NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING"

Transkript

1 NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft Trivector Information AB Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström

2 DEL 1: UNDERSÖKNINGEN 2

3 INLEDNING Trivector Information AB har under november 2014 genomfört kundundersökningar för att mäta följande sex leveranser: Vägledning om industriutsläppsbestämmelserna (IED) Vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft Vägledning om vindkraft Regeringsuppdrag Samverkan/samordning med andra myndigheter i det internationella arbetet och i EU-arbetet Miljöledning i staten 3

4 UNDERSÖKNINGEN Metod: Urval: Antal mottagare: Genomförande: Tidpunkt: Webbenkäter. Kontaktregister för segmenten länsstyrelser och kommuner togs fram av Trivector Information AB. Sammanlagt 539 mottagare av enkäten (bortfall borträknat). Steg 1: Initial påannonsering till samtliga respondenter om undersökningens syfte. Steg 2: E-postutskick innehållandes länk till enkät. Steg 3: Två påminnelseutskick till de respondenter som ännu inte svarat. Steg 4: Telefonpåminnelse. v

5 MÅLGRUPP Följande segment och målgrupper har svarat på frågor om leverans: Vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft Länsstyrelse Handläggare som arbetar med tillsyn och kontroll av luftkvalitet (utomhusluft) Handläggare som arbetar med planering och planläggning och i samband med detta kommer i kontakt med luftkvalitetsfrågor (hädanefter grupperade som: Länsstyrelse) Kommun Handläggare som arbetar med tillsyn och kontroll av luftkvalitet (utomhusluft) Handläggare som arbetar med planering och planläggning och i samband med detta kommer i kontakt med luftkvalitetsfrågor (hädanefter grupperade som: Kommun) 5

6 ARBETSOMRÅDEN Kontroll av luftkvalitet (mätningar, modellberäkningar etc.) Tillämpning av miljökvalitetsnormerna (tillsyn, planering/planläggning etc.) Båda ovanstående alternativ/övrigt Jag arbetar med Övrig information: Samtliga angivelser i procent (%). Total n:

7 SVARSFREKVENS Antal svarande Länsstyrelse Kommun TOTAL Övrig information: Samtliga angivelser i procent (%). n:

8 DEL 2: LEVERANS Vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 8

9 NÖJD KUND INDEX (NKI): LEVERANS Länsstyrelse 72 Kommun 63 TOTAL NKI baseras på frågorna: Hur nöjd är du med Naturvårdsverkets vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft? Hur väl uppfyller Naturvårdsverket dina förväntningar när det gäller vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft? Tänk dig en perfekt vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Hur nära ett sådant ideal kommer Naturvårdsverket? 9

10 KONTAKT SENASTE TVÅ ÅREN Länsstyrelse Kommun % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Har du varit i kontakt med Naturvårdsverket de senaste två åren när det gäller vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft? Övrig information: Samtliga angivelser i procent (%). Total n:

11 KONTAKT: KANAL Länsstyrelse Kommun Telefon E-post Möten/Seminarier/Konferenser Forum för samverkan på Internet Annat sätt På vilket/vilka sätt har du varit i kontakt med Naturvårdsverket när det gäller vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft? Övrig information: Samtliga angivelser i procent (%). Total n:

12 BEDÖMNING AV KONTAKT Bas: Länsstyrelse ««förbättringspotential l styrkor»» Ingen åsikt möjligheten att komma i kontakt med ansvarig funktion på Naturvårdsverket? %... hur ofta Naturvårdsverket själva tar kontakt med er? %... dialogen med Naturvårdsverkets personal? % Hur nöjd är du totalt sett med kontakterna med Naturvårdsverket? % -100% -50% 0% 50% 100% mycket lågt betyg lågt betyg medelbetyg högt betyg mycket högt betyg Hur nöjd är du med Övrig information: Samtliga angivelser i procent (%). Resultatet i figuren baseras på de som tagit ställning. Total n: 8. 12

13 BEDÖMNING AV KONTAKT Bas: Kommun ««förbättringspotential l styrkor»» Ingen åsikt möjligheten att komma i kontakt med ansvarig funktion på Naturvårdsverket? %... hur ofta Naturvårdsverket själva tar kontakt med er? %... dialogen med Naturvårdsverkets personal? % Hur nöjd är du totalt sett med kontakterna med Naturvårdsverket? % -100% -50% 0% 50% 100% mycket lågt betyg lågt betyg medelbetyg högt betyg mycket högt betyg Hur nöjd är du med Övrig information: Samtliga angivelser i procent (%). Resultatet i figuren baseras på de som tagit ställning. Total n:

14 INFORMATION: FRAMTIDEN Bas: Respondenter som har haft kontakt med Naturvårdsverket de senaste två åren Länsstyrelse Kommun Handbok E-post Nyhetsbrev Möten/Seminarier/Konferenser Forum för samverkan på Internet Annat sätt Hur vill du få information och vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft från Naturvårdsverket? Övrig information: Samtliga angivelser i procent (%). Total n:

15 INFORMATION: FRAMTIDEN Bas: Respondenter som inte har haft kontakt med Naturvårdsverket de senaste två åren Länsstyrelse Kommun 41 Handbok E-post Nyhetsbrev Möten/Seminarier/Konferenser Forum för samverkan på Internet Annat sätt Hur vill du få information och vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft från Naturvårdsverket? Övrig information: Samtliga angivelser i procent (%). Total n:

16 VÄGLEDNING OM MILJÖKVALITETSNORMER FÖR UTOMHUSLUFT Bas: Länsstyrelse ««förbättringspotential l styrkor»» Ingen åsikt Naturvårdsverkets handbok 2014:1 Luftguiden? % stöd och vägledning från Datavärdskap Luft i frågor om datakvalitet och rapportering? % hanteringen av den årliga rapporteringsprocessen (rapporteringen av luftkvalitetsdata från kommunerna till Datavärdskap Luft)? % stöd och vägledning från Referenslaboratoriet för tätortsluft mätningar i frågor om mätmetoder och mätinstrument? % stöd och vägledning från Referenslaboratoriet för tätortsluft modeller i frågor om val, användning och kvalitetssäkring av luftkvalitetsmodeller? % -100% -50% 0% 50% 100% mycket lågt betyg lågt betyg medelbetyg högt betyg mycket högt betyg Hur nöjd är du med Övrig information: Samtliga angivelser i procent (%). Resultatet i figuren baseras på de som tagit ställning. Total n: 8. 16

17 VÄGLEDNING OM MILJÖKVALITETSNORMER FÖR UTOMHUSLUFT Bas: Länsstyrelse ««förbättringspotential l styrkor»» Ingen åsikt informationen på naturvardsverket.se om Miljökvalitetsnormer för utomhusluft? % informationen på naturvardsverket.se om Luften i Sverige? % nyhetsbrevet Nytt om luftkontroll? % Hur nöjd är du totalt sett med Naturvårdsverkets vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft? % -100% -50% 0% 50% 100% mycket lågt betyg lågt betyg medelbetyg högt betyg mycket högt betyg Hur nöjd är du med Övrig information: Samtliga angivelser i procent (%). Resultatet i figuren baseras på de som tagit ställning. Total n: 8. 17

18 VÄGLEDNING OM MILJÖKVALITETSNORMER FÖR UTOMHUSLUFT Bas: Kommun ««förbättringspotential l styrkor»» Ingen åsikt Naturvårdsverkets handbok 2014:1 Luftguiden? % stöd och vägledning från Datavärdskap Luft i frågor om datakvalitet och rapportering? % hanteringen av den årliga rapporteringsprocessen (rapporteringen av luftkvalitetsdata från kommunerna till Datavärdskap Luft)? % stöd och vägledning från Referenslaboratoriet för tätortsluft mätningar i frågor om mätmetoder och mätinstrument? % stöd och vägledning från Referenslaboratoriet för tätortsluft modeller i frågor om val, användning och kvalitetssäkring av luftkvalitetsmodeller? % -100% -50% 0% 50% 100% mycket lågt betyg lågt betyg medelbetyg högt betyg mycket högt betyg Hur nöjd är du med Övrig information: Samtliga angivelser i procent (%). Resultatet i figuren baseras på de som tagit ställning. Total n:

19 VÄGLEDNING OM MILJÖKVALITETSNORMER FÖR UTOMHUSLUFT Bas: Kommun ««förbättringspotential l styrkor»» Ingen åsikt informationen på naturvardsverket.se om Miljökvalitetsnormer för utomhusluft? % informationen på naturvardsverket.se om Luften i Sverige? % nyhetsbrevet Nytt om luftkontroll? % Hur nöjd är du totalt sett med Naturvårdsverkets vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft? % -100% -50% 0% 50% 100% mycket lågt betyg lågt betyg medelbetyg högt betyg mycket högt betyg Hur nöjd är du med Övrig information: Samtliga angivelser i procent (%). Resultatet i figuren baseras på de som tagit ställning. Total n:

20 SAMVERKAN MELLAN MYNDIGHETER Bas: Länsstyrelse ««förbättringspotential l styrkor»» Ingen åsikt samverkan mellan myndigheterna Naturvårdsverket och Boverket när det gäller vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft? % -100% -50% 0% 50% 100% mycket lågt betyg lågt betyg medelbetyg högt betyg mycket högt betyg Hur nöjd är du med Övrig information: Samtliga angivelser i procent (%). Resultatet i figuren baseras på de som tagit ställning. Total n: 8. 20

21 SAMVERKAN MELLAN MYNDIGHETER Bas: Kommun ««förbättringspotential l styrkor»» Ingen åsikt samverkan mellan myndigheterna Naturvårdsverket och Boverket när det gäller vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft? % -100% -50% 0% 50% 100% mycket lågt betyg lågt betyg medelbetyg högt betyg mycket högt betyg Hur nöjd är du med Övrig information: Samtliga angivelser i procent (%). Resultatet i figuren baseras på de som tagit ställning. Total n:

22 BEDÖMNING AV KOMPETENS Bas: Länsstyrelse ««förbättringspotential l styrkor»» Ingen åsikt... allmänna kunskap om miljökvalitetsnormer för utomhusluft? % kompetens att vägleda om miljökvalitetsnormer för utomhusluft? % kunskap om din organisations förutsättningar när det gäller tillämpning och kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft? % Hur nöjd är du totalt sett med Naturvårdsverkets kompetens när det gäller vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft? % -100% -50% 0% 50% 100% mycket lågt betyg lågt betyg medelbetyg högt betyg mycket högt betyg Hur nöjd är du med Naturvårdsverkets Övrig information: Samtliga angivelser i procent (%). Resultatet i figuren baseras på de som tagit ställning. Total n: 8. 22

23 BEDÖMNING AV KOMPETENS Bas: Kommun ««förbättringspotential l styrkor»» Ingen åsikt... allmänna kunskap om miljökvalitetsnormer för utomhusluft? % kompetens att vägleda om miljökvalitetsnormer för utomhusluft? % kunskap om din organisations förutsättningar när det gäller tillämpning och kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft? % Hur nöjd är du totalt sett med Naturvårdsverkets kompetens när det gäller vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft? % -100% -50% 0% 50% 100% mycket lågt betyg lågt betyg medelbetyg högt betyg mycket högt betyg Hur nöjd är du med Naturvårdsverkets Övrig information: Samtliga angivelser i procent (%). Resultatet i figuren baseras på de som tagit ställning. Total n:

24 BILDEN AV NATURVÅRDSVERKET trovärdiga professionella sakliga öppna Trovärdiga Professionella Sakliga Öppna Stödjande Samlande Lyhörda Effektiva Handlingskraftiga Pådrivande Offensiva offensiva pådrivande handlingskraftiga effektiva Fullständigt påstående: Inom ramen för vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, i vilken utsträckning förknippar du Naturvårdsverket med följande egenskaper? Naturvårdsverket är Övrig information: Samtliga angivelser i medelvärden på 10-gradig skala. n:

25 STYRKOR OCH SVAGHETER Professionella... hur ofta Naturvårdsverket själva tar kontakt med er? Trovärdiga samverkan mellan myndigheterna Naturvårdsverket och Boverket när det gäller vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft?* allmänna kunskap om miljökvalitetsnormer för utomhusluft? 7.9 Offensiva 5.4 Sakliga 7.8 Pådrivande 5.7 Övrig information: Styrkor och svagheter markerade med (*) anger att det förekommer en eller flera målgrupper där bortfallet (respondenter som angivit Ingen åsikt ) överstiger 50%. 25

26 NATURVÅRDSVERKETS STYRKOR Bra med en aktuell handbok. Resurser, kunskap, möjligheten att samla uppgifter nationellt och når många. Lyssnande, förstående (för att resurser eller ekonomi inte finns i ex. mindre kommuner). Övrig information: Vilka är Naturvårdsverkets starka sidor när det gäller vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft? För fullständig sammanställning av öppna svar, se bilaga. 26

27 NATURVÅRDSVERKETS SVAGHETER Hur vi ska tillämpa dessa resultat i planeringen samt hur kommunicera ut detta på ett bra sätt. Detta är viktigt så det inte bara handlar om att mäta. Skulle kunna bli tydligare på att sprida vilka frågor som diskuteras på EU-nivå, och hur Sverige driver dessa. Dålig kontakt med kommunerna. Övrig information: Vilka är Naturvårdsverkets svaga sidor när det gäller vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft? För fullständig sammanställning av öppna svar, se bilaga. 27

28 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG Regelbundna konferenser eller varför inte direktsända webseminarium. Vad ska vi kommuner med bara små tätorter egentligen ägna oss åt? Vilka problem kan vi ha och vad kan vi göra, biltrafiken är inte så tät så det ger några problematiska värden, tror jag! Letade vid besöket på webbplatsen efter en kortfattad introduktion för planerare, behövde kolla vid vilka slags planeringssituationer som man behöver vara vaksam på frågan men hittade inte något sådant. Övrig information: Har du några förslag på hur Naturvårdsverkets vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft skulle kunna förändras/förbättras för att du skulle ha mer nytta av den i ditt arbete? För fullständig sammanställning av öppna svar, se bilaga. 28

29 RAPPORTEN ÄR FRAMTAGEN AV: Jimmie Hansson Elin Josefson Frida Lindström

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Kan kommunerna leva upp till LSS?

Kan kommunerna leva upp till LSS? Länsförbundet Rapport 1, 2012 i Stockholms län LSS-undersökning 2012 Kan kommunerna leva upp till LSS? LSS-undersökning 2012. 1 Inledning och sammanfattning Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Lagar och krav. Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver?

Lagar och krav. Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver? Lagar och krav Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver? Kurs i modellanvändning för en renare tätortsluft Helena Sabelström

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer