VI OCH DOM 2010/01/22

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI OCH DOM 2010/01/22"

Transkript

1 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor

2 I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration handlar om att olika människor kan leva tillsammans med respekt för varandras olikheter. Det handlar om att människor med olika ursprung och bakgrund möts och om att nyanlända invandrare kommer in i samhället. Det är inte alltid som människor med olika bakgrund möts naturligt på jobbet eller i bostadsområdena. Därför måste vi arbeta med integration på olika sätt. Det handlar till exempel om olika insatser och aktiviteter där människor med olika bakgrund och kultur möts för att få kunskap om varandra. Här kan du se mer vilka arrangemang som anordnas och hur du kan vara med. Sverige, det största landet i Skandinavien med en befolkning på drygt nio miljoner människor, är i dag ett mångkulturellt samhälle. På senare år har tillströmningen av asylsökande och flyktingar, familjemedlemmar till invandrare som redan är bosatta i landet, liksom utländska studenter har nått rekordnivåer. Dessutom Europeiska unionen (EU) medborgare, norrmän och islänningar är fria att bosätta sig i Sverige och söka arbete. Först nyligen regeringen har också gjort invandring lättare för arbetstagare från länder utanför EU. Jag som är utgivare den har tidningen har träffat och ställt en av mina vännor som från Somalia och bor I Boden och intervjun skedde så här.

3 F. Vad heter du? S. Jag heter Samirah Ahmed F. Hur gammal är du? S. Jag är 20 år gammal F. Vilket land kommer du ifrån? S. Jag kommer från Irak F. Hur länge har du varit i Sverige?. S. Jag har varit i Sverige ganska länge, ungefär 4 år F. Vad är dina allmänna uppfattning om Sverige?

4 S. Jag tycker att vi kom ett bra länd fast det är kallt men ändå det är mitt andra land eftersom jag är här nu så måste jag beskyddar landet F. Vad är dina allmänna uppfattning om Svenskarna? S. Jag personligen tror att svenska folket är bra för att de har ju vällkomnade när vi kom deras land utan och jag kan inte räckna hur mycket de hjälpte oss, så absolut vi som utländska måste berätta deras påsitivt istället negativt F. Vad är positivt med svenskarna och svenska kulturen? S. Som jag sagt svenska folket är lugnare och angenäma, och varje folk har egna kultur och svenska kultur verkar bra för mig i alla fall F. Vad är negativt med svenskarna och svenska kulturen? S. Jag tror att det kan fnnas negativa saker i sverige men ändå positiva saker är mer än negativa saker så jag tycker att vi Invändrare måste alltid se positiva saker istället negativa. F. Finns det andra vanor i det svenska samhället mot vad du är van vid? S. Ja, absolut det kan alltid finnas T.E.tradition, kultur, och även religion, men alla har rätt att ha deras kultur eller konvention. F. Tycker du att det har varit eller svårt att lära dig det svenska språket? S. Ja, absolut jag hade fått några uppmaningen från svenska språket för att lära mig men det var bara från början och efter ett tag det blev lätt för mig tack GUD, mitt åsikt är det om man talar engleska eller franska så kan svenska språket vara lättare. F. Har du fått någon hjälp av svenska samhället att lära dig svenska språket? S. Jag fick hjälp av svenska samhället på olika sätt even jag fick träffa svenska ungdomar som hjälpte mig mycket, men varje land det

5 finns goda och duma människor men jag måste berätta vad goda människor hade gjort åt mig i alla fall F. Tycker att det har varit lätt eller svårt att lära dig den svenska kulturens -kroppsspråk och gester? S. Självklart ja, det har varit ganska svårare för mig från början och det gäller inte mig bara uten det gället till alla eftersom allt är svårt i början men det har kommit lättare och lättare tid efter tid för oss men nu tycker jag att jag vet eller lärde mig mycket om svenskar och deras kultur på olika sätt. F. Har det varit lätt för dig att acceptera svenska samhällets seder och bruk? S. Nej för mig jag kan inte eftersom jag är från Irak och jag är muslim så får inte muslimerna att dricka eller ha ett misbruk som du vet. F. Finns det några seder och bruk som du inte kan acceptera? S. Ja obsolut det finns många och det kan påverka ungdomar på olika sätt, jag ser ibland att många svenka och invändrare ungdomar som dricker alkohol, hatch eller vin. Hur Man kan integrera bäst i nya samhället efter en invandring till Sverige För många människor, som tillåts i den sveriges immigrationsmyndigheter är bara i början av sin utmaning när de börjar ta reda på mer om deras nya hem, och blir bekant med en helt ny kultur kan ofta vara ganska svår process behöver mycket tanke och engagemang. Kulturerna kan ofta vara mycket svårt, och även om människor kan ofta se väldigt olika ut och agera på olika sätt, kommer majoriteten av kulturer har ofta utrett att kan vara en bra utgångspunkt för dem som nyligen har invandrat till Sverige. En av de första och viktigaste saker att göra när bor i sverige, och kan påbörjas redan innan invandringen, är att lära sig att tala svenska, vilket är det språk som talas av de flesta människor, och tenderar att vara den gemensamma grund som de flesta

6 människor kommer att börja med när man integrerar ett nytt samhälle. Att vara ute och omkring i sverige innebär normalt att de flesta människor redan kommer att använda mycket av sin nya språk, och ju mer de använder den och lära sig det, då de bättre deras kunskaper i svenska blir och kommer att göra det lättare att integrera med andra personer som bor i samma område, eller arbetar på samma plats. Lär känna människorna i ett nytt land kan ofta vara en svår sak att göra, men det bästa stället att börja är genom att tala med dem som bor runt omkring dig. Presentera dig själv till grannar får inte vara det normala sak att göra för dem som bor i innerstaden eller i en obehaglig stadsdel, men för majoriteten av svenska är det traditionella och bra att veta sina grannar. Genom att helt enkelt stoppa att ha en konversation med dem det kommer att hjälpa dem som invandrar till landet för att lära sig mer om människor omkring dem och börja förstå vad som egentligen gör dem kryssa. En sak som många människor kommer att vilja göra när de försöker att integrera den svenska kulturen är att faktiskt gå med i klubbar och föreningar i området som de är intresserade av, och på så sätt kommer de att lära känna personer som de har en gemensam grund med, och kan ta reda på mer om den svenska kulturen och känner mer en del av den. Detta är ett av de ämnen som omfattas på denna webbplats, thecivilsociety.info i detalj, och det finns ett antal artiklar och resurser här för dem som söker hjälp att integreras i det svenska samhället. Svenska samhället kan säkert vara ganska skrämmande för någon som är ny i landet, och det finns många skillnader mellan Sverige och andra människor som lever runt om i världen. Genom att göra den största ansträngningen att bli integrerade och börja lära känna och förstå de människor runt omkring dig, då detta är något som säkert kommer att bära frukt, och kommer att göra Sverige mycket mer som ett nytt Hur Viktigt är Svenka språket. Svenska är ett östnordiskt språk som talas av över tio miljoner människor, framför allt i Sverige och Finland. I Finland talas det som modersmål. Svenska är i stort sett ömsesidigt begripligt med danska och norska. De övriga nordiska språken, isländska och färöiska, är mindre ömsesidigt begripliga med svenska, norska och danska. Liksom de övriga nordiska språken härstammar svenskan från en gren av fornnordiska, som är den gemensamma språkstammen för de germanska folken i Skandinavien. Rikssvenska är, i Sverige, en benämning på den standarddialekt som sedan 1800-talet utvecklats ur mellansvenska dialekter och varit väletablerad sedan början av 1900-talet. I

7 Finland används benämningen rikssvenska också i en vidare betydelse, som motsats till finlandssvenska. Trots att många regionala varianter med rötter i äldre lokala dialekter fortfarande talas är både talspråk och särskilt skriftspråk i hög grad standardiserade. Vissa dialekter kan skilja sig väsentligt från standardspråket i fråga om grammatik och ordförråd och är inte alltid ömsesidigt begripliga med standardsvenska. Även om de inte är omedelbart hotade av att dö ut har de lokala dialekterna varit på tillbakagång sedan början av 1900-talet, trots att många är välutforskade och att användningen idag ofta uppmuntras. Min väg till Svenska Språket När man talar om det här ärendet och om hur man kan förbättra sig och öva sig på svenska tror jag att först och främst måste man fastställa målet för svenska språket. En del människor tror att svenska inte är internationellt språk som engelska, därför säger de att de behöver inte lära sig svenska. Å andra sidan ser vi att en stor del människor som kom från olika länder till Sverige säger att det finns fördelar och nackdelar för svenska språket, men samtidigt säger de att fördelarna är fler än nackdelerna. Allramest negativt för svenska språket, som de säger är att man inte kan använda det språket utomlands. I alla fall ska jag återvända till ärendet vilket ni vill att jag ska prata om. Jag tror att man kan inte leva bra utan att prata med andra i det dagliga livet i Sverige och det betyder att man måste lära sig svenska för att kunna kommunicera med andra eller för att hitta ett jobb på någon plats. Låt mig prata om mig själv och säga att man, när man bestämde sig att komma till Sverige, skulle tänka på språket först. Eftersom språket spelar en stor viktig roll i samhället, måste man lära sig svenska och hur man använder orden. Man kan inte förstå kulturen i samhället utan att man kan läsa, skriva, lyssna bra på svenska. För att man ska kunna förstå andra, måste man lära sig svenska.

8 Personligen tror jag att man måste studera SFI på en av de skolorna som finns i Sverige. Man kan inte prata på bra sätt utan att förstå grammatiken till exempel. Därför måste man öva sig på grammatiken och uttalet. Jag vet att det finns många dialekter i Sverige, men man kan lära sig grunden först. Så jag tror att skolan är först och sen kan man använda orden som man har lärt sig på gatan eller på bussen, eller med sina svenska vänner o.s.v. Man kan läsa tidningar. Man kan bli medlem i en organisation i Sverige. Naturligtvis är det inte så lätt men man måste göra sitt allra bästa. Jag tror också att den viktigaste saken är att man tittar på TV, därför då använder man två sinnen (hörselsinnet och synsinnet) och det betyder att man kan koncentrera sig bra. Dessutom tror jag att man kan gifta sig med en svensk kvinna och sen kan man prata hela tiden, på dagen eller på natten och man kan fråga vad som helst och när som helst. Integration och politik Integrationspolitiken omfattar frågor om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Den omfattar också nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden och i samhället, ersättning till kommunerna för flyktingmottagande, urban utveckling och svenskt medborgarskap. Integrationsfrågorna berör många olika politikområden och inkluderar till exempel insatser inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken och arbete mot diskriminering. Politiken inriktas i huvudsak på generella åtgärder som minskar utanförskapet i samhället. Åtgärder som riktar sig till invandrare som grupp ska

9 bara förekomma under den första tiden i Sverige. I skrivelsen "Egenmakt mot utanförskap - regeringens strategi för integration" presenteras inriktningen och konkreta insatser inom regeringens sju strategiska områden för integration:. Integrationsfrågorna berör många olika politikområden och inkluderar till exempel insatser inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken och arbete mot diskriminering. Politiken inriktas i huvudsak på generella åtgärder som minskar utanförskapet i samhället. Åtgärder som riktar sig till invandrare som grupp ska bara förekomma under den första tiden i Sverige. I skrivelsen "Egenmakt mot utanförskap - regeringens strategi för integration" presenteras inriktningen och konkreta insatser inom regeringens sju snabbare etablering för nyanlända invandrare fler i arbete, fler företagare bättre resultat och större likvärdighet i skolan bättre språkkunskaper och större möjligheter till utbildning för vuxna effektiv bekämpning av diskriminering en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av ökande mångfald Då jag har en kort intervju med en svenska ungdomar som bor I boden och jag sällde några frågor om integration till honom.

10 En bild av Daniel Adollfsson F. Hur heter du och var bor du? S. Jag heter Daniel Adollfsson och jag bor i Boden och bor hos mina föräldrar F. Vad är dina allmänna uppfattning om utländska eller invändrare? S. Jag tror det finns många utländska eller invändrare i Sverige som från många olika länder och jag känner många men de som jag ofta ser eller träffar är Afghaner, Arab, Somalier och många av de är positiva människor som vill komma in svesnka samhället och vill förbättra deras liv och många av de är negativa människor också som vill bara inte jobba, gå skolan eller göra nånting annat som är bra för samhället eller deras liv, men vi som svenska ungdomar måste alltid vällkomna deras positiva saker. F. På vilket sätt kan svenskarna vällkomna utländska eller invandrare att de ska komma in i samhället?

11 S. jag persoligen tycker att det bra att svenskarna vällkomnar utländska för att de har ju flyttat från deras länder på grund av konflikter så det bra att de ska vällkomnas att bo lugn och fri liksom deras andra land. F. Invändrare har kommit med sig helt nya kulturer och religioner hur kan den påverka den svenska kulturen eller religionen? S. Jag tycker alla har rät att ha deras kultur eller religion eftersom har är ett frit och ett demokratikt land ingen kan inte tvingas att lämna sin religion eller kultur, och det finns absolut många olika religioner i Sverige och det lugnt, ingen utländska kulten kan dominera vår svenska kultur.

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Intervju med Anders Bergman

Intervju med Anders Bergman Sida 1 av 5 Intervju med Anders Bergman 1. Inom vilka samhällsområden upplever du att det förekommer störst problem med främlingsfientlighet? Ett område där det förekommer stora problem med diskriminering

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok En sammanställning av svar från Arbetsbok på Bergsgårdsgärdet låghusen Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Sandspåret Tack Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som har fyllt

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Internationell feriepraktik, 2013

Internationell feriepraktik, 2013 Internationell feriepraktik, 2013 CITAT FRÅN ELEVERNAS SKRIFTLIGA RAPPORTER Efter de två veckor vi befann oss i London känner jag mig berikad. Berikad på ny kunskap; hur det är att jobba i en butik, hur

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Båtsmansdalsgatan Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som

Läs mer

Om barns och ungas nära relationer Barnombudsmannen 2004. Älskar, älskar inte

Om barns och ungas nära relationer Barnombudsmannen 2004. Älskar, älskar inte Om barns och ungas nära relationer Barnombudsmannen 2004 Älskar, älskar inte Älskar, älskar inte Om barns och ungas nära relationer Barnombudsmannens årsrapport 2004 Innehåll Låt barnkonventionen bli

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet.

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet. Spelet utspelar sig i en mycket trängd och farlig situation. Användaren står öga mot öga med rådande regim och ska ta ställning till ett antal påståenden. Vår förhoppning är att eleverna ska inse betydelsen

Läs mer

Integration. Kommitté 7 - Förnyelseprogram: Integration. 102 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre

Integration. Kommitté 7 - Förnyelseprogram: Integration. 102 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 102 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :1 Integration Centerpartiet tror på alla människors lika rätt och värde. Vi tror på människors vilja att växa och bidra. Debatten om integrationen kommer

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Etnisk mångfald i handikapprörelsen

Etnisk mångfald i handikapprörelsen Etnisk mångfald i handikapprörelsen Denna skrift är tänkt som ett diskussionsmaterial och är producerad inom projektet Rättsstöd till invandrare med funktionshinder, som drivs av Handikappförbundens samarbetsorgan

Läs mer

Migration och dess roll

Migration och dess roll Migration och dess roll Av: Sammy-Joe Abi Akar Ali Hamza Myriam Kibambe Bazolla Kabata Lydia Saliba 1 Sammanfattning Sammanfattning Migrationsverket arbetar med både in- och utvandring och dess process

Läs mer