Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2014 års undersökning Nästa steg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2014 års undersökning Nästa steg"

Transkript

1 1

2 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Innehåll Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 214 års undersökning Nästa steg 2

3 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod 214 års undersökning Resultat Nästa steg 3

4 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande service. God kvalitet och hög service i myndighetsutövning är särskilt centralt för att skapa goda relationer mellan företag och kommuner. Serviceundersökningen fångar upp synpunkter och identifierar möjliga förbättringsområden Tanken är att löpande följa upp hur kommunens service till näringslivet utvecklas genom ett Nöjd-Kund-Index (NKI). Serviceundersökningen har genomförts sedan 27 bland SBA:s drygt 5 medlemskommuner. Sedan 211 genomför även Sveriges Kommuner och Landsting (skl) undersökningen för ytterligare 139 kommuner i landet. Skl:s undersökning går under namnet Insikt. I denna rapport finns vissa jämförelsemått från Insikts totalt 19 kommuner (213 års undersökning). 4

5 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Fem myndighetsområden Bygglov (Ansökningar om bygglov enligt Plan- och bygglagen. Ärenden som enbart avser bygganmälan ingår dock inte.) Markupplåtelser (Tillfällig upplåtelse av kommunens mark för t ex försäljning, uteservering etc. Markförsäljning och arrenden ingår inte.) Miljötillsyn (Denna kategori innehåller en rad olika typer av ärenden som gäller tillsyn eller kontroll mot verksamhet och anläggningar inom samtliga lagstiftningsområden som miljöoch hälsoskyddet omfattar. Omfattar även livsmedelstillsyn) Brandtillsyn (Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) eller lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Däremot inte ärenden som enbart gäller inskickade brandskyddsredogörelser.) Serveringstillstånd/tillsyn (Nyansökningar, ägarskiften och utredning av ev. brister enligt alkohollagen samt löpande tillsyn i form av oanmälda besök. Stadigvarande och tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten.) 5

6 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Sex serviceområden Undersökningen omfattar sex aspekter som speglar de mest väsentliga delarna av kommunernas service i myndighetsärenden. Varje serviceområde mäts med ett antal frågor. Tillgänglighet Information Bemötande Kompetens Rättssäkerhet Effektivitet 6

7 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod 214 års undersökning Resultat Nästa steg 7

8 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI-modellen Indikator Serviceområde Helhetsomdöme Delfråga Delfråga Delfråga Tillgänglighet Delfråga Delfråga Delfråga Delfråga Delfråga Delfråga Delfråga Delfråga Delfråga Delfråga Delfråga Delfråga Information Bemötande Kompetens Effektivitet NKI Tre delfrågor: Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet? Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar? Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant idel kom förvaltningen? Delfråga Delfråga Delfråga Rättssäkerhet 8

9 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Serviceområdena plottas in i en prioriteringsmatris efter betyg och effekt på Nöjd-Kund-Index Serviceområden Prioriteringsmatris Tillgänglighet Högt betyg Information Bevara Förbättra om möjligt Bemötande Kompetens Låg effekt Hög effekt Effektivitet Lägre prioritet Prioritera Serviceområden med lågt betyg och hög effekt på NKI prioriteras Rättssäkerhet Lågt betyg 9

10 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod 214 års undersökning Resultat Nästa steg Bilagor 1

11 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under års undersökning Faktainsamlingen gjordes av Sweco Strategy AB under våren 214 och avser kontakter med kommunen under år 213. Urval: 723 st 3 slumpmässigt urval av ärenden inom miljötillsyn Antal svar: 252 Andel svarande: 61 % Ärenden Urval Övertäckning Netto Svar Svar (%) Brandtillsyn % Bygglov % Markupplåtelse % Miljötillsyn % Serveringstillstånd % Gävle % 11

12 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Jämförelse med tidigare års undersökningar Bland SBA:s kommuner har serviceundersökningen genomförts vartannat år sedan 27. Myndighetsområden, serviceområden, frågor och principer för insamling och analys har varit desamma varje gång. I och med 213 års undersökning har några förändringar genomförts. Syftet med dessa förändringar är att undersökningen ska bli ännu mer åtgärdsinriktad. NKI är det mest centrala i undersökningen. Det påverkas inte Vissa delfrågor inom serviceområden har formulerats om, lagts till eller strukits. Det innebär att betygsindex inte är helt jämförbart från tidigare år Bakgrundfråga om bransch har tillkommit Bakgrundsfråga om utfallet av kontakten har delats upp för tillsyn respektive tillstånd Bakgrundsfråga om kontaktsätt avser numera inte alla kontaktsätt utan huvudsakligt kontaktsätt

13 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod 214 års undersökning Resultat Nästa steg 13

14 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Kommunens ärenden Andel kontakter per myndighetsområde 1% 214 Insikt 213 1% 9% 13% 12% Brandtillsyn 13% 17% Bygglov Markupplåtelse 1% 6% Miljötillsyn Serveringstillstånd/tillsyn 55% % 4% % % 9% 16% 1% % 213 2% 6% 15% 42% 18% 41% 21% 17% 91% 6% 2% 24% 14

15 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Om de svarande Antal anställda % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelse Miljötillsyn Serveringstillstånd/tillsyn Samtliga eller fler Insikt Uppgift saknas 15

16 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Om de svarande Bransch % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelser Miljötillsyn Jordbruk Serveringstillstånd/tillsyn 4 96 Industri Transporter Samtliga Handel Hotell, restuarang, underhållning Skola, vård, omsorg Företagstjänster (konsulter m.m.) Insikt Övrigt Uppg. Saknas/kombination 16

17 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Om de svarande Huvudsakligt kontaktsätt % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelser Miljötillsyn Telefon Serveringstillstånd/tillsyn E-post Samtliga Brev Personligt möte E-tjänst Annat sätt Insikt Kombination Uppgift saknas 17

18 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Om de svarande Blev du i förväg informerad om vilka tjänster som ingick i avgiften? % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelser Miljötillsyn Serveringstillstånd/tillsyn Ja, fick fullständig information Samtliga Ja, fick viss information Nej, inte alls Vet ej Insikt Uppgift saknas 18

19 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Om de svarande Hur rimlig anser du att avgiften för hanteringen av ditt ärende var? % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelser Miljötillsyn Serveringstillstånd/tillsyn Helt rimlig Samtliga Ganska rimlig Varken rimlig eller orimlig Ganska orimlig Helt orimlig Insikt Vet ej Uppgift saknas 19

20 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Om de svarande Har du varit i kontakt med oss i denna typ av ärenden tidigare? % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelser Miljötillsyn Serveringstillstånd/tillsyn Samtliga Ja, flera gånger Ja, en gång Nej Insikt Uppgift saknas 2

21 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Om de svarande Hur utföll ärendet för dig? tillstånd/anmälan % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelser Miljötillsyn Serveringstillstånd/tillsyn Samtliga Positivt Delvis positivt Negativt Insikt Vet ej 21

22 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Om de svarande Hur utföll ärendet för dig? tillsyn % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelser Miljötillsyn Serveringstillstånd/tillsyn Samtliga Ej Föreläggande/åtgärd behövde ej vidtas Föreläggande/åtgärd behövde vidtas Insikt Vet ej 22

23 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Om de svarande Den svarandes kön % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelser Miljötillsyn Serveringstillstånd/tillsyn Man Kvinna Samtliga

24 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 HELA KOMMUNEN 24

25 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI närmast oförändrat sedan 213 Gävle kommun. Nöjd-Kund-Index (NKI) Insikt 213 Antal svar Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 25

26 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI per myndighetsområde Gävle kommun. Nöjd-Kund-Index (NKI) per myndighetsområde Brandtillsyn Bygglov Markupplåtelse Miljöo hälsoskydd 8 Serveringstillstånd Samtliga Insikt 213 Svarande 27 17% 2% 18% 41% 4% % 23% 22% 4% 3% % 23% % 77% % % 23% 2% 44% 11% % 2% 22% 45% 11% 252 Insikt % 16% 1% 51% 1%

27 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Betygsindex per serviceområde Gävle kommun. Betygsindex per serviceområde Information Tillgänglighet Bemötande Kompetens Rättssäkerhet Effektivitet 214 Insikt

28 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Prioritera effektivitet och rättssäkerhet Betygsindex 1 Bevara 9 8 Förbättra om möjligt Effektivitet är den faktor som har störst effekt på helhetsomdömet och bör prioriteras i förbättringsarbetet. Även en förbättring av betyget för rättssäkerhet har en påtaglig effekt på helhetsbetyget. Både effektivitet och rättssäkerhet har idag betyg kring medel eller strax under. 7 6 Tillg. Info. Bemöt. Komp. Effekt. Rätts Lägre prioritet Prioritera,5 1 1,5 2 2,5 3 Effektmått Kommunens medelindex och medeleffekt 28

29 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter företagsstorlek Hela kommunen jämfört med Insikt Svarande Uppgift saknas Samtliga Insikt % 19% 17% 6% 8% 1% % 14% 2% 6% 17% 4% % 2% 25% 8% 12% % 252 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 29

30 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter bransch Hela kommunen jämfört med Insikt Svarande 1 Jordbruk Industri Transport Handel Hotell, rest etc Skola, vård omsorg Företags/ tjänster Annat Samtliga 213 1% 16% 4% 8% 33% 8% 7% 22% % 2% 2% 12% 4% 3% 6% 16% Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 3

31 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter tidigare kontakt i liknande ärenden Hela kommunen jämfört med Insikt Ja, flera gånger Ja, en gång Nej Uppgift saknas Samtliga Insikt 213 Svarande % 12% 33% % % 13% 25% % 252 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 31

32 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter kontaktsätt Hela kommunen jämfört med Insikt Telefon E-post Brev Personligt möte E-tjänst Annat sätt Uppgift saknas Samtliga Insikt 213 Svarande % 16% 16% 31% % 2% 13% % 19% 13% 37% 2% 8% 1% 252 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 32

33 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter information om vilka tjänster som ingick i avgiften Hela kommunen jämfört med Insikt Ja, fick fullständig information Ja, fick viss information Nej, inte alls Vet ej Uppgift saknas Samtliga Insikt 213 Svarande % 24% 34% 15% 1% % 29% 17% 14% 6% % 31% 21% 2% 2% 252 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 33

34 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter inställningen till avgiften Hela kommunen jämfört med Insikt Svarande 1 Helt rimlig Ganska rimlig Varken rimlig eller orimlig Ganska orimlig 12 Helt orimlig Vet ej Uppgift saknas Samtliga Insikt % 26% 2% 12% 6% 28% 1% % 26% 18% 11% 9% 17% 5% % 2% 22% 17% 9% 18% 1% 252 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 34

35 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter till ärendets utfall vid tillstånd/anmälan Hela kommunen jämfört med Insikt Positivt Delvis positivt Negativt Vet ej Samtliga Insikt 213 Svarande % 15% 6% 1% % 19% 1% 5% 19 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 35

36 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter till ärendets utfall vid tillsyn Hela kommunen jämfört med Insikt Svarande 1 Föreläggande/åtgärder behövde vidtas Ej Föreläggande/åtgärder behövde ej vidtas 213 3% 43% 28% % 4% 28% 124 Vet ej Samtliga Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 36

37 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter den svarandes kön Hela kommunen Man Kvinna Ej svar Samtliga Svarande Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 37

38 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Tillgänglighet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara D E B A C Förbättra om möjligt F Delfråga C (möjligheten att få träffa rätt person) har störst effekt på betygsindex för tillgänglighet, bortsett från helhetsbetyget (F). Betyget är idag i nivå med medelbetyget för tillgänglighetsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,12,14,16,18,2,22 Vikt Tillgänglighet A...möjligheten att komma i kontakt med rätt person(er) på telefon? 6,9 B...möjligheten att komma i kontakt med rätt person(er) på e-post? 7,5 C...möjligheten att få träffa rätt person (er)? 7, D...möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan? 7,1 E...möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende? 6,6 F...totalt sett med tillgängligheten? 7, t avser hela kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar inom SBA-området. 38

39 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Information Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara F D E C A GB Förbättra om möjligt Delfråga A-C har störst effekt på betygsindex för information, tillsammans med helhetsbetyget (G). Betygen ligger idag kring medelbetyget för informationsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,1,12,14,16,18 Vikt Information A...hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende? 6,8 B...hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende? 6,9 C...hur vi informerade om vad som förväntades för dig? 7, D...hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut? 6,7 E...vår skriftliga information? 7,3 F...informationen på vår w ebplats? 6,5 G...totalt sett med informationen 6,9 t avser hela kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar inom SBA-området. 39

40 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Bemötande Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara A B C D E Förbättra om möjligt Delfråga C (vårt sätt att kommunicera med dig) har, efter helhetsbetyget (E), störst effekt på betygsindex för bemötande. Betyget är idag i nivå med medelbetyget för bemötandeavsnittet Lägre prioritet Prioritera,19,2,21 Vikt Bemötande A...vår attityd mot dig? 7,5 B...vårt engagemang i ditt ärende? 7,4 C...vårt sätt att kommunicera med dig? 7,3 D...den lyhördhet som vi visade 7,1 E...totalt sett med bemötandet? 7,4 t avser hela kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar inom SBA-området. 4

41 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Kompetens Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara A B C E D F Förbättra om möjligt Delfråga D (vår förmåga att förstå dina problem) och delfråga E (vår förmåga att hjälpa till att lösa ditt problem), har med undantag från helhetsbetyget, störst effekt på betygsindex för kompetens. Betygen är idag under medelbetyget för kompetensavsnittet Lägre prioritet Prioritera,16,17,18 Vikt Kompetens A...vår kunskap om lagar och regler? 7,4 B...vår kunskap om ämnesområdet? 7,3 C...vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar? 6,6 D...vår förmåga att förstå dina problem? 6,6 E...vår förmåga att hjälpa till att lösa ditt problem? 6,7 F...totalt sett med kompetensen? 7,1 t avser hela kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar inom SBA-området. 41

42 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Rättssäkerhet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara A C D Förbättra om möjligt B Delfråga B (det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/ beslut) har störst effekt på betygsindex för rättssäkerhet. Betyget är idag i nivå med medelbetyget för rättssäkerhetsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,24,25,26 Vikt Rättssäkerhet A...tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende? 6,8 B...det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/ beslut? 6,8 C...möjligheten att framföra klagomål eller lämna synpunkter 6,9 D...totalt sett med rättssäkerheten? 6,9 t avser hela kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar inom SBA-området. 42

43 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Effektivitet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara B A CD Förbättra om möjligt Delfråga C (rutinerna kring handläggningen av ditt ärende) har, tillsammans med helhetsbetyget (D), störst effekt på betygsindex för effektivitet. Betyget är idag i nivå med medelbetyget för effektivitetsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,23,24,25,26,27 Vikt Effektivitet A...tiden för handläggningen av ditt ärende? 6,8 B...förmågan att hålla överenskomna tidsramar? 7,1 C...rutinerna kring handläggningen av ditt ärende? 6,9 D...totalt sett med effektiviteten? 6,9 t avser hela kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar inom SBA-området. 43

44 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Rekommendationer Effektivitet är och rättssäkerhet är det som viktigast för företagen. En höjning av betygen för dessa avsnitt kan förväntas ge bäst effekt i form av ett ökat helhetsomdöme (NKI). Miljötillsyn är det område som dominerar antal ärenden och som därmed har störst effekt för hela kommunens NKI. Mest positiv utveckling sedan 213 ser vi för bygglov, medan omdömet för markupplåtelser sjunkit. Helhetsbetyget hänger nära samman med utfallet av ärendet, särskilt i tillståndsärenden. Negativt besked ger utslag i lågt betyg för kommunen. 44

45 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 BRANDTILLSYN För få svar för en redovisning 45

46 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 BYGGLOV 46

47 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI ökar åter. Gävles betyg är kvar klart över riksgenomsnittet Gävle kommun bygglov. Nöjd-Kund-Index (NKI) Insikt 213 Antal svar Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 47

48 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Betygsindex per serviceområde Gävle kommun bygglov. Betygsindex per serviceområde Information Tillgänglighet Bemötande Kompetens Rättssäkerhet Effektivitet 214 Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 48

49 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Prioritera rättssäkerhet, bemötande och effektivitet Betygsindex Bevara Förbättra om möjligt Rättssäkerhet, bemötande och effektivitet har alla stor betydelse för helhetomdömet. En förbättring av dessa betyg kan antas ge god effekt i form av ökat helhetsomdöme (NKI). Ingen av dessa servefaktorer har idag ett betyg under genomsnittet, variationen är ganska liten. 7 6 Komp. Tillg. Info. Bemöt. Effekt. Rätts Lägre 2 prioritet Prioritera,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, Effektmått Kommunens medelindex och medeleffekt 49

50 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter företagsstorlek Bygglov jämfört med bygglov Insikt Uppgift saknas Samtliga Svarande % 17% 14% 7% 17% % % 19% 19% 6% 33% 2% % 16% 22% 18% 2% % Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 5

51 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter bransch Bygglov jämfört med bygglov Insikt Svarande 2 1 Jordbruk Industri Transport Handel Hotell, rest etc Skola, vård omsorg Företags/ tjänster Annat Samtliga 213 % 31% 9% 11% 4% % 17% 28% % 29% 2% 16% 6% 2% 22% 24% Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 51

52 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter tidigare kontakt i liknande ärenden Bygglov jämfört med bygglov Insikt Ja, flera gånger Ja, en gång Nej Uppgift saknas Samtliga Insikt 213 Svarande % 15% 35% 2% % 18% 35% % 51 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 52

53 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter kontaktsätt Bygglov jämfört med bygglov Insikt Svarande 1 Telefon E-post Brev Personligt möte E-tjänst Annat sätt Uppgift saknas Samtliga % 28% 13% 24% % 7% 9% % 31% 22% 29% 2% 1% % Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 53

54 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter information om vilka tjänster som ingick i avgiften Bygglov jämfört med bygglov Insikt Ja, fick fullständig information Ja, fick viss information Nej, inte alls Vet ej Uppgift saknas Samtliga 214 Insikt 213 Svarande % 29% 31% 1% % % 44% 19% 13% 2% % 33% 29% 2% % 51 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 54

55 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter inställningen till avgiften Bygglov jämfört med bygglov Insikt 1 9 Svarande Helt rimlig Ganska rimlig Varken rimlig eller orimlig Ganska orimlig % 52% 1% 1% 2% 12% % % 37% 26% 9% 9% 9% % % 37% 24% 14% % 14% % Helt orimlig Vet ej Uppgift saknas Samtliga Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 55

56 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter till ärendets utfall vid tillstånd/anmälan Bygglov jämfört med bygglov Insikt Positivt Delvis positivt Negativt Vet ej Samtliga Insikt 213 Svarande % 9% 7% 6% % 18% 1% 2% 51 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 56

57 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter den svarandes kön Bygglov Man Kvinna Ej svar Samtliga Svarande Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 57

58 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Tillgänglighet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara D E B C A Förbättra om möjligt F Delfråga C (möjligheten att få träffa rätt person) och delfråga A (möjligheten att komma i kontakt med rätt person på telefon) har, med undantag från helhetsbetyget (F), störst effekt på betygsindex för tillgänglighet. Betygen är idag under medelbetyget för tillgänglighetsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,1,12,14,16,18,2,22 Vikt Tillgänglighet A...möjligheten att komma i kontakt med rätt person(er) på telefon? 6,3 B...möjligheten att komma i kontakt med rätt person(er) på e-post? 7,4 C...möjligheten att få träffa rätt person (er)? 6,6 D...möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan? 7,1 E...möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende? 6,6 F...totalt sett med tillgängligheten? 6,9 t avser bygglov för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för bygglov inom SBA-området. 58

59 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Information Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara D F E A Förbättra om möjligt CG B Delfråga B (hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende) och delfråga C (hur vi informerade om vad som förväntades för dig) har, tillsammans med helhetsbetyget (G), störst effekt på betygsindex för information. Betygen är idag i nivå med medelbetyget för informationsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,1,12,14,16,18 Vikt Information A...hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende? 6,4 B...hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende? 6,6 C...hur vi informerade om vad som förväntades för dig? 6,8 D...hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut? 6,7 E...vår skriftliga information? 7,1 F...informationen på vår w ebplats? 6,6 G...totalt sett med informationen 6,9 t avser bygglov för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för bygglov inom SBA-området. 59

60 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Bemötande Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara A B D C Förbättra om möjligt E Delfråga C (vårt sätt att kommunicera med dig) har, med undantag av helhetsbetyget (E), störst effekt på betygsindex för bemötande. Betyget är idag i nivå med medelbetyget för bemötandeavsnittet Lägre prioritet Prioritera,19,2,21 Vikt Bem ötande A...vår attityd mot dig? 7,5 B...vårt engagemang i ditt ärende? 7,6 C...vårt sätt att kommunicera med dig? 7,4 D...den lyhördhet som vi visade 7,3 E...totalt sett med bemötandet? 7,5 t avser bygglov för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för bygglov inom SBA-området. 6

61 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Kompetens Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara A C B Förbättra om möjligt D F E Delfråga E (vår förmåga att hjälpa till att lösa ditt problem) har, vid sidan av helhetsbetyget (F), störst effekt på betygsindex för kompetens. Betyget är idag strax under medelbetyget för kompetensavsnittet Lägre prioritet Prioritera,15,16,17,18 Vikt Kom pe tens A...vår kunskap om lagar och regler? 7,6 B...vår kunskap om ämnesområdet? 7,5 C...vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar? 6,6 D...vår förmåga att förstå dina problem? 6,7 E...vår förmåga att hjälpa till att lösa ditt problem? 7,1 F...totalt sett med kompetensen? 7,6 t avser bygglov för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för bygglov inom SBA-området. 61

62 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Rättssäkerhet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara A C D Förbättra om möjligt B Delfråga B (det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/ beslut) har störst effekt på betygsindex för rättssäkerhet. Betyget är idag strax över medelbetyget för rättssäkerhetsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,24,25,26,27 Vikt Rättssäkerhet A...tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende? 7, B...det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/ beslut? 7,2 C...möjligheten att framföra klagomål eller lämna synpunkter 6,8 D...totalt sett med rättssäkerheten? 7,3 t avser bygglov för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för bygglov inom SBA-området. 62

63 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Effektivitet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara A B C D Förbättra om möjligt Delfråga C (rutinerna kring handläggningen av ditt ärende) har, tillsammans med helhetsbetyget (D) störst effekt på betygsindex för effektivitet. Betyget är idag i nivå med medelbetyget för effektivitetsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,23,24,25,26,27 Vikt Effe k tivite t A...tiden för handläggningen av ditt ärende? 6,9 B...förmågan att hålla överenskomna tidsramar? 7,2 C...rutinerna kring handläggningen av ditt ärende? 7,1 D...totalt sett med effektiviteten? 7,2 t avser bygglov för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för bygglov inom SBA-området. 63

64 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Rekommendationer Bygglovshanteringen har sedan 27 haft helhetsbetyg över riksgenomsnittet. NKI 69 är tillbaka på 27 och 29 års höga nivåer. Alla servicefaktorer (utom tillgänglighet) har betyg över riksgenomsnittet. Särskilt tydligt är det för effektivitet. Rättssäkerhet är före bemötande och effektivitet de faktorer som bör utvecklas ytterligare i syfte att öka NKI. Större företag var denna gång mer positiva i sina omdömen än mindre. Information om vad som ingår i avgiften för handläggningen och de svarandes inställning till avgiften hänger samman med helhetsomdömet. 64

65 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 MARKUPPLÅTELSE 65

66 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Lågt och sjunkande NKI för markupplåtelser Gävle kommun markupplåtelser. Nöjd-Kund-Index (NKI) Insikt 213 Antal svar Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 66

67 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Betygsindex per serviceområde Gävle kommun markupplåtelser. Betygsindex per serviceområde Information Tillgänglighet Bemötande Kompetens Rättssäkerhet Effektivitet 214 Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 67

68 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Prioritera bemötande och rättssäkerhet Betygsindex 1 Bevara Förbättra om möjligt Bemötande är den faktor som har störst effekt på helhetsbetyget vid denna mätning. Företagarna ger bemötandet högst betyg, men ett betygsindex på 6 är ändå under riksgenomsnittet för markupplåtelser. Även rättssäkerhet och effektivitet har en effekt på helhetsomdömet som är över medeleffekten. Betygen är lägre än för bemötande. 6 5 Info. Tillg. Komp. Effekt. Bemöt. Rätts. 4 3 Lägre 2 prioritet Prioritera,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, Effektmått Kommunens medelindex och medeleffekt 68

69 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter företagsstorlek Markupplåtelser jämfört med markupplåtelser Insikt Uppgift saknas Samtliga Svarande 211 #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! % 11% 26% 2% 9% 2% % 2% 2% 2% 18% % Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 69

70 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter bransch Markupplåtelser jämfört med markupplåtelser Insikt Jordbruk Industri Transport Handel Hotell, rest etc Skola, vård omsorg Företags/ tjänster Annat Samtliga 214 Insikt 213 Svarande 213 2% 13% 2% 6% 36% 4% 6% 3% % 11% 2% 7% 43% 2% 4% 29% 56 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 7

71 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter tidigare kontakt i liknande ärenden Markupplåtelser jämfört med markupplåtelser Insikt Ja, flera gånger Ja, en gång Nej Uppgift saknas Samtliga Svarande % 11% 38% % % 7% 27% % Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 71

72 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter kontaktsätt Markupplåtelser jämfört med markupplåtelser Insikt Svarande 1 Telefon E-post Brev Personligt möte E-tjänst Annat sätt Uppgift saknas % 17% 19% 15% % 2% 13% % 2% 13% 2% 2% 14% 2% 56 Samtliga Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 72

73 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter information om vilka tjänster som ingick i avgiften Markupplåtelser jämfört med markupplåtelser Insikt Ja, fick fullständig information Ja, fick viss information Nej, inte alls Vet ej Uppgift saknas Samtliga Insikt 213 Svarande 211 #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! % 28% 15% 23% 6% % 38% 13% 18% 5% 56 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 73

74 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter inställningen till avgiften Markupplåtelser jämfört med markupplåtelser Insikt Svarande Helt rimlig Ganska rimlig Varken rimlig eller orimlig Ganska orimlig 211 #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! #DIVISION/! % 19% 13% 2% 11% 23% 6% % 2% 18% 9% 9% 13% 2% Helt orimlig Vet ej Uppgift saknas Samtliga Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 74

75 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter till ärendets utfall vid tillstånd/anmälan Markupplåtelser jämfört med markupplåtelser Insikt Positivt Delvis positivt Negativt Vet ej Samtliga Svarande % 9% 5% 9% % 15% 11% 2% Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 75

76 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter den svarandes kön Markupplåtelser Man Kvinna Ej svar Samtliga Svarande Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 76

77 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Tillgänglighet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara D E B C A Förbättra om möjligt F Delfråga A (möjligheten att komma i kontakt med rätt person på telefon) har, med undantag av helhetsbetyget (F), störst effekt på betygsindex för tillgänglighet. Betyget är idag över medelbetyget för tillgänglighetsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,12,14,16,18,2,22 Vikt Tillgänglighet A...möjligheten att komma i kontakt med rätt person(er) på telefon? 6,4 B...möjligheten att komma i kontakt med rätt person(er) på e-post? 6,4 C...möjligheten att få träffa rätt person (er)? 6,7 D...möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan? 6,4 E...möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende? 5,6 F...totalt sett med tillgängligheten? 6,1 t avser markupplåtelser för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för markupplåtelser inom SBA-området. 77

78 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Information Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex 1 Bevara 9 8 Förbättra om möjligt Delfråga B (hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende) har, tillsammans med helhetsbetyget (G), störst effekt på betygsindex för information. Betyget är idag i nivå med medelbetyget för informationsavsnittet Lägre prioritet F D E C A G B Prioritera,1,12,14,16,18 Vikt Information A...hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende? 5,5 B...hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende? 5,8 C...hur vi informerade om vad som förväntades för dig? 5,9 D...hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut? 5, E...vår skriftliga information? 6,3 F...informationen på vår w ebplats? 5,7 G...totalt sett med informationen 5,9 t avser markupplåtelser för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för markupplåtelser inom SBA-området. 78

79 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Bemötande Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara Förbättra om möjligt Delfråga B (vårt engagemang i ditt ärende) och delfråga C (vårt sätt att kommunicera med dig) har, vid sidan av helhetsbetyget (E), störst effekt på betygsindex för bemötande. Betyget är idag i nivå med medelbetyget för bemötandeavsnittet. 7 A D BC E Lägre prioritet Prioritera,18,19,2,21 Vikt Bem ötande A...vår attityd mot dig? 6,7 B...vårt engagemang i ditt ärende? 6,3 C...vårt sätt att kommunicera med dig? 6,4 D...den lyhördhet som vi visade 6,2 E...totalt sett med bemötandet? 6,2 t avser markupplåtelser för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för markupplåtelser inom SBA-området. 79

80 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Kompetens Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex 1 Bevara 9 8 Förbättra om möjligt Delfråga E (vår förmåga att hjälpa till att lösa ditt problem) har, med undantag av helhetsbetyget (F), störst effekt på betygsindex för kompetens. Betyget är idag i nivå med medelbetyget för kompetensavsnittet. 7 6 A B C D E F Lägre prioritet Prioritera,15,16,17,18,19 Vikt Kom pe tens A...vår kunskap om lagar och regler? 5,7 B...vår kunskap om ämnesområdet? 5,9 C...vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar? 5,7 D...vår förmåga att förstå dina problem? 5,7 E...vår förmåga att hjälpa till att lösa ditt problem? 6, F...totalt sett med kompetensen? 6,3 t avser markupplåtelser för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för markupplåtelser inom SBA-området. 8

81 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Rättssäkerhet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara Förbättra om möjligt Delfråga B (det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/ beslut) har störst effekt på betygsindex för rättssäkerhet. Betyget är idag över medelbetyget för rättssäkerhetsavsnittet. 7 6 C A D B Lägre prioritet Prioritera,23,24,25,26,27 Vikt Rättssäkerhet A...tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende? 5,8 B...det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/ beslut? 5,9 C...möjligheten att framföra klagomål eller lämna synpunkter 5,6 D...totalt sett med rättssäkerheten? 5,5 t avser markupplåtelser för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för markupplåtelser inom SBA-området. 81

82 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Effektivitet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara Förbättra om möjligt Delfråga C (rutinerna kring handläggningen av ditt ärende) har, med undantag av helhetsbetyget (D), störst effekt på betygsindex för effektivitet. Betyget är idag strax under medelbetyget för effektivitetsavsnittet. 7 6 A B C D Lägre prioritet Prioritera,23,24,25,26,27 Vikt Effe k tivite t A...tiden för handläggningen av ditt ärende? 6,1 B...förmågan att hålla överenskomna tidsramar? 5,9 C...rutinerna kring handläggningen av ditt ärende? 6, D...totalt sett med effektiviteten? 6,3 t avser markupplåtelser för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för markupplåtelser inom SBA-området. 82

83 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Rekommendationer Helhetsbetyget för markupplåtelser är lägst hittills med NKI 53. Riksgenomsnittet 213 var NKI 65. Även samtliga servicefaktorer får betygsindex klart under riksgenomsnittet. Sökande inom restaurang ger låga NKI 49. Information om vilka tjänster som ingick i avgiften hänger samman med helhetsbetyget. Utslaget av ärendet positivt eller negativt har också ett tydligt genomslag på NKI, men även de som fått positivt besked ger lägre betyg än i fjol. 83

84 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSTILLSYN 84

85 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI ökar igen och är tillbaka på års nivå Gävle kommun miljö- och hälsoskyddstillsyn. Nöjd-Kund-Index (NKI) Insikt 213 Antal svar Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 85

86 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Betygsindex per serviceområde Gävle kommun miljö- och hälsoskyddstillsyn. Betygsindex per serviceområde Information Tillgänglighet Bemötande Kompetens Rättssäkerhet Effektivitet 214 Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 86

87 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Prioritera effektivitet Betygsindex 1 Bevara 9 Förbättra om möjligt Effektivitet är den faktor som har störst effekt på helhetsomdömet och bör prioriteras i förbättringsarbetet. Effektivitet har idag ett betyg i nivå medelbetyget. 8 7 Tillg. Info. Bemöt. Komp.Rätts. Effekt Lägre 2 prioritet Prioritera,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, Effektmått Kommunens medelindex och medeleffekt 87

88 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter företagsstorlek Miljötillsyn jämfört med miljötillsyn Insikt Svarande Uppgift saknas Samtliga 214 Insikt % 19% 17% 6% 5% 1% % 12% 18% 8% 14% 5% % 17% 3% 8% 7% % 113 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 88

89 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter bransch Miljötillsyn jämfört med miljötillsyn Insikt Svarande 2 1 Jordbruk Industri Transport Handel Hotell, rest etc Skola, vård omsorg Företags/ tjänster Annat Samtliga 213 2% 1% 2% 1% 37% 17% 4% 19% % 26% 2% 15% 38% 5% 2% 12% Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 89

90 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter tidigare kontakt i liknande ärenden Miljötillsyn jämfört med miljötillsyn Insikt Ja, flera gånger Ja, en gång Nej Uppgift saknas Samtliga Svarande % 11% 37% % % 16% 23% % Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 9

91 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter kontaktsätt Miljötillsyn jämfört med miljötillsyn Insikt Svarande 1 Telefon E-post Brev Personligt möte E-tjänst Annat sätt Uppgift saknas Samtliga % 11% 17% 43% 1% % 12% % 15% 12% 5% 1% 4% 2% Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 91

92 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter information om vilka tjänster som ingick i avgiften Miljötillsyn jämfört med miljötillsyn Insikt Svarande 1 Ja, fick fullständig information Ja, fick viss information Nej, inte alls Vet ej Uppgift saknas Samtliga 214 Insikt % 22% 35% 17% 1% % 23% 19% 14% 5% % 29% 19% 2% 1% 113 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 92

93 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter inställningen till avgiften Miljötillsyn jämfört med miljötillsyn Insikt Svarande 1 Helt rimlig Ganska rimlig Varken rimlig eller orimlig Ganska orimlig 211 6% 18% 23% 12% 6% 33% 1% % 27% 14% 14% 11% 19% 4% % 15% 25% 19% 11% 22% 2% 113 Helt orimlig Vet ej Uppgift saknas Samtliga Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 93

94 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter till ärendets utfall vid tillstånd/anmälan Miljötillsyn jämfört med miljötillsyn Insikt Positivt Delvis positivt Negativt Vet ej Samtliga Insikt 213 Svarande % 2% 6% 17% % 15% 12% 8% 59 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 94

95 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter till ärendets utfall vid tillsyn Miljötillsyn jämfört med miljötillsyn Insikt Svarande 1 Föreläggande/åtgärder behövde vitas Ej Föreläggande/åtgärder behövde ej vitas % 43% 26% % 48% 15% 84 Vet ej Samtliga Insikt 213 Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 95

96 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 NKI efter den svarandes kön Miljötillsyn Man Kvinna Ej svar Samtliga Svarande Minst 7 svar krävs för att resultat ska redovisas. 96

97 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Tillgänglighet Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara E D A B C Förbättra om möjligt F Delfråga C (möjligheten att få träffa rätt person) har, bortsett från helhetsbetyget (F), störst effekt på betygsindex för tillgänglighet. Betyget är idag under medelbetyget för tillgänglighetsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,12,14,16,18,2,22 Vikt Tillgänglighet A...möjligheten att komma i kontakt med rätt person(er) på telefon? 7,4 B...möjligheten att komma i kontakt med rätt person(er) på e-post? 8,1 C...möjligheten att få träffa rätt person (er)? 7,3 D...möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan? 7,4 E...möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende? 6,9 F...totalt sett med tillgängligheten? 7,5 t avser miljötillsyn för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för miljötillsyn inom SBA-området. 97

98 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Information Delfrågornas betyg och betydelse för betygsindex Bevara F D E AC G B Förbättra om möjligt Delfråga A-C har, tillsammans med helhetsbetyget (G), störst effekt på betygsindex för information. Betygen är idag i nivå med medelbetyget för informationsavsnittet Lägre prioritet Prioritera,1,12,14,16,18 Vikt Information A...hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende? 7,2 B...hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende? 7,1 C...hur vi informerade om vad som förväntades för dig? 7,3 D...hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut? 6,8 E...vår skriftliga information? 7,6 F...informationen på vår w ebplats? 6,6 G...totalt sett med informationen 7,2 t avser miljötillsyn för kommunen. Vikten betydelsen för betygsindex bygger på samtliga svar för miljötillsyn inom SBA-området. 98

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2015 års undersökning Nästa steg

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2015 års undersökning Nästa steg 1 Serviceundersökningen 215 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Innehåll Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 215 års undersökning Nästa steg 2 Serviceundersökningen 215 företags uppfattning

Läs mer

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012 1 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande service. God kvalitet och hög service i myndighetsutövning är särskilt centralt för att skapa goda relationer

Läs mer

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012 1 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande service. God kvalitet och hög service i myndighetsutövning är särskilt centralt för att skapa goda relationer

Läs mer

Serviceundersökning 2011

Serviceundersökning 2011 Serviceundersökning 2011 Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Flen kommuns service under 2010 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande

Läs mer

Insikt 2015 Valdemarsviks kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Valdemarsviks kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Valdemarsviks kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Valdemarsviks kommuns NöjdKundIndex (NKI) är 69. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner

Läs mer

Insikt 2015 Nybro kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Nybro kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Nybro kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Nybro kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 64. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68.

Läs mer

Nöjd-Kund-Index - Servicemätning. Årsrapport ärenden januari december 2014

Nöjd-Kund-Index - Servicemätning. Årsrapport ärenden januari december 2014 Sala kommun Nöjd-Kund-Index - Servicemätning NKI-undersökning om kommunens service under 2014 Årsrapport ärenden januari december 2014 BAKGRUND OCH SYFTE 3 METOD 8 RESULTAT 14 - Resultat Hela kommunen

Läs mer

Insikt 2015 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Tanums kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Tanums kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 58. Medelvärdet för samtliga kommuner är 68. Jämfört

Läs mer

Insikt 2015. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Laholms kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 72. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68. Jämfört med

Läs mer

Insikt 2013 Kinda kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2013 Kinda kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2013 Kinda kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Kinda kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 66. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 67.

Läs mer

Insikt 2013 Strömstads kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2013 Strömstads kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2013 Strömstads kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Strömstads kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 64. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Dagordning 09:30-09:40 Välkommen! Joakim Feldt, SKL 09:40-10:00 Resultat från ÖJ Företagsklimat, Jan Torége, SKL

Läs mer

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD Arbetsmaterial tom 2011-09-07 Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD SKL Insikt 2011, sid 2 Disposition Resultat och sammanfattning sida 3 Fakta om undersökningen

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Business region Göteborg (BRG)

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Business region Göteborg (BRG) Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Business region Göteborg (BRG) Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2

Läs mer

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 Servicemätning 2013 en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Förord Om Stockholmsregionen ska

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Alvesta kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Alvesta kommun Arbetsmaterial t.o.m. 20150907 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Alvesta kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund... 3 Om genomförandet

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2013-09-10. Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG.

Arbetsmaterial. t.o.m. 2013-09-10. Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Arbetsmaterial t.o.m. 20130910 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Gällivare kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2013-09-10. Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Nora kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2013-09-10. Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Nora kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2013-09-10 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Nora kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund... 3 Om genomförandet

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Ronneby kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Ronneby kommun Arbetsmaterial t.o.m. 20150907 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Ronneby kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Hässleholms kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Hässleholms kommun Arbetsmaterial t.o.m. 20150907 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Hässleholms kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Vetlanda kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Vetlanda kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Vetlanda kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund... 3 Om

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG.

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Lidköpings kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Nora kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Nora kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Nora kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Umeå kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Umeå kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Umeå kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund... 3 Om genomförandet

Läs mer

Stockholmsregionens möte med näringslivet

Stockholmsregionens möte med näringslivet Stockholmsregionens möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2007 Heby Knivsta Vallentuna Karlskoga Nykvarn Katrineholm Flen Innehåll 1. BAKGRUND 4 2. UNDERSÖKNINGENS

Läs mer

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kalmar kommun

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kalmar kommun Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Kalmar kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet av Insikt 2015... 2

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Trelleborgs kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Trelleborgs kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Trelleborgs kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund...

Läs mer

Stockholmsregionens möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011

Stockholmsregionens möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011 Stockholmsregionens möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011 FOTO : Shutterstock Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Val av verksamhetsområden 4 Definition

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Tanums kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Tanums kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Tanums kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund... 3 Om

Läs mer

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kungsbacka kommun

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kungsbacka kommun Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Kungsbacka kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet av Insikt 2015...

Läs mer

Servicemätning 2015. en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen

Servicemätning 2015. en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Servicemätning 2015 en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Innehåll FOTO: OMSLAG APELÖGA, SCANDINAV BILDBYRÅ. DENNA SIDA SUNDBYBERGS STAD/DANIEL LARSSON. Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Rapport - Insikt, företagsklimat 2013. Dnr KS 2013-311

Rapport - Insikt, företagsklimat 2013. Dnr KS 2013-311 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 FALKENBERG 2013-09-24 284 Rapport - Insikt, företagsklimat 2013. Dnr KS 2013-311 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Miljö- och byggnämnden. Informationsärenden. Beslutsärenden. Tid: Tisdagen den 29 september kl. 17.30. Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Miljö- och byggnämnden. Informationsärenden. Beslutsärenden. Tid: Tisdagen den 29 september kl. 17.30. Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 29 september kl. 17.30 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

INSIKT - Företagsklimat 2015

INSIKT - Företagsklimat 2015 Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson,0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(8) Datum 2015-09-08 Ks/2015:173 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor INSIKT

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE PARTILLE KOMMUN

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE PARTILLE KOMMUN Arbetsmaterial tom 2011-09-07 Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE PARTILLE KOMMUN SKL Insikt 2011, sid 2 Disposition Resultat och sammanfattning sida 3 Fakta om undersökningen

Läs mer

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE LAHOLMS KOMMUN

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE LAHOLMS KOMMUN Arbetsmaterial tom 2011-09-07 Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE LAHOLMS KOMMUN SKL Insikt 2011, sid 2 Disposition Resultat och sammanfattning sida 3 Fakta om undersökningen

Läs mer

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder 1 (10) Omsorgskontoret 2012-01-16 Dnr ÄN 2011-73 Björn Dahlberg Elisabeth Viman Äldrenämnden Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder Äldrenämnden föreslås notera informationen om enkätundersökning

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER. Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING

ÖPPNA JÄMFÖRELSER. Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Upplysningar om innehållet:

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Vårdtagare om hemsjukvården Göteborg våren 2009

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Företagen och organisationerna om Kemikalieinspektionens

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Kunderna om hemtjänsten och särskilt boende Eslövs

Läs mer

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter Inbjudan att delta i en undersökning om företagens upplevelse av din kommuns service 8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. INSIKT en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter En undersökning

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får.

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Undersökningen görs av Statistiska Centralbyrån och

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

öppna jämförelser Företagsklimat 2013 insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

öppna jämförelser Företagsklimat 2013 insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning öppna jämförelser Företagsklimat 2013 insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Öppna jämförelser Företagsklimat 2013 Insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Upplysningar

Läs mer

Inte bara vara trevlig. En inspirationsskrift om hur kommuner kan arbeta med bemötande av företag

Inte bara vara trevlig. En inspirationsskrift om hur kommuner kan arbeta med bemötande av företag Inte bara vara trevlig En inspirationsskrift om hur kommuner kan arbeta med bemötande av företag Fakta om Insikt I samarbete med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg genomförde Sveriges

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Rättsmedicinalverkets kunder om kontakten med

Läs mer

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Disposition Vår ambition är att öka kunskapen om medborgarundersökningen internt i vår organisation. Vi

Läs mer

Det pekar uppåt i regionen Två klättrare berättar Så går kommunerna vidare INSIKT 2013. En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Det pekar uppåt i regionen Två klättrare berättar Så går kommunerna vidare INSIKT 2013. En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Det pekar uppåt i regionen Två klättrare berättar Så går kommunerna vidare INSIKT 2013 En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning INSIKT 2013 Om undersökningen VARFÖR? Business Region Göteborg

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Lidköpings kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Kunderna/besökarna om biblioteken Göteborg hösten

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! FÖRETAGARNA OM

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Lidköpings kommun

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Lidköpings kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om hemtjänsten i Lidköpings kommun Lidköpings kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Södertälje kommun

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Södertälje kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om hemtjänsten i Södertälje kommun Södertälje kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

Öppna jämförelser Företagsklimat 2011. Insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Öppna jämförelser Företagsklimat 2011. Insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Öppna jämförelser Företagsklimat 2011 Insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Öppna jämförelser Företagsklimat 2011 Insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Upplysningar

Läs mer

Brukarna om hemtjänsten i Östersunds kommun

Brukarna om hemtjänsten i Östersunds kommun Brukarna om hemtjänsten i Östersunds kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om hemtjänsten i Östersunds kommun Nationell brukarundersökning

Läs mer

Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun

Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Nationell

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Elev-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Elev-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Elev-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Elever om gymnasieskolan Göteborg våren 2007 Elever

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund:

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund: 1 (10) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

RAPPORT. SHIS Kundenkät 2013 SWECO EUROFUTURES AB STOCKHOLM 2013-04-12 1 (23)

RAPPORT. SHIS Kundenkät 2013 SWECO EUROFUTURES AB STOCKHOLM 2013-04-12 1 (23) SHIS Kundenkät 2013 STOCKHOLM SWECO EUROFUTURES AB 1 (23) S w e co Kaplansbacken 10 Box 415 SE-101 28 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6130800 Fax +46 (0)8 6130808 www.sweco.se S we c o Eu r of u tur

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tibro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tibro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Tibro kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Jönköpings kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Jönköpings kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Brukarna om hemtjänsten i Örkelljunga kommun

Brukarna om hemtjänsten i Örkelljunga kommun Brukarna om hemtjänsten i Örkelljunga kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om hemtjänsten i Örkelljunga kommun Nationell brukarundersökning

Läs mer

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin.

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin beskriver på ett övergripande sätt arbetsinriktning för att förverkliga hur kommunen ska arbeta långsiktigt för att nå kommunfullmäktiges vision och mål. Näringslivsstrategin ska ange

Läs mer

Bilaga 7 till rapport 2009:1 Bilaga 7

Bilaga 7 till rapport 2009:1 Bilaga 7 Bilaga 7 till rapport 2009:1 Bilaga 7 PM från SCB om jämförbarhet mellan brukarundersökningar Uppdraget Uppdraget Uppdragsgivare: Statskontoret Kontaktperson/beställare: Henrik Frykman PM utarbetat av:

Läs mer

Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg

Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg Företagsklimatet ett prioriterat mål i regionens tillväxtstrategi Företagsklimatet skall rankas högst bland landets storstadsregioner 2014 enligt följande

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2013-09-12

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2013-09-12 Tid och plats: den 12 september 2013 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Sivert Åkerljung ( KD) Lena Lönnquist (C) Lars Holmström

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Kallelse till sammanträde Nämnd Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Tid Onsdag 2013-11-13, kl. 18.30 Sammanträdeslokal Kemistvägen 8, plan 2, Täby Smörgås

Läs mer

Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun. 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun

Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun. 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun 1(6) Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun Bakgrund Arvidsjaurs miljö- och

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Kundundersökning 2013. Hemtjänst

Kundundersökning 2013. Hemtjänst Kundundersökning 2013 Hemtjänst Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom hemtjänsten, undantaget kunder

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning

Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning Delrapport av Insikt 2011, analys av den öppna frågan i enkäten Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning 1 Förord Under

Läs mer

Utbildning i den empatiska byråkratin framtidens kommunala service

Utbildning i den empatiska byråkratin framtidens kommunala service MÅLGRUPP Medarbetare, chefer och administrativ personal inom tillstånd, tillsyn, kontroll, till exempel bygglov, miljö, livsmedelskontroll, markupplåtelse, brandtillsyn och alkoholtillsyn. VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del 2013-07-03 Fredrik Askhem Markör Marknad och Kommunikation AB Bakgrund Teknisk beskrivning och om rapporten Greppa Näringen har låtit

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Näringslivsplan. Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka Version 1.0

Näringslivsplan. Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka Version 1.0 Näringslivsplan Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka Version 1.0 1 Botkyrkas Näringslivsplan version 2013 Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka med ett företagsklimat topp 30-2017! För att skapa förutsättning

Läs mer