Välkommen till SYVBarometern TM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till SYVBarometern TM"

Transkript

1 Välkommen till SYVBarometern TM 2013

2 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2

3 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? Massor! Leva upp till Allmänna råd! Ordna mötesplatser för pedagoger, syv och näringsliv med fokus på "Hur samarbeta på nya sätt?". Bjuda in Skolverket för gemensamt utbildningspass av skolpersonal kring Allmänna rådens innehåll och deras ansvar. Gemensamma utbildningsdagar med fokus på systematiskt kvalitetsarbete syv. Ja, det var några exempel. Det finns fler, men tiden rinner ut... 3

4 1. Om Undersökningen 4

5 Om undersökningen Målpopulation Undersökningens målpopulation har varit studie- och yrkesvägledare i Sverige. Antal intervjuer 1385 st. (svarsfrekvens: 57%) Datainsamling Datainsamlingen har genomförts via en online-enkät som distribuerats till studie- och yrkesvägledare via e-post. Fältperiod 7. November 13. december

6 KÖNS- OCH ÅLDERSFÖRDELNING Frågor: Vilket är ditt kön?; Hur gammal är du? Könsfördelning Ålder 20% Över 65 år 2% år 28% år 35% 80% år 24% år 10% Kvinna Man Under 26 år 1% 6

7 ORGANISERING AV VÄGLEDNINGEN Frågor: Hur är vägledningen organiserad i kommunen?; Hur många skolor/verksamheter arbetar du på?; Ungefär hur många elever ansvarar du för totalt i din roll som SYV? Hur är vägledningen organiserad i kommunen? Hur många skolor/verksamheter arbetar du på? Medel Median Samlad vägledning/ vägledningscenter 19% 1,7 1 Vägledning på skola med rektor som chef 79% Ungefär hur många elever ansvarar du för totalt i din roll som SYV? Medel Median Osäker/vet inte 2%

8 ANSTÄLLNINGSFORM Fråga: Hur är du anställd? 88% 11% Anställd av kommunen Anställd av privat företag/enskild huvudman 0% 1% 1% Anställd av landstinget Egenföretagare Annan 8

9 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? Att det finns SYV-nätverk där alla är välkomna. Nu är det uppdelat så kommunala syvar sköter sitt. Vi på friskolorna får snällt ordna egna nätverk. Mycket märkligt eftersom vi alla är inom samma profession. Vilken skola man arbetar på är ju högst oväsentligt enligt mig. 9

10 2. Måluppfyllelse och kvalitet 10

11 ALLT SAMMANTAGET, HUR EFFEKTIVT TYCKER DU ATT STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN PÅ DIN SKOLA FUNGERAR? Frågor: Allt sammantaget, hur effektivt tycker du att studie- och yrkesvägledningen på din skola fungerar? (Skala 1-10) Medelvärde Total 6,7 25% 26% 29% Total ,2 15% 14% 20% 10% 9% 10% 9% 1% 2% 2% 3% 4% 4% 6% 5% 3% 3%

12 RÅDEN OM STUDIE- OCH YRKESORIENTERING' (SKOLVERKET, APRIL '09)? Frågor: Hur stort genomslag tycker du att de "Allmänna råden om studie- och yrkesorientering" (Skolverket, april '09) har haft på din skola? 1 - Inget genomslag alls 22% 31% 2 26% 22% 3 20% 25% 4 9% 8% 90 % beskriver sig som insatta om allmänna råden 5 - Mycket stort genomslag 1% 3% Osäker/vet inte 17% 16%

13 MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET Frågor: Finns det tydliga mål med studie- och yrkesvägledningen på din skola eller inom din verksamhet?; Ingår studie- och yrkesvägledningen i det systematiska kvalitetsarbetet på din skola/verksamhet?; Anser du att det på din skola finns en röd tråd för studie- och yrkesvägledningen genom elevernas skolår? Finns det tydliga mål med studie- och yrkesvägledningen på din skola eller inom din verksamhet?; 39% 46% 15% Ingår studie- och yrkesvägledningen i det systematiska kvalitetsarbetet på din skola/verksamhet? 37% 35% 28% Anser du att det på din skola finns en?röd tråd? för studie- och yrkesvägledningen genom elevernas skolår? 43% 44% 13% Ja Nej Osäker/vet inte 13

14 UPPLEVER DU ATT DU FÅR DET STÖD OCH DEN HJÄLP DU BEHÖVER I STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN AV SKOLLEDNINGEN? Fråga: Upplever du att du får det stöd och den hjälp du behöver i studie- och yrkesvägledningen av skolledningen? Ja 57% 56% Nej, men är i behov av det 29% 29% Nej, men är inte i behov av det 15% 15%

15 I VILKEN UTSTRÄCKNING SAMVERKAR DU MED LÄRARE I STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN? Fråga: I vilken utsträckning samverkar du med lärare i studie- och yrkesvägledningen? 39% 26% 20% 10% 5% 5 - I mycket stor utsträckning Ingen utsträckning alls 15

16 INDIKATORER FÖR HUVUDMANNEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun Huvudmannen har system och rutiner för planering, uppföljning och utvärdering samt utveckling av och resursfördelning till studie- och yrkesvägledningsverksamheten. 7% 7% 2% 14% 38% 32% Indikatorn kännetecknar inte alls kommunen Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts Frågor om studie- och yrkesvägledning ingår i huvudmannens regelbundna uppföljningar av kvaliteten på utbildningen, t.ex. i elev- och föräldraenkäter 6% 14% 9% 5% 23% 43% Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns Huvudmannen ger rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare kompetensutveckling för att kunna utföra sina uppdrag. 28% 23% 10% 17% 14% 7% Kommunen kännetecknas till stor del av indikatorn Denna indikator kännetecknar kommunen 16

17 INDIKATORER AV SKOLLEDNINGEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din skola eller verksamhet Skolan/verksamheten har riktlinjer med uppsatta mål för studie- och yrkesvägledningen Rektorn arbetar för att personalen på skolan/verksamheten är aktiv i och samarbetar kring studie- och yrkesvägledningen. 12% 13% 13% 7% 11% 13% 9% 5% 29% 26% 33% 29% Indikatorn kännetecknar inte alls kommunen Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås Alla som arbetar på skolan/verksamheten vet sitt ansvar i arbetet med att uppnå målen med studie- och yrkesvägledningen. Alla lärare är införstådda med hur studie- och yrkesvägledningen kan integreras i deras ämne. 9% 8% 7% 3% 8% 7% 5% 1% 27% 28% 46% 52% Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns Kommunen kännetecknas till stor del av indikatorn Denna indikator kännetecknar kommunen 17

18 3. Rollen som studie-och yrkesvägledare 18

19 TJÄNSTEN SOM SYV Frågor: Vad av följande ingår i din tjänst som SYV? Information om utbildningssystemet och utbildningsvägar Individuell vägledning/gruppvägledning Samverkan med lärare och andra syvar Information om arbetsliv och arbetsmarknad Information till föräldrar, öppet hus, gymnasiemässa etc Administration av intagning, antagning, omval etc. Samverka med arbetslivet (föreläsare, studiebesök, temadagar,etc) Elevhälsa Studieplanering/kursplanering Skolbesök vidareutbildningar Samarbete med Arbetsförmedlingen APL el. PRAO Uppsökande vägledning Marknadsföring av skolan Utbildning av skolans personal Samarbete med kommunens näringslivsansvarige Validering Schemalagda lektioner Ledningsuppdrag Registrering av betyg Samarbete med t ex Almi för information om eget företagande Annat 4% 38% 38% 27% 23% 18% 14% 13% 10% 11% 68% 63% 61% 51% 47% 42% 98% 98% 90% 90% 79% 73% Färre än hälften Över hälften 9/10 28 % har en arbetsbeskrivning 19

20 TJÄNSTEN SOM SYV Frågor: Vad av följande ingår i din tjänst som SYV? Information om utbildningssystemet och Individuell vägledning/gruppvägledning Information till föräldrar, öppet hus, gymnasiemässa etc Information om arbetsliv och arbetsmarknad Samverkan med lärare och andra syvar Studieplanering/kursplanering Elevhälsa Samverka med arbetslivet (föreläsare, studiebesök, etc) Administration av intagning, antagning, omval etc. Marknadsföring av skolan Skolbesök vidareutbildningar Samarbete med Arbetsförmedlingen Uppsökande vägledning Utbildning av skolans personal APL el. PRAO Samarbete med kommunens näringslivsansvarige Validering Schemalagda lektioner Ledningsuppdrag Registrering av betyg Samarbete med t ex Almi för info. om eget företagande Annat 13% 12% 12% 24% 33% 27% 32% 17% 15% 23% 1% 14% 13% 21% 12% 13% 3% 10% 3% 3% 9% 11% 98% 99% 98% 98% 94% 94% 85% 92% 90% 91% 84% 70% 77% 70% 71% 69% 72% 60% 51% 60% 57% 81% Grundskola Gymnasieskola 20

21 KUNSKAPER - GANSKA ELLER MYCKET GODA Frågor: Hur skulle du beskriva dina kunskaper om följande i avseendet att kunna möta elevernas vägledningsbehov? Gymnasieutbildningar Universitets- och högskoleutbildningar Generell kunskap om olika yrken och branscher Vuxenutbildning Yrkeshögskoleutbildningar Folkhögskoleutbildningar Jämställdhet/könsbundna yrkesval Vägledningsmetodik, nya metoder och verktyg Möjligheten till att få ett arbete direkt efter gymnasieexamen Efterfrågan på yrken/utb./kompetens på den reg. arb.markn. Metoder för omvärldsbevakning Mångkulturalitet Efterfrågan på yrken/utb./kompetens på den nat. arb.markn. Generell kunskap om funktionsnedsättningar Medicinsk studie- och yrkesvägledning Eget företagande / entreprenörskap Möjligheter för överg. till arb.livet för unga m. funk.nedsätt. Validering Utbildning och arbete i utlandet Efterfrågan på yrken/utb./kompetens på den glob. arb.markn. Europass 5% 14% 13% 13% 31% 28% 27% 63% 59% 59% 57% 57% 55% 54% 52% 49% 48% 44% 43% 72% 87% 21

22 KUNSKAPER - GANSKA ELLER MYCKET GODA Fråga: Hur skulle du beskriva dina kunskaper om följande i avseendet att kunna möta elevernas vägledningsbehov? Gymnasieutbildningar Generell kunskap om olika yrken och branscher Möjligheten till att få ett arbete direkt efter gymnasieexamen Vägledningsmetodik, nya metoder och verktyg Universitets- och högskoleutbildningar Jämställdhet/könsbundna yrkesval Efterfrågan på yrken/utb./kompetens på den reg. arb.markn. Metoder för omvärldsbevakning Mångkulturalitet Generell kunskap om funktionsnedsättningar Efterfrågan på yrken/utb./kompetens på den nat. arb.markn. Yrkeshögskoleutbildningar Folkhögskoleutbildningar Medicinsk studie- och yrkesvägledning Eget företagande / entreprenörskap Vuxenutbildning Möjligheter för överg. till arb.livet för unga m. funk.nedsätt. Efterfrågan på yrken/utb./kompetens på den glob. Utbildning och arbete i utlandet Validering Europass 3% 3% 65% 61% 57% 55% 56% 52% 56% 82% 55% 56% 50% 50% 48% 45% 42% 46% 39% 42% 39% 48% 34% 69% 33% 76% 33% 30% 33% 27% 28% 70% 20% 38% 13% 13% 10% 20% 9% 10% 96% 91% Grundskola Gymnasieskola 22

23 ÖKA KOMPETENS INOM VILKA OMRÅDEN? Fråga: Inom vilka av följande områden skulle du framförallt vilja öka din kompetens? (välj max 5) Vägledningsmetodik, nya metoder och verktyg Utbildning och arbete i utlandet Generell kunskap om olika yrken och branscher Europass Metoder för omvärldsbevakning Efterfrågan på yrken/utb./kompetens på den glob. arb.markn. Efterfrågan på yrken/utb./kompetens på den nat. arb.markn. Efterfrågan på yrken/utb./kompetens på den reg. arb.markn. Yrkeshögskoleutbildningar Möjligheter för överg. till arb.livet för unga m. funk.nedsätt. Mångkulturalitet Eget företagande / entreprenörskap Medicinsk studie- och yrkesvägledning Möjligheten till att få ett arbete direkt efter gymnasieexamen Generell kunskap om funktionsnedsättningar Validering Universitets- och högskoleutbildningar Vuxenutbildning Jämställdhet/könsbundna yrkesval Folkhögskoleutbildningar Gymnasieutbildningar 0% 6% 5% 6% 6% 10% 10% 12% 10% 9% 29% 32% 33% 17% 27% 26% 30% 21% 23% 22% 25% 22% 25% 17% 22% 21% 29% 21% 27% 19% 22% 19% 24% 18% 19% 18% 22% 17% 20% 41% 53% 55% Grundskola Gymnasieskola 23

24 ÖKA KOMPETENS INOM VILKA OMRÅDEN? Frågor: Inom vilka av följande områden skulle du framförallt vilja öka din kompetens? (välj max 5) Vägledningsmetodik, nya metoder och verktyg Utbildning och arbete i utlandet Generell kunskap om olika yrken och branscher Metoder för omvärldsbevakning Möjligheter för övergångar till arbetslivet för unga med funktionsnedsättningar Efterfrågan på yrken/utbildningar/kompetenser på den regionala arbetsmarknaden Mångkulturalitet Medicinsk studie- och yrkesvägledning Efterfrågan på yrken/utbildningar/kompetenser på den nationella arbetsmarknaden Efterfrågan på yrken/utbildningar/kompetenser på den globala arbetsmarknaden Europass Generell kunskap om funktionsnedsättningar Eget företagande / entreprenörskap Möjligheten till att få ett arbete direkt efter gymnasieexamen Yrkeshögskoleutbildningar Validering Jämställdhet/könsbundna yrkesval Universitets- och högskoleutbildningar Vuxenutbildning Folkhögskoleutbildningar Gymnasieutbildningar 34% 31% 29% 28% 27% 23% 22% 22% 22% 21% 20% 20% 18% 17% 17% 13% 10% 8% 6% 3% 54% 24

25 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? Någon som regionalt omvärldsbevakar åt oss som yrkesgrupp och uppmärksamma på nyheter, statistik, fakta, bjuder in till konsekvensdiskussioner kring förändringar. regionalt utnyttja kompetensen möten mellan syvare på grund-, gymnasiet och komvux. Hur ser hela utbildningskedjan ut regionalt? 25

26 KUNSKAPER /ÖKA KOMPETENS Frågor: Inom vilka av följande områden skulle du framförallt vilja öka din kompetens? (välj max 5) Vägledningsmetodik, nya metoder och verktyg Utbildning och arbete i utlandet Generell kunskap om olika yrken och branscher Metoder för omvärldsbevakning Möjligheter för övergångar till arbetslivet för unga med funktionsnedsättningar Efterfrågan på yrken/utbildningar/kompetenser på den regionala arbetsmarknaden Mångkulturalitet Medicinsk studie- och yrkesvägledning Efterfrågan på yrken/utbildningar/kompetenser på den globala arbetsmarknaden Efterfrågan på yrken/utbildningar/kompetenser på den nationella arbetsmarknaden Europass Generell kunskap om funktionsnedsättningar Eget företagande / entreprenörskap Möjligheten till att få ett arbete direkt efter gymnasieexamen Yrkeshögskoleutbildningar Validering Jämställdhet/könsbundna yrkesval Universitets- och högskoleutbildningar Vuxenutbildning Folkhögskoleutbildningar Gymnasieutbildningar 13% 34% 31% 29% 27% 28% 27% 23% 22% 31% 13% 22% 22% 5% 21% 20% 20% 28% 18% 17% 14% 17% 13% 10% 8% 6% 3% 44% 43% 49% 54% 55% 52% 48% 54% 59% 57% 59% 57% 63% 72% 87% Öka kompetens Har god/ mycket god kunskap 26

27 HUR SKULLE DU FRAMFÖRALLT VILJA STÄRKA DIN KOMPETENS? Fråga: Hur skulle du framförallt vilja stärka din kompetens? Välj det som är relevant för din skolform. Kurser och utbildningar 50% Nätverksträffar med andra vägledare Lokala/regionala konferenser arrangerade av myndigheter och/eller arbetslivet (både privat och offentlig verksamhet) Nationella konferenser arrangerade av arbetslivet (både offentlig och privat verksamhet) 32% 43% 43% Ämnesövergripande samarbete med lärarkollegor Nationella konferenser arrangerade av myndigheter Kontakt med informatörer från branscher och arbetsgivare, t. ex genom mässor eller andra informationstillfällen Kontakt med Arbetsförmedlingen Distansutbildnig och Webinarier 25% 23% 19% 16% 15% Kontakt med informatörer från utbildningsanordnare, t. ex genom mässor eller andra informationstillfällen 8% Annat 2% 27

28 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? Att ha någon ansvarig för syvarnas kompetensutveckling i länet, som det är nu får vi ordna det så gott det går själva. 28

29 VAD BRUKAR DISKUTERAS MED ELEVERNA VID VÄGLEDNING KRING BRANSCHER, YRKEN OCH ARBETSMARKNAD? Fråga: Hur ofta brukar du diskutera följande med eleverna när du vägleder kring branscher, yrken och arbetsmarknad? Vilken utbildning som krävs 88% Arbetsuppgifter 60% Arbetsmarknaden, villkor, tillgång och efterfrågan Karriärmöjligheter - vad man kan göra på sikt 39% 36% Möjligheter att arbeta inom regionen Arbetstider Arbetsmiljö Vilka arbetsgivare som finns 26% 24% 23% 22% Lön Jämställdhet Möjligheter att arbeta utomlands Eget företagande Hållbarhet och socialt ansvar Status 14% 9% 9% 7% 5% 5% 29

30 VAD BRUKAR DISKUTERAS MED ELEVERNA VID VÄGLEDNING KRING KRING UTBILDNINGAR? Fråga: Hur ofta brukar du diskutera följande med eleverna när du vägleder kring utbildningar? Vilken behörighet som krävs Utbildningarnas längd Utbildningarnas innehåll Olika utbildningsformer och vad som skiljer dem åt Antagningspoäng och anmälan Yrkesroller - vad en viss utbildning kan leda till Karriärmöjligheter? vad en viss utbildning kan leda till Möjligheter att studera inom regionen Arbetsmarknad? hur möjligheterna att få jobb ser ut Olika studieorter där en viss utbildning finns Olika lärosäten där en viss utbildning ges Möjlighet till vidare studier/forskning efter avslutad utbildning Alternativa utbildningsformer för en viss typ av kunskap Möjligheter till utlandsstudier Jämställdhet Hållbarhet och socialt ansvar Vilken typ av studenter som brukar söka sig till en viss utbildning Status 10% 7% 4% 4% 4% 29% 29% 50% 46% 46% 43% 43% 61% 60% 66% 80% 85% 91% 30

31 4. Samverkan 31

32 SAMVERKAN MELLAN SKOLAN OCH ARBETSLIVET Frågor: I vilken utsträckning samverkar din skola/enhet/verksamhet med arbetslivet?; % 40% 31% 22% 22% 13% 4% 9% 9% 12% 1 - Ingen utsträckning alls I mycket stor utsträckning 32

33 SAMVERKAN MELLAN SKOLA/VERKSAMHET OCH ARBETSLIVET Frågor: I vilken utsträckning samverkar din skola/enhet/verksamhet med arbetslivet?; Vem/vilka på din skola/verksamhet är i huvudsak kontaktperson för denna samverkan? 5 - I mycket stor utsträckning 12% Skolledningen 31% 4 22% Kontaktperson för denna samverkan? SYV 66% 3 40% Lärare 52% 2 22% Annan personal 13% 1 - Ingen utsträckning alls 4% Osäker/vet ej 6% 33

34 SAMVERKAN MELLAN SKOLA/VERKSAMHET OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Frågor: I vilken utsträckning samverkar din skola/enhet/verksamhet med Arbetsförmedlingen? Vem/vilka på din skola/verksamhet är i huvudsak kontaktperson för denna samverkan? 5 - I mycket stor utsträckning 5% Skolledningen 24% 4 14% Kontaktperson för denna samverkan? SYV 81% 3 23% Lärare 21% 2 29% Annan personal 14% 1 - Ingen utsträckning alls 29% Osäker/vet ej 9% 34

35 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? Kontinuerlig riktad info till SYV om regionla arbets- och näringslivet från Länsstyrelsen, arbetmarknadsverket, SKL, Skolverket, utbildningsförvaltningen etc. 35

36 HUR SER DU PÅ DINA ELEVERS MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB INOM REGIONEN EFTER DERAS HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING? Fråga: Hur ser du på dina elevers möjligheter att få jobb inom regionen efter deras högsta avslutade utbildning? Högst andel 4+5: Stockholm (KSL) 51% Göteborg (GR) 48% Norrbotten 47% 51% 30% 13% 2% 4% 1 - Mycket dåliga - väldigt få kommer att få jobb i regionen Mycket goda - i princip samtliga kommer att få jobb i regionen 36

37 5. Företagande & entreprenörskap 37

38 ÄR DU INVOLVERAD I ARBETET MED ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN? Fråga: Är du involverad i arbetet med entreprenörskap i skolan? Filter: Grundskolor och gymnasieskolor 24% Ja Nej 76% 38

39 HUR SKULLE DU VÄRDERA DIN EGEN FÖRMÅGA ATT VÄGLEDA ELEVER SOM UTTRYCKER INTRESSE FÖR EGET FÖRETAGANDE? Fråga: Hur skulle du värdera din egen förmåga att vägleda elever som uttrycker intresse för eget företagande? 43% 28% 21% 2% 6% 1 - Saknar helt förmåga Har utmärkt förmåga 39

40 TILLGÅNG TILL INFORMATION OM ATT STARTA EGET FÖRETAG? Fråga: Har du tillgång till, eller kännedom om, relevant information och vidare kontaktvägar för de elever som är intresserade av att starta eget företag? 24% Ja 8% 68% Nej Nej, men skulle vilja ha 40

41 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? En samlad strategi, med ansvarig för samverkan skola-näringsliv, nu betoning på gymnasium, UF, och företagande [ ] 41

42 6. Vägen framåt 42

43 Vägledningscentrum vs. Vägledning på skolan 43

44 FINNS DET TYDLIGA MÅL MED STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN? Fråga: Finns det tydliga mål med studie- och yrkesvägledningen på din skola eller inom din verksamhet? Samlad vägledning/ vägledningscenter 58% 30% 12% Vägledning på skola 34% 50% 16% Ja Nej Osäker/vet inte 44

45 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR HUVUDMANNEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun Huvudmannen har system och rutiner för planering, uppföljning och utvärdering samt utveckling av och resursfördelning till studie- och yrkesvägledningsverksamheten. 41% 34% 24% 26% 9% 6% 17% 16% 13% 4% 7% 1% 1. Indikatorn kännetecknar inte alls kommunen 2.Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3. Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5. Kommunen kännetecknas till stor del av indikatorn 6. Denna indikator kännetecknar kommunen Samlad vägledning/ vägledningscenter Vägledning på skola 45

46 I VILKEN UTSTRÄCKNING SAMVERKAR DU MED LÄRARE I STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN? Fråga: I vilken utsträckning samverkar du med lärare i studie- och yrkesvägledningen? 39% 40% 27% 25% 21% 16% 7% 4% 11% 10% 1 - Ingen utsträckning alls I mycket stor utsträckning Samlad vägledning/ vägledningscenter Vägledning på skola 46

47 ALLT SAMMANTAGET, HUR BRA/EFFEKTIVT TYCKER DU ATT STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN PÅ DIN SKOLA FUNGERAR? Frågor: Allt sammantaget, hur bra/effektivt tycker du att studie- och yrkesvägledningen på din skola fungerar? (Skala 1-10) Medelvärde Samlad vägledning 7,0 30% 27% 25% 24% Vägledning på skola 6,6 8% 8% 8% 11% 10% 16% 10% 9% 1% 2% 0% 1% 4% 2% 4% 2% Samlad vägledning/ vägledningscenter Vägledning på skola 47

48 Best practice 48

49 FINNS DET TYDLIGA MÅL MED STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN? Fråga: Finns det tydliga mål med studie- och yrkesvägledningen på din skola eller inom din verksamhet? Skala % 49% 15% Skala % 24% 16% Ja Nej Osäker/vet inte 49

50 INGÅR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN I DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET? Fråga: Ingår studie- och yrkesvägledningen i det systematiska kvalitetsarbetet på din skola/verksamhet? Skala % 38% 27% Skala % 13% 26% Ja Nej Osäker/vet inte 50

51 FINNS DET EN RÖD TRÅD FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN? Fråga: Anser du att det på din skola finns en röd tråd för studie- och yrkesvägledningen genom elevernas skolår? Skala % 41% 14% Skala % 19% 10% Ja Nej Osäker/vet inte 51

52 RÅDEN OM STUDIE- OCH YRKESORIENTERING' (SKOLVERKET, APRIL '09)? Fråga: Hur stort genomslag tycker du att de "Allmänna råden om studie- och yrkesorientering" (Skolverket, april '09) har haft på din skola? 23% 27% 25% 28% 23% 15% 17% 19% 10% 6% 1% 4% 1 - Inget genomslag alls Mycket stort genomslag Osäker/vet inte Skala 1-8 Skala

53 SAMVERKAN MELLAN SKOLA/VERKSAMHET OCH ARBETSLIVET Frågor: I vilken utsträckning samverkar din skola/enhet/verksamhet med arbetslivet?; Vem/vilka på din skola/verksamhet är i huvudsak kontaktperson för denna samverkan? 1 - Ingen utsträckning alls 2 4% 4% 23% 15% Kontaktperson för denna samverkan? Skolledningen SYV 31% 41% 65% 67% 3 26% 41% Lärare 53% 44% 4 21% 35% Annan personal 13% 12% 5 - I mycket stor 11% utsträckning 20% Skala 1-8 Skala 9-10 Osäker/vet ej 7% 7% Skala 1-8 Skala

54 HUR SER DU PÅ DINA ELEVERS MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB INOM REGIONEN EFTER DERAS HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING? Fråga: Hur ser du på dina elevers möjligheter att få jobb inom regionen efter deras högsta avslutade utbildning? 53% 39% 39% 29% 2% 2% 13% 10% 4% 11% 1 - Mycket dåliga - väldigt få kommer att få jobb i regionen Mycket goda - i princip samtliga kommer att få jobb i regionen Skala 1-8 Skala

55 Ulrik Simonsson

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM 2016 SKÅNE INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET 5. VÄGLEDNINGENS INNEHÅLL 6. SAMVERKAN 7. NYANLÄNDA

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE OMRÅDE (LUND, LANDSKRONA, SKURUP, ÖSTRA GÖINGE)

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE OMRÅDE (LUND, LANDSKRONA, SKURUP, ÖSTRA GÖINGE) VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM 2016 SKÅNE OMRÅDE (LUND, LANDSKRONA, SKURUP, ÖSTRA GÖINGE) INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE - SYDOST

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE - SYDOST VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM 2016 SKÅNE - SYDOST INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET 5. VÄGLEDNINGENS INNEHÅLL 6. SAMVERKAN

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SJUHÄRAD, SKARABORG & FYRBODAL

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SJUHÄRAD, SKARABORG & FYRBODAL VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SJUHÄRAD, SKARABORG & FYRBODAL INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET 5. VÄGLEDNINGENS INNEHÅLL

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Dalarna

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Dalarna SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I 2016-12-20 1 (5) PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I INLEDNING SKOLLAG Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor Plan för studie- och yrkesvägledning i Stockholms stads grundskolor 2014 2014 2015 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2014 Adress: Box 22049, 104 22 Stockholm Tel: 08-508 33 000 (vx)

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING för grund- och gymnasieskola i Järfälla Helena Andersson 2017-03-28 Ordföranden konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 2017-03-28

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Tydligt genusperspektiv, social eller kulturell bakgrund vid genomförande av aktiviteter Jag-stärkande Utveckla ta-sig-församhet Lära

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Vad är studie- och

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor.

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor. Studie- och yrkesvägledningen i Staffanstorp skall fortsätta utvecklas så att den har fokus på det livslånga lärandet. Såväl den enskilde individen som samhället tjänar på att barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo.

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Grundsärskolan i Sjöbo Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Upprättad: 20160614 av rektor, syv och mentorer Revideras juni 2017 Inledning Bestämmelserna i Läroplan för

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret 2015-2016 Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en processinriktad verksamhet vars syfte är att underlätta för skolans elever

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

November 2010 Karina Ruderfors. Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11

November 2010 Karina Ruderfors. Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11 November 2010 Karina Ruderfors Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11 Bakgrund Frågan om studie- och yrkesorienteringen har aktualiserats på nationell nivå de senaste åren.

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun.

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun. www.hassleholm.se Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun sida2 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola

Läs mer

Se möjligheterna med SSA!

Se möjligheterna med SSA! TEMA Se möjligheterna med samverkan mellan skola och arbetsliv Gabriella Holm, Pia Raflund, Lotten Johansson. Minnesanteckningar ENTRIS-expressen 2013-03-21 PPT från dagen finns på www.kfsk.se/entris Se

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

Framtida organisation för studie- och yrkesvägledning

Framtida organisation för studie- och yrkesvägledning Utbildningsförvaltningen Datum: 2014-03-20 Utbildningsförvaltningen Handläggare: Anna Gullberg Direktnr: Beteckning: 2014.048 UN Framtida organisation för studie- och yrkesvägledning 1. Bakgrund Utbildningsförvaltningen

Läs mer

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 SYV konferens Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 Rektors uppdrag Varför anställa en syv på F-5 skola? Varför prioritera SYV/SSA? Attraktiv tjänst i ett 1-16 års perspektiv

Läs mer

SKOLSAMVERKAN SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER!

SKOLSAMVERKAN SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER! SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER! Se möjligheter! Huvudmannaplan SKOLSAMVERKAN SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Förvaltningschefer/skolchefer,

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Bäckahagens skola PLAN FÖR STUDIE-OCH YRKESVÄGLEDNING

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Bäckahagens skola PLAN FÖR STUDIE-OCH YRKESVÄGLEDNING Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Bäckahagens skola 2015-10-22 PLAN FÖR STUDIE-OCH YRKESVÄGLEDNING PLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING VID BÄCKAHAGENS SKOLA Vår vision: Att all personal på skolan ska

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en studie- och yrkesvägledare examen, tar vägen efter utbildningen. I en tidigare undersökning, gjord

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen

Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen Allmänna råd bygger på lag och förordningar Styrdokumenten Vad är Allmänna råd? Rekommendationer till hur huvudmannen, rektorn, studie- och yrkesvägledaren

Läs mer

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC)

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC) Bilaga 2.1. Ärende: Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. 2014-11-24 Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning. Grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola

Plan för studie- och yrkesvägledning. Grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola Plan för studie- och yrkesvägledning Grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola Kramfors kommun, Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, 2016 Omslagsbild: Skandinav bildbyrå Olivia

Läs mer

SYV skolplaner Se möjligheter!

SYV skolplaner Se möjligheter! SYV skolplaner Se möjligheter! Välkommen! Gabriella Holm Kvalitetsutveckling av Studie- och yrkesvägledning (SYV); regionalt, kommun/huvudman, skola Utbildningsdagar, workshops, konferenser Undersökning

Läs mer

Att rusta eleverna inför morgondagens arbetsmarknad för framtiden. grskolaarbetsliv.se praktikplatsen.se

Att rusta eleverna inför morgondagens arbetsmarknad för framtiden. grskolaarbetsliv.se praktikplatsen.se Att rusta eleverna inför morgondagens arbetsmarknad för framtiden Upplägg Sammanhangsmarkering, dagens utmaningar Hur hänger det ihop? Vad säger forskning och styrdokument? Vinsterna med samverkan skola

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret 2013 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt

Läs mer

Uppdrag/- Projektplanering

Uppdrag/- Projektplanering Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag/- Projektplanering 2013/2014 Skola Omvärld och PRAO Bakgrund, syfte, mål Bakgrund I Läroplanen, LGR 11, går det under rubriken; 2.6 Skolan och omvärlden att läsa:

Läs mer

Skola-arbetsliv. foto:leif Johansson, bildarkivet.se. Handlingskraft Nyskapande Stolthet

Skola-arbetsliv. foto:leif Johansson, bildarkivet.se. Handlingskraft Nyskapande Stolthet Skola-arbetsliv foto:leif Johansson, bildarkivet.se Handlingskraft Nyskapande Stolthet Handlingsplan skola-arbetsliv Inledning I läroplanerna samt i flera dokument på nationell nivå betonas vikten av att

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte KALLELSE Datum Sida 2015-02-02 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 17 februari 2015 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Lis Svensson Förhandling

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Ännu bättre förutsättningar för SYV-are

Ännu bättre förutsättningar för SYV-are Ännu bättre förutsättningar för SYV-are Rapport från RIKA-workshopen under Svenskt Näringslivs Arbetsmarknadsdag 8 nov. 2012, Falu Gruva Konferens Sammanfattning Mentorskap, framtidscoachning och praobuss

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Plan för Studie- och yrkesvägledning i Utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun

Plan för Studie- och yrkesvägledning i Utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun Antagen av Utbildningsförvaltningen XXXXXX Endast reviderad upplaga enl. beslut i Utbildningsnämnden xx Innehåll Plan för

Läs mer

Mål och riktlinjer för. Studie- och yrkesvägledning. Välkommaskolan

Mål och riktlinjer för. Studie- och yrkesvägledning. Välkommaskolan Mål och riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning på Välkommaskolan Alla vinner på väl underbyggda val! Sammanställt av Erika Larsson och Ulla Wallgren Studie- och yrkesvägledare vid Välkommaskolan utifrån

Läs mer

SYV i vid bemärkelse Se möjligheter!

SYV i vid bemärkelse Se möjligheter! SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV i vid bemärkelse Se möjligheter! - SYV I undervisningen - Samverkan Syv/lärare SYV i undervisningen - SYV = Hela skolans ansvar Samverkan Syv/lärare Välkommen!

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun

Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun För elever i grundskola och grundsärskola FRAMTIDEN Innehållsförteckning INLEDNING Förord s 3 Syfte och mål s 4 Nationella styrdokument s 5 Definitioner

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

PLAN FÖR SKOLA OCH OMVÄRLD ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE

PLAN FÖR SKOLA OCH OMVÄRLD ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE 2012-06-13 PLAN FÖR SKOLA OCH OMVÄRLD ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE HÄRRYDA KOMMUN 2012-13 2 Innehåll: Skola och omvärld....sid. 3 Om entreprenörskap.....sid. 4 Exempel på texter ur kursplanerna - Lgr11..sid.

Läs mer

Samverkan Skola - Arbetsliv

Samverkan Skola - Arbetsliv En plan för hur Falkenbergs grundskolor, gymnasium och arbetslivet kan samverka så att alla kan lyckas! Samverkan Skola - Arbetsliv Arbetsplan för grundskolan och gymnasiet i Falkenbergs kommun, 2015/2016

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola Handlingsplan 1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning Grund- och grundsärskola 2 (8) Sveriges bästa kommun att leva och verka i 2020 År 2020

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i Varbergs kommun

Studie- och yrkesvägledning i Varbergs kommun Studie- och yrkesvägledning i Varbergs kommun Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken Studie- och yrkesvägledning kan

Läs mer

Entris 2.0. 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Entris 2.0. 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Entris 2.0 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Mål: Kvalitetsutveckling av SYV & SSA Gemensam kunskapsbas för SYV, styrdokument & Skolinspektionen Roller/ansvar Kvalitet

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Lärande och kompetensförsörjning

Lärande och kompetensförsörjning 2015-04-21 Lärande och kompetensförsörjning Regionförbundet arbetar med lärande och kompetensförsörjning som ett verksamhetsområde I områdesgruppen ingår förutom handläggare för lärande och kompetensförsörjning,

Läs mer

FRAMTID SAMVERKAR VI. AF SYV Smurfit. Föräldrar. Lärare

FRAMTID SAMVERKAR VI. AF SYV Smurfit. Föräldrar. Lärare AF SYV Smurfit ElevhälsaSkolor Föräldrar Lärare SAMVERKAR VI FRAMTID HARJEDALENS KOMMUN VILL DU VARA MED OCH ARBETA FOR ATT MOTVERKA UTANFORSKAP? ANMAL DIG TILL DIN REKTOR SA HAR DU MOJLIGHETEN ATT VARA

Läs mer

Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning.

Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Skollagen 2 kap. 29 Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Skollagen 21 kap 2 Eleven ska ges möjlighet att stärka sin ställning i arbetsoch samhällslivet. 1 Läroplan för gymnasiesärskolan

Läs mer

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå 2 Hur är tillgången på arbetskraft med relevant kompetens? 3 Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville

Läs mer

Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m.

Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2014-11-19 Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. Redovisning av uppdrag från utbildningsnämnden till förvaltningen

Läs mer

Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla?

Läs mer

En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö

En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö Tyresö kommun / 2012-11-22 2 (12) Utredare: Marita Sirviö Utvecklingsförvaltningen 08-5782 95 09, marita.sirvio@tyreso.se Tyresö kommun 2013-01-09 3 (12)

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Budgetpropositionen 2013

Budgetpropositionen 2013 Bakgrund Budgetpropositionen 2013 4.2.9 Studie- och yrkesvägledning Det finns behov av en kvalitetsförbättring av studie- och yrkesvägledningen. Den snabba reformeringen av utbildningsväsendet skapar dessutom

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Processmöte 25 maj Anette Granberg Utvecklingsledare utbildning och arbetsmarknad Regional utveckling Region Örebro län

Processmöte 25 maj Anette Granberg Utvecklingsledare utbildning och arbetsmarknad Regional utveckling Region Örebro län Processmöte 25 maj 2016 Anette Granberg Utvecklingsledare utbildning och arbetsmarknad Regional utveckling Region Örebro län TEMA: Verktyg för att nå resultat, vi studerar ett case. TEMA Avsikten Syftet

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer