Upplands Väsby kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upplands Väsby kommun"

Transkript

1 Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

2 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en kundundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola. Undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner och flertalet frågor är gemensamma. I 2015 års undersökning inbjöds totalt elever och föräldrar från 885 förskolor och skolor att delta. Metod Respondenterna fick fylla i en enkät som distribuerats via de deltagande skolorna. Enkäten innehöll påståenden som föräldrar respektive elever fick ta ställning till. En skala i fyra steg användes: mycket, ganska, ganska dåligt och mycket dåligt samt alternativet Vet inte. Det gick även att svara via internet. Läsanvisningar för resultatdiagrammen Diagrammen visar svarsfördelningen dvs. hur stor andel (%) som valt respektive svarsalternativ för varje påstående. Varje påstående har fyra uppsättningar staplar: genomsnittet för hela kommunen 2015, årets resultat och, om det finns, resultaten från 2014 och Staplarna för genomsnittet för hela kommunen är blå och röda, medan de gröna och röda hör till den aktuella enheten. Den mörkgröna eller mörkblå fältet visar hur många som svarat mycket " och den mörkröda till höger visar hur stor andel som svarat mycket dåligt". De ljusare fälten visar andelarna som svarat något av de två mittenalternativen enligt bilden nedan. Andelen som svarat "Vet inte" visas i grått i mitten. Siffrorna på staplarna anger procent och summerar till 100%, avrundningar kan dock förekomma. Formulären delades ut från den 19 januari och samlades in fram till den 24 februari Urval Undersökningen är en totalundersökning i de utvalda grupperna, dvs samtliga barn i förskola och pedagogisk omsorg och samtliga elever i förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8. I samtliga grupper svarade barnens föräldrar och från och med årskurs 5 deltog även eleverna själva. Antalet inkomna svar samt svarsfrekvens för den grupp som avses redovisas överst på varje sida. I den högra kanten av diagrammen finns en summering av andelarna som svarat mycket och ganska, alltså summan av de två gröna eller blå fälten. Sist i rapporten finns ett spindeldiagram som visar andelen som svarat mycket eller ganska, i genomsnitt för frågorna som ligger under varje målområde. Våga Visa 2015/Danderyds kommun/kundenkät/föräldrar Förskoleklass/Elevverket

3 Våga Visa 2015, sida 2 Utveckling och lärande Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Mitt barn verkar trivas i förskolan Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Verksamheten är stimulerande för mitt barn Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Personalen är engagerad i mitt barns utveckling Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

4 Våga Visa 2015, sida 3 Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

5 Våga Visa 2015, sida 4 Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Förskolan dokumenterar vad barnen lär sig Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Ansvar och inflytande Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i förskolan Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

6 Våga Visa 2015, sida 5 Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Mitt barns tankar och intressen tas till vara Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Normer och värden Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Mitt barn är tryggt i förskolan Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Personalen bryr sig om mitt barn Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

7 Våga Visa 2015, sida 6 Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Mitt barn lär sig att lösa konflikter och ta hänsyn till andra Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Det är arbetsro i barngruppen Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Förskolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

8 Våga Visa 2015, sida 7 Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Skola och hem Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i förskolans verksamhet Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

9 Våga Visa 2015, sida 8 Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Förskolan ger mig möjlighet att vara med och diskutera hur mitt barn stöds på bästa sätt Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Förskolan har informerat om läroplanen och annat som styr förskolan Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Styrning och ledning Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Jag har förtroende för förskolechefen (eller motsvarande) Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

10 Våga Visa 2015, sida 9 Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Mitt barn har kompetent personal Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Kommunspecifika frågor Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Mitt barn får möjlighet till lugn och ro under dagen Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola I förskolan får mitt barn lära sig om miljöfrågor Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

11 Våga Visa 2015, sida 10 Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Mitt barn deltar i fysisk aktivitet varje dag Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Jag har haft möjlighet att fritt välja förskola till mitt barn Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Övergripande frågor Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

12 Våga Visa 2015, sida 11 Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Jag kan rekommendera mitt barns förskola Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

13 Våga Visa 2015, sida 12 NKI Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 30. Om du tänker på din förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 31. Är din förskola lika som du hoppades att den skulle vara? Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 32. Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära eller långt ifrån ett sådant ideal tycker du att din förskola kommer? Må Bra Förskolor AB Gläntan föregående år NKI-värde 0-100

14 Våga Visa 2015, sida 13 Genomsnittlig andel per målområde Utveckling och lärande Övergripande frågor Ansvar och inflytande Kommunspecifika frågor 0 91 Normer och värden 89 Skola och hem 94 Styrning och ledning 94 Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Delaktighet och inflytande 70 75 79 66. Skolmiljö 79 82 90 68. Kunskap och lärande 86 88 89 76. Bemötande 92 94 96 83

Delaktighet och inflytande 70 75 79 66. Skolmiljö 79 82 90 68. Kunskap och lärande 86 88 89 76. Bemötande 92 94 96 83 Regiongemensam elevenkät 15 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde 11 1 13 14 15 LM Engström GY totalt 15 Göteborg GY totalt 15 Trivsel och trygghet 96 98 96 9 Delaktighet och inflytande 7 75

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson Rapporter i Pedagogik, Örebro universitet, 14 Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson 1 Rapportens tillkomst och utformning

Läs mer