Jämförande rapport Brukarundersökning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämförande rapport Brukarundersökning 2010"

Transkript

1 Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Borås stad Eskilstuna kommun Jönköpings kommun Karlstads kommun Linköpings kommun Norrköpings kommun Västerås stad Örebro kommun

2 Inledning Detta är en jämförande rapport för Miljökontoren i Örebro Kommun, Karlstad Kommun, Borås stad, Linköpings kommun, Eskilstuna kommun, Norrköpings kommun, Jönköpings Kommun och Västerås Stad. Resultatet är från en brukarundersökning som gäller miljöskydd/miljöfarlig verksamhet, livsmedelsförsäljning och enskilda avlopp. Undersökningen har genomförs under hösten 2010 och riktat sig till följande målgrupper: Företag som bedriver miljöfarlig verksamhet (A, B och C anläggningar) som under perioden fått tillsyn/ besök av en inspektör. Företag och personer som bedriver försäljning av livsmedel och som under perioden blivit besökta under perioden Personer som under perioden fått beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning. I denna redovisning har beräkningarna för det gemensamma snittbetyget för alla kommunerna gjort utifrån kommunernas betyg avrundat till en decimal. I och med att vi gjort avrundningar så kan vissa sk. avrundningsfel förekommer så att tex. svaren som visas i rapporten. På tex. en Ja och nej fråga förekommer det därmed att inte alla resultat ej jämt upp till 100% utan hamnar på 99,9 %.

3 Kommun/Projekt Totalt antal i lista Dubletter /inga eller felaktiga kontaktuppgifter Möjliga kontakter Antal svar Svarsfrekvens Nettourval Borås kommun enskilda avlopp % Borås kommun livsmedel % Borås kommun Miljöskydd 100/75 med epost % Eskilstuna Kommun avlopp % Eskilstuna kommun livsmedel % Eskilstuna kommun miljöskydd % Jönköping enskilda avlopp % Jönköping Livsmedel % Jönköping Miljö % Karlstad enskilda avlopp % Karlstad Livsmedel % Karlstad Miljö/E post 161/102 med epost % Linköpings kommun Enskilda avlopp % Linköpings kommun livsmedel % Linköpings kommun miljöskydd % Norrköping enskilda avlopp % Norrköping Livsmedel % Norrköping Miljö % Västerås stad avlopp % Västerås stad Livsmedel tillsyn % Västerås stad livsmedel registrerade 25/ % Västerås stad miljö % Örebro kommun enskilda avlopp % Örebro kommun livsmedel % Örebro kommun Miljöskydd % Samtliga % Svarsfrekvensen är beräknat som Antal svar / Möjliga kontakter. Möjliga kontakter = nettourval

4 Miljöfarlig verksamhet

5 Miljöskydd Den klara majoriteten av respondenter är män (i snitt 82 %). Jämnast könsfördelning har Örebro med 74% män och 26% kvinnor och Jönköping är den kommun med störst övervikt av manliga respondenter med 90% män.

6 Miljöskydd Borås är den kommun där brukarna är minst nöjda med kontakten med handläggaren då deras betyg blir 4,4 och nöjdast är man i Karlstad med ett betyg på 4,9. Det totala snittet på denna fråga för kommunerna är 4,6.

7 Miljöskydd Då det gäller delfrågan personalen var vänlig har Eskilstuna, Karlstad, och även Norrköping fått 5,2 i betyg och toppar betygsligan. Lägst resultat på detta har Borås med 4,6. Då det gäller att bli bemött med respekt ligger Norrköping i topp med 5,2 tätt följt av Eskilstuna, Karlstad, Jönköping och Västerås som alla fått 5,1 medan Borås och Linköping ligger i botten med 4,8 respektive 4,7. Beträffande att vara insatt i brukarens verksamhet så ligger Karlstad, Västerås och Norrköping i topp med 4,4 och lägst betyg får Jönköping med 4,0. Då det gäller att ge ett kunnigt intryck ligger alla kommunerna relativ lika med betyg på 4,5 till 4,8.

8 Miljöskydd Karlstad, Norrköping och Västerås har fått de högsta betyget av kommunerna med sina 4,9 och lägst betyg har man fått i Borås (4,5) vilket gör att det är en klar skillnad mellan högsta och lägsta betyg även om de flesta ligger ganska nära snittbetyget för samtliga på 4,8.

9 Miljöskydd Västerås har fått de högsta betyget av kommunerna med sina 4,8 och lägst betyg har man fått i Linköping med 4,2. Det finns en klar skillnad mellan dessa kommuner med högst och lägst betyg. Snittbetyget för samtliga kommunerna landar på 4,4.

10 Miljöskydd Klart högst betyg på denna fråga har Karlstad med 4,8 i snittbetyg från sina brukare. Betydligt lägre betyg har Jönköping och Linköping som båda fått 4,2 i betyg. I övrigt ligger kommunerna på 4,4 i snittbetyg, förutom Västerås som fått 4,6 i betyg.

11 Miljöskydd Borås och Linköping utmärker sig på denna fråga med klart lägre betyg än övriga kommuner (4,0 resp. 4,1). Den kommun som fått högst betyg på denna fråga är Jönköping och Norrköping som båda har fått 4,7 i betyg.

12 Miljöskydd Här är resultatet mycket likartat mellan kommunerna. Det är bara några få procent som angivit att handläggningstiden fått negativa konsekvenser. Karlstad har det högsta antalet med 7% och lägst har Västerås och Örebro på vardera 4%. Snittet för samtliga är 5%. Pga. avrundning blir totalsumman inte riktigt 100% för snittet.

13 Miljöskydd Vilka var dessa negativa konsekvenser? Det är jobbigt eftersom man vill ha ett avslut Kunde inte visa upp ett beslut från Miljökontoret vid en revision. Ekonomiska och personalmässiga konsekvenser. Förlorade intäkter när något måste åtgärdas. Har fått senarelägga processer för, vilket har fått ekonomiska konsekvenser. Fördyrade omkostnader och alternativa hanteringar som har försenat vissa projekt. Handläggningstiden har orsakat en del försenade projekt. De öppna svar som återges är bara tänkt att ge en lite bild av brukarnas svar och vi hänvisar till varje enskild kommuns rapport för en mer utförlig redogörelse av de öppna svar.

14 Miljöskydd Gemensamt för alla kommunerna är att telefon är det dominerande kontaktsättet för brukarna och därefter följer e-post. Jönköping har lägst antal som svarat dessa två alternativ men har samtidigt störst andel brukare som uppgivit personligt besök. Under annat ligger ofta svaret att brukaren blivit kontaktad av kommunen. Respondenterna har kunnat ange alla alternativ som passar in på dem. Fler alternativ har kunnat anges.

15 Miljöskydd Västerås är den kommun som fått högst betyg på helhetsintrycket med sina 7,5 och på andra plats kommer Jönköping med sina 7,4. Borås, Eskilstuna och Örebro har alla 7,0 och hamnar därmed under snittbetyget på 7,2.

16 Miljöskydd Jönköping har lyckats bäst av alla att nå upp till förväntningarna från brukarna med 7,4 i betyg men Karlstad och Västerås ligger tätt där under med 7,3 i betyg. Lägst betyg på frågan har Borås och Linköping som båda fått 6,9 i betyg.

17 Miljöskydd Västerås har lyckats bäst av alla att nå upp till ett perfekt miljökontor med 7,0 i betyg. Karlstad och Eskilstuna ligger också bra till med 6,8 i betyg. Lägst betyg på frågan har Borås och Linköping som båda fått 6,3 i betyg.

18 Miljöskydd Förbättringsförslag Lägre personalomsättning Större kompetens En öppnare dialog Tätare personlig kontakt Bättre insikt i olika branscher och verksamheter Kortare handläggningstider De öppna svar som återges är bara tänkt att ge en lite bild av brukarnas svar och vi hänvisar till varje enskild kommuns rapport för en mer utförlig redogörelse av de öppna svar.

19 Livsmedelsverksamhet

20 Livsmedel Könsfördelningen dominera av män som utgör 63% av respondenterna i snitt. Jämnast fördelning mellan könen hittar vi i Borås som även är den enda kommun där kvinnorna är fler än männen. Skevast könsfördelning uppvisar Västerås och Linköping där ¾ är män. Pga. avrundning blir totalsumman inte riktigt jämt 100% för snittet.

21 Livsmedel Norrköping är den kommun som får högst betyg (5,1) då det gäller att besvara frågor från brukarna. Lägst betyg på detta får man i Karlstad och Örebro kommun som båda har fått 4,5 i betyg. Det totala snittet på denna fråga för kommunerna är 4,8.

22 Livsmedel Då det gäller delfrågan personalen var vänlig och att bli bemött med respekt ligger de flesta på 5,0-5-2 men Karlstad har fått ett något lägre betyg än de flesta andra med 4,7. Karlstad får även lägst betyg på att vara insatt i och förstå brukarens verksamhet (4,1). Betygen för att ge ett kunnigt intryck ligger för de flesta på 4,7 till 4,9.

23 Livsmedel Norrköping får det högsta betyget (5,2) av kommunerna då det gäller hur enkelt det är att komma i kontakt med handläggaren. Lägst betyg på detta får man i Karlstad och Örebro kommun som båda har fått 4,7 i betyg.

24 Livsmedel Norrköping har fått det högsta betyget (5,0) av kommunerna. Klart lägst betyg på detta får man i Karlstad och Örebro kommun som fått 4,2 respektive 4,3 i betyg vilket är en bra bit under snittet för alla kommunerna som för denna fråga är 4,7.

25 Livsmedel Då det gäller språket i besluten så är det Borås som fått högst betyg med 4,7. Först på betyg 4,4 kommer sedan fyra av de andra kommunerna. Karlstad får det lägsta betyget av alla kommuner med 4,0 i betyg men även Jönköping med sina 4,1 hamnar en bit under snittet på 4,3.

26 Livsmedel Då det gäller handläggningstiden så ligger kommunerna ganska lika i betyg med flera på betyg på 4,7-4,9. Lägst betyg på handläggningstiden får man i Karlstad kommun som har fått 4,6. Snittet för alla kommunerna blev 4,8 på denna fråga.

27 Livsmedel I Borås har en betydligt större andel angivit att handläggningstidens längd fick negativa konsekvenser än vad som angivits för andra kommuner. 15% har angivit detta i Borås medan snittet för alla åtta kommunerna är 5,5%. I Linköping har däremot ingen uppgivit att handläggningstiden fick negativa konsekvenser och i Jönköping var det bara 1%.

28 Miljöskydd Vilka var dessa negativa konsekvenser? Kunde inte sälja i rätt tid. Det kostar pengar. Man kan inte bedriva verksamheten som planerat. Det tog längre tid för oss innan vi kunde öppna. De öppna svar som återges är bara tänkt att ge en lite bild av brukarnas svar och vi hänvisar till varje enskild kommuns rapport för en mer utförlig redogörelse av de öppna svar.

29 Livsmedel Telefon är det dominerande kontaktsättet för de flesta kommunerna utom i Borås där de flesta respondenterna svarat annat sätt vilket främst är att de fått ett besök från miljökontoret. Norrköping och Örebro utmärker sig genom att ha en betydligt högre andel som använt sig av e-post (kring 60%). Fler alternativ har kunnat anges.

30 Livsmedel Jönköping och Västerås har det högsta betyget på helhetsintrycket med 7,4 i snittbetyg. Lägst betyg har Karlstad med 6,7 i betyg vilket är klart under snittet för kommunerna som är 7,2.

31 Livsmedel Jönköping och Västerås som båda fått 7,3 i snittbetyg har högst bettyg bäst av alla kommuner då det gäller att nå upp till förväntningarna. Karlstad och Örebro med 6,6 resp. 6,7 i betyg ligger klart lägre i betyg än de andra kommunerna.

32 Livsmedel 6 av de 8 kommunerna har fått ett betyg på mellan 6,9 och 6,7 medan Karlstad avviker kraftigt i negativ riktning med ett snittbetyg på 6,3. Snittbetyget för alla kommunerna är 6,7.

33 Livsmedel Förbättringsförslag Större insikt och förståelse för hur verksamheterna fungerar Anpassa krav och inspektion efter olika typerna av verksamheter Arbeta mer rådgivande för att man ska veta hur saker ska åtgärdas Mindre fokus på små detaljer som har liten betydelse Enklare kontroller Mer regelbundna besök Större kontinuitet, tex. besök av samma handläggare samt regelbunden kontakt Enklare språk i beslut och skrivelser Förenkla pappersarbetet med enklare mallar för egenkontroll Personal med större erfarenhet och kompetens Lika bedömningar oavsett handläggare De öppna svar som återges är bara tänkt att ge en lite bild av brukarnas svar och vi hänvisar till varje enskild kommuns rapport för en mer utförlig redogörelse av de öppna svar.

34 Enskild avloppsanlägging

35 Avlopp De allra flesta av respondenterna är män. I snitt är drygt tre fjärdedelar av respondenterna män. Jämnast könsfördelning har Karlstad med 68% män och 32% kvinnor. Linköping och Borås och Eskilstuna är med över 80 % män som respondenter, de kommuner med störst andel manliga respondenter.

36 Avlopp Jönköping är den kommun där brukarna ger högst betyg för hur enkelt man kan få tag på sin handläggare. Minst nöjd är brukarna i Eskilstuna med ett betyg på 4,2 vilket är klart under det totala snittet för kommunerna på 4,6.

37 Avlopp Då det gäller personalen var vänlig och att bli bemött med respekt ligger Jönköping i topp med 5,4 resp. 5,5 i betyg för dessa frågor men även Karlstad har liknande betyg. De flesta har betyg 4,9-5,2 på dessa två frågor men Eskilstuna har ett klart lägre betyg på 4,7 på båda frågorna och då det gäller att ge ett kunnigt intryck får Eskilstuna ett klart lägre betyg än övriga med 3,9, högst betyg på delfrågan har Norrköping med 5,1.

38 Avlopp Karlstad och Norrköping får högst betyg av kommunerna då det gäller hur enkelt det är komma i kontakt med handläggaren (4,9 i betyg). Lägst betyg på detta får man i Eskilstuna kommun som har fått 4,3 i betyg.

39 Avlopp Då det gäller blanketterna som skulle fyllas i så varierar betyget kraftigt mellan kommunerna men det är Jönköping som får högst betyg med 4,9 och lägst får Eskilstuna med 3,9 och även Borås ligger relativt lågt med 4,0 i betyg. Snittet för alla kommunerna är 4,4

40 Avlopp Eskilstuna och Örebro utmärker sig på denna fråga med klart lägre betyg än övriga kommuner (4,1 resp. 4,2). Jönköping och Norrköping med 4,9 respektive 4,8 i betyg har de högsta betygen för handläggningstiden.

41 Avlopp 17% av respondenterna för Borås har angivit att handläggningstidens längd fick negativa konsekvenser, medan snittet för alla åtta kommunerna är 8%. I Norrköping och Örebro har bara 3% uppgivit att handläggningstiden fick negativa konsekvenser. Pga. avrundning blir totalsumman inte riktigt jämt 100%.

42 Miljöskydd Vilka var dessa negativa konsekvenser? Skador på fastigheten Flera andra projekt blev stående och kostade pengar. Svårt att planera för att få hjälp av entreprenörer Mycket behövde planeras om, gav framförallt tidsmässiga konsekvenser. Bygget blev stående i flera månader. Förseningar av bygget Entreprenören gick i konkurs. De öppna svar som återges är bara tänkt att ge en lite bild av brukarnas svar och vi hänvisar till varje enskild kommuns rapport för en mer utförlig redogörelse av de öppna svar.

43 Avlopp Borås och Jönköping får med 5,1 de högsta betyget av kommunerna då det gäller tydlighet i vad besluten grundar sig på. Eskilstuna, Linköping och Västerås har relativt sett låga betyg i jämförelse med övriga kommuner med betyg på 4,5 och 4,6. Snittet för alla kommunerna är 4,8.

44 Avlopp Då det gäller språket i besluten så är det Karlstad som fått högst betyg med 5,1. Linköping, Norrköping och Örebro har alla tre fått 4,5 i betyg vilket är det lägsta betyget bland kommunerna. Snittet på frågan för alla kommunerna är 4,8

45 Avlopp Telefon är det dominerande kontaktsättet för de flesta kommunerna och i Norrköping och Örebro har hela 99% angivit att de använt sig av telefon i sin kontakt med kommunen. I Norrköping används nästan uteslutande telefon (få har använt någon annan kontaktväg) och vi kan se att i Borås är personliga besök hos kommunen klart vanligare än i övriga kommuner. Fler alternativ har kunnat anges.

46 Avlopp Jönköping (7,6 i betyg) och Borås (7,5 i betyg) har de nöjdast brukarna sett till helhetsintrycket. Klart lägst betyg har Eskilstuna med 6,0 i betyg vilket är klart under snittet (7,2) för kommunerna totalt.

47 Avlopp Borås och Karlstad som båda fått 7,6 i snittbetyg har därmed högst betyg av alla kommuner. Eskilstuna har lägst betyg med 6,3 i snittbetyg. Snittet för alla kommunerna gemensamt är 7,2.

48 Avlopp Eskilstuna med sina 6,1 i betyg, är den kommun med har lägst betyg då det gäller att vara ett perfekt miljökontor. I toppen ligger Jönköping med 7,1 och Karlstad med 7,2 i betyg. Snittbetyget för alla kommunerna är 6,7.

49 Avlopp Förbättringsförslag Information under handläggningstidens gång Bättre tillgänglighet och service. Handläggarna bör vara mer anträffbara Arbeta mer rådgivande och ge stöd under processen Lägre avgifter Tydligare och enklare kommunikation Mer information om Miljökontorets verksamhet till allmänheten De öppna svar som återges är bara tänkt att ge en lite bild av brukarnas svar och vi hänvisar till varje enskild kommuns rapport för en mer utförlig redogörelse av de öppna svar.

50 Avlopp Fråga Borås Eskilstuna Jönköping Karlstad Linköping Norrköping Västerås Örebro Snitt Fråga 1: Man/Kvinna 80,6 % / 19,4 % 80,4 % / 19,6 % 72,8 % / 27,2 % 68,8 % / 31,2 % 81,3 % / 18,7 % 77,9 % / 22,1% 77,2 % / 22,9 % 75,2 % /24,8 % 76,7 % / 23,3 % Fråga 2: Under Miljökontorets kontorstid fick jag alltid svar på mina frågor 4,5 4,2 4,9 4,7 4,5 4,7 4,5 4,6 4,6 Fråga 4: Var det lätt att komma i kontakt med din handläggare på Miljökontoret? 4,5 4,3 4,8 4,9 4,6 4,9 4,6 4,6 4,7 Fråga 5: De blanketter som skulle användas var lätta att förstå och fylla i. 4 3,9 4,9 4,6 4,3 4,7 4,2 4,7 4,4 Fråga 6: Handläggningstiden motsvarade de krav man kan ställa på Miljökontoret. 4,4 4,1 4,9 4,5 4,3 4,8 4,7 4,2 4,5 Fråga 7: Fick Handläggningstiden några negativa konsekvenser för er? Ja/nej 16,7 % / 83,3 % 88,0 % / 12,0 % 95,% / 4,9 % 88,6 % / 11,4 % 91,0 % / 8,8 % 97,0 % / 3,0% 94,0 % / 6,0 % 97,0 % / 3 % 91,7 % / 8,2 % Fråga 9: Det framgick tydligt vad Miljökontorets beslut grundar sig på. 5,1 4,5 5,1 5 4,6 4,9 4,6 4,8 4,8 Fråga 10: Språket som användes i skrivelser och beslutet var enkelt att förstå. 4,9 4,7 5 5,1 4,5 4,5 4,8 4,5 4,8 Fråga 12: Hur nöjd var du med Miljökontoret i sin helhet? 7,5 6 7,6 7,3 7 7,4 7,2 7,2 7,2 Fråga 13: Hur väl uppfyllde Miljökontoret dina förväntningar? 7,6 6,3 7,4 7,6 6,9 7,3 7,1 7 7,2 Fråga 14: Tänk dig ett perfekt Miljökontor. Hur nära ett sådant ideal kom kontoret? 6,8 6,1 7,1 7,2 6,5 6,9 6,7 6,6 6,7 Livsmedel Fråga Borås Eskilstuna Jönköping Karlstad Linköping Norrköping Västerås Örebro Snitt Man/Kvinna 44,9 % / 55,1 % 68,2 % / 31,8 % 57,7 % / 42,3 % 59,4 % / 40,6 % 73,4 % / 26,6 % 60 % / 40 % 73,9 % / 26,1 % 66,1 % / 33,9 % 63 % / 37,1 % Fråga 2: Under Miljökontorets kontorstid får jag alltid svar på mina frågor 4,8 4,9 4,7 4,5 4,8 5,1 4,9 4,5 4,8 Fråga 4: Var det lätt att komma i kontakt med din handläggare på Miljökontoret? 5 5,1 4,8 4,7 4,9 5,2 4,9 4,7 4,9 Fråga 5: Det framgår alltid tydligt vad Miljökontorets beslut grundar sig på. 4,8 4,6 4,6 4,2 4,9 5 4,8 4,3 4,7 Fråga 6: Språket i miljökontorets skrivelser och beslut går att förstå. 4,7 4,4 4,1 4 4,4 4,4 4,3 4,4 4,3 Fråga 7: Handläggningstiden motsvarar de krav man kan ställa på Miljökontoret. 4,7 4,7 4,9 4,6 4,8 4,9 4,9 4,7 4,8 Fråga 8: Fick Handläggningstiden några negativa konsekvenser för er? 15,0 % / 85,0 % 89,1 % / 10,9 % 1,0 % / 99,0 % 94,0 % /6,0 % 0 % / 100 % 2,2 % / 97,8 % 2,5 % / 97,5 % 93,3 % / 6,7 % 5,5 % / 94,5 % Fråga 11: Hur nöjd var du med Miljökontoret i sin helhet? 7,2 7,1 7,4 6,7 7,3 7,3 7,4 6,8 7,2 Fråga 12: Hur väl uppfyllde Miljökontoret dina förväntningar? 7,1 7,1 7,3 6,6 7,2 7 7,3 6,7 7,0 Fråga 13: Tänk dig ett perfekt miljökontor. Hur nära ett sådant ideal kom kontoret? 6,7 6,7 6,8 6,3 6,8 6,8 6,9 6,5 6,7 Miljöfarlig verksamhet Fråga Borås Eskilstuna Jönköping Karlstad Linköping Norrköping Västerås Örebro Snitt Man/Kvinna 85 % / 15 % 77,5 % / 22,5 % 89,7 % / 10,3 % 83 % / 17 % 81,2 % / 18,8 % 81,5 % / 18,5 % 85,9 % / 14,1 % 74,3 % / 25,7 % 82,3 % / 17,7 % Fråga 2: Hur upplever ni kontakten med er handläggare? 4,4 4,6 4,6 4,9 4,6 4,7 4,8 4,5 4,64 Fråga 4: Var det lätt att komma i kontakt med din handläggare på Miljökontoret? 4,5 4,7 4,6 4,9 4,8 4,9 4,9 4,7 4,75 Fråga 5: Det framgår alltid tydligt vad Miljökontorets beslut grundar sig på. 4,4 4,3 4,5 4,3 4,2 4,6 4,8 4,4 4,44 Fråga 6: Språket i Miljökontorets skrivelser och beslut går att förstå. 4,4 4,4 4,2 4,8 4,2 4,4 4,6 4,4 4,43 Fråga 7: Handläggningstiden motsvarar de krav man kan ställa på Miljökontoret. 4 4,6 4,7 4,5 4,1 4,7 4,5 4,3 4,43 Fråga 8: Fick Handläggningstiden några negativa konsekvenser för er? 6,3 % / 93,4 % 5,0 % / 95,0 % 5,7 % / 94,3 % 6,6% / 93,4 % 6,0 % / 94,0 % 5,0 % / 95,0 % 4,0 % / 96,0 % 4,0 % / 96,0 % 94,6 % / 5,3 % Fråga 12: Hur nöjd var du med Miljökontoret i sin helhet? 7,0 7,0 7,4 7,3 7,0 7,3 7,5 7,0 7,19 Fråga 13: Hur väl uppfyllde Miljökontoret dina förväntningar? 6,9 7,1 7,4 7,3 6,9 7,1 7,3 7 7,13 Fråga 14: Tänk dig ett perfekt Miljökontor. Hur nära ett sådant ideal kom kontoret? 6,3 6,8 6,7 6,8 6,3 6,7 7 6,4 6,63 Bara de frågor med stängda svarsalternativ redovisas här

51 Fabriksgatan Örebro

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Glädjen Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 5 procent Antal svar totalt för alla förskolor: st. Svarsfrekvens: 51 procent Presentation

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 213 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 8 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 189 st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA- Göran Perssons väg Antal svar för aktuell förskola: 3 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 5 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Antal svar: (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 15 (svarsfrekvens: 5 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Föräldrakoop. Lingontuvan Antal svar för aktuell förskola: 29 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 59 % 2

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Väringaskolan Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen Arvidsjaur - maj 2015 Miljö- och byggenheten Åsa Andersson Inledning Miljö- och byggenheten har genomfört en enkätundersökning bland verksamhetsutövarna

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Järfälla kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Gullvivan Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 29 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 1 % 2 Presentation Om

Läs mer

Brukarundersökning 2012, serveringstillstånd m.fl. Standardrapport

Brukarundersökning 2012, serveringstillstånd m.fl. Standardrapport Brukarundersökning 2012, serveringstillstånd m.fl. Standardrapport Procent Antal Telefon 48% 36 E-post 61,3% 46 Brev 28% 21 Inspektion 38,7% 29 Personligt möte 37,3% 28 Annat sätt 4% 3 Svarande 75 Inget

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 24 Föräldrar förskola Mimers Källa, föräldrakooperativ Antal svar för aktuell förskola: 22 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 8 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: %

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fastebol förskola

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fastebol förskola Järfälla kommun Skolundersökning 15 Föräldrar förskola Fastebol förskola Antal svar: 58 (svarsfrekvens: 95 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 71 (svarsfrekvens: 66 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-10-09 Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(5) Enkät till brukare Genomförande och respons Undersökningen

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Granbackaskolan årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 7 Svarsfrekvens: % Antal svar för aktuell skola: 34 Svarsfrekvens: % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Antal svar: 6 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk 8 totalt: 3 (svarsfrekvens: 8 %) Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Antal svar: 63 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 7 (svarsfrekvens: 66 %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: Elof Lindälv Utbildning: Fordonsförare - godstransport och Truck och terminal Antal utskick: 21 Antal svar: 8 Svarsfrekvens:

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Ekillaskolan årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för aktuell skola: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för alla

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Antal svar: 2 (svarsfrekvens: 83 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 139 (svarsfrekvens: 1 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Bergius årskurs Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Järfälla kommun Skolundersökning 01 Elever grundskola Engelska skolan, Järfälla årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Antal svar för aktuell skola: Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens:

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2011

BRUKARUNDERSÖKNING 2011 BRUKARUNDERSÖKNING 2011 SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD HANNA LINDE, VERKSAMHETSUTVECKLARE, 2012-03-29 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och metod... 3 Olika former av gruppindelning för jämförelse... 3 Svarsfrekvens

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 grundskola Rissneskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft Trivector Information AB Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström DEL 1: UNDERSÖKNINGEN 2 INLEDNING Trivector

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ Lidingö stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ Antal svar: 19 (svarsfrekvens: 86 %) Antal svar Lidingö, alla förskolor: 183 (svarsfrekvens: 7 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Aspnässkolan Antal svar för aktuell skola: 29 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 16 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: 62 % 2 Presentation Om

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för aktuell förskola: 1 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 11 st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 23 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: 2 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 4 st. Svarsfrekvens: 58 procent

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 grundskola Skvadronskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö 1 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2011 Varberg Therese Lind Lars Johansson 2011-11-15 2 Tillsynssamverkan i Halland-Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Halmstad Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8 Lidingö stad Skolundersökning Elever Grundskola Högsätra skola -9 åk Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Lidingö åk totalt: 4 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT Januari 2003 Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn Efter kampanjtiden då pilotinspektioner genomförs (hösten 2002 31 mars 2003), vill vi veta vad som gjorts, vad ni ute på kommunerna

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2009 Norrköpings kommun, Arbetsmarknadskontoret Ekonomiskt bistånd

BRUKARUNDERSÖKNING 2009 Norrköpings kommun, Arbetsmarknadskontoret Ekonomiskt bistånd BRUKARUNDERSÖKNING 2009 Norrköpings kommun, Arbetsmarknadskontoret Ekonomiskt bistånd Författare Armin Spreco Projektledare Helene Nord 26 February 2010 2010 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9 Sundbyberg stad Skolundersökning 01 Elever grundskola Ängskolan - Antal svar Ängskolan -: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 1 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 HVB hem Farsta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2015 Samlat resultat för de 21 länsstyrelserna

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2015 Samlat resultat för de 21 länsstyrelserna Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2015 Samlat resultat för de 21 länsstyrelserna Övergripande rapport 2015 Samtliga Länsstyrelsers resultat Uppdrag: Länsstyrelsegemensam brukarundersökning

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Nöjdhet och förtroende

Nöjdhet och förtroende Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, 214-1-2 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Nöjdhet och förtroende Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde:

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 FS 2017:4 2017-12-05 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan

Läs mer

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten 2015-12-30 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/111-409 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006 Brukarundersökning Flyktingmottagningen 2006 Dec 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter en bestämd

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6 Sundbyberg stad Skolundersökning Föräldrar grundskola Ängskolan F- Antal svar Ängskolan F-: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Statistikinfo 2013:12

Statistikinfo 2013:12 Statistikinfo 213:12 Hushållens sammansättning i Linköping 212 et hushåll i Linköpings kommun uppgår till 66 745. 4 procent av hushållen är ensamstående utan barn, vilket är den vanligaste hushållstypen

Läs mer

Vilken ort? Medlemmar i föreningen

Vilken ort? Medlemmar i föreningen Kursutvärdering Kompetenta Anordnare - omgång 3 De flesta deltagarna kommer från Blekinge och från Värmland. Diagram (n=45) Vilken ort? 2 6 7 6 Blekinge Umeå Vara Värmland Västerås Det är i huvudsak större

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3 Sundbyberg stad Skolundersökning 215 Föräldrar grundskola Örskolan åk Antal svar Örskolan åk : 9 (41 %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor åk : 15 (5 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Kundenkät (miljöärende).

Kundenkät (miljöärende). Kundenkät (miljöärende). Omfattar 4 inkomna svar (av 1 utsända enkäter). 1. Vad är viktigt för Dig när Du har kontakt med kommunen om Ditt ärende/din verksamhet? Rangordna påståendena nedan med 1-. Sätt

Läs mer

Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun. 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun

Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun. 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun 1(6) Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun Bakgrund Arvidsjaurs miljö- och

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I HALMSTAD. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I HALMSTAD. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I HALMSTAD En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Lessebo Fjärrvärme 2016

Lessebo Fjärrvärme 2016 Lessebo Fjärrvärme 2016 Ur ett kundperspektiv.kundundersökning genomförd av Svenskt Kvalitetsindex hösten 2016 2016-12-13 Kort om Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Om oss: SKI startade som ett forskningsprojekt

Läs mer

Citypunkten Enkät till socialpsykiatrins deltagare hösten 2010

Citypunkten Enkät till socialpsykiatrins deltagare hösten 2010 Senast uppdaterad 2010-11-17 1(5) Citypunkten Enkät till socialpsykiatrins deltagare hösten 2010 är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en tjänst eller en vara. Högsta möjliga poäng är

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE Inledning Miljöinspektörer i Västernorrland har under 2015 gjort projektinriktad tillsyn på oljeavskiljare. Främsta syftet med projektet är

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Boendestöd Spanga Tensta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad Miljöförvaltningen 2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Ni

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för Ekorrens förskola: st. Svarsfrekvens: 6 procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: 6 procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för Pluto förskola: 8 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %) Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt Antal svar Familjedaghem totalt: (59 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex

Läs mer

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag januari 2009 2 myndighetsranking 2008,, januari 2009 Innehåll sid 1. Bakgrund 3 Resultat i korthet 3 2. Företagarna

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar Pluto förskola: 25 ( %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 132 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Västra Brotorps förskola Antal svar för Västra Brotorps förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Lysande förskolan Antal svar Lysande förskolan: (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (7 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Dimslöjans förskola Antal svar för Dimslöjans förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

Undersökning rörande projektet Mind Your Own Business för Business Region Göteborg AB. Mind Your Own Business

Undersökning rörande projektet Mind Your Own Business för Business Region Göteborg AB. Mind Your Own Business Undersökning rörande projektet Mind Your Own Business för Business Region Göteborg AB 2011 1 Bakgrund och data Evimetrix har på uppdrag av Business Region Göteborg genomfört en undersökning rörande rådgivningen

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer