgrund få ett jobb. Bara att få komma på en intervju är svårt.

7 Jag vill helst ha svenska grannar A. Instämmer helt 20 8,4 B. Instämmer till stor del 19 8 C. Instämmer delvis 35 14,7 D. Instämmer inte alls ,3 E. Vet ej 30 12,6 Total ,6% (238/257) Fler än hälften av de tillfrågade svarar här att de inte helst vill ha svenska grannar, några av de tillfrågade kommenterade frågan så här Jag vill ha grannar som man trivs med, där man kommer överens. Varifrån de kommer spelar ingen roll. och En blandning är bäst! 8,4 % av de tillfrågade säger att de helst vill ha svenska grannar, en person förklarar att: Har tyvärr delvis dåliga erfarenheter av tidigare invandrargrannar.

8 Etnisk mångfald berikar vår kultur A. Instämmer helt 89 36,9 B. Instämmer till stor del 63 26,1 C. Instämmer delvis D. Instämmer inte alls 7 2,9 E. Vet ej Total ,8% (241/257) Nästan 37 % instämmer på det här påståendet och många instämmer till stor del eller delvis, några av dem som svara så här: Vi har mycket att lära av varandra. och Det är hur kul som helst och intressant att lära sig av andra. Nästan 3 % instämmer inte alls på påståendet och en person säger Etnisk mångfald får inte ta över. Jag har inget emot invandrare, men Sverige ska gärna fortsätta vara Sverige.

9 Det är viktigt att anpassa sig som nyinflyttad i Sverige (kryssa för de alternativ som är viktiga, flera alternativ är möjliga) A. Klädstil 25 5 B. Svenska språket C. Svenska traditioner och högtider 49 9,7 D. Barnuppfostran ,6 E. Komma i tid 93 18,4 F. Att vara medlem i Svenska kyrkan 7 1,3 Total ,8% (236/257) Den här frågan ger en fingervisning om vad deltagarna i den här undersökningen anser är viktigt att anpassa sig till som nyinflyttad i Sverige. Att lära sig det svenska språket är enligt den här undersökningen allra viktigast. Det alternativet kryssades i 227, gånger vilket motsvarar 45 % av de kryss som lämnats av de svarande. Barnuppfostran och att komma tid är enligt den här undersökningen också viktigt. Minst viktigt för att anpassa sig i Sverige är det att vara medlem i svenska kyrkan, endast 7 personer har kryssat i det alternativet.

10 Det är viktigt att alla människors kultur och ursprung respekteras A. Instämmer helt ,4 B. Instämmer till stor del 55 23,3 C. Instämmer delvis 37 15,7 D. Instämmer inte alls 6 2,5 E. Vet ej 5 2,1 Total ,8% (236/257) Över 56 % har svarat att de anser att det är viktigt att alla människors kultur och ursprung respekteras, det här citatet exemplifierar det: för alla människor är lika mycket värda oavsett var man kommer ifrån. Bland de övriga kommentarerna på den här frågan uttrycks en önskan om att invandrare ska anpassa sig till det svenska samhället och svenska lagar. De får gärna "behålla" sin kultur så läge de inte förväntar sig att vi "svenskar" ska anpassa oss efter den och så länge de inte bryter mot svenska lagar. Anser att det är viktigt att invandrare respekterar svenska lagar och regler. Vissa kulturer har värderingar som går rakt emot svensk moral/lag, t.ex. tvångsgiftemål, kvinnosyn. Där kan vi inte acceptera vad som helst.

11 Det är viktigt att svenskar deltar i arbetet för att integrera personer med invandrarbakgrund i samhället A. Instämmer helt ,1 B. Instämmer till stor del 71 30,3 C. Instämmer delvis 27 11,5 D. Instämmer inte alls 2 0,9 E. Vet ej 12 5,1 Total ,1% (234/257) Över 50% av de tillfrågade håller med om att det är viktigt att svenskar deltar i arbetet med att integrera invandrare. Hur ska de annars ha en chans i samhället? Invandrare kan inte integrera sig själva, lika lite som svenskar kan integrera invandrare.

12 I Piteå kommun arbetar man för att integrera personer med invandrarbakgrund i samhället A. Instämmer helt 23 9,3 B. Instämmer till stor del 33 13,4 C. Instämmer delvis 55 22,4 D. Instämmer inte alls 7 2,8 E. Vet ej Total ,7% (246/257) Resultatet från den här frågan visar att kunskapen inte är stor hos de tillfrågade kring hur kommunens arbete kring integration ser ut, då över 50 % svarat vet ej. Detta kan man också se på kommentarerna som lämnats. Vet inte hur arbetet är upplagt och i vilken utsträckning det existerar. Tycker man får dålig information om detta. Hoppas det!

13 Vi borde ta in fler invandrare i Sverige A. Instämmer helt 29 11,7 B. Instämmer till stor del 34 13,7 C. Instämmer delvis 84 33,9 D. Instämmer inte alls 69 27,8 E. Vet ej 32 12,9 Total ,5% (248/257) Ca 34 % av dem som svarat på enkäten instämmer delvis på påståendet och nästan 28 % instämmer inte alls. En förklaring till det kan man kanske se i kommentarerna som lämnats: Inte ta emot fler än vi klarar av, det måste finnas arbete, bostäder så de får rätt förutsättningar. När vi gett svenskar arbete kan vi ta in fler, det finns inte ens jobb så det räcker, kommer det fler blir det sämre för dem också. Tycker att dom som är sjuka eller har haft tillstånd en längre tid skall få stanna kvar. Nog kan Sverige få ta in mer folk, men bara dom ser till att sköta sig...

14 Jag kan tänka mig att rösta på ett parti som vill minska invandringen i Sverige A. Instämmer helt 15 6 B. Instämmer till stor del 10 4 C. Instämmer delvis 24 9,6 D. Instämmer inte alls ,3 E. Vet ej Total ,9% (249/257) Hela 70 % svarat att de inte skulle kunna tänka sig att rösta på ett parti som vill minska invandringen. 6 % av de tillfrågade instämmer helt på påståendet och 4 % instämmer till stor del. Några av dem som valt att kommentera frågan säger så här: Finns inga partier med vettiga mänskliga värderingar som vill minska invandringen i Sverige!!! och Absolut inte, att sprida fördomar, skräck och öka misstänksamhet för det som är främmande. Vi vet att kulturer som är öppna mot mångfald utvecklas mest.

15 Jag har någon gång arbetat för att motverka rasism, främlingsfientlighet och diskriminering A. Aldrig 95 38,3 B. Vid något tillfälle 76 30,6 C. Vid några tillfällen 45 18,1 D. Ofta 32 12,9 Total ,5% (248/257) Den här frågan visar att de flesta som svarat på enkäten aldrig har arbetat för att motverka rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Har tyvärr aldrig gjort det. Men skulle vilja. Ca 30 % svarade att de vid något tillfälle arbetat mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering, och en av dem som kommenterat frågan säger: Har sagt min mening när någon "dumskalle" har yttrat sig negativt och rasistiskt om invandrare.

16 Vad tycker du om denna enkät? A. Bra ,9 B. Dålig 3 1,2 C. Vet ej 49 19,9 Total ,7% (246/257) Nästan 80 % av de tillfrågade svarar att de anser att enkäten är bra, och vi avslutar med några kommentarer kring enkäten: Alla behöver vi tänka till om våra egna värderingar. Tack för att ni jobbar mot rasismen. Det ni gör är viktigt.

17 Enkät om de sju diskrimineringsgrunderna A. Man 32 39,5 B. Kvinna 49 60,5 Total I den här undersökningen deltog 81 personer, av dem var 60,5 % kvinnor och 39.5 % män. De som deltog i undersökningen var i åldrarna år. På den här enkäten ombads respondenterna att gradera hur viktig de ansåg att frågan var genom att kryssa i en skala mellan 1 och 5, där 1 var oviktigt och 5 var väldigt viktigt. Resultatet visar att en hög andel av dem som deltagit i undersökningen har kryssat i nr 5 på de flesta frågorna. Alla frågor och resultat kommer att redovisas var för sig, och sedan kommer ett resonemang föras kring vilka frågor deltagarna tycker är viktigast, utifrån vilken fråga som flest kryssat i nr 5 på. Är det viktigt att homosexuella par får gifta sig i kyrkan? A ,6 B ,1 C ,8 D ,8 E ,7 Total

18 Är det viktigt att kvinnor och män får lika lön för samma arbete? A B ,5 C ,2 D ,6 E ,7 Total Är det viktigt att man inte diskrimineras på grund av ålder? A B C ,9 D ,9 E ,2 Total Är det viktigt att religionsfrihet respekteras? A ,5 B ,2 C ,5 D ,2 E ,5 Total

19 Är det viktigt att invandrare får hjälp att komma in i samhället? A ,5 B ,7 C ,9 D ,8 E ,1 Total Är det viktigt att homo-, bi- och transexuella personer accepteras i samhället? A ,2 B ,7 C ,1 D ,9 E ,1 Total

20 Är det viktigt att funktionshindrade ges samma möjligheter att delta i samhället? A B C ,7 D ,8 E ,5 Total Att kvinnor och män får samma lön för samma arbete är det viktigaste för dem som deltagit i den här undersökningen, då 87,7 % kryssat i att det är väldigt viktigt. Undersökningen visar också att det som anses vara minst viktigt är att homosexuella par får gifta sig i kyrkan, 47, 7 % av dem som svarat angav att det var väldigt viktigt. Frågan om homosexuella pars rätt att få gifta sig i kyrkan var den fråga som flest angav var oviktigt, 8,6 % kryssade i nr 1 på den frågan. Undersökningen visar att detta är de viktigaste frågorna (utifrån vilka frågor flest kryssat i nr 5), i fallande ordning. 1. Är det viktigt att kvinnor och män får samma lön för samma arbete? 87,7 % 2. Är det viktigt att man inte diskrimineras på grund av ålder? 80,2 %. 3. Är det viktigt att funktionshindrade ges samma möjligheter att delta i samhället? 76,5%. 4. Är det viktigt att homo-, bi-, och transsexuella personer accepteras i samhället? 74,1 % 5. Är det viktigt att invandrare får hjälp att komma in i samhället? 69,1 %. 6. Är det viktigt att religionsfrihet respekteras? 57,5 % 7. Är det viktigt att homosexuella par får gifta sig i kyrkan? 45,7 Det här är de frågor som är minst viktiga för deltagarna i undersökningen (utifrån vilka frågor flest kryssat i nr 1.) Den minst viktiga kommer först. 1. Är det viktigt att homosexuella par får gifta sig i kyrkan? 8,6 % 2. Är det viktigt att invandrare får hjälp att komma in i samhället? 2,5 %. 3. Är det viktigt att religionsfrihet respekteras? 2,5 % 4. Är det viktigt att homo-, bi-, och transsexuella personer accepteras i samhället? 1,2 % 5. Är det viktigt att funktionshindrade ges samma möjligheter att delta i samhället? 0 %. 6. Är det viktigt att man inte diskrimineras på grund av ålder? 0 % 7. Är det viktigt att kvinnor och män får samma lön för samma arbete? 0 %

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. UNGDOMSENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av ungdomar som deltagit i någon av Terapikoloniers sommarverksamheter 2013. Enkäter skickas efter avslutad sommarperiod på Terapikolonier

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige

Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige Svenska/Swedish Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige Soo dhowoow خوش آمدید Welcome Välkommen መርሓባ خوش آمدید Добро пожаловать! مرحب ا Välkommen till Västerås! Vi är stolta över mycket

Läs mer

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 15 Integration Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Integration Piteå står inför en generationsväxling, där antal personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet

Läs mer

Sverigedemokraternas sympatisörer -sammanställning av undersökningar. April 2010

Sverigedemokraternas sympatisörer -sammanställning av undersökningar. April 2010 Sverigedemokraternas sympatisörer -sammanställning av undersökningar April 2010 Undersökning, United Minds 2010 Om undersökningen Undersökningen genomfördes i mars 2010 av United Minds, på uppdrag av Svenskt

Läs mer

معلومات مهمة لكم كوافدين جدد إلى السويد. Welcome. Soo dhowoow መርሓባ Добро пожаловать! Välkommen

معلومات مهمة لكم كوافدين جدد إلى السويد. Welcome. Soo dhowoow መርሓባ Добро пожаловать! Välkommen مرحب ا معلومات مهمة لكم كوافدين جدد إلى السويد خوش آمديد Welcome مرحب ا Soo dhowoow መርሓባ Добро пожаловать! Välkommen VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD! Vi är stolta över mycket i vår stad och i vårt land. Vi vill

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Laxens förskola

Likabehandlingsplan för. Laxens förskola Likabehandlingsplan för Laxens förskola Likabehandlingsplan för Laxens förskola Bakgrund Likabehandlingsplanen utgår ifrån Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Fantasia och Kullens förskolor

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Fantasia och Kullens förskolor Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Fantasia och Kullens förskolor Innehållsförteckning Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Fantasia och Kullens förskolor... 1 Inledning...

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Upprättad 2018-04-18 gällande verksamhetsår 2017/2018 Bakgrund Vi är skyldiga att följa: FNs Barnkonvention (http://www.scribd.com/doc/34000103/barnkonventionen-i-sin-

Läs mer

MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET

MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET ABF MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET rollspel Upplägget: Det finns 4 roller i varje scen, en roll som uttrycker sig främlingsfientligt, en cirkelledare/föreningsledare och en som ger stöd åt respektive

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

INTERKULTURELLA MÖTEN UTIFRÅN ETT MAKT PERSPEKTIV

INTERKULTURELLA MÖTEN UTIFRÅN ETT MAKT PERSPEKTIV INTERKULTURELLA MÖTEN UTIFRÅN ETT MAKT PERSPEKTIV SEMINARIUM OM INTERKULTURELLA MÖTEN ATT MOTVERKA FÖRDOMAR OCH FRÄMJA ÖMSESIDIG FÖRSTÅELSE DEN 8 OCH 15 APRIL, VÄSTERÅS OCH ESKILSTUNA MEHRDAD DARVISHPOUR

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2 4 Nolltolerans

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola Innehållsförteckning Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola... 1 Inledning... 2 Vision... 2 Syfte...

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning Fokusgrupp Gislaved

Bilaga 3. Sammanställning Fokusgrupp Gislaved Bilaga 3 Sammanställning Fokusgrupp Gislaved Deltagare: 7 personer Kön Ursprungsland Ankomstår Ålder idag Ålder vid ankomst År i Sverige Kvinna Chile 2006 23 19 4 Kvinna Chile 2006 31 27 4 Man Bosnien

Läs mer

Diskriminering och fördomar. Alla skall ha rätt att bli behandlade lika.

Diskriminering och fördomar. Alla skall ha rätt att bli behandlade lika. Diskriminering och fördomar Alla skall ha rätt att bli behandlade lika. Om arbetet Vi är två ungdomar som har sommarjobbat med Agenda 21 och folkhälsofrågor under fyra veckor. Som eget arbete valde vi

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Intraservice Kan man titta på en människa utan att se henne?

Intraservice Kan man titta på en människa utan att se henne? Intraservice Kan man titta på en människa utan att se henne? Seroj Ghazarian Berättelsen om vår tid? HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Exkluderande eller inkluderande mångfald? HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 17 Demokrati och öppenhet Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Piteå kommun arbetar aktivt

Läs mer

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2011-12 Vi vill genom denna plan förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. Planen innehåller en översikt över

Läs mer

Plan mot kränkande behandling, Förskolan Saga, läsåret 2018/2019

Plan mot kränkande behandling, Förskolan Saga, läsåret 2018/2019 Plan mot kränkande behandling, Förskolan Saga, läsåret 2018/2019 Innehållsförteckning Plan mot kränkande behandling, Förskolan Saga, läsåret 2018/2019... 1 Inledning... 2 Vision... 2 Syfte... 2 Lagar och

Läs mer

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 1 (8) Handläggare: Anita Hjelm Göran Rosander Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2008 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Utgångspunkter... 3 2.1 Lagstiftning... 3 2.2 Styrdokument

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Brott, straff och normer 3

Brott, straff och normer 3 Brott, straff och normer 3 Vad kan samhället (staten, kommunen, vi tillsammans) göra för att förändra situationen för de grupper som oftare hamnar i kriminalitet? Vad anser du? I uppgiften ska eleven resonera

Läs mer

Fritidsgårdarnas enkätundersökning 2014. Fritidsgårdarna i Skellefteå...en bra plats att växa på!

Fritidsgårdarnas enkätundersökning 2014. Fritidsgårdarna i Skellefteå...en bra plats att växa på! Fritidsgårdarnas enkätundersökning 2014 Fritidsgårdarna i Skellefteå......en bra plats att växa på! Fritidsgårdarna i Skellefteå gör årligen sedan 2004 en enkätundersökning bland Skellefteå kommuns ungdomar

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kulturskolan

Likabehandlingsplan för Kulturskolan Likabehandlingsplan för Kulturskolan 2013-2014 Från och med 1 april 2006 gäller lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. I korthet går lagen ut på

Läs mer

Vad ska jag prata om?

Vad ska jag prata om? Vad ska jag prata om? En utflykt i omvärlden samtalet om rasism och intolerans Tid för tolerans teoretiska och empiriska exempel Sammanfattning utmaningar och möjligheter Samtalet om rasism i media och

Läs mer

Osynliga rättigheter. - SFS rapport om studenternas diskrimineringsskydd

Osynliga rättigheter. - SFS rapport om studenternas diskrimineringsskydd Osynliga rättigheter - SFS rapport om studenternas diskrimineringsskydd Sammanfattning Sveriges förenade studentkårer (SFS) har genom Studentbarometern, från Cosmos Communications, låtit 6642 studenter

Läs mer

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Processutvärdering av projekt UFFE Unga Funktionsnedsatta För Etablering Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Ett gott resultat Bekräftelse på det goda resultatet: Personal och tjänstemän (LSS

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

rapport oktober 2009 FOTO: Fredrik Persson/Scanpix Allt farligare att jobba inom Kriminalvården

rapport oktober 2009 FOTO: Fredrik Persson/Scanpix Allt farligare att jobba inom Kriminalvården rapport oktober 2009 FOTO: Fredrik Persson/Scanpix Allt farligare att jobba inom Kriminalvården Ny undersökning från SEKO: Allvarlig utveckling inom Kriminalvården Sex av tio kriminalvårdare upplever att

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenutbildningen/ Karlsborgs Gymnasieskola

Likabehandlingsplan Vuxenutbildningen/ Karlsborgs Gymnasieskola Likabehandlingsplan Vuxenutbildningen/ Karlsborgs Gymnasieskola För alla elevers trygghet, trivsel, lika rättigheter och möjligheter Inom Vuxenutbildningen/Karlsborgs Gymnasieskola ska vi förebygga och

Läs mer

Ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Ett Piteå för alla - med ökad mångfald Ett Piteå för alla - med ökad mångfald Ett Piteå för alla med ökad mångfald (2014) är ett utdrag ur Piteå kommuns handlingsplan för mångfald som produceras av kommunledningskontoret, Piteå kommun. Redaktör:

Läs mer

Utvärdering för projektdeltagare

Utvärdering för projektdeltagare Utvärdering för projektdeltagare Slutlig utvärdering av projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 10 december 2014 Sofia Barlind Brottsofferjouren Sverige Innehåll Utvärdering för deltagare i projekt

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet 1 Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

Kyrkskolans förskola Likabehandlingsplan

Kyrkskolans förskola Likabehandlingsplan Kyrkskolans förskola 3 (18) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 Vision... 9 UPPFÖLJNING AV FJOLÅRETS ÅTGÄRDER.... 10 SAMVERKAN MED BARN/ELEVER...

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Att bemöta vardagsrasism på arbetsplatser

Att bemöta vardagsrasism på arbetsplatser Att bemöta vardagsrasism på arbetsplatser 160413 Kort om mig Marie Brynolfsson, arbetar som enhetschef i äldreomsorg. Arbetat som biträdande enhetschef samt enhetschef sedan 2007. Just nu fackligt uppdrag

Läs mer

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten En sammanfattning av utvärderingen av införandet av Eget val ur ett brukarperspektiv Bo Davidson Linköpings universitet och FoU-centrum Under

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Lika villkor vid Umeå universitet

Lika villkor vid Umeå universitet Lika villkor vid Umeå universitet Agnes Lundgren, Personalenheten Utvecklingskonsult, samordnare för lika villkor 1 Vid Umeå universitet råder lika villkor UmU:s samlingsbegrepp för arbetet med jämställdhet

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 2 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 2 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER SIDA 1/20 ÖVNING 1- SID. 2 Spelet om rättigheter och skyldigheter Rätt att bo vart man vill Åsiktsfrihet Religionsfrihet Rätt till skydd mot diskriminering Alla är födda fria och lika i värde och rättigheter

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande Brisens likabehandlingsplan 2013-2014 mot mobbning och kränkande behandling. Bakgrund Den 1 april 2006 kom Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67).

Läs mer

VISNINGSMATERIAL MR 7 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER

VISNINGSMATERIAL MR 7 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER VISNINGSMATERIAL MR 7 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER WORKSHOPAR I KLASSRUMMET OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, TOLERANS OCH DEMOKRATI FRÅN FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA I SPELET UR DEKLARATIONEN Alla är födda fria och lika

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Kvalitetsuppföljning, Magnoliagården (2010-11-18) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Urval På Magnoliagården finns åtta avdelningar, av dessa är fyra renodlade demensavdelningar. De boende

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

GRAFRAPPORT NOVUS UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD 2014

GRAFRAPPORT NOVUS UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD 2014 GRAFRAPPORT NOVUS UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD 2014 Kund: na Kontakt: Caroline Thunved, Anton Landehag Datum: 2014-02-06 Kontakt på Novus: Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Om genomförandet

Läs mer

Postadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Södertälje kommun 08-523 015 25 08-550 237129 Utbildningskontoret Wendela Hebbegymnasiet Västergatan 4

Postadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Södertälje kommun 08-523 015 25 08-550 237129 Utbildningskontoret Wendela Hebbegymnasiet Västergatan 4 Likabehandlingsplan Wendela Hebbegymnasiet 2011 INLEDNING 3 VISION 3 MÅLSÄTTNING 3 KARTLÄGGNING 4 NULÄGESANALYS 4 FÖREBYGGANDE ARBETE 5 UPPFÖLJNING 6 BILAGOR 6 Likabehandlingsgruppen 7 Definitioner 8 Diskriminering

Läs mer

Vad tycker besökarna om socialkontoret?

Vad tycker besökarna om socialkontoret? 2005-04-28 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorg Vad tycker besökarna om socialkontoret? Hur blev du bemött av personalen? Ganska dåligt 2% (5%) Mycket dåligt 9% (5%) Ganska bra 22% (26%) Mycket

Läs mer

Förskolan: Humlan Natt & Dag 2015-2016

Förskolan: Humlan Natt & Dag 2015-2016 Förskolan: Humlan Natt & Dag 2015-2016 Förskolans främjande insatser Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för alla människors lika värde. Förebyggande åtgärder På Humlans förskola

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 7 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 7 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER SIDA 1/20 ÖVNING 1- SID. 2 Spelet om rättigheter och skyldigheter Rätt att bo var man vill Åsiktsfrihet Religionsfrihet Rätt till skydd mot diskriminering Alla är födda fria och lika i värde och rättigheter

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

en öppen bostadsmarknad

en öppen bostadsmarknad en öppen bostadsmarknad EN ANSVARS- TAGANDE BRANSCH Fastighetsägarna arbetar aktivt för en positiv samhällsutveckling. Genom att förebygga diskriminering vill vi ta samhällsansvar och hjälpa dig som är

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD 3 (24) FÖRORD Vårt ansvar är att vara lyhörd, se varje barn, ta till vara varje barns förmåga, att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och att vistas på förskolan,

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN 2015 2025 Ett sammanhållet Växjö Lättläst version 2016 Växjö kommun Ansvarig utgivare: Växjö kommun www.vaxjo.se Översatt till lättläst svenska av Bjelle Media AB, Ylva

Läs mer

Plan för Hökåsens förskolor

Plan för Hökåsens förskolor Plan för Hökåsens förskolor I enheten Hökåsens förskolor ingår: Hökåsens förskola, Isbjörnens förskola samt Arkens förskola. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande 2010-03-22 Sid 1 (10) Staffansgården-Pumpmakargården och Hammargården Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ht 2010-Vt 2011 På våra förskolor skall alla barn känna trygghet, bli sedda för

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

Kjell-Olof Karlsson Stadsdirektör

Kjell-Olof Karlsson Stadsdirektör Lika men olika. 2 Alla arbetsplatser inom Lidingö stad ska vara fria från diskriminering. Som medarbetare ska du känna dig välkommen oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Öka kompetensen genom utbildning. Skapa sociala mötesplatser för hbtq-personer som är i, eller har varit i, asylprocessen.

Öka kompetensen genom utbildning. Skapa sociala mötesplatser för hbtq-personer som är i, eller har varit i, asylprocessen. Göra Plats! består av två delar men har det gemsamma målet att öka stödet och möjligheterna för nyanlända hbtq-personer att få sina rättigheter tillgodosedda, genom: Öka kompetensen genom utbildning. Skapa

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 Mälarakademin ska vara en arbetsplats där ingen diskrimineras, trakasseras, utsätts för mobbning, rasism, främlingsfientlighet,

Läs mer

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen Upprättad 2014-06-01 gällande verksamhetsår 2014-15 Bakgrund Vi är skyldiga att följa: FNs Barnkonvention (http://www.scribd.com/doc/34000103/barnkonventionen-i-sin-helhet ) Diskrimineringslagen

Läs mer

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium 1 Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Material/Metod 2 Resultat 3 Diskussion 14 Slutsats 15 2 Bakgrund Årskurs 6 elever kommer snart att ställas inför ett

Läs mer

Medborgardialogen i Berga Statistik & Utredningar Erik Nygårds

Medborgardialogen i Berga Statistik & Utredningar Erik Nygårds Medborgardialogen i Berga Statistik & Utredningar Erik Nygårds 2018-05-15 Linköpings kommun linkoping.se Innehåll 1. Inledning 3 2. Tillit till kommunen 4 3. Upplevelser av processen 5 4. Dialogmötenas

Läs mer

Riktlinjer för Mänskliga rättigheter Piteå kommuns verksamhetsplan utgör plan för mänskliga rättigheter, och dessa riktlinjer tydliggör hur den

Riktlinjer för Mänskliga rättigheter Piteå kommuns verksamhetsplan utgör plan för mänskliga rättigheter, och dessa riktlinjer tydliggör hur den Ett Piteå för alla Ett Piteå för alla! Piteå for everyone! Riktlinjer för Mänskliga rättigheter Piteå kommuns verksamhetsplan utgör plan för mänskliga rättigheter, och dessa riktlinjer tydliggör hur den

Läs mer

Ett Piteå för alla. Riktlinjer för mänskliga rättigheter

Ett Piteå för alla. Riktlinjer för mänskliga rättigheter Ett Piteå för alla Riktlinjer för mänskliga rättigheter Piteå kommuns mångfaldsmål Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Riktlinjer för Mänskliga rättigheter Piteå kommuns verksamhetsplan

Läs mer

Diskrimineringsombudsmannen DO

Diskrimineringsombudsmannen DO Diskrimineringsombudsmannen DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Vi bevakar

Läs mer

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Torkel Richert, Malmö högskola

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Torkel Richert, Malmö högskola Hiv på institution - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor Torkel Richert, Malmö högskola Projektmål Nå ut med information till ett stort antal personer vilka

Läs mer

MTM. Utvärdering taltidningsspelare. Augusti Markör AB 1 (27)

MTM. Utvärdering taltidningsspelare. Augusti Markör AB 1 (27) MTM Utvärdering taltidningsspelare Augusti 216 Markör AB 1 (27) Uppdrag: Beställare: Projektledare Markör: Utvärdering taltidningsspelare MTM Peter Linsér Rapportförfattare Markör: Peter Linsér Datainsamlingsperiod:

Läs mer

Slututvärdering EXSISTRE. juni 2014

Slututvärdering EXSISTRE. juni 2014 Slututvärdering EXSISTRE juni 2014 Vilka är målgruppen? Deltagares perspektiv Samordningsförbundens arbete med mänskliga rättigheter-hur då? Vilka är målgruppen? Unga vuxna Hälften har avslutat utbildning/

Läs mer

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI 1 Kapitel 1 Tolerans: En introduktion till begreppet, forskningen och antologin Erik Lundberg Mer prat om tolerans År 2015 kom många flyktingar

Läs mer