Värmdö kommun. Kundundersökning Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015."

Transkript

1 Värmdö kommun Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola 18 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215

2 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en kundundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola. Undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner och flertalet frågor är gemensamma. I 215 års undersökning inbjöds totalt elever och föräldrar från 885 förskolor och skolor att delta. Metod Respondenterna fick fylla i en enkät som distribuerats via de deltagande skolorna. Enkäten innehöll påståenden som föräldrar respektive elever fick ta ställning till. En skala i fyra steg användes: mycket, ganska, ganska dåligt och mycket dåligt samt alternativet Vet inte. Det gick även att svara via internet. Läsanvisningar för resultatdiagrammen Diagrammen visar svarsfördelningen dvs. hur stor andel (%) som valt respektive svarsalternativ för varje påstående. Varje påstående har fyra uppsättningar staplar: genomsnittet för hela kommunen 215, årets resultat och, om det finns, resultaten från 214 och 213. Staplarna för genomsnittet för hela kommunen är blå och röda, medan de gröna och röda hör till den aktuella enheten. Den mörkgröna eller mörkblå fältet visar hur många som svarat mycket " och den mörkröda till höger visar hur stor andel som svarat mycket dåligt". De ljusare fälten visar andelarna som svarat något av de två mittenalternativen enligt bilden nedan. Andelen som svarat "Vet inte" visas i grått i mitten. Siffrorna på staplarna anger procent och summerar till %, avrundningar kan dock förekomma. Formulären delades ut från den 19 januari och samlades in fram till den 24 februari 215. mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt Urval Undersökningen är en totalundersökning i de utvalda grupperna, dvs samtliga barn i förskola och pedagogisk omsorg och samtliga elever i förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8. I samtliga grupper svarade barnens föräldrar och från och med årskurs 5 deltog även eleverna själva. Antalet inkomna svar samt svarsfrekvens för den grupp som avses redovisas överst på varje sida. I den högra kanten av diagrammen finns en summering av andelarna som svarat mycket och ganska, alltså summan av de två gröna eller blå fälten. Sist i rapporten finns ett spindeldiagram som visar andelen som svarat mycket eller ganska, i genomsnitt för frågorna som ligger under varje målområde. Våga Visa 215/Danderyds kommun/kundenkät/föräldrar Förskoleklass/Elevverket

3 Utveckling och lärande Förskolan Lär - Carina Lagerbäck Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Våga Visa 215, sida 2 Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Mitt barn verkar trivas i förskolan Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Verksamheten är stimulerande för mitt barn Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Personalen är engagerad i mitt barns utveckling % 2% 4% 6% 8% % mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

4 Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs Våga Visa 215, sida 3 Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk % 2% 4% 6% 8% % mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

5 Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik 94 6 Våga Visa 215, sida 4 Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Förskolan dokumenterar vad barnen lär sig Ansvar och inflytande Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i förskolan % 2% 4% 6% 8% % mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

6 Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Mitt barns tankar och intressen tas till vara Våga Visa 215, sida 5 Normer och värden Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Mitt barn är tryggt i förskolan Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Personalen bryr sig om mitt barn % 2% 4% 6% 8% % mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

7 Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Mitt barn lär sig att lösa konflikter och ta hänsyn till andra Våga Visa 215, sida 6 Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Det är arbetsro i barngruppen Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Förskolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning % 2% 4% 6% 8% % mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

8 Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan Skola och hem Förskolan Lär - Carina Lagerbäck Våga Visa 215, sida 7 Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i förskolans verksamhet Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål % 2% 4% 6% 8% % mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

9 Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Förskolan ger mig möjlighet att vara med och diskutera hur mitt barn stöds på bästa sätt Våga Visa 215, sida 8 Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Förskolan har informerat om läroplanen och annat som styr förskolan Styrning och ledning Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Jag har förtroende för förskolechefen (eller motsvarande) % 2% 4% 6% 8% % mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

10 Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Våga Visa 215, sida Mitt barn har kompetent personal Kommunspecifika frågor Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Personalen arbetar medvetet med att bemöta flickor och pojkar på samma sätt Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Personalen arbetar aktivt med miljö- och naturvårdsfrågor i den dagliga verksamheten % 2% 4% 6% 8% % mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

11 Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Jag vet vart jag ska vända mig om det är något jag inte är nöjd med i verksamheten Våga Visa 215, sida 1 Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Jag är nöjd med den mat som serveras i verksamheten Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola I det pedagogiska arbetet använder mitt barn datorer/surfplatta % 2% 4% 6% 8% % mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

12 Våga Visa 215, sida 11 Övergripande frågor Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Jag kan rekommendera mitt barns förskola % 2% 4% 6% 8% % mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

13 Våga Visa 215, sida 12 Genomsnittlig andel per målområde 95 Utveckling och lärande Övergripande frågor 8 6 Ansvar och inflytande Kommunspecifika frågor 84 Normer och värden Styrning och ledning 88 Skola och hem Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar Förskola Genomsnitt Förskolan Lär - Föräldrar Förskola Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Ekerö kommun Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter Nacka kommun Gröna huset - Föräldrar Förskola 45 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 61 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 21 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola 19 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa

Läs mer

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Särskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Särskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Österåkers kommun Österåkers kommun - Föräldrar Särskola 20 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100%

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100% Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. Solbacken föregående år 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 9,. Lärarna är bra

Läs mer

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008 Föräldrar / Förskola - Våren 00 svar, % Normer och värden. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 00 00 0,,. Det är arbetsro i verksamheten. 00 00,. Personalen bryr sig om mitt barn. 00 00 6 0 0. Personalen

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Genomsnitt 011 47 7 7 8,4 Det är arbetsro i verksamheten 011 70 0 5 5,7 Genomsnitt 011 77 19,8 Normer och värden Mitt barn känner sig tryggt i förskolan 011 85 10 5,8 Genomsnitt 011 77 19,7 Personalen

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Genomsnitt 011 50 8 8,4 Det är arbetsro i verksamheten 011 96 4 4,0 Genomsnitt 011 79 17,8 Normer och värden Mitt barn känner sig tryggt i förskolan 011 96 4 4,0 Genomsnitt 011 79 17,8 Personalen bryr

Läs mer

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Österåkers kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Datum: 2014-04-15 Ärende/nr: Kultur- och utbildningsnämnden Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Bakgrund till Undersökningen Kundundersökningen

Läs mer

Kundundersökning 2013

Kundundersökning 2013 21 Pysslingen Förskolor Kundundersökning 21 Solrosen Föräldrar förskolan Antal svar: st Svarsfrekvens: 9 procent 2 Presentation Om undersökningen Resultat koncerngemensamma frågor - NKI, Rekommendation

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Genomsnitt 011 4 9 7 16 4,1 Det är arbetsro i verksamheten 011 89 11,9 Genomsnitt 011 69 4 5,6 Normer och värden Personalen bryr sig om mitt barn 011 100 4,0 Genomsnitt 011 55 0 7 7,5 Pers. motverkar aktivt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Resultat kundundersökning 011 Genomsnitt 011 4 5 0,0 Det är arbetsro på lektionerna 011 4 5 0,0 Genomsnitt 011 80 16,8 Elever Gymnasium År Normer och värden Jag känner mig trygg i skolan 011 80 16,8 Genomsnitt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 2014 Huddinge kommun Genomförd av CMA Research AB April 2014 Kön Är du 37 61 2 40 58 1 Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor, Kundundersökning

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer