Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola"

Transkript

1 Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola 29 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214

2 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola, pedagogisk omsorg, och grundskola. Undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner och flertalet frågor är gemensamma. I 214 års undersökning deltog 1 kommuner och totalt 69 5 elever och föräldrar från 8 skolor. Metod Respondenterna fick fylla i en enkät som distribuerats via de deltagande skolorna. Enkäten innehöll påståenden som föräldrar respektive elever fick ta ställning till. En skala i fyra steg användes: mycket, ganska, ganska dåligt och mycket dåligt. Det var även möjligt att svara Vet inte. Det gick även att svara via internet. Formulären delades ut från den 2 januari och samlades in fram till den 25 februari 214. Urval Undersökningen är en totalundersökning i de utvalda grupperna, dvs samtliga barn förskoleverksamhet och samtliga elever i förskoleklass, åk 2, 5 och 8. Till och med skolår 8 svarade barnens föräldrar och från och med skolår 5 deltog eleverna själva. Antalet inkomna svar samt svarsfrekvens för den grupp som redovisas finns överst på varje sida. Läsanvisningar för resultatdiagrammen Diagrammen visar svarsfördelningen dvs. hur stor andel (%) som valt respektive svarsalternativ för varje påstående. Varje påstående har fyra uppsättningar av staplar: genomsnittet för hela kommunen 214, årets resultat och, om det finns tillgängligt, resultaten från 212 och 213. Staplarna för genomsnittet för hela kommunen är blå och röda, medan de gröna och röda hör till den aktuella enheten. Den mörkgröna eller mörkblå stapeln till vänster visar hur många som svarat mycket " och den mörkröda till höger visar hur många som svarat mycket dåligt". De ljusare staplarna visar andelarna som svarat med något av de två mittenalternativen enligt bilden nedan. Andelen som svarat "Vet inte" visas i grått mellan de två "sidorna" i skalan. Siffrorna på staplarna anger procent och summerar till %, avrundningar kan dock förekomma. mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt I högra kanten av diagrammen finns även en summering av andelen som svarat mycket och ganska, alltså summan av de två gröna eller blå fälten. Sist i rapporten finns ett spindeldiagram som visar andelen som svarat mycket eller ganska i genomsnitt för frågorna som hör ihop i målområden.

3 Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola (29 svar, %) Utveckling och lärande Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Mitt barn verkar trivas i förskolan 9 3 Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Verksamheten är stimulerande för mitt barn 93 Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Personalen är engagerad i mitt barns utveckling 93 Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år % 2% 4% 6% 8% % mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

4 Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola (29 svar, %) Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 93 Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år % 2% 4% 6% 8% % mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

5 Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola (29 svar, %) Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik 9 1 Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Förskolan dokumenterar vad barnen lär sig Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år Ansvar och inflytande Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i förskolan Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år % 2% 4% 6% 8% % mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

6 Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola (29 svar, %) Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Mitt barns tankar och intressen tas till vara Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år Normer och värden Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Mitt barn är tryggt i förskolan Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Personalen bryr sig om mitt barn 93 Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år % 2% 4% 6% 8% % mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

7 Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola (29 svar, %) Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Mitt barn lär sig att lösa konflikter och ta hänsyn till andra 93 Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Det är arbetsro i barngruppen 9 3 Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Förskolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex 93 mobbning Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år % 2% 4% 6% 8% % mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

8 Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola (29 svar, %) Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år Skola och hem Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i förskolans verksamhet Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål 83 1 Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år % 2% 4% 6% 8% % mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

9 Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola (29 svar, %) Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Förskolan ger mig möjlighet att vara med och diskutera hur mitt barn stöds på bästa sätt 93 Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Förskolan har informerat om läroplanen och annat som styr förskolan 9 3 Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år 213 Styrning och ledning Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Jag har förtroende för förskolechefen (eller motsvarande) 9 3 Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år % 2% 4% 6% 8% % mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

10 Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola (29 svar, %) Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Mitt barn har kompetent personal Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år 213 Kommunspecifika frågor Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Jag fick information inför valet av förskoleverksamhet Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Mitt barn har plats på den förskola jag valt i första hand 9 3 Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år % 2% 4% 6% 8% % mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

11 Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola (29 svar, %) Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Miljö och material på mitt barns förskola stödjer barnens lärande Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Förskolan arbetar med att utveckla barnens förståelse för naturvetenskap ** Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Förskolan använder digitala verktyg för att stimulera barnens lärande Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år % 2% 4% 6% 8% % 1 93 ** Påståendet 213 löd: Förskolan arbetar med att utveckla barnens förmågor inom naturvetenskap mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

12 Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola (29 svar, %) Övergripande frågor Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Jag kan rekommendera mitt barns förskola Montessoriförskolan Pärlugglan föregående år % 2% 4% 6% 8% % mycket ganska Vet inte ganska dåligt mycket dåligt

13 Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola (29 svar, %) Genomsnittlig andel per målområde Utveckling och lärande 98 Övergripande frågor 8 6 Ansvar och inflytande Kommunspecifika frågor Normer och värden 99 Styrning och ledning Skola och hem Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola