Resultat medarbetarundersökning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat medarbetarundersökning 2014"

Transkript

1 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% % Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande medarbetarundersökningar Motivation 1. Mitt arbete känns meningsfullt dåligt 0,26% 1,22% 1,67% 0% 1,01% 0,38% dåligt 1,29% 1,91% 1,67% 3,85% 1,60% 1,79% eller dåligt 3,36% 6,96% 9,17% 30,77% 5,63% 5,17% bra 32,30% 39,13% 43,33% 42,31% 36,72% 36,47% bra 62,79% 50,78% 44,17% 23,08% 55,04% 56,20% Medelvärde 4,56 4,36 4,27 3,88 4,43 4,46 2. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete dåligt 0,78% 1,91% 0,83% 0% 1,34% 0,85% dåligt 2,07% 7,30% 3,33% 0% 4,54% 4,79% eller dåligt 11,89% 24,00% 23,33% 11,54% 18,66% 15,60% bra 48,84% 43,83% 51,67% 50% 46,13% 44,83% bra 36,43% 22,96% 20,83% 38,46% 29,33% 33,93% Medelvärde 4,18 3,79 3,88 4,27 3,98 4,06

2 3. Jag ser framemot att gå till arbetet dåligt 0,52% 2,26% 5,00% 0% 1,85% 1,22% dåligt 3,88% 8,52% 4,17% 0% 6,13% 5,25% eller dåligt 12,14% 19,83% 23,33% 25% 17,31% 15,67% bra 48,58% 41,22% 40,83% 53,57% 43,87% 41,28% bra 34,88% 28,17% 26,67% 21,43% 30,84% 36,59% Medelvärde 4,13 3,85 3,80 3,96 3,96 4,07 Kommentar motivation Jämfört med är medelvärdena på samtliga frågor inom området motivation något lägre. BKU- har genomgående det högsta värdet för frågorna kring motivation. En hög andel av medarbetarna har svarat att de är motiverade till arbetet.

3 Styrning 4. Jag är insatt i arbetsplatsens mål dåligt 0,26% 1,23% 0% dåligt 1,30% 2,10% 5,08% eller dåligt 4,16% 11,38% 16,95% bra 37,40% 45,18% 44,92% 3,70% 3,70% 3,70% 66,67% 0,85% 0,93% 2,20% 2,42% 8,81% 7,08% 42,17% 47,30% bra 56,88% 40,11% 33,05% 22,22% 45,98% 42,27% Medelvärde 4,49 4,21 4,06 4,00 4,30 4,28 5. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt dåligt 0,78% 2,10% 4,24% 0% 1,78% 2,89% dåligt 5,19% 7,18% 11,02% 3,70% 6,77% 7,93% eller dåligt 17,40% 27,85% 28,81% 22,22% 24,22% 23,79% bra 53,77% 47,46% 40,68% 59,26% 49,11% 48,60% bra 22,86% 15,41% 15,25% 14,81% 18,12% 16,79% Medelvärde 3,93 3,67 3,52 3,85 3,75 3,68 6. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete dåligt 0% 0,88% 0% 0% 0,51% 0,65% dåligt 1,30% 1,40% 5,08% 3,70% 1,95% 1,40% eller dåligt 5,97% 5,43% 10,17% 7,41% 6,44% 4,29% bra 36,10% 39,23% 40,68% 59,26% 39,03% 39,37% bra 56,62% 53,06% 44,07% 29,63% 52,07% 54,29% Medelvärde 4,48 4,42 4,24 4,15 4,40 4,45 Kommentar styrning Även inom området styrning är skillnaderna små i medelvärdet jämfört med och BKU- har genomgående högst värden. En hög andel av medarberna vet vad som förväntas av dem, uppföljning av målen har lägst värde

4 Ledarskap 7. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser dåligt 1,31% 2,83% 4,27% 0% 2,40% dåligt 4,97% 9,20% 5,98% 3,85% 7,11% eller dåligt 21,47% 21,06% 21,37% 30,77% 21,51% bra 37,17% 38,94% 33,33% 42,31% 38,22% 1,66% 6,93% 25,46% 39,12% bra 35,08% 27,96% 35,04% 23,08% 30,76% 26,83% Medelvärde 4,00 3,80 3,89 3,85 3,88 3,83 8. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare dåligt 0,52% 1,59% 2,56% 0% 1,20% 0,98% dåligt 2,09% 5,31% 1,71% 0% 3,86% 2,93% eller dåligt 14,14% 14,69% 11,97% 11,54% 13,62% 14,63% bra 30,37% 40,00% 38,46% 50% 36,93% 40,78% bra 52,88% 38,41% 45,30% 38,46% 44,39% 40,68% Medelvärde 4,33 4,08 4,22 4,27 4,19 4,17 9. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete dåligt 0,26% 1,24% 1,71% 0% 0,86% 0,49% dåligt 3,14% 4,42% 2,56% 0% 4,03% 2,24% eller dåligt 12,30% 13,81% 12,82% 15,38% 13,28% 15,71% bra 35,34% 41,06% 44,44% 53,85% 39,16% 41,95% bra 48,95% 39,47% 38,46% 30,77% 42,67% 39,61% Medelvärde 4,30 4,13 4,15 4,15 4,19 4,18

5 10. Jag har som helhet förtroende för min närmaste chefs sätt att leda verksamheten dåligt 0,79% 2,48% 2,56% 0,00% 1,89% 2,15% dåligt 3,66% 6,73% 4,27% 0,00% 5,14% 5,76% eller dåligt 14,40% 18,76% 17,09% 11,54% 16,62% 17,66% bra 35,60% 36,28 36,75% 53,85% 36,42% 37,76% bra 45,55% 35,75% 39,32% 34,62% 39,93% 36,68% Medelvärde 4,21 3,96 4,06 4,23 4,07 4,01 Kommentar ledarskap Medelvärdet är marginellt bättre på alla frågor inom ledarskap jämfört med. Mest nöjd med sin närmaste chef är man inom BKU-.

6 Kränkande särbehandling och trakasserier 11. Har du vid minst ett tillfälle under de senaste 12 månaderna känt dig utsatt för kränkande särbehandling eller trakassierier i ditt arbete? Ja i antal Andel ja i % 9,95% 13,39% 11,19% 11,48% 8,72% 12. Är det fortfarande ett problem för dig idag? Ja i antal Vem vilka anser du dig ha blivit kränkt/trakasserad av? (andel i %) Chef 15,79% 20,29% 31,25% 21,05% 24,73% Arbetskamrat/ medarbetare 50% 63,77% 37,50% 54,89% 40,86% Brukare/ medborgare 31,58% 18,84% 12,50% 21,80% 36,56% Annan 10,53% 10,14% 25% 12,03% 11,83% 14. Har du sökt stöd hos din arbetsgivare? Ja i antal Har du fått det stöd du behöver av din arbetsgivare? Antal Ja Kommentar kränkande särbehandling och trakasserier Andelen som upplever att de blivit kränkta eller trakasserade de senaste 12 månaderna har ökat vilket är oroande, även vem som kränker har delvis förändrats. En handlingsplan för att minska kränkande särbehandling och trakasserier föeslås.

7 Medarbetarsamtal och lönebesked 16. Har du haft medarbetarsamtal med din närmaste chef under de senaste 12 månaderna? (andel i %) Nej 7,09% 13,14% 14,08% 11,01% 11,59% Ja 92,39% 82,95% 79,58% 85,73% 84,39% Inte aktuellt, nyanställd 0,52% 3,91% 6,34% 3,27% 4,02% 17. Min chef var väl förberedd inför samtalet dåligt 0,85% 0,65% 0% 0,60% 0,46% dåligt 2,84% 1,72% 2,65% 2,22% 2,96% eller dåligt 9,66% 8,62% 14,16% 9,97% 12,29% bra 33,52% 40,95% 46,90% 39,58% 41,07% bra 53,13% 48,06% 36,28% 47,63% 43,23% Medelvärde 4,35 4,34 4,17 4,31 4, Jag var väl förbered inför samtalet dåligt 0,28% 0,86% 0,88% 0,60% 0,23% dåligt 1,42% 1,72% 1,77% 1,61% 1,82% eller dåligt 8,81% 11,64% 16,81% 10,88% 10,01% bra 42,90% 50,22% 54,87% 48,54% 53,13% bra 46,59% 35,56% 25,66% 38,37% 34,81% Medelvärde 4,32 4,18 4,03 4,22 4,20

8 19. Hur nöjd är du med samtalet som helhet? (Ange var du befinner din på en skala 1-5) Mycket missnöjd 1,14% 3,02% 1,77% 2,11% 1,48% 4,26% 7,54% 11,50% 6,65% 9,33% Nöjd 38,07% 41,38% 43,36% 40,28% 46,46% 23,86% 18,97% 17,70% 21,05% 18,09% Mycket nöjd 32,67% 29,09% 25,66% 29,91% 27,67% Medelvärde 3,83 3,64 3,54 3,70 3, Jag känner till de lönekriterier som gäller på min arbetsplats dåligt 2,10% 3,05% 7,80% 3,12% 4,14% dåligt 7,61% 6,64% 9,93% 7,10% 7,22% eller dåligt 12,60% 15,98% 17,02% 14,37% 15,59% bra 41,99% 42,55% 41,84% 41,65% 45,24% bra 35,70% 31,78% 23,40% 33,77% 27,82% Medelvärde 4,02 3,93 3,63 3,96 3, Jag har fått en lönebesked av min chef i samband med den senaste löneöversynen Nej 16,01% 26,75% 11,35% 19,91% 4,42% Ja 80,05% 67,50% 82,27% 74,55% 91,55% Inte aktuellt, nyanställd 3,94% 5,75% 6,38% 5,54% 4,03% Kommentar medarbetarsamtal och lönebesked Andelen som haft medarbetarsamtal och som känner till de lönekriterier som gäller på arbetsplatsen har ökat något. Andelen som inte fått något lönebesked i den senaste löneöversynen har ökat kraftigt.

9 Helhetsbedömning 22. Om du gör en helhetsbedömning, hur nöjd är du med din nuvarande arbetssituation? (Ange var du befinner din på en skala 1-5) Mycket missnöjd 2,90% 7,03% 3,54% 0% 4,87% 3,55% 14,25% 16,40% 15,93% 7,69% 15,49% 13,62% Nöjd 33,25% 34,23% 44,25% 57,69% 34,73% 40,18% 32,72% 27,21% 21,24% 19,23% 28,98% 26,85% Mycket nöjd 16,89% 15,14% 15,04% 15,38% 15,93% 15,79% Medelvärde 3,46 3,27 3,28 3,42 3,36 3,38 Kommentar helhetsbedömning Medelvärdet för helhetsbedömningen är marginellt lägre jämfört med. Högst medelvärde har BKU-.

10 HME-värden 2014 HME frågorna är frågorna 1-9 i medarbetarundersökningen. Frågorna är framtagna av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Frågorna redovisas här igen omräknat till ett värde från där resultat läggs in på Kolada.se för att kunna jämföra sig med andra kommuner i landet. Fråga Särskilt boende Hemtjänst Funktion stöd IFO Förskola Grundskola Gymnasie skolan Kommunen totalt Delindex motivation Delindex ledarskap Delindex styrning Totalt HME Totalt HME riket Kommentar HME-värden Inom de flesta områden är s HME-värde nära jämförelsen med alla kommuner som rapporterat in svar till Kolada under Inom området för särskilt boende har vi dock ett lägre värde än riksgenomsnittet. Gymnaiseskolan har ett betydligt bättre värde än övriga kommuner i landet.

11 HME per förvaltning Fråga Kommunen totalt Delindex motivation Delindex ledarskap Delindex styrning Totalt HME Kommentar HME-värden per förvaltning Genomgående genom hela medarbetarundersökningen har BKU- varit den förvaltning som haft bäst result vilket även syns när HME-värdet jämförs per förvaltning.

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013 Västra Götalandsregionen Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer