ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015"

Transkript

1 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING

2 Dagordning 09:30-09:40 Välkommen! Joakim Feldt, SKL 09:40-10:00 Resultat från ÖJ Företagsklimat, Jan Torége, SKL 10:00-10:10 Markör AB, Roger Söderkvist 10:10-10:20 Bensträckare 10:20-10:45 Tips på hur resultaten ska tolkas, Jan Torége, SKL 10:45-11:30 Frågor

3 Fakta om undersökningen - Servicemätning av kommunerna myndighetsutövning gentemot företag. - Samverkan mellan SKL, Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg. - Består av två undersökningar: SKL:s Insikt och SBA:s NKI servicemätning. Resultaten aggregeras i ÖJ Företagsklimat. - Detta är tredje gången som SKL genomför undersökningen, första gången var kommuner samt fyra gemensamma förvaltningar deltar i undersökningen Drygt svar, drygt 60 procent svarsfrekvens. - Ca 40 kommuner har genomfört undersökningen löpande

4 Fem myndighetshetsområden mäts - Brandtillsyn - Bygglov - Markupplåtelse - Miljö- och hälsoskydd - Serveringstillstånd De fem myndighetsområdena betygsätts utifrån sex serviceområden: information tillgänglighet kompetens - bemötande rättssäkerhet - effektivitet

5 Fördelar med Insikt Det är enbart företagare som varit i kontakt med kommunen som besvarar enkäten Frågorna rör enbart verksamheter som kommunerna har ett tydligt eget ansvar för Utifrån sitt resultat och vid jämförelser med andra kommuner och verksamheter får varje kommun kunskap om var förbättringar kan genomföras Undersökningen konkurrerar inte, utan kompletterar Svenskt Näringslivs undersökning I anslutning till undersökningen erbjuder SKL en utbildning för att förbättra servicen och effektivisera handläggningen Förenkla helt enkelt

6 Betygsskala 0 100

7 Andel ärenden per myndighetsområde

8 NKI per myndighetsområde 2011, 2013 och 2015

9 Jämförelse med andra NKI-resultat från Svenskt kvalitetsindex Myndighet/verksamhetsområde NKI Förskola 77 Gymnasieskola 73 Skatteverket 70 Sjukvård 69 Kommuner & landsting, totalt 69 Företagsservice, ÖJ Företagsklimat 68 Statliga myndigheter, totalt 63 Kollektivtrafik 61 Försäkringskassan 59 Integration 50 Arbetsförmedlingen 43

10 Betygsindex per serviceområde 2011, 2013 och 2015

11 Vad är företagarna mest nöjda med? - Handläggarnas attityder - Handläggarnas engagemang i ärendet - Handläggarnas sätt att kommunicera - Handläggarnas kunskap om lagar och regler - Handläggarnas kunskap om ämnesområdet - Möjligheten att komma i kontakt med rätt person via e- post - Möjligheten att träffa rätt personer - Att kommunerna håller överenskomna tidsramar

12 Vad är företagarna minst nöjda med? - Informationen på webbplatsen - Hur kommunen informerade om möjligheten att överklaga beslut - Handläggarnas kunskap om företagens villkor och förutsättningar - Möjligheten att använda e-tjänster OBS! Betyget för webbplatsen har dock ökat och allt fler företagare känner till och använder webbplatsen (andelen som svarat Vet ej har minskat från 57 till 38 procent sedan 2011)

13 Vilka områden ger företagarna bättre betyg till jämfört med 2013? - Möjligheten att komma i kontakt med rätt person per e- post - Tiden för handläggningen av ärendet - Rutinerna för handläggningen av ärendet - Kunskapen om företagens villkor och förutsättningar - Vår förmåga att förstå företagens problem - Vår förmåga att ge råd och vägledning

14 Prioriteringsmatris Nationella nivån 2015

15 Företagens branschtillhörighet

16 Ärendeutfall gällande tillstånd/anmälan

17 Ärendeutfall gällande tillsyn

18 I förväg informerad om vilka tjänster som ingick i avgiften

19 Avgiftens rimlighet

20 Erfarenhet av annans kommuns service inom samma myndighetsområde

21 Ranking NKI totalt

22 Några förklaringar till att små kommuner har en strukturell fördel 1. I små kommuner är handläggarna få och företagarna vet ofta vilka det är, det är lätt att komma i kontakt med rätt person och handläggarna för olika myndighetsområden sitter ofta nära varandra, vilket gör det enkelt för dem att träffas och samarbeta 2. I mindre kommuner utanför storstadsområdena sker det färre etableringar och konkurrensen beträffande lokalisering av verksamheter och/eller lokaler är avsevärt mindre än i storstadsområden. Detta leder till färre överklaganden. 3. I små kommuner kan ärendenas karaktär under ett enskilt år variera från det genomsnittliga, vilket kan påverka hur stor andel av ärendena som får ett positivt respektive negativt utfall.

23 Ranking NKI totalt kommuner > invånare

24 Kommuner med störst ökning av NKI Totalt

25 Kommuner som genomfört Förenkla helt enkelt och som kraftigt ökat sitt NKI Kommun NKI 2013 NKI 2015 Förändring Värmdö Berg Örebro Hammarö Boden Östhammar Halmstad Nynäshamn Avesta Hultsfred Östersund Huddinge Gotland

26 Jämförelse med Svenskt Näringslivs undersökning

27 ÖJ företagsklimat nyckeltal och prioritering

28 2 8 Markör kunskap och insikter! Ett av Sveriges största privatägda företag för genomförande och implementering av undersökningar och utvärderingar. Korta fakta: - Bildades konsulter i Örebro och Stockholm - Kunderna domineras av politiskt styrda organisationer och större privata företag - Totalt genomför vi ca 400 projekt per år - Exempel på undersökningar inom kommunal förvaltning är utöver Insikt/myndighetsutövning, vård och omsorg, skola, teknisk förvaltning/miljö och medarbetare. Den kompetens och de erfarenheter vi samlat på oss under 30 år har gett oss ett högt anseende bland både kunder och branschfolk och vi arbetar målmedvetet för att bli en ännu skickligare leverantör och samarbetspartner.

29 2 9 Nyckeltal och förändringar Nyckeltal (index) NKI (totalt och per myndighetsområde) Serviceområden (information, bemötande, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet) Tidigare modell NKI byggde på de tre övergripande frågorna om helhet, förväntningar och ideal. Genom en matematisk modell beräknades vilken påverkan varje övergripande fråga hade på NKI. NKI var därmed resultatet av en statistisk modell (PLS). Varje fråga inom respektive serviceområde ingick i beräkningen av index. Inom exempelvis Tillgänglighet 6 frågor. Aktuell modell NKI bygger enbart på en indexering av de tre övergripande frågorna som nu väger lika tungt. NKI tas fram genom medelvärden som indexeras. Index baseras enbart på den övergripande frågan om respektive service-område. Exempelvis Hur nöjd var du totalt sett med tillgängligheten? Konsekvens NKI (totalt och/eller per myndighetsområde) har påverkats marginellt och då orsakat av tidigare gränsvärden som nu avrundas åt andra hållet (Enstaka kommuner som legat mycket nära ett högre eller lägre NKI kan ha påverkats) Resultat för 2011, 2013 har påverkats av omräkningen, dock marginellt och alltid positivt (oftast 1 enhet).

30 Högt resultat Bevaka Vårda 80 Prioriteringsmatrisen 70 Resultat Tillgänglighet Bemötande 60 Kompetens Information Rättsäkerhet Effektivitet Lågt resultat Lägre prioritet Prioritera 50 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 Låg prioritet Effektmått Hög prioritet Medianresultat och medianeffekt, kommunen Axel Tidigare modell Aktuell modell Konsekvens Effektmått (xaxel) Resultat (yaxel) Effektmåttet togs fram genom den statistiska modellen (PLS) där alla frågor inom varje frågeområde hade en påverkan på områdets effektmått. Varje fråga inom respektive serviceområde ingick i beräkningen av index. Inom exempelvis Tillgänglighet 6 frågor. Effektmåttet är ett sambandsvärde (korrelation) mellan den övergripande frågan inom varje frågeområde och helhetsfrågan. Index baseras enbart på den övergripande frågan om respektive serviceområde. Exempelvis Hur nöjd var du totalt sett med tillgängligheten? Effektmåtten förändras något men den nya beräkningen ger också underlag för prioriteringar. Resultatet (index per serviceområde) har påverkats marginellt av omräkningen (oftast en enhet).

31 3 1 Kontaktuppgifter Roger Söderkvist Mobil: Mail: Markör Marknad och Kommunikation AB Jonas Karlsson Mobil: Mail: Markör Marknad och Kommunikation AB

32 Motala kommun Serviceområde Betyg Information 68 Tillgänglighet 71 Bemötande 75 Kompetens 69 Rättssäkerhet 68 Effektivitet 68 Totalt NKI 67

33 90 Högt resultat Bevaka Vårda 80 Resultat 70 Tillgänglighet Bemötande 60 Rättssäkerhet Information Effektivitet Kompetens Lågt resultat Lägre prioritet Prioritera 50 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 Låg prioritet Effektmått Hög prioritet Medianresultat och medianeffekt, kommunen

34 Webbdemonstrationer av webbverktyget kommer att genomföras vid följande tider - 18 september, klockan 10:00-25 september, klockan 13:00-9 oktober, klockan 10:00-23 oktober, klockan 13:00-30 oktober, klockan 10:00 Anmälan sker till Fredrik Berglund, e-post:

35 Jan Torége E-post: Telefon:

INSIKT - Företagsklimat 2015

INSIKT - Företagsklimat 2015 Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson,0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(8) Datum 2015-09-08 Ks/2015:173 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor INSIKT

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER. Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING

ÖPPNA JÄMFÖRELSER. Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Business region Göteborg (BRG)

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Business region Göteborg (BRG) Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Business region Göteborg (BRG) Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2

Läs mer

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kungsbacka kommun

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kungsbacka kommun Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Kungsbacka kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet av Insikt 2015...

Läs mer

öppna jämförelser Företagsklimat 2013 insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

öppna jämförelser Företagsklimat 2013 insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning öppna jämförelser Företagsklimat 2013 insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Öppna jämförelser Företagsklimat 2013 Insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Upplysningar

Läs mer

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kalmar kommun

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kalmar kommun Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Kalmar kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet av Insikt 2015... 2

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Ronneby kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Ronneby kommun Arbetsmaterial t.o.m. 20150907 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Ronneby kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet

Läs mer

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 Servicemätning 2013 en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Förord Om Stockholmsregionen ska

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2013-09-10. Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG.

Arbetsmaterial. t.o.m. 2013-09-10. Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Arbetsmaterial t.o.m. 20130910 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Gällivare kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om

Läs mer

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE LAHOLMS KOMMUN

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE LAHOLMS KOMMUN Arbetsmaterial tom 2011-09-07 Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE LAHOLMS KOMMUN SKL Insikt 2011, sid 2 Disposition Resultat och sammanfattning sida 3 Fakta om undersökningen

Läs mer

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2015 års undersökning Nästa steg

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2015 års undersökning Nästa steg 1 Serviceundersökningen 215 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Innehåll Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 215 års undersökning Nästa steg 2 Serviceundersökningen 215 företags uppfattning

Läs mer

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter Inbjudan att delta i en undersökning om företagens upplevelse av din kommuns service 8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. INSIKT en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter En undersökning

Läs mer

Stockholmsregionens möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011

Stockholmsregionens möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011 Stockholmsregionens möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011 FOTO : Shutterstock Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Val av verksamhetsområden 4 Definition

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Översiktlig granskning Undersökningar som rör varumärket Eskilstuna

Översiktlig granskning Undersökningar som rör varumärket Eskilstuna Översiktlig granskning Undersökningar som rör varumärket Eskilstuna Mars 2013, Markör Marknad och Kommunikation AB Jonas Karlsson Markör Örebro Kungsgatan 1 701 47 Örebro Fax: 019-16 16 17 Markör Stockholm

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Granskning av näringslivsverksamheten

Granskning av näringslivsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av näringslivsverksamheten Henrik Fagerlind Sofia Regnell Vallentuna kommun 18 oktober 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Resultat från undersökningar 2013 i sammanfattande form

Resultat från undersökningar 2013 i sammanfattande form Resultat från undersökningar 2013 i sammanfattande form Januari 2014 Anett Karlström Piteå det är hit man kommer när man kommer hem 1 Innehåll Sid 3 Sid 4 Sid 5 Resultat sett som indikatorer Medborgarenkät

Läs mer

Det pekar uppåt i regionen Två klättrare berättar Så går kommunerna vidare INSIKT 2013. En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Det pekar uppåt i regionen Två klättrare berättar Så går kommunerna vidare INSIKT 2013. En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Det pekar uppåt i regionen Två klättrare berättar Så går kommunerna vidare INSIKT 2013 En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning INSIKT 2013 Om undersökningen VARFÖR? Business Region Göteborg

Läs mer

Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning

Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning Delrapport av Insikt 2011, analys av den öppna frågan i enkäten Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning 1 Förord Under

Läs mer

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012 1 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande service. God kvalitet och hög service i myndighetsutövning är särskilt centralt för att skapa goda relationer

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Företagen och organisationerna om Kemikalieinspektionens

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Rättsmedicinalverkets kunder om kontakten med

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer