SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR"

Transkript

1 SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande adresser från PAR 1 29 april 2011 SYV (grundskola + gymnasium) över hela landet 871 st. högstadium: 474 st. / gymnasium: 500 st. (20% verksamma inom både högstadium och gymnasium) : 130 st (62 % svarsfrekvens)

2 Bakgrund: kön- och åldersfördelning Könsfördelning: Kvinna 80% 79% Man 20% 21% 37% 36% 27% 25% 24% 21% 17% 9% 2% 0% 2% Under 26 år år år år år Över 65 år

3 Hur många procent av en heltidstjänst arbetar du som studie- och yrkesvägledare? 100%-heltid 62% 66% 76-99% 51-75% 26-50% 13% 11% 7% 11% 9% 11% Följdfråga om ej 100%: Om du inte arbetar som SYV på heltid, vad består resten av din tjänst av? Lärare 9% 19% Skolledare 14% 9% Administrativ personal 9% 14% Annat 23% 22% Har bara deltidstjänst 51% 45% 1-25% 6% 5%

4 Har du gått studie- och yrkesvägledarprogrammet? Ja, har examen* 82% 82% Ja, men har inte examen 5% 4% Nej 13% 14% *Följdfråga: Tycker du att utbildningen på ett bra sätt förberedde dig på dina arbetsuppgifter som SYV? Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, inte alls 32% 27% 68% 72% 1%

5 Är du (huvudman) Anställd av kommunen 90% 88% Anställd av privat företag (t.ex. en friskola) 10% 10% Anställd av landstinget 1% Arbetar du på Kommunal skola 90% 89% Friskola 20% 16% Egenföretagare 1%

6 Vilken eller vilka typer av skolor arbetar du på? Gymnasieskola 57% 57% Grundskola 54% 58% Kommunal vuxenutbildning Särskola 7% 10% 5% 7% Följdfråga till SYV på gymnasieskolor: Vilka gymnasieprogram arbetar du i huvudsak med? Studieförberedande 62% 64% Yrkesförberedande 66% 60% Individuella 34% 34% Annan 4% 6%

7 Ungefär hur många elever ansvarar du för i din roll som SYV? (medelvärde)

8 Har du en egen budget med pengar som du själv disponerar för SYV-verksamheten? Ja 17% 32% Nej 83% 68% Vad använder du framförallt budgeten till? Exempel på svar: Kostnader i samband med prao. Inköp av kataloger samt övrigt material inför gymnasievalet. Vägledarkalendariet div. vägledarmaterial etc. samt Nationella gymnasieprogramkataloger till eleverna. Praoverksamhet, fortbildning, informationsmaterial, litteratur.

9 SYV-tjänstens innehåll

10 Vad av följande ingår i din tjänst som SYV? Information om utbildningar Information till föräldrar, öppet hus, gymnasiemässa etc Individuell vägledning/gruppvägledning Information om arbetsliv och arbetsmarknad Administration av intagning, antagning, omval etc. 99% 100% 98% 97% 96% 99% 83% 91% 76% 77% Hantera/utforma informationsmaterial 61% 68% Elevhälsa 55% 68% Samverka med arbetslivet (föreläsare, studiebesök, temadagar,etc) 45% 69% Utbildning av skolans personal 31% 36% APU el. PRAO 23% 51% Marknadsföring av skolan Kansli-/expeditionsarbete Registrering av betyg 19% 12% 19% 11% 9% 37% Administration av individuella val Ledningsuppdrag Modersmålskontakt/-undervisning 9% 7% 14% 6% 8% 28% Annat 18% 21%

11 Vad av följande tycker du borde ingå i din tjänst som SYV? Information om utbildningar 99% 90% Information till föräldrar, öppet hus, gymnasiemässa etc 84% 98% Individuell vägledning/gruppvägledning Information om arbetsliv och arbetsmarknad Administration av intagning, antagning, omval etc. 48% 96% 90% 83% 84% 76% Hantera/utforma informationsmaterial 50% 61% Elevhälsa Samverka med arbetslivet (föreläsare, studiebesök, temadagar,etc) Utbildning av skolans personal 31% 55% 46% 45% 64% 44% APU el. PRAO Marknadsföring av skolan 8% 23% 18% 19% Kansli-/expeditionsarbete 3% 12% Registrering av betyg Administration av individuella val Ledningsuppdrag Modersmålskontakt/-undervisning Annat 11% 6% 9% 5% 7% 7% 6% 3% 18% 10% : ingår : borde ingå

12 Vad av följande tycker du borde ingå i din tjänst som SYV? Information om utbildningar Individuell vägledning/gruppvägledning Information till föräldrar, öppet hus, gymnasiemässa etc Information om arbetsliv och arbetsmarknad 100% 94% 99% 93% 97% 88% 91% 90% Administration av intagning, antagning, omval etc. Samverka med arbetslivet (föreläsare, studiebesök, temadagar,etc) Hantera/utforma informationsmaterial Elevhälsa 47% 47% 54% 77% 69% 78% 68% 68% APU el. PRAO 33% 51% Marknadsföring av skolan 20% 37% Utbildning av skolans personal 36% 48% Administration av individuella val 13% 28% Kansli-/expeditionsarbete 5% 19% Ledningsuppdrag Registrering av betyg Modersmålskontakt/-undervisning 14% 10% 9% 3% 8% 4% Annat 10% 21% : ingår : borde ingå

13 Tydligt mål med / röd tråd i / kvalitetsredovisning av vägledningen? Upplever du att det finns ett tydligt mål med studie- och yrkesvägledningen på din skola? 60% 28% 12% (totalt) 46% 43% 11% Anser du att det på din skola finns en "röd tråd" för studie- och yrkesvägledningen genom elevernas skolår? 47% 36% 18% (totalt) 44% 44% 12% Är studie- och yrkesvägledningen omnämnd i din skolas kvalitetsredovisning? 42% 12% 47% (totalt) 46% 18% 36% Ja Nej Osäker/vet inte

14 Hur stort genomslag tycker du att de 'Allmänna råden om studie- och yrkesorientering' (Skolverket, april '09) har haft på din skola? 31% 24% 20% 22% 21% 20% 25% 16% 7% 8% 4% 3% 1 - Inget genomslag alls Mycket stort genomslag Osäker/vet inte

15 Upplever du att du får det stöd och den hjälp du behöver i studie- och yrkesvägledningen av skolledningen? Ja 65% 56% Nej, men är i behov av det 23% 29% Nej, men är inte i behov av det 12% 15% Upplever du att du får det stöd och den hjälp du behöver i studie- och yrkesvägledningen av dina lärarkollegor? Ja, av alla lärare Ja, av många men inte alla lärare Ja, av enstaka lärare Nej, inte av någon alls 18% 54% 24% 5% 18% 51% 27% 4%

16 Finns det något du anser att regionen kan göra för att stärka studieoch yrkesvägledningen på din skola? Ja Nej Osäker 49% 52% 16% 9% 35% 39%

17 Du som svarade ja på föregående fråga, har du några exempel på vad som skulle kunna göras? Anordna mer utbildningar i närområdet. Det finns inte tillräckligt med pengar för oss att åka till alla bra utbildningar i Stockholm. Arbeta mot skolledning mer offensivt. Att beslutsfattare förstår vilka konsekvenser deras beslut får för deras medarbetare. Dessutom fråga sig om det är rimligt. Hjälpa till med skola arbetslivs kontakter.

18 Som SYV känner jag mig ganska eller mycket bekväm (4+5) i (Skala 1-5, där 1=mycket obekväm och 5=mycket bekväm) Samtalet med elever 98% 98% Vägledning kring utbildningar 84% 90% Funktionen som huvudansvarig för studieoch yrkesvägledning på hela skolan 67% 74% Vägledning kring yrken 61% 65% Samarbetet med mina lärarkollegor på skolan 61% 63% Att i vägledningsarbetet ta kontakter med externa aktörer, t. ex från arbetslivet 58% 73% Vägledning kring könsbundna yrkesval 56% 56% Vägledning kring arbetsliv och arbetsmarknad 48% 58% Vägledning kring branscher 47% 52% Vägledning kring eget företagande 24% 30%

19 Jag beskriver mina kunskaper som ganska eller mycket goda (4+5) inom: (Skala 1-5, där 1=saknar helt kunskap och 5=har mycket god kunskap) Generell kunskap om olika utbildningar 78% 79% Generell kunskap om olika yrken 60% 67% Jämställdhet/könsbundna yrkesval 51% 51% Generell kunskap om olika branscher 44% 48% Yrken som förutspås kommer behövas mer av i framtiden 39% 49% Branscher som förutspås ha stort behov av arbetskraft i framtiden 36% 44% Efterfrågan på yrken/utb./kompetenser på den nationella arbetsmarknaden 36% 42% Efterfrågan på yrken/utb./kompetenser på den regionala arbetsmarknaden 30% 44% Eget företagande 25% 26% Efterfrågan på yrken/utb./kompetenser på den globala arbetsmarknaden 17% 17%

20 Jag skulle framförallt vilja öka min kompetens inom: (max 3) Generell kunskap om olika yrken 35% 31% Yrken som förutspås kommer behövas mer av i framtiden 34% 42% Generell kunskap om olika branscher 28% 34% Branscher som förutspås ha stort behov av arbetskraft i framtiden 33% 39% Eget företagande 25% 28% Generell kunskap om olika utbildningar 24% 21% Efterfrågan på yrken/utb./kompetenser på den globala arbetsmarknaden 24% 29% Efterfrågan på yrken/utb./kompetenser på den regionala arbetsmarknaden 23% 24% Efterfrågan på yrken/utb./kompetenser på den nationella arbetsmarknaden 23% 21% Jämställdhet/könsbundna yrkesval 13% 12% Annat 6% 11%

21 Vilken är din inställning till eget företagande? 40% 38% 33% 34% 33% 21% 0% 1% 1% 1 - Mycket negativ Mycket positiv

22 Hur skulle du värdera din egen förmåga att vägleda elever som uttrycker intresse för egenföretagande? 37% 40% 32% 26% 20% 15% 14% 12% 4% 1% 1 - Saknar helt förmåga Har utmärkt förmåga

23 Informationskällor jag använder för att inhämta kunskaper som är relevanta för utvecklingen av min yrkesroll (1 gång/mån eller oftare) Hämtar själv information i media/läser på egen hand 99% 98% Samtalar/nätverkar med andra enskilda vägledare 89% Läser kataloger/hemsidor/informationsmaterial från utbildningsanordnare Läser kataloger/hemsidor/informationsmaterial från branscher och arbetsgivare Lärarkollegor Nätverksträffar med andra vägledare Direktkontakter med utbildningsanordnare Direktkontakter med företrädare från arbetslivet Kontakt med informatörer från utbildningsanordnare, t. ex genom mässor eller andra informationstillfällen Föredrag och seminarier Kurser och utbildningar Kontakt med informatörer från branscher och arbetsgivare, t. ex genom mässor eller andra informationstillfällen Studenter från SYV-utbildningen (genom min handledning) Lokala/regionala konferenser arrangerade av myndigheter eller privata näringslivet Nationella konferenser arrangerade av privata näringslivet (t. ex Conductive) Nationella konferenser arrangerade av myndigheter 2% 2% 89% 75% 75% 63% 62% 28% 17% 12% 12% 11% 6% 3% 2% 83% 90% 75% 70% 54% 61% 30% 12% 7% 7% 7% 3% 4% 2%

24 Finns det några källor i föregående som du skulle vilja ha större tillgång till/utnyttja i större utsträckning? (top 5) Kurser och utbildningar Föredrag och seminarier Lokala/regionala konferenser Nationella konferenser Nätverksträffar med andra vägledare Kurser och utbildningar Nätverksträffar med andra vägledare 3. Nationella konferenser arrangerade av myndigheter Regionala konferenser arrangerade av myndigheter eller privata näringslivet Direktkontakt med företrädare från näringslivet

25 SYVs ställning och ungdomarnas kunskaper: andel som helt eller delvis instämmer i följande påståenden SYV har en stark ställning/gott anseende bland eleverna vid vid min skola/skolor 94% 96% Ungdomarna på min skola tar hänsyn till arbetsmarknadens behov av kompetens när de gör sina val Ungdomarna på min skola förstår konsekvenser av de val de gör 71% 92% 72% 88% Ungdomarna på min skola förstår betydelsen av att ha ett arbete 93% 95% Ungdomarna på min skola har bra kunskaper om möjligheter till studier i regionen Ungdomarna på min skola har bra kunskaper om möjligheter till studier på orter utanför regionen 87% 70% 91% 78% Ungdomarna på min skola har bra kunskaper om möjligheter till studier utomlands 34% 44% Ungdomarna på min skola har bra kunskaper om arbetsmöjligheter inom offentlig sektor Ungdomarna på min skola har bra kunskaper om arbetsmöjligheter inom det privata näringslivet Ungdomarna på min skola har bra kunskaper om arbetsmöjligheter inom den akademiska världen Ungdomarna på min skola har bra kunskaper om arbetsmöjligheter som egna företagare 44% 54% 50% 43% 64% 70% 62% 55% Ungdomarna på min skola har bra kunskaper om den regionala arbetsmarknaden 41% 59%

26 Vägledning kring branscher och yrken: vad brukar alltid diskuteras med eleverna? (skala: aldrig / ibland / alltid) Vilken utbildning som krävs 80% 87% Arbetsuppgifter 63% 64% Karriärmöjligheter - vad man kan göra på sikt Arbetsmarknaden Arbetsmiljö Arbetstider 30% 26% 28% 23% 24% 37% 36% 42% Lön Möjligheter att arbeta inom regionen Vilka arbetsgivare som finns Jämställdhet Status Eget företagande Hållbarhet och socialt ansvar 13% 14% 12% 12% 8% 10% 5% 5% 5% 6% 4% 8% 20% 20% Möjligheter att arbeta 4% utomlands 8%

27 Vägledning kring utbildningar: vad brukar alltid diskuteras med eleverna? (skala: aldrig / ibland / alltid) Utbildningarnas längd Vilken behörighet som krävs Utbildningarnas innehåll Olika utbildningsformer (t. ex högskola, YH) 85% 86% 85% 90% 76% 80% 69% 72% Antagningspoäng och anmälan Karriärmöjligheter - vad man kan göra på sikt med en viss utbildning Olika studieorter där en viss utbildning finns 36% 40% 35% 43% 56% 62% Möjligheter att studera inom regionen Arbetsmarknad - hur möjligheterna att få jobb ser ut Olika lärosäten där en viss utbildning ges Alternativa utbildningsformer för en viss typ av kunskap Möjlighet till vidare studier/forskning efter avslutad utbildning Möjligheter till utlandsstudier 33% 32% 31% 25% 31% 17% 24% 13% 12% 44% 42% 43% Status Hållbarhet och socialt ansvar 6% 4% 5% 6% Jämställdhet 5% 6% Vilken typ av studenter som brukar söka sig till en viss utbildning 1% 2%

28 Väger du in arbetsmarknadens framtida kompetensbehov i din studie- och yrkesvägledning? Ja, alltid 8% 8% Ja, ofta 62% 65% Nej, sällan 27% 25% Nej, aldrig 2% 2% Om nej, varför inte? Exempel på svar: Vem kan avgöra det framtida kompetensbehovet? Vi kanske kan se 10 år framåt i kristallkulan. Arbetsmarknaden förändras med rasande fart, yrken som ploppar upp nu var totalt okända för några år sedan. För att prognoser sällan är rättvisande. För att vägledning inte längre är att matcha individen utifrån marknadens behov. För att våra unga idag har kompetenser som marknaden kanske inte efterfrågar (ännu). För att utbildningsvalet är personligt och ska präglas av den sökandes intressen, vilja och lust. Ett val som baseras på vilket behov av arbetskraft som finns och inte på den sökandes behov blir inte ett bra val för individen.

29 I vilken utsträckning samverkar din skola med arbetslivet? Vad är målet med denna samverkan? Exempel på svar: Att eleverna ska insyn i hur arbetslivet fungerar, samt mer kunskap om olika yrken. Få inblick i arbetslivets krav och villkor som kopplas ihop med kunskapsmål i svenska och SO. 26% 25% 33% 34% 22% 21% 15% 11% 8% 6% 1 - Ingen utsträckning alls I mycket stor utsträckning

30 [Om ja i någon utsträckning] Vem är ansvarig för denna samverkan? Lärare 27% 28% Någon i skolledande funktion 18% 25% SYV 20% 37% Osäker/vet ej 11% 17% Annan personal 6% 11%

31 I vilken utsträckning samverkar din skola med Arbetsförmedlingen? 53% 47% 27% 29% 16% 12% 7% 6% 1% 2% 1 - Ingen utsträckning alls I mycket stor utsträckning

32 Hur ser du på dina elevers möjligheter att få jobb inom regionen i framtiden (efter deras högsta avslutade utbildning)? 47% 41% 36% 34% 17% 5% 10% 8% 1% 1% 1 - Mycket dåliga - väldigt få kommer att få jobb i regionen Mycket goda - i princip samtliga kommer att få jobb i regionen

33 Allt sammantaget, hur effektivt tycker du att studie- och yrkesvägledningen på din skola fungerar? Medelvärde: 7,2 7,2 32% 30% 30% 23% 8% 8% 12% 11% 10% 9% 10% 0% 0% 3% 3% 2% 3% 5%

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Dalarna

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Dalarna SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM 2016 SKÅNE INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET 5. VÄGLEDNINGENS INNEHÅLL 6. SAMVERKAN 7. NYANLÄNDA

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE - NORDOST

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE - NORDOST VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM 2016 SKÅNE - NORDOST INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET 5. VÄGLEDNINGENS INNEHÅLL 6. SAMVERKAN

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE - SYDVÄST

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE - SYDVÄST VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM 2016 SKÅNE - SYDVÄST INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET 5. VÄGLEDNINGENS INNEHÅLL 6. SAMVERKAN

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE - NORDVÄST

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE - NORDVÄST VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM 2016 SKÅNE - NORDVÄST INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET 5. VÄGLEDNINGENS INNEHÅLL 6. SAMVERKAN

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE OMRÅDE (LUND, LANDSKRONA, SKURUP, ÖSTRA GÖINGE)

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE OMRÅDE (LUND, LANDSKRONA, SKURUP, ÖSTRA GÖINGE) VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM 2016 SKÅNE OMRÅDE (LUND, LANDSKRONA, SKURUP, ÖSTRA GÖINGE) INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE - SYDOST

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE - SYDOST VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM 2016 SKÅNE - SYDOST INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET 5. VÄGLEDNINGENS INNEHÅLL 6. SAMVERKAN

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SJUHÄRAD, SKARABORG & FYRBODAL

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SJUHÄRAD, SKARABORG & FYRBODAL VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SJUHÄRAD, SKARABORG & FYRBODAL INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET 5. VÄGLEDNINGENS INNEHÅLL

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

Välkommen till SyvBarometern. 1 SyvBarometern 2011 SKOLSAMVERKAN

Välkommen till SyvBarometern. 1 SyvBarometern 2011 SKOLSAMVERKAN Välkommen till SyvBarometern 2011 1 SyvBarometern 2011 SKOLSAMVERKAN Om SyvBarometern Den svenska skolan genomgår stora förändringar 2011. Ny skollag och nya läroplaner ska implementeras. För årskurs 9

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SJUHÄRAD, SKARABORG & FYRBODAL REKTORSSVAR

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SJUHÄRAD, SKARABORG & FYRBODAL REKTORSSVAR VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SJUHÄRAD, SKARABORG & FYRBODAL REKTORSSVAR INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET 4. SAMVERKAN 5. AVSLUTNING 6. SYVBarometern 2 1 OM UNDERSÖKNINGEN

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Arbetsplan Studie- och yrkesvägledning Hjulsta grundskola

Arbetsplan Studie- och yrkesvägledning Hjulsta grundskola Utbildningsförvaltningen Hjulsta grundskola Arbetsplan Studie- och yrkesvägledning Hjulsta grundskola Läsåret 2016/2017 Besöksadress: Postadress: Telefon Hemsida: Hjulsta Backar 6 163 65 Spånga 08-508

Läs mer

Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla?

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

PLAN FÖR SKOLA OCH OMVÄRLD ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE

PLAN FÖR SKOLA OCH OMVÄRLD ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE 2012-06-13 PLAN FÖR SKOLA OCH OMVÄRLD ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE HÄRRYDA KOMMUN 2012-13 2 Innehåll: Skola och omvärld....sid. 3 Om entreprenörskap.....sid. 4 Exempel på texter ur kursplanerna - Lgr11..sid.

Läs mer

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en studie- och yrkesvägledare examen, tar vägen efter utbildningen. I en tidigare undersökning, gjord

Läs mer

Praktik är ett viktigt inslag i utbildningen. - Studenter anser att praktik är viktigt

Praktik är ett viktigt inslag i utbildningen. - Studenter anser att praktik är viktigt Praktik är ett viktigt inslag i utbildningen - Studenter anser att praktik är viktigt Bakgrund Studentum är Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier med ca 390 000 unika besökare varje

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå 2 Hur är tillgången på arbetskraft med relevant kompetens? 3 Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: Elof Lindälv Utbildning: Fordonsförare - godstransport och Truck och terminal Antal utskick: 21 Antal svar: 8 Svarsfrekvens:

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Positionspapper arbetsmarknad/kompetensförsörjning - Ett enat Sydsverige för en stark och växande arbetsmarknad

Positionspapper arbetsmarknad/kompetensförsörjning - Ett enat Sydsverige för en stark och växande arbetsmarknad 180928 justerat efter beslut i styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige Positionspapper arbetsmarknad/kompetensförsörjning - Ett enat Sydsverige för en stark och växande arbetsmarknad Introduktion Regionsamverkan

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt

Läs mer

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå 2 Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla? Forskar utb

Läs mer

Östsam. SyvBarometern Ung TM 2013 Online-undersökning (kvantitativ enkätstudie bland deltagande skolor i regionen) 13/05/13 16/06/13.

Östsam. SyvBarometern Ung TM 2013 Online-undersökning (kvantitativ enkätstudie bland deltagande skolor i regionen) 13/05/13 16/06/13. . SyvBarometern Ung TM 2013 Östsam Data: Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: SyvBarometern Ung TM 2013 Online-undersökning (kvantitativ enkätstudie bland deltagande skolor i regionen)

Läs mer

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå 2 Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla? Forskar utb

Läs mer

Entris 2.0. 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Entris 2.0. 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Entris 2.0 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Mål: Kvalitetsutveckling av SYV & SSA Gemensam kunskapsbas för SYV, styrdokument & Skolinspektionen Roller/ansvar Kvalitet

Läs mer

SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING för grund- och gymnasieskola i Järfälla Helena Andersson 2017-03-28 Ordföranden konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 2017-03-28

Läs mer

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun.

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun. www.hassleholm.se Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun sida2 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola

Läs mer

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC)

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC) Bilaga 2.1. Ärende: Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. 2014-11-24 Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Barn- och utbildningsförvaltningen, Simrishamns kommun Varför studie- och? Vilka inkluderas? Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: st.

Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: st. @Ungdomsb Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Online-undersökning i telefonrekryterad panel 21/03/14 14/04/14 Ungdomar i Sverige, 15-24 år 1.115 st. Kvoturvalssystem samt viktning

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Se möjligheterna! Kartläggning av studie- och yrkesvägledning i Örebro län

Se möjligheterna! Kartläggning av studie- och yrkesvägledning i Örebro län Se möjligheterna! Kartläggning av studie- och yrkesvägledning i Örebro län 2015-11-10 Metod Pilotundersökning för att skaffa underlag Enkätundersökning: -studie- och yrkesvägledare i länet (samtliga) -rektorer

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor Plan för studie- och yrkesvägledning i Stockholms stads grundskolor 2014 2014 2015 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2014 Adress: Box 22049, 104 22 Stockholm Tel: 08-508 33 000 (vx)

Läs mer

Mer regionalt samarbete kring yrkesutbildning - Uddevalla 14 oktober. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Mer regionalt samarbete kring yrkesutbildning - Uddevalla 14 oktober. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Mer regionalt samarbete kring yrkesutbildning - Uddevalla 14 oktober Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle

Läs mer

November 2010 Karina Ruderfors. Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11

November 2010 Karina Ruderfors. Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11 November 2010 Karina Ruderfors Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11 Bakgrund Frågan om studie- och yrkesorienteringen har aktualiserats på nationell nivå de senaste åren.

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE FÖR EN STARK OCH VÄXANDE ARBETSMARKNAD

ETT ENAT SYDSVERIGE FÖR EN STARK OCH VÄXANDE ARBETSMARKNAD ETT ENAT SYDSVERIGE FÖR EN STARK OCH VÄXANDE ARBETSMARKNAD POSITIONSPAPPER REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE ARBETSMARKNAD/KOMPETENSFÖRSÖRJNING 2018 1 2 INTRODUKTION Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Tydligt genusperspektiv, social eller kulturell bakgrund vid genomförande av aktiviteter Jag-stärkande Utveckla ta-sig-församhet Lära

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Vad är studie- och

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

SYV i vid bemärkelse Se möjligheter!

SYV i vid bemärkelse Se möjligheter! SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV i vid bemärkelse Se möjligheter! - SYV I undervisningen - Samverkan Syv/lärare SYV i undervisningen - SYV = Hela skolans ansvar Samverkan Syv/lärare Välkommen!

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Sthlms Hotell- och Restaurangskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte KALLELSE Datum Sida 2015-02-02 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 17 februari 2015 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Lis Svensson Förhandling

Läs mer

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 1 Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 2 ELEVSIDA Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 OMFATTNING: 2-3 lektionstimmar

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Till föräldrar och elever i årskurs 8

Till föräldrar och elever i årskurs 8 Till föräldrar och elever i årskurs 8 Under våren är det dags för 8: ornas PRAO (praktisk arbetslivsorientering). Tanken med praon är att ge dig, som elev, möjlighet att få kunskap om arbetslivet genom

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

Budgetpropositionen 2013

Budgetpropositionen 2013 Bakgrund Budgetpropositionen 2013 4.2.9 Studie- och yrkesvägledning Det finns behov av en kvalitetsförbättring av studie- och yrkesvägledningen. Den snabba reformeringen av utbildningsväsendet skapar dessutom

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Syftet med yrkesvux. Vad är syftet?

Syftet med yrkesvux. Vad är syftet? Yrkesvux Syftet med yrkesvux Vad är syftet? Syftet med yrkesvux Att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning Att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning

Läs mer

Handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik Ett aktiverande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik Ett aktiverande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik 2018 2022 Ett aktiverande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2017-11-14 Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Handlingsplan för

Läs mer

SYV 2019/2020. Plan för att tillgodose elevens behov av studie- och yrkesvägledning

SYV 2019/2020. Plan för att tillgodose elevens behov av studie- och yrkesvägledning SYV 2019/2020 Plan för att tillgodose elevens behov av studie- och yrkesvägledning Syfte och mål Planen för studie- och yrkesvägledning 2019/2020 omfattar all utbildning från förskoleklass till grundskolans

Läs mer

Ännu bättre förutsättningar för SYV-are

Ännu bättre förutsättningar för SYV-are Ännu bättre förutsättningar för SYV-are Rapport från RIKA-workshopen under Svenskt Näringslivs Arbetsmarknadsdag 8 nov. 2012, Falu Gruva Konferens Sammanfattning Mentorskap, framtidscoachning och praobuss

Läs mer

PRAOBLANKETT. Vecka 15 & 16 för elev i årskurs 8 på Hagalidskolan i Staffanstorp. Ifylles av eleven och lämnas till handledaren på företaget:

PRAOBLANKETT. Vecka 15 & 16 för elev i årskurs 8 på Hagalidskolan i Staffanstorp. Ifylles av eleven och lämnas till handledaren på företaget: PRAOBLANKETT Vecka 15 & 16 för elev i årskurs 8 på i Staffanstorp Ifylles av eleven och lämnas till handledaren på företaget: Namn: klass: Telefon: E-post: Vårdnadshavare: Telefon vårdnadshavare: Detta

Läs mer

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet 2016-09-02 Sara Hägglund Mälardalens högskola Universitetsadjunkt i pedagogik Projektledare ELverket Vilka kunskaper,kompetenser/förmågor har

Läs mer

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor.

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor. Studie- och yrkesvägledningen i Staffanstorp skall fortsätta utvecklas så att den har fokus på det livslånga lärandet. Såväl den enskilde individen som samhället tjänar på att barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 högskolepoäng

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 högskolepoäng Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 högskolepoäng STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDAR- PROGRAMMET, 180 högskolepoäng (Bachelor of Arts in Study and Career Guidance) VALET AV LIVSVÄG INNEBÄR EN PROCESS Världen

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Bergskolan i Luleå År 7-9. Skola arbetsliv. Författare: Carina Thingvall. Åsa Sandström. Maria Jonsson. Eva-Lena Landström.

Bergskolan i Luleå År 7-9. Skola arbetsliv. Författare: Carina Thingvall. Åsa Sandström. Maria Jonsson. Eva-Lena Landström. Bergskolan i Luleå År 7-9 Skola arbetsliv Författare: Carina Thingvall Åsa Sandström Maria Jonsson Eva-Lena Landström Peter Möller Innehållsförteckning Skola och arbetsliv.....sid 1 Det vi gör och har

Läs mer

Vi matchar arbetskraft med arbetsplats.

Vi matchar arbetskraft med arbetsplats. Vi matchar arbetskraft med arbetsplats. Framtidens arbetskraft finns här. Idag är matchningen på arbetsmarknaden under all kritik. Arbetsgivarna i flertal branscher skriker efter kompetens. Ungdomarna

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Studie- och yrkesorientering

Studie- och yrkesorientering ÄNGDALASKOLAN Studie- och yrkesorientering Arbetsplan Ängdala Skolor AB 130903 Ängdalaskolans arbetsplan för den studie- och yrkesorienterande verksamheten Inledning Följande dokument utgör den arbetsplan

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen

Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen Allmänna råd bygger på lag och förordningar Styrdokumenten Vad är Allmänna råd? Rekommendationer till hur huvudmannen, rektorn, studie- och yrkesvägledaren

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret 2015-2016 Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en processinriktad verksamhet vars syfte är att underlätta för skolans elever

Läs mer

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7 VÄRSTA MÖJLIGHETEN Den röda SYV-tråden Åk 9 Åk 7 1. Inledning s 3 2. Styrdokument s 5 3. Definition av vägledning s 8 4. Minsta gemensamma nämnare för elever i Växjö kommun s 10 5. Mål att uppnå s 11 6.

Läs mer

Läsarundersökning Framtid.se

Läsarundersökning Framtid.se Läsarundersökning Framtid.se HÖSTTERMINEN 2012 Läsarundersökning Framtid.se Denna undersökning besvarades under perioden 18 oktober 30 november 2012 via en lösenord- skyddad webbinloggning. Erbjudande

Läs mer

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo.

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Grundsärskolan i Sjöbo Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Upprättad: 20160614 av rektor, syv och mentorer Revideras juni 2017 Inledning Bestämmelserna i Läroplan för

Läs mer