Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje /2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012"

Transkript

1 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje /2012

2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola... 5 Fråga 2. Respondentens kön... 5 Fråga 3. Hur trivs du på skolan?... 6 Fråga 4. Hur nöjd är du med det jobb som du har lagt ner på ditt skolarbete under högstadiet?... 8 Fråga 5. Hur nöjd är du med resultatet som du uppnått på högstadiet? Fråga 6. Vilket program har du sökt till gymnasiet i första hand? Fråga 7. Hur bra tror du att du kommer att lyckas med gymnasiet med de kunskaper du har med dig från grundskolan? Fråga 8. Känner du någon som studerar eller studerat på högskola/universitet? Fråga 9. Vem känner du någon som studerar eller studerat på högskola/universitet? Fråga 10. Skulle du vilja studera på högskola/universitet efter gymnasiet? Fråga 11. Har du funderat på vad du skulle vilja studera Fråga 12. Vet du vad som krävs för att kunna söka till högskola/universitet? Fråga 13. Har du en god uppfattning om hur det är att studera på högskola/universitet? Fråga 14. Tror du att du skulle klara av att studera på högskola/universitet? Fråga 15. Hur ofta brukar du gå på Linje 14:s läxhjälp? Fråga 16. Varför går du på läxhjälpen? Fråga 17. Hur bra är läxhjälpens studenter på att handleda dig i ditt skolarbete? Fråga 18. Hur bra är läxhjälpens studenter på att motivera dig att satsa på ditt skolarbete? Fråga 19. Hur bra är läxhjälpens studenter på att motivera dig att studera vidare på högskola/universitet efter gymnasiet? Fråga 20. Hur bra tycker du att läxhjälpen är som helhet? Fråga 21. Varför går du inte på läxhjälpen? Fråga 22. Har du varit med på Linje 14:s workshop om framtid och utbildning på din skola när Åsa och studentambassadörerna kommit till din klass? Fråga 23. Hur bra tycker du att workshopen var? Fråga 24. Vad tyckte du om informationen du fick av dina lärare inför Linje 14:s workshop i din klass? [sida 2]

3 Fråga 25. Hur bra kan Linje 14:s studentambassadörer svara på dina frågor om utbildning? Fråga 26. Hur bra är Linje 14:s studentambassadörer på att dela med sig av sina egna erfarenheter om utbildning? Fråga 27. Var du med på studiebesöket på Örebro universitet? Fråga 28. Vad tyckte du om studiebesöket? Fråga 29. Ange vilken Prova på -lektion som du deltog i under studiebesöket på universitetet? 58 Fråga 30. Vad tycket du om prova på lektionen? Fråga 31. Vad tyckte du om rundvandringen på Campus? Fråga 32. Vad tyckte du om studenternas presentation av studentliv? Fråga 33. Kände du dig välkommen under studiebesöket på Örebro universitet? Fråga 34. Fick du information av sin lärare inför studiebesöket på Örebro universitet? Fråga 35. Fick du bra information av din lärare inför studiebesöket på Örebro universitet? Fråga 36. Vilket stämmer bäst in på dig gällande besöket på Örebro universitet? Fråga 37. Förbättringsförslag Sammanfattande slutsatser [sida 3]

4 Inledning Bakgrund & Syfte Linje 14 är ett projekt som drivs av Örebro universitet och Örebro kommun vilka samarbetar med Mikaelskolan och Vivallaskolan i Örebro. Syftet med projektet är att öka ungdomarnas generella intresse att studera vidare på högskola och universitet, samt att öka deras möjligheter till högre studier. Varje år genomförs en kvalitetsutvärdering för att ta reda på hur niondeklassarna i Mikaelskolan och Vivallaskolan, upplever de aktiviteter som arrangeras inom ramen för Linje 14. Detta år är andra gången som Örebro universitet genomfört denna enkät med hjälp av en extern leverantör då utvärderingen tidigare har genomförts internt. Frågeställningarna i årets enkät har till allra största del bestått av frågor som fanns i fjolårets enkät. Några av frågeställningarna har justerats, samtidigt som några har tillkommit och en har tagits bort. De förändringar som skett har utformats i samråd mellan projektledning för Linje 14 och Impera. I denna rapport visas årets resultat med jämförelser mot föregående års resultat, med undantag för de frågor som väsentligt förändrats. Metod och Urval Enkäten har genomförts som en kvantitativ undersökning och riktats till samtliga niondeklasser på Mikaelskolan och Vivallaskolan. Undersökningen har genomförts med hjälp av en pappersenkät som deltats ut i klasserna i samband med ett lektionstillfälle. Svarsfrekvens Av det totala antalet elever, som är som ingår i målgruppen har vi fått svar från 125 personer vilket innebär en svarsfrekvens på 82 %. I fjol var skillnaden i svarsfrekvensen mellan skolorna stor, medan i stort sett lika stor andel i år besvarat enkäten i Mikaelskolan (81 %) och i Vivallaskolan (84 %). En enkät har p g a felaktigt ifyllande tagits bort från undersökningen och svaren från den har inte räknats in i resultatet. Disposition I denna rapport redovisas samtliga frågor i samma ordning som de återfinns i frågeformuläret och kommenteras löpande. Uppställningen av diagram följer samma som i fjolårets rapport, men har i år även utökats med ett antal diagram där snittbetygen visas för skolorna. Resultatet redovisas på totalnivå för varje skola, samt nedbrutet på kön. Resultatet för betygsfrågorna redovisas med hjälp av separata grafer över betygsfördelningen för de båda skolorna. Vid redovisning av resultatet för flickor och pojkar redovisas precis som förra året snittbetyget för båda grupper i en och samma graf. Resultat som anges i procent avrundas till närmaste heltal. På betygsfrågorna har eleverna kunnat lämna ett betyg mellan 1 och 6, där 1 är det lägsta och 6 det högsta betyget. Betygen kan tolkas på ett sätt där betyg 1 och 2 är negativa/låga, 3 och 4 neutrala samt 5 och 6 är positiva/höga betyg. [sida 4]

5 Resultat Fråga 1. Vilken skola 2010/ /2012 Mikaelskolan Vivallaskolan Totalt Antal svar per skolan. Fråga 2. Respondentens kön Av de eleverna på Mikaelskolan som besvarat enkäten är 51 % tjejer och 49 % killar. Det är i stort sett samma fördelning som i fjol. Av de elever på Vivallaskolan som besvarat enkäten i år är 38 % tjejer och 61 % killar. En elev har inte angett ett svar. [sida 5]

6 Fråga 3. Hur trivs du på skolan? Samtliga skolor och år När det gäller hur eleverna trivs på skolan är medelvärdena är i stort sett oförändrade från i fjol. Trivseln är precis som tidigare högre år på Vivallaskolan än på Mikaelskolan. Mikaelskolan I år svarar 56 % av Mikaelskolans elever att de trivs bra eller mycket bra på sin skola. I fjol var motsvarande siffra 61 %, vilket tyder på en minskning av trivsel på skolan. [sida 6]

7 Vivallaskolan I år svarar 77 % av Vivallaskolans elever att de trivs bra eller mycket bra på sin skola. I fjol var motsvarande siffra 76 %. Kön Medelvärdet för trivsel är 4,8 för tjejerna, medan medelvärdet för killarna är 5,0, vilket innebär att snittvärdena för båda könen minskat marginellt. [sida 7]

8 Fråga 4. Hur nöjd är du med det jobb som du har lagt ner på ditt skolarbete under högstadiet? Samtliga skolor och år Snittvärdena har minskat något för båda skolorna sen fjolårets mätning. Mikaelskolan uppvisar i år ett snittvärde på 4,6 jämfört med 4,8 i fjol. Vivallaskolans elever har en lägre grad av nöjdhet än Mikaelskolan. Deras snitt är i år 4,2 jämfört med 4,4 i fjol. Mikaelskolan Andelen positiva betyg har minskat i år bland Mikaelskolans elever. I fjol var 68 % nöjda med det jobb man lagt ner på skolarbetet under högstadiet, i år var motsvarande siffra 59 %. [sida 8]

9 Vivallaskolan Andelen positiva betyg har minskat något i år bland Vivallaskolans elever. I fjol var 47 % nöjda med det jobb man lagt ner på skolarbetet under högstadiet, i år var motsvarande siffra 44 %. Kön Medelvärdet för tjejerna är 4,2 jämfört med fjolårets 4,5. Killarna är därmed mer nöjda än tjejerna med det arbete de lagt ner då killarna har givit ett snittvärde på 4,5. [sida 9]

10 Fråga 5. Hur nöjd är du med det resultat som du har uppnått på högstadiet? Samtliga skolor och år Eleverna på Vivallaskolan är i lägre grad nöjd med det resultat man har uppnått under högstadiet. Mikaelskolan har ett snittvärde på 4,5 jämfört med Vivallaskolans 4,0. Förändringarna från i fjol är marginella. Mikaelskolan Förändringen i svarens fördelning är marginell jämfört med i fjol. En viss ökning av andelen låga betyg kan ses, då 7 % i år jämfört med 2 % i fjol ger låga betyg. [sida 10]

11 Vivallaskolan Det har skett en del positiva förändringar i svarsfördelningen sedan i fjol. I år uppger 46 % att de är nöjda eller mycket nöjda med det resultat de uppnått. Motsvarande siffra förra året var 35 %. Det har alltså skett en klar förbättring från förra året. Det är dock även en relativt stor andel på 17 % (18 % förra året) som är missnöjd med sitt resultat. Kön Tjejernas snitt är i år 3,9 vilket är en minskning från fjolårets mätning då snittbetyget var 4,2. Killarna uppvisar däremot en klart ökad nöjdhet då deras snittvärdet ökat från 4,0 till 4,5 år. [sida 11]

12 Fråga 6. Vilket program har du sökt till gymnasiet i första hand? Mikaelskolan 2010/2011 De program som är vanligast när Mikaelskolans elever sökte in till gymnasiet 2011 var Naturvetenskap (32 %), Samhällsvetenskap (16 %) samt Ekonomi och teknik (11 %). Mikaelskolan 2011/2012 Vissa av programmen som visas i diagrammet har inte varit möjliga att söka till under de båda åren. De program som är vanligast när Mikaelskolans elever sökt in till gymnasiet i år är: Samhällsvetenskap (25 %), Naturvetenskap (22 %) och Ekonomi (15 %). Dessa tre samt Teknik var även de vanligaste programmen i fjol bland eleverna på Mikaelskolan. [sida 12]

13 Vivallaskolan2010/2011 De program som var vanligast när Vivallaskolans elever sökte in till gymnasiet 2011 var Naturvetenskap (30 %), Samhällsvetenskap (25 %) samt Teknikprogrammet (13 %). Vivallaskolan 2011/2012 Vid läsning av graferna är det viktigt att vara medveten om att vissa av programmen som visas i diagrammet har inte varit möjliga att söka till under de båda åren. De program som är vanligast när Vivallaskolans elever sökt in till gymnasiet är i år: Samhällsvetenskapsprogrammet (24 %) och Naturvetenskapsprogrammet (18 %). Dessa två var även de vanligaste programmen i fjol bland eleverna på Vivallaskolan. [sida 13]

14 Tjejer 2010/2011 Tjejerna sökte 2011 främst till Naturvetenskapsprogrammet (38 %) och Samhällsvetenskapsprogrammet (24 %). Tjejer 2011/2012 Vid läsning av graferna är det viktigt att vara medveten om att vissa av programmen som visas i diagrammet inte har varit möjliga att söka till under de båda åren. De program som är vanligast bland tjejerna när de sökt in till gymnasiet är i år: Samhällsvetenskapsprogrammet (29 %) och [sida 14]

15 Naturvetenskapsprogrammet (20 %). Dessa två var även de vanligaste programmen i fjol bland tjejerna fast i omvänd ordning. Killar 2010/2011 Killarna sökte i fjol främst till Naturvetenskapsprogrammet (23 %), Teknikprogrammet (21 %) samt Samhällsvetenskapsprogrammet (19 %). Killar 2011/2012 [sida 15]

16 Det är viktigt att vara medveten om att vissa av programmen som visas i diagrammet inte har varit möjliga att söka till under de båda åren. De två program som är vanligast bland killarna när de sökt in till gymnasiet är i år: Samhällsvetenskapsprogrammet (20 %) och Naturvetenskapsprogrammet (20 %). Dessa två var även de vanligaste programmen i fjol bland killarna. Fråga 7. Hur bra tror du att du kommer att lyckas med gymnasiet med de kunskaper du har med dig från grundskolan? Samtliga skolor och år Snittvärdena för hur bra man tror att man kommer lyckas på gymnasiet skiljer sig i stort sett inget mellan vare sig skolorna eller åren, och ligger på en nivå med ett snittvärde på 4,5-4,6. Mikaelskolan [sida 16]

17 Andelen elever från Mikaelskolan som tror att de kommer lyckas bra eller mycket bra (betyg 5-6) på gymnasiet är 51 % i år jämfört med 54 % i fjol. Vivallaskolan Andelen elever som i år tror att de kommer att lyckas bra eller mycket bra på gymnasiet är 65 % jämfört med 58 % i fjol. I år uppger en lägre andel att de kommer lyckas mycket bra, samtidigt som andelen som tror att de kommer att lyckas bra har ökat, vilket gör att snittet blir oförändrat.. Kön [sida 17]

18 Snittvärdena sett utifrån kön ligger kvar på samma nivåer som i fjol (endast mindre skillnader) och det finns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan tjejer och killar, sett till hur väl man tror sig komma att lyckas på gymnasiet. Fråga 8. Känner du någon som studerar eller studerat på högskola/universitet? Samtliga skolor och år Andelen elever på Mikaelskolan som i år uppger att de känner någon som studerar eller tidigare har studerat på högskola/universitet är kvar på ungefär samma nivå som i fjol. Däremot har andelen som [sida 18]

19 känner någon ökat med 5 procentenheter bland Vivallaskolans elever, där drygt 70 % i årets mätning uppger att de känner någon som studerar eller har studerat på högskola eller universitet. [sida 19]

20 Kön 81 % av killarna uppger i år att de känner någon som studerar eller studerat på högskola (en ökning med 9 procentenheter) jämfört med motsvarande siffra för tjejerna som är 64 % i år (en minskning med 5 procentenheter). [sida 20]

21 Fråga 9. Vem känner du som studerar eller studerat på högskola/universitet? Samtliga skolor och år Frågan har kunnat besvaras med flera alternativ. Frågan är inte helt jämförbar mot fjolåret, utifrån att ett nytt svarsalternativ, Kompis/bekant finns med i år vilket har inverkan på att färre behövt använda alternativet annat. Av de elever på Mikaelskolan som svarat att de känner någon som studerar på högskola nämner 40 % en kompis/bekant, 36 % en släkting samt 33 % ett syskon. Bland de elever i Vivallaskolan som känner någon som studerar på högskola nämner 43 % en kompis/bekant, 32 % ett syskon samt 30 % annan släkting. Under alternativet Annat uppger två elever att det handlar om kusin samt moster. Mikael 2010/2011 Mikael 2011/2012 Vivalla 2010/2011 Vivalla 2011/2012 En förälder 35,3 13,3 14,9 6,4 Ett syskon 26,5 33,3 48,9 31,9 Annan släkting 44,1 35,6 36,2 29,8 Kompis/bekant ,6 Studentambassadör 17,6 6,7 19,1 14,9 Annat 8,8 2,2 12,8 2,1 Inget svar 0 0 6,4 0 [sida 21]

22 Kön Bland tjejerna som känner någon som studerar eller har studerat på högskola nämner närmare hälften en kompis (49 %), ett syskon (31 %) samt en annan släkting (31 %). Av killarna nämner 38 % en kompis, 34 % en annan släkting samt 32 % ett syskon. Betydligt färre bland både killar och tjejer uppger en förälder som svar. Tjejer 2010/2011 Tjejer 2011/2012 Killar 2010/2011 Killar 2011/2012 En förälder 25 8,6 22 8,9 Ett syskon 27,5 31,4 51,2 32,1 Annan släkting 52,5 31,4 26,8 33,9 Kompis/bekant 0 48,6 0 37,5 Studentambassadör 22,5 8,6 14,5 2,5 Annat ,2 3,6 Inget svar 2,5 0 4,9 0 [sida 22]

23 Fråga 10. Skulle du vilja studera på högskola/universitet efter gymnasiet? Samtliga skolor och år I årets undersökning uppger en lägre andel än i fjol att man vill studera på högskola/universitet. 75 % bland Mikaelskolans elever jämfört med 84 % i fjol uppger att man skulle vilja studera vidare efter gymnasiet. Av Vivallaskolans elever uppger i år 84 % (87 % förra året) att man skulle vilja studera efter gymnasiet. [sida 23]

24 Kön 89 % av tjejerna och 72 % av killarna uppger i årets mätning att de skulle vilja studera vidare på högskola/universitet efter gymnasiet. Det är framför allt killarna som i lägre utsträckning än i fjol uppgett att man har en vilja till fortsatta studier, där kan vi se en minskning med 9 procentenheter. [sida 24]

25 Fråga 11. Har du funderat på vad du skulle vilja studera Samtliga skolor och år Av de som skulle vilja studera vidare på högskola/ universitet har 55 % på Mikaelskolan samt 70 % på Vivallaskolan funderat på vad det är de skulle vilja studera efter gymnasiet. Siffrorna har gått ner betydande från i fjol på båda skolorna. För Mikaelskolan är minskningen 20 procentenheter, medan motsvarande siffra för Vivallaskolan är tio procentenheter. Kön I år uppger 70 % av tjejerna samt 54 % av killarna att de funderat på vad de skulle vilja studera på högskola eller universitetet. Detta är en kraftig sänkning på hela 20 procentenheter för killarna. [sida 25]

26 Fråga 12. Vet du vad som krävs för att ska kunna söka till högskola/universitet? Samtliga skolor och år I årets mätning har snittvärdet för Mikaelskolan höjts från 3,5 till 3,9, medan det ligger kvar på 4,3 för Vivallaskolans elever. Mikaelskolan I år uppger en högre andel av Mikaelskolans elever att de vet vad som krävs för att de ska kunna söka till högskola eller universitet. I fjol uppgav 30 % att man i stor eller mycket stor utsträckning visste vad som krävs, medan motsvarande siffra i år är 43 %. [sida 26]

27 Vivallaskolan I år är det en något lägre andel, 45 %, av eleverna på Vivallaskolan, som uppger att de i stor eller mycket stor utsträckning vet vad som krävs för att de ska kunna söka till högskola/universitet. Motsvarande siffra var i fjol 54 %. Samtidigt är det en betydligt högre andel som uppgett en fyra på den sexgradiga skala som använts, vilket innebär att snittbetyget ligger kvar på samma nivå som i fjol. Kön Tjejer och killar anser sig i lika hög grad känner till vad som krävs för att söka till högskola/universitet. Tjejerna uppger i årets undersökning i högre utsträckning än i fjol att de känner till vad som krävs, snittvärdet har höjts med 0,6. Utvecklingen är den motsatta för killarna, där snittvärdet sjunkit med 0,5 från i fjol. [sida 27]

28 Fråga 13. Har du en god uppfattning om hur det är att studera på högskola/universitet? Samtliga skolor och år Eleverna från båda skolorna har liksom förra året givit ett medelvärde på 4,2. Mikaelskolan I år anser 44 % av eleverna på Mikaelskolan att de har en god eller mycket god uppfattning om hur det är att studera på högskola/universitet, jämfört med 47 % i fjol. Samtidigt är det en betydligt lägre andel som i år anser att de inte har så god uppfattning men medelvärdet totalt är oförändrat mot i fjol. [sida 28]

29 Vivallaskolan I år anser 42 % eleverna på Vivallaskolan att de har en god eller mycket god uppfattning om hur det är att studera på högskola eller universitet, vilket är en minskning med sex procentenheter sedan i fjol. Kön I år finns inte de stora skillnader mellan killar och tjejer som sågs i fjolårets resultat. Resultatet visar att tjejerna i år anser sig ha en klar bättre uppfattning än i fjol om hur det är att studera på högskola/universitet, med ett snittvärde i på 4,2 jämfört med fjolårets 3,8. Killarnas uppfattning har sjunkit något, från 4,6 till 4,3. [sida 29]

30 Fråga 14. Tror du att du skulle klara av att studera på högskola/universitet? Samtliga skolor och år Andelen av eleverna som tror sig klara av att studera på högskola/universitet har ökat något sedan fjolårets mätning. Av Mikaelskolans elever tror 88 % i år, jämfört med 86 % i fjol att man klarar av det. På Vivallaskolan är 94 % av uppfattningen att man klarar högskole/universitetsstudier, att jämföra med 92 % i fjol. Fyra har angett att man inte tror sig klara utifrån att det verkar svårt och att man behöver lägga ner tid på studierna. [sida 30]

31 Kön Andelen tjejer som tror sig klara av att studera på högskola/universitet har ökat, från 88 % förra året upp till 95 % i år. Killarnas andel har minskat något från 91 % i fjol till 88 % i år. [sida 31]

32 Fråga 15. Hur ofta brukar du gå på Linje 14:s läxhjälp? Samtliga skolor och år Den största skillnaden mellan skolorna i årets resultat ser man när det gäller de som svarat att de aldrig varit på Linje 14:s läxhjälp. På Mikaelskolan uppger 29 % att man aldrig gått, medan motsvarande siffra för Vivallaskolan är 6 %. Det vanligaste bland de elever på både Mikaelskolan och Vivallaskolan som uppger att de går på läxhjälpen är att man går en gång i veckan, näst vanligast är att man går två gånger i veckan. [sida 32]

33 Kön Andelen elever som uppger att de aldrig varit på läxhjälpen är 13 % för tjejerna och 20 % för killarna. Det vanligaste bland killarna är att gå en gång i veckan (32 %), medan det för tjejerna är vanligast att gå två gånger i veckan (24 %). [sida 33]

34 Fråga 16. Varför går du på läxhjälpen? Samtliga skolor och år Frågan har kunnat besvaras med flera alternativ. Även i årets resultat ser man att de två vanligaste skälen för att gå på läxhjälpen i båda skolorna är för att få bättre resultat samt för att få hjälp inför proven. Det är en lika hög andel, 65 %, på båda skolorna som uppger att motivet är att få hjälp på proven. På Mikaelskolan är dock motivet att gå på läxhjälpen främst att få bättre studieresultat 47 % jämfört med Vivallaskolans 63 %. På Mikaelskolan är den tydligaste skillnaden från i fjol att en högre andel uppgett att man går på läxhjälpen för att få bättre studieresultat, där en ökning skett med 11 %. På Vivallaskolan uppger man i betydligt högre utsträckning i år att det är för att få hjälp inför proven, däremot är det en lägre andel i år som uppger att ett skäl för att gå på läxhjälpen är att bli motiverad. [sida 34]

35 Kön Frågan har kunnat besvaras med flera alternativ. Bland både tjejer och killar är den främsta orsaken för att gå på läxhjälpen är för att få hjälp inför prov (64-65 %). Av tjejerna uppger 61 % och av killarna 54 % att ett skäl för att också gå på läxhjälpen är att få bättre studieresultat. Det är en lägre andel av killarna som i år angett att de går på läxhjälpen för att bli motiverade. I fjol uppgav 24 % att det var ett skäl, medan motsvarande siffra i fjol är 13 %. 6 % av tjejerna uppger att bli motiverade som skäl. En annan förändring som skett från 2011 gäller att träffa studentambassadörer som ett motiv till att gå på läxhjälpen. Bland tjejerna har en betydligt lägre andel uppgett det som skäl i år, samtidigt som det i är i högre grad är ett skäl för killarna mot [sida 35]

36 Fråga 17. Hur bra är läxhjälpens studenter på att handleda dig i ditt skolarbete? Samtliga skolor och år Mikaelskolans elever har givit ett klart högre betyg i år (upp från 4,6 till 5,1). Det innebär att det i stort sett är i nivå med betyget från eleverna på Vivallaskolan som i år har givit ett snittvärde på 5,3. Mikaelskolan Bland Mikaelskolans elever uttrycks en ökad nöjdhet med hur väl läxhjälpens studenter handleder i skolarbetet. I år uppger 73 % jämfört med 46 % i fjol att läxhjälpens studenter handledning är bra eller mycket bra. [sida 36]

37 Vivallaskolan Av Vivallaskolans elever tycker 77 % att läxhjälpens studenter är bra eller mycket bra på att handleda eleven i skolarbetet. Det är samma nivå som i fjolårets mätning. Kön I år har skillnaderna mellan betyget från killar och tjejer minskat. Tjejernas snitt har höjts från 4,8 till 5,1, medan killarnas snitt är samma som i fjol på 5,3. [sida 37]

38 Fråga 18. Hur bra är läxhjälpens studenter på att motivera dig att satsa på ditt skolarbete? Samtliga skolor och kön Mikaelskolan har höjt sitt snittvärde från 4,7 till 5,0, men Vivallaskolans snittvärde är fortfarande högre med 5,3 i år (5,2 för 2011). Mikaelskolan Eleverna på Mikaelskolan uppger i högre utsträckning i år att de tycker att läxhjälpens studenter är bra eller mycket bra på att motivera dem att satsa på skolarbetet. [sida 38]

39 Vivallaskolan 79 % av eleverna på Vivallaskolan har lämnat positiva betyg när det gäller hur bra läxhjälpens studenter är på att motivera dem att satsa på skolarbetet. Det är i samma nivå som i fjol. Kön Både tjejer och killar har givit ett snittvärde på 5,2 när det gäller hur bra man anser att läxhjälpens studenter är på att motivera dem att satsa på skolarbetet. Detta är en höjning av tjejernas snittvärde som tidigare var på 4,9, medan killarnas är kvar på samma nivå som tidigare. [sida 39]

40 Fråga 19. Hur bra är läxhjälpens studenter på att motivera dig att studera vidare på högskola/universitet efter gymnasiet? Samtliga skolor och år Snittvärdena har ökat något mot i fjolårets mätning. Mikaelskolans snitt är 4,8 och Vivallaskolan har ett snitt på 5,2 (5,0 förra året). Mikaelskolan Andel som i år anser att läxhjälpens studenter är bra eller mycket bra på att motivera till högre studier har i år ökat, från 57 % till 71 %. Medelvärdet är har dock endast förändrats marginellt. [sida 40]

41 Vivallaskolan Precis som i fjol så anser tre av fyra elever på Vivallaskolan att läxhjälpens studenter är bra eller mycket bra på att motivera till högre studier. I år har ingen angett lägsta betyg, och fler har gett betyg 4 medan andelen betyg 3 minskat, vilket främst är det som bidragit till det ökade snittvärdet. Kön Tjejernas snitt har höjts från 4,6 i fjol till 5,1 i år, medan killarnas har gått ner från 5,2 till 5,0. [sida 41]

42 Fråga 20. Hur bra tycker du att läxhjälpen är som helhet? Samtliga skolor och år Mikaelskolan har ett snittvärde på 5,0 och Vivallaskolan har hela 5,5 vilket jämfört med 2011 år är en svag förbättring för båda skolorna. Mikaelskolan 68 % har angett ett bra eller mycket bra betyg gällande läxhjälpen som helhet jämfört med 64 % i fjol. Endast 3 % har angett ett lågt betyg. [sida 42]

43 Vivallaskolan I år har 88 % av eleverna på Vivallaskolan gett positiva betyg när det gäller läxhjälpen som helhet jämfört med i fjol då motsvarande siffra var 84 %. Ingen elev har angett ett lågt betyg. Kön Tjejernas medelbetyg har höjts från 5,0 till 5,3. Killarnas snittvärde är 5,3 i år jämfört med 5,4 i fjol. [sida 43]

44 Fråga 21. Varför går du inte på läxhjälpen? Samtliga skolor och år Frågan har ställt till de som angivit att de besökt läxhjälpen mer sällan än någon gång per termin. Frågan har kunnat besvaras med flera alternativ. I år är frågan något förändrad med ett nytt svarsalternativ, Läxhjälpen krockar med andra aktiviteter, vilket kan påverka fördelningen över alternativen jämfört med i fjol. Bland eleverna på Mikaelskolan är den främsta anledningen, liksom i fjol, att man anser att man når de resultat man önskar ändå. I år uppgav 52 % det som skäl, motsvarande siffra i fjol var 64 %. 41 % uppger att man får hjälp med läxorna på annat håll. Från att ha varit en av de främsta anledningarna i fjol, då varannan elev uppgav att man inte orkade, uppger endast 12 % det som anledning i årets undersökning. 16 % anger att läxhjälpen krockar med andra aktiviteter, jämförande siffror finns inte eftersom att svarsalternativet är nytt i årets mätning. De främsta anledningarna till att eleverna på Vivallaskolan inte går på läxhjälpen är att man får hjälp med läxorna på annat håll (36 %) samt att de upplever att de når de resultat de vill ändå (36 %). Närmare 30 % anger att man inte orkar. 14 % anger att läxhjälpen krockar med andra aktiviteter, jämförande siffror finns inte eftersom att svarsalternativet är nytt i årets mätning. Två personer har angett att man pluggar hemma, varav en av dessa uppger att man kan koncentrera sig bättre där. [sida 44]

45 Kön Frågan har ställt till de som angivit att de besökt läxhjälpen mer sällan än någon gång per termin. Frågan har kunnat besvaras med flera alternativ. I år är frågan något förändrad med ett nytt svarsalternativ, Läxhjälpen krockar med andra aktiviteter, vilket kan påverka fördelningen över alternativen jämfört med i fjol. Den främsta anledningen till att tjejerna inte går på läxhjälpen är att de får hjälp med läxorna på annat håll (58 %), vilket är en viss ökning från i fjol. 42 % jämfört med 57 % av tjejerna i fjol anser att man når de resultat man vill nå utan läxhjälpen. 16 % uppger att läxhjälpen krockar med andra aktiviteter. Den främsta anledningen bland killarna till att inte gå på läxhjälpen är att de anser att de når de resultat de vill ändå. Varannan kille anger det som skäl, och är den klart dominerande orsaken. Killarna uppger också att de får hjälp med läxorna på annat håll (15 %), att de inte orkar (15 %) eller att läxhjälpen krockar med andra aktiviteter (15 %). [sida 45]

46 Fråga 22. Har du varit med på Linje 14:s workshop om framtid och utbildning på din skola när Åsa och studentambassadörerna kommit till din klass? Samtliga skolor och år 76 % av Mikaelskolans elever uppger att de varit med på Linje 14:s workshop jämfört med 73 % i fjol. Bland Vivallaskolans elever uppger 67 % att de varit med på workshopen, jämfört med 58 % i fjol. Kön 82 % av tjejerna och 64 % av killarna uppger att de varit med på Linje 14:s workshop om framtid och utbildning. Det är en ökning på åtta respektive elva procentenheter jämfört med fjolårets resultat. [sida 46]

47 Fråga 23. Hur bra tycker du att workshopen var? Samtliga skolor och år Snittvärdet för hur bra man tyckte att workshopen var har höjts på båda skolorna sedan förra årets mätning. Mikaelskolans snitt är i år 5,0 jämfört med 4,7 i fjol och Vivallaskolans snitt är 5,4 jämfört med fjolårets 5,1. Mikaelskolan Nöjdheten med workshopen har ökat. I fjol ansåg 61 % av Mikaelskolans elever att workshopen var bra eller mycket bra. I år är motsvarande siffra 71 %. Ingen elev har gett lågt betyg. [sida 47]

48 Vivallaskolan Nöjdheten med workshopen har ökat. I fjol tyckte 71 % att Vivallaskolans elever att workshopen var bra eller mycket bra, medan motsvarande siffra i år är 86 %. Ingen elev har gett ett betyg lägre än fyra. Kön Tjejernas betyg på workshopen visar i år ett snittvärde på 5,2 jämfört med 4,9 i fjol. Killarnas betyg har även det höjts något, från 5,0 i fjol till 5,2 i år. [sida 48]

49 Fråga 24. Vad tyckte du om informationen du fick av dina lärare inför Linje 14:s workshop i din klass? Samtliga skolor och år Medelbetyget på informationen som eleverna fått av lärarna inför Linje 14:s workshop har höjts i båda skolorna. Mikaelskolans snittvärde är i år 4,5 jämfört med 4,2 i fjol. Vivallaskolans snittvärde är höjt från 4,8 till årets 5,3. Mikaelskolan I år anser 51 % av eleverna på Mikaelskolan att informationen man fick från sina lärare inför workshopen var bra eller mycket bra jämfört med 48 % i fjol. Det är en högre andel elever som i år gett informationen högsta betyg. Knappt 5 % uppfattar informationen som dålig eller mycket dålig. [sida 49]

50 Vivallaskolan I år anser 73 % av eleverna på Vivallaskolan att informationen man fick från sina lärare inför workshopen var bra eller mycket bra jämfört med 66 % i fjol. Mer än varannan person ger informationen högsta betyg, vilket är en ökning med 11 procentenheter sedan i fjol. Ingen elev har i år uppfattat informationen som dålig (nästan 10 % gav ett negativt betyg 2011). Kön Tjejerna är betydligt mer nöjda med informationen från lärarna i år jämfört med förra året. Tjejernas snittvärde har ökat från 4,2 till 4,8. Killarnas snittvärde är kvar på 5,0. [sida 50]

51 Fråga 25. Hur bra kan Linje 14:s studentambassadörer svara på dina frågor om utbildning? Samtliga skolor och år Snittvärdena har förbättrats en aning sedan i fjol och Mikaelskolans snitt är nu 5,0 och Vivallaskolans snitt är 5,1. Mikaelskolan 70 % av eleverna på Mikaelskolan tycker att studentambassadörerna är bra eller mycket bra på att besvara frågor om utbildning, vilket är en ökning från fjolårets 63 %. [sida 51]

52 Vivallaskolan 69 % av eleverna på Vivallaskolan tycker att studentambassadörerna är bra eller mycket bra på att svara på frågor om utbildning. Samtliga värden är i samma nivå som i fjolårets mätning. Kön Snittbetygen ligger kvar på i princip samma nivå som i fjolårets mätning. Medelbetyget för tjejerna är 5,1 jämfört med ett medelbetyg för killarna på 5,0. [sida 52]

53 Fråga 26. Hur bra är Linje 14:s studentambassadörer på att dela med sig av sina egna erfarenheter om utbildning? Samtliga skolor och år Snittvärdena är något bättre i år för båda skolorna men en ökning på 0,1 på båda skolorna. Mikaelskolan har ett snitt på 5,0 och Vivallaskolan 5,2. Mikaelskolan I år uppger 78 % av eleverna på Mikaelskolan att studentambassadörerna är bra eller mycket bra på att dela med sig av egna erfarenheter när det gäller utbildning. Motsvarande värde i fjol var 66 %. [sida 53]

54 Vivallaskolan I år uppger 82 % av eleverna på Vivallaskolan att studentambassadörerna är bra eller mycket bra på att dela med sig av egna erfarenheter. Motsvarande värde i fjol var 75 %. Kön Snittvärdena är i nivå med fjolårets. Både tjejerna och killarnas snitt när det gäller studentambassadörernas förmåga att dela med sig av erfarenheter är 5,1. [sida 54]

55 Fråga 27. Var du med på studiebesöket på Örebro universitet? Samtliga skolor och år En lägre andel av eleverna uppger i år att de varit med på studiebesöket på Örebro universitet. Av Mikaelskolans elever uppger i år 88 % att de deltagit, medan motsvarande siffra i fjol var 95 %. Bland Vivallaskolans elever har medverkan på studiebesöket sjunkit från 80 % till 75 %. Kön Tjejernas andel har sjunkit när det gäller deltagande på studiebesöket, från 84 % i fjol, till 78 % i år. Av killarna uppgav 88 % i fjol att de var med på studiebesöket, medan motsvarande siffra var 85 % i år. [sida 55]

56 Fråga 28. Vad tyckte du om studiebesöket? Samtliga skolor och år Snittvärdena när det gäller studiebesöket har minskat något var snittvärdet för Mikaelskolan 5,5, medan det i år sjunkit till 5,2. Vivallaskolans snittvärde var 5,8 förra året medan det i år är 5,6. Mikaelskolan Andelen av elever på Mikaelskolan som angett att de tyckte bra eller mycket bra om studiebesöket har minskat, från 88 % till 79 %. Det är främst andelen som gett allra högsta betyg som minskat. [sida 56]

57 Vivallaskolan Andelen positiva betyg har gått ner från 95 % i fjol till 92 % i år. Kön Snittvärdena har gått ner något för både tjejer och killar. Tjejernas snittvärde är 5,4 (i fjol 5,6) och killarnas är 5,7 (5,3 för 2011). [sida 57]

58 Fråga 29. Ange vilken Prova på -lektion som du deltog i under studiebesöket på universitetet Totalt Frågan är ny för i år, vilket gör att inga jämförelser finns från föregående år. Av de elever som deltagit i studiebesöket på universitetet har störst andel deltagit i Besök i Robotlabbet (31 %), därefter Miljö (19 %) samt Kriminologi (15 %). [sida 58]

59 Uppdelat skolor Skillnaderna är stora mellan skolorna när det kommer till vilka Prova på -lektioner eleverna har deltagit i, och det tycks nästan som vissa Prova på -lektioner enbart varit möjliga för elever från en av skolorna att delta i. T ex är det enbart elever från Mikaelskolan som uppgett att man deltagit i Kriminologi (29 %), medan det enbart är elever från Vivallaskolan som uppgett att man deltagit i Träning, vila och plugg (27 %). [sida 59]

60 Kön Killar och tjejer har i stort sett deltagit i lika stor utsträckning på de olika Prova på -lektionerna. Tjejerna har i något högre grad deltagit i Besök i Robotlabbet, Kriminologi samt Miljö. Killarna har i något högre grad deltagit i främst Träning, vila och plugg samt Journalist för en dag. [sida 60]

61 Fråga 30. Vad tycket du om prova på lektionen? Samtliga skolor och år Årets resultat visar att man inte är lika nöjd i år som förra året. På Mikaelskolan har medelvärdet sjunkit från 4,9 till 4,4. På Vivallaskolan har snittet gått ner från 5,5 under 2011 till 5,3 i år. Kön Nöjdheten med Prova på -lektionen har sjunkit för både tjejer och killar blev medelvärdet 5,2 för tjejerna, medan det i år är 4,8. Killarnas medelvärde har gått ner från 5,3 till 4,9. [sida 61]

62 Resultat per lektion I och med att i år fanns med en fråga om vilken Prova på -lektion man gått på har omdömet man gett på Prova på -lektionen brutits ner på respektive lektion, däremot har ingen övrig uppdelning gjorts då antalet svarande skulle blivit alldeles för lågt. Robotlabbet, Snittbetyg: 4,5 Närmare hälften (48 %) av eleverna som deltagit i Robotlabbet tyckte att lektionen var bra eller mycket bra. Endast en väldigt låg andel (3,2 %) har angett ett lågt betyg. Journalistik, Snittbetyg 4,8 Av de elever som har deltagit på lektionen Journalistik har 69 % tyckt att lektionen varit bra eller mycket bra. 8 % har gett ett lågt betyg. [sida 62]

63 Kriminologi, Snittbetyg: 4,7 Av de elever som har deltagit på lektionen Kriminologi har 60 % tyckt att lektionen varit bra eller mycket bra. 7 % har gett ett lågt betyg. Träning, vila och plugg, Snittbetyg:5,7 Av de elever som deltagit i Träning, vila och plugg har samtliga uppgett att lektionen varit bra eller mycket bra. [sida 63]

64 Miljö, Snittbetyg: 4,7 Av de elever som deltagit i lektionen Miljö har 67 % tyckt att lektionen har varit bra eller mycket bra. 6 % har gett ett lågt betyg. Tjejer och killar i medierna, Snittbetyg; 5,4 Av de elever som deltagit i Tjejer och killar i medierna har 80 % tyckt att lektionen har varit bra eller mycket bra. Ingen har gett ett lågt betyg. [sida 64]

65 Fråga 31. Vad tyckte du om rundvandringen på Campus? Samtliga skolor och år Rundvandringen på campus får 5,0 i snittbetyg av eleverna på Mikaelskolan, vilket är en minskning från fjolårets 5,3. Eleverna på Vivallaskolan lämnar ett snittbetyg på 5,4 i år, jämfört med 5,6 i fjol. Mikaelskolan [sida 65]

66 77 % på Mikaelskolan tycker att rundvandringen i år var bra eller mycket bra. Motsvarande siffra i fjol var 72 %. I år är det dock en betydligt lägre andel som gett högsta betyg. En väldigt låg andel (4 %) har gett ett lågt betyg. Vivallaskolan 90 % av eleverna på Vivallaskolan som deltagit i rundvandringen tycker att den var bra eller mycket bra. Det är en betydligt lägre andel som i år gett högsta betyg. Endast några få procent ger ett lågt betyg. Kön [sida 66]

67 Snittvärdena har gått ner med 0,2 för både killar och tjejer. Tjejernas snittvärde är 5,2 jämfört med 5,4 i fjol. Killarnas snitt är 5,3 jämfört med 5,5 i fjol. Fråga 32. Vad tyckte du om studenternas presentation av studentliv? Samtliga skolor och år Mikaelskolans snittbetyg ligger kvar på 5,2, medan Vivallaskolan har ett snittvärde på 5,5 i år jämfört med 5,6 i fjol. Mikaelskolan 79 % av Mikaelskolans elever tycker att studenternas presentation om studentliv är bra eller mycket bra, jämfört med 77 % i [sida 67]

68 Vivallaskolan 93 % av eleverna på Vivallaskolan uppgav förra året att de tyckte att studenternas presentation om studentlivet var bra eller mycket bra. Motsvarande siffra i år är 88 %. Kön Inga egentliga skillnader finns mellan könen eller mellan de båda åren. Tjejernas snittbetyg är 5,3 medan killarnas är 5,4. [sida 68]

69 [sida 69]

70 Fråga 33. Kände du dig välkommen under studiebesöket på Örebro universitet? Samtliga skolor och år Inga egentliga förändringar har skett av resultatet jämfört med i fjol. Snittbetyget för Mikaelskolan är 5,4 och Vivallaskolans snittbetyg på hur välkommen man kände sig under studiebesöket på universitetet är 5,7. Mikaelskolan Andelen av Mikaelskolans elever som gett höga betyg till hur välkommen man kände sig under studiebesöket är 90 %, vilket är samma andel som i fjol. Endast några procent har gett ett lågt betyg. [sida 70]

71 Vivallaskolan Andelen av Vivallaskolans elever som gett höga betyg till hur välkommen man kände sig under studiebesöket är 96 %, vilket är en något högre andel än i fjol då 93 % gav ett högt betyg. Endast ett par procent har gett ett lågt betyg. Kön Inga egentliga skillnader finns i resultatet mellan könen eller hur deras betyg ser ut för de olika åren. Både tjejer och killar har ett snittbetyg på 5,5. [sida 71]

72 Fråga 34. Fick du information av sin lärare inför studiebesöket på Örebro universitet? Mikaelskolan, Vivallaskolan 2011/2012 Frågan är ny för i år, vilket gör att det inte finns några jämförelsetal. Av Mikaelskolans elever uppger 93 % att de fått information av sin lärare inför studiebesöket på universitetet. Bland Vivallaskolans elever uppger 77 % att de fått information, vilket är betydligt lägre jämfört med Mikaelskolan. Kön 2011/2012 Tjejerna uppger i något högre utsträckning än killarna att de fått information. Bland tjejerna uppger 87 % att de fick information och bland killarna 84 %. [sida 72]

73 Fråga 35. Fick du bra information av din lärare inför studiebesöket på Örebro universitet? Samtliga skolor och år Snittvärdet för Mikaelskolan har höjts från 4,4 till 4,8, medan Vivallaskolans snittvärde sjunkit till 4,9 (5,0 i fjol). Mikaelskolan I år anser 60 % av Mikaelskolans elever att de fått bra eller mycket bra information av sin lärare inför studiebesöket. Motsvarande siffra i fjol var 54 %. Endast ett par procent är missnöjda i år medan det var en femtedel som gav betyg 1-2 förra året. [sida 73]

74 Vivallaskolan I år anser 72 % av Mikaelskolans elever att de fått bra eller mycket bra information av sin lärare inför studiebesöket. Motsvarande siffra i fjol var 67 %. 6 % är inte nöjda med den information de fått. Kön Precis som i fjol anser killarna i högre utsträckning att de fått bra information inför studiebesöket jämfört med tjejerna. Tjejernas snittbetyg är 4,5 jämfört med killarnas 5,1. [sida 74]

75 Fråga 36. Vilket stämmer bäst in på dig gällande besöket på Örebro universitet? Mikaelskolan, Vivallaskolan 2011/2012 Frågan är omformulerad sedan i fjol, vilket gör att inga jämförelser kan göras mot i fjol. Av Mikaelskolans elever har drygt hälften, 54 %, enbart besökt universitetet i samband med studiebesöket anordnat av Linje 14. Motsvarande siffra bland Vivallaskolans elever är 46 %. Ca 30 % av eleverna på respektive skola svarar att de förutom deltagande i studiebesöket anordnat av Linje 14 även har besökt universitetet vid annat tillfälle. Totalt har 23 % av de båda skolornas elever aldrig besökt Örebro universitet. [sida 75]

76 Kön Andelen som enbart besökt universitetet i samband med studiebesöket är betydligt högre bland killarna (58 %) än bland tjejerna (40 %). Det är även en något högre andel tjejer (36 %) jämfört med killar (28 %) som, förutom att ha deltagit i studiebesöket, även har besökt universitetet vid annat tillfälle. 16 % av tjejerna har aldrig besökt universitetet, motsvarande siffra för killarna är 7 %.. [sida 76]

77 Fråga 37. Förbättringsförslag En majoritet av de som lämnat kommentarer är nöjda med Linje 14:s aktiviteter. En del tar upp att de vill att man ska kunna sitta i mindre grupper utifrån det ämne man ska läsa och att det skulle finnas lärare/studentambassadörer specifikt för det ämne man ska plugga. Några skulle också vilja att man hämtades till läxhjälpen, att de som kommer för att hjälpa till ska vara insatta i vad man gör på skolan just då samt fler inom just matte och NO. [sida 77]

78 Sammanfattande slutsatser Årets undersökning visar att det även i år finns skillnader mellan de två skolorna som ingår i Linje 14- projektet. Eleverna från Vivallaskolan har lämnat positiva betyg i en högre utsträckning än eleverna från Mikaelskolan, även om det finns områden där det är tvärtom. Skillnaderna mellan de båda skolorna varierar från att vara mycket små till att vara väldigt tydliga. Det finns även i år en del skillnader mellan tjejer och killar vilka presenteras i slutsatserna. Trivseln i skolan Båda skolorna visar höga helhetsbetyg när det gäller trivseln, och medelvärdena är i stort sett oförändrade från i fjol. Trivseln är precis som tidigare år högre på Vivallaskolan än på Mikaelskolan. Sett till fördelning är Mikaelskolan även den skola där andelarna som angett att de trivs bra eller mycket bra minskat. Skillnaden i trivseln mellan killar och tjejer är i princip oförändrad sedan Kunskap om kraven för att söka till högskola och universitet I år uppger en högre andel av Mikaelskolans elever att de vet vad som krävs för att de ska kunna söka till högskola eller universitet. I fjol uppgav 30 % att man i stor eller mycket stor utsträckning visste vad som krävs, medan motsvarande siffra i år är 43 %. Utvecklingen är den motsatta bland Vivallaskolans elever. Det gör att elever från båda skolorna i ungefär lika hög utsträckning anser att de vet vad som krävs. De tydliga skillnaderna som förra året fanns mellan killar och tjejer kan man inte se längre, utan årets resultat visar att tjejer och killar i lika hög utsträckning anser sig veta vad som krävs för att söka till högskola och universitet. Tillfredsställelse med sitt skolresultat Snittvärdena för hur nöjda eleverna är med sin insats i skolan har minskat något för båda skolorna sen fjolårets mätning. Mikaelskolan uppvisar i år ett snittvärde på 4,8 jämfört med 4,6 i fjol. Vivallaskolans elever har en lägre grad av nöjdhet än Mikaelskolan. Deras snitt är i år 4,2 jämfört med 4,4 i fjol. Andelen positiva betyg har minskat för båda skolorna, där den största förändringen skett för Mikaelskolans elever. Killarna är mer nöjda med det skolarbete de lagt ned jämfört med tjejerna och tjejernas betyg på sin egen insats har även minskat sedan i fjol. Samhällsvetenskapsprogrammet vanligast vid val till gymnasiet I år är Samhällsvetenskapsprogrammet det mest populära bland elever från båda skolor, jämfört med att det var Naturvetenskapsprogrammet i fjol. I år kommer Naturvetenskapsprogrammet på andra plats gällande popularitet. Dessa två program de populäraste bland både killar och tjejer. Majoriteten känner någon som har studerat på högskola eller universitet Andelen elever på Mikaelskolan som i år uppger att de känner någon som studerar eller tidigare har studerat på högskola/universitet är kvar på ungefär samma nivå som i fjol (76 % 2012). Däremot har andelen som känner någon ökat med 5 % bland Vivallaskolans elever, där drygt 70 % i årets mätning uppger att de känner någon som studerar eller har studerat på högskola eller universitet. Eleverna på båda skolorna och oavsett kön svarar främst att de känner en kompis/bekant, en släkting samt ett syskon. Fördelningen kan dock se lite olika ut beroende på skola eller sett utifrån kön. [sida 78]

79 Betydligt färre, bland både killar och tjejer, uppger i årets undersökning att en förälder studerar eller studerat vid högskola. Sjunkande intresse för vidare studier efter gymnasiet I årets undersökning uppger en lägre andel än i fjol att man vill studera på högskola/universitet. 75 % bland Mikaelskolans elever jämfört med 84 % i fjol uppger att man skulle vilja studera vidare efter gymnasiet. Av Vivallaskolans elever uppger 84 % att man skulle vilja studera efter gymnasiet. Viljan att studera är således högre bland Vivallaskolans elever jämfört med Mikaelskolan, men den har samtidigt sjunkit något jämfört med i fjol. Allt färre har tänkt på vad de vill studera efter gymnasiet Av de som skulle vilja studera vidare har 55 % på Mikaelskolan samt 70 % på Vivallaskolan funderat på vad det är de skulle vilja studera efter gymnasiet. Siffrorna har gått ner betydande från i fjol oavsett skola. För Mikaelskolan är minskningen 20 procentenheter, medan motsvarande siffra för är 10 procentenheter. Det är betydligt fler tjejer än killar som funderat på vad de skulle vilja studera på högskola eller universitet. Stor tilltro till att klara av högskolestudier Det finns en stor tilltro bland eleverna till att man skulle klara av högskolestudier. Andelen av eleverna som tror sig klara av att studera på högskola/universitet har ökat något sedan fjolårets mätning. Av Mikaelskolans elever tror 88 % i år, jämfört med 86 % i fjol, att man klarar av det. På Vivallaskolan är 94 % av uppfattningen att man klarar högskole-/universiteststudier, att jämföra med 92 % i fjol. I år anser 44 % av eleverna på Mikaelskolan att de har en god eller mycket god uppfattning om hur det är att studera på högskola/universitet, jämfört med 47 % i fjol. Samtidigt är det en betydligt lägre andel som i år anser att de inte har så god uppfattning. En högre andel tjejer anser sig klara av att studera på högskola/universitet jämfört med killarna. Tjejernas tro att klara av studier på högre nivå har även ökat, medan killarnas har gått ner. Skillnad mellan skolorna när det gäller att gå på läxhjälpen Den största skillnaden mellan skolorna i årets resultat ser man när det gäller de som svarat att de aldrig varit på Linje 14:s läxhjälp. På Mikaelskolan uppger 29 % att man aldrig gått, medan motsvarande siffra för Vivallaskolan är 6 %. Det vanligaste bland de elever på både Mikaelskolan och Vivallaskolan som uppger att de går på läxhjälpen är att man går en gång i veckan, näst vanligast är att man går två gånger i veckan. Precis som i fjol, så visar resultatet att killarna går på läxhjälpen i lägre utsträckning än tjejerna. Även i årets resultat ser man att de två vanligaste skälen för att gå på läxhjälpen i båda skolorna är för att få bättre resultat samt för att få hjälp inför proven. Läxhjälpens studenter får höga betyg Läxhjälpens studenter får höga betyg av eleverna, och uppfattas som duktiga på att motivera eleverna att satsa på skolarbetet. De får även höga betyg vad gäller att motivera eleverna att studera vidare på högskola/universitet. Bland Mikaelskolans elever uttrycks en tydligt ökad nöjdhet med hur [sida 79]

80 väl läxhjälpens studenter handleder i skolarbetet. Vivallaskolans elever är generellt sett något mer nöjda än Mikaelskolan, men skillnaden har minskat. Skillnaderna mellan killar och tjejer har också minskat och deras uppfattning om läxhjälpens studenter ligger i årets mätning på ungefär samma nivåer. Allt fler deltar i workshopen Deltagandet i workshopen som Linje 14 arrangerar har ökat bland båda skolornas elever. Deltagandet är fortsatt högre bland Mikaelskolans elever jämfört med Vivallaskolans. Deltagandet är också högre bland tjejerna än killarna. Nöjdheten med workshopen är hög och har ökat sedan i fjol bland båda skolornas elever. Detsamma gäller nöjdheten med den information man fått från sin lärare inför workshopen. Eleverna på Vivallaskolan är mer nöjda än eleverna på Mikaelskolan gällande informationen. Sett utifrån kön är tjejerna betydligt mer nöjda med informationen från lärarna i år jämfört med i fjol, medan killarnas nöjdhet är kvar på samma nivå som i fjol. Killarna är dock total sett mer nöjda. Betyg och deltagande i studiebesöket har minskat Även i år får studiebesöket gott betyg, även om medelvärdet sjunkit för båda skolorna. Vivallaskolans elever är totalt sett fortsatt mer nöjda jämfört med eleverna på Mikaelskolan. Resultatet visar även i år att killarna tenderar att vara något mer positiva än tjejerna. Andelen elever som deltagit i studiebesöket har i år gått ner bland båda skolornas elever. Deltagandet är fortsatt högre från Mikaelskolan (88 %) än Vivallaskolan (75 %). I år visar resultatet att en högre andel av killarna jämfört med tjejerna varit med på studiebesöket. Studiebesökets olika delar upplevs även i år som positiva, men där man kan se att omdömet för rundvandringen gått ner något från i fjol. Rundvandringen uppskattas i högre grad av eleverna från Vivallaskolan jämfört med Mikaelskolan. Studenternas presentation är fortsatt mest omtyckt bland eleverna från båda skolorna. Resultatet uppvisar inga egentliga skillnader mellan tjejer och killar. I år fanns en ny fråga med som handlade om vilken Prova på -lektion som man deltagit i. Av de elever som deltagit i studiebesöket på universitetet har störst andel deltagit i Besök i Robotlabbet (31 %), därefter Miljö (19 %) samt Kriminologi (15 %). Deltagandet i de olika lektionerna har sett väldigt olika ut beroende på vilken skola eleverna kommit ifrån. Årets resultat visar att man inte är lika nöjd i år med Prova på -lektionen, tydligast märks det bland Mikaelskolans elever. Skillnader mellan tjejer och killar är inte lika tydlig, där snittbetyget är i stort sett på samma nivå oavsett kön. Den Prova på - lektion som fått högst snittbetyg är Träning, vila och plugg (5,7). Lägst snittbetyg får Robotlabbet (4,5). Mikaelskolans elever nöjdare med informationen från lärarna I år fanns en ny fråga med gällande om man fått information av sin lärare inför studiebesöket på universitetet. Drygt 90 % av Mikaelskolans elever uppger att man fått information, medan motsvarande siffra endast är drygt 75 % bland Vivallaskolans elever. Mikaelskolans elever är betydligt [sida 80]

Örebro universitet. Rapport: Linje 14. September 2013, Markör Marknad och Kommunikation

Örebro universitet. Rapport: Linje 14. September 2013, Markör Marknad och Kommunikation Örebro universitet Rapport: Linje 14 September 13, Markör Marknad och Kommunikation Markör Örebro Kungsgatan 1 71 47 Örebro Fax: 19-16 16 17 Markör Stockholm Virkesvägen 4 1 3 Stockholm Fax: 8-716 83 81

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 grundskola Rissneskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 grundskola Skvadronskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Hur såg elever i åk 9 på sig själva och sin skolsituation år 2003 och år 2008?

Hur såg elever i åk 9 på sig själva och sin skolsituation år 2003 och år 2008? Hur såg elever i åk 9 på sig själva och sin skolsituation år 2003 och år 2008? Inom projektet Utvärdering Genom Uppföljning (UGU) vid Göteborgs universitet genomförs med jämna mellanrum enkätundersökningar

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Webbenkät för Lunds universitet

Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät Utlösare: Del 1: Besök på webbplatsen Del 2: Spenderat 2 minuter på webbplatsen. Visas bara till dem som har valt att svara på del 1. Data insamlad under 24 dagar

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar. Inom den gemensamma gymnasieregionen

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Gymnasieundersökningen 2006

Gymnasieundersökningen 2006 VARA KOMMUN Gymnasieundersökningen 2006 Kvalitetsmätning i Lagmansgymnasiet Hösten 2006 ARS P0798 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20. e-mail: info@ars.se www.ars.se.

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Halmstad Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport

IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506 940 00 08-661 52 61 701 89 ÖREBRO Klostergatan 23 019-17 60 00

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR. Rapport

Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR. Rapport Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR Rapport Total Försommaren 2006 ARS P0766 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Järfälla kommun Skolundersökning 01 Elever grundskola Engelska skolan, Järfälla årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Antal svar för aktuell skola: Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens:

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Kvadrantgatan 1 förskola Sammanfattande resultat Barn i samtliga åldrar Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/familjedaghem.

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet i Sundsvall i Koncerntillsyn Realgymnasiet våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet i Sundsvall i Koncerntillsyn Realgymnasiet våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet i Sundsvall i Koncerntillsyn Realgymnasiet våren 2013 Antal elever: 23 Antal svarande: 17 Svarsfrekvens: 74% Klasser: NB2 Skolenkäten Skolenkäten går ut

Läs mer

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Borås stad Eskilstuna kommun Jönköpings kommun Karlstads kommun Linköpings kommun Norrköpings kommun Västerås stad Örebro kommun Inledning Detta är en jämförande

Läs mer

Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem

Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem 2012-12-28 1 (5) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem 2012-12-28 2 (5) Barnomsorgsenkät 2012 Bakgrund Barnomsorgsenkäten

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan GALLUP SVERIGE KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan Lärare och elever Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 5 2. METOD... 6 2.1 URVAL...6

Läs mer

Simkunnighet i årskurs 6

Simkunnighet i årskurs 6 Enheten för utbildningsstatistik 2014-12-16 1 (20) Simkunnighet i årskurs 6 Uppföljning av kunskapskraven i idrott och hälsa avseende simkunnighet samt förmåga att hantera nödsituationer vid vatten läsåret

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Stjärnan Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet för varje

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-0-19 DNR UN 2014.049 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 0-5 52 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Strandskolan i Jönköping hösten Antal elever: 20 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 9

Enkätresultat för elever i åk 9 i Strandskolan i Jönköping hösten Antal elever: 20 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 9 Enkätresultat för elever i åk 9 i Strandskolan i Jönköping hösten 2012 Antal elever: 20 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 9 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Fysisk och psykosocial miljö

Fysisk och psykosocial miljö 17 JULI 27 Fysisk och psykosocial miljö Resultaten i detta avsnitt härrör från hälsosamtalsundersökningen i Norrbotten, läsåret 26/27 1. Av länets 14 omfattar undersökningen, i årskurs fyra, na Älvsbyn,

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Akademi Båstad Gymnasium i Båstad våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Akademi Båstad Gymnasium i Båstad våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Akademi Båstad Gymnasium i Båstad våren 2013 Antal elever: 58 Antal svarande: 49 Svarsfrekvens: 84% Klasser: VF, HA, NA, SA, EK, VO Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Strandgården 11 svarande Mars 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Barnomsorgsundersökningen 2006

Barnomsorgsundersökningen 2006 VARA KOMMUN Barnomsorgsundersökningen 2006 Kvalitetsmätning Hösten 2006 ARS P0799 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20 e-post, info@ars.se, www.ars.se

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 BORGÅSENS FÖRSKOLA Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida 1 Innehåll

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Albatross Montessoriskola

Albatross Montessoriskola Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning 46 43 4 Medelvärde. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 3 0 3, 64 3 64 3 3 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11)

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11) RAPPORT PTP enkät 2011 För kontakt: Mahlin Olsson, 08-567 06 407 mahlin.olsson@psykologforbundet.se 2011-10-05 1(11) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9 Sundbyberg stad Skolundersökning 01 Elever grundskola Ängskolan - Antal svar Ängskolan -: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 1 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Grennaskolan Antal elever: 40 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 2NA, 2SA, DP1

Enkätresultat för elever i år 2 i Grennaskolan Antal elever: 40 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 2NA, 2SA, DP1 Enkätresultat för elever i år 2 i Grennaskolan 2014-02-24 Antal elever: 40 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 2NA, 2SA, DP1 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013 Antal elever: 16 Antal svarande: 11 Svarsfrekvens: 69% Klasser: BAHUS12, HVFIN12 Skolenkäten Skolenkäten går ut en

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö 1 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2013 Kungsbacka Therese Lind Lars Johansson 2014-03-18 2 Tillsynssamverkan i Halland-Miljö Enkät om länets Miljö- och

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Ivarsgårdens förskola Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan 213-2-1 Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013 Antal elever: 66 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 70% Klasser: EE11, EK11, HA11, HV11, IMI11, IMS11, IMY11, NA11, SA11,

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Östergårdsskolans förskola Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Kulturama gr. Hammarby Sjöstad i Stockholm hösten 2012

Enkätresultat för elever i åk 9 i Kulturama gr. Hammarby Sjöstad i Stockholm hösten 2012 Enkätresultat för elever i åk 9 i Kulturama gr Hammarby Sjöstad i Stockholm hösten 2012 Antal elever: 75 Antal svarande: 61 Svarsfrekvens: 81% Klasser: 9 A, 9 B, 9 C Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun Attitydundersökning värdskap Härjedalens kommun Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ANSTÄLLDA 4 FÖRTROENDEVALDA 7 INVÅNARNA 10 ATTITYDER TILL HÄRJEDALENS KOMMUN/ANSTÄLLDA 10 ATTITYDER TILL FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Österåkers gymnasium i Österåker hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Österåkers gymnasium i Österåker hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Österåkers gymnasium i Österåker hösten 2013 Antal elever: 142 Antal svarande: 103 Svarsfrekvens: 73% Klasser: SA2a, SA2b, Ek2, Na2, Te2, SP2A Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Fria gymnasieskolan i Haninge ek för i Haninge hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Fria gymnasieskolan i Haninge ek för i Haninge hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Fria gymnasieskolan i Haninge ek för i Haninge hösten 2013 Antal elever: 42 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 81% Klasser: EK12, SA12 Skolenkäten Skolenkäten går ut en

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Öckerö Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda efter 15 sept 2015 Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013 Antal elever: 81 Antal svarande: 70 Svarsfrekvens: 86% Klasser: IN2, TE2A, TE2B Skolenkäten Skolenkäten går ut en

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2010, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2010 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2010, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2010 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2010 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2010-06-10 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun 2(6) Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för fritidshem Barn och föräldrar [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Linnéa Norrvik, 021-39 86 48 Utredningar

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Fäladsgården i Lund hösten 2013

Enkätresultat för elever i åk 9 i Fäladsgården i Lund hösten 2013 Enkätresultat för elever i åk 9 i Fäladsgården i Lund hösten 2013 Antal elever: 91 Antal svarande: 77 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 9A, 9B, 9C, 9D, LIG 9 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer