Personalenkät /2/2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalenkät 2010 2/2/2011"

Transkript

1 Personalenkät 2010

2 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%) 85,87 mina arbetsuppgifter 1146 (43%) 930 (35%) 512 (19%) 70 (3%) 12 (0%) 79,29 arbetet i största allmänhet 1095 (41%) 993 (37%) 475 (18%) 89 (3%) 18 (1%) 78,63 min arbetstid 1118 (42%) 709 (27%) 540 (20%) 185 (7%) 118 (4%) 73,63 Vänersborgs kommun som arbetsgivare Medel 612 (23%) 804 (30%) 844 (32%) 286 (11%) 124 (5%) 63, Svar 2670/ / / / / /2672

3 2. Jag... känner till de övergripande målen för verksamheten 1. Ja 2547 (96%) 2. Nej 114 (4%)

4 2. Jag... känner till målen på min arbetsplats 1. Ja 2552 (96%) 2. Nej 113 (4%)

5 2 b. Jag... Ja Nej Svar tycker målen på min arbetsplats är realistiska 2139 (86%) 341 (14%) 2480/2672 (93%) kan påverka målen på min arbetsplats 1914 (78%) 535 (22%) 2449/2672 (92%)

6 3. Jag tycker att min närmaste chef... förmedlar tydliga och klara mål för verksamheten är tydlig med sina förväntningar på mig intresserar sig för det arbete jag gör ger mig stöd och uppmuntran om jag behöver helt delvis inte alls Medel 1098 (41%) 732 (27%) 625 (23%) 133 (5%) 82 (3%) 74, (43%) 770 (29%) 533 (20%) 154 (6%) 77 (3%) 75, (39%) 694 (26%) 635 (24%) 196 (7%) 106 (4%) 72, (41%) 650 (24%) 593 (22%) 213 (8%) 109 (4%) 72,74 ger mig feedback på mitt arbete 888 (33%) 665 (25%) 703 (26%) 270 (10%) 144 (5%) 67,63 lyssnar på mig 1232 (46%) 658 (25%) 538 (20%) 171 (6%) 71 (3%) 76, Svar 2670/ / / / / /2672

7 4. Jag tycker att vi på min arbetsplats... helt delvis inte alls Medel Svar har tydliga ansvars- och befogenhetsområden kontinuerligt utvecklar vårt arbetssätt har en bra introduktion för nyanställda har rätt verktyg/redskap för vårt arbete har tillräcklig information om sådant som har betydelse för mitt arbete 965 (36%) 911 (34%) 642 (24%) 96 (4%) 55 (2%) 74, (31%) 850 (32%) 742 (28%) 172 (6%) 72 (3%) 70, (25%) 771 (29%) 800 (30%) 261 (10%) 158 (6%) 64, (21%) 863 (32%) 892 (33%) 251 (9%) 92 (3%) 64, (27%) 1031 (39%) 737 (28%) 140 (5%) 43 (2%) 70,

8 5. Jag hinner... helt delvis inte alls Medel Svar utföra mina arbetsuppgifter på ett för mig tillfredsställande sätt 575 (22%) 724 (27%) 909 (34%) 292 (11%) 170 (6%) 61, /2672 reflektera över mitt arbete 583 (22%) 671 (25%) 865 (32%) 375 (14%) 176 (7%) 60, /

9 6. Jag kan påverka... helt delvis inte alls Medel Svar innehållet i mina arbetsuppgifter prioriteringen av mina arbetsuppgifter arbetsfördelningen på min arbetsplats arbetet genom initiativ och förslag 667 (25%) 813 (30%) 954 (36%) 173 (6%) 62 (2%) 67, (26%) 877 (33%) 861 (32%) 178 (7%) 54 (2%) 68, (20%) 749 (28%) 956 (36%) 276 (10%) 144 (5%) 61, (34%) 938 (35%) 664 (25%) 120 (4%) 38 (1%) 73,

10 7. Jag har möjlighet... helt delvis inte alls Medel Svar att använda min kompetens i arbetet 1298 (49%) 817 (31%) 463 (17%) 67 (3%) 24 (1%) 80,89 till bra kompetensutveckling 499 (19%) 679 (25%) 874 (33%) 381 (14%) 236 (9%) 57,72 att utvecklas inom Vänersborgs kommun till bra medarbetarsamtal med min chef 354 (13%) 570 (21%) 970 (36%) 498 (19%) 277 (10%) 52, (45%) 681 (26%) 499 (19%) 191 (7%) 96 (4%) 75,

11 9. Jag... helt delvis inte alls Medel Svar är öppen för förändringar och utveckling av vårt sätt att arbeta bidrar med förslag och idéer på arbetsplatsträffar och andra forum tar ansvar för att hålla mig informerad bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat 1747 (65%) 723 (27%) 189 (7%) 7 (0%) 2 (0%) 89, (44%) 866 (32%) 545 (20%) 68 (3%) 15 (1%) 79, (57%) 901 (34%) 215 (8%) 20 (1%) 2 (0%) 86, (63%) 803 (30%) 168 (6%) 10 (0%) 5 (0%) 88, / / / /2672

12 10. I syfte att bibehålla eller förbättra min hälsa... helt delvis inte alls Medel Svar är jag regelbundet fysiskt aktiv några gånger i veckan (t ex promenerar, simmar, gympar) 1414 (53%) 431 (16%) 566 (21%) 154 (6%) 104 (4%) 77,14 får jag tillräckligt med sömn 981 (37%) 718 (27%) 679 (25%) 178 (7%) 113 (4%) 71,32 gör jag saker, för min egen skull, som jag mår bra av 1404 (53%) 661 (25%) 484 (18%) 82 (3%) 38 (1%) 81,

13 11. Hälsa helt delvis inte alls Medel Svar Jag är nöjd med min hälsa 773 (29%) 855 (32%) 798 (30%) 157 (6%) 86 (3%) 69,

14 12. Personalklubben Ja Nej Svar Jag är nöjd med personalklubbens verksamhet? 2437 (92%) 202 (8%) 2639/2672 (99%) Jag känner till att jag har möjlighet att påverka personalklubbens verksamhet? 1633 (62%) 990 (38%) 2623/2672 (98%)

15 13. Jag tycker att det arbete jag utför uppskattas... helt delvis inte alls Medel Svar av min närmaste chef 1183 (44%) 727 (27%) 537 (20%) 151 (6%) 72 (3%) 76,2 av mina brukare/elever/klienter 1424 (53%) 872 (33%) 323 (12%) 31 (1%) 20 (1%) 84,17 av mina arbetskamrater 1197 (45%) 974 (36%) 421 (16%) 55 (2%) 23 (1%) 80, / / /

16 14. Jag tycker att vi på min arbetsplats... helt delvis inte alls Medel Svar har ett bra samarbete 1086 (41%) 881 (33%) 574 (22%) 86 (3%) 41 (2%) 77, /2672 är bra på att ge varandra feedback på våra arbetsinsatser hanterar konflikter på ett bra sätt har bra arbetsplatsträffar som präglas av dialog och delaktighet 733 (27%) 809 (30%) 857 (32%) 196 (7%) 73 (3%) 68, (24%) 789 (30%) 877 (33%) 227 (9%) 137 (5%) 64, (31%) 812 (30%) 755 (28%) 195 (7%) 89 (3%) 69, / / /2672

17 15. Jag känner... helt delvis inte alls Medel Svar att jag har ork och energi kvar efter arbetet mig nöjd när jag tänker på arbetet 420 (16%) 682 (26%) 969 (36%) 360 (13%) 238 (9%) 56, (25%) 849 (32%) 820 (31%) 220 (8%) 121 (5%) 65,

18 16. Jag tycker att vi på min arbetsplats har skapat så goda förhållanden som möjligt utifrån... Berörs ej helt delvis inte alls Medel Svar Tunga lyft 1110 (42%) 495 (19%) 463 (17%) 486 (18%) 62 (2%) 52 (2%) 70, /2672 Ensidiga arbetsrörelser 1047 (39%) 552 (21%) 496 (19%) 456 (17%) 73 (3%) 44 (2%) 72, /2672 Trånga arbetsytor/arbetsutrymmen 799 (30%) 518 (19%) 470 (18%) 583 (22%) 169 (6%) 129 (5%) 64, /2672 Svåra/obekväma arbetsställningar 901 (34%) 459 (17%) 514 (19%) 594 (22%) 130 (5%) 69 (3%) 66, /2672 Stillasittande arbete 1204 (45%) 610 (23%) 379 (14%) 302 (11%) 67 (3%) 106 (4%) 72, /2672 Belysning 206 (8%) 1062 (40%) 639 (24%) 519 (19%) 137 (5%) 104 (4%) 74, /2672 Ljud 187 (7%) 715 (27%) 582 (22%) 672 (25%) 304 (11%) 208 (8%) 63, /2672 Luft 142 (5%) 623 (23%) 576 (22%) 743 (28%) 305 (11%) 279 (10%) 59, /2672 Temperatur 139 (5%) 610 (23%) 611 (23%) 737 (28%) 322 (12%) 249 (9%) 59, /2672 Städning 144 (5%) 917 (34%) 636 (24%) 591 (22%) 226 (8%) 154 (6%) 69, /

19 16. Jag tycker att vi på min arbetsplats har skapat så goda förhållanden som möjligt utifrån... 1 Tunga lyft 2 Ensidiga arbetsrörelser 3 Trånga arbetsytor/arbetsutrymmen 4 Svåra/obekväma arbetsställningar 5 Stillasittande arbete 6 Belysning 7 Ljud 8 Luft 9 Temperatur 10 Städning

20 17. Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot och/eller våld av Ja Nej Svar arbetskamrat/chef 24 (1%) 2636 (99%) 2660/2672 brukare/elev/klient 401 (15%) 2256 (85%) 2657/2672 (99%) annan person som har samband med mitt arbete 53 (2%) 2605 (98%) 2658/2672 (99%)

21 18. Har du varit anställd längre än ett år på nuvarande arbetsplats? 1.Ja 2355 (88%) 2.Nej 311 (12%)

22 18 b. Medarbetarsamtal/Lönesamtal Ja Nej Svar Jag har haft medarbetarsamtal med min chef under de senaste 12 månaderna Jag har haft lönesamtal med min chef under de senaste 12 månaderna 2153 (92%) 181 (8%) 2334/2672 (87%) 1984 (86%) 329 (14%) 2313/2672 (87%)

23 18 c. Helhetsupplevelse Till det bättre Inte förändrats Till det sämre Svar Under de senaste 12 månaderna har helhetsupplevelsen av mitt arbete förändrats 681 (29%) 1019 (44%) 635 (27%) 2335/2672 (87%)

24 19. Vad vill du förbättra på din arbetsplats? 1.Ledarskapet 659(25%) 2.Din kännedom om verksamhetens mål 202(8%) 3.Ditt inflytande 447(17%) 4.Arbetsplatsträffar och samverkan 638(25%) 5.Professionellt förhållningssätt i yrkesrollen 775(30%) 6.Arbetet mot kränkande särbehandling 179(7%) 7.Den fysiska arbetsmiljön 758(29%) 8.Jämställdhetsarbetet 143(5%) 9.Möjligheter att planera arbetet 965(37%) 10.Din personliga utveckling 1296(50%) 11.Arbetet mot hot och våld 209(8%)

25 20. Är du chef med personalansvar? 1.Ja 143 (5%) 2.Nej 2521 (95%)

26 20 b. Frågor till chefer med personalansvar helt delvis inte alls Medel Svar Jag har arbetsglädje 62 (42%) 56 (38%) 28 (19%) 1 (1%) 0 (0%) 80,44 147/2672 (6%) Jag har förtroende för min personal Jag upplever att min personal har förtroende för mig 75 (51%) 47 (32%) 23 (16%) 2 (1%) 0 (0%) 83,16 63 (43%) 61 (41%) 21 (14%) 2 (1%) 0 (0%) 81,46 147/2672 (6%) 147/2672 (6%) Jag vet vilket ansvar jag har 104 (71%) 27 (18%) 15 (10%) 1 (1%) 0 (0%) 89,8 147/2672 (6%) Jag vet vilka befogenheter jag har 85 (58%) 41 (28%) 18 (12%) 2 (1%) 1 (1%) 85, /2672 (6%)

27 JÄMSTÄLLDHETSKARTLÄGGNING 21. Jag tycker att vi på min arbetsplats... helt delvis inte alls Medel Svar har arbetsförhållanden som passar både kvinnor och män 2022 (76%) 341 (13%) 255 (10%) 26 (1%) 22 (1%) 90, /2672 kan kombinera föräldraskap och arbete 1361 (51%) 594 (22%) 582 (22%) 74 (3%) 55 (2%) 79, /2672 arbetar aktivt för att få en jämnare fördelning kvinnor och män arbetar aktivt för ökad mångfald (tex etnicitet, ålder, erfarenhet) har en psykisk arbetsmiljö (tex språk, jargong, kultur) som är anpassad till alla medarbetare oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. 597 (22%) 460 (17%) 871 (33%) 310 (12%) 428 (16%) 54, (22%) 524 (20%) 940 (35%) 321 (12%) 304 (11%) 57, (48%) 685 (26%) 526 (20%) 105 (4%) 80 (3%) 77, / / /2672

28 22. Jag kan påverka... helt delvis inte alls Medel Svar min arbetstid (t ex. raster och flextid) min sysselsättningsgrad (heltid eller deltid) 726 (27%) 431 (16%) 849 (32%) 257 (10%) 403 (15%) 57, (49%) 371 (14%) 510 (19%) 139 (5%) 330 (12%) 70, / /2672

29 23. Jag har möjlighet... helt delvis inte alls Medel Svar till löneutveckling 405 (15%) 522 (20%) 958 (36%) 358 (13%) 422 (16%) 51, /

30 24. Jag... helt delvis inte alls Medel Svar bemöter mina arbetskamrater lika oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder (84%) 289 (11%) 98 (4%) 13 (0%) 16 (1%) 94, /2672

31 25. Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för någon form av kränkande särbehandling? 1.Ja 146 (6%) 2.Nej 2502 (94%)

32 25 b. Vilken form av kränkande särbehandling har du utsatts för? Avsåg det... 1.mobbning, utfrysning eller trakasserier 134(98%) 2.sexuella trakasserier 5(4%)

33 25 b. Vilken form av kränkande särbehandling har du utsatts för? Vem utsatte dig för kränkande särbehandling? 1.arbetskamrat/chef 100 (70%) 2.brukare/elev/klient 25 (18%) 3.annan person som har samband med mitt arbete 28 (20%)

34 26. Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för diskriminering? 1.Ja 44 (2%) 2.Nej 2592 (98%)

35 26 b. Vilken form av diskriminering har du utsatts för? Tror du att diskrimineringen berodde på (flera alternativ är möjliga) 1.kön 16 (38%) 2.etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 13 (31%) 3.funktionshinder 4 (10%) 4.sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck 4 (10%) 5.ålder 13 (31%)

36 26 b. Vilken form av diskriminering har du utsatts för? Vem utsatte dig för diskriminering? 1.arbetskamrat/chef 16 (38%) 2.brukare/elev/klient 17 (40%) 3.annan person som har samband med ditt arbete 12 (29%)

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Sedan 2007 har Vivida Assistans årligen genomfört en medarbetarundersökning för att få vägledning i hur organisationen och våra medarbetare mår. Undersökningen, som totalt omfattar 47 frågor, berör olika

Läs mer