INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter"

Transkript

1 Inbjudan att delta i en undersökning om företagens upplevelse av din kommuns service 8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. INSIKT en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter

2 En undersökning om företagsklimat SKL erbjuder alla kommuner i Sverige att delta i en nationell undersökning, Insikt, om företagsklimatet med start i januari Utgångspunkten för undersökningen kommer att ligga på myndighetsutövningen. Det innebär att fokus ligger på en del av företagsklimatet som kommunerna själva rår över och som är relevanta att jämföra ur ett kommunalt perspektiv. SKL avser att genomföra undersökningen vartannat år och förhoppningen är att samtliga kommuner i landet deltar. 2 Insikt - En servicemätning om kommunens företagskontakter

3 Åtta av tio företagare är någon gång i kontakt med sin kommun. Mötet sker med kommunen i en mängd olika roller. Det är kommunen som myndighet, servicegivare, uppdragsgivare eller som markägare. Kommunerna ger därmed viktiga förutsättningar för företagsklimatet på en ort eller i en region. Det kan bland annat handla om kommunens tillgänglighet, förmågan att ge bra företagsservice samt att ha kompetens inom områden som berör företagande. Det handlar om rättssäkerhetsaspekter men också om samspelet såväl med företagen som internt mellan förvaltningarna. Inte minst inom myndighetsutövningen där processerna styrs av en omfattande lagstiftning. Vilket gör att kontakterna riskerar att upplevas som byråkratiska, omständliga eller onödiga. Att på olika sätt göra det enklare för företag i tillstånds - och tillsynsärenden är ett sätt att skapa ett bättre företagsklimat. Ett bra företagsklimat, där företagen växer och nya startas, är en förutsättning för att kunna utveckla välfärden. Undersökningens upplägg Målet är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och dess service till företag i hela Sverige. Undersökningen är upplagd enligt SCB:s analysmodell Nöjd-Kund-Index (NKI). Fördelarna med undersökningen Undersökningen har tidigare genomförts av kommunerna i Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg och är en välprövad och uppskattad modell. Undersökningen har flera kvaliteter. Det är enbart företagare som varit i kontakt med kommunen som besvarar enkäten. Frågorna rör enbart verksamheter som kommunerna har ett tydligt eget ansvar för. På det sätt modellen är utarbetad ger den en god grund för förbättringsarbete. Utifrån sitt resultat och vid jämförelser med andra kommuner och verksamheter får varje kommun kunskap om var förbättringar kan genomföras. Den ger också möjlighet att genom upprepade enkäter se hur företagarnas syn på kommunernas service utvecklas över tid. Undersökningen kommer att dokumenteras i en sammanfattande rapport. Varje enskild kommun som deltar i undersökningen får även en egen anpassad rapport med resultaten från undersökningen samt alla resultat nedbrutna på ämnesområden och kvalitetsmått. Verksamhetsområden Dessa områden har valts ut: Handläggning av ansökningar om bygglov Handläggning av ansökningar om markupplåtelser (tillfälliga enligt ordningslagen) Handläggning av ansökningar om serveringstillstånd Utövande av miljö- och hälsoskyddstillsyn Utövande av brandtillsyn. Fem verksamhetsområden betygssätts utifrån kvalitetsfaktorerna; bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättsäkerhet. Insikt - En servicemätning om kommunens företagskontakter 3

4 Umeå vill mer! - Det finns ett stort engagemang för företagarfrågor i samtliga politiska led i Umeå. Därför har deltagande i undersökningen varit en stor hjälp till insikt och stöd i vårt förbättringsarbete i kommunens service till företag. Att delta i undersökningen är en väl värd investering både i tid som pengar, säger Roland Carlsson Näringslivschef i Umeå kommun. År 2008 deltog Umeå, som första kommun utanför Stockholmsregionen, i den undersökning som idag erbjuds samtliga kommuner i SKL:s regi. Fotografi: Umeå kommun Vill du läsa mer om kommuners erfarenheter från undersökningen? Gå in på SKLs hemsida För Umeå kommuns del har undersökningen inneburit ökad kunskap om och förståelse för hur kommunens myndighetsutövning upplevs hos företagarna. I Umeå engagerade man handläggare från alla delar av kommunen som har myndighetsutövning som arbetsuppgift, både i förankringen av undersökningen och i redovisningen av resultaten. - Det handlar om attityder, att som företagare känna sig sedd, hörd och respekterad. Vi tycker att vi, med hjälp av undersökningen, kunnat öka förståelsen för hur företagens villkor ser ut. Det har gett handläggarna bättre verktyg och förutsättningar att möta företagen. Vi är helt enkelt fler på kommunen som förstår och bryr oss om företagen, fortsätter Roland Carlsson. - Umeå kommuns motto Umeå vill mer är något vi lever efter dagligen. Det här arbetet är också ett sätt att visa våra företagare att Umeå kommun tar näringslivsklimatet på allvar och att vi engagerar oss. Det är ett bra initiativ av SKL att erbjuda den här undersökningen, den mäter verkligen de saker som en kommun kan påverka och ingenting annat, avslutar Roland Carlsson. 4 Insikt - En servicemätning om kommunens företagskontakter

5 Det är en tydlig politisk prioritering att arbeta med näringslivsklimatet i Västerås. Vi har deltagit i tre omgångar av undersökningen och för oss har det inneburit att vi fått upp ögonen för behovet av ökad förståelse och samverkan mellan förvaltningarna, säger Thomas Forsberg miljödirektör i Västerås stad. Thomas Forsberg, miljödirektör, Västerås stad Till skillnad från andra bredare företagsundersökningar som utgår från attityder, så är den här undersökningen väl avgränsad och tydlig på två sätt. Dels behandlar den frågor om myndighetsutövningen och dels ställs frågorna till företag som haft verkliga kontakter med kommunen i sådana här ärenden. Anna wiklund, kommunalråd i enköpings kommun

6 Anmäl er senast den 30 september Mer information och anmälan finns på Det här förväntas av dig som deltagande kommun Som deltagande kommun krävs det att man själv gör en insats genom att ta fram register på alla de företag som haft ett ärende hos kommunen under de senaste 12 mån inom fem olika myndighetsområden. Prisexempel Priset beräknas utifrån en fast del på kr + en rörlig del på 100 kr per myndighetsärende i kommunen. En genomsnittlig kommun uppskattas ha ca 250 ärenden vilket ger ett pris på kr ( kr kr x 250 ärenden = kr). Kostnad Priset för undersökningen kommer att ligga i intervallet kr beroende på antalet myndighetsärenden i kommunen. Utbildning Förenkla - helt enkelt Som ett led i arbetet med kommunernas företagsklimat erbjuder SKL, i nära anslutning till undersökningen en utbildning. Utbildningen är förvaltningsövergripande och visar på verktyg och arbetssätt som leder till praktiska förbättringar i kommunernas kontakt med företag. Utbildningen sker i samarbete med Tillväxtverket. Läs mer om utbildningen på Kontakt Jan Torége Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Tel: E-post: Linda Ahlford Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Tel: E-post: I samarbete med: Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 Servicemätning 2013 en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Förord Om Stockholmsregionen ska

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning

Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning Delrapport av Insikt 2011, analys av den öppna frågan i enkäten Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning 1 Förord Under

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

NYHETSBREV FÖR NÄRINGSLIVET I LILLA EDETS KOMMUN OKTOBER 2013

NYHETSBREV FÖR NÄRINGSLIVET I LILLA EDETS KOMMUN OKTOBER 2013 Nr 8, 2013. Redaktör: Kajsa Jernqvist, telefon 0520-65 95 40. Skribent: Pernilla Fredholm. Ansvarig utgivare: Lena Palm. NYHETSBREV Näringsliv NYHETSBREV FÖR NÄRINGSLIVET I LILLA EDETS KOMMUN OKTOBER 2013

Läs mer

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar:

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar: 1 (18) Datum 2014-03-25 Strategisk chef Charlotte Sjövall 0410-73 31 11, 0708-81 71 11 charlotte.sjovall@trelleborg.se Företagsklimat Bakgrund Med anledning av svaga resultat i bland annat Svenskt Näringslivs

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 Förord Frågor om taxor berör och intresserar många i kommunerna. Det gäller såväl politiker och tjänstemän som de företag som berörs. Sveriges

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt Ärende 4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-09-25 DNR BUN 2013.256 EVA LOD SID 1/1 ENHETSCHEF 08 587 852 02 EVA.LOD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer