Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04"

Transkript

1 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden

2 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet i Göteborg samarbetar de med Västsvenska Handelskammaren då detta är viktiga aspekter för Göteborgsområdets attraktivitet. De områden som BilSweden och Handelskammaren har låtit Demoskop undersöka är: Behov av och attityd till bilen Behovet av parkeringsmöjligheter Inställning till bilfria områden Inställning till Fordonsindustrin Undersökningen vänder sig mot den vuxna befolkningen, 1- år boende i Göteborgs kommun samt kranskommuner fördelat enligt: Innerstan Hisingen Övriga Göteborgs kommun Kranskommuner Undersökningen genomfördes med hjälp av webbintervjuer inom ramen för en telefonrekryterad webbpanel. Totalt genomfördes intervjuer. Ansvarig för projektet hos BilSweden var Jessica Alenius. Demoskops projektledare var Peter Rosin. Frågeformulären utarbetades av Demoskop AB i samarbete med BilSweden och Västsvenska Handelskammaren. 2

3 Innehåll Beskrivning rapport 4 Sammanfattning Slutsatser och rekommendationer Resultat Körkort & tillgång till bil Vad bilen används till 12 Vad bilen används till Pendling 21 Beroende av bilen 24 Attityd bilinnehav 3 Parkering 4 Planering av nya områden Attityd trängselskatt Framkomlighet 3 Fordonsindustrin Bilaga Tabeller 3

4 Beskrivning rapport Resultaten av undersökning redovisas nedan baserat på ett vägt resultat av samtliga intervjuer. Resultatet finns även nedbrutet baserat på demografiska variabler: Kön Ålder (3 åldersgrupper) Boendeområde (innerstaden, Hisingen, Övriga Göteborgs kommun, kranskommun) Boendeform Barn i hushållet Vi har även tittat på ett antal nedbrytningar baserat på attityd till olika frågor, exempelvis: Beroende av bil. Bilen är en förutsättning för ett flexibelt liv. 4

5 Sammanfattning Andelen som har körkort och har tillgång till bil i hushållet i Göteborgsområdet ligger i linje med Sverige som helhet, fler än fyra av fem hushåll i undersökningen har tillgång till bil. Bilen används främst till att handla och andra vardagsärenden, fritidsärenden och att köra till olika aktiviteter. Barnfamiljer i kranskommunerna är de som använder bilen mest. Två av tre anser att bilen är en förutsättning för ett flexibelt liv och för möjligheterna att få ihop vardagen. En klar majoritet anser även att bilen är en förutsättning för att få ihop livspusslet, tre av fyra barnfamiljer anser att bilen är förutsättningen för att få ihop livspusslet. En av tre Göteborgare pendlar med bil, vilket är dubbelt så hög andel som i Stockholm. Var tredje bilpendlare skulle inte behöva pendla då de enligt egen utsago inte behöver bilen för att kunna ta sig till arbetet. Nästan hälften anser sig vara beroende av bilen. I kranskommunerna är en klar majoritet beroende av bilen. En av tre anser att kollektivtrafik i stor utsträckning kan ersätta bilen, dessa bor framförallt i Göteborgs innerstad där en majoritet anser det. I kranskommunerna anser knappt en av fyra att kollektivtrafik är ett alternativ. Jämfört med i Stockholm är bilberoendet mycket större i Göteborg, i Stockholm anser en klar majoritet att kollektivtrafik kan ersätta bilen. En av tio anser att bil via Bilpool kan vara ett fungerande alternativ för dem. Var femte innerstadsbo anser det.

6 Sammanfattning Nio av tio i Göteborgsregionen har tillgång till en egen parkeringsplats, samtliga har tillgång till parkering om man lägger till allmänna parkeringar. Detta ska jämföras med i Stockholmsområdet där drygt en av tio uppger att de inte har tillgång till parkering alls, trots att de har bil, i Stockholms innerstad uppger en av fyra att de saknar tillgång till parkering mot bara någon enstaka procent i Göteborgs innerstad. Man spenderar i snitt minuter extra i veckan med att leta parkeringsplats, i innerstaden är motsvarande siffra 14 minuter. En stor majoritet anser att parkeringskostnaderna är för höga i Göteborgsområdet. Endast drygt 1 procent är beredda att betala tusen kronor i månaden för att få tillgång till en egen parkering. Trängsel skatten delar Göteborgsregionen tydligt, något fler är negativa men skillnaderna är relativt små. Inom Göteborgs kommun är skillnaderna inom felmarginalen. På Hisingen är man mer negativ medan man i innerstaden har en majoritet som är positiva. Drygt fyra av fem anser det viktigt att planera för bilen när man planerar för nya bostadsområden. Bara drygt en av fem är intresserade av att bo i områden där man inte har möjlighet att köra bil och parkera. En stor majoritet anser att det är viktigt att skapa god framkomlighet och att fortsätta att bygga ut Göteborgs trafiknät. Fyra av fem boende i Göteborgsområdet anser att fordonsindustrin är viktig för regionen, att man ska satsa på att bli världsledande inom miljövänliga fordon och att säkerställa att fordonsindustrins behov av kompetens tillgodoses.

7 Slutsatser och rekommendationer Trots att det bara är knappt hälften som beskriver sig som beroende av bilen, anger två av tre att de inte skulle få ihop vardagen utan bilen. Bilen är viktigast för den privata sfären, vanligast är att man använder bilen till vardagsärenden och köra till och från aktiviteter, bara en av tre använder bilen för att pendla till arbete eller skola. Därför är det bara en av tre som anger att kollektivtrafik kan ersätta bilen, kollektivtrafiken kan fungera som alternativ till arbetspendlingen men inte ersätta bilen i vardagen. Intresset för nya bilfria stadsdelar är litet även i Göteborg, till och med lägre än i Stockholmsområdet. Fyra av fem anser att det är viktigt att planera för bilen i nya områden, bara en av fem är intresserad av att bo i områden som inte är planerade för att kunna ha tillgång bil och parkering. Följaktligen bör bara en av fem nya bostäder byggas i bilfria områden och detta endast i områden där det finns en väl fungerande kollektivtrafik. Göteborgarna är genomgående mycket positiva till fordonsindustrin och dess betydelse för regionen, det gäller oavsett politisk åsikt. Till och med bland miljöpartiets sympatisörer finns en majoritet som anser att man ska fortsätta att satsa på fordonsindustrin i regionen. Med den opinionen i ryggen borde den politiska sfären vara öppen för konstruktiva förslag från industrin på hur det offentliga kan bidra till att regionen utvecklas till ett världsledande centrum inom miljöanpassad fordonsteknik. Trängselskatten delar allmänheten tydligt mitt itu. Inom Göteborgs kommun är skillnaden mellan de positiva och de negativa mycket liten. Troligen kommer acceptansen till trängselskatt snart öka och opinionen svänga som den gjorde i Stockholm, vilket talar för ett Ja i en folkomröstning om den hålls först om något år.

8 Resultat

9 Körkort & tillgång till bil Nio av tio har körkort, det är något under det nationella snittet, men högre än i Stockholm (%). Även i Göteborg har de yngre körkort i lägre utsträckning. Skillnaderna mellan olika delar av regionen är ganska små. Drygt fyra av fem hushåll har tillgång till bil. Det är väsentligt högre än i Stockholm där bara två av tre hushåll har tillgång till bil. Tre av fem hushåll i innerstan har tillgång till bil. Nästan samtliga hushåll (%) i kranskommunerna har tillgång till bil. Tre av fyra av de yngre hushållen, under 4 har tillgång till bil, väsentligt högre än i Stockholm (knappt hälften).

10 Mindre vanligt att ha körkort i innerstaden Har du körkort? Man 3 Ja Kvinna 1-3 år 4-4 år 4 - år 3 Göteborgs innerstad Hisingen Övriga delar av Göteborgs kommun Kranskommun % Bas:, 1 1 intervjuer 1

11 Betydligt färre har tillgång till bil i innerstaden Har du tillgång till bil i hushållet? Man 3 Ja Kvinna 1-3 år år 2 - år Göteborgs innerstad Hisingen 3 Övriga delar av Göteborgs kommun Kranskommun % Bas:, 1 1 intervjuer

12 Vad bilen används till Män använder bilen i större utsträckning än kvinnor. Ju längre från centrum man bor dess mer används bilen. Borgerliga sympatisörer använder bilen i väsentligt högre utsträckning. Bilen används mest till vardagsärenden, nio av tio utför vardagsärenden med bil flera gånger/månad eller oftare. Fyra av fem använder bilen till andra fritidsärenden. Två av tre tar bilen till egna eller andras aktiviteter. Barnfamiljer använder bilen i högre utsträckning. En av tre pendlar dagligen till arbete eller skola Bara en av fem använder bilen till resor i arbetet. 12

13 Bilen används mest till vardagsärenden Hur ofta använder du bilen till följande? Handla och andra vardagsärenden Övriga fritidsärenden Köra till egna eller andras aktiviteter Pendla till arbete/skola Resor i arbetet 12 4 % 2% 4% % % 1% Dagligen Flera gånger/vecka Flera gånger/månad Flera gånger/kvartal Flera gånger per år Någon gång per år Mer sällan Aldrig Ej svar Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 13

14 Bilen används mest till vardagsärenden Hur ofta använder du bilen till följande? % 1 Minst flera gånger per månad Man Kvinna Handla och andra vardagsärenden Övriga fritidsärenden Köra till egna eller andras aktiviteter Pendla till arbete/skola Resor i arbetet Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 14

15 Bilen används mest till vardagsärenden Hur ofta använder du bilen till följande? % 1 Minst flera gånger per månad 1-3 år 4-4 år - år Handla och andra vardagsärenden Övriga fritidsärenden Köra till egna eller andras aktiviteter Pendla till arbete/skola Resor i arbetet Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 1

16 Bilen används mest till vardagsärenden Hur ofta använder du bilen till följande? % 1 Minst flera gånger per månad Har barn: Ja Har barn: Nej Handla och andra vardagsärenden Övriga fritidsärenden Köra till egna eller andras aktiviteter Pendla till arbete/skola Resor i arbetet Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 1

17 Bilen används mest till vardagsärenden Hur ofta använder du bilen till följande? % 1 Minst flera gånger per månad Göteborgs innerstad Hisingen Övriga delar av Göteborgs kommun Kranskommun Handla och andra vardagsärenden Övriga fritidsärenden Köra till egna eller andras aktiviteter Pendla till arbete/skola Resor i arbetet Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 1

18 Bilen används mest till vardagsärenden Hur ofta använder du bilen till följande? % 1 Minst flera gånger per månad Beroende av bil: Stort Beroende av bil: Medel Beroende av bil: Litet/inget Handla och andra vardagsärenden Övriga fritidsärenden Köra till egna eller andras aktiviteter Pendla till arbete/skola Resor i arbetet Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 1

19 Bilen används mest till vardagsärenden Hur ofta använder du bilen till följande? % 1 Minst flera gånger per månad Handla och andra vardagsärenden Övriga fritidsärenden Köra till egna eller andras aktiviteter Pendla till arbete/skola Resor i arbetet m, fp, c, kd v, s, mp Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 1

20 Bilen används mest till vardagsärenden Hur ofta använder du bilen till följande? % 1 Minst flera gånger per månad Handla och andra vardagsärenden Övriga fritidsärenden Köra till egna eller andras aktiviteter Pendla till arbete/skola Resor i arbetet Moderaterna Folkpartiet Kristdemokraterna Centerpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 2

21 Vad bilen används till - Pendling En av tre pendlar dagligen till arbete eller skola Hälften pendlar med bil flera gånger/månad eller oftare. En majoritet av männen bilpendlar dagligen eller nästan dagligen. Mer än två av tre med barn hemma pendlar med bil. Väsentligt fler bilpendlar i Göteborgsregionen än i Stockholmsregionen. Hälften av Stockholmarna tar aldrig bilen till jobbet, mot mindre än en tredjedel i Göteborg. 21

22 Vanligare att pendla med bil i Göteborg Hur ofta använder du bilen till följande? Pendla till arbete/skola Göteborgsregionen Stockholmsregionen % 2% 4% % % 1% Dagligen Flera gånger/vecka Flera gånger/månad Flera gånger/kvartal Flera gånger per år Någon gång per år Mer sällan Aldrig Ej svar Bas: Tillgång till bil i hushållet, Göteborgsregionen 1 1 intervjuer, Stockholmsregionen 2 intervjuer 22

23 Vanligare att pendla med bil i kranskommunerna Hur ofta använder du bilen till följande? Pendla till arbete/skola % 1 Göteborg Stockholm Pendlar till arbete/skola minst flera gånger per månad Innerstad Kranskommun Bas: Tillgång till bil i hushållet, Göteborgsregionen 1 1 intervjuer, Stockholmsregionen 2 intervjuer 23

24 Beroende av bilen Knappt hälften är beroende av bilen. Medelålders män i kranskommun är mest beroende av bilen. Yngre kvinnor i innerstaden har litet behov av bil. Bilberoendet är väsentligt högre i Göteborgsregionen än i Stockholmsregionen. Drygt en av tre anser att kollektivtrafiken kan ersätta bilen i stor utsträckning. Bara en liten grupp, % anser att kollektivtrafiken helt kan ersätta bilen. Knappt en fjärdedel anser att gå eller cykla kan ersätta bilen. Dessa bor framför allt i innerstan. Mindre än en av tio anser att samåka är ett alternativ till bilen. Jämfört med Stockholmsregionen är kollektivtrafik ett mindre väl fungerande alternativ. En tredjedel i Göteborg mot en klar majoritet i Stockholm. I kranskommunerna är det mer än dubbelt så många i Stockholm som anser att kollektivtrafiken kan ersätta bilen mot i Göteborg. 24

25 Var fjärde beroende av tillgång till bil Hur beroende är du av att ha tillgång till bil? Medel , Man ,12 Kvinna , 1-3 år ,3 4-4 år ,1 - år , Göteborgs innerstad ,13 Hisingen ,13 Övriga delar av Göteborgs kommun ,42 Kranskommun ,2 Bil förutsättning för flexibelt liv: Ja , Bil förutsättning för flexibelt liv: Neutral , Bil förutsättning för flexibelt liv: Nej ,2 Har barn: Ja ,4 Har barn: Nej , Bostadsrätt , Hyresrätt ,31 Villa/radhus ,1 % 2% 4% % % 1% Helt beroende Helt oberoende Vet ej Bas:, 1 1 intervjuer 2

26 Kranskommun Innerstad Fler beroende av tillgång till bil i Göteborg Hur beroende är du av att ha tillgång till bil? Medel Göteborg , Stockholm ,24 Göteborg ,13 Stockholm ,1 Göteborg ,2 Stockholm ,2 % 2% 4% % % 1% Helt beroende Helt oberoende Vet ej Bas:, Göteborgsregionen 1 1 intervjuer, Stockholmsregionen 1 24 intervjuer 2

27 Kollektivtrafik vanligast att ersätta bilen Hur väl kan andra alternativ ersätta bilen för dig? Medel Kollektivtrafik , Gå och/eller cykla ,4 Samåka ,1 % 2% 4% % % 1% Helt och hållet Inte alls Vet ej Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 2

28 Kollektivtrafik vanligast att ersätta bilen Hur väl kan andra alternativ ersätta bilen för dig? (1=Inte alls & =Helt och hållet) % 1 Man Kvinna Håller med (-) Kollektivtrafik Gå och/eller cykla Samåka Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 2

29 Kollektivtrafik vanligast att ersätta bilen Hur väl kan andra alternativ ersätta bilen för dig? (1=Inte alls & =Helt och hållet) % 1 Håller med (-) 1-3 år 4-4 år - år Kollektivtrafik Gå och/eller cykla Samåka Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 2

30 Kollektivtrafik vanligast att ersätta bilen Hur väl kan andra alternativ ersätta bilen för dig? (1=Inte alls & =Helt och hållet) % 1 Håller med (-) Göteborgs innerstad Hisingen Övriga delar av Göteborgs kommun Kranskommun Kollektivtrafik Gå och/eller cykla Samåka Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 3

31 Kollektivtrafik vanligast att ersätta bilen Hur väl kan andra alternativ ersätta bilen för dig? (1=Inte alls & =Helt och hållet) % 1 Håller med (-) Har barn: Ja Har barn: Nej Kollektivtrafik Gå och/eller cykla Samåka Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 31

32 Kollektivtrafik vanligast att ersätta bilen Hur väl kan andra alternativ ersätta bilen för dig? (1=Inte alls & =Helt och hållet) % 1 4 Håller med (-) m, fp, c, kd v, s, mp Moderaterna Folkpartiet Kristdemokraterna Centerpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Kollektivtrafik Gå och/eller cykla Samåka Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 32

33 Kollektivtrafik vanligare att ersätta bilen i Stockholm Hur väl kan andra alternativ ersätta bilen för dig? Kollektivtrafik Medel Göteborg , Stockholm ,3 % 2% 4% % % 1% Helt och hållet Inte alls Vet ej Bas: Tillgång till bil i hushållet, Göteborgsregionen 1 1 intervjuer, Stockholmsregionen 2 intervjuer 33

34 Kollektivtrafik vanligare i Stockholm Hur väl kan andra alternativ ersätta bilen för dig? (1=Inte alls & =Helt och hållet) % 1 Kollektivtrafik Göteborg Stockholm Håller med (-) Innerstad Kranskommun Bas: Tillgång till bil i hushållet, Göteborgsregionen 1 1 intervjuer, Stockholmsregionen 2 intervjuer 34

35 Attityd bilinnehav Två av tre anser att tillgång till bil är en förutsättning för ett flexibelt liv. Män och medelålders anser sig ha ett större behov av bilen genomgående. Avståndet till innerstan styr behovet av bil i hög utsträckning En majoritet behöver bil för att få ihop livspusslet Tre av fyra barnfamiljer behöver det. En av fyra måste ha bil för att kunna ta sig arbete eller skola. Två av tre är oberoende av bilen för att ta sig till arbete/skola. Bara en av sju (1%) använder bilen i jobbet. En av tio anser att bilpool kan vara ett alternativ. Dessa bor framför allt i innerstan En av fyra måste ha bil för att kunna ta sig till arbetet i Göteborg mot bara en av tio i Stockholm. I kranskommunerna är det mer än dubbelt så många i Göteborg som måste ha bil som i Stockholm. 3

36 Tillgång till bil är en förutsättning för ett flexibelt liv Hur väl stämmer följande påståenden överens med din åsikt? Medel Att ha tillgång till bil är en förutsättning för ett flexibelt liv ,14 För att få ihop livspusslet behöver jag ha tillgång till bil ,4 Jag måste ha bil för att kunna ta mig till mitt arbete/skola ,4 Jag behöver bilen i mitt arbete ,12 Tillgång till bil via bilpool är ett fungerande alternativ för mig , % 2% 4% % % 1% Stämmer helt Stämmer inte alls Vet ej Bas:, 1 1 intervjuer 3

37 % 1 Tillgång till bil är en förutsättning för ett flexibelt liv Hur väl stämmer följande påståenden överens med din åsikt? (1=Stämmer inte alls & =Stämmer helt) Håller med (-) Man Kvinna 4 2 Att ha tillgång till bil är en förutsättning för ett flexibelt liv För att få ihop livspusslet behöver jag ha tillgång till bil 2 Jag måste ha bil för att kunna ta mig till mitt arbete/skola 14 Jag behöver bilen i mitt arbete 1 Tillgång till bil via bilpool är ett fungerande alternativ för mig Bas:, 1 1 intervjuer 3

38 % 1 Tillgång till bil är en förutsättning för ett flexibelt liv Hur väl stämmer följande påståenden överens med din åsikt? (1=Stämmer inte alls & =Stämmer helt) 1-3 år Håller med (-) 4-4 år - år 4 2 Att ha tillgång till bil är en förutsättning för ett flexibelt liv För att få ihop livspusslet behöver jag ha tillgång till bil 2 Jag måste ha bil för att kunna ta mig till mitt arbete/skola 14 Jag behöver bilen i mitt arbete 1 Tillgång till bil via bilpool är ett fungerande alternativ för mig Bas:, 1 1 intervjuer 3

39 % 1 Tillgång till bil är en förutsättning för ett flexibelt liv Hur väl stämmer följande påståenden överens med din åsikt? (1=Stämmer inte alls & =Stämmer helt) Håller med (-) Göteborgs innerstad Hisingen Övriga delar av Göteborgs kommun Kranskommun 4 2 Att ha tillgång till bil är en förutsättning för ett flexibelt liv För att få ihop livspusslet behöver jag ha tillgång till bil 2 Jag måste ha bil för att kunna ta mig till mitt arbete/skola 14 Jag behöver bilen i mitt arbete 1 Tillgång till bil via bilpool är ett fungerande alternativ för mig Bas:, 1 1 intervjuer 3

40 % 1 Tillgång till bil är en förutsättning för ett flexibelt liv Hur väl stämmer följande påståenden överens med din åsikt? (1=Stämmer inte alls & =Stämmer helt) Håller med (-) Har barn: Ja Har barn: Nej 4 2 Att ha tillgång till bil är en förutsättning för ett flexibelt liv För att få ihop livspusslet behöver jag ha tillgång till bil 2 Jag måste ha bil för att kunna ta mig till mitt arbete/skola 14 Jag behöver bilen i mitt arbete 1 Tillgång till bil via bilpool är ett fungerande alternativ för mig Bas:, 1 1 intervjuer 4

41 % 1 Tillgång till bil är en förutsättning för ett flexibelt liv Hur väl stämmer följande påståenden överens med din åsikt? (1=Stämmer inte alls & =Stämmer helt) Håller med (-) Beroende av bil: Stort Beroende av bil: Medel Beroende av bil: Litet/inget 4 2 Att ha tillgång till bil är en förutsättning för ett flexibelt liv För att få ihop livspusslet behöver jag ha tillgång till bil 2 Jag måste ha bil för att kunna ta mig till mitt arbete/skola 14 Jag behöver bilen i mitt arbete 1 Tillgång till bil via bilpool är ett fungerande alternativ för mig Bas:, 1 1 intervjuer 41

42 % Tillgång till bil är en förutsättning för ett flexibelt liv Hur väl stämmer följande påståenden överens med din åsikt? (1=Stämmer inte alls & =Stämmer helt) Håller med (-) m, fp, c, kd v, s, mp Moderaterna Folkpartiet Kristdemokraterna Centerpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Att ha tillgång till bil är en förutsättning för ett flexibelt liv För att få ihop livspusslet behöver jag ha tillgång till bil 2 Jag måste ha bil för att kunna ta mig till mitt arbete/skola 14 Jag behöver bilen i mitt arbete 1 Tillgång till bil via bilpool är ett fungerande alternativ för mig Bas:, 1 1 intervjuer 42

43 Behöver bil för att ta sig till arbetet Hur väl stämmer följande påståenden överens med din åsikt? Jag måste ha bil för att kunna ta mig till mitt arbete/skola Medel Göteborg ,4 Stockholm ,1 % 2% 4% % % 1% Stämmer helt Stämmer inte alls Vet ej Bas:, 1 1 intervjuer 43

44 Bilberoendet större i Göteborg Hur väl stämmer följande påståenden överens med din åsikt? (1=Stämmer inte alls & =Stämmer helt) % 1 Jag måste ha bil för att kunna ta mig till mitt arbete/skola Göteborg Stockholm Håller med (-) Innerstad Kranskommun Bas:, Göteborgsregionen 1 1 intervjuer, Stockholmsregionen 1 24 intervjuer 44

45 Parkering Nästan alla (%) som har tillgång till bil har även tillgång till parkeringsplats. Nio av tio har en egen parkeringsplats. Väsentligt lättare att parkera i Göteborg än i Stockholm. Detta gäller framför allt om man jämför Stockholms innerstad mot Göteborgs innerstad. Bara en av tio anser att parkeringsavgifterna i Göteborg är rimliga. En av åtta kan tänka sig att betala 1 kronor för tillgång till parkering i anslutning till bostaden. Det är framför allt boende i innerstaden som är beredda att betala. I snitt spenderar man minuter extra i veckan med att leta parkering i Göteborgsområdet. I innerstaden ligger snittet på 14 minuter i veckan. 4

46 Färre har tillgång till parkering i innerstaden Har du tillgång till parkeringsplats i anslutning till din bostad? Ja, egen Ja, allmän Göteborgs innerstad 3 33 Hisingen Övriga delar av Göteborgs kommun 14 Kranskommun Bostadsrätt 2 1 Hyresrätt 22 Villa/radhus % Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 4

47 Färre har tillgång till parkering i innerstaden Har du tillgång till parkeringsplats i anslutning till din bostad? Ja, egen Ja, allmän Innerstad Göteborg Stockholm Göteborg Stockholm Tillgång till parkeringsplats i anslutning till bostad Kranskommun Göteborg Stockholm 13 Göteborg Göteborgs innerstad Det är viktigt att enkelt kunna finna parkering i anslutning till min bostad Kranskommuner til Göteborg % 2% 4% % % 1% Stämmer helt Stämmer inte alls Vet ej Bas: Tillgång till bil i hushållet, Göteborgsregionen 1 1 intervjuer, Stockholmsregionen 2 intervjuer 4

48 Leta parkering tar längre tid i innerstaden Hur lång tid EXTRA spenderar du i snitt per vecka i bilen med att leta efter en parkeringsplats? Medel 4 2 min Göteborgs innerstad min Hisingen min Övriga delar av Göteborgs kommun 32 min Kranskommun min Beroende av bil: Stort 12 3 min Beroende av bil: Medel min Beroende av bil: Litet/inget min % 2% 4% % % 1% Minuter: Ej svar Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 4

49 Svårare finna parkering i Stockholm Hur lång tid EXTRA spenderar du i snitt per vecka i bilen med att leta efter en parkeringsplats? Medel Göteborg Stockholm min 13 min Tid för att leta parkeringsplats Innerstad Göteborg min Stockholm min % 2% 4% % % 1% Ej svar Bas: Figur 1 - Tillgång till bil i hushållet, Göteborgsregionen 1 1 intervjuer, Stockholmsregionen 2 intervjuer. Figur 2 och 3 -, Göteborgsregionen 1 1 intervjuer, Stockholmsregionen 1 24 intervjuer 4

50 Parkering i anslutning till bostad viktigt Hur väl stämmer följande påstående överens med din åsikt? Medel Det är viktigt att enkelt kunna finna parkering i anslutning till min bostad ,44 Parkeringsavgifterna är överlag rimliga i Göteborgsområdet , Jag kan tänka mig att betala en avgift om 1 kronor i månaden för att få tillgång till en egen parkering i anslutning till min bostad 3 3 2,13 Parkeringsavgifterna i Göteborgs centrum är rimliga ,2 % 2% 4% % % 1% Stämmer helt Stämmer inte alls Vet ej Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer

51 Parkering i anslutning till bostad viktigt Hur väl stämmer följande påståenden överens med din åsikt? % 1 (1=Stämmer inte alls & =Stämmer helt) Håller med (-) Man Kvinna Det är viktigt att enkelt kunna finna parkering i anslutning till min bostad Parkeringsavgifterna är överlag rimliga i Göteborgsområdet Jag kan tänka mig att betala en avgift om 1 kronor i månaden för att få tillgång till en egen parkering i anslutning till min bostad Parkeringsavgifterna i Göteborgs centrum är rimliga Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 1

52 Parkering i anslutning till bostad viktigt Hur väl stämmer följande påståenden överens med din åsikt? % 1 (1=Stämmer inte alls & =Stämmer helt) Håller med (-) 1-3 år 4-4 år - år Det är viktigt att enkelt kunna finna parkering i anslutning till min bostad Parkeringsavgifterna är överlag rimliga i Göteborgsområdet Jag kan tänka mig att betala en avgift om 1 kronor i månaden för att få tillgång till en egen parkering i anslutning till min bostad Parkeringsavgifterna i Göteborgs centrum är rimliga Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 2

53 Parkering i anslutning till bostad viktigt % 1 Hur väl stämmer följande påståenden överens med din åsikt? (1=Stämmer inte alls & =Stämmer helt) Håller med (-) Göteborgs innerstad Hisingen Övriga delar av Göteborgs kommun Kranskommun Det är viktigt att enkelt kunna finna parkering i anslutning till min bostad Parkeringsavgifterna är överlag rimliga i Göteborgsområdet Jag kan tänka mig att betala en avgift om 1 kronor i månaden för att få tillgång till en egen parkering i anslutning till min bostad Parkeringsavgifterna i Göteborgs centrum är rimliga Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 3

54 Parkering i anslutning till bostad viktigt Hur väl stämmer följande påståenden överens med din åsikt? % (1=Stämmer inte alls & =Stämmer helt) Håller med (-) m, fp, c, kd v, s, mp Moderaterna Folkpartiet Kristdemokraterna Centerpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 2 Det är viktigt att enkelt kunna finna parkering i anslutning till min bostad Parkeringsavgifterna är överlag rimliga i Göteborgsområdet Jag kan tänka mig att betala en avgift om 1 kronor i månaden för att få tillgång till en egen parkering i anslutning till min bostad Parkeringsavgifterna i Göteborgs centrum är rimliga Bas: Tillgång till bil i hushållet, 1 1 intervjuer 4

55 Planering av nya områden Fem av sex anser att det är viktigt att planera för bilen med parkering och framkomlighet i nya områden. Fyra av fem kvinnor samt yngre personer anser att det är viktigt att planera för bilen. Färre än en av tio anser inte att det är viktigt att planera för bil i nya områden. Två av tre är inte intresserade av att bo i ett område där man inte kan köra bil eller parkera inom kvarteret. En av fem tycker att boende i ett sånt område är intressant. En av fyra yngre tycker det är intressant.

56 Viktigt att planera för bilen i nya områden Vid planering av nya bostadsområden, hur viktigt anser du det är att man även planerar för bilen med parkeringsmöjligheter och framkomlighet? Medel , Man , Kvinna , 1-3 år ,1 4-4 år , - år ,2 Har barn: Ja ,4 Har barn: Nej , % 2% 4% % % 1% Mycket viktigt Helt oväsentligt Vet ej Bas:, 1 1 intervjuer

57 Obilvänligt område mindre intressant Hur intressant är det för dig att bo i ett område där man inte har möjlighet att köra bil eller parkera inom kvarteret? Medel ,2 Man , Kvinna , 1-3 år , 4-4 år ,4 - år ,1 Har barn: Ja , Har barn: Nej ,2 % 2% 4% % % 1% Mycket intressant Helt ointressant Vet ej Bas:, 1 1 intervjuer

58 Göteborgarna är ointresserade av bilfria områden Hur viktigt anser du att det är att planera för bilen? resp. Hur intressant är det för dig att bo i ett område där man inte? Göteborg 3 Viktigt (-) Viktigt att planera för bil i nya bostadsområden Stockholm Göteborg Ointressant (1-3) Bo i område där man inte kan köra bil Stockholm Bas: Figur 1 - Tillgång till bil i hushållet, Göteborgsregionen 1 1 intervjuer, Stockholmsregionen 2 intervjuer. Figur 2 och 3 -, Göteborgsregionen 1 1 intervjuer, Stockholmsregionen 1 24 intervjuer

59 Attityd till trängselskatt Skillnaden mellan positiva och negativa till trängselskatten i Göteborgs kommun är liten, bara - procent, det innebär att de som inte har en åsikt eller är osäkra skulle avgöra en folkomröstning idag. Trängselskatten delar Göteborg tydligt. Män är något mer positiva till trängselskatt än kvinnor. Boende centralt är mer positiva än boende i kranskommun. En majoritet av de med vänstersympatier är positiva till trängselskatten Två av fem tycker Trängselskatt är ett bra sätt att påverka trafikflöden. Knappt hälften tycker inte det. Nästan en av fem är osäker eller har ingen åsikt. Största motståndet finns på Hisingen, främsta stödet finns i innerstaden. Två av fem anser även att trängselskatt är ett bra sätt att medfinansiera infrastrukturprojekt. Knappt hälften håller inte med. En av åtta är osäker eller har ingen åsikt.

60 Trängselskatt Hur ställer du dig till följande påståenden om framkomlighet och trafik i Göteborgsregionen? Medel Trängselskatt är ett bra sätt att medfinansiera infrastrukturprojekt i Göteborg , Trängselskatt är ett bra sätt att påverka och förändra trafikflöden i Göteborg , % 2% 4% % % 1% Håller med helt Håller inte med alls Vet ej/ej svar Bas:, 1 1 intervjuer

61 Trängselskatt Hur ställer du dig till följande påståenden om framkomlighet och trafik i Göteborgsregionen Trängselskatt är ett bra sätt att påverka och förändra trafikflöden i Göteborg Trängselskatt är ett bra sätt att medfinansiera infrastrukturprojekt i Göteborg Man Kvinna år år år Göteborgs innerstad Hisingen Övriga delar av Göteborgs Kranskommun Göteborgs kommun % 2% 4% % % 1% % 2% 4% % % 1% För (-) Neutral (4) Mot (1-3) Vet ej/ej svar Bas:, 1 1 intervjuer 1

62 Trängselskatt Hur ställer du dig till följande påståenden om framkomlighet och trafik i Göteborgsregionen Trängselskatt är ett bra sätt att påverka och förändra trafikflöden i Göteborg Trängselskatt är ett bra sätt att medfinansiera infrastrukturprojekt i Göteborg m, fp, c, kd v, s, mp Moderaterna Folkpartiet Kristdemokraterna Centerpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna % 2% 4% % % 1% % 2% 4% % % 1% För (-) Neutral (4) Mot (1-3) Vet ej/ej svar Bas:, 1 1 intervjuer 2

63 Framkomlighet Män anser genomgående att det är viktigare att satsa på framkomligheten i trafiken. Medan yngre inte tycker det är lika viktigt. Boende i innerstan tycker framkomligheten är mindre viktig. Personer med borgerliga anser att framkomligheten är mindre viktig än de med vänsterattityder. Drygt tre av fyra anser att god framkomlighet utanför innerstaden är viktig för Göteborgs attraktivitet. En av tio anser inte det. Drygt två av tre anser att det är viktigt att skapa förutsättningar för att ha bil även om man bor i en storstad. Knappt en av fem anser inte det. Knappt två av tre anser att det är viktigt att fortsätta bygga ut Göteborgs trafiknät för framkomligheten med bil. Nästan en av fyra tycker inte att det är viktigt att bygga ut trafiknätet för bil. 3

64 Framkomlighet och förutsättningar för bil viktigt Hur ställer du dig till följande påståenden om framkomlighet och trafik i Göteborgsregionen? Medel God framkomlighet med bil utanför innerstaden är viktigt för en stads attraktivitet , Det är viktigt att skapa förutsättningar för att kunna ha bil även om man bor i en storstad ,3 Det är viktigt att fortsätta att bygga ut Göteborgs trafiknät för att underlätta framkomligheten med bil , % 2% 4% % % 1% Håller med helt Håller inte med alls Vet ej/ej svar Bas:, 1 1 intervjuer 4

65 Framkomlighet och förutsättningar för bil viktigt Hur ställer du dig till följande påståenden om framkomlighet och trafik i Göteborgsregionen? % 1 Håller med (-) Man Kvinna God framkomlighet med bil utanför innerstaden är viktigt för en stads attraktivitet Det är viktigt att skapa förutsättningar för att kunna ha bil även om man bor i en storstad Det är viktigt att fortsätta att bygga ut Göteborgs trafiknät för att underlätta framkomligheten med bil Bas:, 1 1 intervjuer

66 Framkomlighet och förutsättningar för bil viktigt Hur ställer du dig till följande påståenden om framkomlighet och trafik i Göteborgsregionen? % 1 Håller med (-) 1-3 år 4-4 år - år God framkomlighet med bil utanför innerstaden är viktigt för en stads attraktivitet Det är viktigt att skapa förutsättningar för att kunna ha bil även om man bor i en storstad Det är viktigt att fortsätta att bygga ut Göteborgs trafiknät för att underlätta framkomligheten med bil Bas:, 1 1 intervjuer

67 Framkomlighet och förutsättningar för bil viktigt Hur ställer du dig till följande påståenden om framkomlighet och trafik i Göteborgsregionen? % 1 Håller med (-) Göteborgs innerstad Hisingen Övriga delar av Göteborgs kommun Kranskommun God framkomlighet med bil utanför innerstaden är viktigt för en stads attraktivitet Det är viktigt att skapa förutsättningar för att kunna ha bil även om man bor i en storstad Det är viktigt att fortsätta att bygga ut Göteborgs trafiknät för att underlätta framkomligheten med bil Bas:, 1 1 intervjuer

68 Framkomlighet och förutsättningar för bil viktigt Hur ställer du dig till följande påståenden om framkomlighet och trafik i Göteborgsregionen? % 1 Håller med (-) Beroende av bil: Stort Beroende av bil: Medel Beroende av bil: Litet/inget God framkomlighet med bil utanför innerstaden är viktigt för en stads attraktivitet Det är viktigt att skapa förutsättningar för att kunna ha bil även om man bor i en storstad Det är viktigt att fortsätta att bygga ut Göteborgs trafiknät för att underlätta framkomligheten med bil Bas:, 1 1 intervjuer

69 Framkomlighet och förutsättningar för bil viktigt Hur ställer du dig till följande påståenden om framkomlighet och trafik i Göteborgsregionen? % 1 Håller med (-) God framkomlighet med bil utanför innerstaden är viktigt för en stads attraktivitet Det är viktigt att skapa förutsättningar Det är viktigt att fortsätta att bygga ut för att kunna ha bil även om man bor i Göteborgs trafiknät för att underlätta en storstad framkomligheten med bil m, fp, c, kd v, s, mp Moderaterna Folkpartiet Kristdemokraterna Centerpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Bas:, 1 1 intervjuer

70 Fordonsindustrin Fordonsindustrin har genomgående en mycket stark ställning i Göteborgsregionen, fyra av fem är positiva till industrin och framtida satsningar på näringen. Män och äldre är relativt sett ännu mer positiva. Skillnad i attityd mellan boende på Hisingen och de i innerstaden. Personer med borgerliga åsikter tycker fordonsindustrin är viktigare än de med vänstersympatier, däremot är de mer skeptiska till satsningar från offentlig sektor. Bara några enstaka procent är negativa till fordonsindustrin. Nästan tre av fem tror att en majoritet av bilarna i Göteborgsregionen kommer drivas med el eller andra klimatneutrala drivmedel år 23. En av tre har ingen åsikt eller är mer skeptiska

71 Fordonsindustrin viktigast Hur ställer du dig till följande påståenden om Göteborgsregionen? Medel Att satsa på att Göteborgsregionen blir världsledande inom utveckling av miljövänliga fordon är en bra idé ,1 Utveckling och tillverkning av fordon är en viktig näring/industri för Göteborgsregionen , Det är viktigt att man i Göteborgsregionen säkerställer fordonsbranschens behov av kompetens , Den offentliga sektorn bör aktivt stötta miljövänligare bilism , % 2% 4% % % 1% Håller med helt Håller inte med alls Vet ej/ej svar Bas:, 1 1 intervjuer 1

72 Fordonsindustrin viktigast Hur ställer du dig till följande påståenden om Göteborgsregionen? % 1 Håller med (-) Man Kvinna Att satsa på att Göteborgsregionen blir världsledande inom utveckling av miljövänliga fordon är en bra idé Utveckling och tillverkning av fordon är en viktig näring/industri för Göteborgsregionen Det är viktigt att man i Göteborgsregionen säkerställer fordonsbranschens behov av kompetens Den offentliga sektorn bör aktivt stötta miljövänligare bilism Bas:, 1 1 intervjuer 2

73 Fordonsindustrin viktigast Hur ställer du dig till följande påståenden om Göteborgsregionen? % 1 Håller med (-) 1-3 år 4-4 år - år Att satsa på att Göteborgsregionen blir världsledande inom utveckling av miljövänliga fordon är en bra idé Utveckling och tillverkning av fordon är en viktig näring/industri för Göteborgsregionen Det är viktigt att man i Göteborgsregionen säkerställer fordonsbranschens behov av kompetens Den offentliga sektorn bör aktivt stötta miljövänligare bilism Bas:, 1 1 intervjuer 3

74 Fordonsindustrin viktigast Hur ställer du dig till följande påståenden om Göteborgsregionen? % 1 Håller med (-) Göteborgs innerstad Hisingen Övriga delar av Göteborgs kommun Kranskommun Att satsa på att Göteborgsregionen blir världsledande inom utveckling av miljövänliga fordon är en bra idé Utveckling och tillverkning av fordon är en viktig näring/industri för Göteborgsregionen Det är viktigt att man i Göteborgsregionen säkerställer fordonsbranschens behov av kompetens Den offentliga sektorn bör aktivt stötta miljövänligare bilism Bas:, 1 1 intervjuer 4

75 Fordonsindustrin viktigast Hur ställer du dig till följande påståenden om Göteborgsregionen? % 1 Håller med (-) Körkort: Ja Körkort: Nej Att satsa på att Göteborgsregionen blir världsledande inom utveckling av miljövänliga fordon är en bra idé Utveckling och tillverkning av fordon är en viktig näring/industri för Göteborgsregionen Det är viktigt att man i Göteborgsregionen säkerställer fordonsbranschens behov av kompetens Den offentliga sektorn bör aktivt stötta miljövänligare bilism Bas:, 1 1 intervjuer

76 Fordonsindustrin viktigast % 1 Hur ställer du dig till följande påståenden om Göteborgsregionen? Håller med (-) Att satsa på att Göteborgsregionen blir världsledande inom utveckling av miljövänliga fordon är en bra idé Utveckling och tillverkning av fordon är en viktig näring/industri för Göteborgsregionen Det är viktigt att man i Göteborgsregionen säkerställer fordonsbranschens behov av kompetens Den offentliga sektorn bör aktivt stötta miljövänligare bilism m, fp, c, kd v, s, mp Moderaterna Folkpartiet Kristdemokraterna Centerpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Bas:, 1 1 intervjuer

77 Miljövänliga drivmedel Hur ställer du dig till följande påståenden om Göteborgsregionen? Medel År 23 kommer en majoritet av bilarna i Göteborgsområdet att drivas med el eller bränslen som inte påverkar klimatet negativt , % 2% 4% % % 1% Håller med helt Håller inte med alls Vet ej/ej svar Bas:, 1 1 intervjuer

Rapport. Tillgänglighet & Parkering i Storstäderna. Bil Sweden

Rapport. Tillgänglighet & Parkering i Storstäderna. Bil Sweden Rapport Tillgänglighet & Parkering i Storstäderna Bil Sweden 16-12-08 Om undersökningen Syfte Metod Målgrupp Antal intervjuer Attitydundersökning rörande framkomlighet och parkering i de tre storstäderna.

Läs mer

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Rapport Förbifart Stockholm Stockholms Län Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Bakgrund och syfte 4 Förbifart Stockholm har fått s.k. tillåtlighet av regeringen den 3 september. Arbetet med

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer

Stort stöd för rätten att välja skola

Stort stöd för rätten att välja skola Stort stöd för rätten att välja skola Anser du att det är rätt eller fel att man kan välja vilken grund- eller gymnasieskola barnen ska gå i? Samtliga 8 Man 8 Kvinna 8- år - år 8 - år 8 - år 8 - tkr/år

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna Trots att politiska representanter angett att det finns ett stabilt stöd för projektet med ett Nobel Center på Blasieholmen är inte

Läs mer

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket SVENSKAR OM BILEN Svenskar om bilen Att vi som bor i Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Vi behöver bilen för att klara av vårt livspussel och för att kunna sköta våra arbeten. Vi använder den i

Läs mer

Stockholmarna om tiggeri 24 oktober Ipsos.

Stockholmarna om tiggeri 24 oktober Ipsos. Stockholmarna om tiggeri 24 oktober 2016 1 2015 Ipsos. Majoritet av stockholmarna vill förbjuda tiggeri 55 procent av stockholmarna tycker att tiggeri ska vara förbjudet medan 31 procent tycker att det

Läs mer

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Marie Demker Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den december Ipsos: david.ahlin@ipsos.com 4 Ipsos. All rights reserved Ökat stöd för svenskt Nato-medlemskap Stödet för att Sverige bör gå med

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringen. Den Nya Välfärden

Allmänhetens uppfattning om invandringen. Den Nya Välfärden Allmänhetens uppfattning om invandringen Den Nya Välfärden 16-03-25 Om undersökningen 4 Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. 4 Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12. Ekonomi-SKOP 2 s 2 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt pessimism om Sveriges ekonomiska situation - Borgerliga sympatisörer betydligt mer pessimistiska än rödgröna - Öka optimism om den egna hushållsekonomin

Läs mer

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden TIMBRO Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Rapport från opinionsundersökning 2 februari 2009 Arne Modig 1 Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Syftet med undersökningen

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Feb mar 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Feb mar 12. Ekonomi-SKOP 21 s 16 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - stärks - Ny uppåtriktad trend etablerad men från en låg nivå - Bland Sverigedemokraternas sympatisörer dominerar pessimismen - Men även många

Läs mer

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning Eftervalsundersökning Byggnads 2010 Byggnads medlemspanel Ca 2000 medlemmar ingår i panelen. 954 medlemmar har svarat på denna enkät. Fältperioden var 23/9-20/10 2010 Resultatet är viktat så att resultatet

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Opinionsundersökning NCC September 2014

Opinionsundersökning NCC September 2014 Opinionsundersökning NCC September 2014 Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden 6 till

Läs mer

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP-research Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 10 juni och den 5 juli 2016 intervjuades

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem 2014-05-23 Karin Nelsson Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem Mätning om politiskt missnöje Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets missnöje med olika samhällsproblem.

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och intervjuades drygt 1.000 personer.

Läs mer

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015 DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 3 november 5 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 5 Ipsos. All rights reserved 2 5 Ipsos. Anser du att den kommun

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Män och kvinnor 16 år och äldre i hela landet

Män och kvinnor 16 år och äldre i hela landet Hygien Undersökning: Hygien Projektnummer: 3241080 Uppdragsgivare: Colgate-Palmolive Tid för fältarbete: 24-28 januari 1994 Antal gjorda intervjuer: 1000 Intervjuade: Intervjumetod: Projektledare: Städvanorna

Läs mer

Partiledare,Expr Internetundersökning med allmänheten 9-12 aug 2012 Copyright (c) 2012 Demoskop AB ----Kön Ålder -----

Partiledare,Expr Internetundersökning med allmänheten 9-12 aug 2012 Copyright (c) 2012 Demoskop AB ----Kön Ålder ----- Partiledare,Expr0104 1 ----Kön---- ----- Ålder ----- -------Utbildning-------- Alla 18-40- Folk/ Gymn Högsk/ % Man Kvinna 39år 64år 65-år Grund Univ/Forsk Antal intervjuer (1316) (751) (559) (206) (672)

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003 Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration Ingvar Svensson Maj 2003 Förord På några tiotal år har andelen människor med utländsk bakgrund i Sverige stigit snabbt. De stora majoriteten av de

Läs mer

Allmänheten om klimatförändringar

Allmänheten om klimatförändringar Allmänheten om klimatförändringar Projektnummer 3806400 2000-11-11 Sifo Research & Consulting AB Linnégatan 87 Tel: +46 (0)8-507 420 00 Fax: +46 (0)8-507 420 01 SE-114 78 Stockholm E-mail: info@sifo.se

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Vill ni vinna tjänstemännens röster i valet 2018?

Vill ni vinna tjänstemännens röster i valet 2018? Vill ni vinna tjänstemännens röster i valet 2018?

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal)

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) GENOMFÖRANDE Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) 1200 intervjuer. 10 minuters intervju Onlineintervjuer

Läs mer

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro Resultat Analys av Sverigedemokraternas valresultat Timbro 214-11-18 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var den svenska röstberättigade allmänheten Totalt genomfördes 3888 intervjuer i målgruppen

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Underkänt! Eskilstunabornas åsikter om skolan

Underkänt! Eskilstunabornas åsikter om skolan Underkänt! Eskilstunabornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Ekonomi viktigast Den ekonomiska situationen i världen har gjort att folket rankar ekonomi som den viktigaste politiska frågan just nu. Tidigare har arbetslöshet

Läs mer

OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR

OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR ULRIKA ANDERSSON, DOCENT/UNDERSÖKNINGSLEDARE www.som.gu.se Ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst www.som.gu.se Politiskt intresse bland skåningar

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 -research Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och den

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 18 ember - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Minskat missnöje men fortsatt lågt betyg för regeringen - Lägsta förtroendebalansen sedan maj 2005-44 procent anser att regeringen

Läs mer

Politisk reklam i TV

Politisk reklam i TV Novus Opinion Politisk reklam i TV 1 juli 2009 David Ahlin Allmänheten om TV-reklam från politiska partier Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av TV4. Intervjuerna har genomförts

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen Trängselskatt Backa Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Primärområden - SDN Norra Folkmängd 2012 Backa Brunnsbo Skogome Skälltorp 7 592 6 444 2 549 8 488 Säve Rödbo Kärra Tuve

Läs mer

Underkänt! Boråsarnas åsikter om skolan

Underkänt! Boråsarnas åsikter om skolan Underkänt! Boråsarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 och 25 intervjuades 1. personer om hur de

Läs mer

Under hösten 2006 byttes den svenska socialdemokratiska regeringen ut. Valdagens

Under hösten 2006 byttes den svenska socialdemokratiska regeringen ut. Valdagens Flyktingpolitik viktigt för vem? Flyktingpolitik viktigt för vem? Marie Demker Under hösten 2006 byttes den svenska socialdemokratiska regeringen ut. Valdagens viktigaste budskap var förstås just det en

Läs mer

Den svenska miljöopinionen. - utveckling och läget idag. Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet

Den svenska miljöopinionen. - utveckling och läget idag. Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet Den svenska miljöopinionen - utveckling och läget idag Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet Varför studera miljöopinionen? Stöd för miljöpolitik viktig del för framgångsrik

Läs mer

Allmänheten om kärnkraft

Allmänheten om kärnkraft Novus Opinion Allmänheten om kärnkraft Oktober 2008 Arne Modig 2008-10-30 Allmänheten om kärnkraft Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Analysgruppen vid KSU, Kärnkraftsäkerhet

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP WEBBDIALOG Webbdialogen genomfördes under oktober och november genom att människor uppmanades att gå in på webbplatsen nextstop2035.se och påverka

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och 4 mars 212 intervjuades cirka

Läs mer

Rapport. Skrotpeng. Bil Sweden & MRF 2009-04-08

Rapport. Skrotpeng. Bil Sweden & MRF 2009-04-08 Rapport Skrotpeng Bil Sweden & MRF 0-04-08 Målgrupp och metod 4 Målgruppen var Allmänheten 18 år och uppåt i Sverige 4 Det har sammanlagt genomförts 1000 telefonintervjuer. 4 Intervjuerna genomfördes 31

Läs mer

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre Äldres boende områdesfakta Antal personer 65 år och äldre Syfte med delprojektet/strategin Utveckla en modell för att beskriva äldres boende i såväl stadsdelar som delområden i staden Underlag för fördjupade

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Kvoterad föräldraförsäkring svagt stöd i opinionen TIMBRO TIMBRO [REFORMSTRATEGIER] Peter Santesson DECEMBER 2011

Kvoterad föräldraförsäkring svagt stöd i opinionen TIMBRO TIMBRO [REFORMSTRATEGIER] Peter Santesson DECEMBER 2011 Kvoterad föräldraförsäkring svagt stöd i opinionen Peter Santesson DECEMBER 2011 TIMBRO TIMBRO [REFORMSTRATEGIER] 2 Bakgrund I en debattartikel i Expressen (25 november 2011) argumenterar Peter Santesson,

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan

Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Vem vill rösta på ett företagarparti?

Vem vill rösta på ett företagarparti? Juni 2010 Vem vill rösta på ett företagarparti? Innehåll Sammanfattning... 3 Den svenska allmänhetens beredskap att rösta på ett företagarparti... 4 LO-medlemmar positiva till ett företagarparti... 5 Företagarna

Läs mer

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Opinionsundersökning Järva. Kontakt ABF Stockholm: Katarina Gold Kontakt Novus: Mats Elzén, Liza Pettersson Datum: 9 juni 2017

Opinionsundersökning Järva. Kontakt ABF Stockholm: Katarina Gold Kontakt Novus: Mats Elzén, Liza Pettersson Datum: 9 juni 2017 Opinionsundersökning Järva Kontakt ABF Stockholm: Katarina Gold Kontakt Novus: Mats Elzén, Liza Pettersson Datum: 9 juni 2017 1 Resultat 2 ABF Stockholm Sammanfattning av resultaten BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1 BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi februari 2006 Sida 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet

Läs mer

Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden

Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden TIMBRO Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden 11 mars 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden Nio av tio har under

Läs mer

Metod har varit telefonintervjuer och 150 intervjuer har gjorts inom varje geografisk målgrupp.

Metod har varit telefonintervjuer och 150 intervjuer har gjorts inom varje geografisk målgrupp. Metod har varit telefonintervjuer och 150 intervjuer har gjorts inom varje geografisk målgrupp. 00 adresser har använts inom respektive kvotgrupp och vi har ringt till dess kvoten har fyllts. Totalt har

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -09-02 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Väljaropinionen

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 2017 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos mars: Moderaternas tapp fortsätter DN/Ipsos

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Sverige är på väg åt fel håll För första gången menar fler att Sverige är på väg åt fel håll än de som menar att landet är på rätt väg. Detta samtidigt

Läs mer