Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt."

Transkript

1 Faktorer - diagram 1

2 Faktorer - procent 2 Faktor Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1% 27,3% 0,7% 3,87 Arbetstillfredsställelse 73,7% 18,5% 6,2% 1,6% 4,99 Föräldraskap 59,5% 12,7% 4,1% 23,7% 5,09 Ledarskap 69,4% 21,1% 7,7% 1,8% 4,86 Medskapande 58,8% 27,8% 12,3% 1,1% 4,46 Uppföljning 61,2% 16,0% 14,1% 8,6% 4,41 Faktor Ja Nej Bortfall Mottagare Frånvaro av trakasserier 91,5% 7,2% 1,2% 91,5% Medarbetarsamtal 70,0% 19,5% 10,5% 70,0%

3 Faktorer - frågor 3 Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3, Jag hinner vanligtvis med de arbetsuppgifter jag har att göra under arbetsdagen. 61,6% 27,4% 10,6% 0,3% 4, Mitt arbete är psykiskt påfrestande. 22,2% 29,0% 48,3% 0,5% 2, Mitt arbete är fysiskt påfrestande. 37,5% 27,1% 35,0% 0,3% 3, Jag tycker att min arbetsbelastning ofta är alltför hög. 34,3% 36,3% 28,9% 0,5% 3, I mitt arbete ställs jag alltför ofta inför krav från olika håll som är svåra att förena. 36,8% 32,8% 28,6% 1,9% 3,66 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5, Jag trivs bra med mina arbetskamrater. 89,6% 7,9% 2,0% 0,6% 5, På min enhet arbetar vi tillsammans med att utveckla och förbättra arbetet. 74,3% 20,3% 4,8% 0,6% 4, Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater. 88,2% 9,0% 2,1% 0,6% 5, Jag får hjälp, råd och stöd av mina arbetskamrater när jag behöver det. 85,9% 10,8% 2,3% 1,1% 5,39 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1% 27,3% 0,7% 3, Jag känner mig ofta så utmattad efter dagens slut att det påverkar min fritid negativt. 36,7% 31,8% 31,0% 0,5% 3, I perioder känner jag mig trött och nedstämd på grund av min arbetssituation. 46,7% 27,3% 25,5% 0,6% 3, Jag har ofta besvär i nacke/skuldror/axlar på grund av mitt arbete. 48,4% 25,2% 25,4% 1,1% 4,04 Arbetstillfredsställelse 73,7% 18,5% 6,2% 1,6% 4, Jag har i stort sett en bra arbetssituation. 71,0% 22,9% 5,7% 0,4% 4, Jag har ett meningsfullt arbete. 86,4% 11,3% 2,1% 0,3% 5, Jag kan rekommendera andra att söka ett arbete som mitt i kommunen. 63,7% 21,3% 10,9% 4,1% 4,72 Föräldraskap 59,5% 12,7% 4,1% 23,7% 5, På min enhet är det möjligt att förena arbete och föräldraskap. 59,5% 12,7% 4,1% 23,7% 5,09

4 Faktorer - frågor 3 Ledarskap 69,4% 21,1% 7,7% 1,8% 4, Jag vet vilka mål som gäller för min enhet. 84,8% 11,2% 3,2% 0,7% 5, Jag känner väl till de lönekriterier som gäller för min enhet. 68,5% 20,2% 9,8% 1,5% 4, Jag har en bra chef. 73,2% 19,1% 6,1% 1,6% 4, Jag får tillräcklig information av min chef i frågor som rör arbetet. 70,2% 21,7% 7,0% 1,1% 4, Min chef skapar goda förutsättningar för att samarbetet i arbetsgruppen ska fungera. 62,5% 26,5% 8,1% 2,9% 4, Av min chef får jag veta vad hon/han anser om mina arbetsprestationer. 57,4% 27,7% 11,8% 3,2% 4,50 Medskapande 58,8% 27,8% 12,3% 1,1% 4, Jag har goda möjligheter till lärande och utveckling i mitt arbete. 55,2% 33,8% 10,3% 0,7% 4, Mina kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt i vår verksamhet. 67,1% 26,1% 6,2% 0,6% 4, Jag är delaktig i utformningen av enhetens mål. 60,7% 27,1% 10,6% 1,6% 4, Våra arbetsplatsträffar har ett meningsfullt innehåll. 61,9% 28,2% 8,0% 2,0% 4, Jag känner mig delaktig i beslut som fattas på min enhet. 62,1% 26,6% 9,8% 1,5% 4, Jag kan i tillräcklig utsträckning påverka hur jag ska lägga upp mitt arbete. 67,7% 24,9% 6,8% 0,5% 4, Jag kan själv påverka mina arbetstider i den utsträckning jag önskar. 37,3% 27,9% 34,2% 0,7% 3,52 Uppföljning 61,2% 16,0% 14,1% 8,6% 4, På min enhet arbetar vi med uppföljning av våra arbetsinsatser. 54,1% 32,1% 11,3% 2,5% 4, På min enhet följer vi regelbundet upp om brukare/kunder/barn/elever är nöjda med vårt arbete. 68,4% 0,0% 16,8% 14,8% 4,41 Övriga 75,7% 16,1% 4,7% 3,5% 5, Min chef visar tillit och förtroende för mig och för de arbetsuppgifter jag ansvarar för. 85,0% 10,0% 2,5% 2,4% 5, Min chef visar engagemang och intresse för sitt uppdrag. 74,9% 17,0% 4,9% 3,2% 5, Min chef informerar om kommunens vision, mål, policy riktlinjer mm så att jag har god kännedom om kommunens styrdokument. 67,2% 21,1% 6,8% 4,9% 4,87

5 Faktorer - frågor 3 Fråga Ja Nej Bortfall Frånvaro av trakasserier 91,5% 7,2% 1,2% 28. Jag har under det senaste året utsatts för kränkningar av arbetskamrater eller chefer. 29. Jag har under det senaste året utsatts för kränkningar av brukare/kunder/barn/elever. 90,9% 6,1% 3,0% 84,5% 13,6% 1,9% 30. Jag har under det senaste året utsatts för våld eller hot i mitt arbete. 84,4% 14,8% 0,9% 31. Jag har under det senaste året utsatts för sexuella trakasserier av arbetskamrater eller chefer. 32. Jag har under det senaste året utsatts för sexuella trakasserier av brukare/kunder/barn/elever. 99,5% 0,3% 0,2% 98,4% 1,3% 0,3% Fråga Ja Nej Bortfall Medarbetarsamtal 70,0% 19,5% 10,5% 22. Jag har årliga utvecklingssamtal med min chef. 88,0% 8,1% 3,9% 23. Samtal om min hälsa ingår i medarbetarsamtalet. 58,1% 23,6% 18,3% 24. Jag har en individuell utvecklingsplan. 34,0% 43,1% 22,9% 25. Jag har årliga lönesamtal med min chef. 73,3% 20,2% 6,5% 26. Vi har regelbundna arbetsplatsträffar på min enhet. 96,6% 2,6% 0,8%

6 Nöjdmedarbetarindex och långtidsfriska 4 Värderingsfaktorer* Ja/Nej-faktorer* Långtidsfriska* NMI mottagare: 4,58 NMI mottagare: 80,8% LTF mottagare: 81,8% * DEFINITIONER Värderingsfaktorer: medelvärde av påståenden med sexgradig svarsskala. Ja/Nej-faktorer: andel svarande som lämnat positiva svar på ja/nej-påståenden. Långtidsfriska: andel svarande som angivit 0-7 sjukdagar.

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 2011 Övergripande resultat Nyköpings kommun 4,02 3,82 4,07 Jag känner till Nyköpings kommuns värdegrund. Jag känner till Nyköpings kommuns medarbetarpolicy. 2,4% 5,1% 20,2% 32,9% 39,3%

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer