Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010"

Transkript

1 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras en sammanställning av totalet antal svar på vissa frågor och medelvärden (avrundat till 1 decimal) på vissa frågor. För information om frågor som är ställda samt alla svarsalternativ, hänvisas till Studerandeprocessundersökningen som är bifogad tillsammans med denna sammanställning. Fråga 1. Är du man eller kvinna? Kvinna 3 Man 2. När är du född? Vad har du för modersmål? Svenska 2 En elev har angett två modersmål Annat 2

2 4. Vilken utbildning har du läst innan du började studera på vuxenutbildningen? (högst avslutade utbildning) Inte avslutat 9-årig grundskola el. motsvarande: 9-årig grundskola el. motsvarande: 2-årig gymnasieutbildning el. motsvarande: Jag har läst 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande 3 Eftergymnasial yrkesutbildning som inte är högskola el. universitet: Enstaka kurser på högskola el. universitet: En utbildning på högskola el. universitet: Annan utbildning: : : 5. Varför vill du studera på vuxenutbildningen? (antal svar på de valda svarsalternativen) Få behörighet till högskola och universitet el. andra högre studier: 1 Skaffa en yrkesutbildning: 2 Skaffa arbete: 1 Skaffa ökad kunskap för att kunna byta arbete: 2 Skaffa ökad kunskap för att kunna utvecklas i mitt arbete: 1 Lära mig svenska språket bättre så att jag ska kunna studera vidare: Lära mig svenska språket bättre så att jag ska kunna få arbete Lära mig mer om svensk kultur och det svenska samhället: För personlig utveckling: 2 Har inget tydligt motiv/mål: Vill något annat med mina studier: 1 : : 6. Om du tänker på din utbildning i helhet, hur nöjd är du då med den? 7,7 (Besvarat på skala 1-10, där 1 står för: "inte alls" och 10 för: "I allra högsta grad")

3 7. Hur väl har utbildningen uppfyllt dina förväntningar? 8,3 (Besvarat på skala 1-10, där 1 står för: "inte alls" och 10 för: "I allra högsta grad") 8. Tänk dig en helt perfekt utbildning. Hur nära ett sådant ideal tycker du att utbildningen kommer? 8,0 (Besvarat på skala 1-10, där 1 står för: "långt ifrån" och 10 för: "Mycket nära") 9. Hur nöjd är du med dina studieresultat? 1,3 10. Hur nöjd är du med det stöd du fått från lärarna för att kunna nå dina mål? 1,7 11. Hur bra är dina lärare på att förklara för dig när du inte förstår? 2,0 12. Hur bra är dina lärare på att göra dig motiverad att studera? 2,0 13. Hur bra är dina lärare på att förklara för dig vad som krävs för att du ska få betygen 1,3 G, VG och MVG på de kurser du läser? 14. Hur bra är dina lärare på att ta vara på de kunskaper du har sedan tidigare? 2,0 15. Hur ofta går du och din lärare igenom ditt studieresultat? En till flera gånger i månaden: 1

4 Några gånger per halvår: 2 En gång per halvår: Någon gång per år eller mer sällan Aldrig : : 16. Hur bestämde du vad du skulle läsa? Via samtal med vägledare eller annan personal hos Vuxenutbildningen Via samtal med vägledare eller annat personal på skolan 1 Via samtal med handläggare på arbetsförmedlingen Via samtal med annan myndighet eller organisation Via kurskatalog i pappersform Via kurskatalog på webben 1 Via valstöd på webben På egen hand eller med hjälp av samtal med vän, släkt eller kamrat 1 På annat sätt 17. Har du gjort en studieplan? Ja 3 Nej Vet inte 18. Om ja, hur ofta har du uppdaterat din studieplan under det senaste halvåret? Flera gånger 1 Två gånger En gång 1 Ingen gång 1

5 19. Har du haft nytta av din studieplan? Ja 1 Nej Har skolans personal gett dig information om möjliga studie- eller yrkesval? Ja, om framtida studieval 1 Ja, om framtida yrkesval 2 Ja, om både studie- och yrkesval Nej, inte om något val 21. Vet du var du kan hitta information om dina framtida studie- och yrkesval? Ja 1 Nej Hur trivs du med dina studiesituation? 1,0 (Besvarat på skala , där -2 står för: "mycket dåligt" 0 står för "varken eller" och +2 för: "mycket bra") 23. Hur tycker du att skolpersonalens bemötande har varit? 2,0 (Besvarat på skala , där -2 står för: "mycket dåligt" 0 står för "varken eller" och +2 för: "mycket bra") 24. Finns det någon bland skolans personal som du kan vända dig till om du har problem med din studiesituation? Ja 3

6 Nej 25. Känner du dig trygg på skolan? 2,0 (Besvarat på skala , där -2 står för: "mycket otrygg" 0 står för "varken eller" +2 för: "mycket trygg") 26. Har du blivit illa behandlad (mobbad eller kränkt) på skolan under det senaste halvåret? Ja 0 Nej Om du inte är nöjd med något på skolan (exempelvis undervisning eller betyg), vet du vart du ska vända dig? Ja 1 Nej Har du någon funktionsnedsättning som påverkar dinas studier (ex rörelsenedsättning, hörsel- och synnedsättning, läs- och skrivsvårigheter eller psykiskt funktionshinder? Ja Nej Om ja, får du den hjälp du behöver från din skola för att klara av dina studier? Ja Nej

7 30. Får du vara med och påverka hur undervisningen ska läggas upp? 1,7 (Besvarat på skala , där -2 står för: "nej, inte alls" 0 står för "varken eller" och +2 för: "ja, absolut") 31. Lyssnar skolans personal på era synpunkter eller klagomål? 2,0 1 person vill inte besvara frågan (Besvarat på skala , där -2 står för: "nej, inte alls" 0 står för "varken eller" och +2 för: "ja, absolut")

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för Örebro län Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65 F1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott/ganska gott 28,4

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Sedan 2007 har Vivida Assistans årligen genomfört en medarbetarundersökning för att få vägledning i hur organisationen och våra medarbetare mår. Undersökningen, som totalt omfattar 47 frågor, berör olika

Läs mer

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Skolrapport 4 Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Svarsfrekvens Sjölins Nacka 98% ( svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens Sjölins Gymnasium % (4 svarande/46 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Gruppboende funktionshinder OFF totalt

Gruppboende funktionshinder OFF totalt Gruppboende funktionshinder OFF totalt Enkät: Anhörig/närstående till person som bor i gruppboende, jämfört med Antal enkäter som skickats ut och besvarats (N= resp N=) 9 9 7 8 Besvarad Ej besvarad Enkät:

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer