Handlingsplan. Förenkla helt enkelt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014"

Transkript

1 Handlingsplan Förenkla helt enkelt

2

3 Förankring Samverkan Inköp och upphandling Service och information Handlingsplan Förenkla helt enkelt Forshaga kommun påbörjade under 2012 en process för att implementera värdskap som förhållningssätt inom organisationen. Värdskapets grunder bygger på tjänande, ansvar, helhet, omtanke, kunskap och dialog. Detta har också mynnat ut i behovet att ta fram en gemensam värdegrund med koppling till vår vision och dess kärnvärden i trygga, nyfikna och kreativa invånare. Nyligen påbörjades därför processen att ta fram en gemensam värdegrund, där grundstommen är att vi är till för kommunens invånare. Näringslivet har en nyckelroll för tillväxt och därför vill vi säkerställa att vi tar väl hand om våra företag. Förenkla -helt enkelt är ett av våra verktyg i detta arbete. Denna handlingsplan ska ses som en extra insats för att snabbare nå målsättningarna i näringslivsarbetet. Näringslivsklimatet Forshaga kommuns näringslivsklimat mäts och rankas på flera sätt. Många faktorer som ingår i de vanligaste rankningarna har också betydelse för invånarna i en kommun. Därför finns det all anledning för kommunen att ta fasta på utpekade svagheter och kritiska synpunkter i enkäter, mätningar och ranking av näringsklimatet. Målet med Förenkla - helt enkelt Det övergripande målet med processen Förenkla helt enkelt är att vid mätningen, Insikt 2014 (Nöjd-Kund-Index) nå 2 punkter över genomsnittet för riket.

4 öppet klimat kontinuerlig dialog gemensam värdegrund ökad förståelse för varandra Förankring 1.1 Inledning Öppet klimat mellan politiker, tjänstemän och företagare För att lyckas i processen är det viktigt att det finnas ett bra samtalsklimat mellan politiker, tjänstemän och företagare. Ett bra klimat i Forshaga kommun bidrar till en ökad förståelse för varandras olika vardagar och stärker möjligheterna för alla parter att nå utveckling. En gemensam värdegrund, där invånarna tydligt sätts i fokus, är avgörande för ett lyckat resultat. En parallell handlingsplan för värdskap som förhållningssätt kommer också att vara ett redskap i detta arbete. 1.2 Följande mål ska vara uppnådda före slutet av 2014 De som i sitt arbete eller politiska uppdrag möter företagen har god kunskap om näringslivsarbetet Kommunens tjänstemän och politiker har en öppen och kontinuerlig dialog i näringslivsklimatfrågan med det lokala näringslivet Forshaga kommun och företagen har ett ömsesidigt nyttjande av varandras resurser 1.3 Aktiviteter och åtgärder för att uppnå målen Näringslivsarbetet redovisas systematiskt vid politiska sammankomster och tjänstemanna möten Syfte: Öka kunskap och förståelse för kommunens näringslivsarbete i den kommunala organisationen. Genomförande: Löpande under året 2013 och 2014 Mötesplatser blir en arena för tillväxt Syfte: Stimulera skapandet av fler mötesplatser med syfte att sprida information och erfarenhet samt inte minst kontakter. Genomförande: Löpande under året 2013 och 2014 Nyttja varandras olika resurser Syfte: Ledningsgruppens möten genomförs i lånande möteslokaler hos företag i kommunen och företag inbjuds att delta vid interna chefsutbildningar Genomförande: Uppstart under 2013 Ansvarig: Näringslivschef, Personalchef och Kommunchef

5 Samverkan 2.1 Inledning Intern och extern samverkan En god intern och extern samverkan är en framgångsfaktor för Forshaga kommuns näringslivsarbete. Med intern samverkan avses det samarbete som sker med andra enheter inom den kommunala organisationen. När den interna samverkan fungerar väl så fungerar ärendehanteringsprocessen smidigare. En god extern samverkan med statliga myndigheter så som exempelvis Polisen, Skatteverket och Länsstyrelsen, eller med andra kommuner bidrar i allra högsta grad till utvecklingen av näringslivsklimatet. 2.2 Följande mål ska vara uppnådda före slutet av 2014 Organisationen Karlstad Business Alliance (KBA) är bildad och är verksam. Bättre och snabbare handläggning av företagsärenden genom bättre samverkan mellan förvaltningar och enheter 2.3 Aktiviteter och åtgärder för att uppnå målen Bidra med resurser i arbetet med att samla Karlstadregionens kommuner i KBA Syfte: I samverkan öka insatserna för att utveckla näringslivsarbetet Genomförande: Planering och uppstart 2013 Ansvarig: Näringslivschef Forshaga kommuns Näringslivsteam träffas var sjätte vecka för att samtala om aktuella företagsärenden som hanterats av någon av kommunen tjänstemän Syfte: Uppdatering av ärenden för att förbättra kommunens handläggning Genomförande: Start våren 2013

6 Inköp och upphandling 3.1 Inledning En kostnads- och miljömedveten organisation är en effektiv organisation. Inköp av varor och tjänster ska göras genom gällande avtal av inköpsbehörig för respektive enhet/ förvaltning. Forshaga kommun ska där det är lämpligt utforma förfrågningsunderlaget på ett sådant sätt att lokala och mindre företag kan lämna anbud. Genom att ge fler företag goda förutsättningar att delta samt konkurrera i upphandlingar av kommunala uppdrag och tjänster, säkerställer kommunen att den konkurrens som finns på marknaden utnyttjas. 3.1 Följande mål ska vara uppnådda före slutet av 2014 Fler företag med säte i Forshaga kommun lämnar anbud vid upphandlingar En uppdaterad inköpspolicy i vilken småinköp regleras Färre personer med inköpsrätt 3.2 Aktiviteter och åtgärder för att uppnå målen Information om kommunens upphandlingar sprids till företagen genom hemsida, annonser, e-brev och muntlig information vid möten Syfte: Förbättra kommunens information om aktuella upphandlingar Genomförande: Start våren 2013 Ansvarig: Upphandlingssamordnare Bildande av inköpsgrupp Syfte: Lyfta inköpsfrågan i organisationen, strama åt antalet tjänstemän med inköpsrätt och förbättra inköpsrutinerna Genomförande: hösten 2013 Ansvarig: Upphandlingssamordnare Omvänd företagsmässa Syfte: Sprida kunskapen om utbudet av varor och tjänster som finns att tillgå hos verksamma företag i Forshaga kommun till tjänstemän med inköpsrätt Genomförande: hösten 2013 och återkommande varje år

7 tydlig information värdskap tillgänglighet råd och stöd Service och information 4.1 Inledning Värdskap som förhållningssätt och en gemensam värdegrund ska löpa som en röd tråd i kommunens framtida arbete. Bemötandet ska vara professionellt och uppskattat. Det handlar om en attityd till sitt uppdrag och en inställning till våra kunder som söker upp oss för att få råd och stöd i en fråga. Att man som företagare blir bemött på ett korrekt vis och får bra och tydlig information gynnar kommunen i förlängningen. Generösa telefontider och besökstider gör att tjänstemännen upplevs som väldigt tillgängliga. En hög tillgänglighet och gott bemötande ses som god service av företagare som ofta behöver snabba besked. 4.1 Följande mål ska vara uppnådda före slutet av 2014 Ökad tillgänglighet och ökad överblick över företagsärenden som berör flera avdelningar och förvaltningar Förbättrad information till företag om handläggningstider, kostnader och handläggare i ärendet 4.2 Aktiviteter och åtgärder för att uppnå målen Utveckling av Servicegarantier Syfte: Skapa tydliga ramar för handläggningstider Genomförande: 2014 Ansvarig: Näringslivschef Företagspaket med branschspecifik information Syfte: Underlätta och förtydliga informationsspridningen Genomförande: 2014 och Miljökontoret Utarbeta rutiner för högre och bättre tillgänglighet på telefonen Syfte: Snabbare besked till företagare Genomförande: Hösten 2103 Utveckling av E-tjänster Syfte: Ge företag (och privatpersoner) möjligheter att när som helst ansöka om tillstånd med mera Genomförande: Förberedelser under år Start på hemsidan vinter Ansvarig: Informatör med arbetsgrupp

8

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014 Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun 2011 till 2014 1 Strategi för ett bättre företagsklimat Inledning I Norsjö kommun finns det över 500 företag registrerade. Exkluderas företag som

Läs mer

Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle

Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle Gävle kommun 2013-03-01 Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle Förord Helt Enkelt Gävle är ett samarbetsprojekt mellan kommunledningskontoret, Samhällsbyggnad Gävle, Socialtjänst Gävle och Gästrike Räddningstjänst.

Läs mer

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter Inbjudan att delta i en undersökning om företagens upplevelse av din kommuns service 8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. INSIKT en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter En undersökning

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Granskning av näringslivsverksamheten

Granskning av näringslivsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av näringslivsverksamheten Henrik Fagerlind Sofia Regnell Vallentuna kommun 18 oktober 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser...2 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

Förstudierapport Kommungemensam kundservice

Förstudierapport Kommungemensam kundservice Planerat startdatum: 2014-05-14 Planerat slutdatum: 2014-11-18 Beställare: Annbritt Ulfgren Sundberg, Kommundirektör Förstudieledare: Lotta Olanya, verksamhetsutvecklare, serviceförvaltningen Förstudierapport

Läs mer

Med sikte på framtiden. Handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008

Med sikte på framtiden. Handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008 Med sikte på framtiden Handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008 1 Handlingsplan för Näringslivsutveckling 2008 Sid 2 Kommunfullmäktiges mål Sid 3 Kommunledningsförvaltningens

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Det pekar uppåt i regionen Två klättrare berättar Så går kommunerna vidare INSIKT 2013. En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Det pekar uppåt i regionen Två klättrare berättar Så går kommunerna vidare INSIKT 2013. En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Det pekar uppåt i regionen Två klättrare berättar Så går kommunerna vidare INSIKT 2013 En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning INSIKT 2013 Om undersökningen VARFÖR? Business Region Göteborg

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer