Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2014 års undersökning Nästa steg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2014 års undersökning Nästa steg"

Transkript

1 1

2 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Innehåll Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 214 års undersökning Nästa steg 2

3 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod 214 års undersökning Resultat Nästa steg 3

4 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande service. God kvalitet och hög service i myndighetsutövning är särskilt centralt för att skapa goda relationer mellan företag och kommuner. Serviceundersökningen fångar upp synpunkter och identifierar möjliga förbättringsområden Tanken är att löpande följa upp hur kommunens service till näringslivet utvecklas genom ett Nöjd-Kund-Index (NKI). Serviceundersökningen har genomförts sedan 27 bland SBA:s drygt 5 medlemskommuner. Sedan 211 genomför även Sveriges Kommuner och Landsting (skl) undersökningen för ytterligare 139 kommuner i landet. Skl:s undersökning går under namnet Insikt. I denna rapport finns vissa jämförelsemått från Insikts totalt 19 kommuner (213 års undersökning). 4

5 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Fem myndighetsområden Bygglov (Ansökningar om bygglov enligt Plan- och bygglagen. Ärenden som enbart avser bygganmälan ingår dock inte.) Markupplåtelser (Tillfällig upplåtelse av kommunens mark för t ex försäljning, uteservering etc. Markförsäljning och arrenden ingår inte.) Miljötillsyn (Denna kategori innehåller en rad olika typer av ärenden som gäller tillsyn eller kontroll mot verksamhet och anläggningar inom samtliga lagstiftningsområden som miljöoch hälsoskyddet omfattar. Omfattar även livsmedelstillsyn) Brandtillsyn (Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) eller lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Däremot inte ärenden som enbart gäller inskickade brandskyddsredogörelser.) Serveringstillstånd/tillsyn (Nyansökningar, ägarskiften och utredning av ev. brister enligt alkohollagen samt löpande tillsyn i form av oanmälda besök. Stadigvarande och tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten.) 5

6 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Sex serviceområden Undersökningen omfattar sex aspekter som speglar de mest väsentliga delarna av kommunernas service i myndighetsärenden. Varje serviceområde mäts med ett antal frågor. Tillgänglighet Information Bemötande Kompetens Rättssäkerhet Effektivitet 6

7 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod 214 års undersökning Resultat Nästa steg 7

8 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI-modellen Indikator Serviceområde Helhetsomdöme Delfråga Delfråga Delfråga Tillgänglighet Delfråga Delfråga Delfråga Delfråga Delfråga Delfråga Delfråga Delfråga Delfråga Delfråga Delfråga Delfråga Information Bemötande Kompetens Effektivitet NKI Tre delfrågor: Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet? Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar? Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant idel kom förvaltningen? Delfråga Delfråga Delfråga Rättssäkerhet 8

9 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Serviceområdena plottas in i en prioriteringsmatris efter betyg och effekt på Nöjd-Kund-Index Serviceområden Prioriteringsmatris Tillgänglighet Högt betyg Information Bevara Förbättra om möjligt Bemötande Kompetens Låg effekt Hög effekt Effektivitet Lägre prioritet Prioritera Serviceområden med lågt betyg och hög effekt på NKI prioriteras Rättssäkerhet Lågt betyg 9

10 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod 214 års undersökning Resultat Nästa steg Bilagor 1

11 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under års undersökning Faktainsamlingen gjordes av Sweco Strategy AB under våren 214 och avser kontakter med kommunen under år 213. Urval: 723 st 3 slumpmässigt urval av ärenden inom miljötillsyn Antal svar: 252 Andel svarande: 61 % Ärenden Urval Övertäckning Netto Svar Svar (%) Brandtillsyn % Bygglov % Markupplåtelse % Miljötillsyn % Serveringstillstånd % Gävle % 11

12 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Jämförelse med tidigare års undersökningar Bland SBA:s kommuner har serviceundersökningen genomförts vartannat år sedan 27. Myndighetsområden, serviceområden, frågor och principer för insamling och analys har varit desamma varje gång. I och med 213 års undersökning har några förändringar genomförts. Syftet med dessa förändringar är att undersökningen ska bli ännu mer åtgärdsinriktad. NKI är det mest centrala i undersökningen. Det påverkas inte Vissa delfrågor inom serviceområden har formulerats om, lagts till eller strukits. Det innebär att betygsindex inte är helt jämförbart från tidigare år Bakgrundfråga om bransch har tillkommit Bakgrundsfråga om utfallet av kontakten har delats upp för tillsyn respektive tillstånd Bakgrundsfråga om kontaktsätt avser numera inte alla kontaktsätt utan huvudsakligt kontaktsätt

13 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod 214 års undersökning Resultat Nästa steg 13

14 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Kommunens ärenden Andel kontakter per myndighetsområde 1% 214 Insikt 213 1% 9% 13% 12% Brandtillsyn 13% 17% Bygglov Markupplåtelse 1% 6% Miljötillsyn Serveringstillstånd/tillsyn 55% % 4% % % 9% 16% 1% % 213 2% 6% 15% 42% 18% 41% 21% 17% 91% 6% 2% 24% 14

15 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Om de svarande Antal anställda % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelse Miljötillsyn Serveringstillstånd/tillsyn Samtliga eller fler Insikt Uppgift saknas 15

16 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Om de svarande Bransch % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelser Miljötillsyn Jordbruk Serveringstillstånd/tillsyn 4 96 Industri Transporter Samtliga Handel Hotell, restuarang, underhållning Skola, vård, omsorg Företagstjänster (konsulter m.m.) Insikt Övrigt Uppg. Saknas/kombination 16

17 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Om de svarande Huvudsakligt kontaktsätt % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelser Miljötillsyn Telefon Serveringstillstånd/tillsyn E-post Samtliga Brev Personligt möte E-tjänst Annat sätt Insikt Kombination Uppgift saknas 17

18 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Om de svarande Blev du i förväg informerad om vilka tjänster som ingick i avgiften? % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelser Miljötillsyn Serveringstillstånd/tillsyn Ja, fick fullständig information Samtliga Ja, fick viss information Nej, inte alls Vet ej Insikt Uppgift saknas 18

19 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Om de svarande Hur rimlig anser du att avgiften för hanteringen av ditt ärende var? % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelser Miljötillsyn Serveringstillstånd/tillsyn Helt rimlig Samtliga Ganska rimlig Varken rimlig eller orimlig Ganska orimlig Helt orimlig Insikt Vet ej Uppgift saknas 19

20 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Om de svarande Har du varit i kontakt med oss i denna typ av ärenden tidigare? % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelser Miljötillsyn Serveringstillstånd/tillsyn Samtliga Ja, flera gånger Ja, en gång Nej Insikt Uppgift saknas 2

21 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Om de svarande Hur utföll ärendet för dig? tillstånd/anmälan % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelser Miljötillsyn Serveringstillstånd/tillsyn Samtliga Positivt Delvis positivt Negativt Insikt Vet ej 21

22 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Om de svarande Hur utföll ärendet för dig? tillsyn % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelser Miljötillsyn Serveringstillstånd/tillsyn Samtliga Ej Föreläggande/åtgärd behövde ej vidtas Föreläggande/åtgärd behövde vidtas Insikt Vet ej 22

23 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Om de svarande Den svarandes kön % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelser Miljötillsyn Serveringstillstånd/tillsyn Man Kvinna Samtliga

24 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 HELA KOMMUNEN 24

25 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI närmast oförändrat sedan 213 Gävle kommun. Nöjd-Kund-Index (NKI) Insikt 213 Antal svar Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 25

26 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI per myndighetsområde Gävle kommun. Nöjd-Kund-Index (NKI) per myndighetsområde Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelse Miljöo hälsoskydd 8 Serveringstillstånd Samtliga Insikt 213 Svarande 27 17% 2% 18% 41% 4% % 23% 22% 4% 3% % 23% % 77% % % 23% 2% 44% 11% % 2% 22% 45% 11% 252 Insikt % 16% 1% 51% 1%

27 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Betygsindex per serviceområde Gävle kommun. Betygsindex per serviceområde Information Tillgänglighet Bemötande Kompetens Rättssäkerhet Effektivitet 214 Insikt

28 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Prioritera effektivitet och rättssäkerhet Betygsindex 1 Bevara 9 8 Förbättra om möjligt Effektivitet är den faktor som har störst effekt på helhetsomdömet och bör prioriteras i förbättringsarbetet. Även en förbättring av betyget för rättssäkerhet har en påtaglig effekt på helhetsbetyget. Både effektivitet och rättssäkerhet har idag betyg kring medel eller strax under. 7 6 Tillg. Info. Bemöt. Komp. Effekt. Rätts Lägre prioritet Prioritera,5 1 1,5 2 2,5 3 Effektmått Kommunens medelindex och medeleffekt 28

29 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter företagsstorlek Hela kommunen jämfört med Insikt Svarande Uppgift saknas Samtliga Insikt % 19% 17% 6% 8% 1% % 14% 2% 6% 17% 4% % 2% 25% 8% 12% % 252 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 29

30 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter bransch Hela kommunen jämfört med Insikt Svarande 1 Jordbruk Industri Transport Handel Hotell, rest etc Skola, vård omsorg Företags/ tjänster Annat Samtliga 213 1% 16% 4% 8% 33% 8% 7% 22% % 2% 2% 12% 4% 3% 6% 16% Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 3

31 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter tidigare kontakt i liknande ärenden Hela kommunen jämfört med Insikt Ja, flera gånger Ja, en gång Nej Uppgift saknas Samtliga Insikt 213 Svarande % 12% 33% % % 13% 25% % 252 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 31

32 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter kontaktsätt Hela kommunen jämfört med Insikt Telefon E-post Brev Personligt möte E-tjänst Annat sätt Uppgift saknas Samtliga Insikt 213 Svarande % 16% 16% 31% % 2% 13% % 19% 13% 37% 2% 8% 1% 252 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 32

33 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter information om vilka tjänster som ingick i avgiften Hela kommunen jämfört med Insikt Ja, fick fullständig information Ja, fick viss information Nej, inte alls Vet ej Uppgift saknas Samtliga Insikt 213 Svarande % 24% 34% 15% 1% % 29% 17% 14% 6% % 31% 21% 2% 2% 252 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 33

34 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter inställningen till avgiften Hela kommunen jämfört med Insikt Svarande 1 Helt rimlig Ganska rimlig Varken rimlig eller orimlig Ganska orimlig 12 Helt orimlig Vet ej Uppgift saknas Samtliga Insikt % 26% 2% 12% 6% 28% 1% % 26% 18% 11% 9% 17% 5% % 2% 22% 17% 9% 18% 1% 252 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 34

35 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter till ärendets utfall vid tillstånd/anmälan Hela kommunen jämfört med Insikt Positivt Delvis positivt Negativt Vet ej Samtliga Insikt 213 Svarande % 15% 6% 1% % 19% 1% 5% 19 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 35

36 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter till ärendets utfall vid tillsyn Hela kommunen jämfört med Insikt Svarande 1 Föreläggande/åtgärder behövde vidtas Ej Föreläggande/åtgärder behövde ej vidtas 213 3% 43% 28% % 4% 28% 124 Vet ej Samtliga Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 36

37 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter den svarandes kön Hela kommunen Man Kvinna Ej svar Samtliga Svarande Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 37

38 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Tillgänglighet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara D E B A C Förbättra om möjligt F Delfråga C (möjligheten att få träffa rätt person) har störst effekt på betygsindex för tillgänglighet, bortsett från helhetsbetyget (F). Betyget är idag i nivå med medelbetyget för tillgänglighetsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,12,14,16,18,2,22 Vikt Tillgänglighet A...möjligheten att komma i kontakt med rätt person(er) på telefon? 6,9 B...möjligheten att komma i kontakt med rätt person(er) på e-post? 7,5 C...möjligheten att få träffa rätt person (er)? 7, D...möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan? 7,1 E...möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende? 6,6 F...totalt sett med tillgängligheten? 7, t avser hela kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar inom SBA-området. 38

39 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Information Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara F D E C A GB Förbättra om möjligt Delfråga A-C har störst effekt på betygsindex för information, tillsammans med helhetsbetyget (G). Betygen ligger idag kring medelbetyget för informationsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,1,12,14,16,18 Vikt Information A...hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende? 6,8 B...hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende? 6,9 C...hur vi informerade om vad som förväntades för dig? 7, D...hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut? 6,7 E...vår skriftliga information? 7,3 F...informationen på vår w ebplats? 6,5 G...totalt sett med informationen 6,9 t avser hela kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar inom SBA-området. 39

40 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Bemötande Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara A B C D E Förbättra om möjligt Delfråga C (vårt sätt att kommunicera med dig) har, efter helhetsbetyget (E), störst effekt på betygsindex för bemötande. Betyget är idag i nivå med medelbetyget för bemötandeavsnittet Lägre prioritet Prioritera,19,2,21 Vikt Bemötande A...vår attityd mot dig? 7,5 B...vårt engagemang i ditt ärende? 7,4 C...vårt sätt att kommunicera med dig? 7,3 D...den lyhördhet som vi visade 7,1 E...totalt sett med bemötandet? 7,4 t avser hela kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar inom SBA-området. 4

41 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Kompetens Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara A B C E D F Förbättra om möjligt Delfråga D (vår förmåga att förstå dina problem) och delfråga E (vår förmåga att hjälpa till att lösa ditt problem), har med undantag från helhetsbetyget, störst effekt på betygsindex för kompetens. Betygen är idag under medelbetyget för kompetensavsnittet Lägre prioritet Prioritera,16,17,18 Vikt Kompetens A...vår kunskap om lagar och regler? 7,4 B...vår kunskap om ämnesområdet? 7,3 C...vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar? 6,6 D...vår förmåga att förstå dina problem? 6,6 E...vår förmåga att hjälpa till att lösa ditt problem? 6,7 F...totalt sett med kompetensen? 7,1 t avser hela kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar inom SBA-området. 41

42 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Rättssäkerhet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara A C D Förbättra om möjligt B Delfråga B (det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/ beslut) har störst effekt på betygsindex för rättssäkerhet. Betyget är idag i nivå med medelbetyget för rättssäkerhetsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,24,25,26 Vikt Rättssäkerhet A...tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende? 6,8 B...det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/ beslut? 6,8 C...möjligheten att framföra klagomål eller lämna synpunkter 6,9 D...totalt sett med rättssäkerheten? 6,9 t avser hela kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar inom SBA-området. 42

43 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Effektivitet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara B A CD Förbättra om möjligt Delfråga C (rutinerna kring handläggningen av ditt ärende) har, tillsammans med helhetsbetyget (D), störst effekt på betygsindex för effektivitet. Betyget är idag i nivå med medelbetyget för effektivitetsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,23,24,25,26,27 Vikt Effektivitet A...tiden för handläggningen av ditt ärende? 6,8 B...förmågan att hålla överenskomna tidsramar? 7,1 C...rutinerna kring handläggningen av ditt ärende? 6,9 D...totalt sett med effektiviteten? 6,9 t avser hela kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar inom SBA-området. 43

44 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Rekommendationer Effektivitet är och rättssäkerhet är det som viktigast för företagen. En höjning av betygen för dessa avsnitt kan förväntas ge bäst effekt i form av ett ökat helhetsomdöme (NKI). Miljötillsyn är det område som dominerar antal ärenden och som därmed har störst effekt för hela kommunens NKI. Mest positiv utveckling sedan 213 ser vi för bygglov, medan omdömet för markupplåtelser sjunkit. Helhetsbetyget hänger nära samman med utfallet av ärendet, särskilt i tillståndsärenden. Negativt besked ger utslag i lågt betyg för kommunen. 44

45 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 BRANDTILLSYN För få svar för en redovisning 45

46 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 BYGGLOV 46

47 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI ökar åter. Gävles betyg är kvar klart över riksgenomsnittet Gävle kommun bygglov. Nöjd-Kund-Index (NKI) Insikt 213 Antal svar Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 47

48 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Betygsindex per serviceområde Gävle kommun bygglov. Betygsindex per serviceområde Information Tillgänglighet Bemötande Kompetens Rättssäkerhet Effektivitet 214 Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 48

49 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Prioritera rättssäkerhet, bemötande och effektivitet Betygsindex Bevara Förbättra om möjligt Rättssäkerhet, bemötande och effektivitet har alla stor betydelse för helhetomdömet. En förbättring av dessa betyg kan antas ge god effekt i form av ökat helhetsomdöme (NKI). Ingen av dessa servefaktorer har idag ett betyg under genomsnittet, variationen är ganska liten. 7 6 Komp. Tillg. Info. Bemöt. Effekt. Rätts Lägre 2 prioritet Prioritera,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, Effektmått Kommunens medelindex och medeleffekt 49

50 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter företagsstorlek Bygglov jämfört med bygglov Insikt Uppgift saknas Samtliga Svarande % 17% 14% 7% 17% % % 19% 19% 6% 33% 2% % 16% 22% 18% 2% % Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 5

51 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter bransch Bygglov jämfört med bygglov Insikt Svarande 2 1 Jordbruk Industri Transport Handel Hotell, rest etc Skola, vård omsorg Företags/ tjänster Annat Samtliga 213 % 31% 9% 11% 4% % 17% 28% % 29% 2% 16% 6% 2% 22% 24% Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 51

52 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter tidigare kontakt i liknande ärenden Bygglov jämfört med bygglov Insikt Ja, flera gånger Ja, en gång Nej Uppgift saknas Samtliga Insikt 213 Svarande % 15% 35% 2% % 18% 35% % 51 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 52

53 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter kontaktsätt Bygglov jämfört med bygglov Insikt Svarande 1 Telefon E-post Brev Personligt möte E-tjänst Annat sätt Uppgift saknas Samtliga % 28% 13% 24% % 7% 9% % 31% 22% 29% 2% 1% % Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 53

54 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter information om vilka tjänster som ingick i avgiften Bygglov jämfört med bygglov Insikt Ja, fick fullständig information Ja, fick viss information Nej, inte alls Vet ej Uppgift saknas Samtliga 214 Insikt 213 Svarande % 29% 31% 1% % % 44% 19% 13% 2% % 33% 29% 2% % 51 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 54

55 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter inställningen till avgiften Bygglov jämfört med bygglov Insikt 1 9 Svarande Helt rimlig Ganska rimlig Varken rimlig eller orimlig Ganska orimlig % 52% 1% 1% 2% 12% % % 37% 26% 9% 9% 9% % % 37% 24% 14% % 14% % Helt orimlig Vet ej Uppgift saknas Samtliga Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 55

56 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter till ärendets utfall vid tillstånd/anmälan Bygglov jämfört med bygglov Insikt Positivt Delvis positivt Negativt Vet ej Samtliga Insikt 213 Svarande % 9% 7% 6% % 18% 1% 2% 51 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 56

57 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter den svarandes kön Bygglov Man Kvinna Ej svar Samtliga Svarande Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 57

58 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Tillgänglighet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara D E B C A Förbättra om möjligt F Delfråga C (möjligheten att få träffa rätt person) och delfråga A (möjligheten att komma i kontakt med rätt person på telefon) har, med undantag från helhetsbetyget (F), störst effekt på betygsindex för tillgänglighet. Betygen är idag under medelbetyget för tillgänglighetsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,1,12,14,16,18,2,22 Vikt Tillgänglighet A...möjligheten att komma i kontakt med rätt person(er) på telefon? 6,3 B...möjligheten att komma i kontakt med rätt person(er) på e-post? 7,4 C...möjligheten att få träffa rätt person (er)? 6,6 D...möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan? 7,1 E...möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende? 6,6 F...totalt sett med tillgängligheten? 6,9 t avser bygglov för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för bygglov inom SBA-området. 58

59 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Information Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara D F E A Förbättra om möjligt CG B Delfråga B (hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende) och delfråga C (hur vi informerade om vad som förväntades för dig) har, tillsammans med helhetsbetyget (G), störst effekt på betygsindex för information. Betygen är idag i nivå med medelbetyget för informationsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,1,12,14,16,18 Vikt Information A...hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende? 6,4 B...hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende? 6,6 C...hur vi informerade om vad som förväntades för dig? 6,8 D...hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut? 6,7 E...vår skriftliga information? 7,1 F...informationen på vår w ebplats? 6,6 G...totalt sett med informationen 6,9 t avser bygglov för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för bygglov inom SBA-området. 59

60 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Bemötande Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara A B D C Förbättra om möjligt E Delfråga C (vårt sätt att kommunicera med dig) har, med undantag av helhetsbetyget (E), störst effekt på betygsindex för bemötande. Betyget är idag i nivå med medelbetyget för bemötandeavsnittet Lägre prioritet Prioritera,19,2,21 Vikt Bem ötande A...vår attityd mot dig? 7,5 B...vårt engagemang i ditt ärende? 7,6 C...vårt sätt att kommunicera med dig? 7,4 D...den lyhördhet som vi visade 7,3 E...totalt sett med bemötandet? 7,5 t avser bygglov för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för bygglov inom SBA-området. 6

61 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Kompetens Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara A C B Förbättra om möjligt D F E Delfråga E (vår förmåga att hjälpa till att lösa ditt problem) har, vid sidan av helhetsbetyget (F), störst effekt på betygsindex för kompetens. Betyget är idag strax under medelbetyget för kompetensavsnittet Lägre prioritet Prioritera,15,16,17,18 Vikt Kom pe tens A...vår kunskap om lagar och regler? 7,6 B...vår kunskap om ämnesområdet? 7,5 C...vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar? 6,6 D...vår förmåga att förstå dina problem? 6,7 E...vår förmåga att hjälpa till att lösa ditt problem? 7,1 F...totalt sett med kompetensen? 7,6 t avser bygglov för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för bygglov inom SBA-området. 61

62 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Rättssäkerhet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara A C D Förbättra om möjligt B Delfråga B (det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/ beslut) har störst effekt på betygsindex för rättssäkerhet. Betyget är idag strax över medelbetyget för rättssäkerhetsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,24,25,26,27 Vikt Rättssäkerhet A...tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende? 7, B...det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/ beslut? 7,2 C...möjligheten att framföra klagomål eller lämna synpunkter 6,8 D...totalt sett med rättssäkerheten? 7,3 t avser bygglov för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för bygglov inom SBA-området. 62

63 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Effektivitet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara A B C D Förbättra om möjligt Delfråga C (rutinerna kring handläggningen av ditt ärende) har, tillsammans med helhetsbetyget (D) störst effekt på betygsindex för effektivitet. Betyget är idag i nivå med medelbetyget för effektivitetsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,23,24,25,26,27 Vikt Effe k tivite t A...tiden för handläggningen av ditt ärende? 6,9 B...förmågan att hålla överenskomna tidsramar? 7,2 C...rutinerna kring handläggningen av ditt ärende? 7,1 D...totalt sett med effektiviteten? 7,2 t avser bygglov för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för bygglov inom SBA-området. 63

64 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Rekommendationer Bygglovshanteringen har sedan 27 haft helhetsbetyg över riksgenomsnittet. NKI 69 är tillbaka på 27 och 29 års höga nivåer. Alla servicefaktorer (utom tillgänglighet) har betyg över riksgenomsnittet. Särskilt tydligt är det för effektivitet. Rättssäkerhet är före bemötande och effektivitet de faktorer som bör utvecklas ytterligare i syfte att öka NKI. Större företag var denna gång mer positiva i sina omdömen än mindre. Information om vad som ingår i avgiften för handläggningen och de svarandes inställning till avgiften hänger samman med helhetsomdömet. 64

65 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 MARKUPPLÅTELSE 65

66 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Lågt och sjunkande NKI för markupplåtelser Gävle kommun markupplåtelser. Nöjd-Kund-Index (NKI) Insikt 213 Antal svar Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 66

67 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Betygsindex per serviceområde Gävle kommun markupplåtelser. Betygsindex per serviceområde Information Tillgänglighet Bemötande Kompetens Rättssäkerhet Effektivitet 214 Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 67

68 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Prioritera bemötande och rättssäkerhet Betygsindex 1 Bevara Förbättra om möjligt Bemötande är den faktor som har störst effekt på helhetsbetyget vid denna mätning. Företagarna ger bemötandet högst betyg, men ett betygsindex på 6 är ändå under riksgenomsnittet för markupplåtelser. Även rättssäkerhet och effektivitet har en effekt på helhetsomdömet som är över medeleffekten. Betygen är lägre än för bemötande. 6 5 Info. Tillg. Komp. Effekt. Bemöt. Rätts. 4 3 Lägre 2 prioritet Prioritera,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, Effektmått Kommunens medelindex och medeleffekt 68

69 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter företagsstorlek Markupplåtelser jämfört med markupplåtelser Insikt Uppgift saknas Samtliga Svarande 211 #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! % 11% 26% 2% 9% 2% % 2% 2% 2% 18% % Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 69

70 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter bransch Markupplåtelser jämfört med markupplåtelser Insikt Jordbruk Industri Transport Handel Hotell, rest etc Skola, vård omsorg Företags/ tjänster Annat Samtliga 214 Insikt 213 Svarande 213 2% 13% 2% 6% 36% 4% 6% 3% % 11% 2% 7% 43% 2% 4% 29% 56 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 7

71 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter tidigare kontakt i liknande ärenden Markupplåtelser jämfört med markupplåtelser Insikt Ja, flera gånger Ja, en gång Nej Uppgift saknas Samtliga Svarande % 11% 38% % % 7% 27% % Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 71

72 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter kontaktsätt Markupplåtelser jämfört med markupplåtelser Insikt Svarande 1 Telefon E-post Brev Personligt möte E-tjänst Annat sätt Uppgift saknas % 17% 19% 15% % 2% 13% % 2% 13% 2% 2% 14% 2% 56 Samtliga Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 72

73 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter information om vilka tjänster som ingick i avgiften Markupplåtelser jämfört med markupplåtelser Insikt Ja, fick fullständig information Ja, fick viss information Nej, inte alls Vet ej Uppgift saknas Samtliga Insikt 213 Svarande 211 #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! % 28% 15% 23% 6% % 38% 13% 18% 5% 56 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 73

74 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter inställningen till avgiften Markupplåtelser jämfört med markupplåtelser Insikt Svarande Helt rimlig Ganska rimlig Varken rimlig eller orimlig Ganska orimlig 211 #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! % 19% 13% 2% 11% 23% 6% % 2% 18% 9% 9% 13% 2% Helt orimlig Vet ej Uppgift saknas Samtliga Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 74

75 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter till ärendets utfall vid tillstånd/anmälan Markupplåtelser jämfört med markupplåtelser Insikt Positivt Delvis positivt Negativt Vet ej Samtliga Svarande % 9% 5% 9% % 15% 11% 2% Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 75

76 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter den svarandes kön Markupplåtelser Man Kvinna Ej svar Samtliga Svarande Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 76

77 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Tillgänglighet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara D E B C A Förbättra om möjligt F Delfråga A (möjligheten att komma i kontakt med rätt person på telefon) har, med undantag av helhetsbetyget (F), störst effekt på betygsindex för tillgänglighet. Betyget är idag över medelbetyget för tillgänglighetsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,12,14,16,18,2,22 Vikt Tillgänglighet A...möjligheten att komma i kontakt med rätt person(er) på telefon? 6,4 B...möjligheten att komma i kontakt med rätt person(er) på e-post? 6,4 C...möjligheten att få träffa rätt person (er)? 6,7 D...möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan? 6,4 E...möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende? 5,6 F...totalt sett med tillgängligheten? 6,1 t avser markupplåtelser för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för markupplåtelser inom SBA-området. 77

78 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Information Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex 1 Bevara 9 8 Förbättra om möjligt Delfråga B (hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende) har, tillsammans med helhetsbetyget (G), störst effekt på betygsindex för information. Betyget är idag i nivå med medelbetyget för informationsavsnittet Lägre prioritet F D E C A G B Prioritera,1,12,14,16,18 Vikt Information A...hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende? 5,5 B...hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende? 5,8 C...hur vi informerade om vad som förväntades för dig? 5,9 D...hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut? 5, E...vår skriftliga information? 6,3 F...informationen på vår w ebplats? 5,7 G...totalt sett med informationen 5,9 t avser markupplåtelser för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för markupplåtelser inom SBA-området. 78

79 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Bemötande Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara Förbättra om möjligt Delfråga B (vårt engagemang i ditt ärende) och delfråga C (vårt sätt att kommunicera med dig) har, vid sidan av helhetsbetyget (E), störst effekt på betygsindex för bemötande. Betyget är idag i nivå med medelbetyget för bemötandeavsnittet. 7 A D BC E Lägre prioritet Prioritera,18,19,2,21 Vikt Bem ötande A...vår attityd mot dig? 6,7 B...vårt engagemang i ditt ärende? 6,3 C...vårt sätt att kommunicera med dig? 6,4 D...den lyhördhet som vi visade 6,2 E...totalt sett med bemötandet? 6,2 t avser markupplåtelser för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för markupplåtelser inom SBA-området. 79

80 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Kompetens Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex 1 Bevara 9 8 Förbättra om möjligt Delfråga E (vår förmåga att hjälpa till att lösa ditt problem) har, med undantag av helhetsbetyget (F), störst effekt på betygsindex för kompetens. Betyget är idag i nivå med medelbetyget för kompetensavsnittet. 7 6 A B C D E F Lägre prioritet Prioritera,15,16,17,18,19 Vikt Kom pe tens A...vår kunskap om lagar och regler? 5,7 B...vår kunskap om ämnesområdet? 5,9 C...vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar? 5,7 D...vår förmåga att förstå dina problem? 5,7 E...vår förmåga att hjälpa till att lösa ditt problem? 6, F...totalt sett med kompetensen? 6,3 t avser markupplåtelser för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för markupplåtelser inom SBA-området. 8

81 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Rättssäkerhet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara Förbättra om möjligt Delfråga B (det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/ beslut) har störst effekt på betygsindex för rättssäkerhet. Betyget är idag över medelbetyget för rättssäkerhetsavsnittet. 7 6 C A D B Lägre prioritet Prioritera,23,24,25,26,27 Vikt Rättssäkerhet A...tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende? 5,8 B...det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/ beslut? 5,9 C...möjligheten att framföra klagomål eller lämna synpunkter 5,6 D...totalt sett med rättssäkerheten? 5,5 t avser markupplåtelser för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för markupplåtelser inom SBA-området. 81

82 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Effektivitet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara Förbättra om möjligt Delfråga C (rutinerna kring handläggningen av ditt ärende) har, med undantag av helhetsbetyget (D), störst effekt på betygsindex för effektivitet. Betyget är idag strax under medelbetyget för effektivitetsavsnittet. 7 6 A B C D Lägre prioritet Prioritera,23,24,25,26,27 Vikt Effe k tivite t A...tiden för handläggningen av ditt ärende? 6,1 B...förmågan att hålla överenskomna tidsramar? 5,9 C...rutinerna kring handläggningen av ditt ärende? 6, D...totalt sett med effektiviteten? 6,3 t avser markupplåtelser för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för markupplåtelser inom SBA-området. 82

83 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Rekommendationer Helhetsbetyget för markupplåtelser är lägst hittills med NKI 53. Riksgenomsnittet 213 var NKI 65. Även samtliga servicefaktorer får betygsindex klart under riksgenomsnittet. Sökande inom restaurang ger låga NKI 49. Information om vilka tjänster som ingick i avgiften hänger samman med helhetsbetyget. Utslaget av ärendet positivt eller negativt har också ett tydligt genomslag på NKI, men även de som fått positivt besked ger lägre betyg än i fjol. 83

84 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSTILLSYN 84

85 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI ökar igen och är tillbaka på års nivå Gävle kommun miljö- och hälsoskyddstillsyn. Nöjd-Kund-Index (NKI) Insikt 213 Antal svar Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 85

86 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Betygsindex per serviceområde Gävle kommun miljö- och hälsoskyddstillsyn. Betygsindex per serviceområde Information Tillgänglighet Bemötande Kompetens Rättssäkerhet Effektivitet 214 Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 86

87 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Prioritera effektivitet Betygsindex 1 Bevara 9 Förbättra om möjligt Effektivitet är den faktor som har störst effekt på helhetsomdömet och bör prioriteras i förbättringsarbetet. Effektivitet har idag ett betyg i nivå medelbetyget. 8 7 Tillg. Info. Bemöt. Komp.Rätts. Effekt Lägre 2 prioritet Prioritera,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, Effektmått Kommunens medelindex och medeleffekt 87

88 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter företagsstorlek Miljötillsyn jämfört med miljötillsyn Insikt Svarande Uppgift saknas Samtliga 214 Insikt % 19% 17% 6% 5% 1% % 12% 18% 8% 14% 5% % 17% 3% 8% 7% % 113 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 88

89 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter bransch Miljötillsyn jämfört med miljötillsyn Insikt Svarande 2 1 Jordbruk Industri Transport Handel Hotell, rest etc Skola, vård omsorg Företags/ tjänster Annat Samtliga 213 2% 1% 2% 1% 37% 17% 4% 19% % 26% 2% 15% 38% 5% 2% 12% Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 89

90 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter tidigare kontakt i liknande ärenden Miljötillsyn jämfört med miljötillsyn Insikt Ja, flera gånger Ja, en gång Nej Uppgift saknas Samtliga Svarande % 11% 37% % % 16% 23% % Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 9

91 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter kontaktsätt Miljötillsyn jämfört med miljötillsyn Insikt Svarande 1 Telefon E-post Brev Personligt möte E-tjänst Annat sätt Uppgift saknas Samtliga % 11% 17% 43% 1% % 12% % 15% 12% 5% 1% 4% 2% Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 91

92 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter information om vilka tjänster som ingick i avgiften Miljötillsyn jämfört med miljötillsyn Insikt Svarande 1 Ja, fick fullständig information Ja, fick viss information Nej, inte alls Vet ej Uppgift saknas Samtliga 214 Insikt % 22% 35% 17% 1% % 23% 19% 14% 5% % 29% 19% 2% 1% 113 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 92

93 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter inställningen till avgiften Miljötillsyn jämfört med miljötillsyn Insikt Svarande 1 Helt rimlig Ganska rimlig Varken rimlig eller orimlig Ganska orimlig 211 6% 18% 23% 12% 6% 33% 1% % 27% 14% 14% 11% 19% 4% % 15% 25% 19% 11% 22% 2% 113 Helt orimlig Vet ej Uppgift saknas Samtliga Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 93

94 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter till ärendets utfall vid tillstånd/anmälan Miljötillsyn jämfört med miljötillsyn Insikt Positivt Delvis positivt Negativt Vet ej Samtliga Insikt 213 Svarande % 2% 6% 17% % 15% 12% 8% 59 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 94

95 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter till ärendets utfall vid tillsyn Miljötillsyn jämfört med miljötillsyn Insikt Svarande 1 Föreläggande/åtgärder behövde vitas Ej Föreläggande/åtgärder behövde ej vitas % 43% 26% % 48% 15% 84 Vet ej Samtliga Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 95

96 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter den svarandes kön Miljötillsyn Man Kvinna Ej svar Samtliga Svarande Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 96

97 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Tillgänglighet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara E D A B C Förbättra om möjligt F Delfråga C (möjligheten att få träffa rätt person) har, bortsett från helhetsbetyget (F), störst effekt på betygsindex för tillgänglighet. Betyget är idag under medelbetyget för tillgänglighetsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,12,14,16,18,2,22 Vikt Tillgänglighet A...möjligheten att komma i kontakt med rätt person(er) på telefon? 7,4 B...möjligheten att komma i kontakt med rätt person(er) på e-post? 8,1 C...möjligheten att få träffa rätt person (er)? 7,3 D...möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan? 7,4 E...möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende? 6,9 F...totalt sett med tillgängligheten? 7,5 t avser miljötillsyn för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för miljötillsyn inom SBA-området. 97

98 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Information Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara F D E AC G B Förbättra om möjligt Delfråga A-C har, tillsammans med helhetsbetyget (G), störst effekt på betygsindex för information. Betygen är idag i nivå med medelbetyget för informationsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,1,12,14,16,18 Vikt Information A...hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende? 7,2 B...hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende? 7,1 C...hur vi informerade om vad som förväntades för dig? 7,3 D...hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut? 6,8 E...vår skriftliga information? 7,6 F...informationen på vår w ebplats? 6,6 G...totalt sett med informationen 7,2 t avser miljötillsyn för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för miljötillsyn inom SBA-området. 98

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2015 års undersökning Nästa steg

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2015 års undersökning Nästa steg 1 Serviceundersökningen 215 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Innehåll Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 215 års undersökning Nästa steg 2 Serviceundersökningen 215 företags uppfattning

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA. en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen.

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA. en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen. Servicemätning 16-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda

Läs mer

Livsmedelskontroll. Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Livsmedelskontroll. Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 16-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda

Läs mer

Brandskydd. Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Brandskydd. Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 16-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd Servicemätning 16-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda

Läs mer

Markupplåtelser. Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Markupplåtelser. Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 16-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen r Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda

Läs mer

Serveringstillstånd. Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Serveringstillstånd. Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 16-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda

Läs mer

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012 1 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande service. God kvalitet och hög service i myndighetsutövning är särskilt centralt för att skapa goda relationer

Läs mer

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012 1 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande service. God kvalitet och hög service i myndighetsutövning är särskilt centralt för att skapa goda relationer

Läs mer

Serviceundersökning 2011. Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Nacka kommuns service under 2010

Serviceundersökning 2011. Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Nacka kommuns service under 2010 Serviceundersökning 2011 Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Nacka kommuns service under 2010 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande

Läs mer

Serviceundersökning Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Lidingö stads service under 2010

Serviceundersökning Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Lidingö stads service under 2010 Serviceundersökning 2011 Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Lidingö stads service under 2010 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande

Läs mer

Måndagen den 21 september 2015 kl:18:30. 1 Information Serviceundersökning 2015, Nöjd-Kund-Undersökning

Måndagen den 21 september 2015 kl:18:30. 1 Information Serviceundersökning 2015, Nöjd-Kund-Undersökning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 215-9-3 Tid Måndagen den 21 september 215 kl:18:3 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Information Serviceundersökning

Läs mer

Borås Stad myndighetsutövning företag Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2016 (helår)

Borås Stad myndighetsutövning företag Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2016 (helår) Borås Stad myndighetsutövning företag Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 216 (helår) 1 Innehåll Sammanfattning och Markörs rekommendationer...3 Om undersökningen...5 Resultat företag

Läs mer

Serviceundersökning 2011

Serviceundersökning 2011 Serviceundersökning 2011 Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Flen kommuns service under 2010 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande

Läs mer

Lidköpings kommun myndighetsutövning företag Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2016 (helår)

Lidköpings kommun myndighetsutövning företag Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2016 (helår) Lidköpings kommun myndighetsutövning företag Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 216 (helår) 1 Innehåll Sammanfattning och Markörs rekommendationer...3 Om undersökningen...5 Resultat

Läs mer

Insikt 2015 Nybro kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Nybro kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Nybro kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Nybro kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 64. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68.

Läs mer

Insikt 2015 Valdemarsviks kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Valdemarsviks kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Valdemarsviks kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Valdemarsviks kommuns NöjdKundIndex (NKI) är 69. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner

Läs mer

Löpande insikt. Alvesta kommun. Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2017 (helår) Företag. April 2018

Löpande insikt. Alvesta kommun. Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2017 (helår) Företag. April 2018 Löpande insikt Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2017 (helår) Alvesta kommun Företag April 2018 Innehåll Sammanfattning 3 Resultat Totalt 5 Jämförelser mellan grupper 13 Brandskydd

Läs mer

Insikt 2015 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Tanums kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Tanums kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 58. Medelvärdet för samtliga kommuner är 68. Jämfört

Läs mer

Löpande insikt. Tidaholms kommun. Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2017 (helår) Övergripande. April 2018

Löpande insikt. Tidaholms kommun. Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2017 (helår) Övergripande. April 2018 Löpande insikt Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2017 (helår) Tidaholms kommun Övergripande April 2018 Innehåll Sammanfattning 3 Resultat Totalt 5 Markupplåtelse 12 Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Löpande insikt. Bromölla kommun. Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2017 (helår) Övergripande. April 2018

Löpande insikt. Bromölla kommun. Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2017 (helår) Övergripande. April 2018 Löpande insikt Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2017 (helår) Bromölla kommun Övergripande April 2018 Innehåll Sammanfattning 3 Resultat Totalt 5 Brandskydd 12 Bygglov 18 Miljö-

Läs mer

Nöjd-Kund-Index Löpande Insikt

Nöjd-Kund-Index Löpande Insikt Håbo kommun [Kommunlogotype] Nöjd-Kund-Index Löpande Insikt NKI-undersökning om kommunens service under 218 Halvårsrapport ärenden januari juni 218 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 METOD 8 RESULTAT

Läs mer

Insikt 2015. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Laholms kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 72. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68. Jämfört med

Läs mer

Servicemätning 2018-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen

Servicemätning 2018-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen Servicemätning 2018-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 1 Undersökningens genomförande Från och med 2016 genomförs undersökningen

Läs mer

Nöjd-Kund-Index - Servicemätning. Årsrapport ärenden januari december 2014

Nöjd-Kund-Index - Servicemätning. Årsrapport ärenden januari december 2014 Sala kommun Nöjd-Kund-Index - Servicemätning NKI-undersökning om kommunens service under 2014 Årsrapport ärenden januari december 2014 BAKGRUND OCH SYFTE 3 METOD 8 RESULTAT 14 - Resultat Hela kommunen

Läs mer

Insikt 2013 Kinda kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2013 Kinda kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2013 Kinda kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Kinda kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 66. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 67.

Läs mer

Insikt 2013 Strömstads kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2013 Strömstads kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2013 Strömstads kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Strömstads kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 64. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner

Läs mer

Löpande insikt. Laholms kommun. Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2018 (helår) Övergripande. April 2019

Löpande insikt. Laholms kommun. Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2018 (helår) Övergripande. April 2019 Löpande insikt Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2018 (helår) Laholms kommun Övergripande April 2019 Innehåll Sammanfattning & Rekommendationer 3 Resultat Totalt 6 Brandskydd 18

Läs mer

Insikt 2013 Laholms kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2013 Laholms kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2013 Laholms kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Vet vi vad företagen tycker om vår kommun? - Ja, delvis (via Svenskt Näringslivs LFKs undersökning, Utmaningen,

Läs mer

Företagsklimat 2015 Sölvesborgs kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Företagsklimat 2015 Sölvesborgs kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Företagsklimat 2015 Sölvesborgs kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Sölvesborgs kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 66. Medelvärdet för samtliga deltagande

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Dagordning 09:30-09:40 Välkommen! Joakim Feldt, SKL 09:40-10:00 Resultat från ÖJ Företagsklimat, Jan Torége, SKL

Läs mer

NKI servicemätning avseende 2017

NKI servicemätning avseende 2017 NKI servicemätning avseende 2017 71 69 Endast företag Dok namn: NKI servicemätning avseende 2017 Jan Lorichs 2018-06-19 2015 2016 2017 2018 60 59 71 69 3,11 3,15 3,24 3,40 NKI 2015-2017 Hela kommunen Företag

Läs mer

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD Arbetsmaterial tom 2011-09-07 Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD SKL Insikt 2011, sid 2 Disposition Resultat och sammanfattning sida 3 Fakta om undersökningen

Läs mer

Företagen gav 2017 fortsatt högt betyg på kommunens myndighetsutövning och service

Företagen gav 2017 fortsatt högt betyg på kommunens myndighetsutövning och service Fortsatt ökat betyg. Fortsatt högre än rikssnittet. Företagen gav 2017 fortsatt högt betyg på kommunens myndighetsutövning och service Tf näringslivschef Torleif Fallsdalen Verksamhetscontroller Mikael

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Alvesta kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Alvesta kommun Arbetsmaterial t.o.m. 20150907 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Alvesta kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund... 3 Om genomförandet

Läs mer

Insikt 2015. Bergslagens miljö- och byggförvaltning. Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07

Insikt 2015. Bergslagens miljö- och byggförvaltning. Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07 Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Bergslagens miljö- och byggförvaltning Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen...

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Business region Göteborg (BRG)

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Business region Göteborg (BRG) Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Business region Göteborg (BRG) Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2013-09-10. Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG.

Arbetsmaterial. t.o.m. 2013-09-10. Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Arbetsmaterial t.o.m. 20130910 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Gällivare kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om

Läs mer

Insikt 2013 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2013 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2013 Tanums kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Tanums kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 59. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 67.

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Ronneby kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Ronneby kommun Arbetsmaterial t.o.m. 20150907 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Ronneby kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2013-09-10. Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Nora kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2013-09-10. Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Nora kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2013-09-10 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Nora kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund... 3 Om genomförandet

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Hässleholms kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Hässleholms kommun Arbetsmaterial t.o.m. 20150907 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Hässleholms kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Umeå kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Umeå kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Umeå kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund... 3 Om genomförandet

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG.

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Lidköpings kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Vetlanda kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Vetlanda kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Vetlanda kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund... 3 Om

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Nora kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Nora kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Nora kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet

Läs mer

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kalmar kommun

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kalmar kommun Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Kalmar kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet av Insikt 2015... 2

Läs mer

SKL Insikt Användarmanual

SKL Insikt Användarmanual SKL Insikt Användarmanual Innehåll Inledning... 2 Anslutning till systemet... 2 Inloggning... 2 Användarkonto... 2 Rapporter... 3 Spara bild till presentation... 3 Svarsfrekvenser... 3 Effektmått... 3

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Trelleborgs kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Trelleborgs kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Trelleborgs kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund...

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Malung-Sälens kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Malung-Sälens kommun Arbetsmaterial t.o.m. 20150907 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG MalungSälens kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund... 3

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Tanums kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Tanums kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Tanums kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund... 3 Om

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag

Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag Undersökningen är genomförd av Markör i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting Snabbfakta om undersökningen Baseras på

Läs mer

Företagsklimat. Svenskt näringslivs ranking (enkät 2017) & SKL:s Insikt 2016

Företagsklimat. Svenskt näringslivs ranking (enkät 2017) & SKL:s Insikt 2016 Företagsklimat Svenskt näringslivs ranking (enkät 2017) & SKL:s Insikt 2016 Meny 1. Om mätningarna Ø Metod och skillnader 2. Svenskt näringslivs enkät (underlag ranking) 3. SKL:s Insikt Om mätningarna

Läs mer

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, en undersökning av 40 av 54 -kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2016-05-30 Förord Om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att

Läs mer

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kungsbacka kommun

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kungsbacka kommun Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Kungsbacka kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet av Insikt 2015...

Läs mer

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 Servicemätning 2013 en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Förord Om Stockholmsregionen ska

Läs mer

Stockholms stads möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om Stockholms stads service 2006

Stockholms stads möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om Stockholms stads service 2006 Stockholms stads möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om Stockholms stads service 2006 Innehåll 1. BAKGRUND...2 2. UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING...2 2.1 Val av verksamhetsområden...2

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Stockholmsregionens möte med näringslivet

Stockholmsregionens möte med näringslivet Stockholmsregionens möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2007 Heby Knivsta Vallentuna Karlskoga Nykvarn Katrineholm Flen Innehåll 1. BAKGRUND 4 2. UNDERSÖKNINGENS

Läs mer

Servicemätning 2017-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2017-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2017-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2018-04-20 Mer information om serviceundersökningen finns på

Läs mer

Servicemätning 2015. en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen

Servicemätning 2015. en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Servicemätning 2015 en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Innehåll FOTO: OMSLAG APELÖGA, SCANDINAV BILDBYRÅ. DENNA SIDA SUNDBYBERGS STAD/DANIEL LARSSON. Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Miljö- och byggnämnden. Informationsärenden. Beslutsärenden. Tid: Tisdagen den 29 september kl. 17.30. Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Miljö- och byggnämnden. Informationsärenden. Beslutsärenden. Tid: Tisdagen den 29 september kl. 17.30. Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 29 september kl. 17.30 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Tanums kommun

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Tanums kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2013-09-10 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Tanums kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Umeå kommun

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Umeå kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2013-09-10 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Umeå kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Avesta kommun

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Avesta kommun Arbetsmaterial t.o.m. 20130910 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Avesta kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet

Läs mer

Stockholmsregionens möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011

Stockholmsregionens möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011 Stockholmsregionens möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011 FOTO : Shutterstock Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Val av verksamhetsområden 4 Definition

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Söderköpings kommun

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Söderköpings kommun Arbetsmaterial t.o.m. 20150907 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Söderköpings kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2017-04-25 Denna serviceundersökning har genomförts på jämna

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG.

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Arbetsmaterial t.o.m. 2013-09-10 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Karlshamns kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kristinehamns kommun

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kristinehamns kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2013-09-10 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Kristinehamns kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund...

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Ljungby kommun

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Ljungby kommun Arbetsmaterial t.o.m. 20130910 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Ljungby kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG.

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Arbetsmaterial t.o.m. 20150907 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Svenljunga kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG.

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Arbetsmaterial t.o.m. 2013-09-10 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Askersunds kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2

Läs mer

Insikt för en bättre samverkan med näringslivet. Fredrik Berglund Avdelningen för Tillväxt och Samhällsbyggande

Insikt för en bättre samverkan med näringslivet. Fredrik Berglund Avdelningen för Tillväxt och Samhällsbyggande Insikt för en bättre samverkan med näringslivet Fredrik Berglund Avdelningen för Tillväxt och Samhällsbyggande Sex myndighetshetsområden mäts - Brandtillsyn - Bygglov - Markupplåtelse - Miljö- och Hälsoskydd

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Ronneby kommun

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Ronneby kommun Arbetsmaterial t.o.m. 20130910 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Ronneby kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet

Läs mer

Stockholmsregionens möte med näringslivet

Stockholmsregionens möte med näringslivet Stockholmsregionens möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2009 FOTO : MATTON 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 1. BAKGRUND 4 2. UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING 4 2.1

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Vimmerby kommun

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Vimmerby kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Vimmerby kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund... 3 Om

Läs mer

Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Varbergs kommun

Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Varbergs kommun Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Varbergs kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet av Insikt 2013...

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Malung-Sälens kommun

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Malung-Sälens kommun Arbetsmaterial t.o.m. 20130910 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG MalungSälens kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2

Läs mer

Rapport - Insikt, företagsklimat 2013. Dnr KS 2013-311

Rapport - Insikt, företagsklimat 2013. Dnr KS 2013-311 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 FALKENBERG 2013-09-24 284 Rapport - Insikt, företagsklimat 2013. Dnr KS 2013-311 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Borås Stad

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Borås Stad Arbetsmaterial t.o.m. 20150907 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Borås Stad Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG.

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Arbetsmaterial t.o.m. 2013-09-10 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Lidköpings kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Laholms kommun

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Laholms kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2013-09-10 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Laholms kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund... 3 Om

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG.

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Arbetsmaterial t.o.m. 2013-09-10 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Ovanåkers kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2

Läs mer

Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kalmar kommun

Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kalmar kommun Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Kalmar kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet av Insikt 2013... 2

Läs mer

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten 2015-12-30 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/111-409 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Lerums kommun

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Lerums kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2013-09-10 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Lerums kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om

Läs mer

Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Helsingborgs stad

Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Helsingborgs stad Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Helsingborgs stad Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund... 3 Om genomförandet av Insikt 2013...

Läs mer

INSIKT - Företagsklimat 2015

INSIKT - Företagsklimat 2015 Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson,0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(8) Datum 2015-09-08 Ks/2015:173 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor INSIKT

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Haparanda stad

Arbetsmaterial. t.o.m Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Haparanda stad Arbetsmaterial t.o.m. 2013-09-10 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Haparanda stad Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om

Läs mer

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE PARTILLE KOMMUN

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE PARTILLE KOMMUN Arbetsmaterial tom 2011-09-07 Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE PARTILLE KOMMUN SKL Insikt 2011, sid 2 Disposition Resultat och sammanfattning sida 3 Fakta om undersökningen

Läs mer

Resultat Öppna Jämförelser 2018

Resultat Öppna Jämförelser 2018 Resultat Öppna Jämförelser 2018 Trelleborg Svedala Vellinge Sammantaget placerar sig Trelleborg på ett godkänt resultat liksom grannkommunerna NKI för Servering med ett index på 62 drar ner Trelleborgs

Läs mer

NÄRINGSLIVSBAROMETER 2010

NÄRINGSLIVSBAROMETER 2010 RAPPORT Umeå kommun NÄRINGSLIVSBAROMETER 2010 STOCKHOLM 2010-06-02 Sweco Eurofutures AB 1 (33) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613 08 00 Telefax 08-613 08 08 www.sweco.se www.eurofutures.se

Läs mer

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE LAHOLMS KOMMUN

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE LAHOLMS KOMMUN Arbetsmaterial tom 2011-09-07 Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE LAHOLMS KOMMUN SKL Insikt 2011, sid 2 Disposition Resultat och sammanfattning sida 3 Fakta om undersökningen

Läs mer

Instruktioner för urval av ärenden till Löpande Insikt 2018

Instruktioner för urval av ärenden till Löpande Insikt 2018 BILAGA 1 LÖPANDE INSIKT 2017-11-30 Dnr: 15/2592 1 (7) Tillväxt och samhällsbyggnad Jan Torége Instruktioner för urval av ärenden till Löpande Insikt 2018 Er kommun har anmält sig till Löpande Insikt som

Läs mer

Instruktioner för urval av ärenden till Löpande Insikt 2017

Instruktioner för urval av ärenden till Löpande Insikt 2017 BILAGA 1 LÖPANDE INSIKT 2016-12-02 Dnr: 15/2592 1 (7) Tillväxt och samhällsbyggnad Jan Torége Instruktioner för urval av ärenden till Löpande Insikt 2017 Er kommun har anmält sig till Löpande Insikt som

Läs mer

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter Inbjudan att delta i en undersökning om företagens upplevelse av din kommuns service 8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. INSIKT en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter En undersökning

Läs mer

Instruktioner för urval av ärenden till Löpande Insikt

Instruktioner för urval av ärenden till Löpande Insikt BILAGA 1 LÖPANDE INSIKT 2016-02-16 Dnr: 15/2592 1 (7) Tillväxt och samhällsbyggnad Jan Torége Instruktioner för urval av ärenden till Löpande Insikt Er kommun har anmält sig till Löpande Insikt som är

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer