GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag"

Transkript

1 Arbetssätt och uppdrag 1.1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 1.4 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt Betyg 5 (%) 71 Betyg 5 (%) 23 Betyg 4 (%) 22 Betyg 4 (%) 33 Betyg 3 (%) 6 Betyg 3 (%) 29 Betyg 1-2 (%) 1 Betyg 1-2 (%) 14 Kan ej besv. frågan (%) 0 Kan ej besv. frågan (%) 1 Medelvärde 4,6 Medelvärde 3,6 1.2 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 1.5 I vår grupp/enhet/avdelning arbetar vi aktivt med att försöka ha ordning på ekonomin, t ex att inte slösa med våra resurser, hålla kostnaderna under kontroll etc Betyg 5 (%) 80 Betyg 5 (%) 42 Betyg 4 (%) 15 Betyg 4 (%) 31 Betyg 3 (%) 4 Betyg 3 (%) 19 Betyg 1-2 (%) 1 Betyg 1-2 (%) 8 Kan ej besv. frågan (%) 2 Kan ej besv. frågan (%) 6 Medelvärde 4,7 Medelvärde 4,0 1.3 I vår grupp/enhet/avdelning är vi bra på att genomföra det som bestämts 1.6 I vår grupp/enhet/avdelning kännetecknas vårt arbete av kvalitetstänkande Betyg 5 (%) 26 Betyg 5 (%) 40 Betyg 4 (%) 35 Betyg 4 (%) 33 Betyg 3 (%) 26 Betyg 3 (%) 18 Betyg 1-2 (%) 13 Betyg 1-2 (%) 9 Kan ej besv. frågan (%) 1 Kan ej besv. frågan (%) 2 Medelvärde 3,7 Medelvärde 4,0

2 De vi är till för tar vi oss tid till att lyssna på deras synpunkter är vi som helhet bra på att ge service på ett likvärdigt sätt Betyg 5 (%) 39 Betyg 5 (%) 56 Betyg 4 (%) 36 Betyg 4 (%) 26 Betyg 3 (%) 20 Betyg 3 (%) 11 Betyg 1-2 (%) 5 Betyg 1-2 (%) 8 Kan ej besv. frågan (%) 1 Kan ej besv. frågan (%) 3 Medelvärde 4,1 Medelvärde 4, är vi bra på att kommunicera på ett begripligt sätt Betyg 5 (%) 41 Betyg 4 (%) 34 Betyg 3 (%) 17 Betyg 1-2 (%) 7 Kan ej besv. frågan (%) 0 Medelvärde 4, är vi inriktade på att snabbt besvara deras frågor Betyg 5 (%) 38 Betyg 4 (%) 36 Betyg 3 (%) 19 Betyg 1-2 (%) 8 Kan ej besv. frågan (%) 1 Medelvärde 4,0

3 Engagemang 3.1 Mitt arbete känns meningsfullt 3.4 Jag tycker att jag har intressanta arbetsuppgifter Betyg 5 (%) 66 Betyg 5 (%) 43 Betyg 4 (%) 21 Betyg 4 (%) 33 Betyg 3 (%) 9 Betyg 3 (%) 18 Betyg 1-2 (%) 4 Betyg 1-2 (%) 7 Kan ej besv. frågan (%) 1 Kan ej besv. frågan (%) 1 Medelvärde 4,5 Medelvärde 4,1 3.2 Mina kunskaper och min förmåga tas tillvara på ett bra sätt 3.5 Jag ser fram emot att gå till arbetet Betyg 5 (%) 41 Betyg 5 (%) 41 Betyg 4 (%) 31 Betyg 4 (%) 29 Betyg 3 (%) 19 Betyg 3 (%) 20 Betyg 1-2 (%) 9 Betyg 1-2 (%) 11 Kan ej besv. frågan (%) 0 Kan ej besv. frågan (%) 2 Medelvärde 4,0 Medelvärde 4,0 3.3 Jag kan påverka utförandet av mina arbetsuppgifter Betyg 5 (%) 32 Betyg 4 (%) 37 Betyg 3 (%) 20 Betyg 1-2 (%) 11 Kan ej besv. frågan (%) 1 Medelvärde 3,9

4 Delaktighet får jag den information jag behöver för att förstå verksamhetens uppdrag och mål uppmuntras vi att tänka själva och ta egna initiativ Betyg 5 (%) 35 Betyg 5 (%) 36 Betyg 4 (%) 37 Betyg 4 (%) 34 Betyg 3 (%) 22 Betyg 3 (%) 18 Betyg 1-2 (%) 6 Betyg 1-2 (%) 11 Kan ej besv. frågan (%) 1 Kan ej besv. frågan (%) 1 Medelvärde 4,0 Medelvärde 3, uppmuntras delaktighet i mål och verksamhetsplanering 4.5 På våra arbetsplatsträffar finns goda möjligheter till dialog och delaktighet (möjlighet att framföra synpunkter, påverka beslut etc) Betyg 5 (%) 31 Betyg 5 (%) 34 Betyg 4 (%) 33 Betyg 4 (%) 33 Betyg 3 (%) 24 Betyg 3 (%) 20 Betyg 1-2 (%) 12 Betyg 1-2 (%) 13 Kan ej besv. frågan (%) 1 Kan ej besv. frågan (%) 2 Medelvärde 3,8 Medelvärde 3, tas idéer och synpunkter tillvara Betyg 5 (%) 25 Betyg 4 (%) 34 Betyg 3 (%) 28 Betyg 1-2 (%) 13 Kan ej besv. frågan (%) 1 Medelvärde 3,7

5 Medarbetarskap 5.1 Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver 5.4 I vår grupp/enhet/avdelning är vi bra på att ställa upp och hjälpa varandra om det behövs Betyg 5 (%) 57 Betyg 5 (%) 41 Betyg 4 (%) 30 Betyg 4 (%) 30 Betyg 3 (%) 11 Betyg 3 (%) 16 Betyg 1-2 (%) 2 Betyg 1-2 (%) 13 Kan ej besv. frågan (%) 0 Kan ej besv. frågan (%) 1 Medelvärde 4,4 Medelvärde 3,9 5.2 Jag deltar aktivt i planering, genomförande och utveckling av vår verksamhet 5.5 I vår grupp/enhet/avdelning tar vi snabbt initiativ för att lösa problem som uppstår Betyg 5 (%) 50 Betyg 5 (%) 34 Betyg 4 (%) 31 Betyg 4 (%) 32 Betyg 3 (%) 15 Betyg 3 (%) 21 Betyg 1-2 (%) 4 Betyg 1-2 (%) 12 Kan ej besv. frågan (%) 1 Kan ej besv. frågan (%) 2 Medelvärde 4,3 Medelvärde 3,8 5.3 Jag brukar säga till om något inte fungerar som det ska 5.6 På vår arbetsplats hjälps de olika arbetsgrupperna åt för att kunderna/brukarna ska få den hjälp, stöd och service de behöver Betyg 5 (%) 59 Betyg 5 (%) 37 Betyg 4 (%) 29 Betyg 4 (%) 33 Betyg 3 (%) 10 Betyg 3 (%) 18 Betyg 1-2 (%) 3 Betyg 1-2 (%) 11 Kan ej besv. frågan (%) 1 Kan ej besv. frågan (%) 2 Medelvärde 4,4 Medelvärde 3,9

6 Samarbete har vi ett bra samarbete arbetar vi aktivt för att samarbetet med andra delar av organisationen ska fungera bra Betyg 5 (%) 29 Betyg 5 (%) 31 Betyg 4 (%) 37 Betyg 4 (%) 36 Betyg 3 (%) 23 Betyg 3 (%) 24 Betyg 1-2 (%) 11 Betyg 1-2 (%) 9 Kan ej besv. frågan (%) 2 Kan ej besv. frågan (%) 6 Medelvärde 3,8 Medelvärde 3, är vi bra på att dela med oss av vår kunskap och erfarenheter till varandra Betyg 5 (%) 34 Betyg 4 (%) 36 Betyg 3 (%) 20 Betyg 1-2 (%) 10 Kan ej besv. frågan (%) 1 Medelvärde 3, tar vi hand om nya medarbetare på ett bra sätt Betyg 5 (%) 46 Betyg 4 (%) 35 Betyg 3 (%) 14 Betyg 1-2 (%) 5 Kan ej besv. frågan (%) 3 Medelvärde 4,2

7 Arbetsmiljö och hälsa är arbetsmiljön trygg och säker har jag oftast möjlighet att återhämta mig efter perioder av hög arbetsbelastning finns det en förståelse för medarbetare som är hemma pga sjuka barn/föräldraledighet/deltidsarbetar pga barn Betyg 5 (%) 15 Betyg 5 (%) 10 Betyg 5 (%) 29 Betyg 4 (%) 32 Betyg 4 (%) 23 Betyg 4 (%) 27 Betyg 3 (%) 32 Betyg 3 (%) 27 Betyg 3 (%) 26 Betyg 1-2 (%) 21 Betyg 1-2 (%) 40 Betyg 1-2 (%) 18 Kan ej besv. frågan (%) 1 Kan ej besv. frågan (%) 1 Kan ej besv. frågan (%) 6 Medelvärde 3,3 Medelvärde 2,8 Medelvärde 3, arbetar vi aktivt med att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt är arbetet organiserat på ett sådant sätt att det går att få en bra balans mellan arbete och privatliv känner du av fysiska besvär (t ex huvudvärk, ont i rygg och nacke, musarm etc) som du tror beror på din arbetsmiljö Betyg 5 (%) 20 Betyg 5 (%) 12 Betyg 5 (%) 9 Betyg 4 (%) 33 Betyg 4 (%) 23 Betyg 4 (%) 10 Betyg 3 (%) 26 Betyg 3 (%) 28 Betyg 3 (%) 33 Betyg 1-2 (%) 21 Betyg 1-2 (%) 37 Betyg 1-2 (%) 48 Kan ej besv. frågan (%) 1 Kan ej besv. frågan (%) 1 Kan ej besv. frågan (%) 1 Medelvärde 3,5 Medelvärde 2,9 Medelvärde 2, upplever jag att jag har möjlighet att påverka och prioritera mina arbetsuppgifter om arbetsbelastningen skulle bli för hög pågår ett aktivt arbete mot diskriminering (utifrån diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller könsuttryck,etnisk tillhörighet, religion...) oroar du dig för att bli utsatt för hot eller våld från medborgare/brukare/kunder i ditt arbete Betyg 5 (%) 18 Betyg 5 (%) 26 Betyg 5 (%) 34 Betyg 4 (%) 28 Betyg 4 (%) 28 Betyg 4 (%) 30 Betyg 3 (%) 25 Betyg 3 (%) 27 Betyg 3 (%) 22 Betyg 1-2 (%) 29 Betyg 1-2 (%) 18 Betyg 1-2 (%) 14 Kan ej besv. frågan (%) 1 Kan ej besv. frågan (%) 16 Kan ej besv. frågan (%) 2 Medelvärde 3,2 Medelvärde 3,5 Medelvärde 3,8

8 Kompetensutveckling Utvecklingssamtal Lönesamtal/bedömningssamtal 8.1 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 8.5 Hur nöjd är du med utvecklingssamtalet som helhet 8.7 Jag vet vilka kriterier som gäller när min lön bestäms (dvs vad som ligger till grund för min löneutveckling) Betyg 5 (%) 26 Betyg 5 (%) 34 Betyg 5 (%) 41 Betyg 4 (%) 34 Betyg 4 (%) 34 Betyg 4 (%) 30 Betyg 3 (%) 28 Betyg 3 (%) 22 Betyg 3 (%) 18 Betyg 1-2 (%) 12 Betyg 1-2 (%) 10 Betyg 1-2 (%) 11 Kan ej besv. frågan (%) 2 Kan ej besv. frågan (%) 2 Kan ej besv. frågan (%) 3 Ej svar (%) 9 Medelvärde 3,7 Medelvärde 3,9 Medelvärde 4,0 8.2 Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att göra ett gott arbete 8.6 I vilken utsträckning genomförs det ni kommit överens om i utvecklingssamtalet 8.8 Jag har tydliga individuella mål för vad jag förväntas åstadkomma Betyg 5 (%) 33 Betyg 5 (%) 30 Betyg 5 (%) 43 Betyg 4 (%) 33 Betyg 4 (%) 36 Betyg 4 (%) 31 Betyg 3 (%) 22 Betyg 3 (%) 23 Betyg 3 (%) 19 Betyg 1-2 (%) 12 Betyg 1-2 (%) 11 Betyg 1-2 (%) 7 Kan ej besv. frågan (%) 3 Kan ej besv. frågan (%) 6 Kan ej besv. frågan (%) 5 Ej svar (%) 9 Medelvärde 3,8 Medelvärde 3,8 Medelvärde 4,1 8.3 På min arbetsplats har jag goda möjligheter att utvecklas i arbetet (ta ökat ansvar, få prova nya intressanta arbetsuppgifter etc.) 8.10 Jag har fått en tydlig motivering av min lön från min chef Betyg 5 (%) 28 Betyg 5 (%) 27 Betyg 4 (%) 28 Betyg 4 (%) 16 Betyg 3 (%) 24 Betyg 3 (%) 26 Betyg 1-2 (%) 20 Betyg 1-2 (%) 30 Kan ej besv. frågan (%) 2 Kan ej besv. frågan (%) 6 Medelvärde 3,6 Medelvärde 3,2

9 Utveckling och förnyelse arbetar vi aktivt med att förbättra och utveckla vår verksamhet utgår vi från kundernas/brukarnas/medborgarnas behov och synpunkter i vårt utvecklingsarbete har vi aktivt arbetat utifrån resultatet av den senaste medarbetarenkäten, för att åstadkomma förbättringar Betyg 5 (%) 25 Betyg 5 (%) 42 Betyg 5 (%) 24 Betyg 4 (%) 40 Betyg 4 (%) 31 Betyg 4 (%) 25 Betyg 3 (%) 24 Betyg 3 (%) 16 Betyg 3 (%) 30 Betyg 1-2 (%) 11 Betyg 1-2 (%) 11 Betyg 1-2 (%) 22 Kan ej besv. frågan (%) 1 Kan ej besv. frågan (%) 2 Kan ej besv. frågan (%) 13 Medelvärde 3,8 Medelvärde 4,0 Medelvärde 3, arbetar vi med att jämföra oss med andra för att lära och utveckla verksamheten genomförs nödvändiga förändringar Betyg 5 (%) 19 Betyg 5 (%) 31 Betyg 4 (%) 34 Betyg 4 (%) 32 Betyg 3 (%) 29 Betyg 3 (%) 23 Betyg 1-2 (%) 17 Betyg 1-2 (%) 14 Kan ej besv. frågan (%) 3 Kan ej besv. frågan (%) 2 Medelvärde 3,5 Medelvärde 3, utvärderar vi vad som fungerar bra respektive vad som fungerar mindre bra i vår verksamhet arbetar vi aktivt med attityder och vårt gemensamma förhållningssätt Betyg 5 (%) 25 Betyg 5 (%) 29 Betyg 4 (%) 30 Betyg 4 (%) 27 Betyg 3 (%) 31 Betyg 3 (%) 27 Betyg 1-2 (%) 14 Betyg 1-2 (%) 18 Kan ej besv. frågan (%) 2 Kan ej besv. frågan (%) 3 Medelvärde 3,6 Medelvärde 3,6

10 Ledarskap, närmaste chef är tydlig med mitt uppdrag och våra verksamhetsmål är bra på att motivera och engagera tar tag i problem Betyg 5 (%) 41 Betyg 5 (%) 31 Betyg 5 (%) 30 Betyg 4 (%) 29 Betyg 4 (%) 30 Betyg 4 (%) 24 Betyg 3 (%) 18 Betyg 3 (%) 17 Betyg 3 (%) 20 Betyg 1-2 (%) 12 Betyg 1-2 (%) 22 Betyg 1-2 (%) 26 Kan ej besv. frågan (%) 3 Kan ej besv. frågan (%) 2 Kan ej besv. frågan (%) 2 Medelvärde 4,0 Medelvärde 3,6 Medelvärde 3, följer upp att det som bestämts verkligen blir gjort ger mig det stöd jag behöver i arbetet visar uppskattning för mina arbetsinsatser Betyg 5 (%) 29 Betyg 5 (%) 32 Betyg 5 (%) 32 Betyg 4 (%) 33 Betyg 4 (%) 29 Betyg 4 (%) 25 Betyg 3 (%) 23 Betyg 3 (%) 17 Betyg 3 (%) 19 Betyg 1-2 (%) 16 Betyg 1-2 (%) 22 Betyg 1-2 (%) 24 Kan ej besv. frågan (%) 3 Kan ej besv. frågan (%) 2 Kan ej besv. frågan (%) 2 Medelvärde 3,7 Medelvärde 3,6 Medelvärde 3, arbetar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten är bra på att kommunicera kring verksamhetens uppdrag och mål stödjer aktivt medarbetare som vill utvecklas Betyg 5 (%) 37 Betyg 5 (%) 37 Betyg 5 (%) 36 Betyg 4 (%) 28 Betyg 4 (%) 31 Betyg 4 (%) 28 Betyg 3 (%) 21 Betyg 3 (%) 16 Betyg 3 (%) 20 Betyg 1-2 (%) 14 Betyg 1-2 (%) 16 Betyg 1-2 (%) 17 Kan ej besv. frågan (%) 2 Kan ej besv. frågan (%) 2 Kan ej besv. frågan (%) 7 Medelvärde 3,8 Medelvärde 3,8 Medelvärde 3,8

11 Ledarskap, närmaste chef är en god förebild, lever som vi lär Jag har som helhet förtroende för min närmaste chefs sätt att leda verksamheten Betyg 5 (%) 32 Betyg 5 (%) 38 Betyg 4 (%) 26 Betyg 4 (%) 25 Betyg 3 (%) 17 Betyg 3 (%) 16 Betyg 1-2 (%) 25 Betyg 1-2 (%) 21 Kan ej besv. frågan (%) 6 Kan ej besv. frågan (%) 3 Medelvärde 3,5 Medelvärde 3, visar förtroende för mig som medarbetare Betyg 5 (%) 42 Betyg 4 (%) 29 Betyg 3 (%) 14 Betyg 1-2 (%) 16 Kan ej besv. frågan (%) 3 Medelvärde 3, ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Betyg 5 (%) 40 Betyg 4 (%) 31 Betyg 3 (%) 16 Betyg 1-2 (%) 14 Kan ej besv. frågan (%) 3 Medelvärde 3,9

12 Din förvaltning/ Ditt bolag Hela Göteborgs Stad Helhetsbedömning 11.1 Jag känner väl till min förvaltnings/mitt bolags vision och mål 12.1 Jag är stolt över att arbeta i Göteborgs Stad 13.1 Om du gör en helhetsbedömning, hur nöjd är du med din nuvarande arbetssituation Betyg 5 (%) 33 Betyg 5 (%) 30 Betyg 8-10 (%) 35 Betyg 4 (%) 36 Betyg 4 (%) 29 Betyg 5-7 (%) 44 Betyg 3 (%) 23 Betyg 3 (%) 29 Betyg 1-4 (%) 21 Betyg 1-2 (%) 8 Betyg 1-2 (%) 12 Kan ej besv. frågan (%) 2 Kan ej besv. frågan (%) 5 Kan ej besv. frågan (%) 4 Medelvärde 6,4 Medelvärde 3,9 Medelvärde 3, Jag har tillgång till den information jag behöver för att känna till vad som händer inom min förvaltning/mitt bolag 12.2 Jag rekommenderar gärna Göteborgs Stad som arbetsgivare 13.2 Hur väl uppfyller din förvaltning/ditt bolag dina förväntningar i din nuvarande arbetssituation Betyg 5 (%) 33 Betyg 5 (%) 29 Betyg 8-10 (%) 28 Betyg 4 (%) 34 Betyg 4 (%) 29 Betyg 5-7 (%) 47 Betyg 3 (%) 23 Betyg 3 (%) 27 Betyg 1-4 (%) 25 Betyg 1-2 (%) 9 Betyg 1-2 (%) 16 Kan ej besv. frågan (%) 6 Kan ej besv. frågan (%) 4 Kan ej besv. frågan (%) 4 Medelvärde 6,1 Medelvärde 3,9 Medelvärde 3, Jag har förtroende för hur min förvaltning/mitt bolag leds 13.3 Ange på skalan här intill hur nära din egen arbetssituation är jämfört med en sådan ideal arbetssituation Betyg 5 (%) 19 Betyg 8-10 (%) 24 Betyg 4 (%) 29 Betyg 5-7 (%) 50 Betyg 3 (%) 28 Betyg 1-4 (%) 26 Betyg 1-2 (%) 24 Kan ej besv. frågan (%) 6 Kan ej besv. frågan (%) 6 Medelvärde 5,8 Medelvärde 3,4

13 Bakgrundsfrågor Har du känt dig utsatt för kränkande handlingar på din arbetsplats det senaste året? Har du fått det stöd du behöver från din arbetsgivare? Ålder Nej (%) 79 Nej (%) 35 Under 30 år (%) 6 Ja (%) 21 Ja (%) år (%) år (%) år (%) 37 Antal svar år eller äldre (%) 10 Är det fortfarande ett problem för dig? Nej (%) 56 Ja, sökt tjänster/befattn. (%) 12 Ja (%) 44 Ja, men ej sökt ngn tjänst (%) 21 Nej, men tittat på annonser (%) 22 Nej, inte tittat på annonser (%) 44 Antal svar 57 Vem/vilka har trakasserat dig? Chef (%) 19 Har du haft lönesamtal/bedömningssamtal med din chef under de senaste 12 månaderna? Arbetskamr./medarb. (%) 54 Brukare, medborg. (%) 39 Nej (%) 90 Annan (%) 11 Ja (%) 10 Antal svar 57 Har du sökt stöd hos din arbetsgivare (t ex din chef eller HR/personalavdelningen)? Har du under det senaste året varit intresserad av att söka någon utannonserad tjänst i Göteborgs stad? Var är du född? Nej (%) 60 Ja (%) 40 I SE, en/båda föräldr. födda i SE (%) 65 I SE, båda föräldr. födda utanför SE (%) 6 Utanför Sverige (%) 29 Antal svar 57 Ej svar (%) 1

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT Grundskola/Grundsärskola 1 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT Grundskola/Grundsärskola 1 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag Arbetssätt och uppdrag 1.1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 1.4 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt Betyg 5 (%) 62 64 53 57 Betyg 5 (%) 11 13

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Exekutiva chefer i Göteborgs Stad 2012

Exekutiva chefer i Göteborgs Stad 2012 Exekutiva chefer i Göteborgs Stad 2012 1. Arbetssätt och uppdrag 1....har vi tydliga mål och planer som jag kan ha nytta av. c c c c c c 2....är vi bra på att genomföra det som bestämts. c c c c c c 3....följer

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 214 214 212 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Hållbart medarbetarengagemang (HME) 8 84 7 95 Kommunikationsindex (Koml) 84 82 7 93 Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 1 1 1 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Hållbart medarbetarengagemang (HME) 8 6 5 Kommunikationsindex (Koml) 8 5 6 8 Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för 1 Arbetssätt

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Hållbart medarbetarengagemang (HME) 75 8 7 44 5 Kommunikationsindex (Koml) 8 2 28 4 Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för 1 Arbetssätt och uppdrag 81 7 77 44 5

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat 14 12 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Hållbart medarbetarengagemang (HME) 6 6 76 44 9 Kommunikationsindex (Koml) 6 6 69 94 Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för 1 Arbetssätt och uppdrag 72 72

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

Håller inte alls med. Håller inte alls med

Håller inte alls med. Håller inte alls med Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för Styrning 1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 2 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt 3 Jag vet vad som

Läs mer

Chefsenkäten Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för. Vi bryr oss

Chefsenkäten Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för. Vi bryr oss Chefsenkäten 2015 Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för Styrning 1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 2 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt

Läs mer

Medarbetarundersökning 2017 Totalrapport

Medarbetarundersökning 2017 Totalrapport Medarbetarundersökning 2017 Totalrapport 2 1. Anställningsform 2017 2015 Tillsvidareanställning 92% 91% Tidsbegränsad anställning med månadslön 8% 8% Ack. svar 1358 1447 2 1. Anställningsform 10 9 8 7

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Resultatrapport för Totalt Nacka kommun

Resultatrapport för Totalt Nacka kommun Sida 1 av 31 Medarbetarundersökning 2017 Nacka kommun rapport för Totalt Nacka kommun Stapel 1: svar på Totalt Nacka kommun 2017: 3557 av 3956 (90%). MI: 75 Stapel 2: svar på Totalt Nacka kommun 2016:

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Nacka kommun MU Resultatrapport Totalt. Skala: 1 till 5. Grupper och svarsstatistik. % Positiva 4-5. % Neutrala 3.

Nacka kommun MU Resultatrapport Totalt. Skala: 1 till 5. Grupper och svarsstatistik. % Positiva 4-5. % Neutrala 3. Nacka kommun MU 2018 Resultatrapport Totalt Skala: 1 till 5 % Positiva 4-5 % Neutrala 3 % Negativa 1-2 Frekvens = Svarsfrekvens per fråga/område Medelvärde redovisas med två decimaler vid sidan om staplarna

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Utförd av: Defgo.se Organisationsnamn: Kramfors kommun Antal svar: 1329 Antal inbjudna respondenter: 1868 Procentandel svar: 71 Defgo.se MOTIVATION: mycket 1 ganska 2 varken

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2019-01-03 SN 2019/00080401 0480-453891 Socialnämnden Medarbetarenkät 2018 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt.

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt. Information Arbetsbelastning Arbetsbelastning forts. Återhämtning Mål och resultat Samarbete/Gemenskap Samarbete/Gemenskap forts. Ledarskap Arbetstillfredställelse Delaktighet Hälsa Jämförelsevärden Värderingsfaktorer

Läs mer

Medarbetarenkät 2004

Medarbetarenkät 2004 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET 2004-06-16 Medarbetarenkät 2004 Frågor per frågeområde (medelvärden) Utrednings- och statistikkontoret (USK) har på uppdrag av personalpolitiska avdelningen och kompetensfonden

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Sammanställning GK 2006-03-23 1(1) Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Förvaltning Attraktiv arbetsgivare Arbetets värde och trivsel Arbetsmiljö Utveckling i arbetet Inflytande och delaktighet Ledarskap

Läs mer

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 Total Total Antal svarande: 297 st 297 51 % ÖVERGRIPANDE RESULTAT NMI - Nöjd Medarbetar Index Index NMI 4,3 Arbetssituation 4,0 Arbetsmiljö 4,2 Mål och visioner

Läs mer

USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB. Medarbetarenkät Trafikkontoret

USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB. Medarbetarenkät Trafikkontoret USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Medarbetarenkät 2008 Trafikkontoret Hur nöjda är medarbetarna med arbetsförhållandena på trafikkontoret? Staden totalt Trafikkontoret 100 90 80 70

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

Medarbetarenkät HÖSTEN 2009

Medarbetarenkät HÖSTEN 2009 Medarbetarenkät HÖSTEN 2009 Tala om vad du tycker om din arbetssituation! Syftet med denna enkät är att ta reda på hur du upplever ditt arbete. Resultatet ska ge underlag för förbättringar på din arbetsplats,

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO Medarbetarundersökning 2015 Avdelning: Motivation eller bra bra Väsby Mitt känns meningsfullt 0% 1% 2% 31% 65% 295 90 90 89 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga 1% 16% 42% 37% 295 77 79 80 Jag ser

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

MEDARBETARENKÄT 2010 TRAFIKKONTORET

MEDARBETARENKÄT 2010 TRAFIKKONTORET MEDARBETARENKÄT 2010 TRAFIKKONTORET Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Hur nöjda är medarbetarna med arbetsförhållandena på Trafikkontoret? Trafikkontoret 2008 Trafikkontoret 2009 100

Läs mer

BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI. Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun

BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI. Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun Bodens kommuns HR-strategi Strategin beskriver personalpolitiken. Den visar vilken väg Bodens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

MEDARBETARENKÄT Trafikkontoret

MEDARBETARENKÄT Trafikkontoret MEDARBETARENKÄT 2011 Trafikkontoret Hur nöjda är medarbetarna med arbetsförhållandena på trafikkontoret? Trafikkontoret 2009 Trafikkontoret 2010 100 Trafikkontoret 2011 90 80 70 60 66 66 50 40 30 20 10

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2017

Medarbetarundersökning 2017 Medarbetarundersökning 2017 Kort läsinformation Undersökningen har ändrats från tidigare år. Den första tabellen visar varje fråga och dess fördelning av svar. Den andra tabellen visar varje frågas sammanvägda

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport stockholm.se Innehåll - Bakgrund och syfte - Om undersökningen - Redovisning av resultat - Instruktionssida - Aktivt medskapandeindex (AMI) - Analysmodellen -

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2016-11-29 SN 2016/07320401 0480-450000 Socialnämnden Medarbetarenkät 2016 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Medarbetarenkät Oktober Bild 1

Medarbetarenkät Oktober Bild 1 Medarbetarenkät Oktober 2012 Bild 1 Sammanfattning Goda områden Engagerade medarbetare Attraktiv arbetsgivare Tydliga mål Gott ledarskap Utvecklingsområden Utveckling i arbetet Arbetsförutsättningar Bild

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf 129 www.upplands-bro.se Vårt gemensamma uppdrag Vår personalpolicy beskriver våra grundläggande värderingar och samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare.

Läs mer

Enköpings kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Januari 2018

Enköpings kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Januari 2018 Enköpings kommun Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB Januari 2018 Enköpings kommun, medarbetarundersökning 2017, sida 2 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Enköpings kommun

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Medarbetarundersökning Region Uppsala

Medarbetarundersökning Region Uppsala Medarbetarundersökning 2018 Region Uppsala Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan den 8 28 oktober 2018 via epost som innehöll en personlig länk. Fem automatiska påminnelser har skickats till

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning VIMMRY KOMMUN MRTRNKÄT Kommunövergripande Sammanställning Sammanställning. elaktighet,8. Samverkan,9. rbetsmiljö,79. Jämställdhet och mångfald,5 5. Lönepolitik, 6. Ledarskap,89 7. Kompetensutveckling,50

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: Magdalena Bosson

Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: Magdalena Bosson MEDARBETARENKÄTEN 2019 Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: 32 080 Magdalena Bosson Inledning Det är viktigt för staden att vara en bra arbetsgivare med arbetsplatser där medarbetarna trivs och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Frågorna i Västra Götalandsregionens medarbetarenkät 2017

Frågorna i Västra Götalandsregionens medarbetarenkät 2017 1 (6) Dokument Datum 2018-02-01 Diarienummer RS 2017 02771 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Martin Levin Telefon: 070 2208504 E-post: martin.levin@vgregion.se Frågorna i Västra Götalandsregionens

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 2011 Övergripande resultat Nyköpings kommun 4,02 3,82 4,07 Jag känner till Nyköpings kommuns värdegrund. Jag känner till Nyköpings kommuns medarbetarpolicy. 2,4% 5,1% 20,2% 32,9% 39,3%

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer