olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning"

Transkript

1 SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning EU strategiskt läge i en stark region Samarbete för att ännu bättre näringslivsklimat 2 2 Näringslivet i Sollentuna idag Sollentunas företagare En näringslivsvänlig kommun 3 3 Sollentunas ambition Sollentuna år Kännetecken för kommunens näringslivsarbete 4 4 Prioriterade områden för att utveckla näringslivsklimatet Stadsbyggnad Kommunikation, dialog och service Trafik och infrastruktur Utveckling av samarbetet mellan skola, näringsliv och andra aktörer 6 5 Kommunslyrelsens och nämndernas ansvar _0. DOCX Sidalav* s ^

2 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Inledning 1.1 Ett strategiskt läge i en stark region Stockholms län är Sveriges mest utvecklingskraftiga region. Enligt internationella bedömningar ligger Stockholmsregionen i topp i Europa. Stockholms län har Sveriges högsta sysselsättningsgrad, står för drygt 30 % av landets BNP, för cirka 35 % av landets nyföretagande, 55 % av Sveriges befolkningsökning, är den mest kunskapsintensiva regionen utanför USA och den mest innovativa regionen inom EU. 1 Sollentuna har ett strategiskt läge. Närheten till Stockholms city är en stor styrka för kommunen. I Sollentunas absoluta närhet finns världsledande centrum inom ICT och life science. Kista, som är ett ledande centrum för ICT, kan förhållandevis enkelt kopplas närmare Helenelund som har utmärka kommunikationer till både Arlanda och Stockholm. Kommunikationerna är mycket goda - Arlanda flygplats finns på nära håll, E4 går genom kommunen och den spårbundna trafiken är utmärkt med fem pendeltågsstationer i kommunen. Samtidigt ger de stora infrastrukturlederna ulmaningar avseende miljö- och klimat. Detta måste hanteras på ett omsorgsfullt sätt så att kommunen är och förblir attraktiv att leva och verka Samarbete för att ännu bättre näringslivsklimat Ett bra företagsklimat skapas av en mängd faktorer. Ett gott samarbete mellan kommun, näringsliv, myndigheter och universitet/högskolor är av avgörande betydelse. Ingen aktör råder ensam över de komplexa faktorer som driver utveckling och tillväxt. Kommunen intensifierar sitt engagemang i näringslivsfrågorna och ska än mer aktivt bidra till goda förutsättningar för näringslivet. Arbetet ska ha sin förankring i den övergripande kommunplaneringen och syfta till att främja ett dynamiskt näringsliv i Sollentuna. Det ska vara attraktivt och enkelt atl slarta, utveckla och driva företag i Sollenluna. Företagen i kommunen ska ges så goda förutsättningar som möjligt atl växa och utveckla verksamheten. Att skapa goda förutsättningar handlar bland annat om att tillgången till mark och lokaler och bostäder ska fungera väl, att kommunens tillståndsgivning/hantering av bygglov och planärenden är effektiv och alt det finns fungerande mötesplatser där näringsliv, kommun, myndigheter, utbildningsanordnare kan mötas. Det är också viktigt med en väl fungerande kommunikation och marknadsföring av kommunen som samverkan med andra kommuner. 1 Länsstyrelsens rapport 2012:26 Stockholm 2013 Full fart framåt _2_0.DOCX Sida 2 av 6

3 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Goda förutsättningar för det lokala näringslivet skapas också genom ett nära samarbete i utbildningsfrågor på alla nivåer. Det gäller från förskolan och grundskolan till gymnasie- och vuxenutbildning. Utbildning av god kvalitet bidrar till att företag kan rekrytera personal och att nya företagare etablerar sig i kommunen. Det finns stora möjligheter i ett ökat samarbete med näringslivet när det gäller gymnasie- och vuxenutbildningarna. Samarbetet kan skapa bättre förutsättningar för unga och vuxna utan förankring på arbetsmarknaden att få kontakter och erfarenheter som stödjer pågående utbildningsinsatser. Detla ökar möjligheterna till sysselsättning i nästa steg. För företagen kan samarbetet ge ökad tillgång till personal med relevant utbildning. Det är också viktigt att utveckla kontakterna med universitet och högskolor i hela länet. Behovet av personal med eftergymnasial utbildning bedöms öka kraftigt fram till Näringslivet i Sollentuna idag 2.1 Sollentunas företagare I Sollentuna finns det cirka företag varav cirka har en årlig omsättning över kronor. De flesta företagen finns inom den privata tjänstesektorn. I kommunen finns många konsulter som är verksamma inom områdena IT, juridik och ekonomi. Majoriteten av företagen i Sollentuna är små. Cirka 90 % har under 10 anställda. Bara 1 % av företagen har fler än 50 anställda. Under respektive år 2010 och 2011 startade cirka 400 nya företag i Sollentuna, vilket är i topp tio i länet En näringslivsvänlig kommun Sollentuna rankas som en av landets mest näringslivsvänliga kommuner. Svenskt näringsliv har sedan 2001 årligen genomfört en omfattande undersökning av samtliga kommuners företagsklimat. Sollentuna är en del av Stockholm Business Alliance (SBA), som är en sammanslutning av 50 kommuner runt Mälardalen. Syftet med SBA är att stärka regionens attraktionskraft för utländska företagsinvesteringar samt att marknadsföra regionen under varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia. Inom SBA genomförs vart annat år en studie av företagens uppfattning om kommunernas service, där man får fram ell s.k. Nöjd Kund Index (NKI). 2 Länsstyrelsens rapport "Läget i länet - Arbetsmarknad och ekonomi" Oktober _2_0.DOCX Sida 3 av 6

4 K~l SOLLENTUNA % FÖRFATTNINGSSAMLING Svenskt näringslivs ranking - Sollentunas placering Ar Placering Stockholm Business Alliance NKI-resultat för Sollentuna Ar NKI Sollentunas ambition Vår ambition är att ha Sveriges bästa företagsklimat. 3.1 Sollentuna år 2015 Sollentuna ligger på förstaplats i Svensk Näringslivs ranking. Sollentuna ligger i täten ibland kommuner i SBA:s undersökning, med ett NKI på över 75. Sollentuna är en av de tre bästa kommunerna i Stockholms län vad gäller antalet nystartande företag, mätt i förhållande till folkmängd. Sollentuna är en av de tre bästa kommunerna i Stockholms län vad gäller sysselsättning. 3.2 Kännetecken för kommunens näringslivsarbete Sollentuna kommuns näringslivsarbete ska kännetecknas av följande: Kommunen har god planberedskap och en process för markhantering som är transparent och effektiv. Kommunen har goda relationer och nätverk med näringslivet. Kommunen ska verka för att företagare kan möta andra företagare och kommunen i organiserade former. Kommunen är en aktiv länk mellan skola - näringsliv - högskola - arbetsförmedling. Kommunen är serviceinriktad och tillgänglig. Med moderna metoder och e-tjänster underlättas kontakterna med näringslivet. Kommunens kommunikation är anpassad efter företagarnas behov och marknadsföringen av kommunen är aktiv. Kommunens myndighetsutövning är effektiv och rättssaker. Kommunen ska bidra till ett differentierat näringsliv bland annat i samband med plan- och markfrågor _2_0.DOCX Sida 4 av 6

5 v SOLLENTUNA % FÖRFATTNINGSSAMLING 4 Prioriterade områden för att utveckla näringslivsklimatet Det finns fyra områden som behöver prioriteras för att förbättra näringslivsklimatet i Sollentuna. 1. Stadsbyggnad 2. Kommunikation, dialog och service 3. Trafik och infrastruktur 4. Utveckling av samarbetet mellan skola, näringsliv och andra aktörer 4.1 Stadsbyggnad Att skapa goda förutsättningar för näringslivet handlar bland annat om att tillgången till mark, lokaler och bostäder fungerar väl liksom att hanteringen av planärenden och bygglov är effektiv. Sammantaget är detta mycket viktigt för att företag ska kunna etablera sig i kommunen och utvecklas/expandera sin verksamhet. 4.2 Kommunikation, dialog och service Kommunen ska vara lättillgänglig, kommunicera på ett sätt som är anpassat efter målgruppen, erbjuda dialog och god service. Kommunen ska erbjuda e-tjänster som underlättar vardagen för företagarna. Man ska också arbeta aktivt för att marknadsföra kommunen. Kommunen ska verka för att anpassa kommunens upphandlingar så att även små och medelstora aktörer kan delta då så är lämpligt. 4.3 Trafik och infrastruktur Väl fungerande trafik och infrastruktur är mycket viktigt för att Sollentuna ska kunna utvecklas och för att näringslivet ska ges goda förutsättningar. Kommunen ska verka för att den kollektivtrafik som försörjer Sollentuna ska vara av hög kvalitet och atl trafiklösningen är dimensionerad efter kommunens behov. Det ska finnas god IT-infrastruktur i Sollentuna för såväl näringsliv som invånare O.DOCX Sida 5 av 6

6 4.4 Utveckling av samarbetet mellan skola, näringsliv och andra aktörer I kommunen, eller i dess närhet, ska det finnas ett attraktivt utbud av grund-, gymnasie- och högskolor samt vuxenutbildning. Kommunen ska samverka med näringslivet för att öka tillgången på rätt utbildad arbetskraft och därmed aktivt bidra till att människor snabbare kan etablera sig på arbetsmarknaden. Samarbete ska bland annat ske för att skapa yrkesutbildningar på gymnasienivå, som möter näringslivets behov. Kommunen ska tillsammans med näringslivet arbeta för att stimulera nyföretagande och entreprenörskap. 5 Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar En rad åtgärder behöver genomföras inom respektive område. Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna ska beakta näringslivsstrategin i sitt budgetarbete vad gäller mål inom området näringsliv O.DOCX

Granskning av näringslivsverksamheten

Granskning av näringslivsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av näringslivsverksamheten Henrik Fagerlind Sofia Regnell Vallentuna kommun 18 oktober 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

STOC K HOLM S S O PPAN

STOC K HOLM S S O PPAN STOC K HOLM S S O PPAN SAMVERKAN FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver mer samverkan Stockholmssoppan är ett samarbete mellan sju näringslivs- och fackliga organisationer som sedan år 2000 samarbetar

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 Del 1 Mål och strategier Antagen av Regionförbundet Uppsala län (förbundsfullmäktige) och Länsstyrelsen i Uppsala län (landshövdingen) i december 2013 Illustrationer:

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 NÄRINGSPOLITIK...5 2.1 Stockholmsregionen...5 2.2 Kommunalt näringslivsarbete...6 3 SALEMS KOMMUN...8 3.1 Kommunens profil...9 3.2 Lokalt samarbete...10 3.2.1 Företagarorganisationer...11

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Rekommendation: Ökad samordning, kvalitet och tillgänglighet till de samhällsfinansierade företagsrådgivningsinsatserna. Bilaga Motiv: Nyföretagandet

Läs mer

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014 Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun 2011 till 2014 1 Strategi för ett bättre företagsklimat Inledning I Norsjö kommun finns det över 500 företag registrerade. Exkluderas företag som

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1

Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1 Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1 Inledning Bakgrund Det finns i dagsläget lärcentra i närmare 90 % av landets kommuner. LärCentrum i Jämtlands län

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Vaxholms näringsliv 2020

Vaxholms näringsliv 2020 KF 51, 2013-09-30 Diarienummer 102/2010.141 Näringslivsstrategi Vaxholms näringsliv 2020 Besöksadress: Eriksövägen 27, 185 83 Vaxholm Postadress: Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm Växel 08-541 70800 kansliet@vaxholm.se

Läs mer

FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA

FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA SKNT, Sveriges kommunala näringslivstjänstemän Författare Gustav Pettersson Projektledare Lena Miranda 14 januari 2014 2014 Skill Om Skill Skill grundades 1997

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Med sikte på framtiden. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011.

Med sikte på framtiden. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Med sikte på framtiden Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Syfte Näringslivsstrategin i Falköpings kommun

Läs mer

Näringslivsplan. Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka Version 1.0

Näringslivsplan. Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka Version 1.0 Näringslivsplan Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka Version 1.0 1 Botkyrkas Näringslivsplan version 2013 Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka med ett företagsklimat topp 30-2017! För att skapa förutsättning

Läs mer

STOCKHOLM 2013 Full fart framåt!

STOCKHOLM 2013 Full fart framåt! Rapport 2012:26 STOCKHOLM 2013 Full fart framåt! Inledning Innehåll Till regeringen... 3 Inledning... 5 Antalet sysselsatta ökade med 30 000... 7 Nyföretagandet slog rekord 2011... 10 Stockholms invånare

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Strategiskt näringslivsprogram

Strategiskt näringslivsprogram Strategiskt näringslivsprogram 2014-2024 Tillsammans för tillväxt i Vänersborgs kommun Förord Våren 2013 i Vänersborg var mycket speciell. Under några få månader samlades över 200 företagare, föreningar,

Läs mer