Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete"

Transkript

1 Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

2 Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner. Trots det är det många som saknar arbete idag. Kommunens handlingsplan har tagits fram för att visa de prioriteringar som kommunen behöver satsa på under 2014 för att främja näringsliv och arbete. Målet med handlingsplanen är att skapa förutsättningar för 1000 nya jobb under Handlingsplanen har tagits fram i bred samverkan inom kommunen. Arbetet har lett fram till prioriterade åtaganden och aktiviteter för att stimulera näringsliv och arbete i kommunen. Utgångspunkten är att fler ska ha möjlighet att försörja sig och att stödja företag som vill etablera och anställa. Kommunen ska satsa på aktiva insatser tillsammans med näringsliv och samarbetspartners för att utveckla förutsättningar till fler jobb. Syftet med handlingsplanen är också att skapa ett starkt samarbete mellan kommunens förvaltningar och bolag för att tillsammans främja näringslivet i Eskilstuna kommun.

3 Mål 1. Hög 2. Nya företag LÖNENIVÅ Etableringar Låg Låg SYSSELSÄTTNING Hög Befintliga företag Flytta Eskilstunas arbetsmarknad mot högre sysselsättning på kort sikt och högre lönenivå på lång sikt. Bedriva näringslivsarbete med befintligt företagande som bas för etableringar och nyföretagande.

4 Så når vi målen Eskilstuna kommun har kraftsamlat sina verksamheter för att ta fram de gemensamma mål och åtaganden som finns i handlingsplanen. Tillsammans har vi gjort prioriteringar för aktiviteter som ska göras på kort sikt och på längre sikt för att skapa bättre förutsättningar för sysselsättning och fler jobb i kommunen. Fokus på kort sikt Fokus på lång sikt Genomföra företagsbesök för att fånga upp behov och utifrån det stärka upp stödet till dessa företag. Verka för etableringar som ger instegsjobb och jobb med lägre utbildningskrav, för att matcha den arbetslöshet vi har i dagsläget. Stärka satsningen på yrkesutbildningar. Öka valideringen av betyg och intyg för invandrare och ta till vara på kompetensen. Identifiera framtida strategiska branscher/områden. Hjälpa till att öka produktiviteten i befintliga företag. Få en mer specialiserad och högutbildad arbetsmarknad inom till exempel miljö- och industriteknik. Etableringar med högre utbildningsoch teknikhöjd inom miljöteknik och industriteknik. Ta fram en modell för kompetensförsörjning. Öka antalet lärlingsplatser i kommunen. Attrahera mer riskkapital till kommunen. Ta fram en metodik för undervisning om företagande för lägre årskurser. Samarbeta för att skapa ett Entreprenöroch Vägledningscentrum. Marknadsföra Eskilstuna mot högutbildade.

5

6 Handlingsplan Under åren kommer kommunen satsa ordentligt för att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv i Eskilstuna och få fler människor i sysselsättning. Fokus kommer att ligga på entreprenörskap, kompetensförsörjning, att stimulera tillväxt för små och medelstora företag och skapa ett bra näringslivsklimat. Här följer en lista på de aktiviteter och åtaganden som kommunen planerar att genomföra.

7 A. Främja befintliga företag och organisationer Strategiska mål Åtagande Aktiviteter Fler jobb Ge stöd och service till befintliga företag/organisationer utifrån deras behov. 1. Utför en kartläggning och analys av vad som behöver förbättras i den kommunala servicen till företagen. Kopplas till kommunens 100+ företagsbesök samt resultat av Nöjd Kund Index (NKI) och Svenskt Näringslivs Index. 2. Skapa och implementera en modell för kompetensförsörjning genom att kartlägga de 10 största arbetsgivarnas behov och utifrån det göra en trendanalys över 5 år. 3. Utveckla ett förslag för både vägledningscentrum och entreprenörscentrum. Fler jobb Stimulera tillväxten i befintliga företag/organisationer för fler jobb. 1. Kommunen ska stärka och tydliggöra samarbetet med Munktell Science Park (MSP), Mälardalens Högskola (MDH) och Mälardalens Industrial Technology center (MITC) för att stärka kopplingen mellan forskning och näringsliv inom området tillväxt. 2. Initiera affärsutvecklingsprogram för befintliga företag. 3. Matcha riskkapital, projektpengar och EUmedel med projekt/företag och affärsidéer för tillväxt. Ekologisk uthållighet Stimulera tillväxt inom miljöteknikområdet. 1. Utred och utveckla koncept för testbäddar och metodutveckling inom miljöteknik. En attraktiv stad Utveckla och stärk varumärket i kommunen inom näringsliv och arbete. 1. Varumärkesplattformen omsätts i aktiviteter inriktade mot näringsliv och arbete. 2. Ta fram en evenemangsstrategi för att förstärka samarbetet med näringsliv, sponsorer och centrala aktörer inom evenemangsindustrin. 3. Utveckla och genomför en PR-plan med fokus på Eskilstunas Näringsliv.

8 B. Främja etableringar Strategiska mål Åtagande Aktiviteter Fler jobb Bearbeta etableringar inom fyra utvalda branscher. 1. Prioriterade områden är: Logistik, Besöksnäringen, Handel och Industriföretag. 2. Förbättra etableringsprocessen. Ekologisk uthållighet Finna etableringar inom miljöteknikområdet. 1. Tillsätt utredning tillsammans med Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) och Energimyndigheten för att identifiera möjliga företagsetableringar. C. Stimulera nyföretagande Strategiska mål Åtagande Aktiviteter Fler jobb Stimulera nyföretagande och innovation för utveckling av nya näringar. 1. Utveckla metod för att mäta resultatet av aktiviteter i nyföretagarsystemet. 2. Förbättra samarbetet mellan nyföretagaraktörerna.

9 D. Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder Strategiska mål Åtagande Aktiviteter Fler jobb Tillvarata invandrares kompetens för fler i jobb. 1. Skapa ett akademikerspår i samverkan med Arbetsföremedlingen och näringslivet för snabb etablering på arbetsmarknaden. 2. Öka antalet valideringar både mot intyg och betyg genom att verka för ett väl fungerande system för validering av utbildning och yrkeskompetens. Fler jobb Skapa stödformer för personer med funktionsnedsättningar för fler i jobb. 1. Utred användningen av befintliga stödinsatser i förhållande till varje individs möjligheter. 2. Öka antalet yrkesutbildningar och lärlingsplatser till personer med funktionsnedsättningar. Fler jobb, höjd utbildningsnivå Skapa lärlingsplatser inom kommun och näringsliv för fler i jobb. 1. Skapa ett program för att finna lärlingsplatser hos företag och föreningar genom att kartlägga behovet av tjänster.

10

11 E. Tillhandahålla yrkesutbildningar Strategiska mål Åtagande Aktiviteter Fler jobb, höjd utbildningsnivå Skapa behovsstyrd yrkesutbildning. 1. Identifiera aktörer och kartlägg befintliga utbildningar. 2. Inrätta en tjänst kallad utbildningsmäklare inom vuxenutbildningen som tillsammans med näringslivet utvecklar nya yrkesutbildningar på gymnasie- och yrkeshögskolenivå. Ekologisk uthållighet, höjd utbildningsnivå Skapa yrkesutbildningar med fokus på miljöteknik. 1. Identifiera vilka yrkesutbildningar som behövs för att uppnå målet med framtidsinriktad produktion inom gröna näringar. F. Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i grundskolan Strategiska mål Åtagande Aktiviteter Höjd utbildningsnivå Stimulera entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan. 1. Sprid och etablera Ung Entreprenör (ursprung Torshälla) till fler av Eskilstunas skolor. 2. Gör en förstudie kring metodik för företagande i skolans lägre årskurser. Höjd utbildningsnivå Stimulera teknikintresset i grundoch gymnasieskola. 1. Ta fram en systematisk modell för arbete med naturvetenskap och teknik i grundskolan. 2. Se över hur samarbetet mellan Natur och Teknik för alla (NTA) och KomTek kan utvecklas och stärkas. 3. Fånga upp ungdomar med stort data- och spelintresse via kultur- och fritidsförvaltningen. Skapa möten och aktiviteter med befintliga IT-företag.

12 Eskilstuna Telefon eskilstuna.se

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Kraftsamling - för halverad ungdomsarbetslöshet i Blekinge 2017 Nu halverar vi ungdomsarbetslösheten! De unga är Sveriges framtid. Men många unga saknar idag den biljett

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Strategiskt näringslivsprogram

Strategiskt näringslivsprogram Strategiskt näringslivsprogram 2014-2024 Tillsammans för tillväxt i Vänersborgs kommun Förord Våren 2013 i Vänersborg var mycket speciell. Under några få månader samlades över 200 företagare, föreningar,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer