VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM 2016 SKÅNE

2 INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET 5. VÄGLEDNINGENS INNEHÅLL 6. SAMVERKAN 7. NYANLÄNDA 8. AVSLUTNING 9. NYCKELTAL 2

3 1 OM UNDERSÖKNINGEN 3

4 VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN 2016! I den här rapporten presenteras regionalt nedbrutna resultat från. är en undersökning som genomförts i samarbete mellan Skolsamverkan, Ungdomsbarometern och tillsammans med 15 av landets regioner/kommuner. Undersökningen är en uppföljning av SYVBarometern 2013 samt SYVBarometern 2011 och är tänkt att utgöra ett konkret arbetsverktyg för att utveckla och förbättra studie- och yrkesvägledningen både nationellt, regionalt och lokalt. Stockholm, juni

5 OM UNDERSÖKNINGEN Målpopulation Undersökningens målpopulation har varit studie- och yrkesvägledare i grund-, gymnasieskolan samt VUX i Sverige Antal intervjuer Total 542 st. (svarsfrekvens: 45%), Skåne 131 st. (svarsfrekvens: 34%) Datainsamling Datainsamlingen har genomförts via en kvantitativ online-enkät som distribuerats till studie- och yrkesvägledare via regionala och kommunala e-postregister. Fältperiod 17. mars 13. april 2016 Om siffrorna i graferna: Resultaten i denna rapport redovisas på total nivå och/eller nedbruten på bakgrundsfrågorna. De procenttal som anges över/vid respektive stapel i graferna är avrundade till närmaste heltal (t.ex. 49% istället för 49,3%). Dock bygger graferna på resultat som inte är avrundade, vilket gör att det ibland går att utläsa mindre skiftningar i resultatet via staplarna som inte syns i de avrundade siffrorna. Publiceringsregler Vid publicering av undersökningsresultat eller annat material från denna rapport efter samtycke, ska källan alltid anges. Källa anges med varumärket SYVBarometern. Ungdomsbarometern och Skolsamverkan förbehåller sig rätten att publicera rättelser samt korrekta och/eller kompletterande resultat i lämpliga källor. Ungdomsbarometern och Skolsamverkan reserverar sig för eventuella tryckfel och andra felaktigheter utom vår kontroll. 5

6 2 BAKGRUND 6

7 KÖNS- OCH ÅLDERSFÖRDELNING Frågor: Vilket är ditt kön?; Hur gammal är du? KÖNSFÖRDELNING ÅLDER 83% 80% Över 65 år 2% 2% år 25% 31% år 37% 37% år 15% 22% 17% 20% år 15% 11% Under 26 år 2% 3% Kvinna Man Skåne Total Skåne Total 7

8 TYP AV SKOLA Frågor: Vilken eller vilka typer av skolor/verksamheter arbetar du på? (Flera val är möjliga); Inom vilken nivå är du huvudsakligen verksam? TYP AV SKOLA HUVUDSAKLIGEN TYP AV SKOLA Grundsärskola 12% 9% Arbetar inte inom skolan Grundskola Gymnasieskola 0% 1% 53% 48% 41% 39% Grundskola 48% 45% Gymnasiesärskola Sameskola Specialskola 9% 5% 0% 0% 2% 0% Gymnasieskola 42% 38% Kommunal vuxenutbildning 8% 17% SFI Särskild utbildning för vuxna Annan: 3% 8% 2% 5% 11% 8% Vuxenutbildning 9% 17% Skåne Total Skåne Total 8

9 ORGANISERING AV VÄGLEDNINGEN Fråga: Hur är vägledningen organiserad i kommunen? Filter: Grundskola, gymnasieskola Samlad vägledning/vägledningscenter 11% 9% 89% Vägledning på skola med rektor som chef 91% Skåne Total 9

10 3 ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 10

11 TJÄNSTEN SOM SYV Fråga: Vad av följande ingår i din tjänst som SYV? *Arbete med ensamkommande/nyanlända är ett nytt alternativ som bara finns i 2016 data 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Individuell vägledning/gruppvägledning Information om utbildningssystemet och utbildningsvägar Samverkan med lärare och andra syvar Information till föräldrar, öppet hus, gymnasiemässa etc Information om arbetsliv och arbetsmarknad Elevhälsa Administration av intagning, antagning, omval etc. Samverka med arbetslivet (föreläsare, studiebesök, temadagar,etc) Skolbesök för vidareutbildningar Utbildning/stöttning av skolans lärare/personal Studieplanering/kursplanering Samarbete med Arbetsförmedlingen Arbete med ensamkommande/nyanlända* Uppsökande vägledning APL el. PRAO Marknadsföring av skolan Samarbete med kommunens näringslivsansvarige Schemalagda lektioner Ledningsuppdrag Registrering av betyg Validering Samarbete med t ex Almi för information om eget företagande Annat Skåne 2013 Skåne 2016 Total 11

12 TJÄNSTEN SOM SYV Fråga: Vad av följande ingår i din tjänst som SYV? Individuell vägledning/gruppvägledning Information om utbildningssystemet och utbildningsvägar Samverkan med lärare och andra syvar Information till föräldrar, öppet hus, gymnasiemässa etc Information om arbetsliv och arbetsmarknad Elevhälsa Administration av intagning, antagning, omval etc. Samverka med arbetslivet (föreläsare, studiebesök, temadagar,etc) Skolbesök för vidareutbildningar Utbildning/stöttning av skolans lärare/personal Samarbete med Arbetsförmedlingen Studieplanering/kursplanering Arbete med ensamkommande/nyanlända APL el. PRAO Uppsökande vägledning Marknadsföring av skolan Samarbete med kommunens näringslivsansvarige Schemalagda lektioner Ledningsuppdrag Registrering av betyg Validering Samarbete med t ex Almi för information om eget företagande Annat: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 12

13 FINNS DET EN ARBETSBESKRIVNING? Fråga: Har du en arbetsbeskrivning för vad som ingår i din tjänst? Skåne 2016 JA 40% NEJ 60% Skåne 2013 JA 27% NEJ 73% Total JA 29% NEJ 71% 13

14 FINNS DET EN ARBETSBESKRIVNING? Fråga: Har du en arbetsbeskrivning för vad som ingår i din tjänst? Grundskola JA 37% NEJ 63% Gymnasieskola JA 40% NEJ 60% Vuxenutbildning JA 58% NEJ 42% 14

15 HAR SYV EN EGEN BUDGET? Fråga: Har du en egen budget med pengar som du själv disponerar för SYV-verksamheten? Ja, cirka kronor per år: under % 40% Ja 20% 26% till till % 32% 8% 11% över % 17% 74% Skåne Total Nej 80% MEDIAN: Skåne: SEK Total: SEK Skåne Total 15

16 HAR SYV EN EGEN BUDGET? Fråga: Har du en egen budget med pengar som du själv disponerar för SYV-verksamheten? Ja, cirka kronor per år: 38% under % 38% 100% Ja 17% till % 25% 8% till % 62% över % 38% Nej 83% Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 92% Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning MEDIAN: Grundskola: SEK Gymnasieskola: SEK Vuxenutbildning: SEK 16

17 4 MÅLUPPFYLLELSE/KVALITET 17

18 FINNS DET TYDLIGA MÅL PÅ SKOLAN ELLER INOM VERKSAMHETEN? Fråga: Finns det tydliga mål med studie- och yrkesvägledningen på din skola eller inom din verksamhet? 60% 49% 45% 46% 36% 39% 35% 25% 19% 15% 15% 16% Ja Nej Osäker/vet inte Skåne 2013 Skåne 2016 Total 2013 Total

19 FINNS DET TYDLIGA MÅL PÅ SKOLAN ELLER INOM VERKSAMHETEN? Fråga: Finns det tydliga mål med studie- och yrkesvägledningen på din skola eller inom din verksamhet? 62% 58% 58% 25% 25% 25% 13% 16% 17% Ja Nej Osäker/vet inte Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 19

20 INGÅR STUDIE & YRKESVÄGLEDNINGEN I DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET? Fråga: Ingår studie- och yrkesvägledningen i det systematiska kvalitetsarbetet på din skola/verksamhet? 56% 48% 34% 37% 36% 27% 34% 23% 30% 28% 28% 17% Ja Nej Osäker/vet inte 0% Skåne 2013 Skåne 2016 Total 2013 Total

21 INGÅR STUDIE & YRKESVÄGLEDNINGEN I DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET? Fråga: Ingår studie- och yrkesvägledningen i det systematiska kvalitetsarbetet på din skola/verksamhet? 67% 56% 53% 35% 24% 21% 17% 17% 13% Ja Nej Osäker/vet inte Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 21

22 FINNS DET KONTINUERLIG STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING? Fråga: Anser du att det på din skola finns kontinuerlig studie- och yrkesvägledning genom elevernas skolår? 56% 64% 62% 62% 32% 28% 28% 29% 12% 8% 9% 9% Ja Nej Osäker/vet inte Skåne 2013 Skåne 2016 Total 2013 Total

23 FINNS DET KONTINUERLIG STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING? Fråga: Anser du att det på din skola finns kontinuerlig studie- och yrkesvägledning genom elevernas skolår? Filter: Grundskola, Gymnasieskola 84% 47% 48% 7% 5% 9% Ja Nej Osäker/vet inte Grundskola Gymnasieskola 23

24 HUR INSATTA TYCKER SYVAR ATT PERSONALEN ÄR I "ALLMÄNNA RÅDEN? Fråga: Hur insatta skulle du säga att personalen på din skola är i "Allmänna råden om Arbete med studie- och yrkesvägledning" (Skolverket, december 2013)? 33% 37% 27% 25% 19% 19% 10% 8% 8% 8% 3% 2% 1 - Inte insatta alls Mycket väl insatta Osäker/vet inte Skåne Total 24

25 HUR INSATTA TYCKER SYVAR ATT PERSONALEN ÄR I "ALLMÄNNA RÅDEN? Fråga: Hur insatta skulle du säga att personalen på din skola är i "Allmänna råden om Arbete med studie- och yrkesvägledning" (Skolverket, december 2013)? 40% 31% 32% 24% 25% 25% 18% 20% 17% 17% 8% 11% 7% 3% 8% 5% 9% 1 - Inte insatta alls Mycket väl insatta Osäker/vet inte Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 25

26 DE ALLMÄNNA RÅDENS GENOMSLAG Fråga: Hur stort genomslag tycker du att de 'Allmänna råden om Arbete med studie- och yrkesvägledning' (Skolverket, december 2013) har haft på din skola? 30% 31% 33% 31% 31% 27% 32% 22% 26% 20% 22% 26% 18% 21% 18% 20% 25% 21% 13% 19% 17% 16% 14% 8% 8% 7% 8% 9% 6% 11% 2% 1% 2% 3% 1% 2% 1 - Inget genomslag alls Mycket stort genomslag Osäker/vet inte Skåne 2011 Skåne 2013 Skåne 2016 Total 2011 Total 2013 Total

27 DE ALLMÄNNA RÅDENS GENOMSLAG Fråga: Hur stort genomslag tycker du att de 'Allmänna råden om Arbete med studie- och yrkesvägledning' (Skolverket, december 2013) har haft på din skola? 32% 31% 29% 30% 33% 25% 21% 22% 17% 17% 13% 13% 8% 2% 2% 2% 5% 1 - Inget genomslag alls Mycket stort genomslag Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Osäker/vet inte 27

28 OM SVAR ÄR INGET GENOMSLAG AV DE ALLMÄNNA RÅDEN: VAD SKULLE KUNNA GÖRAS LOKALT I DIN REGION/KOMMUN? Fråga: Vad tror du skulle krävas för att de ska få större genomslag i din/dina skola/skolor? Filter: Hur stort genomslag tycker du att de "Allmänna råden om Arbete med studie- och yrkesvägledning" (Skolverket, december 2013) har haft på din skola? = Inget genomslag alls Att chefer på olika nivåer tar större ansvar. Fortbildning. Mindre arbetsbelastning för lärarna. Att rektor och biträdande rektorer driver arbetet med implementering, t ex. avsätter studiedagar för att arbeta med de allmänna råden. Att skolledningen avsätter tid för arbetet. Gärna att representanter från varje arbetslag tillsammans med syv får arbeta kontinuerligt med detta. Det skulle underlätta om skolledning hade intresse av och kunskap om studieoch yrkesvägledning så att det blir ett av de prioriterade områdena. Som det är nu är det syvarna som står för den biten och ingen annan anser att det är "deras bord". Högre krav från förvaltning och i andra hand från rektorer ute på skolorna. TID!!! Att skrifter och utbildningsinsatser som riktar sig direkt till ämneslärare tar upp ansvaret man som lärare har för studie- och yrkesvägledning utifrån det egna ämnet. Att huvudmannen tydliggör organisation och ansvarsstruktur vad gäller studie- och yrkesvägledarnas roll i kommunen i ett F-komvux perspektiv. Tid att samverka mellan olika personalgrupper och väcka intresse. Tid att samverka mellan olika personalgrupper och väcka intresse. SyvBarometern

29 FÅR SYV DET STÖD OCH DEN HJÄLP SOM BEHÖVS AV SKOLLEDNINGEN? Fråga: Upplever du att du får det stöd och den hjälp du behöver i studie- och yrkesvägledningen av skolledningen? 60% 52% 56% 57% 58% 46% 33% 33% 36% 29% 29% 32% 21% 7% 12% 15% 15% 10% Ja Nej, men är i behov av det Nej, men är inte i behov av det Skåne 2011 Skåne 2013 Skåne 2016 Total 2011 Total 2013 Total

30 FÅR SYV DET STÖD OCH DEN HJÄLP SOM BEHÖVS AV SKOLLEDNINGEN? Fråga: Upplever du att du får det stöd och den hjälp du behöver i studie- och yrkesvägledningen av skolledningen? 63% 61% 55% 45% 33% 27% 12% 4% Ja Nej, men är i behov av det Nej, men är inte i behov av det Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 30

31 INVOLVERING I ATT INTEGRERA VÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Fråga: I vilken utsträckning är du involverad i att integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen tillsammans med lärare/övrig personal? 28% 30% 25% 25% 15% 18% 17% 15% 13% 11% 2% 1% 1 - I ingen utsträckning alls I mycket stor utsträckning Osäker/vet inte Skåne Total 31

32 INVOLVERING I ATT INTEGRERA VÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Fråga: I vilken utsträckning är du involverad i att integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen tillsammans med lärare/övrig personal? 33% 33% 24% 27% 25% 27% 18% 21% 15% 19% 17% 10% 8% 8% 8% 7% 0% 0% 1 - I ingen utsträckning alls I mycket stor utsträckning Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Osäker/vet inte 32

33 INVOLVERING FRÅN VILKEN ÅRSKURS? Fråga: Från vilken årskurs är du involverad? Filter: Grundskola Förskola 4% 3% Förskoleklass 5% 7% Åk1 9% 14% Åk2 2% 0% Åk3 2% 0% Åk4 0% 4% Åk5 9% 14% Åk6 18% 21% Åk7 18% 25% Åk8 18% 19% Åk9 4% 5% Skåne Total 33

34 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR HUVUDMANNEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun Huvudmannen har system och rutiner för planering, uppföljning och utvärdering samt utveckling av och resursfördelning till studie- och yrkesvägledningsverksamheten. 0% 9% 12% 23% 22% 35% Indikatorn kännetecknar inte alls kommunen Frågor om studie- och yrkesvägledning ingår i huvudmannens regelbundna uppföljningar av kvaliteten på utbildningen, t.ex. i elev- och föräldraenkäter. Huvudmannen ger rektorer, lärare och studieoch yrkesvägledare kompetensutveckling för att kunna utföra sina uppdrag. Eleverna i min kommun får en likvärdig syv oavsett skola 23% 9% 12% 9% 2% 23% 28% 16% 13% 13% 7% 20% 10% 15% 12% 5% 38% 45% Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns Kommunen kännetecknas till stor del av indikatorn I kommunen finns system och rutiner för att kartlägga elevernas behov av studie- och yrkesvägledning 11% 7% 5% 2% 26% 49% Denna indikator kännetecknar kommunen 34

35 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR HUVUDMANNEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun: Huvudmannen har system och rutiner för planering, uppföljning och utvärdering samt utveckling av och resursfördelning till studie- och yrkesvägledningsverksamheten. Huvudmannen har system och rutiner för planering, uppföljning och utvärdering samt utveckling av och resursfördelning till studie- och yrkesvägledningsverksamheten 45% 23% 38% 28% 30% 35% 32% 32% 6% 12% 10% 7% 16% 22% 14% 19% 9% 7% 8% 2% 2% 0% 2% 3% 1. Indikatorn kännetecknar inte alls kommunen 2. Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3. Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5. Kommunen kännetecknas till stor del av indikatorn 6. Denna indikator kännetecknar kommunen Skåne 2013 Skåne 2016 Total 2013 Total

36 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR HUVUDMANNEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun: Frågor om studie- och yrkesvägledning ingår i huvudmannens regelbundna uppföljningar av kvaliteten på utbildningen, t.ex. i elev- och föräldraenkäter. Frågor om studie- och yrkesvägledning ingår i huvudmannens regelbundna uppföljningar av kvaliteten på utbildningen, t.ex. i elev- och föräldraenkäter 47% 45% 43% 39% 23% 21% 25% 23% 9% 6% 9% 6% 17% 12% 16% 14% 9% 7% 9% 8% 1% 2% 5% 4% 1. Indikatorn kännetecknar inte alls kommunen 2. Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3. Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5. Kommunen kännetecknas till stor del av indikatorn 6. Denna indikator kännetecknar kommunen Skåne 2013 Skåne 2016 Total 2013 Total

37 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR HUVUDMANNEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun: Huvudmannen ger rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare kompetensutveckling för att kunna utföra sina uppdrag. Huvudmannen ger rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare kompetensutveckling för att kunna utföra sina uppdrag 36% 23% 28% 26% 21% 28% 23% 22% 9% 16% 10% 15% 17% 16% 15% 13% 13% 13% 14% 14% 7% 7% 7% 7% 1. Indikatorn kännetecknar inte alls kommunen 2. Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3. Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5. Kommunen kännetecknas till stor del av indikatorn 6. Denna indikator kännetecknar kommunen Skåne 2013 Skåne 2016 Total 2013 Total

38 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR HUVUDMANNEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun: Eleverna i min kommun får en likvärdig SYV oavsett skola. Eleverna i min kommun får en likvärdig SYV oavsett skola 38% 36% 20% 21% 10% 10% 15% 13% 14% 12% 5% 7% 1. Indikatorn kännetecknar inte alls kommunen 2. Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3. Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5. Kommunen kännetecknas till stor del av indikatorn 6. Denna indikator kännetecknar kommunen Skåne Total 38

39 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR HUVUDMANNEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun: I kommunen finns system och rutiner för att kartlägga elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. I kommunen finns system och rutiner för att kartlägga elevernas behov av studie- och yrkesvägledning 49% 47% 26% 24% 11% 11% 10% 7% 5% 6% 2% 2% 1. Indikatorn kännetecknar inte alls kommunen 2. Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3. Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5. Kommunen kännetecknas till stor del av indikatorn 6. Denna indikator kännetecknar kommunen Skåne Total 39

40 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR HUVUDMANNEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun: Huvudmannen har system och rutiner för planering, uppföljning och utvärdering samt utveckling av och resursfördelning till studie- och yrkesvägledningsverksamheten. Huvudmannen har system och rutiner för planering, uppföljning och utvärdering samt utveckling av och resursfördelning till studie- och yrkesvägledningsverksamheten 67% 41% 27% 19% 17% 24% 13% 11% 26% 20% 8% 8% 10% 9% 0% 0% 0% 0% 1. Indikatorn kännetecknar inte alls kommunen 2. Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3. Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5. Kommunen kännetecknas till stor del av indikatorn 6. Denna indikator kännetecknar kommunen Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 40

41 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR HUVUDMANNEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun: Frågor om studie- och yrkesvägledning ingår i huvudmannens regelbundna uppföljningar av kvaliteten på utbildningen, t.ex. i elev- och föräldraenkäter. Frågor om studie- och yrkesvägledning ingår i huvudmannens regelbundna uppföljningar av kvaliteten på utbildningen, t.ex. i elev- och föräldraenkäter 55% 45% 33% 23% 26% 18% 5% 15% 13% 11% 11% 9% 9% 9% 9% 6% 2% 0% 1. Indikatorn kännetecknar inte alls kommunen 2. Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3. Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5. Kommunen kännetecknas till stor del av indikatorn 6. Denna indikator kännetecknar kommunen Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 41

42 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR HUVUDMANNEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun: Huvudmannen ger rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare kompetensutveckling för att kunna utföra sina uppdrag. Huvudmannen ger rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare kompetensutveckling för att kunna utföra sina uppdrag 42% 27% 24% 30% 17% 17% 16% 17% 17% 16% 17% 17% 11% 11% 8% 5% 8% 0% 1. Indikatorn kännetecknar inte alls kommunen 2. Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3. Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5. Kommunen kännetecknas till stor del av indikatorn 6. Denna indikator kännetecknar kommunen Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 42

43 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR HUVUDMANNEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun: Eleverna i min kommun får en likvärdig SYV oavsett skola. Eleverna i min kommun får en likvärdig SYV oavsett skola 43% 33% 27% 29% 27% 27% 18% 21% 13% 8% 9% 11% 10% 11% 5% 7% 0% 0% 1. Indikatorn kännetecknar inte alls kommunen 2. Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3. Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5. Kommunen kännetecknas till stor del av indikatorn 6. Denna indikator kännetecknar kommunen Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 43

44 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR HUVUDMANNEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun: I kommunen finns system och rutiner för att kartlägga elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. I kommunen finns system och rutiner för att kartlägga elevernas behov av studie- och yrkesvägledning 53% 45% 45% 36% 24% 25% 15% 8% 9% 9% 6% 6% 5% 0% 0% 2% 0% 9% 1. Indikatorn kännetecknar inte alls kommunen 2. Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3. Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5. Kommunen kännetecknas till stor del av indikatorn 6. Denna indikator kännetecknar kommunen Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 44

45 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR SKOLLEDNINGEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din skola eller verksamhet Skolan/verksamheten har riktlinjer med uppsatta mål för studie- och yrkesvägledningen Rektorn arbetar för att personalen på skolan/verksamheten är aktiv i och samarbetar kring studie- och yrkesvägledningen. 16% 28% 7% 15% 22% 12% 26% 8% 12% 12% 7% 35% Indikatorn kännetecknar inte alls kommunen Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås Alla som arbetar på skolan/verksamheten vet sitt ansvar i arbetet med att uppnå målen med studie- och yrkesvägledningen. Alla lärare är införstådda med hur studie- och yrkesvägledningen kan integreras i deras ämne. 10% 12% 10% 6% 8% 12% 5% 2% 22% 28% 39% 45% Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns Kommunen kännetecknas till stor del av indikatorn Denna indikator kännetecknar kommunen 45

46 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR SKOLLEDNINGEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun: Skolan/verksamheten har riktlinjer med uppsatta mål för studie- och yrkesvägledningen. Skolan/verksamheten har riktlinjer med uppsatta mål för studie- och yrkesvägledningen 34% 16% 29% 20% 23% 28% 28% 26% 10% 7% 12% 9% 15% 14% 22% 17% 16% 15% 13% 13% 4% 12% 9% 7% 1.Indikatorn kännetecknar inte alls skolan/ verksamheten 2.Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3.Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4.Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5.Skolan/ verksamheten kännetecknas till stor del av indikatorn 6.Denna indikator kännetecknar skolan/ verksamheten Skåne 2013 Skåne 2016 Total 2013 Total

47 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR SKOLLEDNINGEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun: Rektorn arbetar för att personalen på skolan/verksamheten är aktiv i och samarbetar kring studie- och yrkesvägledningen. Rektorn arbetar för att personalen på skolan/verksamheten är aktiv i och samarbetar kring studie- och yrkesvägledningen 38% 33% 35% 26% 28% 27% 29% 29% 10% 8% 11% 10% 16% 13% 12% 13% 12% 8% 10% 9% 7% 4% 7% 5% 1.Indikatorn kännetecknar inte alls skolan/ verksamheten 2.Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3.Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4.Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5.Skolan/ verksamheten kännetecknas till stor del av indikatorn 6.Denna indikator kännetecknar skolan/ verksamheten Skåne 2013 Skåne 2016 Total 2013 Total

48 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR SKOLLEDNINGEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun: Alla som arbetar på skolan/verksamheten vet sitt ansvar i arbetet med att uppnå målen med studie- och yrkesvägledningen. Alla som arbetar på skolan/verksamheten vet sitt ansvar i arbetet med att uppnå målen med studie- och yrkesvägledningen 46% 39% 46% 38% 28% 22% 29% 27% 10% 11% 12% 8% 9% 9% 11% 8% 10% 7% 7% 7% 1% 6% 4% 3% 1.Indikatorn kännetecknar inte alls skolan/ verksamheten 2.Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3.Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4.Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5.Skolan/ verksamheten kännetecknas till stor del av indikatorn 6.Denna indikator kännetecknar skolan/ verksamheten Skåne 2013 Skåne 2016 Total 2013 Total

49 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR SKOLLEDNINGEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun: Alla lärare är införstådda med hur studie- och yrkesvägledningen kan integreras i deras ämne. Alla lärare är införstådda med hur studie- och yrkesvägledningen kan integreras i deras ämne 54% 45% 52% 42% 27% 28% 31% 27% 12% 8% 8% 8% 9% 11% 8% 7% 5% 3% 5% 5% 1% 2% 1% 2% 1.Indikatorn kännetecknar inte alls skolan/ verksamheten 2.Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3.Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4.Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5.Skolan/ verksamheten kännetecknas till stor del av indikatorn 6.Denna indikator kännetecknar skolan/ verksamheten Skåne 2013 Skåne 2016 Total 2013 Total

50 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR SKOLLEDNINGEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun: Skolan/verksamheten har riktlinjer med uppsatta mål för studie- och yrkesvägledningen. Skolan/verksamheten har riktlinjer med uppsatta mål för studie- och yrkesvägledningen 36% 31% 27% 17% 16% 22% 14% 18% 22% 20% 16% 9% 8% 5% 9% 9% 9% 9% 1.Indikatorn kännetecknar inte alls skolan/ verksamheten 2.Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3.Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4.Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5.Skolan/ verksamheten kännetecknas till stor del av indikatorn Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 6.Denna indikator kännetecknar skolan/ verksamheten 50

51 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR SKOLLEDNINGEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun: Rektorn arbetar för att personalen på skolan/verksamheten är aktiv i och samarbetar kring studie- och yrkesvägledningen. Rektorn arbetar för att personalen på skolan/verksamheten är aktiv i och samarbetar kring studie- och yrkesvägledningen 36% 38% 33% 27% 27% 22% 16% 18% 17% 9% 8% 7% 8% 9% 6% 7% 9% 0% 1.Indikatorn kännetecknar inte alls skolan/ verksamheten 2.Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3.Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4.Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5.Skolan/ verksamheten kännetecknas till stor del av indikatorn Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 6.Denna indikator kännetecknar skolan/ verksamheten 51

52 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR SKOLLEDNINGEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun: Alla som arbetar på skolan/verksamheten vet sitt ansvar i arbetet med att uppnå målen med studie- och yrkesvägledningen. Alla som arbetar på skolan/verksamheten vet sitt ansvar i arbetet med att uppnå målen med studie- och yrkesvägledningen 45% 35% 36% 36% 27% 21% 22% 10% 16% 11% 11% 13% 9% 6% 0% 0% 0% 2% 1.Indikatorn kännetecknar inte alls skolan/ verksamheten 2.Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3.Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4.Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5.Skolan/ verksamheten kännetecknas till stor del av indikatorn Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 6.Denna indikator kännetecknar skolan/ verksamheten 52

53 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR SKOLLEDNINGEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun: Alla lärare är införstådda med hur studie- och yrkesvägledningen kan integreras i deras ämne. Alla lärare är införstådda med hur studie- och yrkesvägledningen kan integreras i deras ämne 41% 49% 45% 36% 32% 22% 5% 15% 14% 11% 0% 0% 6% 4% 9% 9% 2% 0% 1.Indikatorn kännetecknar inte alls skolan/ verksamheten 2.Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3.Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4.Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5.Skolan/ verksamheten kännetecknas till stor del av indikatorn Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 6.Denna indikator kännetecknar skolan/ verksamheten 53

54 5 VÄGLEDNINGENS INNEHÅLL 54

55 INFORMERAS ELEVER OM ARBETSMARKNADENS FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV? Fråga: Informeras dina elever om arbetsmarknadens framtida kompetensbehov? 54% 55% 57% 53% 38% 37% 21% 18% 24% 24% 8% 8% 1% 0% 1% 1% Ja, alltid Ja, ofta Nej, sällan Nej, aldrig Skåne 2013 Skåne 2016 Total 2013 Total

56 INFORMERAS ELEVER OM ARBETSMARKNADENS FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV? Fråga: Informeras dina elever om arbetsmarknadens framtida kompetensbehov? 78% 53% 52% 24% 20% 22% 28% 11% 11% 0% 0% 0% Ja, alltid Ja, ofta Nej, sällan Nej, aldrig Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 56

57 VAD DISKUTERAR SYV MED ELEVERNA NÄR DE VÄGLEDER KRING BRANSCHER, YRKEN OCH ARBETSMARKNAD? Fråga: Hur ofta brukar du diskutera följande med eleverna när du vägleder kring branscher, yrken och arbetsmarknad? Vilken utbildning som krävs 91% 8% 1% Arbetsuppgifter 60% 38% 2% Arbetsmarknaden, villkor, tillgång och efterfrågan 52% 48% 0% Karriärmöjligheter - vad man kan göra på sikt 43% 54% 3% Arbetstider 31% 64% 5% Arbetsmiljö 23% 72% 5% Möjligheter att arbeta inom regionen 22% 71% 7% Vilka arbetsgivare som finns 18% 73% 8% Status 18% 52% 31% Lön 18% 78% 5% Jämställdhet 16% 72% 12% Hållbarhet och socialt ansvar 13% 61% 26% Eget företagande 10% 75% 15% Möjligheter att arbeta utomlands 9% 78% 13% Alltid Ibland Aldrig 57

58 DET SYV ALLTID DISKUTERAR MED ELEVERNA NÄR DE VÄGLEDER KRING BRANSCHER, YRKEN OCH ARBETSMARKNAD? Fråga: Hur ofta brukar du diskutera följande med eleverna när du vägleder kring branscher, yrken och arbetsmarknad? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vilken utbildning som krävs Arbetsuppgifter Arbetsmarknaden, villkor, tillgång och efterfrågan Karriärmöjligheter - vad man kan göra på sikt Arbetstider Arbetsmiljö Möjligheter att arbeta inom regionen Vilka arbetsgivare som finns Status Lön Jämställdhet Hållbarhet och socialt ansvar Eget företagande Möjligheter att arbeta utomlands Skåne 2013 Skåne 2016 Total

59 DET SYV ALLTID DISKUTERAR MED ELEVERNA NÄR DE VÄGLEDER KRING BRANSCHER, YRKEN OCH ARBETSMARKNAD? Fråga: Hur ofta brukar du diskutera följande med eleverna när du vägleder kring branscher, yrken och arbetsmarknad? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vilken utbildning som krävs Arbetsuppgifter Arbetsmarknaden, villkor, tillgång och efterfrågan Karriärmöjligheter Arbetstider Arbetsmiljö Möjligheter att arbeta inom regionen Vilka arbetsgivare som finns Status Lön Jämställdhet Hållbarhet och socialt ansvar Eget företagande Möjligheter att arbeta utomlands Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 59

60 VAD DISKUTERAR SYV MED ELEVERNA NÄR DE VÄGLEDER KRING UTBILDNINGAR? Fråga: Hur ofta brukar du diskutera följande med eleverna när du vägleder kring utbildningar? Vilken behörighet som krävs 91% 8% 1% Utbildningarnas längd 76% 23% 2% Antagningspoäng och anmälan 73% 25% 2% Yrkesroller - vad en viss utbildning kan leda till 69% 31% 0% Utbildningarnas innehåll 64% 35% 1% Olika utbildningsformer och vad som skiljer dem åt (t. ex 58% 40% 2% Olika studieorter där en viss utbildning finns 55% 45% 0% Arbetsmarknad? hur möjligheterna att få jobb ser ut 53% 47% 0% Möjligheter att studera inom regionen 52% 45% 3% Karriärmöjligheter? vad en viss utbildning kan leda till 50% 48% 2% Olika lärosäten där en viss utbildning ges 49% 47% 4% Alternativa utbildningsformer för en viss typ av kunskap 42% 57% 2% Möjlighet till vidare studier/forskning efter avslutad utbildning 37% 56% 7% Jämställdhet 13% 72% 15% Alltid Ibland Aldrig 60

61 DET SYV ALLTID DISKUTERAR MED ELEVERNA NÄR DE VÄGLEDER KRING UTBILDNINGAR Fråga: Hur ofta brukar du diskutera följande med eleverna när du vägleder kring utbildningar? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vilken behörighet som krävs Utbildningarnas längd Antagningspoäng och anmälan Yrkesroller - vad en viss utbildning kan leda till Utbildningarnas innehåll Olika utbildningsformer och vad som skiljer dem åt Olika studieorter där en viss utbildning finns Arbetsmarknad - hur möjligheterna att få jobb ser ut Möjligheter att studera inom regionen Karriärmöjligheter - vad en viss utbildning kan leda till Olika lärosäten där en viss utbildning ges Alternativa utbildningsformer för en viss typ av kunskap Möjlighet till vidare studier/forskning efter avslutad utbildning Jämställdhet Status Möjligheter till utlandsstudier Hållbarhet och socialt ansvar Vilka studenter som brukar söka sig till en viss utbildning Skåne 2013 Skåne 2016 Total

62 DET SYV ALLTID DISKUTERAR MED ELEVERNA NÄR DE VÄGLEDER KRING UTBILDNINGAR Fråga: Hur ofta brukar du diskutera följande med eleverna när du vägleder kring utbildningar? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vilken behörighet som krävs Utbildningarnas längd Antagningspoäng och anmälan Yrkesroller - vad en viss utbildning kan leda till Utbildningarnas innehåll Olika utbildningsformer och vad som skiljer dem åt (t. ex Olika studieorter där en viss utbildning finns Arbetsmarknad? hur möjligheterna att få jobb ser ut Möjligheter att studera inom regionen Karriärmöjligheter? vad en viss utbildning kan leda till Olika lärosäten där en viss utbildning ges Alternativa utbildningsformer för en viss typ av kunskap Möjlighet till vidare studier/forskning efter avslutad utbildning Jämställdhet Status Möjligheter till utlandsstudier Hållbarhet och socialt ansvar Vilken typ av studenter som brukar söka sig till en viss utbildning Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 62

63 6 SAMVERKAN 63

64 UTSTRÄCKNING AV SAMVERKAN MELLAN SKOLA/VERKSAMHET OCH ARBETSLIVET Fråga: I vilken utsträckning samverkar din skola/enhet/verksamhet med arbetslivet? 43% 39% 40% 36% 23% 17% 22% 18% 20% 24% 25% 22% 17% 18% 9% 12% 5% 2% 4% 3% 1 - I ingen utsträckning alls I mycket stor utsträckning Skåne 2013 Skåne 2016 Total 2013 Total

65 UTSTRÄCKNING AV SAMVERKAN MELLAN SKOLA/VERKSAMHET OCH ARBETSLIVET Fråga: I vilken utsträckning samverkar din skola/enhet/verksamhet med arbetslivet? 46% 36% 35% 25% 27% 24% 27% 18% 18% 9% 13% 9% 10% 2% 2% 1 - I ingen utsträckning alls 2% 3% 4% 5 - I mycket stor utsträckning Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 65

66 SAMVERKAN MED ÄR Fråga: Generellt, hur enkelt tycker du att det är att samverka med Filter: I vilken utsträckning samverkar din skola/enhet/verksamhet med arbetslivet?= 2-5 I mycket stor utsträckning STORA FÖRETAG Skåne Total 3% 7% 28% 33% 37% 28% 33% 31% SMÅ/MEDELSTORA FÖRETAG Skåne Total 14% 10% 40% 46% 26% 21% 20% 22% KOMMUNEN OCH OFFENTLIG SEKTOR (SOM ARBETSGIVARE) Skåne Total 11% 11% 37% 45% 37% 29% 15% 16% BRANSCH- ORGANISATIONER Skåne Total 6% 10% 52% 48% 21% 19% 21% 23% HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Skåne Total 13% 17% 38% 44% 20% 13% 28% 26% Enkelt Ganska enkelt Svårt Vet ej -vi har ingen sådan samverkan 66

67 SAMVERKAN MED ÄR Fråga: Generellt, hur enkelt tycker du att det är att samverka med Filter: I vilken utsträckning samverkar din skola/enhet/verksamhet med arbetslivet?= 2-5 I mycket stor utsträckning STORA FÖRETAG Grundskola Gymnasieskola 3% 4% 22% 38% 38% 38% 37% 21% Vuxenutbildning 11% 22% 67% SMÅ/MEDELSTORA FÖRETAG Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 15% 13% 11% 11% 38% 22% 46% 28% 25% 56% 18% 15% KOMMUNEN OCH OFFENTLIG SEKTOR (SOM ARBETSGIVARE) Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 13% 9% 11% 30% 33% 45% 38% 32% 56% 18% 13% 0% BRANSCH- ORGANISATIONER Grundskola 3% Gymnasieskola 9% Vuxenutbildning 0% 33% 40% 68% 33% 28% 11% 33% 28% 11% HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 3% 11% 23% 27% 44% 28% 51% 22% 42% 11% 22% 15% Enkelt Ganska enkelt Svårt Vet ej -vi har ingen sådan samverkan 67

68 FINNS PRAO PÅ SKOLA/ENHET/VERKSAMHET? Fråga: Har ni prao på din skola/enhet/verksamhet? Filter: Grundskola Ja 73% 81% Nej 15% 23% Osäker/vet ej 4% 4% Skåne Total 68

69 OM DET FINNS PRAO VEM ÄR ANSVARIG KRING DET PRAKTISKA MED GENOMFÖRANDET? Fråga: Vem ansvarar i första hand kring det praktiska med genomförandet av prao? (Med detta menar vi att alla har praoplatser, kontakter med företag, uppföljning m.m) Filter: Grundskola + Har ni prao på din skola/enhet/verksamhet?= Ja Syv 74% 83% Lärare 12% 20% Rektor 0% 0% Annan 6% 5% Osäker/vet ej 0% 0% Skåne Total 69

70 FINNS DET NÅGOT SOM KAN GÖRAS LOKALT FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN? Fråga: Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? Ja 67% 71% 69% 70% Nej 3% 2% 3% 2% Osäker/vet inte 30% 27% 28% 27% Skåne 2013 Skåne 2016 Total 2013 Total

71 FINNS DET NÅGOT SOM KAN GÖRAS LOKALT FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN? Fråga: Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 78% Ja 60% 82% 3% Nej 2% 0% 19% Osäker/vet inte 38% 18% Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 71

72 OM INSTÄMMER I ATT DET FINNS NÅGOT SOM KAN GÖRAS LOKALT: VAD SKULLE KUNNA GÖRAS LOKALT I DIN REGION/KOMMUN? Fråga: Du som svarat ja, ge exempel på vad som skulle kunna göras? Filter: Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? = Ja Anställa fler syvare, prioritera syv, syv jobbar på en och inte flera arbetsplatser, handledning och stöd i arbetet, bättre samverkan mellan skolor organisationer Att näringslivet inte bara "pratar" utan också ställer upp med prao och studiebesök, att fler kan lösgöra sig och komma och berätta på skolan om sitt arbete etc. Högre tjänstgöringsgrad eller arbete på färre skolor än i dagsläget. Praosamordnare och eller näringslivssamordnare för grundskolan. Samordna kontakterna med branscher och utbildningsväsende och ideella sektorn. SYV-planen borde arbetas med på alla skolor. Det borde vara obligatoriskt med en aktivitetsplan som följs, utvärderas och uppdateras kontinuerligt. Huvudmannen borde prioritera frågan och öka kraven på en jämn och hög kvalitet inom SYV SSA. SyvBarometern

73 SYVARS SYN PÅ ELEVERS MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB INOM REGIONEN Fråga: Hur ser du på dina elevers möjligheter att få jobb inom regionen efter deras högsta avslutade utbildning? 55% 51% 40% 44% 41% 41% 32% 30% 2% 1% 2% 2% 8% 7% 13% 6% 2% 11% 4% 7% 1 - Mycket dåliga - väldigt få kommer att få jobb i regionen Mycket goda - i princip samtliga kommer att få jobb i regionen Skåne 2013 Skåne 2016 Total 2013 Total

74 SYVARS SYN PÅ ELEVERS MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB INOM REGIONEN Fråga: Hur ser du på dina elevers möjligheter att få jobb inom regionen efter deras högsta avslutade utbildning? 45% 40% 35% 37% 42% 36% 6% 9% 13% 11% 2% 0% 0% 0% 1 - Mycket dåliga - väldigt få kommer att få jobb i regionen Mycket goda - i princip samtliga kommer att få jobb i regionen Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 74

75 7 NYANLÄNDA 75

76 INVOLVERAD I ARBETET KRING NYANLÄNDA? Fråga: Är du involverad i arbetet kring nyanlända i skolan/kommunen? Skåne 2016 JA 49% NEJ 51% Total JA 50% NEJ 50% 76

77 INVOLVERAD I ARBETET KRING NYANLÄNDA? Fråga: Är du involverad i arbetet kring nyanlända i skolan/kommunen? Grundskola JA 60% NEJ 40% Gymnasieskola JA 38% NEJ 62% Vuxenutbildning JA 33% NEJ 67% 77

78 OM INVOLVERAD I ARBETET KRING NYANLÄNDA: TYP AV ARBETE KRING NYANLÄNDA Fråga: Vilken typ av arbete är du involverad i? Filter: Är du involverad i arbetet kring nyanlända i skolan/kommunen?= Ja Yrkesväglednining 77% 79% Kontakter med utbildningsanordnare 41% 48% Studiehandledning 34% 32% Kartläggning 25% 28% Föräldrakontakter 23% 30% Kontakter med arbetslivet 16% 25% Validering 16% 18% Kontakter med andra myndigheter Kontakter med Universitets- och Högskolerådet (UHR) 14% 19% 14% 26% Kontakter med Arbetsförmedlingen Annat 11% 22% 19% 18% Skåne Total 78

79 OM INVOLVERAD I ARBETET KRING NYANLÄNDA: TYP AV ARBETE KRING NYANLÄNDA Fråga: Vilken typ av arbete är du involverad i? Filter: Är du involverad i arbetet kring nyanlända i skolan/kommunen?= Ja Yrkesväglednining Kontakter med utbildningsanordnare Studiehandledning Kartläggning Föräldrakontakter Kontakter med arbetslivet Validering Kontakter med andra myndigheter Kontakter med Universitets- och Högskolerådet (UHR) Kontakter med Arbetsförmedlingen Annat: 10% 8% 0% 13% 0% 3% 3% 3% 0% 19% 21% 14% 25% 37% 25% 39% 38% 26% 24% 24% 29% 33% 25% 29% 52% 50% 50% 50% 68% 86% 100% 100% 100% Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 79

80 8 AVSLUTNING 80

81 ALLT SAMMANTAGET, HUR BRA/EFFEKTIVT TYCKER SYVAR ATT STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN PÅ SKOLAN FUNGERAR? Fråga: Allt sammantaget, hur bra/effektivt tycker du att studie- och yrkesvägledningen på din skola fungerar? (Skala 1-10) (Ta ställning på en skala från 1-10, där 1=inte alls och 10=mycket bra) MEDELVÄRDE Skåne ,1 Skåne ,6 31% 30% 30% 29% 30% 30% 27% 26% 25% 25% 22% 22% Skåne ,3 13% 10% 7% 8% 7% 8% 8% 4% 6% 2% 4% 5% 1% 3% 3% 4% 3% 2% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 14% 11% 13% 9% 9% 10% 9% 6% 6% 4% 5% 5% 4% 2% Skåne 2011 Skåne 2013 Skåne 2016 Total 2011 Total 2013 Total

82 ALLT SAMMANTAGET, HUR BRA/EFFEKTIVT TYCKER SYVAR ATT STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN PÅ SKOLAN FUNGERAR? Fråga: Allt sammantaget, hur bra/effektivt tycker du att studie- och yrkesvägledningen på din skola fungerar? (Skala 1-10) (Ta ställning på en skala från 1-10, där 1=inte alls och 10=mycket bra) MEDELVÄRDE Grundskola 6,9 45% 7,2 26% 26% 36% Gymnsasieskola Vuxenutbildning 7,9 10% 11% 5% 5% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 21% 18% 18% 18% 18% 8% 13% 8% 8% 2% 0% Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 82

83 9 NYCKELTAL 83

84 UTVALDA NYCKELTAL Skåne Allt sammantaget, hur bra/effektivt tycker du att studie- och yrkesvägledningen på din skola fungerar? Medelvärde 7,3 Medelvärde 6,6 Medelvärde 7,1 Hur stort genomslag tycker du att de "Allmänna råden om Arbete med studie- och yrkesvägledning" (Skolverket, december 2013) har haft på din skola? Mycket stort/stort genomslag (4+5): 10% Mycket stort/stort genomslag (4+5) 8% Mycket stort/stort genomslag (4+5): 11% Anser du att det på din skola finns kontinuerlig studie- och yrkesvägledning genom elevernas skolår? Ja 56% Ja 64% Har du en arbetsbeskrivning för vad som ingår i din tjänst? Ja 27% Ja 40%

85 UTVALDA NYCKELTAL Skåne I vilken utsträckning samverkar din skola/enhet/verksamhet med arbetslivet? 2013 Mycket stor/stor utsträckning (4+5) 29% 2016 Mycket stor/stor utsträckning (4+5) 41% Informeras dina elever om arbetsmarknadens framtida kompetensbehov? Ja 61% Ja 76% Ingår studie- och yrkesvägledningen i det systematiska kvalitetsarbetet på din skola/verksamhet? Ja 34% Ja 56% Från vilken årskurs är du involverad? Innan årskurs 6 40%

86 WWW. SKOLSAMVERKAN.SE

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE - SYDOST

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE - SYDOST VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM 2016 SKÅNE - SYDOST INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET 5. VÄGLEDNINGENS INNEHÅLL 6. SAMVERKAN

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE OMRÅDE (LUND, LANDSKRONA, SKURUP, ÖSTRA GÖINGE)

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE OMRÅDE (LUND, LANDSKRONA, SKURUP, ÖSTRA GÖINGE) VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM 2016 SKÅNE OMRÅDE (LUND, LANDSKRONA, SKURUP, ÖSTRA GÖINGE) INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SJUHÄRAD, SKARABORG & FYRBODAL

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SJUHÄRAD, SKARABORG & FYRBODAL VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SJUHÄRAD, SKARABORG & FYRBODAL INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET 5. VÄGLEDNINGENS INNEHÅLL

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Dalarna

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Dalarna SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt

Läs mer

Östsam. SyvBarometern Ung TM 2013 Online-undersökning (kvantitativ enkätstudie bland deltagande skolor i regionen) 13/05/13 16/06/13.

Östsam. SyvBarometern Ung TM 2013 Online-undersökning (kvantitativ enkätstudie bland deltagande skolor i regionen) 13/05/13 16/06/13. . SyvBarometern Ung TM 2013 Östsam Data: Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: SyvBarometern Ung TM 2013 Online-undersökning (kvantitativ enkätstudie bland deltagande skolor i regionen)

Läs mer

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I 2016-12-20 1 (5) PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I INLEDNING SKOLLAG Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING för grund- och gymnasieskola i Järfälla Helena Andersson 2017-03-28 Ordföranden konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 2017-03-28

Läs mer

Uppdrag/- Projektplanering

Uppdrag/- Projektplanering Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag/- Projektplanering 2013/2014 Skola Omvärld och PRAO Bakgrund, syfte, mål Bakgrund I Läroplanen, LGR 11, går det under rubriken; 2.6 Skolan och omvärlden att läsa:

Läs mer

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor.

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor. Studie- och yrkesvägledningen i Staffanstorp skall fortsätta utvecklas så att den har fokus på det livslånga lärandet. Såväl den enskilde individen som samhället tjänar på att barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor Plan för studie- och yrkesvägledning i Stockholms stads grundskolor 2014 2014 2015 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2014 Adress: Box 22049, 104 22 Stockholm Tel: 08-508 33 000 (vx)

Läs mer

Se möjligheterna med SSA!

Se möjligheterna med SSA! TEMA Se möjligheterna med samverkan mellan skola och arbetsliv Gabriella Holm, Pia Raflund, Lotten Johansson. Minnesanteckningar ENTRIS-expressen 2013-03-21 PPT från dagen finns på www.kfsk.se/entris Se

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Vad är studie- och

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

SYV i vid bemärkelse Se möjligheter!

SYV i vid bemärkelse Se möjligheter! SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV i vid bemärkelse Se möjligheter! - SYV I undervisningen - Samverkan Syv/lärare SYV i undervisningen - SYV = Hela skolans ansvar Samverkan Syv/lärare Välkommen!

Läs mer

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo.

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Grundsärskolan i Sjöbo Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Upprättad: 20160614 av rektor, syv och mentorer Revideras juni 2017 Inledning Bestämmelserna i Läroplan för

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun.

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun. www.hassleholm.se Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun sida2 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

SKOLSAMVERKAN SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER!

SKOLSAMVERKAN SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER! SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER! Se möjligheter! Huvudmannaplan SKOLSAMVERKAN SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Förvaltningschefer/skolchefer,

Läs mer

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Giggi Thomson Datum 2016-05-23 Diarienummer UBN-2016-0861 Utbildningsnämnden Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret 2013 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun

Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun För elever i grundskola och grundsärskola FRAMTIDEN Innehållsförteckning INLEDNING Förord s 3 Syfte och mål s 4 Nationella styrdokument s 5 Definitioner

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

November 2010 Karina Ruderfors. Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11

November 2010 Karina Ruderfors. Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11 November 2010 Karina Ruderfors Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11 Bakgrund Frågan om studie- och yrkesorienteringen har aktualiserats på nationell nivå de senaste åren.

Läs mer

SYV skolplaner Se möjligheter!

SYV skolplaner Se möjligheter! SYV skolplaner Se möjligheter! Välkommen! Gabriella Holm Kvalitetsutveckling av Studie- och yrkesvägledning (SYV); regionalt, kommun/huvudman, skola Utbildningsdagar, workshops, konferenser Undersökning

Läs mer

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 SYV konferens Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 Rektors uppdrag Varför anställa en syv på F-5 skola? Varför prioritera SYV/SSA? Attraktiv tjänst i ett 1-16 års perspektiv

Läs mer

Välkomna. till konferens för samordnare inom nyanländas lärande. Arlanda,

Välkomna. till konferens för samordnare inom nyanländas lärande. Arlanda, Välkomna till konferens för samordnare inom nyanländas lärande Arlanda, 2016-09-02 Skolverkets arbete Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Bäckahagens skola PLAN FÖR STUDIE-OCH YRKESVÄGLEDNING

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Bäckahagens skola PLAN FÖR STUDIE-OCH YRKESVÄGLEDNING Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Bäckahagens skola 2015-10-22 PLAN FÖR STUDIE-OCH YRKESVÄGLEDNING PLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING VID BÄCKAHAGENS SKOLA Vår vision: Att all personal på skolan ska

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever

Utbildning för nyanlända elever Utbildning för nyanlända elever 2015-12-02 Åsa Strand Kunskapsresultat Behöriga till gymnasieskolan: 85 procent av eleverna födda i Sverige 26 procent av eleverna som kommit till Sverige de senaste fyra

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun 2 (12) Tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kungsholmens grundskola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Kungsholmens grundskola har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren

Läs mer

Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen

Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen Allmänna råd bygger på lag och förordningar Styrdokumenten Vad är Allmänna råd? Rekommendationer till hur huvudmannen, rektorn, studie- och yrkesvägledaren

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i skolan

Studie- och yrkesvägledning i skolan Studie- och yrkesvägledning i skolan Nässjö kommun Lars Edstrand Utvecklingsstrateg Nu hjärnvägars! Med glädje och fiffighet vässar vi Smålands höjdpunkt. Nässjö 2030 världens rum för människor och möten.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en studie- och yrkesvägledare examen, tar vägen efter utbildningen. I en tidigare undersökning, gjord

Läs mer

Kvalitetssystem grundskola med handlingsplan. Medborgare/brukare Medarbetare Hållbart samhälle Ekonomi

Kvalitetssystem grundskola med handlingsplan. Medborgare/brukare Medarbetare Hållbart samhälle Ekonomi Kvalitetssystem grundskola med handlingsplan Enhet/skola/arbetslag: Ansvarig chef: Tidsperiod: I dokumentet har de olika perspektiven i verksamhetsplanen nedanstående färger Medborgare/brukare Medarbetare

Läs mer

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun fin Skolinspektionen Beslut Eslövs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund 2(13) Tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Plan för Studie- och yrkesvägledning i Utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun

Plan för Studie- och yrkesvägledning i Utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun Antagen av Utbildningsförvaltningen XXXXXX Endast reviderad upplaga enl. beslut i Utbildningsnämnden xx Innehåll Plan för

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning. Grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola

Plan för studie- och yrkesvägledning. Grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola Plan för studie- och yrkesvägledning Grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola Kramfors kommun, Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, 2016 Omslagsbild: Skandinav bildbyrå Olivia

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret 2015-2016 Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en processinriktad verksamhet vars syfte är att underlätta för skolans elever

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2014-12-18 Pysslingen Förskolor och Skolor AB info@pysslingen.se Rektorn vid Kista Montessoriskola sophie.eklund@pysslingen.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kista Montessoriskola

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Tydligt genusperspektiv, social eller kulturell bakgrund vid genomförande av aktiviteter Jag-stärkande Utveckla ta-sig-församhet Lära

Läs mer

Tillsyn av huvudman. Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5)

Tillsyn av huvudman. Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5) 1 (5) Tillsyn av huvudman Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 2. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 2 (5) STYRNING

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Huddinge kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Huddinge kommun Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (3) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen

Läs mer

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC)

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC) Bilaga 2.1. Ärende: Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. 2014-11-24 Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Lessebo kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Lessebo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015. Uppgiftslämnare Monica Sonde

Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015. Uppgiftslämnare Monica Sonde Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015 Södertälje kommun Datum 2015-11-20 Uppgiftslämnare Monica Sonde Aktuell verksamhet Södertälje grundskola

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola Handlingsplan 1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning Grund- och grundsärskola 2 (8) Sveriges bästa kommun att leva och verka i 2020 År 2020

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan 1. Framgångsfaktorer för en ökad måluppfyllelse för nyanlända elever Forskning på området pekar på ett antal centrala framgångsfaktorer i undervisningen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer