Sammanställning Medarbetarenkät, 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning Medarbetarenkät, 2005"

Transkript

1 Sammanställning GK (1) Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Förvaltning Attraktiv arbetsgivare Arbetets värde och trivsel Arbetsmiljö Utveckling i arbetet Inflytande och delaktighet Ledarskap Ledningskontoret 3,24 4,20 3,92 3,59 3,93 3,96 Räddningstjänsten 3,07 4,35 3,70 3,38 3,50 3,67 Lövsta landsbygdscentrum 3,15 4,13 3,69 3,30 3,71 3,76 Konsult och servicekontoret 3,28 4,19 3,93 3,56 3,76 3,84 Tekniska förvaltningen 2,93 4,02 3,91 3,49 3,75 3,71 Stadsarkitektkontoret 3,11 4,29 4,01 4,03 4,09 3,92 Miljö och hälsoskyddskontoret 2,90 4,04 3,52 3,30 3,73 3,40 Kultur och fritidsförvaltningen 3,00 4,28 3,90 3,68 4,21 3,85 Barn och utbildningsförvaltningen 2,93 4,35 3,80 3,49 4,10 3,91 Folkhögskolan 3,08 4,17 3,79 3,47 3,90 3,89 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2,61 4,22 3,80 3,38 3,78 3,65 Social- och omsorgsförvaltningen 2,68 4,15 3,81 3,34 3,85 3,78 Gotlands kommun 2,81 4,23 3,82 3,43 3,91 3,80

2 Sammanställning HSF (1) Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Verksamhet/Avdelning Attraktiv arbetsgivare Arbetets värde och trivsel Arbetsmiljö Utveckling i arbetet Inflytande och delaktighet Ledarskap Ledning 2,85 4,30 3,73 3,77 4,13 4,02 Stab 3,14 4,10 4,04 3,56 4,18 4,04 Barnkliniken 2,42 4,38 3,98 3,37 3,92 3,59 Tandvård 2,57 4,33 3,93 3,45 3,90 3,82 Försörjningen 2,72 4,04 3,84 3,34 3,81 3,76 Infektionskliniken 2,70 4,39 3,81 3,53 3,77 3,72 Medicinkliniken 2,46 4,15 3,72 3,37 3,65 3,56 Primärvården 2,45 4,23 3,64 3,31 3,77 3,63 Psykiatrin 2,63 4,16 3,54 3,32 3,76 3,54 HabRehab 2,92 4,39 4,07 3,65 4,21 3,98 Röntgenkliniken 2,40 4,01 3,28 2,91 3,18 2,68 Ögonkliniken 2,36 4,28 4,10 3,38 3,78 3,74 Öronkliniken 2,44 3,82 3,33 3,07 3,60 3,02 Kirurgkliniken 2,67 4,19 3,80 3,42 3,59 3,44 Kvinnokliniken 2,69 4,42 4,21 3,50 3,88 3,94 Operationscentrum 2,56 4,23 3,80 3,23 3,55 3,38 Ortoped Kliniken 2,68 4,28 3,86 3,52 3,83 3,86 Akutmottagning 2,46 4,11 3,44 2,93 3,33 2,89 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2,61 4,22 3,80 3,38 3,78 3,65 Gotlands kommun 2,81 4,23 3,82 3,43 3,91 3,80

3 Kön 3/23/2006 1(4) Medarbetarenkät, 2005 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Kön Svarsfrekvens Totalt kvinna man Ej angivet Antal % 100.0% 81.8% 14.8% 3.4% Medelvärde Fråga Förv. kvinna man Attraktiv arbetsgivare Jag tycker att Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare A Arbetets värde och trivsel Jag tycker att mina arbetsuppgifter är meningsfulla för verksamheten där jag arbetar Jag tycker att de arbetsuppgifter som utförs på min arbetsplats är viktiga för kommunens invånare Jag tycker att det är kul att gå till jobbet Jag kan rekommendera andra att arbeta på min arbetsplats Jag är engagerad i mina arbetsuppgifter Jag är nöjd med min arbetsinsats Jag är stolt över mitt arbete Jag känner mig uppskattad i mitt arbete Jag känner att jag har en trygg anställning i Gotlands 10 kommun B Arbetsmiljö Jag är nöjd med min fysiska arbetsmiljö (utrustning, 11 arbetsbord mm) Jag är nöjd med min fysiska arbetsmiljö(ventilation, hög 12 ljudnivå mm) I mitt arbete känner jag inte oro för hot och våld De arbetsmiljöproblem som uppstår på min arbetsplats 18 åtgärdas Vi samarbetar med varandra på min arbetsplats Jag delar med mig av mina kunskaper Då det uppstår problem på min arbetsplats finns det 21 någon jag kan rådgöra med t.ex. chef, arbetskamrat, skyddsombud Jag känner mig respekterad på min arbetsplats Motsättningar behandlas öppet och ärligt Jag tycker att kraven i mitt arbete är rimliga Jag har en rimlig mängd arbetsuppgifter

4 Kön 3/23/2006 2(4) C Utveckling i arbetet Jag tycker att medarbetar-/utvecklingssamtalet har varit 27 till nytta för mig i mitt arbete Jag tycker att min kompetens tas tillvara i mitt arbete Jag får den kompetensutveckling jag behöver i mitt 30 arbete Jag tar ansvar för min egen kompetensutveckling Jag upplever att det finns utvecklingsmöjligheter för mig inom kommunen D Inflytande och delaktighet På min arbetsplats känner jag mig delaktig i frågor som 35 gäller vår verksamhet På min arbetsplats har jag möjlighet att påverka 36 utvecklingen av det dagliga arbetet På min arbetsplats tas förslag och synpunkter från oss 37 medarbetare tillvara Jag deltar aktivt i diskussioner på våra 38 arbetsplatsträffar/personalmöten/träffar med vår chef Jag kan påverka innehållet i mina arbetsuppgifter Jag kan påverka när mina arbetsuppgifter ska utföras Jag kan påverka hur mina arbetsuppgifter ska utföras Jag har tillgång till den information jag behöver för mitt 42 arbete Jag får tillräckligt med stöd för att kunna utföra mitt 43 arbete E Ledarskap Min närmaste chef fördelar arbetsområden/arbetsuppgifter på ett sätt som är bra för verksamheten Min närmaste chef ställer tydliga krav på mig i mitt 45 arbete Min närmaste chef visar mig uppskattning för mitt 46 arbete Jag upplever att min närmaste chef finns tillgänglig för 47 mig när jag behöver Jag har förtroende för min närmaste chef Jag har förtroende för min förvaltningschef Jag känner att min närmaste chef har förtroende för 50 mig Jag känner till målen för vår verksamhet Jag känner till målen för vår förvaltning Jag känner till målen för Gotlands kommun Min närmaste chef har förmåga att få mig att arbeta för 54 att nå uppsatta mål Min närmaste chef följer regelbundet upp målen för vår 55 verksamhet

5 Kön 3/23/2006 3(4) Fråga % Förv. kvinna man 56 Viktigast att förbättra på arbetsplatsen. 1 Att få uppskattning 9.2% 9.3% 8.5% 2 Trivsel på jobbet 9.9% 9.8% 10.1% 3 Samarbetet på arbetsplatsen 11.0% 11.2% 9.4% 4 Den fysiska arbetsmiljön 8.2% 8.4% 7.4% 5 Möjlighet till kompetensutveckling 15.0% 14.9% 15.8% 6 Medarbetarsamtal 1.0% 0.9% 1.3% 7 Arbetsplatsträffar 1.1% 1.1% 1.3% 8 Löneläget 18.1% 18.3% 17.6% 9 Möjlighet att kunna påverka 6.2% 5.9% 7.2% 10 Mål för verksamheten 3.6% 3.5% 3.8% 11 Arbetsbelastning 8.0% 8.1% 7.8% 12 Ledarskap 6.1% 6.0% 6.9% 13 Jämställdhet och mångfald 1.5% 1.6% 1.1% 14 Annat alternativ 1.1% 1.1% 1.8% Viktigaste faktorerna för att uppleva Gotlands 57 kommun som attraktiv arbetsgivare. 1 Anställningstrygghet 12.8% 13.0% 10.8% 2 Löneläget 19.4% 19.5% 19.0% 3 Meningsfulla arbetsuppgifter 9.1% 9.3% 7.6% 4 Arbetsgemenskap 6.8% 6.8% 7.0% 5 Lagom arbetsbelastning 7.4% 7.5% 7.1% 6 Möjlighet till kompetensutveckling 13.7% 13.6% 14.4% 7 Möjlighet till utvecklings-/karriärvägar inom kommunen 4.1% 4.4% 3.0% 8 Frihet i arbetet 4.0% 3.5% 7.3% 9 Ansvar i arbetet 4.9% 4.5% 6.5% 10 Möjlighet att påverka arbetstiden 4.6% 4.8% 3.5% 11 Ledarskapet 7.2% 7.0% 8.9% Arbetsplatsen kännetecknas av att alla värderas lika 12 (jämställdhet) 2.2% 2.4% 1.6% Arbetsplatsen kännetecknas av att alla värderas lika 13 (mångfald). 2.8% 2.9% 1.7% 14 Annat alternativ 1.0% 0.9% 1.7%

6 Kön 3/23/2006 4(4) Fråga % Förv. kvinna man Jag har blivit utsatt för hot och våld i mitt arbete 14 under de senaste 12 månaderna. 1 Ja 7.9% 7.0% 14.2% 2 Nej 92.1% 93.0% 85.8% Hur många gånger har du blivit utsatt för hot och 15 våld under de senaste 12 månaderna? 1 Inte alls 92.3% 93.1% 86.3% 2 Enstaka gång 7.3% 6.4% 13.7% 3 Någon gång i månaden 0.4% 0.5% 4 Någon gång i veckan 5 Nästan varje dag 6 Varje dag Jag har vid något tillfälle (senaste året) känt mig 16 utfrusen. 1 Ja 11.5% 11.7% 11.0% 2 Nej 88.5% 88.3% 89.0% 17 Jag har vid något tillfälle (senaste året) blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande särbehandling. 1 Ja 7.2% 6.8% 9.3% 2 Nej 92.8% 93.2% 90.7% Jag har haft medarbetar-/utvecklingssamtal under 26 de senaste 12 månaderna. 1 Ja 79.0% 80.1% 74.2% 2 Nej 21.0% 19.9% 25.8% Jag har haft lönesamtal under de senaste månaderna. 1 Ja 82.2% 83.9% 73.9% 2 Nej 17.8% 16.1% 26.1% Jag har tillsammans med min chef tagit fram en 32 kompetensutvecklingsplan för mig. 1 Ja 19.2% 20.8% 10.6% 2 Nej 80.8% 79.2% 89.4% Vi har arbetsplatsträffar/personalmöten/träffar med 34 vår chef minst en gång i månaden. 1 Ja 93.6% 94.0% 90.5% 2 Nej 6.4% 6.0% 9.5%

7 Anställningsform 3/23/2006 1(7) Medarbetarenkät, 2005 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anställningsform Svarsfrekvens Totalt tillsvidareanst. visstidsanst. Ej angivet Antal % 100.0% 89.1% 8.5% 2.4% Medelvärde Fråga Förv. tillsvidareanst. visstidsanst. Attraktiv arbetsgivare Jag tycker att Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare A Arbetets värde och trivsel Jag tycker att mina arbetsuppgifter är meningsfulla för verksamheten där jag arbetar Jag tycker att de arbetsuppgifter som utförs på min arbetsplats är viktiga för kommunens invånare Jag tycker att det är kul att gå till jobbet Jag kan rekommendera andra att arbeta på min arbetsplats Jag är engagerad i mina arbetsuppgifter Jag är nöjd med min arbetsinsats Jag är stolt över mitt arbete Jag känner mig uppskattad i mitt arbete Jag känner att jag har en trygg anställning i Gotlands kommun

8 Anställningsform 3/23/2006 2(7) B Arbetsmiljö Jag är nöjd med min fysiska arbetsmiljö (utrustning, arbetsbord mm) Jag är nöjd med min fysiska arbetsmiljö(ventilation, hög ljudnivå mm) I mitt arbete känner jag inte oro för hot och våld De arbetsmiljöproblem som uppstår på min arbetsplats åtgärdas Vi samarbetar med varandra på min arbetsplats Jag delar med mig av mina kunskaper Då det uppstår problem på min arbetsplats finns det någon jag kan rådgöra med t.ex. chef, arbetskamrat, skyddsombud Jag känner mig respekterad på min arbetsplats Motsättningar behandlas öppet och ärligt Jag tycker att kraven i mitt arbete är rimliga Jag har en rimlig mängd arbetsuppgifter C Utveckling i arbetet Jag tycker att medarbetar-/utvecklingssamtalet har varit till nytta för mig i mitt arbete Jag tycker att min kompetens tas tillvara i mitt arbete Jag får den kompetensutveckling jag behöver i mitt arbete Jag tar ansvar för min egen kompetensutveckling Jag upplever att det finns utvecklingsmöjligheter för mig inom kommunen

9 Anställningsform 3/23/2006 3(7) D Inflytande och delaktighet På min arbetsplats känner jag mig delaktig i frågor som gäller vår verksamhet På min arbetsplats har jag möjlighet att påverka utvecklingen av det dagliga arbetet På min arbetsplats tas förslag och synpunkter från oss medarbetare tillvara Jag deltar aktivt i diskussioner på våra arbetsplatsträffar/personalmöten/träffar med vår chef Jag kan påverka innehållet i mina arbetsuppgifter Jag kan påverka när mina arbetsuppgifter ska utföras Jag kan påverka hur mina arbetsuppgifter ska utföras Jag har tillgång till den information jag behöver för mitt arbete Jag får tillräckligt med stöd för att kunna utföra mitt arbete E Ledarskap Min närmaste chef fördelar arbetsområden/arbetsuppgifter på ett sätt som är bra för verksamheten Min närmaste chef ställer tydliga krav på mig i mitt arbete Min närmaste chef visar mig uppskattning för mitt arbete Jag upplever att min närmaste chef finns tillgänglig för mig när jag behöver Jag har förtroende för min närmaste chef Jag har förtroende för min förvaltningschef Jag känner att min närmaste chef har förtroende för mig Jag känner till målen för vår verksamhet Jag känner till målen för vår förvaltning Jag känner till målen för Gotlands kommun Min närmaste chef har förmåga att få mig att arbeta för att nå uppsatta mål Min närmaste chef följer regelbundet upp målen för vår verksamhet

10 Anställningsform 3/23/2006 4(7) Fråga % Förv. tillsvidareanst. visstidsanst. 56 Viktigast att förbättra på arbetsplatsen. 1 Att få uppskattning 9.2% 9.3% 8.6% 2 Trivsel på jobbet 9.9% 9.9% 8.6% 3 Samarbetet på arbetsplatsen 11.0% 11.0% 10.2% 4 Den fysiska arbetsmiljön 8.2% 8.2% 9.1% 5 Möjlighet till kompetensutveckling 15.0% 14.7% 18.0% 6 Medarbetarsamtal 1.0% 0.9% 1.4% 7 Arbetsplatsträffar 1.1% 0.9% 2.8% 8 Löneläget 18.1% 18.2% 17.1% 9 Möjlighet att kunna påverka 6.2% 6.2% 7.5% 10 Mål för verksamheten 3.6% 3.7% 2.2% 11 Arbetsbelastning 8.0% 8.1% 6.6% 12 Ledarskap 6.1% 6.4% 3.6% 13 Jämställdhet och mångfald 1.5% 1.4% 3.0% 14 Annat alternativ 1.1% 1.1% 1.4%

11 Anställningsform 3/23/2006 5(7) 57 Viktigaste faktorerna för att uppleva Gotlands kommun som attraktiv arbetsgivare. 1 Anställningstrygghet 12.8% 12.3% 17.0% 2 Löneläget 19.4% 19.2% 20.7% 3 Meningsfulla arbetsuppgifter 9.1% 8.9% 10.2% 4 Arbetsgemenskap 6.8% 7.0% 4.2% 5 Lagom arbetsbelastning 7.4% 7.3% 8.1% 6 Möjlighet till kompetensutveckling 13.7% 13.7% 15.2% 7 Möjlighet till utvecklings-/karriärvägar inom kommunen 4.1% 4.1% 4.5% 8 Frihet i arbetet 4.0% 4.1% 2.9% 9 Ansvar i arbetet 4.9% 5.2% 2.4% 10 Möjlighet att påverka arbetstiden 4.6% 4.5% 5.8% 11 Ledarskapet 7.2% 7.5% 4.5% 12 Arbetsplatsen kännetecknas av att alla värderas lika (jämställdhet) 2.2% 2.3% 1.0% 13 Arbetsplatsen kännetecknas av att alla värderas lika (mångfald). 2.8% 2.8% 2.6% 14 Annat alternativ 1.0% 1.0% 1.0%

12 Anställningsform 3/23/2006 6(7) Fråga % Förv. tillsvidareanst. visstidsanst. 14 Jag har blivit utsatt för hot och våld i mitt arbete under de senaste 12 månaderna. 1 Ja 7.9% 7.7% 8.5% 2 Nej 92.1% 92.3% 91.5% 15 Hur många gånger har du blivit utsatt för hot och våld under de senaste 12 månaderna? 1 Inte alls 92.3% 92.4% 91.5% 2 Enstaka gång 7.3% 7.1% 8.5% 3 Någon gång i månaden 0.4% 0.5% 4 Någon gång i veckan 5 Nästan varje dag 6 Varje dag 16 Jag har vid något tillfälle (senaste året) känt mig utfrusen. 1 Ja 11.5% 11.8% 8.7% 2 Nej 88.5% 88.2% 91.3% 17 Jag har vid något tillfälle (senaste året) blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande särbehandling. 1 Ja 7.2% 7.3% 6.7% 2 Nej 92.8% 92.7% 93.3% 26 Jag har haft medarbetar-/utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna. 1 Ja 79.0% 81.4% 55.9% 2 Nej 21.0% 18.6% 44.1% 28 Jag har haft lönesamtal under de senaste 12 månaderna. 1 Ja 82.2% 83.5% 69.2% 2 Nej 17.8% 16.5% 30.8%

13 Anställningsform 3/23/2006 7(7) 32 Jag har tillsammans med min chef tagit fram en kompetensutvecklingsplan för mig. 1 Ja 19.2% 19.6% 17.3% 2 Nej 80.8% 80.4% 82.7% 34 Vi har arbetsplatsträffar/personalmöten/träffar med vår chef minst en gång i månaden. 1 Ja 93.6% 93.4% 97.1% 2 Nej 6.4% 6.6% 2.9%

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 Resultat -06 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarenkät Höst -07

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning VIMMRY KOMMUN MRTRNKÄT Kommunövergripande Sammanställning Sammanställning. elaktighet,8. Samverkan,9. rbetsmiljö,79. Jämställdhet och mångfald,5 5. Lönepolitik, 6. Ledarskap,89 7. Kompetensutveckling,50

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Mina befogenheter & mitt handlingsutrymme

Mina befogenheter & mitt handlingsutrymme Min arbetsbelastning helt 1. Jag känner att min arbetsmängd är acceptabelt hög 2. Jag kan själv påverka min egen arbetstakt. 3. Jag har/får tillräckligt med tid att genomföra alla mina arbetsuppgifter.

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning !

Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning ! Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning - 2009!. Bakgrundsfakta Besvarad av: 795 (92%) Ej besvarad av: 7 (8%) Förvaltning Administrationen 29 (4%) 2 Barn- och utbildningsförvaltning 28 (35%)

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 36,2% 31,1% 32,1% 0,6% 3,58 Arbetskamrater 81,5% 14,1% 3,9% 0,6% 5,21 Arbetsrelaterade besvär 41,7% 27,9%

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarundersökning NMU 2005

Medarbetarundersökning NMU 2005 Medarbetarundersökning NMU 25 SAMMANFATTNING 3 1 har svarat på enkäten (71% kvinnor, 2% män). 7 2 löner fanns registrerade vid tidpunkten vilken ger en svarsfrekvens på 42% (23 19,4%, 21 29,7%). De flesta

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete Resultat för: Biologi Tabell 1 Bakgrund Biologi % (n=137) % (n=471) LU totalt % (n=3562) Kön Man 55,2 57,7

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Enkät om Psykosociala arbetsmiljön på Kulturhuset

Enkät om Psykosociala arbetsmiljön på Kulturhuset Enkät om Psykosociala arbetsmiljön på Kulturhuset ARBETSBELASTNING Stämmer (4) Stämmer delvis (3) Stämmer i liten grad (2) Stämmer inte alls (1) 1. Jag har en arbetsmängd som känns acceptabel. 2. Jag kan

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Antal svarande: 5 730 Beställda: 6 859 Svarsfrekvens: 83,54% värde Stödjande arbetsförhållanden 66% 27% 7% 4,73 Min upplevelse av arbetet 75% 20% 5% 5,03 Påverkan 56% 34%

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

1. Kön. 2. Ålder. 3. Etnisk bakgrund. 4. Anställningsform. 5. Vilken del av högskolan arbetar du på? 6. Vilken del av förvaltningen?

1. Kön. 2. Ålder. 3. Etnisk bakgrund. 4. Anställningsform. 5. Vilken del av högskolan arbetar du på? 6. Vilken del av förvaltningen? Sida 1 1. Kön Besvarad av: 125 (100% ) Ej besvarad av: 0 (0% ) 1 Kvinna 56 (45%) 2 Man 69 (55%) 2. Ålder 1-29 3 (2% ) 2 30-39 26 (21%) 3 40-49 37 (30%) 4 50-59 36 (29%) 5 60-21 (17%) 3. Etnisk bakgrund

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 2011 Övergripande resultat Nyköpings kommun 4,02 3,82 4,07 Jag känner till Nyköpings kommuns värdegrund. Jag känner till Nyköpings kommuns medarbetarpolicy. 2,4% 5,1% 20,2% 32,9% 39,3%

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017

Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017 Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017 Vad mäter vi? Enkätverktyget Patientsäkerhet Arbetsklimat Organisatoriskt lärande Personalsäkerhet Svarsfrekvenser Svarsfrekvens Antal svar Antal i urval Landstinget

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGENS HANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLING

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGENS HANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLING Dokumentnamn: HANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLING 2013-2015 Sida: 1 (9) Skapad av: Cathrin Trulsson, Agneta Anderzon Vision, Eva-Britt Frånlund Kommunal, Eva Grönberg och Lena Ericsson Område HR. Lars Liljedahl

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer