Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare"

Transkript

1 Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning Lisa Eriksson, studentmedarbetare

2 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning där syftet har varit att mäta hur nöjda kunderna har varit i kontakten med Ljungby kommun. Under maj 14 skickades enkäter ut till privatpersoner, representanter från företag, representant från offentliga verksamheter samt kategorin för övriga som varit i kontakt med förvaltningen under den närmsta tiden. Denna rapport redovisar svarsfördelningen för Ljungby kommun i varje enskild fråga och ger ett sammanlagt resultat för servicemätningen. 2. Bakgrundsinformation för svarsfrekvens Utskicket av enkäterna skedde den 15:e maj och samlades in den 3:e juni. Samtliga enkäter skickades ut via post. Svarspersonerna kunde välja mellan att antingen besvara frågorna direkt via den bifogade enkäten och returnera den i det förfrankerade kuvertet, eller kunde de gå in via en länk som lades upp på Ljungby kommuns hemsida eller scanna direkt genom QR kod. Utskicket omfattade cirka 5 kuvert och svarsfrekvensen bestod av 172 postreturer och 1 stycken hade svarat via länken på Ljungby kommuns hemsida. Detta ger en sammanlagd svarsfrekvens på 34 %. 1

3 Tabell 2.1 visar fördelning av svarspersonerna Antal i procent Privatperson 48% Representant från företag 43% Representant från offentlig verksamhet 7% Annat 2% 2.2 Diagram Privatperson representant från företag representant från kommunal/ statlig/ landstingets verksamhet Annat 2

4 Tabell 2.3 visar svarsfrekvensen fördelat på kön Kvinna 32% Man 68% Antal i procent Diagram Kvinna Man 3

5 Tabell 2.5 visar vilket ärende som svarspersonerna haft med Ljungby Kommun Antal i procent Miljö 43% Bygglov 38% Livsmedel 9% Hälsoskydd 3% Tobak 1% Annat 6% Diagram Miljö( ex Företag, förorenade områden, avfall, kemikalier) Bygglov( ex Bygganmälan, tillsyn) Livsmedel Hälsoskydd Tobak Annat 4

6 Tabell 2.7 Visar vem som tagit första kontakt i ärendet Antal i procent Jag 64% Förvaltningen 23% Första kontakt har varierat 13% Diagram Jag Förvaltningen Jag har haft flera ärenden och det har varierat vem som tagit första kontakt 5

7 Svarspersonernas bedömning av Ljungby kommun indelat i sex kategorier, Bemötande, information, tillgänglighet, effektivitet och ärendehantering, förtroende samt helhetsbedömning 3. Bemötande Tabellerna och diagrammen nedan visar svarspersonernas bedömning av Ljungby kommuns bemötande. Resultatet presenteras i antal procent och medelvärde. 3.1 Jag fick ett bra bemötande Antal i procent Medelvärde : 4,42 1. Instämmer inte alls 1% 2. Instämmer knappt 2% 3. Varken eller 11% 4. Instämmer delvis 23% 5. Instämmer helt 63% Diagram instämmer inte alls instämmer knappt varken eller instämmer delvis instämmer helt 6

8 3.3 Jag uppfattade att personalen var lyhörd och tillmötesgående Antal i procent Medelvärde : 4,41 1. Instämmer inte alls 2% 2. Instämmer knappt 3% 3. Varken eller 8% 4. Instämmer delvis 25% 5. Instämmer helt 62% Diagram instämmer inte alls instämmer knappt varken eller instämmer delvis instämmer helt 3.5 Resultat Medelvärdet ligger i båda påståendena på 4,4 vilket betyder att genomsnittet av svarspersonerna ligger närmast det näst högsta värdet, instämmer delvis i att bemötandet från Ljungby kommun har varit bra. I båda påståenden har över % angivit det högsta värdet, instämmer helt i att de är nöjda med bemötandet. Resultatet visar att Ljungby kommun får ett högt betyg i kategorin bemötande. 7

9 4. Information Tabellerna och diagrammen nedan visar svarspersonernas bedömning av Ljungby kommuns information. Resultatet presenteras i antal procent och medelvärde. 4.1 jag hade nytta av den informationen jag fick Antal i procent Medelvärde : 4,29 1. Instämmer inte alls 3% 2. Instämmer knappt 4% 3. Varken eller 11% 4. Instämmer delvis 25% 5. Instämmer helt 57% Diagram instämmer inte alls instämmer knappt varken eller instämmer delvis instämmer helt 8

10 4.3 Informationen jag fick var enkel och lättförståelig Antal i procent Medelvärde : 4,19 1. Instämmer inte alls 3% 2. Instämmer knappt 4% 3. Varken eller 13% 4. Instämmer delvis 27% 5. Instämmer helt 53% Diagram instämmer inte alls instämmer knappt varken eller instämmer delvis instämmer helt 9

11 4.5 När jag fått (beslut, rapport, meddelande, skrivelse) i mitt ärende var det tydligt formulerat och lätt att förstå Antal i procent Medelvärde : 4, 1. Instämmer inte alls 4% 2. Instämmer knappt 4% 3. Varken eller 12% 4. Instämmer delvis 28% 5. Instämmer helt 52% diagram instämmer inte alls instämmer knappt varken eller instämmer delvis instämmer helt 4.7 Resultat Medelvärdet i kategorin information ligger i samtliga påståendena mellan 4,19 samt 4,29 vilket ligger närmast det näst högsta värdet, instämmer delvis. I samtliga påståenden har över 5% angivit det högsta värdet, instämmer helt i att de är nöjda med informationen. Resultatet visar att Ljungby kommun får ett gott betyg i kategorin information men betyget är lägre än i kategorin bemötande. 1

12 5. Tillgänglighet Tabellerna och diagrammen nedan visar svarspersonernas bedömning av Ljungby kommuns tillgänglighet. Resultatet presenteras i antal procent och medelvärde. 5.1 Personalen var lättillgänglig Antal i procent Medelvärde : 4,12 1. Instämmer inte alls 2% 2. Instämmer knappt 5% 3. Varken eller 18% 4. Instämmer delvis 23% 5. Instämmer helt 52% Tabell instämmer inte alls instämmer knappt varken eller instämmer delvis instämmer helt Resultat 5.3 Medelvärdet i kategorin tillgänglighet ligger på 4,12. I påståendet har över 5% angivit det högsta värdet, instämmer helt i att de är nöjda med tillgängligheten. Resultatet visar att Ljungby kommun får ett gott betyg i kategorin tillgänglighet men betyget är lägre än i kategorin bemötande och information. 11

13 6. Effektivitet och ärendehantering Tabellerna och diagrammen nedan visar svarspersonernas bedömning av Ljungby kommuns effektivitet och ärendehantering. Resultatet presenteras i antal procent och medelvärde. 6.1 Mitt ärende hanterades snabbt och effektivt Antal i procent Medelvärde : 4, 1. Instämmer inte alls 4% 2. Instämmer knappt 6% 3. Varken eller 1% 4. Instämmer delvis 28% 5. Instämmer helt 52% Diagram instämmer inte alls instämmer knappt varken eller instämmer delvis instämmer helt 6.3 Resultat Medelvärdet i kategorin effektivitet och ärendehantering ligger på 4,, vilket ligger närmast det näst högsta värdet, instämmer delvis. I påståendet har över 5% angivit det högsta värdet, instämmer helt i att de är nöjda med effektiviteten och ärendehanteringen av Ljungby kommun. Resultatet visar att Ljungby kommun får ett gott betyg i kategorin effektivitet och ärendehantering men betyget är lägre än i kategorin bemötande, ligger på snarlik nivå som information och får bättre betyg än kategorin tillgänglighet. 12

14 7. Förtroende Tabellerna och diagrammen nedan visar svarspersonernas bedömning av förtroendet för Ljungby kommun. Resultatet presenteras i antal procent och medelvärde. 7.1 Jag kände förtroende för personalen Antal i procent Medelvärde: 4,34 1. Instämmer inte alls 4% 2. Instämmer knappt 2% 3. Varken eller 9% 4. Instämmer delvis 26% 5. Instämmer helt 59% Diagram instämmer inte alls instämmer knappt varken eller instämmer delvis instämmer helt 7.3 Resultat Medelvärdet i kategorin förtroende ligger på 4,34 vilket ligger närmast det näst högsta värdet, instämmer delvis. I påståendet har 59 % angivit det högsta värdet, instämmer helt i att de känner förtroende för Ljungby kommun. Resultatet visar att Ljungby kommun får ett gott betyg i kategorin förtoende. Betyget är lägre än i kategorin bemötande, men ligger över kategorierna för information,tillgänglighet samt effektivitet och ärendehantering. 13

15 8. Helhetsomdöme Tabellerna och diagrammen nedan visar svarspersonernas bedömning av Ljungby kommuns som helhet. Resultatet presenteras i antal procent och medelvärde Överlag är jag nöjd med kontakten och hur mitt ärende har hanterats Antal i procent Medelvärde : 4,32 1. Instämmer inte alls 4% 2. Instämmer knappt 3% 3. Varken eller 8% 4. Instämmer delvis 27% 5. Instämmer helt 58% Diagram instämmer inte alls instämmer knappt varken eller instämmer delvis instämmer helt 8.3 Resultat Medelvärdet i kategorin helhetsomdöme ligger på 4,34 vilket ligger närmast det näst högsta värdet, instämmer delvis. I påståendet har 58 % angivit det högsta värdet, instämmer helt i att de överlag är nöjda med kontakten med Ljungby kommun. Betyget visar att helhetsomdömet för Ljungby kommun kan anses god. 14

16 9. Sammanfattning av Svarspersonernas bedömning av Ljungby kommun Resultatet visar att Ljungby kommun får bäst omdöme i kategorin bemötande och näst bäst omdöme får kommunen i kategorin förtroende. Kategorin information samt effektivitet och ärendehantering hamnar på likande nivåer. Lägst betyg får Ljungby kommun för sin tillgänglighet. Helhetsbetyget för samtliga kategorier inklusive helhetsomdömet för Ljungby kommun visar att över hälften av svarspersonerna i variation mellan 52-63% har gett kommunen högsta betyg och mellan 23-28% har angivit näst högsta betyget. Spridningsfrekvensen är alltså koncentrerad till de två högsta betygen vilket ger kommunen goda omdömen. 15

17 1. Svarspersonernas åsikt om kontaktsätt samt utveckling av e-tjänst 1.1 Hur vill du helst att vi kontaktar dig i framtiden? Antal i procent Personligt möte 18% Telefon 22% E-post 28% Brev 17% Har ingen åsikt 15% Diagram Personligt möte Telefon E-post Brev Har ingen åsikt 1.3 Resultat Resultat visar att svarspersonerna föredrar att bli kontaktade via e-post samt via telefon. Skillnaderna mellan önskemål av kontaktsätt är små och 15 % uppger att de inte har någon åsikt. 16

18 11.1 Önskar du en utvecklad e-tjänst? Antal i procent Ja 19% Nej 28% Har ingen åsikt 53% Diagram Ja Nej Har ingen åsikt 11.3 Resultat Svarspersonerna anger att det är ett litet antal som önskar en utvecklad e-tjänst. 81 % av svarspersonerna har ingen åsikt eller är negativa till påståendet. 17

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Livsmedelsinspektörernas arbetssituation

Livsmedelsinspektörernas arbetssituation LANDSKAPSARKITEKTUR TRÄDGÅRD VÄXTPRODUKTIONSVETENSKAP Rapportserie Livsmedelsinspektörernas arbetssituation - en resultatsammanställning Katarina Horn af Rantzien Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

Enkät om energirådgivning

Enkät om energirådgivning . Bo Andersson Energirådgivningen Söderköping/ Valdemarsvik Enkät om energirådgivning.......... Har energirådgivningen påverkat energiomställningen i Söderköping och Valdemarsviks kommuner? Inledning Kommunal

Läs mer

Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys. Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen

Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys. Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen 1 Kort om medarbetarundersökningen 2010 Medarbetarundersökningen består av: Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) enligt SCB:s

Läs mer