myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop."

Transkript

1 Etableringsreformen genom att skapa ett effektivt system för nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv vill regeringen uppnå följande: En snabbare etablering på arbetsmarknaden Starkare incitament Ökad egenmakt och valfrihet för individenindividperspektiv istället för myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop. 2009/10:60)

2 Etableringsreformens första år nyanländas levda erfarenheter hur blev det?

3 Fokusgruppintervjuer 5 7 december personer har deltagit, cirka 22 % av nyanlända i etableringsreformen 3 fokusgrupper: 1 grupp; 6 män, språk somaliska 1 grupp; 5 kvinnor, språk somaliska 1 grupp; 2 kvinnor och 4 män, språk tigrinja

4 Levda erfarenheter Områden (rank efter talutrymme och hur ofta frågan lyfts); 1) Utbetalningsdatum av etableringsersättningen 2) Ledighet 3) Vem besvarar frågorna 4) Transporter 5) Lotsen 6) Arbete 7) Etableringsplan 8) Arbetsmarknadsaktiviteter 9) Eget ansvar

5 En snabbare etablering på arbetsmarknaden 3 personer har haft praktik under första året; 2 personer i 1 månad, 1 person i 1 vecka. 1 person har arbetat i 1 månad. Röster: Om jobb;...vi fråga jobb med arbetsförmedlingen, de enda svaret som vi får va de e medborgare som född i Sverige är arbetslösa å du tänker kommer här i arbetsmarknaden... Om validering;...det finns ja, vi har hört det där och vet...för min personlighet jag hade inte den...men jag har ju sagt vad jag jobbat tidigare eller vilka utbildningar som jag varit... Om framtiden;...så egentligen det finns ingen möjlighet att komma fram direkt där vi har jobbat tidigare...min yrkeserfarenhet...de går inte...man kanske måste vänta fem eller sex eller tio år...de e lite svårare för att komma fram där i anställning egentligen...de säger lite erfarenhet eller nåt... Yrken som är aktuella bland de intervjuade i en grupp är; flygguide, snickare, lastbilschaufför, butikssäljare och mekaniker

6 Starkare incitament (ersättning, sidoinkomster och etableringslotsar) Utbetalningssystemet för etableringsersättningen drivkraft för snabb arbetsmarknadsetablering? Lotsen ökad inriktning mot arbete och egenförsörjning? Röster: Om utbetalningssystemet;... Ja de e när vi fick uppehållstillstånd vi fick det största problemet med de ekonomiska... alltså...vi vill inte hamna med inkasso eller anmärknings... Om vem som skapat systemet; R:...finns ingen regering i Sverige? I:...Regering? Jo, det kommer därifrån...det här systemet. R:...är det regeringen som gjorde? Som skapade det här systemet?... Om mående;...vi gråtat tillräckligt...vi kan inte leva så här...problem över problem över problem... Om vad man gör hos lotsen;...vi studerar på svenska...vi studerar lite teori också...ibland de hjälper lite också där inkasso och kronofogd...när vi hamnar nånstans... Om skillnaden mellan AF och lotsen;... äre lots som är lite bättre om man jämför dom?...

7 Jag vill berätta till exempel där jag pratar om jämställdheten gamla invandrare som kommer det här landet alltså de sitter i socialen eller kommunen de få me de ekonomiska den 25e eller 26e och de betalar hyran och alla räkningen första! Eller den sista i månaden. Men vi får nionde, efter nionde, å dom meddelat också de Arbetsförmedlingen vid första träffen de sa; de e viktigt att ni betalar i tid med räkningen, hyran. Om ni inte betalar i tid ni hamnar i inkasso (kvinna)

8 Konsekvenser av sen utbetalning Betalningsanmärkningar Dröjsmålsräntor Kan inte teckna kontrakt Kan inte ta banklån Kan inte teckna telefonabonnemang Kan inte byta bostad, viktigt när familjen kommer Avhysning/Risk för avhysning

9 Ökad egenmakt och valfrihet för individen individperspektiv i stället för myndighetsperspektiv. (Reformen ger de nyanlända ett mer reellt inflytande...den enskilde ges ett eget ansvar och gör sina egna val inför framtiden) Om att välja lots; vi väljer dom som hittar lägenhet snabbt... (kvinna) Om aktivitet hos lots;...jag bara frågar som vanligt om det finns nåt jobb...viktigaste är de...man bara håller kontakt... (man) Om egenmakt och valfrihet;... Egentligen vi kan inte bestämma nånting...äre bara arbetsförmedlingen eller handläggare som bestämmer...så det finns ingen här som vi kan bestämma... Kanske om jag får ett riktigt jobb jag kan bestämma själv va... Men inte nu... nu de e bara handläggare som gäller... (man)...de e Arbetsförmedlingen som bestämmer allt, skolan, lots de tillhör till Arbetsförmedlingen som bestämmer i huvudsak... (kvinna) Om etableringsplanen;... de finns inget riktigt papper som de står där om...vi fick bara en gång information...så tjugo timmar i skolan, en timme till lots, tre timmar samhällsorientering...men de står ingenting alls på nåt papper... (man)... De e systemet som jag inte förstår...när dom säger du måste ju gå till skolan...du måste läsa... du måste vara där...det finns ju andra saker man kan göra för att kunna språket... De finns ju ställe man kan praktisera...att prata utan att sitta på skolbänken... (man)

10 Klara och tydliga ansvarsförhållanden. Både den nyanlända och statens aktörer ska öka sina ansträngningar för att förbättra etableringen på arbetsmarknaden. Ersättningen till individen, både för kvinnor och män, är kopplat till aktivt deltagande. Samtidigt förtydligas myndigheternas uppdrag så att etableringen snabbas upp. (prop. 2009/10:60) Nya system föder nya frågor. Alla kan inte besvaras omedelbart. Men var frågorna ska hanteras blir klart (SOU 2008/58, sid. 64)

11 Vi har ingen plats som vi kan ställa me frågor, de om vi träffar med Arbetsförmedling dom säger de Försäkringskassan, å de Försäkringskassan de (kvinna) de enda problemet varje orsak varje problem när vi pratar med våra handläggare så de hjälper inte så han säger de e inte mitt område så han anvisar till någon annan de största problemet är där (man) om man går till Arbetsförmedlingen å ställer frågor, å dom säger - de e ju dom där företag som du har valt som ska hjälpa dig. Om man går dit dom säger - de e ju Arbetsförmedlingen som ska hjälpa dig å vi vet inte vem som hjälper till vem ska ställa frågor? (man)

12 Konsekvenser av att inte få svar på sina frågor? Beslut fattas på felaktiga grunder/inga beslut fattas Uppgivenhet Stress Handlingsförlamning Tystnad

13 Ökad likvärdighet (samma ersättning till individen, utbudet av insatser görs mer likvärdigt över hela landet) Sfi Samhällsorientering Lots Praktik

14 Bättre tillvaratagande av individens kompetens Nyanlända med idéer om arbetsmarknadsaktiviteter upplever att ingen lyssnar på dessa. Etableringsplanerna innehåller samma sak mer kollektiva än individuella. Individuellt anpassade insatser?

15 Sammanfattning Utbetalningssystemet har påverkat nyanlända negativt och får konsekvenser flera år framåt. Få har haft praktik eller arbete. Oklart/osäkert vad lotsen ska och kan göra, medför att det blir svårt att ställa krav på lotsen. Välja lots/bli anvisad lots? Individens upplevelse - kan inte bestämma innehållet i etableringsplanen. Individen ansvarar för att följa etableringsplanen. Har fått info om vad som händer efter två år socialtjänsten och ekonomiskt bistånd. Drömmarna om livet i det nya landet har gått i kras. Lokalt transporter fungerar dåligt för dem som bor i Skönvik.

16 ...å sen dom informerade mig de att jag bor var som helst, var i Sverige å leva hur som helst, å ha rätt som alla andra...men de syns inte......till exempel som jag tror den medicinska utveckling, när man göra med medicin som man kan först testa med ett djur... vi är samma som djur nu...regeringen de testa om systemet fungera... (kvinna)...å fortsättningen... när dom har skapat de här systemet dom kolla om vi fly från Sverige... (kvinna)...ja de e min dröm va, att jag kommer lära mig, sen utbilda mig till universitetet när jag kom till Sverige eftersom jag hade ingen chans i Somalia...att göra det. Så där jag var rädd att hamna i våld, eller våldtagen eller mördad, så de jag har suttit i en lägenhet där. Men när jag flyttade hit och sen de jag tänkte mig Åh nu så du få chansen att gå vidare med livet...så jag tänker bara inkasso... (kvinna)... De e bussförbindelse...vi som är mörka människor vi bor där...men nu de är stoppad... (kvinna)

17 Kommer etableringsreformen att lyfta mot de mål man vill uppnå?

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Inledning Den här presentationen är framtagen inom Attentions projekt Ekonomikoll. Vi startade Ekonomikoll för att vi vet att många av Attentions medlemmar

Läs mer

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar Mirjam Hagström 1 Introduktion Sedan 1970-talet har flyktinginvandringen dominerat invandringen till i Sverige. 1 Samtidigt som

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Ambitionsnivåer hos kommunerna

Ambitionsnivåer hos kommunerna KRISTIANSTAD 22/11 Osäkra övergångar Brett forskningsprojekt kring ungdomar med avbruten gymnasieskola En enkät om hur landets kommuner hanterar sitt lagstadgade ansvar att hålla sig informerad om unga

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Dokumentation Genus och ungdomar ett steg vidare 5 maj 2011 ESF Jämt och Tema Likabehandling

Dokumentation Genus och ungdomar ett steg vidare 5 maj 2011 ESF Jämt och Tema Likabehandling Dokumentation Genus och ungdomar ett steg vidare 5 maj 2011 ESF Jämt och Tema Likabehandling ESF Jämt ESF Jämt arbetar med att stödja presumtiva och beviljade projekt inom Socialfonden. Processtödet tillhandahåller

Läs mer