Nacka kommun MU Resultatrapport Totalt. Skala: 1 till 5. Grupper och svarsstatistik. % Positiva 4-5. % Neutrala 3.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nacka kommun MU Resultatrapport Totalt. Skala: 1 till 5. Grupper och svarsstatistik. % Positiva 4-5. % Neutrala 3."

Transkript

1 Nacka kommun MU 2018 Resultatrapport Totalt Skala: 1 till 5 % Positiva 4-5 % Neutrala 3 % Negativa 1-2 Frekvens = Svarsfrekvens per fråga/område Medelvärde redovisas med två decimaler vid sidan om staplarna Grupper och svarsstatistik Grupp Svarsfrekvens Totalt / % Total / %

2 Frågeområden Resultat Frekvens Hållbart medarbetarengagemang Attraktiv arbetsgivarindex Utvecklingsindex Arbete och hälsoindex Nacka kommuns styrmodell * Samspel och effektivitet * Totalt ,24 96% Totalt ,25 95% Totalt ,04 95% Totalt ,07 94% Totalt ,89 96% Totalt ,94 96% Totalt ,80 98% Totalt ,84 98% Totalt ,82 90% Totalt ,65 89% Totalt ,90 93% Totalt ,85 96% Introduktion * Totalt ,06 95% Handlingskraft * Hållbart medarbetarskap * Utvecklings-/medarbetarsamtal och lönesamtal * Hållbart ledarskap (närmaste chef) * Chefens chef Kommunledningen Attraktiv arbetsgivare * Totalt ,90 95% Totalt ,98 88% Totalt ,15 98% Totalt ,28 99% Totalt ,90 72% Totalt ,97 74% Totalt ,14 93% Totalt ,14 90% Totalt ,78 86% Totalt ,94 82% Totalt ,37 75% Totalt ,41 71% Totalt ,98 91% Totalt ,00 86% Organisatorisk och social arbetsmiljö * Totalt ,97 99%

3 Hållbart medarbetarengagemang Resultat Frekvens 11a 11b 11c 11d 11e 11f 11g 11h 11i Mitt arbete känns meningsfullt Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Jag ser fram emot att gå till arbetet Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Jag är insatt i min arbetsplats mål Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Totalt ,55 98% Totalt ,55 99% Totalt ,25 98% Totalt ,26 98% Totalt ,05 97% Totalt ,04 98% Totalt ,03 94% Totalt ,07 92% Totalt ,29 95% Totalt ,32 93% Totalt ,23 94% Totalt ,25 93% Totalt ,36 97% Totalt ,38 96% Totalt ,96 92% Totalt ,98 91% Totalt ,39 97% Totalt ,41 97%

4 Attraktiv arbetsgivarindex Resultat Frekvens 10a 10b Jag kan rekommendera andra att söka jobb på min arbetsplats Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Nacka kommun Totalt ,01 97% Totalt ,04 97% Totalt ,07 92% Totalt ,10 91%

5 Utvecklingsindex Resultat Frekvens 2a 2b 3q 4k 4n 4o 4s På min arbetsplats strävar vi mot Nacka kommuns vision Öppenhet och mångfald Min arbetsplats genomsyras av Nacka kommuns grundläggande värdering Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar På min arbetsplats samspelar vi effektivt På min arbetsplats är vi nyfikna och lär av andra På min arbetsplats tar vi tag i problem som hindrar oss att arbeta effektivt På min arbetsplats arbetar vi med ständiga förbättringar På min arbetsplats lär vi av misstag Totalt ,15 93% Totalt ,12 92% Totalt ,04 95% Totalt ,04 95% Totalt ,75 98% Totalt ,81 98% Totalt ,94 97% Totalt ,06 98% Totalt ,63 97% Totalt ,67 97% Totalt ,86 97% Totalt ,94 97% Totalt ,85 95% Totalt ,93 95%

6 Arbete och hälsoindex Resultat Frekvens 3h 3i 4c 4f 5a 5c 5g 5h 5i 5j 5k 5l 5p 5q 5r 5s På min arbetsplats prioriterar vi rätt saker På min arbetsplats är arbetet organiserat på ett effektivt sätt På min arbetsplats tar vi ansvar så att inget hamnar mellan stolarna På min arbetsplats ger vi varandra återkoppling Jag har tydliga mål att arbeta mot Jag har tillgång till den information jag behöver Kraven som ställs på mig är möjliga att leva upp till Jag har balans mellan arbete och fritid Den stress som förekommer i mitt arbete kan jag hantera Jag har en rimlig arbetsbelastning Jag kan återhämta mig mellan perioder av högre arbetsbelastning Jag kan koppla av från arbetet på min fritid Jag upplever att jag har en god hälsa Jag har en hälsosam livsstil Jag är nöjd med mina kostvanor Jag är nöjd med min sömn Totalt ,62 97% Totalt ,69 96% Totalt ,53 98% Totalt ,60 98% Totalt ,86 97% Totalt ,85 97% Totalt ,81 98% Totalt ,80 98% Totalt ,20 98% Totalt ,20 99% Totalt ,94 98% Totalt ,98 99% Totalt ,97 98% Totalt ,02 98% Totalt ,76 99% Totalt ,79 99% Totalt ,70 99% Totalt ,77 99% Totalt ,50 99% Totalt ,56 99% Totalt ,64 98% Totalt ,67 98% Totalt ,71 99% Totalt ,73 99% Totalt ,02 98% Totalt ,00 99% Totalt ,08 98% Totalt ,10 99% Totalt ,05 98% Totalt ,11 98% Totalt ,66 98% Totalt ,67 99%

7 5t Jag är nöjd med mina motionsvanor Totalt ,62 98% Totalt ,70 98%

8 Nacka kommuns styrmodell * Resultat Frekvens 2a 2b 2c 2d 2e 2f 10f 10g 10h På min arbetsplats strävar vi mot Nacka kommuns vision Öppenhet och mångfald Min arbetsplats genomsyras av Nacka kommuns grundläggande värdering Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar På min arbetsplats har vi diskuterat vad visionen och värderingen innebär i vårt arbete Min arbetsplats genomsyras av Nacka kommuns ambition Vi ska vara bäst på att vara kommun På min arbetsplats har vi diskuterat vad vi ska utveckla för att uppnå Nacka kommuns ambition och vara bland de tio procent bästa inom alla områden På min arbetsplats har vi diskuterat vad kommunens fyra övergripande mål - "Bästa utveckling för alla. Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. Stark och balanserad tillväxt. Maximalt värde för skattepengarna." - innebär i vårt arbete Allt vi gör genomsyras av kommunens vision om öppenhet och mångfald. Allt vi gör genomsyras av kommunens grundläggande värdering förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar. På min arbetsplats arbetar vi mot tydliga och utmanande mål och utför våra uppdrag med utgångspunkt från kommunens övergripande mål: "Bästa utveckling för alla. Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. Stark och balanserad tillväxt. Maximalt värde för skattepengarna." Totalt ,15 93% Totalt ,12 92% Totalt ,04 95% Totalt ,04 95% Totalt ,83 93% Totalt ,84 93% Totalt ,74 89% Totalt ,72 87% Totalt ,53 90% Totalt ,53 88% Totalt ,59 89% Totalt ,49 88% Totalt ,79 86% Totalt ,88 87% Totalt ,81 85%

9 Samspel och effektivitet * Resultat Frekvens 3a 3b 3c 3d 3j 3k 3l 3m 3n 3o 3p 3r 3s 3t 3u 3w I mitt arbete ingår samarbete med andra i kommunen Jag tycker att samarbetet med andra i kommunen fungerar bra På min arbetsplats har vi Nackabornas och kundens fokus som ledstjärna På min arbetsplats är vi professionella i alla led På min arbetsplats har vi tydliga beslutsvägar På min arbetsplats följer vi kontinuerligt upp uppdrag och mål På min arbetsplats utvärderar vi vårt arbete På min arbetsplats har vi öppen kommunikation På min arbetsplats har vi tillit till varandra På min arbetsplats bidrar alla till ett positivt samarbetsklimat På min arbetsplats skapar vi goda relationer På min arbetsplats hanterar vi problem och utmaningar På min arbetsplats hanterar vi nya möjligheter På min arbetsplats får jag stöd av mina arbetskamrater/kollegor när jag behöver På min arbetsplats involverar vi nya medarbetare i arbetsuppgifter och i arbetsgemenskapen På min arbetsplats är de möten som min chef leder meningsfulla Totalt Ja, 1221 Nej 82% Totalt Ja, 661 Nej 42% Totalt ,80 42% Totalt ,74 21% Totalt ,19 94% Totalt ,32 96% Totalt ,06 98% Totalt ,05 98% Totalt ,58 97% Totalt ,63 97% Totalt ,78 96% Totalt ,83 96% Totalt ,82 97% Totalt ,90 98% Totalt ,89 98% Totalt ,96 98% Totalt ,99 98% Totalt ,85 98% Totalt ,86 98% Totalt ,04 98% Totalt ,25 98% Totalt ,88 98% Totalt ,93 95% Totalt ,33 98% Totalt ,34 99% Totalt ,21 97% Totalt 2017 Saknas Totalt ,81 96% Totalt ,83 96%

10 3x 12a På min arbetsplats har vi effektiva IT-verktyg På min arbetsplats arbetar vi aktivt med att skapa bra arbetsförutsättningar och uppnå målen för vårt arbetsmiljöarbete Totalt ,39 97% Totalt ,46 97% Totalt ,72 89% Totalt ,79 87%

11 Introduktion * Resultat Frekvens 3u i1 i2 i3 På min arbetsplats involverar vi nya medarbetare i arbetsuppgifter och i arbetsgemenskapen När jag anställdes fick jag en bra introduktion till mitt arbete När jag anställdes fick jag en bra introduktion till min arbetsgrupp När jag anställdes fick jag en bra introduktion till Nacka kommuns styrmodell Totalt ,21 97% Totalt 2017 Saknas Totalt ,89 96% Totalt ,99 92% Totalt ,53 84% Totalt 2017 Saknas

12 Handlingskraft * Resultat Frekvens 1b 3e 3f 3g 4a 4b 4d 4e 4g 4h 4i 4j 4l 4m 4p 4q Jag är stolt över det arbete vi utför på min arbetsplats På min arbetsplats bemöter vi kunder och Nackabor professionellt På min arbetsplats diskuterar vi synpunkter från kunderna/ Nackaborna för att utvecklas På min arbetsplats hanterar vi förslag på ett bra sätt På min arbetsplats är vi mål- och resultatinriktade På min arbetsplats tar vi ansvar för att genomföra det vi bestämt På min arbetsplats följer vi fattade beslut På min arbetsplats delar vi med oss av våra kunskaper och erfarenheter På min arbetsplats visar vi varandra uppskattning för bra prestationer På min arbetsplats tar vi lärdom av framgångsrika verksamheter i Nacka kommun På min arbetsplats tar vi lärdom av framgångsrika verksamheter utanför Nacka kommun På min arbetsplats tar vi initiativ, tänker nytt och förnyar På min arbetsplats berättar vi för andra om våra framsteg På min arbetsplats vågar vi berätta om problem På min arbetsplats tar vi tag i det som hindrar utveckling På min arbetsplats delar vi med oss av goda exempel Totalt ,29 99% Totalt ,28 99% Totalt ,34 96% Totalt ,45 98% Totalt ,00 93% Totalt ,16 95% Totalt ,95 94% Totalt ,03 95% Totalt ,18 97% Totalt ,31 97% Totalt ,09 98% Totalt ,04 98% Totalt ,96 98% Totalt ,08 98% Totalt ,07 98% Totalt ,94 98% Totalt ,94 98% Totalt ,33 84% Totalt ,39 84% Totalt ,28 84% Totalt ,29 84% Totalt ,91 97% Totalt ,09 98% Totalt ,74 93% Totalt ,76 91% Totalt ,80 97% Totalt ,86 98% Totalt ,64 95% Totalt ,72 97% Totalt ,91 96%

13 4r På min arbetsplats delar vi med oss av misstag Totalt ,64 94%

14 Hållbart medarbetarskap * Resultat Frekvens 1a 1c 1d 1e 5b 5d 5e 5f 5u 6o Mitt arbete engagerar mig Jag trivs med mina arbetsuppgifter Jag trivs på min arbetsplats Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation Jag har de arbetsförutsättningar som behövs för att nå målen Jag har kompetens för att nå målen Jag är nyfiken och provar nytt Jag bidrar till att skapa nöjdhet och motivation på min arbetsplats På min arbetsplats inspirerar vi varandra till en hållbar och hälsosam livsstil Det är tydligt för mig vad jag ska uppnå i mitt uppdrag Totalt ,55 99% Totalt ,54 99% Totalt ,19 99% Totalt ,21 99% Totalt ,15 98% Totalt ,18 99% Totalt ,88 99% Totalt ,89 99% Totalt ,62 98% Totalt ,65 99% Totalt ,47 98% Totalt ,46 99% Totalt ,51 99% Totalt ,53 99% Totalt ,45 98% Totalt ,48 98% Totalt ,54 92% Totalt Ja, 420 Nej 98% Totalt Ja, 474 Nej 98%

15 Likabehandling * Resultat Frekvens 9a 9b Upplever du att du har lika möjligheter på din arbetsplats som dina kollegor? Känner du till vart du skall vända dig om du skulle utsättas för trakasserier / kränkande särbehandling? Totalt Ja, 272 Nej 99% Totalt Ja, 426 Nej 98% 9d På min arbetsplats ger vi service på ett likvärdigt sätt oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. Ja Nej Vet ej Totalt svar 87% Totalt svar 87% Totalt svar 3% Totalt svar 3% Totalt svar 9% Totalt svar 8% 9e Min arbetsplats är fri från kränkande/nedsättande jargong, bilder, skämt etc om t ex kön, etnicitet, sexualitet, funktionsnedsättningar, religion och ålder Totalt Ja, 442 Nej 98% Totalt Ja, 436 Nej 98%

16 Utvecklings-/medarbetarsamtal och lönesamtal * Resultat Frekvens U1 U2 U3 Utvecklingssamtalet / medarbetarsamtalet är värdefullt för min utveckling Jag kan påverka min lön genom goda prestationer under året Totalt ,96 88% Totalt ,98 89% Totalt ,36 81% Totalt ,49 82% Jag har haft utvecklings- / medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna Ja Nej Nej, jag har inte varit anställd/arbetat på arbetsplatsen de senaste 12 månaderna Totalt svar 76% Totalt svar 77% Totalt svar 11% Totalt svar 11% Totalt svar 12% Totalt svar 11% U4 U5 U6 U7 U8 I mitt senaste utvecklings- / medarbetarsamtal utformade vi konkreta mål I mitt senaste utvecklings- / medarbetarsamtal följde vi upp de mål vi kom överens om vid föregående samtal I mitt senaste utvecklings- / medarbetarsamtal framgick det tydligt vilka förväntningar min chef har på mig I mitt senaste utvecklings- / medarbetarsamtal fick jag återkoppling som är användbar för mig I mitt senaste utvecklings- / medarbetarsamtal hade jag och min chef en bra dialog Totalt ,02 74% Totalt ,94 67% Totalt ,13 67% Totalt ,95 74% Totalt ,08 74% Totalt ,83 73% Totalt ,93 74% Totalt ,25 74% Totalt ,29 75%

17 L1 Jag har haft lönesamtal/lönemotiveringssamtal under de senaste 12 månaderna. Ja Nej Nej, jag har inte varit anställd/arbetat på arbetsplatsen de senaste 12 månaderna Totalt svar 51% Totalt svar 62% Totalt svar 35% Totalt svar 24% Totalt svar 13% Totalt svar 13% L2 B1 I mitt senaste lönesamtal/ lönemotiveringssamtal motiverade min chef min lön utifrån medarbetarpolicyn och min prestation Min chef har frågat om jag har en bisyssla Totalt ,91 46% Totalt ,95 58% Totalt Ja, 1472 Nej 98% Totalt Ja, 1643 Nej 98%

18 Hållbart ledarskap (närmaste chef) * Resultat Frekvens 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m 6n 11d Jag har förtroende för min närmaste chef Jag tycker att min närmaste chef är mål- och resultatinriktad Jag tycker att min närmaste chef kommunicerar mål och strategier på ett tydligt sätt Jag tycker att min närmaste chef styr arbetet mot våra mål Jag tycker att min närmaste chef gör tydliga och begripliga prioriteringar Jag tycker att min närmaste chef är bra på att delegera och ger frihet under ansvar Jag tycker att min närmaste chef stimulerar samverkan mellan medarbetare Jag tycker att min närmaste chef agerar handlingskraftigt när det krävs Jag tycker att min närmaste chef är öppen för att tänka nytt och förnya Jag tycker att min närmaste chef är öppen i sin kommunikation Jag tycker att min närmaste chef har höga förväntningar på mig Jag tycker att min närmaste chef ger mig konstruktiv återkoppling på hur jag utför mitt arbete Jag tycker att min närmaste chef ger stöd om jag behöver Jag och min chef har haft dialog om målen för mitt arbete under de senaste 12 månaderna Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Totalt ,16 93% Totalt ,17 90% Totalt ,30 94% Totalt ,33 91% Totalt ,00 94% Totalt ,06 91% Totalt ,03 93% Totalt ,06 89% Totalt ,86 93% Totalt ,88 89% Totalt ,22 94% Totalt ,25 91% Totalt ,96 92% Totalt ,99 89% Totalt ,07 92% Totalt ,11 89% Totalt ,25 93% Totalt ,30 91% Totalt ,13 95% Totalt ,17 93% Totalt ,37 90% Totalt ,42 88% Totalt ,79 91% Totalt ,90 87% Totalt ,16 91% Totalt ,19 88% Totalt Ja, 719 Nej 98% Totalt Ja, 816 Nej 98% Totalt ,03 94% Totalt ,07 92%

19 11e 11f 11g 11h 11i Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Jag är insatt i min arbetsplats mål Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Totalt ,29 95% Totalt ,32 93% Totalt ,23 94% Totalt ,25 93% Totalt ,36 97% Totalt ,38 96% Totalt ,96 92% Totalt ,98 91% Totalt ,39 97% Totalt ,41 97%

20 Chefens chef Resultat Frekvens 7a 7b Jag har förtroende för min chefs chef Jag tycker att min chefs chef är öppen i sin kommunikation Totalt ,83 87% Totalt ,01 84% Totalt ,72 85% Totalt ,87 81%

21 Kommunledningen Resultat Frekvens 8a 8b Jag har förtroende för Nacka kommuns ledning Nacka kommuns ledning är öppen i sin kommunikation Totalt ,45 78% Totalt ,46 75% Totalt ,29 72% Totalt ,35 68%

22 Attraktiv arbetsgivare * Resultat Frekvens 3v 10a 10b 10c 10d 10e 10i 10j 10m 10n 10o På min arbetsplats finns det utvecklingsmöjligheter Jag kan rekommendera andra att söka jobb på min arbetsplats Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Nacka kommun Sammantaget är det positivt för mig att arbeta inom Nacka kommun Jag ser Nacka kommun som en föregångare jämfört med andra kommuner Jag är stolt över att arbeta i Nacka kommun Nacka kommun är en arbetsgivare som har gott anseende/gott rykte Nacka kommun är en arbetsgivare där det finns utvecklingsmöjligheter Jag ser mig själv arbeta kvar inom Nacka kommun om två år Jag söker nytt jobb inom kommunen Jag söker nytt jobb utanför kommunen Totalt ,88 96% Totalt ,93 96% Totalt ,01 97% Totalt ,04 97% Totalt ,07 92% Totalt ,10 91% Totalt ,14 96% Totalt ,16 96% Totalt ,76 84% Totalt ,80 80% Totalt ,95 93% Totalt ,05 85% Totalt ,03 85% Totalt ,94 85% Totalt ,99 84% Totalt Ja, 648 Nej 96% Totalt Ja, 677 Nej 97% Totalt Ja, 2972 Nej 96% Totalt Ja, 3040 Nej 96% Totalt Ja, 2724 Nej 95% Totalt Ja, 2768 Nej 94%

23 Organisatorisk och social arbetsmiljö * Resultat Frekvens 5a 5h 5m 5n 5o 9b Jag har tydliga mål att arbeta mot Jag har balans mellan arbete och fritid Jag hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid Jag vet hur jag skall prioritera mina arbetsuppgifter Jag vet vem jag skall vända mig till när jag behöver stöd i arbetet Känner du till vart du skall vända dig om du skulle utsättas för trakasserier / kränkande särbehandling? Totalt ,20 98% Totalt ,20 99% Totalt ,76 99% Totalt ,79 99% Totalt ,61 99% Totalt ,07 98% Totalt ,21 98% Totalt Ja, 426 Nej 98% Totalt 2017 Saknas

24 Resultat Frekvens 5v Du ombeds nu besvara frågan om hur du oftast tar dig till och från jobbet. Flera alternativ är möjliga om du varierar färdsätt. Promenerar Cyklar Buss Tunnelbana Båt Samåker Kör bil Annat färdsätt Totalt svar 27% Totalt svar 27% Totalt svar 25% Totalt svar 25% Totalt svar 38% Totalt svar 39% Totalt svar 14% Totalt svar 15% Totalt svar 1% Totalt svar 1% Totalt svar 4% Totalt svar 4% Totalt svar 49% Totalt svar 50% Totalt svar 4% Totalt svar 4% 12b 12c På min arbetsplats har min chef/ tidigare chef presenterat resultatet för 2017 års medarbetarundersökning På min arbetsplats har vi tagit fram en handlingsplan med mål för prioriterade åtgärder för att utveckla vår arbetsplats/arbetsmiljön Totalt Ja, 276 Nej 97% Totalt Ja, 326 Nej 97% Totalt Ja, 700 Nej 96% Totalt Ja, 688 Nej 95%

Resultatrapport för Totalt Nacka kommun

Resultatrapport för Totalt Nacka kommun Sida 1 av 31 Medarbetarundersökning 2017 Nacka kommun rapport för Totalt Nacka kommun Stapel 1: svar på Totalt Nacka kommun 2017: 3557 av 3956 (90%). MI: 75 Stapel 2: svar på Totalt Nacka kommun 2016:

Läs mer

Medarbetarundersökning Nacka kommun. Alla ska kunna gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Nacka kommun. Alla ska kunna gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning Nacka kommun 2018 Alla ska kunna gå med lätta steg till jobbet! Syfte Syfte med undersökningen Medarbetarundersökningen genomförs för att ge chefer och medarbetare underlag för att

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Medarbetarundersökning 2017

Medarbetarundersökning 2017 Medarbetarundersökning 2017 Vårt arbete utgår ifrån visionen om öppenhet och mångfald och den grundläggande värderingen om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Vårt arbete utgår från visionen om öppenhet och mångfald och den grundläggande värderingen om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja

Läs mer

Medarbetarundersökning. Hösten 2014

Medarbetarundersökning. Hösten 2014 Medarbetarundersökning Hösten 2014 Generellt om medarbetarundersökningen Genomfördes för tredje gången med Zondera i september oktober 2014 Svar via internet Frågeformulär Skala 1-5 Utvecklat frågeformulär

Läs mer

Medarbetarundersökning. Hösten 2015

Medarbetarundersökning. Hösten 2015 Medarbetarundersökning Hösten 2015 Disposition Sammanfattning Bakgrund och metod Resultat och analys Svarsfrekvenser MedarbetarIndex 10 tabell Prioriteringsmatris Resultat per frågeområde Summering: -

Läs mer

ARBETSGIVARBUDSKAP MEDARBETARPERSPEKTIV

ARBETSGIVARBUDSKAP MEDARBETARPERSPEKTIV VÄLKOMMEN ARBETSGIVARBUDSKAP MEDARBETARPERSPEKTIV Introduktionsträffen 2018 10 24 Elisabeth Carle, personaldirektör AGENDA Kommunstyrelsens fokus och resultatindikatorer för personalområdet Workshop! -

Läs mer

Medarbetarenkät Oktober Bild 1

Medarbetarenkät Oktober Bild 1 Medarbetarenkät Oktober 2012 Bild 1 Sammanfattning Goda områden Engagerade medarbetare Attraktiv arbetsgivare Tydliga mål Gott ledarskap Utvecklingsområden Utveckling i arbetet Arbetsförutsättningar Bild

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 Total Total Antal svarande: 297 st 297 51 % ÖVERGRIPANDE RESULTAT NMI - Nöjd Medarbetar Index Index NMI 4,3 Arbetssituation 4,0 Arbetsmiljö 4,2 Mål och visioner

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf 129 www.upplands-bro.se Vårt gemensamma uppdrag Vår personalpolicy beskriver våra grundläggande värderingar och samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare.

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag Arbetssätt och uppdrag 1.1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 1.4 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt Betyg 5 (%) 71 Betyg 5 (%) 23 Betyg 4 (%)

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT Grundskola/Grundsärskola 1 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT Grundskola/Grundsärskola 1 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag Arbetssätt och uppdrag 1.1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 1.4 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt Betyg 5 (%) 62 64 53 57 Betyg 5 (%) 11 13

Läs mer

Håller inte alls med. Håller inte alls med

Håller inte alls med. Håller inte alls med Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för Styrning 1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 2 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt 3 Jag vet vad som

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

Chefsenkäten Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för. Vi bryr oss

Chefsenkäten Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för. Vi bryr oss Chefsenkäten 2015 Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för Styrning 1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 2 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Utförd av: Defgo.se Organisationsnamn: Kramfors kommun Antal svar: 1329 Antal inbjudna respondenter: 1868 Procentandel svar: 71 Defgo.se MOTIVATION: mycket 1 ganska 2 varken

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2019-01-03 SN 2019/00080401 0480-453891 Socialnämnden Medarbetarenkät 2018 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Medarbetarundersökning 2017

Medarbetarundersökning 2017 Medarbetarundersökning 2017 Kort läsinformation Undersökningen har ändrats från tidigare år. Den första tabellen visar varje fråga och dess fördelning av svar. Den andra tabellen visar varje frågas sammanvägda

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning Region Uppsala

Medarbetarundersökning Region Uppsala Medarbetarundersökning 2018 Region Uppsala Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan den 8 28 oktober 2018 via epost som innehöll en personlig länk. Fem automatiska påminnelser har skickats till

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

MEDARBETARPOLICY januari

MEDARBETARPOLICY januari MEDARBETARPOLICY 2017 januari VERKSAMHETSIDÉ Beskriver vår uppgift och roll i samhället Lantmäteriet bidrar till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling genom att skapa förutsättningar för att:

Läs mer

MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program

MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program Ett övergripande dokument för kommunens samtliga arbetsplatser i syfte med att skapa en ändamålsenlig

Läs mer

Exekutiva chefer i Göteborgs Stad 2012

Exekutiva chefer i Göteborgs Stad 2012 Exekutiva chefer i Göteborgs Stad 2012 1. Arbetssätt och uppdrag 1....har vi tydliga mål och planer som jag kan ha nytta av. c c c c c c 2....är vi bra på att genomföra det som bestämts. c c c c c c 3....följer

Läs mer

Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: Magdalena Bosson

Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: Magdalena Bosson MEDARBETARENKÄTEN 2019 Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: 32 080 Magdalena Bosson Inledning Det är viktigt för staden att vara en bra arbetsgivare med arbetsplatser där medarbetarna trivs och

Läs mer

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport stockholm.se Innehåll - Bakgrund och syfte - Om undersökningen - Redovisning av resultat - Instruktionssida - Aktivt medskapandeindex (AMI) - Analysmodellen -

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan 1(6) Likabehandlingsplan 2018-2019 Inledning Täby kommun har som arbetsgivare ansvar för att motverka diskriminering enligt diskrimineringslagen och ska därför bedriva ett aktivt likabehandlingsarbete.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Resultatrapport. Medarbetarundersökning Ängelholms kommun - Inklusive undernoder. ÄNGELHOLMS KOMMUN

Resultatrapport. Medarbetarundersökning Ängelholms kommun - Inklusive undernoder.   ÄNGELHOLMS KOMMUN Resultatrapport Medarbetarundersökning 2018 Ängelholms kommun - Inklusive undernoder 1 Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan den 17 september 4 oktober 2018. Den skickades via epost som innehöll

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO Medarbetarundersökning 2015 Avdelning: Motivation eller bra bra Väsby Mitt känns meningsfullt 0% 1% 2% 31% 65% 295 90 90 89 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga 1% 16% 42% 37% 295 77 79 80 Jag ser

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt.

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt. Information Arbetsbelastning Arbetsbelastning forts. Återhämtning Mål och resultat Samarbete/Gemenskap Samarbete/Gemenskap forts. Ledarskap Arbetstillfredställelse Delaktighet Hälsa Jämförelsevärden Värderingsfaktorer

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,

Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40, Bilaga nr 2 KF 4011 O Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,2010-05-04 l -! Övergripande vision och mål Herrljunga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för Fysiska Institutionen

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för Fysiska Institutionen Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete Resultat för Fysiska Institutionen Tabell 1 Bakgrund Fysiska Inst % (n=114) % (n=357) LU totalt % (n=3562)

Läs mer

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete Resultat för: Biologi Tabell 1 Bakgrund Biologi % (n=137) % (n=471) LU totalt % (n=3562) Kön Man 55,2 57,7

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat 14 12 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Hållbart medarbetarengagemang (HME) 6 6 76 44 9 Kommunikationsindex (Koml) 6 6 69 94 Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för 1 Arbetssätt och uppdrag 72 72

Läs mer

Medarbetar- och ledarskapsprogram

Medarbetar- och ledarskapsprogram Medarbetar- och ledarskapsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29 Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: Personalchef Innehåll Välkommen till Vaggeryds kommun... 3 Vision

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern

Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunstyrelsen 130/2019 2019-06-17 Dokumentnamn: Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Ärendebeteckning:

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Likabehandlingsplan Ersätter Jämställdhetsplan

Likabehandlingsplan Ersätter Jämställdhetsplan 1 Likabehandlingsplan 2013-2016 Ersätter Jämställdhetsplan 2009-2011 (Jämställdhet, mångfald och diskriminering) Diskrimineringslagen från 2009 har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

ARBETSMILJÖ- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN

ARBETSMILJÖ- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN ARBETSMILJÖ- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN 2017-2018 För- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för- och grundskolnämnden Dokumentansvarig Stabschef, skol-

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Kalix kommun 2018 2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Personalpolitiskt program Program 2018-06-18, 93 Kommunfullmäktige Inledning Det kommunala

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Hållbart medarbetarengagemang (HME) 75 8 7 44 5 Kommunikationsindex (Koml) 8 2 28 4 Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för 1 Arbetssätt och uppdrag 81 7 77 44 5

Läs mer

Vägledning för analys av resultatet från medarbetarundersökningen. Arbetsorganisation och krav i arbetet Resurser och stöd i arbetet (12-24)

Vägledning för analys av resultatet från medarbetarundersökningen. Arbetsorganisation och krav i arbetet Resurser och stöd i arbetet (12-24) Vägledning för analys av resultatet från medarbetarundersökningen. Inom varje frågeområde i enkäten kommer några frågor att diskuteras och analyseras som en vägledning i förbättrings- och utvecklingsarbetet

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Jämställdhets- och likabehandlingsplan 1 Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2017-2019 Ersätter Jämställdhetsplan 2013-2016 (Jämställdhet, mångfald och likabehandling) Diskrimineringslagen(2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 214 214 212 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Hållbart medarbetarengagemang (HME) 8 84 7 95 Kommunikationsindex (Koml) 84 82 7 93 Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 1 1 1 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Hållbart medarbetarengagemang (HME) 8 6 5 Kommunikationsindex (Koml) 8 5 6 8 Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för 1 Arbetssätt

Läs mer

Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning !

Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning ! Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning - 2009!. Bakgrundsfakta Besvarad av: 795 (92%) Ej besvarad av: 7 (8%) Förvaltning Administrationen 29 (4%) 2 Barn- och utbildningsförvaltning 28 (35%)

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer