Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?"

Transkript

1 Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen

2 2

3 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem som tagit examen från juristprogrammet vid Umeå universitet. Den första enkäten riktades till alla som hade tagit examen före 1 mars. Enkäten gjordes med dem som tagit examen före 1 januari. Den genomfördes med två olika formulär. Ett skickades till dem som tagit examen fr.o.m. 1 mars och som alltså inte deltog i den enkät som genomfördes. Det formulär de fick hade i huvudsak samma innehåll som vid enkättillfället. Till övriga skickades ett formulär där bl.a. frågor som relaterade till det första arbetet efter examen utelämnats. Under genomfördes enkäten med dem som tagit examen t.o.m. 31 december På samma sätt som genomfördes den med två olika formulär. Ett skickades till dem som tagit examen 1 januari - 31 december Det andra skickades till dem som tagit examen före 1 januari. I det senare saknades bl.a. frågor relaterade till det första arbetet efter examen. Resultatet av dessa tre undersökningar har sammanställts och kan återfinnas på juridiska institutionens hemsida. 1 Under först halvan av genomfördes på nytt en enkätundersökning som avsåg alla som tagit examen från juristprogrammet. Den här gången omfattades alla som tagit examen t.o.m. 31 december På samma sätt som och genomfördes den med två olika formulär. Det ena 2, som i stort överensstämde med det som användes redan, skickades till dem som tagit examen 1 januari - 31 december De som tagit examen före 1 januari fick det formulär 3 vari bl.a. frågor relaterade till det första arbetet efter examen utelämnats. Den redovisning av enkätsvar som görs i den här sammanställningen följer uppställningen som finns i de två frågeformulären. I de flesta diagram som redovisas kan jämförelser göras med resultaten från de tidigare enkäterna. Det bör noteras att i ett flertal diagram har de olika svarsalternativen sorterats så att det som fick flest antal markeringar i årets enkät kommer först, näst flest tvåa osv. Umeå den 27 oktober Ulf Israelsson 1 Se 2 Se sida Se sida

4 4

5 5 Innehåll 1. Svarsfrekvens m.m I vilket län är du huvudsakligen uppvuxen? Hur lång tid efter examen fick du ditt första arbete? Hur fick du ditt första arbete efter examen? Vilken/vilka faktorer bedömer du var viktigast när du fick ditt första arbete? Var fick du ditt första arbete efter examen? Var arbetar du nu? I vilket län är din nuvarande arbetsplats belägen? Hur stor del av dina arbetsuppgifter är juridiska? Tycker du att din utbildning är relevant i förhållande till dina arbetsuppgifter? Är du nöjd med din juristutbildning? Vad skulle varit annorlunda om du hade gått utbildningen idag och hade fått bestämma hur den skulle ha sett ut? Här kunde man också lämna övriga kommentarer Frågeformulär för dem som tagit examen före 1 januari.27 Frågeformulär för dem som tagit examen 1 januari 31 december

6 6

7 7 1. Svarsfrekvens m.m. Årets enkät omfattade individer. Antalet svar uppgår till 732 st. (69,3 %). Av diagram 1 framgår svarsfrekvensen för alla fyra genomförda enkäter. Svarsfrekvensen för dem som tog examen före 1 januari hamnade på 70,0 % (499 av 713) och för dem som tog examen 1 januari - 31 december 2014 blev den 67,9 % (233 av 343). Totalt är det 436 (59,6 %) kvinnor och 283 (38,6 %) män som svarat på årets enkät. 4 Det antal som inte uppgivit något kön uppgår till 13 st. (1,8 %). Genomsnittsåldern för de som svarat framgår av diagram 2. Svarsfrekvens i procent ,2% 72,7% 7 69,3% Diagram 1 Genomsnittsålder 40,0 35,0 30,0 29,0 34,5 35,8 37,2 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Diagram 2 4 Som en jämförelse kan noteras att under perioden har totalt studenter registrerats på juristprogrammets första kurs. Av dessa var (58,1 %) kvinnor och 852 (41,9 %) män.

8 8 2. I vilket län är du huvudsakligen uppvuxen? Det län som bidragit med störst andel studenter är liksom i de tidigare enkäterna Västerbotten. Länets andel fortsätter emellertid att minska. Den andel före detta studenter som har sina rötter i Norrland 5 minskar också. I år anger 73,1 % att de är uppvuxna där jämfört med 77,2 %, 84,7 % och 86,1 %. I diagram 3 redovisas de län som i årets enkät har en andel före detta studenter som är 2,5 % eller större. Västerbotten 37,6% 4 45,5% 53,9% Norrbotten Västernorrland Västra Götaland Stockholm Jämtland Gävleborg 17,8% 18,1% 19,2% 15,0% 11,8% 14,2% 15,9% 12,8% 6,7% 5,7% 3,2% 2,2% 4,3% 2,6% 2,2% 3,3% 2,5% 2,9% 3,3% 2,5% 1,9% Diagram 3 5 Med Norrland avses den geografiska del av landet som omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län.

9 9 3. Hur lång tid efter examen fick du ditt första arbete? 6 Frågan fanns bara med i det enkätformulär som skickades till dem som tagit examen 1 januari - 31 december Resultatet redovisas i diagram 4. Diagrammet ska läsas så att 3 mån avser andelen som fick arbete inom tre månader efter examen och 6 mån avser andelen som fick arbete inom sex månader osv. Som framgår fick 83,1 % sitt första arbete inom tre månader från examen. Det är drygt två procentenheter mer än och nästan 13 % mer än. Även i övrigt visar resultatet från årets enkät att man generellt kommit snabbare i arbete än tidigare. Alla 3 mån 6 mån 9 mån 12 mån 15 mån 24 mån >24 mån 83,1% 80,8% 77,9% 7 93,1% 90,4% 86,2% 82,8% 96,1% 94,1% 91,0% 9 97,8% 96,3% 95,2% 94,4% 99,1% 97,3% 95,9% 96,7% 99,6% 98,6% 97,2% 98,3% 99,6% 99,5% 98,6% 10 Arbetslös 0,4% 0,5% 1,4% Diagram En uppdelning av svaren för kvinnor respektive män framgår av diagram 5 och diagram 6. Av dessa framgår att kvinnor som grupp fick sitt första arbete något tidigare än männen. 6 Observera att frågan endast avser när man fick det första arbetet. Frågan berör inte om arbetet också hade juridisk inriktning.

10 10 Kvinnor 3 mån 6 mån 9 mån 12 mån 15 mån 24 mån >24 mån 84,6% 81,0% 78,9% 72,5% 93,7% 92,0% 85,6% 83,5% 97,9% 96,4% 9 92,7% 97,9% 97,8% 95,6% 95,4% 99,3% 98,5% 96,7% 96,3% 10 99,3% 96,7% 97,2% ,9% 10 Arbetslös Diagram Män 3 mån 6 mån 9 mån 67,6% 8 80,5% 76,4% 91,8% 88,3% 87,3% 80,9% 92,9% 90,9% 92,7% 86,8% 12 mån 15 mån 24 mån >24 mån 97,6% 94,8% 94,5% 92,6% 98,8% 96,1% 94,5% 97,1% 98,8% 97,4% 98,2% 10 98,8% 98,7% 98,2% 10 Arbetslös 1,2% 1,8% Diagram

11 11 4. Hur fick du ditt första arbete efter examen? Frågan riktade sig bara till dem som tagit examen 1 januari - 31 december Som framgår av diagram 7 är det första gången som inte anställning genom notariekansliet får störst andel. Istället är det anställning via internet som toppar statistiken. Notera att motsvarande andel var 1,6 % år och hamnade då sist bland alternativen. Eftersom frågan avser hur man fick sitt första arbete så ger resultatet ingen exakt bild av hur stor del av våra studenter som får anställning som notarie. Sannolikt är det fler än de som här angett att de fick sitt första arbete genom notariekansliet. Det kan nämnas att flera som svarat markerat mer än ett alternativ. Det är bl.a. därför som siffrorna för de som fick sitt första arbete genom notariekansliet skiljer sig från de som redovisas för var man fick sitt första arbete (se fråga sex nedan). Annat att uppmärksamma är att andelen som fått arbete genom arbetsförmedlingen mer är fördubblats jämfört med de tidigare enkäterna. Anställning via tidningsannons däremot fortsätter att minska. Alla Via internet 1,6% 8,1% 16,6% 28,5% Genom notariekansliet (DV) 21,5% 29,3% 29,1% 33,2% Via direkt förfrågan hos arbetsgivare 16,3% 14,4% 17,6% 21,7% Genom arbetsförmedlingen 4,8% 3,4% 4,3% 10,2% Genom bekanta/andra kontakter Kontakt genom examensarbete Via förfr. från arbetsg./rekryteringsföretag 7,3% 8,7% 10,8% 9,2% 5,3% 8,7% 7,4% 2,2% 4,1% 7,0% 8,1% 4,3% Genom tidningsannons 4,1% 7,0% 12,8% 17,9% På annat sätt 2,4% 3,5% 2,0% 3,3% Startade eget 0,4% 2,2% Diagram 7 5,0% 1 15,0% 2 25,0% 3 35,0% I diagrammen 8 och 9 har en uppdelning gjorts bland kvinnor respektive män. För kvinnorna är det mest anmärkningsvärda att andelen som får arbete via notariekansliet halverats jämfört med tidigare enkäter. Betyg från utbildningen väger fortfarande tungt vid antagning som notarie. Eftersom kvinnor

12 12 generellt har bättre betyg än männen kan inte betygen ha någon betydelse för minskningen. Anledningen till den minskningen måste rimligen vara att färre kvinnor söker notarieplats. I vart fall som första arbete efter examen. I övrigt kan noteras att jämfört med den förra enkäten är att andelen kvinnor som får sitt första arbete genom direkt förfrågan hos arbetsgivare nästa fördubblats medan det motsatta råder bland männen. Kvinnor Via internet 0,9% 7,8% 16,0% 27,7% Via direkt förfrågan hos arbetsgivare 11,8% 14,4% 2 23,4% Genom notariekansliet (DV) 15,5% 31,9% 3 33,3% Genom arbetsförmedlingen 1,8% 5,6% 4,4% 10,3% Genom bekanta/andra kontakter Kontakt genom examensarbete Via förfr. från arbetsg./rekryteringsföretag 9,0% 8,3% 1 10,8% 5,8% 8,3% 7,8% 3,6% 4,5% 6,9% 8,9% 4,5% Genom tidningsannons 4,5% 6,3% 14,4% 16,2% På annat sätt 2,6% 4,9% 4,5% Startade eget 0,9% 5,0% 1 15,0% 2 25,0% 3 35,0% Diagram 8

13 13 Män Genom notariekansliet (DV) 25,0% 27,6% 31,8% 32,9% Via internet 2,9% 8,6% 16,3% 29,5% Genom arbetsförmedlingen 3,8% 1,7% 7,1% 10,2% Via direkt förfrågan hos arbetsgivare 9,1% 2 22,4% 2 Kontakt genom examensarbete Genom bekanta/andra kontakter Via förfr. från arbetsg./rekryteringsföretag 4,5% 6,9% 4,5% 7,1% 3,4% 6,3% 6,9% 4,3% ,3% Genom tidningsannons 3,4% 7,5% 10,3% 2 På annat sätt 2,3% 3,4% 1,4% Startade eget 1,7% 4,3% 5,0% 1 15,0% 2 25,0% 3 35,0% Diagram 9

14 14 5. Vilken/vilka faktorer bedömer du var viktigast när du fick ditt första arbete? Den här frågan riktade sig också bara till dem som tagit examen 1 januari - 31 december i fjol. Som framgår av frågan så kunde man ange flera alternativ. Många har också utnyttjat den möjligheten. Totalt har 675 markeringar gjorts vid de faktorer som angivits. I genomsnitt har var och en som svarat markerat 2,89 faktorer ( var det 2,83). Som framgår av diagram 10 så fick som vanligt examen störst andel markeringar. Därefter kommer personliga egenskaper och bra universitetsbetyg. Det senare alternativet fortsätter dock att tappa i betydelse. Examen 24,1% 22,6% 23,9% 26,6% Tidigare arbete på arbetsplatsen Fördjupning inom ett område Aktivitet i studentför/kår under studierna Diagram 10 Personliga egenskaper Bra universitetsbetyg Annan arbetslivserfarenhet Goda referenser Personliga kontakter på arbetsplatsen Studier på universitet eller högskolor utomlands Andra viktiga faktorer Språkkunskaper "Rätt" ålder "Rätt" kön IT-kunskaper 17,6% 15,8% 14,7% 16,7% 13,3% 15,6% 16,2% 16,7% 9,8% 1 8,0% 6,1% 8,3% 8,1% 7,7% 8,1% 6,4% 6,4% 5,1% 5,4% 6,1% 4,8% 4,1% 3,4% 5,5% 6,7% 8,5% 7,0% 3,7% 3,5% 2,6% 1,4% 1,5% 1,8% 2,1% 3,6% 2,3% 1,0% 1,6% 1,0% 1,6% 1,8% 2,0% 0,4% 0,3% 0,5% 0,3% 0,5% 0,5% 0,9% 5,0% 1 15,0% 2 25,0% 3

15 15 6. Var fick du ditt första arbete efter examen? På samma sätt som frågorna tre till fem ställdes denna bara till dem som tagit examen perioden 1 januari - 31 december Även om andelen minskar så framgår av diagram 11 att notarietjänstgöring hamnar i topp även denna gång. För Skatteverket och andra statliga verk kan man notera en rätt stor ökning jämfört med. Notarietjänstgöring Statligt verk Advokatbyrå Annan statlig myndighet Skatteverket Privat bolag > 200 anställda Privat bolag < 50 anställda Ideell organisation e liknande Privat bolag anställda Kommunal förvaltning Försäkringsbolag Kronofogdemyndighet Domstol övrigt Bank Annan verksamhet Egen annan verksamhet Universitet/högskola Åklagarmyndighet Arbetslös Landsting Egen juridisk verksamhet Kommunalt bolag 4,5% 6,0% 4,2% 3,9% 3,9% 2,8% 4,9% 2,8% 3,9% 3,2% 4,2% 3,4% 2,6% 4,6% 3,4% 2,6% 1,4% 2,6% 2,8% 1,4% 2,1% 3,7% 3,9% 2,1% 2,3% 1,7% 1,7% 2,3% 2,1% 1,7% 0,9% 2,1% 2,8% 0,9% 1,8% 2,8% 0,9% 0,9% 2,8% 7,6% 6,7% 0,9% 0,4% 0,4% 0,5% 1,4% 0,5% 1,7% 0,5% 14,2% 6,9% 9,0% 11,2% 13,7% 15,6% 13,2% 11,6% 11,9% 14,6% 11,2% 1 22,7% 31,2% 29,9% 35,2% Diagram 11

16 16 Av diagram 12 framgår fördelningen mellan de som fick sitt första arbete hos staten, privat, kommun landsting samt de som när de svarade på enkäten fortfarande var arbetslösa. Några större skillnader jämfört med enkäten handlar det inte om. Fortfarande får en klar majoritet - och denna gång till och med en ökande andel - sitt första arbete inom den statliga sektorn. Staten 64,8% 63,3% 68,1% 71,5% Privat Kommun - landsting 3,0% 3,7% 2,8% 2,2% 31,8% 33,0% 28,5% 26,3% Arbetslös 0,4% Diagram 12

17 17 7. Var arbetar du nu? Till skillnad från frågorna tre till sex har frågan ställts till alla som tagit examen fram till den 31 december För årets enkät handlar omfattas alltså personer. Utfallet framgår av diagram 13. Den största gruppen före detta studenter återfinns även i år vid advokatbyrå. Den kategori som ökat mest jämfört med förra enkäten är domstol övrigt. Notarietjänstgöring står för den största minskningen om man jämför siffrorna med tidigare enkäter. En logisk förklaring till det är att varje gång enkäten görs så tunnas notariegruppen ut allt mer. Advokatbyrå Annan statlig myndighet Domstol övrigt Statligt verk Privat bolag > 200 anställda Skatteverket Notarietjänstgöring Kommunal förvaltning Åklagarmyndighet Universitet/högskola Försäkringsbolag Privat bolag < 50 anställda Ideell organisation eller liknande Kronofogdemyndighet Privat bolag anställda Egen juridisk verksamhet Bank Landsting Annan verksamhet Arbetslös Egen annan verksamhet Kommunalt bolag 5,9% 4,3% 5,2% 2,8% 5,4% 5,0% 3,6% 2,9% 3,9% 4,4% 4,5% 3,9% 2,8% 4,0% 5,6% 5,5% 5,6% 3,0% 3,8% 5,2% 6,1% 2,7% 3,6% 2,6% 3,3% 2,5% 2,6% 2,6% 3,3% 2,2% 3,0% 2,6% 1,7% 2,0% 1,6% 1,8% 1,7% 2,8% 1,5% 1,6% 1,2% 0,8% 1,0% 1,9% 1,0% 4,4% 0,8% 1,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 14,9% 15,6% 1 5,0% 14,0% 13,5% 13,0% 11,7% 12,0% 8,8% 10,4% 3,9% 7,9% 7,1% 9,8% 12,8% 6,9% 6,4% 8,1% 6,1% 8,6% 9,4% 2 5,0% 1 15,0% 2 25,0% Diagram 13

18 18 I diagram 14 framgår förutom en stapel med procentuell fördelning mellan olika arbeten/arbetsplatser i årets enkät även en redovisning av hur stor andel av män respektive kvinnor som återfinns i vart och ett av alternativen. Det innebär exempelvis att på advokatbyrå så återfinns 14,9 % av alla som svarat. Därutöver ser man också att 20,6 % av alla män jobbar där. Motsvarande siffra för kvinnor är 11,2 %. Alla - män - kvinnor - Advokatbyrå 11,2% 14,9% 2 Annan statlig myndighet 7,8% 13,9% 17,8% Domstol övrigt 12,0% 1 12,1% Statligt verk 7,9% 6,7% 8,7% Privat bolag > 200 anställda 4,3% 7,0% 1 Skattemyndighet 3,5% 5,9% 7,3% Notarietjänstgöring Kommunal förvaltning 5,5% 7,1% 4,6% 5,0% 4,6% 5,5% Åklagarmyndighet Universitet/högskola 4,4% 3,0% 4,0% 3,2% 4,3% 6,4% Försäkringsbolag Privat bolag < 50 anställda Ideell organisation e liknande 3,0% 2,8% 3,2% 2,7% 4,3% 1,8% 2,5% 2,5% 2,5% Alla Män Kvinnor Kronofogdemyndighet Privat bolag anställda 2,2% 3,7% 2,0% 2,1% 2,1% Egen juridisk verksamhet Bank Landsting Annan verksamhet Arbetslös Egen annan verksamhet Kommunalt bolag 1,8% 2,5% 1,5% 2,1% 1,2% 1,6% 1,0% 1,6% 0,8% 0,5% 0,2% 0,4% 0,5% 5,0% 1 15,0% 2 25,0% Diagram 14

19 19 Av diagram 15 framgår fördelningen mellan de som har anställning i staten, privat och kommuner landsting samt de som är arbetslösa. Notera att andelen som har anställning i staten inte har fortsatt att minska och att kommun landsting redovisar en förhållandevis kraftig ökning. Staten 55,7% 55,5% 59,9% 6 Privat Kommun - landsting 6,7% 4,7% 3,3% 5,0% 36,8% 38,5% 35,2% 33,3% Arbetslös 0,8% 1,6% Diagram 15

20 20 8. I vilket län är din nuvarande arbetsplats belägen? Även denna fråga har alla fått svara på. Det län som även denna gång ligger i topp är Västerbotten. Länets andel fortsätter emellertid att minska. Jämfört med enkäten redovisar Västerbotten den största minskningen, 2,9 % tätt följd av Västernorrland som minskar med 2,7 %. Jämfört med har Västerbottens andel minskat med 11,4 %. Den största ökningen i procentenheter jämfört med visar Stockholm med 4,0 %. Västerbotten Stockholm Västernorrland Norrbotten Västra Götaland Skåne Dalarna Jämtland Östergötland Jönköping Gävleborg Södermanland Kalmar Halland Utomlands Uppsala Kronoberg Värmland Västmanland Gotland Örebro Blekinge 9,6% 12,4% 11,9% 15,2% 8,1% 8,0% 7,3% 6,7% 7,0% 6,7% 3,6% 3,9% 2,9% 2,1% 1,0% 2,3% 1,7% 2,3% 2,2% 2,7% 1,0% 1,9% 1,7% 1,5% 1,9% 2,3% 1,5% 1,5% 2,1% 0,8% 2,2% 0,4% 0,3% 0,8% 0,3% 0,2% 0,3% 1,0% 0,1% 29,0% 32,0% 26,8% 22,9% 23,2% 20,8% 39,4% 40,4% Diagram 16

21 21 Ett av motiven till att Umeå universitet i början av 1990-talet fick rätt att utfärda juris kandidatexamen var en förhoppning att behovet av jurister i Norrland därmed skulle kunna tillgodoses på ett bra sätt. Av diagram 17 framgår hur många av våra gamla studenter som hade sin arbetsplats i Norrland vid de fyra olika enkättillfällena. Även om andelen fortsätter att minska så hade ändå mer än hälften, 50,6 %, eller 368 av alla som har arbete, sin arbetsplats i Norrland våren ,0% 60,9% 56,6% 50,5% Diagram 17 Om man jämför resultatet på frågan mellan de två grupperna, dvs. de som tog examen t.o.m. 31 december 2009 och de som tog den 1 januari 31 december 2014 kan man konstatera att i den första gruppen återfinner man 53,9 % i Norrland och i den andra 42,9 %. Det betyder alltså att betydligt färre av de som nyligen tagit examen får arbete i Norrland. Man ser också att i den senare gruppen så finns de flesta i Stockholm, 29,4 %, att jämföra med 25,6 % av den första gruppen. Ännu större är skillnaden för Västerbotten. I den senare gruppen återfinns 20,8 % i länet jämfört med 32,9 % av den första gruppen. Majoriteten av våra före detta studenter finns alltså enligt årets enkät fortfarande kvar i Norrland. Därmed vågar man kanske påstå att vår utbildning på ett betydelsefullt sätt bidrar till att tillgodose Norrland med välutbildade jurister. Men man får inte bortse från att vi även hjälper till att förse övriga delar av landet med jurister. En viktig faktor för att våra före detta studenter ska ta juristjobb i Norrland är onekligen det faktum att vårt huvudsakliga rekryteringsområde är Norrland. 7 Det framgår av diagram 18. I det ser man att bl.a. drygt 90 % av de som arbetar i Norrland och som svarat på enkäten också är uppvuxna i Norrland. Det kan också nämnas att av de 532 före detta studenter som i år uppgav att de huvudsakligen är uppvuxna i Norrland så har 333 personer, eller 62,5 %, sin arbetsplats i Norrland. I år enkät var motsvarande siffror 65,5 %. 7 Jfr sidan 7 ovan.

22 ,5% 93,5% 90,2% 9 10,5% 6,5% 9,8% 9,3% Huvudsakligen uppvuxen i Norrland med arbetsplats i Norrland Övriga Diagram 18

23 23 9. Hur stor del av dina arbetsuppgifter är juridiska? Förutom vilken arbetsplats man har, och var den geografiskt är belägen, frågar vi i vilken grad man anser sina arbetsuppgifter vara juridiska. Av diagram 29 framgår att i årets enkät anser 81,6 % att arbetsuppgifterna huvudsakligen är juridiska. En liten ökning sedan. Frågan fanns med i båda frågeformulären. Huvudsakligen 81,6% 80,3% 79,4% 76,0% Till en del Ingen alls 1,5% 2,1% 2,7% 2,8% 16,9% 17,6% 17,9% 21,2% Diagram 19 Som nämndes ovan så var ju behovet av jurister Norrland ett motiv till att universitet fick rätt att ge juris kandidatexamen i början av 1990-talet. Hur är det då? Jobbar de som svarat att de har sin arbetsplats i Norrland med juridik? Svaret på frågan framgår av diagram 20. Som framgår så är det inga stora skillnader mot vad som framgår av diagram 19. Huvudsakligen 79,5% 78,7% 79,7% 76,3% Till en del Ingen alls 1,9% 1,7% 2,2% 2,6% 18,6% 19,6% 18,1% Diagram 20

24 Tycker du att din utbildning är relevant i förhållande till dina arbetsuppgifter? En annan viktig fråga är i vilken utsträckning som våra före detta studenter tycker att den utbildningen de skaffat sig är relevant i förhållande till de arbetsuppgifter de har. Även denna fråga fanns med i båda frågeformulären. En klar majoritet av dem som svarat på frågan anger att utbildningens relevans i förhållande till de arbetsuppgifterna uppgår till %. Om man räknar samman siffrorna för intervallet % så ser man att dessa i år uppgår till 90,9 %. Motsvarande var för var 90,8, var det 80,5 % och 84,9 %. I årets enkät är det bara fyra personer som uppgett att utbildningen inte alls är relevant i förhållande till de arbetsuppgifter man har % 59,4% 57,9% 71,0% 69,7% 50-75% 25-50% 0-25% Inte alls 19,9% ,0% 6,0% 5,3% 13,2% 8,4% 2,5% 3,2% 5,0% 5,1% 1,7% Diagram

25 Är du nöjd med din juristutbildning? Den kanske viktigaste frågan är i vilken utsträckning man är nöjd med utbildningen. Frågan har ställts till samtliga som deltagit i enkäten. Som framgår av diagram 22 så har andelen mycket nöjd även denna gång ökat och uppgår nu till 56,9 %. En ökning med drygt sex procentenheter sedan och mer än en fördubbling sedan. Mycket nöjd 25,8% 56,9% 5 43,9% Nöjd Ganska nöjd 5,1% 8,7% 11,6% 16,9% 37,0% 40,3% 43,9% 56,2% Inte alls nöjd 1,0% 0,4% Diagram Av diagram 23 framgår andelen nöjd mycket nöjd. Här kan man bl.a. se att andelen ökat med drygt tio procentenheter jämfört med ,9% 90,9% 87,8% 82,0%

26 Vad skulle varit annorlunda om du hade gått utbildningen idag och hade fått bestämma hur den skulle ha sett ut? Här kunde man också lämna övriga kommentarer. Antalet svar eller kommentarer till frågan och uppmaningen uppgick till 347 st., dvs. i drygt 47 % av alla enkätsvar. I övervägande antalet av dessa, 192 st. eller 55 %, uttrycks att utbildningen på olika sätt borde göras mer praktiskt inriktad. De förslag som anges är praktik, praktiska inslag, studiebesök och ökad kontakt med arbets- och näringsliv genom bl.a. undervisning av praktiskt yrkesverksamma m.m. Därutöver kan nämnas att fler valbara kurser nämns av 7 % av alla som haft synpunkter eller i övrigt kommenterat utbildningen och att 6 % av dem tycker att inriktningen mot genus borde begränsas. Det har även förekommit andra svar och kommentarer, dock har dessa efter försök att gruppera dem inte visat sig utgöra en så stor andel av de totala antalet svar att det är relevant att redovisa här.

27 27 FRÅGEFORMULÄR 1. Kön och ålder Kvinna Man Födelseår: 2. I vilket län är du huvudsakligen uppvuxen? Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna Västmanland Örebro Värmland Västra Götaland Halland Skåne Blekinge Gotland Kalmar Kronoberg Jönköping Östergötland Södermanland Uppsala Stockholm Utomlands. Ange land och stad 3. Var arbetar du nu? Notarietjänstgöring Domstol övrigt Åklagarmyndighet Kronofogdemyndighet Skatteverket Statligt verk Universitet/högskola Annan statlig myndighet Kommunalt bolag Kommunal förvaltning Landsting Advokatbyrå Försäkringsbolag Bank Privat bolag < 50 anställda Privat bolag anställda Privat bolag > 200 anställda Ideell organisation/förening el liknande Egen juridisk verksamhet Egen annan verksamhet Annan verksamhet, nämligen: Arbetslös

28 28 4. I vilket län är din nuvarande arbetsplats belägen? Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna Västmanland Örebro Värmland Västra Götaland Halland Skåne Blekinge Gotland Kalmar Kronoberg Jönköping Östergötland Södermanland Uppsala Stockholm Utomlands. Ange land och stad 5. Hur stor del av dina arbetsuppgifter är "juridiska"? Ingen alls Till en del Huvudsakligen 6. Tycker du att din utbildning är relevant i förhållande till dina arbetsuppgifter? Inte alls 0-25% 25-50% 50-75% % 7. Är du nöjd med din juristutbildning? Inte alls Ganska nöjd Nöjd Mycket nöjd 8. Vad skulle ha varit annorlunda om du hade gått utbildningen idag och hade fått bestämma hur den skulle ha sett ut? Här kan du också lämna övriga egna kommentarer (räcker inte utrymmet kan du skriva på ett löst papper).

29 29 FRÅGEFORMULÄR 1. Kön och ålder Kvinna Man Födelseår: 2. I vilket län är du huvudsakligen uppvuxen? Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna Västmanland Örebro Värmland Västra Götaland Halland Skåne Blekinge Gotland Kalmar Kronoberg Jönköping Östergötland Södermanland Uppsala Stockholm Utomlands. Ange land och stad 3. Hur lång tid efter examen fick du ditt första arbete? 0-3 månader 3-6 månader 6-9 månader 9-12 månader månader månader 24 månader eller mer fortfarande arbetslös 4. Hur fick du ditt första arbete efter examen? Genom notariekansliet (Domstolsverket) Genom tidningsannons Via internet Genom arbetsförmedlingen Via direkt förfrågan hos arbetsgivare Via förfrågan från arbetsgivare/rekryteringsföretag Genom bekanta/andra kontakter Kontakt genom examensarbete Startade eget På annat sätt 5. Vilken/vilka av följande faktorer bedömer du var viktigast när du fick ditt första arbete? Flera alternativ är möjliga. Examen Fördjupning inom ett område Bra universitetsbetyg Studier på universitet eller högskola utomlands Tidigare arbete på arbetsplatsen Annan arbetslivserfarenhet Goda referenser Personliga kontakter på arbetsplatsen Personliga egenskaper Språkkunskaper IT-kunskaper Aktivitet i studentförening/kår under studietiden "Rätt" kön "Rätt" ålder Andra viktiga faktorer

30 30 6. Var fick du ditt första arbete efter examen (sätt en 1:a i rutan) och var arbetar du nu (sätt en 2:a i rutan)? OBS! Är det samma arbetsplats sätter du en 1:a och 2:a bredvid varandra. Notarietjänstgöring Domstol övrigt Åklagarmyndighet Kronofogdemyndighet Skatteverket Statligt verk Universitet/högskola Annan statlig myndighet Kommunalt bolag Kommunal förvaltning Landsting Advokatbyrå Försäkringsbolag Bank Privat bolag < 50 anställda Privat bolag anställda Privat bolag > 200 anställda Ideell organisation/förening el liknande Egen juridisk verksamhet Egen annan verksamhet Annan verksamhet, nämligen: Arbetslös 7. I vilket län är din nuvarande arbetsplats belägen? Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna Västmanland Örebro Värmland Västra Götaland Halland Skåne Blekinge Gotland Kalmar Kronoberg Jönköping Östergötland Södermanland Uppsala Stockholm Utomlands. Ange land och stad 8. Hur stor del av dina arbetsuppgifter är "juridiska"? Ingen alls Till en del Huvudsakligen 9. Tycker du att din utbildning är relevant i förhållande till dina arbetsuppgifter? Inte alls 0-25% 25-50% 50-75% % 10. Är du nöjd med din juristutbildning? Inte alls Ganska nöjd Nöjd Mycket nöjd 11. Vad skulle ha varit annorlunda om du hade gått utbildningen idag och hade fått bestämma hur den skulle ha sett ut? Här kan du också lämna övriga egna kommentarer (räcker inte utrymmet kan du skriva på ett löst papper):

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord våren 2010 Juridiska institutionen 2 3 Inledning Under 2000 och 2005 genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar

Läs mer

Enkät 2005 Juris kandidatexamen i Umeå och sedan?

Enkät 2005 Juris kandidatexamen i Umeå och sedan? Enkät 2005 Juris kandidatexamen i Umeå och sedan? En enkätundersökning genomförd av juridiska institutionen vid Umeå universitet 1 Inledning Under 1999 genomförde Högskoleverket (HSV) en utvärdering av

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Var femte akademiker utan jobb ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om undersökningen Målgrupp: Juseks undersökning genomförs

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 Fått arbete I oktober fick 1 307 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 840 av

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16 Presskontakt: Erik Öberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 79 28 Ytterligare information:

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 Fått arbete I mars fick 1 455 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I mars för ett

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 14 januari 2014 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län december 2013 12 993 (10,4 %) 6 187 kvinnor (10,5 %) 6 806 män (10,3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 Fått arbete I januari fick 1 298 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 792 av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

juli män (6,1 %) den högsta i länet. en handeln. (236 platser), fick jobb i juli ling.

juli män (6,1 %) den högsta i länet. en handeln. (236 platser), fick jobb i juli ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Peter Nofors, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län juli 2014 8 747 (5,8 %) 4 0255 kvinnor (5,55 %) 4 7222 män (6,1 %) 1 7988

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 1 500 personer fick arbete i september Under september månad erhöll 1 531

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 11 september 2013 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län september 2013 12 940 (10,3 %) 6 289 kvinnor (10,6 %) 6 651 män

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 700

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 Arbetslösheten i länet fortfarande lägst i landet Uppsala läns arbetsmarknad är fortsatt stabil. I mars nyanmäldes

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer