Danderyds kommun. Kundundersökning Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter"

Transkript

1 Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

2 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en kundundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola. Undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner och flertalet frågor är gemensamma. I 2015 års undersökning inbjöds totalt elever och föräldrar från 885 förskolor och skolor att delta. Metod Respondenterna fick fylla i en enkät som distribuerats via de deltagande skolorna. Enkäten innehöll -31 påståenden som föräldrar respektive elever fick ta ställning till. En skala i fyra steg användes: mycket, ganska, ganska dåligt och mycket dåligt samt alternativet Vet inte. Det gick även att svara via internet. Läsanvisningar för resultatdiagrammen Diagrammen visar svarsfördelningen dvs. hur stor andel (%) som valt respektive svarsalternativ för varje påstående. Varje påstående har fyra uppsättningar staplar: genomsnittet för hela kommunen 2015, årets resultat och, om det finns, resultaten från 20 och Staplarna för genomsnittet för hela kommunen är blå och röda, medan de gröna och röda hör till den aktuella enheten. Den mörkgröna eller mörkblå fältet visar hur många som svarat mycket " och den mörkröda till höger visar hur stor andel som svarat mycket dåligt". De ljusare fälten visar andelarna som svarat något av de två mittenalternativen enligt bilden nedan. Andelen som svarat "Vet inte" visas i grått i mitten. Siffrorna på staplarna anger procent och summerar till %, avrundningar kan dock förekomma. Formulären delades ut från den 1 januari och samlades in fram till den 24 februari mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt Urval Undersökningen är en totalundersökning i de utvalda grupperna, dvs samtliga barn i förskola och pedagogisk omsorg och samtliga elever i förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8. I samtliga grupper svarade barnens föräldrar och från och med årskurs 5 deltog även eleverna själva. Antalet inkomna svar samt svarsfrekvens för den grupp som avses redovisas överst på varje sida. I den högra kanten av diagrammen finns en summering av andelarna som svarat mycket och ganska, alltså summan av de två gröna eller blå fälten. Sist i rapporten finns ett spindeldiagram som visar andelen som svarat mycket eller ganska, i genomsnitt för frågorna som ligger under varje målområde. Våga Visa 2015/Danderyds kommun/kundenkät/föräldrar Förskoleklass/Elevverket

3 Våga Visa 2015, sida 2 Utveckling och lärande Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan 86 Ösbyskolan föregående år Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Skolarbetet är stimulerande för mitt barn Ösbyskolan föregående år Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Lärarna är på att väcka mitt barns intresse för skolarbete mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

4 Våga Visa 2015, sida 3 Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Lärarna är engagerade i mitt barns utveckling 86 5 Ösbyskolan föregående år Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Mitt barn får utmaningar i skolarbetet 77 5 Ösbyskolan föregående år mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

5 Våga Visa 2015, sida 4 Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Lärarna dokumenterar vad mitt barn lär sig Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande till kunskapskraven Ansvar och inflytande Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Mitt barn är med och planerar sitt skolarbete Ösbyskolan föregående år mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

6 Våga Visa 2015, sida 5 Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i skolan 77 5 Ösbyskolan föregående år Normer och värden Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Mitt barn är tryggt i skolan Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Personalen bryr sig om mitt barn Ösbyskolan föregående år mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

7 Våga Visa 2015, sida 6 Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Mitt barn lär sig att lösa konflikter och ta hänsyn till andra 77 Ösbyskolan föregående år Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass Ösbyskolan föregående år Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex 1 mobbning Ösbyskolan föregående år mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

8 Våga Visa 2015, sida 7 Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Personalen ingriper om någon elev behandlas illa i skolan Skola och hem Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i skolans verksamhet Ösbyskolan föregående år Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål Ösbyskolan föregående år mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

9 Våga Visa 2015, sida 8 Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Skolan har informerat om läroplanen och annat som styr skolan 73 Ösbyskolan föregående år Styrning och ledning Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Jag har förtroende för rektor (eller motsvarande) 82 5 Ösbyskolan föregående år Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Mitt barn har kompetenta lärare 1 Ösbyskolan föregående år mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

10 Våga Visa 2015, sida Fritidshem Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande för 86 0 mitt barn Ösbyskolan föregående år Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet Ösbyskolan föregående år Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Personalen informerar mig om hur mitt barn har det på fritidshemmet Ösbyskolan föregående år mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

11 Våga Visa 2015, sida 10 Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent Ösbyskolan föregående år Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Fritidshem och skola samarbetar Ösbyskolan föregående år Kommunspecifika frågor 0 Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Det finns tillräckligt många grundskolor att välja mellan i kommunen mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

12 Våga Visa 2015, sida 11 Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Lärarna arbetar aktivt för att utveckla mitt barns matematiska 5 5 tänkande Ösbyskolan föregående år Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Lärarna arbetar aktivt för att stimulera mitt barns läsförmåga 5 5 Ösbyskolan föregående år Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Mitt barns lärare har lika höga förväntningar på pojkar och flickor Ösbyskolan föregående år mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

13 Våga Visa 2015, sida 12 Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Mitt barn trivs på fritidshemmet Ösbyskolan föregående år Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Jag får information om målen som styr fritidshemsverksamheten Ösbyskolan föregående år Övergripande frågor Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola 5 5 Ösbyskolan föregående år mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

14 Våga Visa 2015, sida 13 Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem Ösbyskolan föregående år Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk Jag kan rekommendera mitt barns skola mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

15 Våga Visa 2015, sida Genomsnittlig andel per målområde 4 Utveckling och lärande 8 Övergripande frågor Ansvar och inflytande Kommunspecifika frågor 20 Normer och värden Fritidshem 0 4 Skola och hem 8 Styrning och ledning Genomsnitt Danderyds kommun - Föräldrar åk 2 Ösbyskolan - Föräldrar åk 2