Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008"

Transkript

1 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008

2 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare på uppdrag av Swedbank Private Banking. Undersökningen skickades ut 13 juni. Ett par dagar före undersökningen uppmanades idrottarna att besvara undersökningen via ett e-postbrev från Per Elofsson. Till de som inte besvarade enkäten inom en vecka skickades en påminnelse med en ny länk till undersökningen Undersökningen har totalt skickats ut till 52 personer varav 25 besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på knappt 50%

3 Motiveringar Tjänar små pengar. Jag har en rådgivare via Swedbank som fungerar mycket bra Man bör investera smart för att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt (med tanke på skatteklimatet i Sverige) Man vill ju ha en bra och trovärdig men under karriären så var det många olika som kom med sitt alldeles speciella förslag. Placeringarna sattes lite här och där för att sedan inte alls höra ihop med varandra. Man tappade helhetskollen Detta gäller personligen då jag redan har bra hjälp Bra att få hjälp med att få pengar att växa En mycket stor del av idrottsmännen anser att det är önskvärt att ha en ekonomisk rådgivare. 84% anser att det är önskvärt i ganska eller i mycket stor utsträckning varav 16% svarade mycket stor utsträckning. Skala 1= Mycket liten, 2= Ganska liten, 3= Ganska stor, 4= Mycket stor

4 Motiveringar Jag har idag en personlig bankman som följer upp och är trovärdig. Sen har jag bra rådgivning från min sambo Banken vill tjäna pengar på sina egna produkter som är dyra. Släkt och vänner är i regel rätt uselt också, men de är gratis. Bäst är att följa aktiespararens råd tycker jag Så många som 56% litar främst på släkt och vänner då det gäller att välja en ekonomisk rådgivare. Resterande 44% litar mest på banken. Ingen har svarat att de främst litar på försäkringsbolag

5 Motiveringar Har utbildning och jobb Inte helt konkret ännu men många planer och pågående projekt just nu inför min framtid Jag utbildar mig inom beteendevetenskap och föreläser även en del idag. Jag vill jobba som framgångscoach i företag och inom idrotten. Hjälpa personer och företag att växa och bli effektivare Från aktiv ena dan till skadad med hopp om en fortsatt karriär. Det fanns aldrig någon plan för livet efter idrotten för min del Förvalta mina pengar, göra barn och jobba lagom Även om en klar majoritet har en plan för framtiden så är det ändå ganska många (28%) som inte har någon plan för framtiden. En del av de som enkäten riktade sig till är inte aktiva idrottare idag vilket kan påverkat resultatet.

6 Det absolut viktigast av dessa faktorer då det gäller hur man väljer ekonomisk rådgivare är att den ekonomiska rådgivaren förstår respondentens situation och hur de kan förbättra dess ekonomi (alternativ 2). Därefter kommer att rådgivaren har en helhetssyn och kan guida till hjälp inom även andra områden (alternativ 4). Att rådgivaren kan respondentens idrott eller att man känner någon annan som anlitar samma rådgivare är ganska oviktigt. Skala 1= Mycket liten, 2= Ganska liten, 3= Ganska stor, 4= Mycket stor

7 Så här i efterhand, vad fanns det för områden där du ser att du skulle haft nytta av en ekonomisk rådgivare då det gäller tiden före karriären? Vänligen beskriv vilka områden detta skulle varit. Detta kan vara allt som rör frågor som: familjeekonomi, personlig budget, hjälp med vardagsekonomi som autogiro, försäkringar, professionell hjälp med personligt varumärke Grundläggande kunskaper om bildande av bolag Allt som kan förbättra min ekonomiska situation Alltid haft bra vägledning Skatt, så du har en koll på hur du ska skatta som idrottare. Hjälp med en plan för att få en trygghet i framtiden, personlig hjälp med varumärke Veta vad man kan göra med prispengarna. Placeringar. Eget företag. Möjligheter att skicka faktura. Personligt varumärke. Försäkringar Både med hjälp om att starta egen firma i någon form samt med hjälp om försäkringar. Varumärket hade också varit bra, det kopplas till egen firma Personligt varumärke, personlig budget Min pappa är ekonom därför har jag alltid fått den nödvändiga rådgivningen som jag har behövt under början av karriären. Efter hand som jag har blivit mer framgångsrik har min pappa kopplat in en ekonomisk rådgivare via vår bank som har väglett både mig och min pappa. Numera finns det ytterligare två personer som vägleder mig inom olika områden som berör min framtid

8 Fortsättning: Så här i efterhand, vad fanns det för områden där du ser att du skulle haft nytta av en ekonomisk rådgivare då det gäller tiden före karriären? Vänligen beskriv vilka områden detta skulle varit. Min pappa är ekonom därför har jag alltid fått den nödvändiga rådgivningen som jag har behövt under början av karriären. Efter hand som jag har blivit mer framgångsrik har min pappa kopplat in en ekonomisk rådgivare via vår bank som har väglett både mig och min pappa. Numera finns det ytterligare två personer som vägleder mig inom olika områden som berör min framtid Både med försäkringar och med aktieplacering som ex.! Men även att jag själv skulle lära mig att förstå helheten bättre Allt från pensionssparande till investeringar som kan ge arbete efter karriären De första åren i utlandet. Investeringar och hur det ser ut i det landet man är, med skatter, försäkringar och dylikt Jag har alltid varit ekonomisk av mig men det jag hade uppskattat skulle vara en enkel utbildning i egen företagsekonomi Inget specifikt behov före karriären Nej inte innan karriären. Men det är viktigt att göra rätt från början när pengarna börjar rulla in hjälp med att ha koll på pengar och lätt kunna överföra mellan min amerikanska bank och svenska. Ha mer koll på mina pengar och kunna planera min situation. Kunna spara pengar för framtiden på ett bra sätt. Och även kanske starta upp något eget varumärke i framtiden då jag kan göra det efter college karriären.

9 Vad finns det för områden där du ser att du skulle ha nytta av en ekonomisk rådgivare under karriären? Vänligen beskriv vilka områden detta skulle vara. Detta kan vara allt som rör frågor som företagsekonomi, avsättning av pengar, avtal med agenter och sponsorer, ekonomisk strategi för framtiden, skattejuridik om du jobbat utomlands och vill hem till Sverige, försäkringar. Skatter på och placering av pris/sponsorpengar Grundläggande kunskap om bildande av bolag Pengaplacering i fonder av sponsorpengar placeringar, sparande Bästa sättet att få in prispengar och sponsorpengar med målet att betala så lite skatt som möjligt. Speciellt reglerna kring prispengar är väldigt luddiga och alla säger olika om vad som är bäst; att ta det privat eller i företaget Har fått den hjälp jag behöver Avtal med agenter och sponsorer, ekonomisk strategi för framtiden Skattejuridik tycker jag är svårt. Försäkringar, vad händer om jag får en skada eller är sjuk hela säsongen. Hantering och placering av prispengar. Avtal med sponsorer och agenter. Ekonomisk strategi för framtiden

10 Fortsättning: Vad finns det för områden där du ser att du skulle ha nytta av en ekonomisk rådgivare under karriären? Vänligen beskriv vilka områden detta skulle vara. Avtal överhuvudtaget Samma svar som på förra frågan Det som ni nämner i exemplen ovan Avtal med agenter och sponsorer och ekonomisk strategi för framtiden Samma som föregående Företagsekonomi, försäkringar kring ens egen person -Skatteplanering - Svensk / Utländsk lagstiftning vid inkomst i utlandet - Försäkringssituation Hjälp att hitta samarbetspartners, sponsorer. Efter att jag har gått ut college och kan då få sponsorer som kan hjälpa mig med min penga situation, så skulle jag jätte gärna vilja ha hjälp med det eftersom jag inte riktigt har någon koll. Har pratat med några agenter och så men kan inte det än pga skolan i USA men vet inte riktigt vad som är bra dealer och så. Kan inte så mycket heller om vad jag kan göra med mig utbildning som jag fått i USA och hur man på bästa sätt använda sig av den hemma i Sverige och kanske hitta ett bra jobb. Ekonomisk strategi för framtiden, skattejuridik

11 Vad ser du för områden där du skulle ha nytta av en ekonomisk rådgivare efter karriären? Vänligen beskriv vilka områden detta skulle vara. Detta kan vara allt som rör frågor som: personlig budget, familjeekonomi, pension & försäkringar, ny karriär efter idrotten, mitt personliga varumärke Pension, huslån mm Fondplacering Mitt personliga varumärke Ny karriär och mitt varumärke Pension är intressant för att du inte jobbat som anställd. ny karriär Ta vara på mitt personliga varumärke. Ny karriär. Eget företag. Pension Steget när det gäller tex egen firma varumärke nytt jobb Jag har rådgivare för tiden efter karriären. Jag behöver rådgivning inom privat ekonomi, personliga varumärken, pension, företagsamhet. Planer för ny karriär har jag redan Det som ni nämner i exemplet ovan I första hand det personliga varumärket Lite beroende på vad man ska syssla med. Kan vara väldigt bra om man startar eget eller något varumärke. PR hjälp Försäkringar, liv och barn

12 Fortsättning: Vad ser du för områden där du skulle ha nytta av en ekonomisk rådgivare efter karriären? Vänligen beskriv vilka områden detta skulle vara. Svårt att säga, har inte känt något sådant behov än. Varumärkesutnyttjande. Man lever mycket för sin sport och allt kretsar kring det. Som damhockey spelare rör det sig inte om så mycket pengar om man inte skulle kunna hitta en bra sponsor som kan hjälpa en, som jag verkligen skulle vilja. Men att ha levt med inte så jätte mycket pengar och man satsar mycket på sin sport så skulle det vara en bra hjälp att kunna få hjälp även efter karriären i fall man har det lite jobbigt med sin personliga budget. Man hinner inte jobba heltid om man samtidigt ska kunna göra en elitsatsning mot OS, under sin karriär. Även kanske någon pension eller liknande som man känner sig trygg och vet att man kommer att klara sig bra efter sin karriär. Pension

13 Motiveringar Har däremot stor hjälp av en revisor. Ja men ingen bankman Nja är väl ett bättre svar. När jag är i behov av hjälp har jag möjlighet att få det. Jag har en del goda vänner med erfarenhet. Men jag försöker lära mig själv, ha min egen plan och sätta mina egna mål. Majoriteten (64%) har redan idag en ekonomisk rådgivare.

14 Motiveringar En hjälpsam herre som ser till mig och mina barn bästa. Följer upp och rådgiver med placeringar Alla svarande är antingen ganska nöjda eller mycket nöjda med sin rådgivare varav 56% svarat att de är mycket nöjda. Frågan är bara ställd till de 16 svarande som har en ekonomisk rådgivare idag Skala 1= Mycket missnöjd,2=något missnöjd, 3= Ganska nöjd,4= Mycket nöjd

15 Vad är orsaken till att ni har en personlig ekonomisk rådgivare? Livet efter karriären Jobbar lite på en bank Jag får hjälp med mitt företag där mina sponsor pengar går in För att få bra hjälp att sköta min ekonomi Vill ha optimala förutsättningar på alla områden Hjälper till i dom lägen då jag behöver Har inte kunskapen själv vad gäller placering, bidning och bokföring av bolag mm Det behövs sannerligen i den ekonomiska djungeln. Väldigt tacksamt för då kan jag under min karriär fokusera mer på idrotten och ta hjälp inom de områden som jag inte behärskar lika bra. För att utnyttja de resurser man har på ett så optimalt sätt som möjligt För att få så bra struktur som möjligt på alla viktiga områden Banken ställer upp Bra kontakt på banken och som kan hjälpa mig med ärenden på studs. Det finns alltid tid för mig. Administration av aktiebolag

16 Motiveringar från de som svarat ja Inom en mindre idrott med små medel att verkligen kunna satsa 100%. Uppbackning runt omkring Mer resurser, mer tid till träning och framgångar Från början av min idrottskarriär gjorde den att jag inte kunde träna så mycket som jag ville Om jag inte får in tillräckligt med pengar för att klara av mina kostnader För mig funkar det bra eftersom jag pluggar i USA och får stipendium då och när jag kommer hem från USA under sommaren så bor jag hemma hos mina föräldrar. Men så fort jag kommer hem så måste jag försöka hitta ett sätt då jag inte behöver jobba heltid så jag kan satsa ännu mer på min idrott och känna att jag har en trygg framtid En tredjedel av de svarande hindras att lyckas bättre pga. sin ekonomi. Från kommentarerna kan vi se att man inte kan satsa lika mycket tid och inte kanske har de resurser som behövs för att träna och återhämta sig optimalt. Motiveringar från de som svarat Nej Både ja och nej. Jag kan ju leva på min idrott men jag har ju inga Foppa pengar att röra sig med. Med tanke på efter karriären vill säga Före detta aktiv Har haft min karriär Jag har den uppbackning som krävs. Men visst, en del av min motivation kommer av att jag vill tjäna mera pengar

17 Sammanfattning En mycket stor del av idrottsmännen anser att det är önskvärt att ha en ekonomisk rådgivare. 84% anser att det är önskvärt i ganska eller i mycket stor utsträckning, varav 16% svarade mycket stor utsträckning. Så många som 56% litar främst på släkt och vänner då det gäller att välja en ekonomisk rådgivare. Resterande 44% litar mest på banken. Inga har svarat att de främst litar på försäkringsbolag Även om en klar majoritet har en plan för framtiden så är det ändå ganska många (28%) som inte har någon plan för framtiden. En del av de som enkäten riktade sig till är inte aktiva idrottare idag vilket kan påverkat resultatet då dessa redan kan ha skaffat en ny karriär Det absolut viktigast av de faktorer som vi undersökt då det gäller hur man väljer ekonomisk rådgivare är att den ekonomiska rådgivaren förstår respondentens situation och hur de kan förbättra dess ekonomi, därefter kommer att rådgivaren har en helhetssyn och kan guida till hjälp inom även andra områden. Att rådgivaren kan respondentens idrott är ganska oviktigt Då det gäller tiden före karriären skulle idrottsmännen kunna ha nytta av ekonomisk rådgivare främst då det gäller placeringshjälp, att utveckla sitt personliga varumärke, starta eget bolag och vilka försäkringar man bör eller kan skaffa sig

18 Sammanfattning, forts Beträffande användandet av ekonomisk rådgivning under själva karriären så är det lite andra saker man skulle vilja ha hjälp med. Det rör sig då främst om skattefrågor kring sponsorpengar och prispengar, hjälp med placering av dessa pris- och sponsorpengar, hur man skaffar sponsorer och hjälp kring avtal med sponsorer och agenter När vi frågar om tiden efter avslutad karriär svarar idrottsmännen att de främst kan behöva rådgivning kring det personliga varumärket, en ny karriär och pensionsfrågor Majoriteten av de idrottsmän som besvarat enkäten (64%) har redan idag en ekonomisk rådgivare. Alla som idag har en ekonomisk rådgivare är antingen ganska nöjda eller mycket nöjda med sin rådgivare. 56% av dessa har svarat att de är mycket nöjda med sin rådgivare. Svaren varierar men de som anges mest frekvent som orsaken till att man har en ekonomisk rådgivare är att man själv saknar kunskap och/eller tid att hantera det på egen hand. Flera svarande nämner att de får hjälp av banken En tredjedel av de svarande hindras att lyckas bättre på grund av sin ekonomi. Från kommentarerna kan vi se att man inte kan satsa lika mycket tid och inte kanske har de resurser som behövs för att träna och återhämta sig optimalt

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Det här är början på ett kapitel om SOK som i nuläget nästan enbart baseras på en intervju. Vad jag vill ha hjälp med är upplägget samt vad som saknas/är överflödigt

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

VIVI-ANNE SEGERTOFT FIA ERIXON ORDNING OCH REDA.

VIVI-ANNE SEGERTOFT FIA ERIXON ORDNING OCH REDA. VIVI-ANNE SEGERTOFT FIA ERIXON ORDNING OCH REDA. Överlevnadsguiden för dig som drar ner rullgardinen så fort någon säger budget, moms och ekonomistyrning, men ändå vill lyckas med ditt företag. PROLOG

Läs mer

SFD 2012, Karlstad. Öppna svar: 10 maj Karlstad

SFD 2012, Karlstad. Öppna svar: 10 maj Karlstad SFD 2012, Karlstad Öppna svar: 10 maj Karlstad 1. Jag är 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% blivande företagare 41,9% företagare 15,1% arbetssökande 24,2% anställd 22,6% studerande rådgivare/vägledare

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer